HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Vieses apdzied pēc auguma, t.i., atrod katram ko labu vai ļaunu piezīmēt par stāvu, izskatu, locekļu un auguma īpašībām u. t. t.

- 339 -

20094.

Ai ai NN [Jānīti, Līzīte etc.],
Tavas lielas lūpas!
No vienas lūpas
Pieci pāŗi pastalu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai vai NN,
Tavu platu pieri!
Mans tēvs izgrieza
Trijus pāŗus pastalas.
216 [Ventspilī].

2. Ūjā Anniņa,
Tavu lielu lūpu!
Trīs pāŗi pastalu,
Zābaku lieli.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20095.

Ai ai NN [Ansiņ etc.],
Tavu gaŗu degunu!
Pats sēd aiz galda,
Deguns namā,
Deguns namā
Cepešus groza.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Jānīšam gars deguns
Kā tam pura stirkanam:
Pats sēdēja aiz galdiņa,
Deguns cepļa caurumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Panāsnu meitām,
Tām gaŗi deguni:
Pašas sēž aiz galda,
Deguns Ķēķī,
Deguns Ķēķī
Pagales čuknā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20096.

Vai vai NN,
Tavu gaŗu degunu!
Visus mūŗus izbadīja,
Ciercentiņus meklēdams.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

1. Sajāj vella vedējiņi
Ar līkiem deguniem;
Visas šķirbas izknābāja,
Circenīšus meklēdami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Še atjāja vedējiņi
Ar gaŗiem deguniem;
Visas sienas izkapāja,
Ciercenīšus meklēdami.
Mums ozola istabiņa,
Nav neviena ciercenīša.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3. Vedējiem deguniņi
Kā lieliem ķikutiem;
Šķirbu šķirbas izknābāja,
Circenīšu meklēdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20097.

Vai vai NN [svuot'eņ],
Tavu lelu buorzdu!
Pīc'ērpu grūzu
I grūza vuoku;
Grūzā garumi,
Vuokā eisumi.
4222 [Vārkavas pag. D].

20098.

Vai vai Jurīti,
Tavu lielu bārzdu!
Sameta kaudzi,
Palika tupesis.
226 [Kandavā (Tl)].

20099.

Oi oi NN [m'eitiņ],
Tavus skaistus byudus [vaigus]!
Kur tu tuos zuol'is jēmi,
Ar kū byudus šmaravuot'?
422 [Līvānu pag. D].

1. Kur, muoseņ, zuol'es jēmi,
Ar kū byudus maļavuot?
Rēziknē, kabakā,
Vaca žīda kadakā.
435 [Latgalē].

20100.

Vai vai NN,
Tev plati zobi!
Mans tēvs izkala
Piec' pāŗi lemešu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

20101.

Vai vai NN,
Tev plati zobi!
No viena zoba
Deviņi mieti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20102.

Vai vai NN,
Kādas tavas ūsas!
Cita gaŗa, cita īsa,
Kā manam kaķīšam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 340 -

20103.

Vai vai, tu NN,
Tādu tavu neglītumu!
Plata piere, resnas kājas
Kā manam vērsīšam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20104.

Vai vai, tu NN,
Tavu spicu deguniņu!
No kumeļa nolēkdams,
Nodūr' mūsu sivēniņu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20105.

Ai lepnais tēva dēls,
Tavu daiļu augumiņu:
Īsas kājas, gaŗas rokas,
Sakumpušu muguriņu.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

1. Ai meitiņa, ai māsiņa.
Nesmejiesi kuprīšam!
Kuprīšami liela nasta,
Līki kāpa kalniņā.
190 [Kuldīā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20106.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kādi tavi vīra radi:
Kā piestiņas, kā rumbiņas,
Kā lielie laivas gali.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Es atvedu bāliņam
Brīnum skaistu līgaviņu:
Kā silīti, kā muldiņu,
Kā lielo laivas galu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20107.

