HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

e) Mielošana

26573.

Bitīt' deva saldu medu
Dzelten' vaska ritenī,
Ko dot ēsti māsiņai
Kad atnāca ciemoties.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

26574.

Brāļi brāļi, māsa nāk,
Ko mēs māsu mielosim?
Irbe gule līdumāje,
Līdaciņa ezerāj.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

26575.

Brāļi brāļi, māsa nāk,
Ko mēs māsu mielosim?
Sūtām kaķi peļu riet,
Iesim paši vāverēs.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viesi nāk, viesi nāk,
Ar ko viesus mielosim?
Celsim kaķi laiviņā,
Lai iet zivju pazvejot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26576.

Brūvēju dui mucas
Saldalutiņa,
Atnāks māsiņa
Ar mazu bērnu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26577.

Drīzi drīzi, naski naski
Mielo mani, māmuliņa!
Man iejūdza tautu dēls
Kūtru, laisku kumeliņu.
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26578.

Drīzi drīzi, naski naski
Mielo mani, māmuliņa!
Tautu dēla kumeliņš
Nedrīkst ilgi kavēties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Steidz, māršiņa, mielot mani,
Jūdz, bāliņ, kumeliņu!
Sīva tautas māmulīte,
Nedrīkst ilgi kavēties.
216 [Ventspilī].

26579.

Kroga galds, Rīgas pils
Bez naudiņas nemieloja;
Sav' īsteni bāleliņi,
Tie mieloja bez naudiņas.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26580.

Māršas manas cielaviņas,
Vai jūs mani gaidījāt?
Vai jūs manim izcepāt
Magonīšu plācenīti?
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Vedekliņas, cielaviņas,
Vai jūs mani gaidījāt?
Vai jūs man izcepāt
Magoniņu pīrādziņu?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 440 -

26581.

Māsa māsu pamieloja,
Namā cepti tupenīši;
Lai bij cepti tupenīši,
Māsas doti gana labi.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

26582.

Tik es gāju pie brālīša
Saldu alu nodzerties;
Kad aliņa nedabūju,
Žēl man mana gājumiņa.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

48631.

Dar-dari, sviestiņ,
Meties kaudzē!
Atbrauks māsiņa
Ar mazu bērniņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

48632.

Jāns nāc, Jāns nāc,
Ko mēs Jān mielsem?
Nokausem pore dzēr,
Upe zaļ līdaciņ.
445 [Ugāles Vp].

48633.

Kad es gāju tautiņās,
Es tos radus mīļi turu:
Kad ieraugu vīra radus,
Es ar pannu kaņipēs;
Kad ieraugu savus radus,
Es ar katlu namiņā.
306 [Patkules Md].

48634.

Kādu viesu māte gaida,
Saldu dara alutiņu?
Savu bērniņu gaida
No tautiņām atejam.
241 [Lubānas Md].

48635.

Švāgars sola kazu kaut,
Vai šķiet mani te gulēt?
Švāger, lopu nemaitā,
Es še nakti negulēšu.
39 [Bārtas Lp].

48636.

Znotiņš gāja kazu kaute,
Redzēj' mani sērst nākame;
Znotiņ, lopu nemaitāi,
Man maizīte kabatēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

48637.

Vaļa man maltu ietu,
Vaļa iet druviņā;
Tās vaļiņas vien nebija,
Mielot savu bāleliņu.
358 [Rugāju Abr].

48638.

Vecākā ietaliņa,
Mielo manus bāleliņus;
Kad mēs abas mielosim,
Kas ies mūsu druviņā?
358 [Rugāju Abr].

48639.

Žigli žigli, nāški nāški,
Mielo meni māmuļiņa!
Tu jau peti gan zināji
Svešu ļaužu kumeliņč.
179 [Katriņas C].

Table of Contents |View Entire Work