HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

5. Gatavojas bēŗu goda svinēšanai

27432.

Es tā goda negaidīju,
Nevelēju galdautiņu;
Veļu māte, tā gaidīja,
Tā velēja galdautiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27433.

Manis dēļ vērsi kava,
Brūvēj' saldu alutiņu.
Paši ēda, paši dzēra,
Mani veda smilktenāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27434.

Cep, māmiņa, kukulīti,
Veļos mani vadīdama,
Ko mielošu veļu bērnus
Par vārtiņu vērumiņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Cep, māmiņ, baltu maizi,
Vadi mani smilktainē,
Ko mielošu veļa bērnus,
Veļa vārtu vērējiņus.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Cep, meitiņa, baltu maizi,
Veļos mani vadīdama:
Gaidīs mani veļu bērni,
Veļu vārtus atvēruši.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

27435.

Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Veļās mani vadīdama;
Ne tu malsi, ne tu cepsi
Vairs manā mūžiņā!
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

49425.

Atstātana šī vietiņa,
I mīlīši pakaļā;
Atstāt alu brūvējam,
Brandavīnu žūrējam.
373 [Sarkaņu Md].

49426.

Projām jāiet, kam jāiet,
Atstāt visas labas dienas:
Atstāj alu žūrējot,
Brandavīnu klērējot;
Atstāj sav' tēv' ar māti,
Atstāj savu līgaviņu.
373 [Sarkaņu Md].

49427.

Iet bij man gājējam,
Atstāt visas labas dienas:
Atstāt alu brūvējot,
Medutiņu tecinot.
119 [Gaujienas Vlk].

49428.

Cep, māmiņa, bēŗu maizi,
Izcep mazu kukulīti;
Veļu māte nosalusi,
Kapu malā dancodama.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

49429.

Vedat mani kalniņe,
Bāž maizīti kulīte.
141 [Ivandes Kld].

Table of Contents |View Entire Work