HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

27. Piekodināšana, brīdināšana jaunajam pārim par nākamo dzīvi

a) Piekodināšana tautu dēlam, znotam, svainim

26068.

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc mājāi vakarā,
Nekaitini ciema suņus,
Nemodini līgaviņu!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

26069.

Es piesaku tev, svainīti,
Kā gudram cilvēkam:
Kad celies rijas kult,
Satin māsu [sievu] kažokā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jauna gāju tautiņās,
Gudri mācu tautu dēlu:
No rītiņa celdamies,
Apsedz mani ar kažoku!
Kad vaicāja tēvs māmiņa, -
"Līgaviņai galva sāp,
Līgaviņai galva sāp,
Visu nakti negulēja!"
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 352 -

2. Maza gāju tautiņās,
Gudri mācu tautu dēlu:
Celies, šelmi, rijas kult,
Tin man kājas kažokā!
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Tā, vīriņ, dzīvojam,
Ka ļautiņi nesmejās:
Kad celies rijas kult,
Satin mani kažokā;
Kad es iešu māļu malt,
Tevi tīšu lindrakos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26070.

Es piesaku tev, tautieti,
Mūs' māsiņu neatstāj;
Lai gājāt, kur gājāt,
Eita abi vienu vietu!
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

26071.

Es piesaku tev, tautieti,
Tu piesaki māmiņai:
Būs māsiņu agri celt,
Nebūs agri niecināt.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Vaļa vaļa tev, tautieti,
Ne visai tava vaļa:
Vaļa tevi agri celt,
Nava vaļas rūdināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26072.

Pats pirmais precinieks,
Sargi savu muguriņu:
Tiks māsiņa raudināta,
Tiks mugura oderēta.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Ai pirmā ieteicēja,
Sargi savu cekuliņu:
Būs māsai grūta dzīve,
Pucēš' tavu cekuliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26073.

Es tev lūdzu, tautas dēls,
Mūs' māsiņu neniecini!
Ja māsiņu niecināsi,
Vedīsim atpakaļ.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26074.

Es tev saku, tautu dēls,
Sak' savai māmiņai:
Kad māsiņa drānas mērc,
Neslēdz katlu klētiņā!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Es piesaku tev, tēviņ,
Kā labam cilvēkam:
Kad velēs vedekliņa,
Neslēdz vāles klētiņā!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Tā nedar', dēlu māte,
Kā tu biji lielījsies:
Ieslēgt podu klētiņā,
Iemest vāli kaņepēs.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

26075.

Klausies, svainīt,
Ko es tev teikšu:
Nebūs māsai
Nodaļas dot;
Ar savu tuteni
Pie visa klaipa,
Ar savu skutulu
Pie visa grāpja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26076.

Lai piesaku, kam piesaku,
Svainīšam, tam piesaku:
Kad māsiņa drānas mērc,
Tev pārnest ūdentiņu;
Kad brauc māsa baznīcā,
Tev iejūgt kumeliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26077.

Maizē auguse
Mūs' māsiņa,
Nebūs tautām
Maizītes liegt,
Būs dot atslēgu,
Lai ņemas pate,
Lai gāja klētī,
Lai kambarī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26078.

No šās dienas tev, svainīti,
Ir krodziņis jāatstāj;
Ies māsiņa velēties,
Tev malciņa jāpaskalda,
Tev malciņa jāpaskalda,
Ūdentiņis jāatnes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 353 -

26079.

Nu atstāj, tu svainīti,
Visas vecas draudzenītes,
Mīļo vienu man' māsiņu
Par Laimītes likumiņu!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

26080.

Nu, svainīti, māsa mana
Paliek tava līgaviņa.
Ja tu labi nedzīvosi,
Nāks māsiņa raudādama:
Tavi mati, mani nagi
Krogus galda galiņā!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

1. Es, svainīti, tev piesaku:
Nāks māsiņa raudādama,
Mana roka, ievas ķuze,
Svainīt, tava muguriņa!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26081.

Paklausies, tu svainīti,
Ko es tev pasacīšu:
Kad māsiņa malti gāja,
Tev būs arī līdza iet,
Māsa graudu bērējiņa,
Tu dzirniņu griezējiņš;
Kad māsiņa maizi cepa,
Tu malciņas cirtējiņš;
Kad māsiņa drānas mērca,
Tu ūdeņa nesējiņš!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

26082.

Piesaku jaunam,
Piesaku vecam,
Lai manu māsiņu
Nerūdināja.
Tev tev, tautieti,
Tev visvairāk,
Tev mana māsiņa
Piederēs.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

26083.

