HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

g) Kur liek, kam atdod līgavai noņemto vainagu?

24556.

Ai Dieviņ, grūti laiki,
Kur nu savu kroni likšu?
- Nes klētī, kar pie vadža,
Pie brālīša zobeniņa!
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24557.

Ai māsiņ, ai māsiņ,
Kur jaunais bāleliņš,
Kas ņems tavu vainadziņu
No tās tautu māmuliņas?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24558.

Vaile manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba,
Uzliek tautu cūkganam
Par kalniem ritināt!
224 [Kabilē (Kld)].

24559.

Ai skaisto vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Galvā likt nedrīkstēju
Aiz ļautiņu valodām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24560.

Ai skaistais vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Galvā likt nedrīkstēju,
Žēl atstāt māsiņai.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

24561.

Ai skaisto vaiņadziņ,
Kur man bija tevi likt?
Likšu pūra dibinā,
Vedīš' līdzi tautiņās.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

24562.

Ei smuidrā tautu meita,
Kur tu liki vainadziņu?
Tur pakāru ozolā,
Lai ņem cita mātes meita.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24563.

Aiznesat māmiņai
Simtu labu vakariņu;
Mazajai māsiņai
Manu zīļu vainadziņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24564.

Aud, māsiņ, platu jostu,
Šūdin' šauru vaiņadziņ':
Pati jostu iznesāji,
Māsīciņa vaiņadziņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Aud, māmiņa, platu jostu,
Šūdin' šauru vainadziņu:
Pate jostu nonesāju,
Tautas ņēma vainadziņu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

24565.

Audz, liepiņa, žuburaina
Mana ceļa maliņā!
Tur uzkāra, kad noņēma,
Manu zīļu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 159 -

24566.

Es brālīti appuškoju,
Vainadziņu gribēdama;
Brālīts ņēma vecu sievu,
Es vaiņaga nedabūju.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Es šūpoju bāleliņu,
Vaiņadziņu pelnīdama;
Brālīts ņēma vecu sievu,
Vaiņadziņu nedabūju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24567.

Es pušķoju māsīciņu
Savu rožu vainadziņu:
Man nav māsas dzeltainītes,
Ko pušķoti bāliņos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24568.

Gana skaistu darināju
Vedamo vainadziņu;
Darīdama sadarīju
Māsīcai, raganai.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24569.

Ja būs laba māsīciņa,
Došu savu vainadziņ';
Ja būs kāda šķeterīte,
Likšu pūra dibenī.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

24570.

Kādu godu es dabūju,
Brāļam kreklu velēdama?
Gan uzlika brāļa sieva
Auzu salmu vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24571.

Kariet manu vainadziņu,
Kur actiņas neredzēja:
Acs redzēja, sirds sāpēja,
Galvā likti nedrīkstēju.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

24572.

Kariet manu vainaciņu
Pašāi klētes dibanāi,
Lai māmiņa neredzēja,
Lai tā gauži neraudāja!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24573.

Kas nu man laba tika,
Brāļa kreklu velējot?
Mārša savu vainaciņu
Atpakaļ aizstellēja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

24574.

Kas spīdēja, kas vizēja
Tīrumiņa galiņā?
Spīd māsiņas vainadziņš,
No tautām atnesam.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

24575.

Kas to manu vainadziņu
Pāri nese sētiņā?
Jaunākais bāleniņš
Zobeniņa galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24576.

Kas tur koklēja
Upītes malā?
Bitīte koklēja,
Vāvere dancoja
Uz mana vaiņaga
Šo vakariņu.
Vai manu mīļo
Zelta vaiņadziņu,
Kur es tevi ielikšu
Mīlēdama?
Liek' galvā, krīt zemē,
Liek' lādē, plīst kopām.
Ietinu baltē
Nēzdaugē,
Iedevu brāļiem,
Lai nes māsām.
Māsiņas valkāja
Dziedādamas.
224 [Kabilē (Kld)].

24577.

Kas tur spīd, kas tur viz
Mūsu klētes dibinā?
Tur spīdēja, tur vizēja
Manis zīļu vaiņadziņš.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

24578.

Kas tur spīd, kas tur viz
Ozoliņa zariņā?
Tie bāliņa vaska cimdi,
Mans vizuļu vainadziņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 160 -

24579.

