HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Sadedzina nelaiķa cisas un drānas

27429.

Dūmi kūp purmalā,
Kas tos dūmus kūpināja?
Veļu māte kūpināja,
Bēdu drēbes dedzināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

Table of Contents |View Entire Work