Ai Jānīti, ai brālīti,
Kā man tevis gauži žēl!
Citi puiši kā ozoli,
Tu kā pūslis vazājies.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Ai mazo bāleliņu,
Kā man tevis gaužām žel!
Citi puiši kā kundziņi,
Tu kā skrandu lēverīts.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

2. Ai Andriņ, ai Andriņ,
Kā man tevis žēl metās!
Citi puiši kā ozoli,
Tu kā sūdu vabolīte.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Ai meitiņa, ai māsiņa,
Kā man tevis gaužām žēl!
Citas meitas kā liepiņas,
Tu kā rumba vāļojies.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

20108.

Vai Jānīti, vai brālīti,
Tev galviņa nesukāta;
Cielaviņa ligzdu taisa
Tavā galvas galiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20109.

Ai Jānīt, ai Jānīt,
Tavu gaŗu deguniņu!
Piecas vārnas satupušas,
Vēl bij rūme krauklīšam.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Līzīte, vai Līzīte,
Tavu platu deguniņu!
Tur tupēja pieci kaķi
Tev deguna galiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

2. Ai tautieti, ai tautieti,
Tavu gaŗu deguniņu!
Pieci kraukļi satupuši
Ar visiem bērniņiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20110.

Ai Avene Avenīte,
Tavu resnu vēderiņu!
Tur man mirka pērnie lini,
Aizpērnās kaņepējas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20111.

A Avene Avenīte,
Tavu resnu vēderiņu!
Vedīšu laukā,
Sķērdīšu augšā,
Būs manām cūkām
Drabiņu sile.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20112.

Ak tu tautu neveiklīte,
Tavu skaistu augumiņu!
Man iztrūka biksēm pogas,
Uz tevim skatoties.
190 [Kuldīā].

- 341 -

20113.

Aiz ko zemas, aiz ko resnas
Biksērīšu dzeltānītes?
Miežu maizīt' ij ēzdamas,
Ūdenī mērcēdamas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20114.

Aiz ko zemas, aiz ko resnas
Kusēniešu zeltenītes?
Tivu muiža, tivu māja,
Putra joze pakaļā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20115.

Aiz ko zilas, aiz ko melnas
Malēniešu dzeltānītes?
Tupēdamas velējās
Sivēniņu silītē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20116.

Aiz ko zili, ai ko melni
Nāburgos jauni puiši?
Ogļu maisu apēduši,
Par vēžiem turēdami.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

20117.

Aiz kū skaista, aiz kū šmuka,
Aiz kū bolta t'ej Verona?
Kača asti apādus'e,
Krējumā mārcādama.
424 [Barkavas pag. Rz].

20118.

Aiz ko stalti, aiz ko balti
Nāburdziņu puisēniņi?
Ik rītiņa kazu zīda,
Zem tiltiņa palīduši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20119.

Apsagāze krējumķērne
Uz Kačiņas vēderiņa.
Kaķīts, pienu laizīdams,
Sanagoja vēderiņu.
Māte piena tā neraud,
Kā raud meita vēderiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20120.

Atbrauca Maijiņa
Dobotu pieri:
Būs mūsu suņiem
Sēnalu sile.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Atguoja NN
Žuovuoju(?) pīri:
Byus myusu meituom
Sūmozgu sil'e.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20121.

Atguoja Juoneits
Sorkonu buorzdu:
Byus myusu meituom
Dzeipora kruoss.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20122.

Atnāca Ažiņa
Bez viena zoba.
Steidzami drāžam
Skangala zobu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20123.

Atsašīp'is šis Jurejt'is
Kaj Juosmuižas oģer'ejts;
Oģer'ejšam pīd'er'ēja,
Jurejšam napīdar.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20124.

Atsēdās tā NN [Trīnīte etc.]
Pie tās loga stenderītes.
Ne baltāka, ne melnāka
Kā tā loga stenderīte.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

20125.

Atskrēja Līzīte
Pienaiņu muti:
Āz kalna izzīda
Deviņas kuņas;
Vēl otras deviņas
Ierietināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20126.

