HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

c) Līgavaiņa radi, vedēji, kāzinieki met naudu un dāvanas

25663.

Vedējiņi vedējiņi,
Taisāties naudu mest!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 300 -

25664.

Aizsēdusi netiklīte
Ar tautāmi aiz galdiņa,
Nu gaidīja ciema meitu
Cimdu, zeķu sametot.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25665.

Dieveri dieveri,
Naudiņu mest!
Es tavu krekliņu
Ziepēs velēju;
Ziepīšu mārciņa
Pimberi maksāja,
Ozola vālīte
Pusdāldeŗa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

25666.

Dindaļi dundaļi
Tie jauni vīri,
Visu laiku dundaļo
Pie viena graša.
Viens pats grasīts
Maka dubenē,
To pašu grabenē
Līdz gaiļa laiku.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25667.

Dodiet, mīļi vedējiņi,
Sidrabiņa rubulīšus!
Kas dos tīru sidrabiņu,
Dabūs skaistu cimdu pāru.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

25668.

Es gan redzēju,
Ko Jozups meta:
Uzmeta vērdiņu
Līkām malām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es gan redzēju,
Ko Pēters meta:
Uzmeta dālderi
Grieztām malām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25669.

Es gan redzēju,
Ko Līze meta:
Uzmeta ielāpu,
Caurums vidū.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25670.

Es gan zinu, es gan zinu,
Kas ar mani parādā:
NN parādā,
Nemet naudas sietiņā.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

25671.

Es nedevu māsiņai
Ar bitēm ozoliņu,
Labāk devu vedeklai,
Lai palika brāliņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25672.

Grabināt, grabināt,
Mani mīļi vedējiņi;
Ja nevaid maciņā,
Pakasiet pakausē!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

25673.

Kad Ediņa ganos gāja,
Stabulīte kulītē;
Nu gaidīja ciema meitu
Cimdu, zeķu sametam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Tā meitiņa ganos gāja,
Stabulītes taisīdama;
Nu gaidīja ciema meitu
Cimdus, zeķes sametam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25674.

Kāp uz cepļa, kāp uz cepļa,
Triju grašu metējiņš;
Sēd' aiz galda, sēd' aiz galda,
Dālderīša metējiņš!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25675.

Kas to rupju naudu meta,
Tam slavīte tāļu gāja;
Kas to sīku čīkstināja,
Tam slavīte pagaldē.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Kas to naudu rupju meta,
Tam slavīte tāļu gāja;
Kas to smalku smalcenāja,
Tam sabira pagaldē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25676.

Maksājiet, Rīgas kungi,
Mazajiem ganiņiem:
Mazie gani vien ganīja,
Es pūriņu darināju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 301 -

25677.

Maksājiet, sveši ļaud's,
Manu kāju āvumiņu:
Jūsu dēļ kājas āvu
Bez saulītes vakarā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25678.

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu pirkstu badījumu:
Tur palika svētdieniņa,
Darba dienas launadziņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25679.

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu roku saldējumu,
Manu roku saldējumu,
Manu nagu badējumu!
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

25680.

Maksājat, sveši ļaudis,
Manu roku saldējumu:
Sniegi sniga, lieti lija,
Es adīju raibus cimdus.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Sniegi sniga, lieti lija,
Es adīju raibus cimdus.
Maksājiet, sveši ļaud's,
Manu roku saldējumu!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25681.

Man nevaid goves, vēršu,
Lāci veda pagastā
Piekūst manas kājas rokas,
Tādu sundu vadājot.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Kungi sauca pagastā,
Vilku vedu saitiņā.
Kā rociņa nepiekustu,
Tādu lempi valkājot!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Vai Dieviņ, grūts mūžiņš,
Vilku vežu valdziņā;
Kā rociņas nepiekusa,
Tādu stuņģi stīvējot!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

25682.

Met, Jānīti, reizē naudu,
Kam tik ilgi diņģējies?
Div' reizītes naudu meta,
Div' mēriņus gribēdams.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25683.