Kaut man būtu tautiņās
Jele viena māsaciņa,
Kas to manu zīļu rotu
Jel svētdien pavalkāja!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24580.

Ķize ķize tav, māsiņa,
Raudi, raudi asarām!
Kam vaicāji padomiņa,
Ar tautām derēdama?
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24581.

Ko tautām skādi dara
Manis zīļu vainadziņš?
Visu nakti karināja
Zobeniņa galiņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Ko tautām žēl darīja
Mans raženis vainadziņis?
Visu nakti karājās
Zobeniņa galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24582.

Kur bij man tevi likt,
Manu skaistu vainadziņu?
Pūrā liku, sapelēja,
Vadzī kāru, žēl darīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Manu skaistu vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Kaŗ' klētē vadzītē,
Žēl virsū raudzīties;
Liku pūra dibinā,
Tur nolūza vizulīši.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

24583.

Kur es iešu, kam es došu
Savu rožu vaiņadziņu?
Sien nēzgē [nēzdogā], nes
mājā,
Dod jaunai māsiņai!
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

24584.

Kur es likšu, kam es došu
Savu skaistu vaiņadziņu?
Ni man māsu bāliņos,
Ni māsīcu tautiņās.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24585.

Kur es likšu, kam es došu
Savu zīļu vainadziņu?
Tautiešam div' māsiņas,
Abām auti galviņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Kur es likšu, kam es došu
Savu rožu vaiņadziņu?
Viena pate vīramāsa,
Tā vaiņagu nevalkāja,
Tā valkāja baltu mici,
Melnu santa cepurīti.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

24586.

Kur es likšu, kam es došu
Sav' ražanu vainadziņu?
Tautu dēla jaunā māsa
Aizsēduse aizkrāsnī.
224 [Kabilē (Kld)].

24587.

Kur es likšu, kur glabāšu
Savu zīļu vaiņadziņu?
Tiņat zīda nēzdogā,
Kaŗat vadža galiņā!
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24588.

Kur es likšu, kur nelikšu
Savu skaistu vaiņadziņu?
Viena pati vīramāsa,
Tā ar godu nedzīvoja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24589.

Kur tā tautieša
Jaunaja māsa,
Tā mana vainaga
Gribētāja?
Es šķietu lākturi
Plānē stāvam;
Tā ir tautieša
Jaunaja māsa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24590.

Kur ta tautu dzeltenīte?
Še māsiņas vaiņadziņš!
Tā valkāji tu, māsiņa,
Kā valkāja mūs' māsiņa;
Ar godiņu tav uzlika,
Ar godiņu lai nojēma.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 161 -

24591.

Labāk savu vainadziņu
Pie celmiņa sadauzīju,
Nekā devu novalkāt
Bargajai māsīcai.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Labāk savu vainadziņu
Pret celmiņu sadauzīju,
Nekā devu māsīcai
Aizkrāsnē novalkāt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24592.

Labi, tautas, darījāt,
Ka nācāt šoruden:
Jūs māsiņu aizvedāt,
Man palika vaiņadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24593.

Lai man žēl, ko man žēl,
Žēl man sava vaiņadziņa;
Kā tas koši piederēja
Jaunu meitu gāliņāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24594.

Lieciet manu vainadžiņu
Jaunās māsas galviņā,
Nelieciet pūriņā,
Lai galviņa nesāpēja!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Lieciet manu vainadziņu
Māsiņai galviņā,
Lai galviņa nesāpēja,
Baltautiņu valkājot!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Vadzītē nekariet,
Tautas, manu vaiņaciņu,
Liec māsīcas galviņā,
Lai galviņa nesāpēja!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24595.

Māršī, tavu vainadzīnu
Bez ziedīnu nevalkāš';
Slēdz pūrīnu, dod jostīnu,
Ta valkāšu vainadzīn'!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24596.

Māsiņ mana jaunākā,
Stāvi man pakaļā:
Man noņems, tev uzliks
Manu zīļu vaiņadziņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

24597.

Man uzlika tautu meita
Vecu vaŗa vaiņadziņu;
Pielikos dibeniņu,
Izvārīju brokastiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

24598.

Man vaicā māmuliņa,
Ko atnesu no meitiņas.
Vainadziņu vien atnesu
Pātadziņas galiņā.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

24599.

Migliņā neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu;
No rītiņa ieraudzīju
Tautu dēla klētiņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24600.