Atskrēje staršajs,
Kuo sakuornis golva.
Lela Dīva žēlest'eiba,
Cik breugona nanūdeur'e.
422 [Līvānu pag. D].

20127.

Atskrēje svuot'eņš
Ar vīnu ūsu,
Pīslēje koktā
Kuo koza rogu.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

- 342 -

20128.

Augsti kaķis laizījās:
No tālienes viesi būs.
Še atbrauca no Vāczemes
Mātes meitas rādīties.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20129.

Bāla bāla tā Grietiņa
Par visām meitiņām.
Vai tā bija Rundālē
Salmu oŗu orētāja?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Zili mellis tautu dēls,
Kur tu biji pūlējies?
Vai tu biji draņķa vest,
Lietuvēna nojādīts?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20130.

Bārdiņ' mana, liel' bārdiņa
Pa pratam(?) izaugusi:
Kad uz labu, pieglaužās,
Kad uz ļaunu, sabožās.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

20131.

Bajāram dui meitiņas,
Šitās pašas neveselas;
Ik rītiņa, ik vakara
Zāļu pods ugunē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20132.

Brīnos, čūdos,
Kur tādu redzēju
Plikiem lieliem,
Basām kājām? -
Tupēja grāvī,
Raudāja gauži.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20133.

Byutu lobys padrušk'eņis,
Ka nū Dīva v'es'el'eiba:
Kas sastdīnis muot'e brauc'e,
Lait'ētuoju maklādama.
4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

20134.

Daiļi puiši no auguma,
Nevaid gudra padomiņa:
Ar cimdiem alu dzēra,
Caur cepuri raudzījās.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20135.

Daudzināt daudzināja
Šo sētā skaistas meitas:
Ne tik lielas, ne tik mazas,
Kā tās mūsu katenītes.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20136.

Dīvainas dīvainas
Panākstu meitas:
Abi gali resni,
Par vidu tievas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20137.

Dodiet vietu, dodiet vietu,
Es bij' vietas ņēmājiņš:
Sieka vieta stāvumā,
Pūra vieta gulumā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

20138.

Domājam, gādājam,
Ko mēs zagt sūtīsim:
Šam puišam gaŗas rokas,
To mēs zagt sūtīsim,
Tas sasniegs kraškā gaļu,
I zemē stāvēdams.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20139.

Dūmuojuom, guodavuom,
Kur byus jemti sātmal'eņu;
Tekl'eņai reši zūbi,
Tur byus' brangs sātmal'en's.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20140.

Dūmuojam, guoduojam,
Nava cyukai midz'en'eiša;
Indričam l'el'i mot'i,
Tur cyukai midz'en'ejts.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

20141.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Ar to lielu vēderiņu;
Ej mežā, nocērt mietu,
Stutē savu vēderiņu!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20142.

Dzīslaina dzīslaina
Vakara vista!
Būs mūsu puišiem
Spriguļu auklas.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 343 -

20143.

Ienāca Jānītis
Sarkanu purnu:
Bij mūsu dārzāi
Kacanu grauzt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20144.

Ej, bāliņi, mazgā rokas
Straujajāi upītē!
Tu šodieni sveicināji
To nelieti mātes meitu.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

20145.

Ej, Krustiņ, mazgā rokas,
Es redzēju, ko darīji:
Tu dīrāji raibu kuņu
Rutku dobes dibinā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

20146.

Ej, Pēteri, mazgai rokas,
Es redzēju, ko darīji:
Vakar plēsi čigānieti
NN kroga stedelē.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20147.

Es atnācu raudzītiesi
Lejsgaliešu jaunus zēnus,
Vai stēķēti, ēvelēti,
Vai ar cirvi apkapāti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20148.

Es būt' ņēmis to meitiņu,
Kaut tai laba veselība:
Vējā gurni izkaltuši,
Saulē pupi savītuši.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20149.

Es gan redzēju,
Kuŗa meita veca:
Anniņa tā veca,
Nokaru pupi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20150.