Met, NN, tu mezdams,
Ko tik ilgi kavējies?
Vai naudiņa tev iebāzta
Pašā ķešas dibinā?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

25684.

Met', meta kapeiku,
Uzmeta denežku;
Tā pate denežka
Pie pirksta pielipa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

25685.

Metat mezdami
Virbiņu naudu:
Daži virbi pazuda,
Pūriņu lokot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25686.

Metiet zeltu, sudrabiņu,
Vaŗa naudas nemetiet:
Kas metīs vaŗa naudu,
Tas nekā nedabos.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

25687.

Metiet zeltu, sudrabiņu,
Vaŗu vien nemetiet:
Vaŗa naudas metējam
Grūts mūžiņis dzīvojot.
216 [Ventspilī].

25688.

Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga māsai
Katliņa naudas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25689.

Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga māsai
Knipeļu naudas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 302 -

25690.

Metati, metati,
Vajaga vajaga,
Vajaga māsai
Ziepīšu naudas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25691.

Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga tēvam,
Vajaga mātei,
I tam pašam
Brūtgāna slaistam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25692.

Metat naudu, jauni puiši,
Kam jūs naudu tērējat?
Metat zeltu, sudrabiņu,
Vaŗa vieni nimetat!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

25693.

Metat naudu, metat naudu,
Vaŗa naudas nemetat:
Vaŗa nauda, māla pika,
Tā rūsēja, tā pelēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

25694.

Metit, puiši, metit, puiši,
Naturit kārmynā:
Turēsit kārmynā,
Peles vilks midzinī.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

25695.

Metat, tautas, māsai naudu,
Cits no rita lienēdami;
Tā māsiņa pūru dara,
Dzīporiņus lienēdama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

25696.

Metat, tautas, velšu naudu,
Negrabināt kabatiņu,
Kā māsiņa negrabina
Sava pūra dubeniņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25697.

Metat, vedēji,
Ziepīšu naudu:
Es jūsu cimdus
Ziepītēs mazgāju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25698.

Mūs māršiņa dāvināja
Ar liniemi, pakulām;
Mēs māršiņu dāvinām
Ar to Rīgas sudrabiņu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

1. Mūs māršiņa dāvināja
Ar tiem linu palagiem;
Mēs māršai maksājām
Ar sudraba gabaliem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25699.

Jānīšam, brālīšam,
Naudas bedre aizsaluse,
Būt' Dieviņš lietu devis,
Lai atkusa naudas bedre.
- Paldiesi Jānīšam,
Nu deva, deva.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

1. Jānīšam, nabagam,
Naudas dobe aizsalusi.
Šodien spīd silta saule,
Vai tā vēl neatkusa?
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25700.

Nebēdāji, jaunā mārša,
Būs sidraba dālderīši:
Pašā viesu istabāje
Sēž sidraba kalējiņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25701.

Nu gaida tautiete
Grūžam, metam.
Ko pati darīja,
Ganos iedama?
Vienā rītā
Deviņi atmiegi,
No sola solā,
No beņķa beņķī;
Vispēc pabeidza
Krāsns dibināi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25702.

Palīdziet Jānīšam
Maka siksnas atraisīt:
Auksti pūta ziemeļ' vējš,
Makam siksnas aizsalušas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 303 -

25703.

Palīdzati Pēteŗam
Naudas maku atraisīt;
Viņš būt' metis, būt' varējis
Naudas maku atraisīt.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

25704.

Palīdziet, sveši ļaudis,
Māsai pūru piedarīt,
Kam tik drīzi aizsēdāt
Brāļu galda galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25705.

Pazinu Jānīti
Bagātu vīru:
Grašiņu meta,
Pie pirkstiem dalipa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25706.

Pazinu vedējus
Devīgus cilvēkus:
Ar visu saujiņu
Naudiņu meta.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25707.

Piec' mārkas, seš' mārkas
Nabagu nauda;
Piec' rubļi, seš' rubļi,
Tā laba nauda.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

25708.