Migliņā neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu;
Saulītē ieraudzīju
Tautu dēla māsiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

24601.

Migliņā neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu;
Saulītē ieraudzīju
Tautu dēla rociņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Miglaiņā rītiņā
Man pazuda vainadziņis;
Saulītē ieraudzīju
Tautu dēla rociņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24602.

Mīļa Māra man vaicāja,
Ko nes' zīda nēzdogā.
Nesu savu vaiņadziņu,
Ar godiņu savalkājse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Mīļa Māra man vaicāja,
Ko es nesu nēzdaugā.
Tās meitiņas vaiņadziņu,
Kas godam valkājusi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24603.

Nāc laukā, bāleniņi,
Tautas dara varas darbu:
Tautas pina kumeliņu
Manu vaŗa vaiņadziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

- 162 -

24604.

Nāc šurpum, vīramāsa,
Še māsiņas vainadziņš!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24605.

Nedoš', tautu svilastēm
Valkāt savu vainadziņu,
Atpakaļ aizstellēšu
Mazajām māsiņām.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nedoš' tautas māsiņai
Savu zīļu vaiņadziņu.
Tin, bāliņ, nēzdogā,
Nes mazai māsiņai!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24606.

Ņem, brālīti, to māsiņu,
Tai ražanis vainadziņš,
Lai es arī pavalkāju
To ražanu vainadziņu!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

24607.

Jem zemē, tautu dēli,
Mūs' māsiņas vaiņadziņu!
Ka nojēmi, ta pakāri
Zobeniņa galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24608.

Jemiet, tautas, vaiņaciņu,
Nojēmuši, atdodiet!
Man māsiņa pakaļā,
Vaiņaciņa nesātāja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24609.

Nepiedien, nepiedien
Tam mazam cālīšam,
Tam mazam cālīšam
Dižas meitas vainadžiņis.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24610.

Netek vārpstīte
Bez skriementiņa;
Neiešu tautās
Bez bāleliņa,
Kas manu vaiņaku
Sētā nesīs.
Pārnesa bāliņš
Zobena galā,
Ielika māmiņas
Klēpītī.
Māmiņa neņēma
Raudādama:
Kur pate vaiņaka
Nesējiņa?
Aiznesa bāliņš
Zobena galā,
Ielika rozīšu
Dārziņā.
Trīs gadi rozītes
Neziedēja
No mana vaiņaka
Likumiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Nataki vuorpst'eņa
Bez skrīvist'eņa;
Naīšu taut'eņuos
Bez buol'eleņa,
Kas munu vaiņuku
Atpakaļ nūn'es. -
Kur lyki, buol'eņ,
Munu vaiņuc'eņu?
- Nūn'ešu, īlyku
Mam'eņas kl'ēpī.
- Kur lyki, mam'eņ,
Munu vaiņuc'eņu?
- Nūnešu, īlyku
Rūžu duorz'eņā.
- Īsimi vārtūs
Uz rūžu duorzu,
Vai kuplas auga,
Vai skaistas zīd'ēja. -
Pīšk'inu, nūv'eju
Sev vaiņuc'eņu.
Īdama z bazņ'eicu,
Aplyku golvā.
Satyku tautīti
C'eļa mal'eņā.
- V'eiklā m'eitiņa,
Skaists vaiņuc'eņš,
Vai poša p'ērki,
Vai bruoļi d'ev'e?
- Man pošai ira
Rūzeišu duorz'eņs.
- Ej, buol'eņ, pasaver,
Kū muosa dora!
- Maikst'eņas lauz'ēja,
Gunteņu kiura.
Maikst'eņas nadaga,
Gunt'eņa apdzysa.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz], 434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 163 -

2. Neteci, vārpstīt,
Bez skriementiņa!
Neiešu tautās
Bez bāleliņa,
Kas manu vainagu
Sētā nesīs. -
Bāliņš pārnesa
Zobena galā,
Ielika māmiņas
Klēpītī.
Māmiņa saņēma
Raudādama:
Kur mana vainaga
Valkātāja,
Smalkaju mālīšu
Malējiņa,
Mīksto cisiņu
Taisītāja,
Balto palagu
Klājējiņa?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24611.

Nu man luste, nu man luste.
Nu brālītis sievu ņēma,
Nu brālītis sievu ņēma,
Man būs zīļu vaiņadziņš.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

24612.

