HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

h) Šķiŗas, atvadās

26664.

Divas stundas kājas āvu,
Trešo jūdzu kumeliņu,
Lai varētu otru nakti
Pie māmiņas pārgulēt.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)].

26665.

Dzēruse dzērvīte
Upītes malā,
Palika spalviņa
Pludojot;
Dzēruse māsiņa
Pie brālīšiem,
Palika villaine
Galdiņa galā.
224 [Kabilē (Kld)].

26666.

Kad, māsiņa, tikāmies,
Kad atkal tiksimies?
Līcin līka tā vietiņa,
Kur mēs abas runājām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26667.

Kur, māsiņas, saiesim,
Kur saujiņas sadosim?
Pie bāliņa saiesim,
Pie saldana alutiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26668.

Kur, māsiņas, sagājām,
Kur sejiņas sanesām?
Pie labā bāleliņa
Gaŗa galda galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26669.

Laba māsiņ' i nākuse,
Vēl labāka nenākuse:
Prieks man bija saņemot,
Žēlabiņas pavadot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Divējād' divējād'
Ar māsiņu ciemoties:
Prieks man bija sajemot,
Žēlabiņas palaižot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26670.

Nāc, māmiņa, parunāt,
Jūdz, brālīti, kumeliņu!
Es nevaru kavēties,
Man tautieša kumeliņš.
190 [Kuldīā].

26671.

Satikosi ar māsiņu,
Nevarēju izšķirties,
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26672.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Es vēl teju brālīšos;
Vēl tautiņas iedevuši
Tādu kūtru kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26673.

Sen saulīte nogājuse,
Es vēl sēršu brālīšos.
Nu bij tautu kumeļam
Miglu mesti pakaļā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26674.

Vai tā mana māmuliņa
Traku prātu palikusi,
Saka mani vadīdama:
Ej projām, ciema sieva!
1311 [Apē (Vlk)].

48667.

Ilgi es kājas aunu,
Līdz pašam vakaram,
Ka varētu otru nakti
Pie māmiņas pārgulēt.
263 [Mēmeles Jk].

- 450 -

1. Lēni lēni kājas avu,
Vakariņa gaidīdama,
Ka varētu kādu nakti
Pie māmiņas pārgulēt.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

48668.

Nāc, māmīna, vadi mani
Līdz viņama kalnīnam,
Lai tu mani pamācīji,
Kā dzīvošu tautīnās.
Celies agri, staigā lēni,
Lai gul tava vīramāte.
39 [Bārtas Lp].

48669.

Nu ar Dievu, tēvs māmiņa,
Man jāiet svešumā:
Svešu ļaužu kumelītis
Nevar ilgi kavēties.
605 [Skolas].

48670.

Pagaid', manu kumeliņu,
Līdz es alu padzeršos;
Brāļam saldis alutiņis,
Māsai mīļas valodiņas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48671.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Es vēl sērsu brālīšos;
Nu noskriešu tautiņām
Dārgas naudas kumeliņu.
183 [Kazdnagas Azp].

48672.

Tautas mani drīzināja,
Drīz sajūdza kumeliņus;
Es tik drīz nesteidzos
No mīļās māmuliņas.
605 [Skolas].

48673.

Vokars uorā, vuoverēt(?),
Kai tiksjam sētiņā?
Loba beja šei naksniņa
Pi māmiņas puorgulēt.
35 [Baltinavas Abr].

Table of Contents |View Entire Work