HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

h) Aitas

29057.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Glabājiet aveniņu!
Aveniņa ļipiņā
Piecas baltas vilnainītes.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Mīlēt mīl man aitiņas,
Vairāk mīl aveniņš:
Aveniņa ļipiņā
Piecas baltas villainītes.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29058.

Vuceniņ, bareniņ,
Kas tavā ļipiņā?
Ir tavā ļipiņā
Simtu baltu vilnānīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29059.

Aitiņ' mana rogulīte
Pelēkām kājiņām,
Tur adīju skaistus cimdus,
Tur pelēkus mētelīšus.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 334 -

29060.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā,
Gul' manā stallītī,
Dod man baltas vilnainītes!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29061.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā!
Tavu rotu kungi nesa,
Tavu mani bāleliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29062.

Aitiņ, siena gabaniņa,
Negul ceļa maliņā:
Tiesas kungi Rīgā brauca,
Ieņems tevi karietē.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

29063.

Aitiņa kūtī,
Tā mani prieki,
Tur teku rītā,
Tur vakarā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

29064.

Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Audīš' baltas villainītes
Pelēkām maliņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Dod, Dieviņu, man aitiņas
Pelēkām kājiņām;
Es audīšu villainītes
Pelēkām vallenēm.
216 [Ventspilī].

29065.

Aitiņai mīksta villa,
To es nesu rociņē;
Goviņai gaŗas kājas,
Tā par upi pāri brien.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29066.

Aitu bariņš atskrēja
Pa lielo tīrumiņu;
Atnāk paša ganītāja,
Vilnānītes rakstīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29067.

Audzē, Dievs, man aitiņas,
I baltās, pelēkās!
Man vajaga villainīšu
I balto, pelēko:
Baltās segšu saulītē,
Pelēkās migliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29068.

Aveniņ, bucēniņ,
Nelec rožu dārziņā:
Lēksi rožu dārziņā,
Kodīs bite kājiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Aitiņ mana sīksprodzīte,
Nelec mēļu dārziņāi:
Mēļu puķei sīva lapa,
Kož tavāi kājiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Aveniņ, bucēniņ,
Nelien lazdu krūmiņā:
Līsi lazdu krūmiņā,
Kodīs buža kājiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29069.

Avitiņa magonīte,
Puško manu augumiņu!
Es tev došu āboliņu
Deviņām lapiņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Aitiņ, siena gabaniņa,
Dod man savu villainīti!
Es tev došu āboliņu
Deviņām lapiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29070.

Avitiņa magonīte,
Puško manu augumiņu,
Lai es varu līdzi tapti
Ar bajāra meitiņām!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

29071.

Avitiņa magonīte,
Līdzi pūru pielocīt!
Kad pūriņu pielocīsi,
Tad es tevi mitināšu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 335 -

29072.

Brēc aitiņa, brēc kaziņa,
Neva siena pļāvējiņa.
Kuš, aitiņ, kuš, kaziņ,
Pirkšu siena pļāvējiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29073.

Buč aitiņa magonīte,
Dod man tavu villainīti!
Dzīšu tevi paganīt
Baltābola kalniņā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29074.

Buč aitiņa magonīte,
Tev ar šautu nesviedīšu:
Nolauzīšu ievas zaru,
Birdinātu birdināšu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Klus', aitiņa, ko tu brēci,
Vai es tevi šautiem sviedu?
Es nolauzu bērzu rīksti,
Viegli tevi biedināju.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29075.

Buč aitiņa maronīte,
Tev ganiņa nevajaga,
Tevi gana mīļa Māŗa
Baltābula kalniņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29076.

Buč aitiņ sīksprodzīt,
Tu man' greznu padarē;
Kā puķīte es sēdē
Tautu galda galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29077.

Dika dika avitiņa,
Āz Daugavas jēri brēca;
Nevarēja pāri tapt,
Ne apkārt aptecēt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29078.

