HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

i) Suns gana palīgs, gana un lopu sargs

29405.

Alū alū kucēniņ!
Kas pa mežu vaukšķināja?
Vai bij vilki, vai bij lāči,
Vai nerātni tēva dēli?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29406.

Ēdiet, gani, brokastiņu,
Dodiet man garoziņas:
Es padzinu to telīti,
Kas palika pakaļā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Tas padzina to telīti,
Kas palika pakaļā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29407.

Kad es gāju ganiņos
Es sunīti līdzi ņēmu.
Pate kāpu kalniņā,
Sunīt' laidu lejiņā.
Suns izdzina vecu puisi
Salāptu kažociņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Pate stāvu kalniņā,
Suņus laižu lejiņā;
Izdzen mani kucēniņi
Kākarainu tēva dēlu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29408.

Krancīti, sunīti,
Iesim abi ganos!
Tu lopiņus apvaktēsi,
Es brūtgānu apmeklēšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29409.

Labāk devu sunim maizi,
Nekā ciema puisēniem:
Sunīts manas govis gana,
Puisēns mani kaitināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29410.

Puci puci, gana suni,
Es sunīti līdzi ņēmu.
Meitu zaglis krūmiņos!
Tas nebija meitu zaglis,
Tas bij kazu precenieks.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

29411.

Sunīšam maizes devu
Dižu dižu gabaliņu,
Lai sunīts Dievu lūdza,
Lai es topu saiminiece.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Sunītim maizi devu
Pa lielam gabalam,
Lai par mani Dievu lūdza,
Kad es iešu tautiņās.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29412.

Sunīšam maizi devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts manim avis gana
Šādu gaŗu vasariņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29413.

Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts man palīdzēja
Brāļa govis paganīt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29414.

Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts man pasacīja,
Kas pa mežu blandījās.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

1. Sunīšam maizi devu
Dižan' daiļu gabaliņu:
Sunīts man pasacīja,
Kas guļ kārklu krūmiņā,
Vai guļ vilks, vai guļ lācis,
Vai laiskais tēva dēls.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

29415.

Sunīts rēja rejumā,
Es parīdu rīdumā,
Zinos pate rīdīdama,
Kas klausās krūmiņos.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29416.

Sunīts rēja, sunīts rēja,
Ganu meita parīdīja.
Paga paga, ganu meita,
Norauš' tavu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 385 -

29417.

Viena pate ganos gāju
Ar raibo kucēniņu;
Grib' tautiņas ko darīt, -
Urza urza, kucēniņ!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

50947.

Ej, meita, ganos,
Jem suni līdzi!
Se se sunīti,
Pinkuļu asti!
161 [Kabiles Kld].

50948.

Mazs puisītis, balts sunītis
No egliena iztecēja.
Sunim devu maizes nuku,
Puisim savu pātadziņu.
Sunīts manus lopus gana,
Puisīts mani kaitināja.
68 [Cieceres Kld].

50949.

Nevesela tā druviņa,
Kur ganiņi gaŗām dzina:
Ne teliņa neiegāja,
Jau sunītis pārtecēja.
378 [Seces Jk].

50950.

Sunīšam, Krancīšam,
Biezu maizes rieku devu;
Tas bij mans ganītājs
Lietainā laiciņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50951.

Suneišami maizes devu
Pa lelam gobalam;
Suneits mani paleidzēja
Bruoļa gūvis nūganeit;
Bruoļa gūvis labi ēda,
Pate veju vaiņuciņu.
358 [Rugāju Abr].

50952.

Suneit, munu vabaleit,
Paleidz gūvu pīganeit!
Kad as cepšu kvīšu maizi,
Tjav izcepšu kukuleiti.
170 [Kapiņu D].

50953.

Viena pati govis ganu
Ar raibo kucēniņu.
Rasā man kājas sala,
Migla bira vainagā.
203 [Kurmenes B].

Table of Contents |View Entire Work