Priecīgas tautiņas,
Veltītes ņemdamas;
Skumīgas, bēdīgas,
Naudiņu mezdamas.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Priecīgi puisīši.
Kāzās gājēji,
Bēdīgi maciņa
Raisītāji.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25709.

Redzu, redzu, protu, protu,
Kāzniekiem naudas žēl;
Aiz to lielu žēlumiņu
Nevar maku atraisīt.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

25710.

čakarēt čakarē
Tas Andrīts kalītē.
Ko nu vellu čakarēji,
Ka nebiji ielicis!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

25711.

Uzmeta Jurīts
Pusplēstas denežkas.
Griezies apkārt,
Met otru pusīti!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

25712.

Uzmeta Jānītis
Vērdiņu vieni.
Ej, māsiņ, tirgē,
Dod nabagam!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25713.

Vai mēs krāsni mūrēsami
Ar tiem vaŗa gabaliem?
Še vajaga sudrabiņa
Pie šiem vaŗa gabaliem.
380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25714.

Vēlīgi puišeļi
Vedībās jāti;
Kad nauda jāmet,
Kā lāči ņauda.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

25715.

Velc, diever, savu naudu
No maciņa dibeniņa,
Kā māsiņa kreklu vilka
No pūriņa dibeniņa!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25716.

Māsiņ' savas dāvaniņas
Kā zemē izmetuse:
Tautas naudas nesameta
Ne irbiņu nopirkties.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

25717.

Sameta māršai
Sivēna naudiņu,
Lai iet māršiņa,
Sivēnus pirkdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 304 -

25718.

Saņam, muna ij māsiņ,
I tuo pošu mozumiņu:
Slikti gadi, bargi kungi,
Navar doudzi nuopelnīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25719.

Vairuok meus' bruol'eņam
Šuo vokore sēdējum',
Nakai tautos snaudolai
Visa m'euža darejums.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

48158.

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manas vārpstes tecējumu;
Manas vārpstes tecējumu,
Manu gurnu deldējumu.
48 [Bērzaunes Md].

48159.

Metat, metat, kāzinieki,
Panāksnieki tukši ir!
Ko tie metīs, ko tie dos,
Tie jau paši tukši ir.
248 [Mālpils Rg].

48160.

Metit, ļaudis, pogostā,
Naturit ozūtē!
Ka turēsit ozūtē,
Tad vilks pelis midzinī.
326 [Preiļu D].

1. Metit, puiši, metit, puiši,
Naturit karmanūs!
Naturit karmanūs, -
Saryusēs, sapelēs.
365 [Sakstagalas Rz].

481601.

Metit, ļaudis, pogostā,
Naturīt ozotē!
Tikpat kūdes sakūdīs,
Koč uz sātu nūnesīs.
466 [Vārkavas D].

48161.

Metat naudu, jauni puiši,
Kur jūs naudu tērējāt!
Ne jums kāzas, ne kristības,
Kur jūs naudu tērējāt?
Man bij kāzas, būs kristības,
Man vajaga zelta nauda(s).
70 [Cēres Tl].

48162.

Nu Anniņa goda meita,
Gabaliņu gaidīdama;
Kad Anniņa ganos gāja,
Stabulīte ķešiņā.
124 [Grašu Md].

48163.

Paldies viesiem
Par dāvanām!
Bagāti bagāti
Tie kāzu viesi:
Rubuļi, daldeŗi
Pavāru nauda.
267 [Mērsraga Tl].

48164.

Vāķaties, vāķaties
Brālīšam naudu mest!
Kad aicina naudu mest,
Gar malām blankstījās;
Kad aicina alu dzert,
Priekše vien grozījās.
129 [Gudenieku Azp].

1. Ka aicina naudu mest,
Gar malām blankstījās;
Kad aicina vīnu dzert,
Tad priekše grozījās.
129 [Gudenieku Azp].

Table of Contents |View Entire Work