Dika dika avitīna,
Viena mella, otra balta;
No tās mellas cimdi, zeķes,
No tās baltas villainītes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Kic aitiņa, man' aitiņa,
Kic, baltā, pelēkā!
No pelēkas sagšu audu,
No baltās villainīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29079.

Dod, Dieviņi, mīļa Māra,
Man trejādas avitiņas!
Mellu, baltu pūrā liku,
Pelēko mugurā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29080.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug baltas avitiņas;
Ja tu labi nedziedāsi,
Tad augs rudas, puspelēkas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29081.

Es ganīju baltas avis
Diža meža maliņā.
Līdz', Dieviņ, paganīt,
Būs man baltas villainītes!
357 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29082.

Es, māmiņa, aitu gane,
Man rīkstītes nevajaga,
Es aitāmi pavīcinu
Ar balto vilnainīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29083.

Es nebiju cūku gans,
Ne pakulu vērpējiņa;
Avitiņu ganiņš biju,
Baltas villas vērpējiņa.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29084.

Es ūzgāju ganīdama
četru lapu dābuliņu;
Man' aitiņa mellacīte,
Es tev došu dābuliņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29085.

Es, cūciņas ganīdama,
Tik netapu nabagā;
Ganu baltas avitiņas,
Aužu baltas villānītes.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29086.

Ka tī jāri nav'eisuši,
Ta m'es pl'iki vozuotūs,
Ni beut' cymdu, ni beut' z'eču,
Ni kažūka mugorā.
422 [Līvānu pag. D].

- 336 -

29087.

Krūma māte, Meža māte,
Gani manas avitiņas!
Kad es iešu tautiņās,
Ik pie krūma ziedu likšu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Krūma māte, Lapu māte,
Pagan' manas baltas aitas!
Kad es iešu tautiņās,
Krūmiņiem ziedu došu,
Liepai došu raibus cimdus,
Ozolam kreklu kāršu,
Mazajam kārkliņam
Maukšu zelta gredzentiņu.
216 [Ventspilī].

2. Krūmi krūmi, meži meži,
Ganat manas avitiņas!
Kad es iešu tautiņās,
Ikkatram ziedu došu:
Ozolam deķi segšu,
Ābelei villainīti,
Lagzdiņai, alksnītim,
Katram došu prievitiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

29088.

Kupla mana aitiņa,
Pods mugurā,
Pods mugurā,
Puspods astē.
(Liepkalnē).

1. Podiņš mugurā,
Puspodiņš ļipā! -
Kad ieraugi gūbainīti,
Paliec par sila čakārnīti!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

290881.

Kur es savas avetiņas
Svētu rītu paganīšu?
Baltābula kalniņē,
Diža ceļa maliņē.
224 [Kabilē (Kld)].

29089.

Še, Mēslu māte, tava daļa,
Neņem pate savu roku!
(Liepkalnē).

29090.

Smuidri kārkli, gaŗi kārkli,
Avenam gaŗa vilna,
Tie bij labi viju vīti;
Tā bij laba dzīpariem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29091.

Tav māsiņa, slikta laime,
Tav pelēkas avetiņas:
Saka tevi netikušu,
Redz pelēkas villainītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29092.

Tev, māsiņa, slikta laime,
Tev pelēkas avitiņas.
- Tev, māsiņa, vēl jo slikti,
Ne tev mellas, ne pelēkas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29093.

Cielaviņa aitas gana
Baltābola kalniņā.
Gani, gani, cielaviņa,
Būs man baltas vilnānītes!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29094.

Cielaviņa aitas gana
Liela ceļa maliņā;
Tā nebija cielaviņa,
Tā bij meitu māmuļiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50637.

Aitiņ' blēja kūtiņā,
Pēc garozas gaidīdama.
Še, aitiņa, garoziņa,
Neblēj vēlu kūtiņā.
378 [Seces Jk].

50638.