Pāri lēcu pār galdiņu,
Pār aso zobentiņu,
Redzēj' māsas vaiņadziņu
Tautas skuķa galviņā.
Nedoš' māsas vaiņadžiņu
Valkāt tautu snaudulei,
Sieš' baltā lakatā,
Likšu pūra dibenā,
Pārnesīšu tai māsai,
Kas palika šūpulī.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Es pārlaužu zobentiņu
Pirmajā vakarā,
Redzēj' māsas vainadziņu
Snaudulītes galviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24613.

Puķīt' plūcu, kronīt' pinu,
Taupu zīļu vainadziņu;
Taupīdama sataupīju
Bargajai māsīcai
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Puķīt' plūcu, kronīt' viju,
Taupīj' zīļu vainadziņu;
Sataupīju, saglabāju
Bargai tautu māsiņai.
Labāk būtu vainadziņu
Pie akmeņa sadauzījse,
Ne devuse novalkāt
Bargai tautu māsiņai.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24614.

Puķīt' rāvu, kronīt' viju,
Taupīj' zīļu vainadziņu;
Taupīdama sataupīju
Tautu dēla māsiņai.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

24615.

Puķu pinu vaiņadziņu,
Sudrabiņu taupīdama;
Taupīdama sataupīju
Jaunajai māsiņai.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Zila zaļa bērzu birze
Zilajiem ziediņiem,
Es gaŗām ganīdama
Ziedu pinu vaiņadziņu;
Ziedu pinu vaiņadziņu,
Sudrabiņu taupīdama;
Sudrabiņu sataupīju
Mazajam brālītim.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24616.

Šķiet māmiņa sav' meitiņu
No tautām atejot;
Vainadziņu vien atnese
Zobeniņa radziņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Meitu māte priecājās,
Šķiet meitiņu atvedot;
Vainadziņu vien atveda
Zobentiņa galiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 164 -

24617.

Šorīt manis vainadziņis
Zelta miglu nomiglojis,
Zelta miglu nomiglojis
Tautu meitas gāliņāi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24618.

Sit, tautieti, zelta vadzi
Savā priežu klētiņā,
Kur pakārsi, kad noņemsi,
Manu skaistu vaiņadziņu!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Kur, tautieti, zelta vadzis
Tavāi galda galīnā,
Kur, nojēmus', kabināse
Māsa zīļu vaiņacīnu?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Tais', tautieti, niedru klēti
Sudrabiņa vadzīšiem,
Lai tur kārtu mūs' māsiņa
Savu zīļu vainadziņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3. Vai iesiti, bāleliņ,
Zelta vadzi klētiņā,
Kur pakārsi, kad noņemsi,
Tautu meitas vainadziņu?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

24619.

Sukāj, pūruli,
Gludenu gālu!
Nu liks mūs' māsa
Sav' vainadziņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24620.

Sviedu šautru, teku pate
Ap resnaju ozoliņu,
Redzēj' savu vainadziņu
Ozoliņa zariņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24621.

Svešas zemes tā meitiņa,
Svešas zemes vaiņadziņi.
Dod, Dieviņi, brālītim
To meitiņu bildināt,
Lai manim pavalkāt
Svešas zemes vaiņadziņi.
224 [Kabilē (Kld)].

24622.

Tautas mani pļavē ņēma,
Liepē kāra vaiņadziņu.
Trīs gadiņi tai liepē
Zelta ziedi noziedē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

24623.

Tautas manu vainadziņu
Jūrā nesa slīcināt.
Pērles grima dibinā,
Vizbulīši virsū peld.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

24624.

Tautas manu vainadziņu
Klētī augstu piekārušas;
Gan pacēlu augstu krēslu,
Vēl aizsniegti nevarēju.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

24625.

Tautas manu vainadziņu
Namā kāra vadzītē.
Kas slinkiem klēti cirta,
Visu krogu dzērājiem?
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

24626.

Tautas, manu vainadziņu
Zemē vieni nemetat!
Nojemat, uzliekat
Man' jaunai māsiņai!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24627.

Tautas manu vainadziņu
Sviež kalnā, rit lejā.
Nav zemīte vāku vārsta,
Jutīs mani bāleliņi.
226 [Kandavā (Tl)].

24628.