Piesaku jaunam,
Piesaku vecam,
Lai mūsu māsiņas
Nenicināja.
Dzirdēšu māsiņu
Nicināmu,
Stīpāšu svainīti
Kā vecu spaini.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26084.

Piesaku jauniem,
Piesaku veciem,
Piesaku, svainīti,
Tev visuvairāk,
Lai manai māsiņai
Pāri nedarīja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26085.

Tā nedari, jaunais svaini,
Kā darīji uzaugot:
Zirgs ar arklu tīrumāi,
Pats ar plinti ataugāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26086.

Tā nedari, tautu dēli,
Kā darīji uzaugdams:
Visus krogu pabeņķīšus
Ar svārkiem izslaucīji.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26087.

Tā nedari, tautu dēls,
Kā tu biji lielījies:
Tu dzīries mūs' māsiņu
Sliet par bildi kaktiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26088.

Tā nedari, vīramāte,
Kā tu biji dzīrusies:
Kad māsiņa maizi cepa,
Sēdēt abras galiņāi,
Sēdēt abras galiņāi,
Kukulīšus skaitīdama.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26089.

Tā nedari, vīramāte,
Kā tu biji dzīrusies:
Kad vedekla maizi cepa,
Sēsties muldas galiņā,
Lai kukuļa neizceptu
Iebavietes bērniņam.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26090.

Tā, tautieti, tu nedari,
Kā tu biji solījies:
Tu dzīries tēv' un māti
Pa durīm izvadīt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 354 -

26091.

Tā tu dari, tautu dēli,
Tad mēs mīļi dzīvosim:
Strīķei manu izkaptiņu,
Izpļauj manu vāles galu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26092.

To tu dari, dēla māte,
Ko tu biji dzīrusies:
Izkrat' savas vecas panskas,
Aizslēdz katlu klētiņā!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26093.

Tu, Ģēdiņi, tā nedari,
Kā tu biji lielījies:
Zirgam doti kviešus rudzus,
Trīniņai auzu maizi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26094.

Tu, tautīt, ķeiļa(?) znūts,
Nanycyn' mun' muos'eņu;
Ka es raušu zūbin'eņu,
Drab'ās tovys kažuc'eņš.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

26095.

Tur' godā, tautas dēl,
Še atvestu mūs' māsiņu;
Ja godā neturēsi,
Pirkš' Rīgā pātadziņu,
Pirkš' Rīgā pātadziņu,
Slodzīš' tavu muguriņu.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

1. Es tev saku, znota krupi,
Tur' godā mūs' māsiņu;
Ja godā neturēsi,
Rīgā pirkšu pātadziņu,
Rīgā pirkšu pātadziņu
Deviņiem žuburiem,
Sprādzēš' tavu kažociņu
Deviņiem gabaliem.
216 [Ventspilī].

26096.

Vai dzirdēji, tu Indriķi,
Ko sacīja mācītājs?
Ja tu būsi klausījies,
Tad būs mīļa dzīvošana;
Ja nebūsi klausījies,
Tad kausies dzīvodamis.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

48354.

Ar Dieviņ' paliekat,
Bet godā dzīvojat:
Negliebet, nerājat
Man tās vecas māmuliņas!
372 [Sarkanmuižas Vp].

48355.

Es, buoleņ, tev pīdzīžu,
Kai runuot pīrunuoju:
Ka pats īsi rejas kult,
Sotiņ sīvu kažukā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Paklausi, tu brālīti,
Ko es tev piesacīju:
Kad tu gāji riju kult,
Satin māršu kažokē.
589 [Kuldīgas apr.].

48356.

Es pasoku tev, svuotiņ,
Tu pasaki kundziņam:
Lai šyupeļa napakar
Pyrmajāji gadeņā.
168 [Kalupes D].

48357.

As tev soku vēļ, Juoneit,
Kai Vereitis juozāloj:
Jem nezeiti, grīz maizeiti,
Baroj sovu ļaudaveņu.
170 [Kapiņu D].

48358.

As tev soku vēļ, Juoneit,
Kai Vereitis juožāloj:
Pats tu ej sīna pļaut,
Tin Vereiti kažukā.
170 [Kapiņu D].

48359.

Paklausies, tu Jurīti,
Ko es tevim pasacīšu:
Kad Līzīte vešu mērca,
Tu ūdeņa briņģētājs.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48360.

Es tev lūdzu, tautu dēls,
Neraudini mūs' māsiņ'!
Mūs' māsiņa bārenīte,
Daudz laistīja asariņ'.
283 [Nīgrandas Azp].

48361.