Aitiņam balts bērnīš
Pelēkam kājiņam;
Dievs līdz man pieganīt,
Būs man balta villainīt';
Būs man balta villainīt'
Pelēkam maliņam.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

- 337 -

1. Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Kad noauda villainītes -
Pelēkām maliņām;
Kad apsedza mugurā,
Kā bajāra meitenīt'.
477 [Vecpils Lp].

50639.

Aite aite, ko tu brēc,
Va tu sav gan brēc?
Tavs ganiņš krūmiņas
Pelēkam ausiņam.
518 [Zlēku Vp].

50640.

Aitiņām, māsiņām,
Visām kuplas muguriņas;
Kad atnāca ievas zieds,
Visām plikas muguriņas.
605 [Skolas].

50641.

Aitiņ, mana rogulīte,
Pelēkām kājiņām;
Tur adīju raibus cimdus,
Tur pelēkus kamzulišus.
224 [Lielvārdes Rg].

50642.

Aitiņ manu, sprogainīti,
Tavu košu kažociņu:
No tā tava kažociņa
Kungi drēbes šūdināja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50643.

Vuškiņ muna, moguneite,
Naguļ ceļa maleņā;
Guļ munā kūtiņā,
Dūd maņ boltu vylnainiti!
Vuškiņai klāvu taisu,
Kab jej zīmu nasasoltu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50644.

Vuškiņ muna, pyupaļiņa,
Ej munā kļēviņā;
Guļ man balta vylnonīte
Ar zīdiņim nūkaisīta.
143 [Jāsmuižas D].

50645.

Vuškeņ, snīga kapaniņu,
Naguļi ceļa maliņā;
Nu tevis kungu [kungi] tīsu prosa,
Maņ vēļ mozi buoļaļiņi.
605 [Skolas].

50646.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā;
Visu ļaužu acis krita
Uz to tavu kuplumiņu.
198 [Krustpils D].

50647.

Vuškjeņ munu, magaņeņ,
Nagul cjeļa maleņā;
Reitu brauks lely kungi,
Nūjems tovu vylnaņeiti.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50648.

Vuškeņ munu, magaņeņ,
Naguli ceļa maleņā;
Kungi brauce, tevis sauca,
Tu bosom kuojeņom.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50649.

Vuškiņ, munu, puškoliņ,
Puškoj munu augumiņi!
Tevi puškoj svāta Muora
I ruden', pavasar'.
35 [Baltinavas Abr].

50650.

Vuškiņ munu, nagadķeņ,
Naguļ vālu kryumiņā;
Skujas tovas kuojas badīs,
Skudras leiss vilniņā.
174 [Kārsavas Ldz].

50651.

Aitiņ tavu, vilniņ tavu,
Māmiņ, tavu darījum'!
Kungi nesa tavu rotu,
Tavu mani bāleniņ'.
605 [Skolas].

50652.

Aita birīte, vaicuoja:
Kura muna saiminīca?
Tei ir tova saiminīca,
Kur palāka vilnainīte.
605 [Skolas].

506521.

Vušku berītis puorskrēja
Par kalniņu sprindžēdam;
Vušku gana pakal skrēja
Ar adekļu vuocelīti.
605 [Skolas].

- 338 -

50653.

Aventiņ, bucentiņ,
Neej tāļu mežiņā!
Satiks tevi bužainīts,
Iekodīs kājiņā.
148 [Jaunpiebalgas C].

50654.

Akmeņainu zemi aru
Ar pelēku avetiņu;
Buč, aitiņa, nerausties,
Lai ļautiņi nesmejas.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50655.

Ane gane, vušku gane,
Tev reikstītes navajaga;
Apsasedzi vilnuoneiti,
Var vuškeņas šveļbinuot.
236 [Līvānu D].

1. Es mameņai vušku gaņa,
Man reikstītis navajaga:
Paplatēju vylnoneiti,
Satak vysas pulceņā.
466 [Vārkavas D].

50656.

Ar aitīnu Iļģos braucu,
Brālim vesta līgavīnu;
Buč, aitīna, nerausties,
Lai ļautīni nesmejas.
126 [Grobiņas Lp].