Tautas manu vaiņadziņu
Sviež kalnā, rit lejā.
Vai tas bija tautiņām
Zelta nauda, spēlējama?
190 [Kuldīā].

1. Tautas manu vaiņadziņu
Siviež kalnāi, rit lejāi;
Vai tas bija jums, tautām,
Vaŗa spēle, spēlējama?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Tautiets manu vainadziņu
Sviež kalnāi, laiž lejā.
Vai tautieša zelta nauda
Spēs vaiņagu aizmaksāt?
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

- 165 -

24629.

Tautas manu vainadziņu
Sviež kalnā, sviež lejā.
Jums, tautiņas, smiekla lieta,
Man jāraud asarām!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24630.

Tautas manu vainadziņu
Sviež kalnā, sviež lejā.
Raugāties, bāleliņi,
Kur tie mani pašu liks!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24631.

Tautas manu vainadziņu
Ūdenī slīcināja.
Lūkojat, bāleliņi,
Kur tie mani pašu lika!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

24632.

Tautas manu vainadziņu
Caur ābeļu birzi nesa;
Es to tautu kumeliņu
Caur ērkšķiem tecināju.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 190 [Kuldīā],
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautiets manim tīši dara,
Es tautietim vēl tīšāki:
Tautiets manu vaiņadziņu
Nes kalnā, laiž lejā,
Es tautieša kumeliņu
Ērkšķu ceļu tecināju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Tīšām tautas man darīja,
Es tīšām atdarīju:
Tautiets manu vaiņadziņu
Caur ābeļu birzi vilka,
Es tautieša kumeliņu
Caur ērkšķiemi dancināju.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24633.

Tautiets manu vaiņedziņu
Vēlak' galā vēcināja.
Ņem, bāliņ, asu ciri,
Nocērt tautu vēlakiņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24634.

Tautu dēla mīļi vārdi
Lai guļ elles dibenā,
Kā guļ mans vaiņadziņš
Nevalkāts pūriņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24635.

Tautu meita man nedeva
Sava veca vaiņadziņa.
Kā es tev novēlēju
Savu jaunu bāleliņu!
226 [Kandavā (Tl)].

24636.

Tīšām daru tautiešam,
Kam tas mani jaunu ņēma:
Cik iegāju klētiņā,
Tik valkāju vainadziņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jaun' izgājse tautiņās,
Grēku vien padarīju:
Cik iegāju klētiņā,
Tik valkāju vainadziņu,
Tik valkāju vainadziņu,
Micīt' minu kājiņām.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24637.

Tīšu tīšu brālītim
Salauzīju zobentiņu,
Ko tas manu vainadziņu
Zobenā vēsināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24638.

Vadzī, tautas, nekariet
Manu zīļu vainadziņu;
Noņēmuši, uzlieciet
Jaunākai māsiņai!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

24639.

Vadzītī nekaŗat
Manu zīļu vainadziņu,
Uzlieciet māsiņai,
Vai tā liela, vai tā maza!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24640.

Vadzītī nekaŗat,
Tautas, manu vainadziņu;
Ja nebija māsīciņas,
Uzliekat dieveŗam!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 166 -

24641.

Vainadziņ, cekuliņ,
Stāv' manā galviņā!
Ja nestāvi galviņā,
Stāv' zobena galiņā!
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 316 [Jēkabpilī].

1. Vaiņadziņ vaiņadziņ,
Stāv' manā galviņā!
Ja nestāvi galviņā,
Stāv' klētī vadzītē!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24642.

Valkā gudri, vīramāsa,
Manu spangu vaiņadziņu,
Nerūsini, nepelini,
Nekarini vadzītī.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24643.

Valkā pate, tautu meita,
Savu labu ieradumu:
Galvā puiša cepurīte,
Rokā zīļa vainaciņš.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24644.

Valkā pate, tautu meita,
Savu vecu vaiņadziņu!
Man pašai tēvs nopirka
Sudrabiņa lapiņām.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Valkāj pate, ganu meita,
Sila ziedu vainadziņu!
Man bagāti bāleliņi,
Tie pārveda sudrabiņa,
Tie pārveda sudrabiņa
Deviņām zīlītēm.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

24645.

Vedekliņa, brāļa sieva,
Savītušu vaiņadziņu;
Man vaidziņi sarkanbalti,
Pieder rožu vaiņadziņis.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24646.

