HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

13. Pēc līķa paglabāšanas kapiniekus pacienā ar alu un uzkožamiem, sevišķi ar novārītiem sausiem zirņiem un pupām

27621.

Dara man saldu alu,
Cep man mīkstu plācenīti;
Paši ēd, paši dzeŗ,
Man' atstāj smiltienē.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Manis dēļ tēvs māmiņa
Cep maizīti, dara alu.
Ļaudis dzēra, ļaudis ēda,
Es gulēju smiltienē.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27622.

Dodiet man, dodiet man
Kapenieku brandaviņa!
Kapenieku brandaviņš
Caur smilktiem tecināts.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27623.

Visi ēda, visi dzēra,
Mūs' brālītis vien neēda;
Kapa māte bāleliņu
Baltu smilkšu ēdināja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

Table of Contents |View Entire Work