Strādajiet paši mīļi,
Ka jums Dievs palīdzēja,
Izariet dziļezerus,
Sīkakmeņus ecējiet!
224 [Lielvārdes Rg].

- 355 -

48362.

Vysa pyrms svuoteņam
Beus mugura pūdarāta,
Kad atīs meus' muoseņa
Da bruoļim rauduodama.
466 [Vārkavas D].

48363.

Kad atīti myus' muosiņa
Koč par godu rauduodama,
Es tam tautu gludačam
Cakuliņu nūplāstum.
389 [Silajāņu Rz].

48364.

Žāloj, Īgnat, tu Antoniņas
Koč pyrmū vasariņu:
Kad celsīs rejas kultu,
Satin kuojas kažukā,
Žāloj, Dīviņ, žāloj, Laimiņ.
168 [Kalupes D].

b) Piekodināšana tautu meitai, vedeklai, māršai

26097.

Ai māsiņa tautu meita,
Klausi manu padomiņu:
Gudru prātu, gudru prātu
Valdi savu valodiņu!
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

26098.

Ai Trīniņ, ai Trīniņ,
Neslēdz cieti savu klēti,
Neslēdz cieti savu klēti
Priekš to vecu māmulīti!
Necerē, nedomā,
Ka tas tavis krājumiņš:
To māmiņa sakrājusi,
Ar vīzām staigājot.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

26099.

Dzīvā, mana līgaviņa,
Nebrīdē māsu manu;
Tav palika dzīvošana,
Kas manai māsiņai?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26100.

Es, bruoliņ, t'ev pīsoku,
Tu pīsoki vadaklai,
Ka muom'eņa natacātu
Upis molu rauduodama!
422 [Līvānu pag. D].

26101.

Paskaties, tu Barbuļa,
Kas iesēda lukturī:
Ja tu mīļi nedzīvosi,
Kļūs mugura oderēta.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26102.

Tā, māršiņ, tu nedari,
Kā tu biji dzīrusēs:
Kad atnāca vīra radi,
Ru(t)ku rakt dārziņā;
Kad atnāca pašas radi,
Cāļu kaut namiņā.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Ai māršiņa, ai māršiņa,
Tu jau vis tā nedari:
Kad atnāca pašas radi,
čira čura podiņā;
Kad atnāca vīra radi,
Tad pa logu piedarbā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

2. Tā, mārši, tu nedari
Kā tu biji dzīrusies:
Savus radus vien cerēt,
Vīra radus necerēt.
Kad atnāk pašas radi,
Ar katliņu namiņā;
Kad atnāk vīra radi,
Ar katliņu kaņepēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26103.

Tā, meitiņa, tu nedari,
Kā tu biji dzīrusies:
Vīramāti akā bāzt,
Akmeņiem noslogāt.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26104.

Tā, meitiņa, tu nedari,
Kā tu biji lielījsies:
Tēv' ar māti pirtī dzīt,
Pat' gulēt istabā.
1311 [Apē (Vlk)].

- 356 -

26105.

Tā nedari, tu māsīna,
Kā tu bij' dzīrusies:
Savus kreklus izvelēt,
Vīramātes nevelēt,
Vīramātes nevelēt,
Sviest pa sētu kaņipēs.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Tā nedari, tu jaunava,
Kā tu biji dzīrusies:
Savus kreklus vien mazgāt,
Vīra kreklus nemazgāt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

26106.

Tu, māsiņa, tā nedari,
Kā tu biji dzīrusies:
Smalki malt, plāni cept,
Klētī ēst aizdurvē.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

26107.

Tu Trīniņa, tā nedari,
Kā darīja tava māte:
Tava māte vīramāti
Padzinuse nabagos.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

48365.

Še, māršiņ, vārpstīt' mana,
Še vālīte velējama;
Netur' melna, netur' plika
Mana balta bāleliņa.
146 [Jaungulbenes Md].

48366.

Še, meitiņa, vāle mana,
Še nu mana parvārnīca;
Neturi nu man' dēliņu
Ni nu melnu, ni neēdušu.
72 [Cesvaines Md].

48367.

Tā nedari, vedeklīna,
Kā tu biji solīsies:
Vīramāti akā bāzt,
Akmeņiem noslogāt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48368.

Nedar' tā, vedekliņ,
Kā tu biji dzīrusies:
Savi krekli izvelēti,
Mātes sviesti pabeņķī.
198 [Krustpils D].

48369.

Tu, māsiņa, goda sieva,
Tur' godam vīra radus:
Neaizšauj nama durvis,
Neaizcel sētas vārtus.
316 [Piltenes Vp].

Table of Contents |View Entire Work