Es gan zinu, es gan zinu,
Tu, puisīti, man' gribēji;
Kad tu mani negribēji
Kādēļ acis mirkšķināji?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es zināju, tu, vācieti,
Tu tīk' man, es tīk' tev;
Tu uz mani skatījies,
Acis vien mirkšķināji.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20151.

Es izgāju bērzu birzi,
Lāga rīkstes nedabūju,
Es izgāju mūsu muižu,
Lāga puišu neredzēju:
Šādi tādi līki greizi,
Tādi vien pretī nāca.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Cauri gāju bērzu birzi,
Lāga bērza neatradu,
Tādi vien saauguši
Līki greizi, krustu šķērsu.
Cauri gāju mūsu valsti,
Lāga puiša neredzēju,
Visi tādi saauguši
Sila peku lauzējiņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20152.

Es pazinu precenieku,
Precenieka līgaviņu:
Pašam bija līks deguns,
Pašai kupris mugurā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

20153.

Es šķiet' brāļa kāziņās
Arājiņu nolūkot.
Tādi vien sanākuši
Ar tiem kriju deguniem.
Lai būt' kriju, ja būt' kriju,
Ar sveķiem tecināti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

20154.

Es šķiet' māsas panāksnos
Arājiņu nolūkot.
Tādi vien sanākuši
Sila peku [beku] lauzējiņi.
Lielas galvas kā zirgiem,
Platas acis kā vilkiem,
Platas acis kā vilkiem,
Kalniem pieres saaugušas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 344 -

1. Es gribēju šai gadāi
Sev arāju nolūkot.
Tādi vien sanākuši,
Kalniem pieres saaugušas.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

2. Māsai gāju panākšņos,
Sev arāja lūkoties.
Tādi vien kaula pieres,
Uzkupriem deguniem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Šķitos māsas parādos
Arājiņu sataujāt.
Tādi vien, tādi vien
Kaula pieres sanākuši,
Sila peku lauzējiņi,
Sēņu sulas strēbājiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20155.

Es šķitu kretuli
Pie viņas sienas:
Tas bija Pēteŗa
Lielais kuņģis.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

20156.

Es šķitu lākturi
Pie viņa sienmaļa:
Tas mūs' Jānīša
Līkais deguns.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20157.

Es šķitu lākturi
Plāniņa vidūi:
Brūtgāna brālītis
Mellām lūpām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20158.

Es šķitu redeles
Pie viņas sienas:
Tie tie Ievalta [Grietiņas etc.]
Retie zobi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 263 [Dobelē].

20159.

Es šķitu vadzīti
Pie viņas sienas:
Tas tā Jēkaba
Lielais deguns.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

20160.

Es tā puiša nepaļāju,
Ne tā puiša kumeliņa;
Tik vien manas paļas bija:
Vēdars šķūņa lielumā.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

20161.

Es tādu Jēcīti [Anniņu etc.]
Pate padarītu:
Saveltu mālu picku,
Iesviestu kaktā,
Bīstakli iedurtu
Deguna tiesā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Es pats Ansīti
Taisīt mācēju:
No apses kluča
Izrobīju,
Krupīti ieliku
Dvēseles tiesā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Ir es tādu Indriķi
Uzmūrētu:
No mālu pickiņas
Saviļinātu,
Izdurtu actiņas
Ar īleniņu,
Ieliktu krupīti
Par dvēselīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

3. Mēs tādus vedējus
Paši taisījāmi:
No mālu pickiņas
Sapicinājām,
Dzīvību iedzinām
Ar kruķa kātu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20162.

Gana bija brūtes māte
Savus dēlus audzējuse:
Pasprogaini matu gali,
Palīkiem deguniem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20163.

Gana bija meitu māte
Savu meitu puškojuse:
Deguniņu izdrāzuse,
Lūpas biezas atstājuse.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20164.

Gon grib svuot'eņš
Daudzynomys;
Kuoda man loba līta
Jādaudzyna?
Savarkštu pīri,
Atmastu lyupu!
Nu vīnys lyup'enis
Treis peirēdz'eņi,
Nu ūtrys lyup'enis
Pīci puori postolu.
4222 [Vārkavas pag. D].