Vēli, mārša, māsiņai
Labas dienas vaiņakā,
Ar godiņu savalkāt,
Drīz aiziet tautiņās.
224 [Kabilē (Kld)].

24647.

Vizi, vizi, Daugavīna,
Sarkanām vizīnām;
Tā viz mans vaiņadzīns
Tautu dēla klētīnā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

47472.

Aili manu vaiņadziņi,
Sīku spangu, spožu vaŗu!
Citu gadu tu spīdēsi
Tautu dēlu māmiņai.
141 [Ivandes Kld].

47473.

Vai vai tu Verīt,
Kam atstuosi vainadziņ'?
Anītei, muosiņai,
Da cytam rudiņam.
389 [Silajāņu Rz].

1. Kam, muoseņi, tu atstuosi
Sovu zalta vainadzeņi?
Jaunuokaji muoseņaji
Leidz cytami rudiņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Vaiņuceņa vejējiņa,
Kur tu lyki vaiņuk' lūku?
Es pakuoru klētiņā
Da cytam rudeņam.
89 [Dricēnu Rz].

47474.

Vainadziņa vejējiņa,
Kur vainaga lūku liki?
Es pakuoru līpas zorā,
Lai vej cyta muotes meita;
Lai vej cyta muotes meita
Leidz cytam rudiņam.
465 [Varakļānu Rz].

47475.

Ar Dieviņu, jaunā māsa,
Valkā manu vainadziņu;
Valkā manu vainadziņu,
Gaidi savu arājiņu.
129 [Gudenieku Azp].

47476.

Atej, muna muoseņa,
Atnes munu vaiņaciņu!
Es nagrybu vaiņaciņu,
Ka tu poša atītim.
170 [Kapiņu D].

- 167 -

47477.

Āru pļava noziedēja
Dzeltāniem ziediņiem;
Vainadziņu vien pakāru
Kaudzes mieta galiņā.
241 [Lubānas Md].

47478.

Div kalniņi noziedēja
Dzeltenā āboliņa;
Div meitiņas godā tapa
Ar to vienu vaiņadziņ(u);
Būt trešā ar tapuse,
Kaut godiņu turējuse.
40 [Basu (Bases) Azp].

47479.

Dīvers munu vaiņuceņi
Svīž ar kuoju prīšklētī;
Dīveram smīkla līta,
A maņ gaudys asaraņis.
Ceļ, Dīveņ, lelu vēju,
Nes vaiņuku tuolīnī.
26 [Asūnes D].

47480.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Dod man savu vainadziņu,
Tad es tevi pieminēšu,
Vainadziņu valkādama.
215 [Lēdmanes Rg].

47481.

Eimu klētē apraudzīte
Vakarēju likumiņu:
Vakar liku vaiņadziņu,
Šodien rodu cimda pāru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47482.

Es tautieša māsiņai
Nedoš' savu vaiņadziņ';
Lai tā viņu nenesāja,
Lai man pašai žēl nebija.
Doš' jaunai māsiņai,
Lai nesāja dziedādam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47483.

Es tautieti peldināju
Caur ziedošu linu lauku;
Paliek manis vainadziņis
Linu zieda galiņē.
40 [Basu (Bases) Azp].

47484.

As tū sovu vainudzeņi
Iz akmiņa sadauzēju,
Māmeņai teišēdama,
Kam dūd jaunu tauteņuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47485.

Grūž ellē, grūž porē
Tautu meitas vaiņadziņu:
Tautu meitas vaiņadziņis
Sapelējis, sarūsējis.
40 [Basu (Bases) Azp].

47486.

Gumbu gumbu salocīts
Tautu meitas vaiņadziņis.
Grūž porē, grūž ellē
Tautu meitas vaiņadziņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

47487.

Kas munu vaiņuku
Atpakaļ ņess?
Atnesa, īlyka
Zūbyna golā.
18 [Andrupenes Rz].

47488.

Krīt zemē, guļ zemē,
Tas mans puķu vainadziņš;
Lai viņš kristu, lai gulētu,
Ka pa prātam arājiņš.
3 [Adulienas Md].

47489.

Kronīts manis, kronīts manis,
Stāv manā galviņā!
Ja nestāvi galviņā,
Kāršu niedras galiņā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

47490.

Kur nu mani balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņis?
Tie palika tautu dēla
Gultiņā pagālē.
589 [Kuldīgas apr.].

