HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

31. Atkāzas, atvāršas; jaunais pāris brauc ciemoties pie sievas vecākiem, brāļiem un māsām

26416.

Aun kājas, tautieti,
Jūdz kumeliņu:
Vedīs rādīt
Saviem brāļiem,
Vai būsi tāds vīrs,
Kā mani brāļi.
224 [Kabilē (Kld)].

26417.

Brālīši brālīši,
Atvāršās!
Kā saule atvirta
Pēc vasariņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26418.

Brāļos gāju alus dzert,
Vīru vedu valdziņā;
Pate gāju istabā,
Vīru sēju skaidienā.
Ja brāļiem svaiņa žēl,
Lai ved vīru istabā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Sērstu gāju bāliņos,
Vīru vedu valdziņā.
Nākat, brāļi, lūkoties,
Kāds mans miežu arājiņš!
Ja jums tīk, bāleliņi,
Tad vedat istabā;
Ja netīk, bāleliņi,
Lai stāvēja skaidienā!
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26419.

Būs redzēti, vīramāte,
Ko man dosi kukuļam, -
Nu es iešu pirmo reizi
Uz māmiņu ciemoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26420.

Gaid' dieniņu izaustami,
Gaid' saulīti uzlecami;
Nu aizvedīs man' tautietis
Novadiņa radiņos.
226 [Kandavā (Tl)].

26421.

Jūdz, tautieti, baltu ķēvi,
Brauksim sērst brālīšos;
Zinies, nelga, kā dzīvoji,
Baidies manu bāleniņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26422.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi bāliņos:
Bāliņam namiņš kūp,
Bāliņš dara alutiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi bāliņos!
Dūmi kūp namiņāi,
Laikam brāļi alu dara,
Laikam brāļi alu dara,
Vai ar medu tecināja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26423.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi pie māmiņas!
Tev bij skaists kumeliņš,
Man bij mīļa māmuliņa.
4 [Aijažos].

26424.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim sērsti brālīšos!
Tev piedera kumeliņis,
Man piedera villainītes.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

26425.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi bāliņos;
Tu pie znota, ķelavaiņa,
Es pie tēva, māmuliņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26426.

Jūdz, tautiet, kumeliņu,
Brauksim sērst brālīšos!
Vai tādēļ sērst neiešu,
Ka tu mani zagšus zagi?
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

26427.

Jūdz, tautiet, kumeliņu
Lai es braucu bāliņos!
- Sudrabiņa loku liecu,
Zelta daru kamaniņas,
Smalku linu grožu viju,
Sudrabā mērcēdams,
Lai brauc mana līgaviņa,
Kā saulīte mirdzēdama.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 393 -

1. Mana jauna līgaviņa
Pie māmiņas sērsti gāja.
Jūdzu bēru kumeliņu
Zaļās vaŗa kamanās;
Vieglu liepu loku liecu,
Vasku grožus ritināju,
Lai brauc mana līgaviņa,
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā saulīte mirdzēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Sudrabiņa grožu viju,
Zelta kalu kamaniņas:
Mana jauna līgaviņa
Pie māmiņas sērstu gāja.
(?).

26428.

Jūdziet man labu zirgu,
Dodiet labu pavažnieku:
Es tautieti brāļos vedu
Kā sunīti medībās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26429.

Nāk māsiņa, nāk māsiņa,
Ne tā vairs viena nāk:
Līdza veda tautu dēlu
Kā āzīti dārziņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26430.

Nācin nāca man' māsiņa,
Ne tā vaira viena nāca:
Līdzi veda tautu dēlu
Kā resno ozoliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Nācin nāca mūs' māsiņa,
Ne tā vairs viena nāca:
Tautu dēlis līdza nāca
Kā zaļais ozoliņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26431.

Nācin nāca mūs' māsiņa,
Ne tā vairs viena nāca:
Līdzi veda tautu dēlu
Kā vērsīti valdziņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Nācin nāca mūs' māsiņa,
Nela vairs viena nāca:
Līdzi veda tautu dēlu
Kā sunīti medībās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26432.

Sērstu gāju bāliņos,
Vīra bungu līdzi vedu;
Pati gāju istabā,
Vīra bunga aizdurvē.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Uz brāļiem sērsti gāju,
Vīra puksi līdza vežu;
Pate sēdu aiz galdiņa,
Vīra puksis aizkrāsnē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26433.

Vilku bērzu istabā
Ar visiem žagariem;
Gāju sērstu bāliņos
Ar visiem dieveŗiem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vilkšu bērzu istabāi
Ar visiemi pumpuriem;
Sērstu iešu bāliņos
Ar visiem dieveŗiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26434.

Lūgšus lūdzu tautietim,
Lai griež bēri atpakaļ,
Lai man ļauj šo naksniņu
Pie māmiņas pārgulēt,
Pie māmiņas pārgulēt,
Ar māmiņu izrunāt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

26435.

Panāksnieki sen aizbrauca,
Atvāržnieki neatbrauca;
Nu mēs paši, mājas ļaudis,
Kārtosim alus tručus(?).
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 394 -
Table of Contents |View Entire Work