HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Brīdinājums meitām un līgavai

24294.

Sargaities, jaunas meitas,
Kuŗai skaists vainadziņš:
Kuŗai skaists vainadziņš,
Spers tai zviedru vanadziņš.
18 (Meņģelē).

- 127 -

24295.

Sargaities, jaunas meitas,
Mice līda istabā.
No tās mices līdumiņa
Trūks vienai vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24296.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Glabājiet vainadziņus:
Es redzēju dēlu māti
Baltu mici cilājot.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Es redzēju dēlu māti
Vilnainē staigājot;
Kas esat jaunas meitas,
Sargāt savus vainadziņus!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24297.

Vai Līziņ, vai Līziņ,
Sargē savu vaiņadziņu:
Priciņš līda istabā,
Tīko tavu vaiņadziņu.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24298.

Brāļi brāļi, vaktējiet,
Nu sāk māsa kupčoties:
Es redzēju dēla māti
Baltu mici celājot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24299.

Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Gan jūs gauži raudāsiet:
Trūks tai jūsu pulciņā
Viena zīļu vainaciņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24300.

Ej, māsiņ, pat' apraugi,
Ja netici brāliņam:
Ozolota tautu zeme,
Noraus tavu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24301.

Mūc, mūc, māsiņa,
Nu tevi mičos,
Nu tevi mičos
Ar baltu micīti!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24302.

Steidzaties, bāleniņi,
Kamēr māsa vaiņagā!
Es redzēju dēla māti
Baltu mici celājot.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24303.

Turies, māsiņa,
Cik varēdama:
Nu tevi vedīs
Nelaimes klētē.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

47337.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Sārgi savu vaiņadziņ(u)!
Pilna tautas istabiņa
Ar vienām ugunīm!
513 [Zemītes Tk].

47338.

Bēdziet visas, Kraukļu vistas,
Bēdziet visas gubenī!
Nu atnāca Lejieš' pūce
Kraukļu vistas plucināt.
193 [Krapas Rg].

47339.

Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Gan jūs rīt raudāsiet:
Cita tēva, cita mātes,
Cita savu vainaciņ'.
373 [Sarkaņu Md].

47340.

Es redzēju dēla māti
Kā vistiņu rotājam;
Kā vistiņu rotājam,
Rakstu mices celējam [celājam?]
514 [Zentenes Tl].

47341.

Māsiņ, savu vaiņadziņu
Nedod tautu cūkganam!
Tini baltā papīrā(?),
Ieliec pūra dibenā.
224 [Lielvārdes Rg].

47342.

Mice īt, mice īt,
Bēdzet, meitas, bēdzet, meitas!
Gona bāgu, gona bāgu,
Naizbāgu, naizbāgu!
358 [Rugāju Abr].

- 128 -

47343.

Nu šodien tev, Ilzīt,
No vaiņaga jāšķiŗas;
Noņems tavu vainadziņu
Godīgais tautu dēls.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

47344.

Sargies, vistiņ,
Spers tevi vanags;
Vanaga spērums,
Būs balta galviņ(a).
127 [Grostonas Md].

47345.

Sorgitēs jūs, muosiņas,
Šūvokar sorma kriss;
Nu tuos sormas kritumiņa
Paliks citai bolta golva.
35 [Baltinavas Abr].

Table of Contents |View Entire Work