HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

f) Met naudu pavāram, mūzikantiem

25729.

Maksājat, kāzu ļaudis,
Mana katla degumiņu,
Mana katla degumiņu,
Manu autu svilumiņu!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

25730.

Maksājati, sveši ļaudis,
Manu kāju saldējumu:
Trīs reizītes es tecēju
Uz Beļavu astru sieta.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25731.

Metati, metati
Pavāra naudu!
Pavārami, nabagami,
Liela skāde notikuse:
Gar uguni tekājot,
Pus' priekšauta sadeguse.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

- 306 -

25732.

Metati, metati
Pavāra naudu:
Pavāram nosvilis
Priekšauta stūris.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Man arī, man arī
Pavāra naudu!
Man arī nosvila
Villaines stūris.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25733.

Metat, metat
Pavāra tiesu!
Ozola malka
čūpēt čūpēja,
Pavāram vajaga
Mellumu mazgāt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga pavāram
Melnuma naudas.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

25734.

Metati, metati
Pavāram naudu!
Alvu vien nemetat,
Metat zeltu, sudrabiņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25735.

Metiet, metiet
Pavāram naudu!
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Lecamie ķelderīši
Gar ugni nosviluši.
216 [Ventspilī].

25736.

Zināma zināma
Spēlmaņa nauda:
Dukāti, dāldeŗi
Spēlmaņa nauda.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

48170.

Kaunaties, jauni puiši,
Metat naudu pavāram:
Ne jums kāzas, ne kristības,
Kur jūs naudu tērēsat?
572 [Tukums Tk apr.].

48171.

Metati, metati
Pavāra naudu!
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Melna caunu cepurīte
Iekrituse ugunī.
70 [Cēres Tl].

1. Es jums lūdzu, jauni puiši,
Metat naudu pavāram,
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Viņa caunu cepurīte
Gaŗuguni nodegusi.
572 [Tukums Tk apr.].

48172.

Metiet, metiet,
Vajaga, vajaga!
Svila mani matiņi,
Dega mani pirkstiņi.
77 [Codes B].

48173.

Vajaga dot, vajaga dot,
Pavāram, nabagam,
Ķelderīši apdeguši.
12 [Allažu Rg].

Table of Contents |View Entire Work