50657.

Auniņ, radziņ, kur tu tek?
Es pi ciem aitam tek.
Kājiņs gāj kripu krap,
Astiņ gāj viju vap.
445 [Ugāles Vp].

50658.

Aveniņ, buceniņ,
Nelec rožu dārziņā!
Tev kājiņa nolūzīs,
Man nosegs villainīti.
391 [Sinoles Vlk].

50659.

Aveniņ, buceniņ,
Nelied dziļi mežiņā!
Satiks sila junkuriņš,
Plēsīs tavu kažociņu.
338 [Rankas C].

50660.

Balta bija man aitiņ'
Depainām kājiņām;
Greznu audu villainīti,
Greznu metu mētādam.
141 [Ivandes Kld].

50661.

Bolta vuška jyuras muova
Ar dzaltonim nadzeņim.
Ja man byutu kunga nauda,
Es nūpierktum tū vuškeņu;
Es nūpierktum tū vuškeņu,
Brauktum meitu cīmiņā.
170 [Kapiņu D].

50662.

Bolta vuška jyuru brida
Dzaltonim radzeņim;
Muna māmeņa sajēme,
Byus maņ boltas vylnaneites.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Bolta vuška jyurys muovja
Dzaltonym radzeņim;
Muna māmeņa pacierpa,
Man izaudja vylnineiti.
314 [Pildas Ldz].

2. Bolta vuška jeuras muove
Ni muozguota, ni (nū)cārpta;
Muna māmeņa apcierpa,
Man izaude vilnuoneiti.
236 [Līvānu D].

3. Bolta vuška jyura muovja
Dzaltonim radzeņim;
Jaunas meitas prīškā guoja,
Boltas vylnas grybādamas.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

50663.

Baltas auga avitiņas
Rūzganāmi kājiņāmi.
Lai es austu villainītes
Rūzganāmi maliņām.
605 [Skolas].

50664.

Balti balti man jēriņi
Kā baltie pūpoliņi;
Baltas baltas villainītes,
Vēl baltāka audējiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

50665.

Briņģē, māmiņa,
Briņģē, briņģē;
Briņģē auniņu
Ar visu villu;
Briņģē sivēnu
Pusplucinātu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 339 -

50666.

Buč aitiņ, ko tu raud,
Vai tu savu ganu raud?
Tavs ganiņš sen apguls
Apukš zaļa velentiņ.
200 [Kuldīgas Kld].

50667.

Buč aitiņa, tiš kaziņa,
Tai ganiņa nevajag':
Tevi kaus, mani ved
Par kaimiņu notariņ.
571 [Talsi Tl apr.].

50668.

Diku, mana avetiņa,
Viena balta, otra melna;
Lai tā balta mazgājās
Āboliņa rasiņā.
605 [Skolas].

50669.

Diku diku avitiņas,
Trīs mārciņas mugurā.
No divām cimdus zeķes,
Trešā baltu villānīti.
Avitiņa, magonīte,
Puško manu augumiņu.
453 [Vadakstes Jg].

50670.

Dika dika vucineņ,
Kai vakar, aizvakar:
Nu kalneņa ļajeņā,
Tur sjādjāja jaunys mjaitys.
326 [Preiļu D].

50671.

Dievs man deva baltas aitas
Pelēkiem vēderiem;
Audīš' baltas villainītes
Pelēkām maliņām.
141 [Ivandes Kld].

50672.

Dzen, bāliņi, aitas ganos,
Lai aitiņas barojas,
Lai aug aitai gaŗa vilna,
Būs māsiņai villainītes;
Būs māsiņai villainītes
Pašā pūra galiņā.
605 [Skolas].

50673.

Es gotiņas ganos dzinu,
Avitiņu līdzi laidu;
Gotiņ' manim sieru deva,
Avitiņa villainīti.
384 [Sēemūkšu C].

50674.