- 345 -

20165.

Gana labi tā māmiņa
Savu dēlu puškojusi:
Sabuntēti matu gali,
Nošņīpēts deguntiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20166.

Ir sieva redzēta,
Ne tāda sieva!
Puspūra sēnelu
Deguna galā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20167.

Jaunā māsa tautās gāja,
Vecā jāja panākstos,
Vecā jāja panākstos
Ar sirmiem pakaušiem.
216 [Ventspilī].

20168.

Jaunmeitas pierīte
Spogot spogoja,
Kam taukus laizīja,
Putriņu virdama!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20169.

Kad, tautieti, tu redzētu
Visus manus bāleniņus,
Vēl tu citu kungu sauktu,
Nosaņēmis cepurīti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20170.

Kādēļ taukas ganījās
Meža ļaužu zeltenītes?
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20171.

Kālab Pēteri
Auniņu sauca?
Sprogaiņa galviņa
Kā auniņam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20172.

Kālab Jānim kleinas kājas,
Kālab kumbris mugurā?
Kleinas kājas kalnā kāpt,
Kumbris labs maisu nest.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

20173.

Kalējs kala, smēde dega,
Melna vārna ogles dzeš;
Tā nebija melna vārna,
Tā kalēja līgaviņa.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

20174.

Kalnaina, lejaina
Jēcīša piere:
Pārsita māte,
Kam pannu laizīja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20175.

Kalsim, meitas, puišiem zobus
No sīkaja tēraudiņa.
Metat, meitas, pa mārkai
Puišiem zobus aizmaksāt!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

20176.

Kam tā meitiņa
Dzeltāniem matiem?
Šķilteŗa, vagara,
Stārasta meita?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20177.

Kam tā tāda brāļu māsa
Dzeltāniem matiņiem?
Pilni pirksti abas rokas
Vaŗa grieztu gredzentiņu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20178.

Kam tā tāda ziedu pļava
Dzeltāniem ziediņiem?
Kam tā tāda brāļu māsa
Dzeltāniem matiņiem?
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

20179.

Kam tas puisis, kam tas puisis?
Es tā puiša nepazinu.
Plata galva nesukāta,
Spica bārda nepucēta.
Mūs' tēvam(i) labi puiši,
Tie to bārdu nopucēs.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 346 -

20180.

Kāpēc Grietiņa
Sarkana metās?
Nozaga māmiņai
Sarkanu dzīparu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20181.

Kāpēc, Tŗiniņa,
Sarkana meties?
Apēdi māmiņai
Sarkanu burkānu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Aiz kū Juoneits
Sorkons metēs?
Apēde kaimiņu
Sorkonu suni.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20182.

Kāpēc Jānītis
Sarkans vaigā?
Tas bij apēdis
Sarkanu bulli.
Lai tas bullis kur tas bullis,
Kur tos buļļa ragus liki?
Ko pūtīšu, ko taurēšu,
Citu māsu pārvedot?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20183.

Kas kuŗam bēdas bija,
Ka man liels augumiņš?
Man pašai bēda bija,
Vajag gaŗu gabaliņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

20184.

Kas kuŗam bēdas bija,
Ka man mazs augumiņš?
Man pašai bēdas bija,
Rasā mirka villainīte.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20185.

Kas tā resnā,
Aiz galda sēdēja?
Vedama laukā,
Šķeļama pušu,
Būs mūsu tētiņam
Dui cūku siles.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

1. Lielas, resnas
Vedēju sievas.
Vedamas laukā
Šķeļamas pušu;
Būs mūs' brāļiem
Kumeļu siles.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20186.

Kas tā tāda dziedātāja
Ar to krijas deguntiņu?
Rītu būs karsta saule,
Pārsprāgs kriju deguntiņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20187.

Kas tam b'eja svuot'eņam,
Ka jis taišņi nas'ēd'ēje?
Vai t'ev b'eja guorni greizi,
Vai kuopuri mugurā?
4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

20188.