47491.

Kur, tautieti, zelta vadži,
Ka nevaid istabā?
Kur nojēmis kabināsi
Māsas zīļu vainadziņu;
Vai domāji plānā sviest,
Mīt savāmi kājiņām?
355 [Rucavas Lp].

- 168 -

47492.

Kur tā tautu zeltenīte,
Še māsiņas vaiņadziņš;
Še māsiņas vaiņadziņš,
Ar godiņu novalkāts.
200 [Kuldīgas Kld].

47493.

Liji, liji, lietutiņ,
Audzē brāļa ābelītes,
Tur varēs laiska mārša
Vainadziņu paglabāt.
373 [Sarkaņu Md].

47494.

Līcit munu vainaceņu
Muoseiceņas galveņā!
Lai tys mani naryudynoj,
Muoseiceņas bruoleleņs.
466 [Vārkavas D].

47495.

Līgaviņa vainadziņu
Pār upīti tālu svieda.
Es tev lūdzu, bāleliņ,
Skrien pēc mana vainadziņa!
Tas aizskrēja, nepanāca,
Tas nogrima dibenā.
605 [Skolas].

47496.

Līgaviņas vainadziņu
Uz rociņas vicināju;
Līgaviņas vainadziņu
Pāri sviedu upītei.
Līdz malai tas netika,
Tas iekrita upītē.
286 [Nītaures Rg].

47497.

Maņ, māršeņ, maņ, māršeņ,
Sovu zeiļu vaiņuceņi;
Muotja guļa dīnavydu,
As auklēju buoleleņ'.
605 [Skolas].

47498.

Manu zīļu vainadziņu,
Nekrīt' salmu gubenī!
Krīt' tautieša rociņā,
Smalkā priežu klētiņā.
192 [Kosas C].

47499.

Māsiņ, manu skaistulīt,
Kur pamet(i) vainadziņu?
Sovā pat cīmiņā,
Bargu tautu rociņās.
605 [Skolas].

47500.

Mīļš mans mīļais
Vaŗa vainadziņš,
Kur es tevi likšu
Lielu mīlēdams?
Liek galvā, rit [krīt] zemē,
Liek pūrā, sapelēj.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47501.

Nāc šorpe, vīramās,
Še māsiņs vaiņadziņš.
Valkā gudri, vīramās,
Mūs māsiņs vaiņadziņ;
Nerūse, nepele,
Nekar mellu vadzītē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47502.

Nāc vidū, brāļa māsa,
Še māsiņas vaiņadzīš;
Stiep, Jēkope, baltas rokas,
Uzliec māsei vaiņadziņ'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

47503.

Nedomā tu, tautiet,
Noņemt manu vainadziņu;
Noņemt manu vainadziņu
Un nosviest mēslainē.
378 [Seces Jk].

47504.

Nūnes munai māmeņai
Munu jauku volūdeņu,
Jaunuokai muoseņai
Munu mirtu vainadzeņu.
247 [Makašānu Rz].

47505.

Jemit munu vainaceņu,
Nūjāmuši izlīcit;
Nūjāmuši izlīcit
Jaunuos muosas galveņā.
466 [Vārkavas D].

47506.

Plaukšķējās vainadziņš,
Kad iemetu purviņā,
Kad netika tā puisīša,
Kas man tika prātiņam.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 169 -

47507.

Prieki mani, lieli prieki,
Man uznāca prieka luste:
Es atdevu bāliņam
Savu jaunu vainadziņ(u).
405 [Smiltenes Vlk].

47508.

Pūrā liku, nevalkāju
Savu zīļu vainadziņu;
Cik pacēlu pūra vāku,
Tik noslauku asariņas.
148 [Jaunpiebalgas C].

47509.

Skaists ir māršas vainadziņš,
Kam devusi panasāt!
Atpakaļ aizstellēja
Jaunajām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

47510.

Skaistu nasu vainadzeņu,
Cytu skaistu darynuoju;
Cytu skaistu darynuoju
Jaunajom muoseņom.
466 [Vārkavas D].

47511.

Sals nojēm zaļ zāl,
Tauts man vainadziņ;
Tauts man vainadziņ
Sviež kalne, rit leje.
17 [Ances Vp].

47512.

Tautas munu vainadziņu
Svīž kolnā, svīž lejā;
Veritēs, bruoļileņi,
Kur jī maņi pošu lyka;
Jau jī maņi pošu lyka
Pi gryutūs dziernaviņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47513.

