HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

12. Nelaiķa dvēsele pirmo nakti kapsētā pavada krusta galā

27615.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā.
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Dievs mielos dvēselīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā;
Otru nakti, trešu nakti
Dievs mieloja dvēselīti.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

27616.

Gulēt man šo naksniņu
Kapsētītes maliņā:
Šī saulīte neizdeva,
Viņa labi nesaņēma.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27617.

Guli, mana dvēselīte,
Laukā, krusta galiņā,
Gan tu biji kūpējuse
Dūmaiņā istabā!
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27618.

Guli, mana dvēselīte,
Šonakt krusta galiņā,
Eņģelīši apguluši,
Debess vārtus aizvēruši.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27619.

Pirmo nakti dvēselīte
Gulēs krusta galiņā:
Otru nakti, trešu nakti
Eņģelīšu rociņās
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27620.

Šodien mana dvēselīte
Pusdebeša līgojās:
Dieviņš durvju neatdara,
Eņģelīši nesaņem.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 144 -

1. Viena dārga dvēselīte
Pusdebešu lidināja.
Vai Dieviņis nepieņēma,
Vai eņģeļi neielaida?
Pieņem Dievs, laiž eņģeļi,
Viņa pate lepojās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

49536.

Grūt' bij mūsu māmiņai
Pirmo nakti smiltainē,
Otro nakti, trešo nakti
Jau vieglāka gulēšana.
Lec saulīte, aust gaismiņa,
Mielo, Dieviņ, dvēselīti.
192 [Kosas C].

49537.

Gŗūt gulēt māmiņai
Pirmo nakti smiltiņās;
Otru nakti, trešu nakti
Kā māmiņas klēpītī.
560 [Rīga ].

49538.

Grūti manai māsiņai
Pirmo nakti smiltenē,
Kas tai taisa mīkstas cisas,
Kas klāj baltu paladziņu?
Dieviņš taisa mīkstas cisas,
Laima klāj paladziņ'.
99 [Dzelzavas Md].

49539.

Gulēt man šo naksniņu
Kapsētiņas maliņā,
Citu nakti, tad gulēšu
Eņģelīšu rociņās.
306 [Patkules Md].

49540.

Gulēt man šo naksniņu
Kapsētiņas maliņā;
Otru nakti, trešu nakti
Laidīšos dibenā.
192 [Kosas C].

49541.

Pirmo nakti dvēselīte,
Guļ krustiņa galiņā;
Otru nakti, trešu nakti
Jau guļ kapa dibenā.
192 [Kosas C].

1. Pirmo nakti, dvēselīte,
Guli kapa maliņā;
Otru nakti, trešu nakti,
Guli kapa dibenā.
192 [Kosas C].

49542.

Pūš vējiņis, laidies, migla,
Par to baltu kapu kalnu;
Grūt manami brālītimi
Pirmo nakti smilktienāji.
183 [Kazdnagas Azp].

Table of Contents |View Entire Work