Kas tās tādas brūtes māsas,
Viena liela, otra maza?
Lielo vedīsim
Rudeni tautās,
Mazo pie kazas
Pazīdināt.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

20189.

Kauna kauna tev, meitiņa,
Nesukāti tev matiņi!
Ir irbīte ceļu tek,
Izsukājse cekuliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 198 [Saldū].

20190.

Ko, Anniņa, tu lieliesi,
Kas jel tevis nezināja?
Dūli melna kā čigāne,
Cita kurpes kājiņā.
190 [Kuldīā].

20191.

Ko nāci kāzās,
Bezpupu meita?
Vai nebij mājās
Pupotu meitu?
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

1. Ko nāci, bezpupi,
Panākstos?
Vai vairāk nebija
Pupotu meitu?
40 [Slokā (Rg)].

- 347 -

20192.

Ko nāci, ķipīti,
Panākstos?
Kur tava māmiņa
Govis slauks?
40 [Slokā (Rg)].

1. Ko tas maziņais
Spainītis nāca?
Ar ko Knapēni (=māju v.)
Ūdeni nesīs?
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20193.

Ko, puisīti, raudzījiesi
Miglainām actiņām?
Vai tu biji mežā audzis,
Vai meitiņu neredzējis?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20194.

Ko rejat, ciema kuņas,
Manu daiļu augumiņu?
Vai man vien gaŗi mati?
Vai nav baltas villainītes?
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

20195.

Ko smejies, tu puisīti,
Tev jau zobi izbiruši.
Ej uz Rīgu zobus pirkt
Piecu mārku gabalā!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20196.

Kur biji, Jānīti,
Kur klenderēji?
Dubļainas kājas,
Salmaina galva.
Nabadzi dzenāji
Gar mālu bedri,
Gar mālu bedri,
Gar salmu kaudzi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kur biji Krišeli,
Kur klenderēji?
Dubļainas kājas,
Salmaina galva.
Nabadzi dzenāji
Gar mālu bedri.
Vai tu aklis neredzēji,
Kāda manta nabadzei?
Divi nūjas, divi kules,
Divi maizes gabaliņi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Kur biji, Jēcīti,
Kur vanderēji?
Dublaiņas kājiņas,
Salmaiņa galviņa.
Pa gubeņu gubeņiem
Ar nabagu nabagiem.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

20197.

Lai Dīvs sorg' taidys bādys,
Kaida bāda M'eikuļam:
Cykuom Kačai mutis d'ev'e,
T'ej jam ūsys izplyukuoja.
435 [Latgalē].

20198.

Lai tī brauc'e l'eluokī,
Kuo tī brauc'e maz'eņī?
- L'elais brauc'e āstu, dzartu,
Mozais ļaužu pasavārtu.
4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

20199.

Lielā, resnā
Vedēju māte
Deviņām stīpām
Sastīpota,
Desmitiem ķīļiem
Saķīlēta.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

20200.

Līdzenas līdzenas
Kalnmuižas meitas,
Vai tās Dieviņis
Nolīdzinājs?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20201.

Luste man, liela luste,
Kundziņam muti dot;
Kundziņam liela bārda,
Smiekli nāca, nevarēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20202.

Mans brālītis bēdājās,
Kur ņemšoti ecēkšiņu:
Ediņai reti zobi,
Tur būs laba ecēkšiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20203.

Maza maza tā Annīte
Par visām meitiņām,
Te kājiņas, te rociņas, -
Sprīdi meta vēderā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 348 -

20204.

Melna bāba, melna bāba,
Kā tu nāci vedējos?
Tik tev bija baltumiņa
Kā baltā lakatiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20205.

Mīlēties mīlējās
Tam puišam mutes dot:
Tam puišam balta mute,
Rozes vaiga galiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

20206.

Myusu buobys bādovuos,
Kur žņeugsim čeis'el'eiti:
Aņeit'ei rati zūbi,
Tur žņeugsim čeis'el'eiti.
4222 [Vārkavas pag. D].

20207.