Tautis munu vaiņuceņu
Svīž kolnāi, laiž lejā;
Veritēsi, buoleleņi,
Kur juos maņi pošas liks?
Vai kolnā, vai lejā,
Vai dziļāji azarā.
18 [Andrupenes Rz].

1. Tautas munu vaiņadziņu
Svīž kolnā, laiž lejiņā;
Veritjās, buoleleņi,
Kur jī mani pošu liks?
Voi svīss kolnā, voi laiss lejā -
Dzenitēs i pakaļī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47514.

Tautiets sit zelta vadzi
Savā praula klētiņā;
Pakar tavu vainadziņu,
Ne mūžam(i) nedabūsi.
514 [Zentenes Tl].

47515.

Tautu meita speŗ ar kāju
Savu puķu vainadziņu:
Skrien ellē, Ķeņķerīt,
Man būs cauņu cepurīte!
373 [Sarkaņu Md].

1. Anniņ' savu vainadziņu
Kājiņām saspārdīja:
Skrien ellē, čenčerīt,
Būs man cauņu cepurīt'.
322 [Praulienas Md].

47516.

Tēvs māmiņa nezināja,
Ko meitiņa ganos dara.
Micīt' šuva, aubīt' ada,
Taupīj' zīļu vainadziņu
Mazajai māsiņai.
184 [Ķēču Rg].

47517.

Toujas Leize, mamzelīte,
Tai īkrita upītē;
Šermaks, suns ar mallu muti,
Tis puornesa vaiņadziņu.
14 [Alsviķa Vlk].

47518.

Vai īveņa, vai lazdeņa
Zīdej ceļa maleņā?
Vai muoseņa paturēja
Munu rūžu vainadzeņu?
89 [Dricēnu Rz].

47519.

Vaiņags, manis vaiņadziņis,
Ko tas ļauna padarījis?
Visu nakti karājāse
Zobentiņa galiņā.
462 [Valtaiķu Azp].

47520.

Vaiņuc munu, puči skaistu,
Kur maņ byus tevi likt?
Golvā likti navarēju,
Zemī svīsti, sirds suopēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 170 -

47521.

Vaiņuk munu, duorgu puķi,
Kur bej maņi tevi lykt?
Lyku skreinī, tī pelēja,
Kuoru vadzī, zīdi byra.
18 [Andrupenes Rz].

1. Vaiņuk mun', zeiļu peits,
Kur man beja tevi likt?
Vadzī kuoru, zeiles byra,
Skreinī lyku, tur pelēja.
326 [Preiļu D].

47522.

Vakar manis vainadziņš
Zelta miglu nomigloja,
Šodien likšu galviņā
Tautu dēla māsiņei.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47523.

Valkā gudri nu, māsiņa,
Vecās māsas vainadziņu!
Kā māsiņa novalkāja,
Kult iedama, malt iedama.
356 [Rudbāržu Azp].

47524.

Valkā gudri, jaunā māsa,
Vecās māsas vainadziņu!
Kā tad koši piederēja
Vecās māsas vaiņadziņš!
214 [Lažas Azp].

47525.

Valkā gudri, jaunā māsa,
Vecās māsas vaiņadziņu!
Vecā māsa, tā bij gudra,
Tā ar godu novalkāja.
183 [Kazdnagas Azp].

47526.

Valkā pate, tautu meita,
Savu zīļu vaiņadziņ'!
Kādu godu tu bij gāj'se,
Tādu tavs vaiņadzīš.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

47527.

Voski voski man matiņi,
Sorkons rūžu vaiņuciņš.
Kur palika voski moti,
Kur tis rūžu vaiņuciņš?
Pī tautīša voski moti,
Pī tautīša vaiņuciņš.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47528.

Verītēs, vysi ļaudis,
Kur zuss muns vainadziņš;
Boltu putu gobolā,
Malnūs jyuru vidiņā.
326 [Preiļu D].

47529.

Viss par velti, bāleniņ,
Mans autiņa velējums;
Mārša savu vainadziņu
Atpakaļ aizstellējse.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

47530.

Visu mūžu galvu glaudu,
Māršas kroni gribēdama,
Mārša kroni pārdevusi
Pa vēdera laitījumu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

Table of Contents |View Entire Work