Es iedzinu savas aitas
Sudrabiņa laidarā,
Būs tam tautu dēliņam
Sudrabiņa kažociņš.
224 [Lielvārdes Rg].

50675.

Es izgāju vakarā
Auniņam sienu zagt;
Ieraudzīju saiminieku,
Metu maisu krūmiņos;
Metu maisu krūmiņos,
Auna rikšus palēcos.
149 [Jaunpils Tk].

50676.

Vucyns guoja sīna zagt
Ar sudobra zuobokim;
Sateik sātas saiminīk',
Tripu trapu atpakaļ.
605 [Skolas].

50677.

Es skotūs, es verūs,
Kas zam golda skrabškinoj?
Tej Buorbola aitu cierpa,
Vylnu lyka kurvītī.
Puse vilnas Donotam
Par kurvīša turīšonu.
89 [Dricēnu Rz].

50678.

Kas gribit garas vylnas,
Juonit [Juojīt] vuškas pīguļē;
Kas gribit skaistas sīvas,
Gulit jyuru maliņā.
414 [Stirnienes Rz].

50679.

Kopča solu trūpeņim,
Tei bej loba lūpeņim;
Egļu sola skujiņom,
Tei bej loba vuškeņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 340 -

50680.

Mjaitiņis kei vuškeņis,
Vuškeņis kei biteitis;
Mjaitiņis mīra licējys,
Vuškeņis vylnys devējys.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50681.

Meitu māte bēdājās:
Reta vilna aitiņai,
Kam biezeni [biezputru] nevārīji,
Aitām vilnu šķeterējot?
396 [Skrīveŗu Rg].

50682.

Mīļi mīļi man vuškiņ(i),
Vēl mīļāk(i) vucaniņ';
Vucanam gara vilna,
Tīvu sprēdu dzīpariņ'.
605 [Skolas].

50683.

Nazalīli, vuciniņ,
Vilniņā gulādams:
Atīs muote, nūcierps tevi,
Paliks plyka muguriņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50684.

Nu būs silta istabiņa,
Nu būs jauka valodiņa:
Divas laivas jēri nāca,
Trešā sīki kazlēniņi.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

1. Pasacīju meitiņām
Pa priecīgu valodiņu:
Divi laivas jēru nāca,
Trešā sīku kazlēniņu.
374 [Sātiņu Kld].

50685.

Pižruž aits gan
Liele ceļ maliņe.
Gan, gan, Pižruž,
Būs tev balts villainits.
445 [Ugāles Vp].

50686.

Savas acis izraudāju,
Tēva aitas ganīdama;
Paldies saku vilciņami,
Kas pa vienai aizvazāja.
Nu ir laiks Rīgā braukt,
Un par Rīgu pastaigāti.
12 [Allažu Rg].

1. Sovas acis izrauduoju,
Tāva cyukas ganīdama.
Paldīs saku vilciņam,
Kas pa vīnai kryumūs vylka,
Nyu ir vaļa Reigā braukt,
Nyu pa Reigu platītīs.
465 [Varakļānu Rz].

50687.

Slinkas meitas, neguļāt,
Eita, raugāt avju stalli!
Pa kaktiem ielīdušas
Stallī baltas avitiņas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

50688.

Tik man tika tīrumā,
Tik mežiņa maliņā:
Tīrumā tīri rudzi,
Mežā baltas avitiņas.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50689.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Tā pieder tam puišam,
Kas vasaru aitas gana.
605 [Skolas].

50690.

Vecāmāte avis gana,
Kalniņā gulēdama;
Vecāmāte aizmiguse,
Avis rudzos saskrējušas.
39 [Bārtas Lp].

50691.

Vucineņ, birineņ,
Tev septeņi gabaleņi:
četras kuojas, divi ausis,
Septeits lipa pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

50692.

Zīmaļu zāmaļu
Ganiņu dziesmu,
Auniņš krūmos,
Saitīti kaklā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

Table of Contents |View Entire Work