Mūsu māte bažījās,
Kur būs ņemt(i) maizes lāpstu:
Ilzītei [Jānīšam etc.] plata mēle,
Tur būs laba maizes lāpsta.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Līzītei plata mēle,
Tur būs plata maizes lize;
Ieviņai liels vēders,
Tur būs laba maizes mulda.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Vedējiņi bažījās,
Kur būs ņemti maizes lāpstu:
Panāksniekiem platas mēles,
Tur būs labas maizes lāpstas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20208.

Mūsu māte bažījās,
Kur būs ņemt maizes muldu:
Tev, NN, plats vēders,
Tur būs laba maizes mulda.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20209.

Mūsu māte bēdājās(i),
Kur būs ņemt būķa baļvu:
Trīnītei liels vēders,
Tur būs laba būķa baļva.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Saimenieks bēdājāsi,
Kur būs ņemti sārma baļļu:
Saimenieka resna sieva,
Tā ir laba sārma baļļa.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

20210.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt desu iesmu:
Skrodeŗam gaŗš deguns,
Tur būs labs desu iesmis.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20211.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt gaļas cirvi:
Skrodeŗam plati zobi,
Tur būs labs gaļas cirvis.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20212.

Mūsu māte bēdājāsi,
Kur būs ņemti pavārnīcu:
Grietiņai līka piere,
Tur būs laba pavārnīca.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

20213.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt staka piestu:
Viņu mātei resnas meitas,
Tur būs labas staka piestas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

1. Vidzemniece bēdājās,
Neesot staka piestas:
Mūs' krančam dziļa rīkle,
Tā būs laba staka piesta.
190 [Kuldīā].

20214.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemti telēķīšus:
Panāksniecēm platas pieres,
Tur būs labi telēķīši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20215.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt ūdens kāšus:
Šitiem puišiem līki pleci,
Tur būs labi ūdens kāši.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

20216.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs kārt slauktuvītes:
Dāvidam līks deguns,
Tur kārsim slauktuvītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 349 -

1. Bādāvos myusu meitys,
Kur b'ej kuort sprygul'eņus:
Svuot'eņam gara nuoss,
Ti kuorem sprygul'eņus.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

20217.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs lieti samazdziņas:
Madītei dobja piere,
Tur var lieti samazdziņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Panāksnu puišiem
Ieleji pierē
Kāznieku meitām
Samazgas ieliet.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

20218.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemti maizes abru:
Tā Mīliņa zema resna,
Tur būs laba maizes abra.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20219.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemt brunču knopes:
Nāburg' puišiem platas acis,
Tur būs labas brunču knopes.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20220.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemt velētavu:
Kārlītim plata piere,
Tur būs laba velētava.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20221.

Mūsu puiši bēdājās(i),
Kur būs ņemti lemesnīcu:
Ieviņai plata piere,
Tur būs laba lemesnīca.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20222.

Mūsu puiši bēdājās,
Kur būs ņemt paugu vadzi:
Madītei gaŗš [līks] deguns,
Tur būs labs paugu vadzis.
40 [Slokā (Rg)].

20223.

Mūsu puiši bēdājās(i),
Kur būs ņemti redelītes:
Pēteŗam [Ilzītei etc.] reti robi,
Tur būs labas redelītes.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

20224.

Mūsu puiši bēdājās,
Kur būs ņemti zirga sili:
Anniņai līka piere,
Tur būs laba zirga sile.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

20225.

Myusu puiši bāduojās,
Nu kuo byus grūžus veit:
Juon'eišam garas ūsas,
Tī byus lobi grūžus veit.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20226.

Mūsu [Kāzu] puiši bēdājās,
Pulkstenīšu neesot:
Panāsn' meitām lielas acis,
Tur tiek labi pulkstenīši.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20227.

Mūsu [kāzu] puiši bēdājās,
Ratiem loku neesot:
Panāsn' meitām lielas ausis,
Tur tiek labi ratu loki.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20228.

Kārlīšam balta mute,
Kur tik baltu nomazgāji?
Ik rītīna nomazgāja
Suvēnīna silītēi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

20229.

