HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

e) Ziedo aku vai avotu, upi, velētavu

25591.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu akas taku:
Tur tu smelsi ūdentiņu,
Visu mūžu dzīvodama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25592.

Trīs upītes strauji skrēja
Caur bāliņa pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,
Tai trešā upītē
Jaunā mārša mazgājās.
Es tev lūdzu, jaunā mārša,
Bez ziediņa nepamet, -
Ja tev nav citu ziedu,
Met sarkanu dzīpariņu!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 291 -

25593.

Negaidi, beņķīt,
Velētājas!
Es tavu godiņu
Aizmaksāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

Table of Contents |View Entire Work