Kristam, brāļam,
Ieleja pierē;
Tur liku šķīvīšus,
Tur kaŗotītes,
Tur savu sunīti
Palacināju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Pēteŗa pierīte
Ar ielejiņu;
Tur nešu kauliņus,
Tur garoziņas,
Tur savu sunīti
Palacināju.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 350 -

20230.

Pricītim, brālītim,
Liela skāde notikuse:
Ķēve priekšu izspārdījse,
Buks pakaļu izbadījis.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20231.

Pēteŗami, brālīšami,
Matu gali apsviluši,
Matu gali apsviluši,
Tupelīšus rušinot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20232.

Brencīšam, brālīšam,
Zosis brēc vēderā;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur izcirta caurumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dzīva dzilna klikšķināja
Pa Kačiņas vēderiņu;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur izknāba caurumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Panāksnieku meitiņām
Kumeļš zviedza vēderā;
Kuŗu pusi pasagrieza:
Šuku šuku, kumeliņ!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

20233.

Ingiņami, bāliņami,
Trīs celiņi par vēderu.
Pa to vienu kungi brauca,
Pa to otru sulainīši,
Pa trešo darbinieki
Ar visām muciņām.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Anniņai, māsiņai,
Triju taku vēderiņš;
Pa to vienu kungi brauca,
Pa to otru sulainīši,
Pa trešo darbenieki
Žagariņus šļūcināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Vedējiņu tēviņama
Triju taku muguriņa;
Pa to vienu žīdi brauca,
Pa to otru čigāniņi,
Pa trešaju darbenieki
Ar skujām šļūcināja.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20234.

Jānīti, brālīti [Anniņa,
māsiņa],
Vilks tevi ēdīs,
Kam liki zem galda
Krustiski kājas!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20235.

Jānīšam gaŗas kājas
Kā tam purva stikānam;
Stikānam piederēja,
Jānīšam nepieder.
424 [Barkavas pag. Rz].

20236.

Kārlīšam gaŗi mati,
Nava labi izsukāti;
Peles migu ietaisījšas
Pašā matu galiņā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Anna savus gaŗus matus
Gadskārtā izsukāja;
Tur naksniņu naksniņā
Pele bērnus midzināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20237.

Jānīšam griezti mati
Kā tam Rīgas kucēnam;
Kucēnam piederēja,
Jānīšam nepieder.
424 [Barkavas pag. Rz].

20238.

Kurzemnieku jauni puiši,
Jūs man zobu nerādiet!
Ņemšu bērza pagalīti,
Es jums zobus parādīšu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

20239.

Marija lielās,
Ka grazna gāla;
Mūs' pašu namam
Graznāks jumts.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20240.

Vidzemnieki lielījās
Daiļas meitas audzināt:
Platas pieres, lielas krūtis
Kā tiem Rīgas ērzeļiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20241.

Vīciepene (=māju saimn.) lielījās,
Daiļus dēlus audzinot.
Purā auga līka priede
Tava dēla daiļumā!
1191 [Ēveles draudzē].

- 351 -

20242.

Susējieši, lielvēdari,
Trepes slēja pie kumeļa,
Lūdzin lūdzu Sauku meitas,
Lai padotu cepurīti.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20243.

Juon'iešam lels vādars
Kai soldota barabans;
Pīcas vāzas salauzēju,
Puorsišonas nadabuoju.
4271 [Rēzeknes apr.].

20244.

Juon'eišam l'eikas kuojas
Kai tam pūra valnānam:
Par sakuorņam izlauzēja,
Pēc meitiņu skraideidams.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20245.

Līzei, māsai,
Sarkana galva
Kā mūs' pērnai
Tītaru mātei.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20246.

Trīnei, māsai,
Viens pats zobs;
Tīr' rudzu maizīti
Snapāt snapāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Vakara māsai
Trīs zobi mutē;
Tā mūsu gaļiņu
Kapāti kapā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 232 [Talsos (Tl)], 363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20247.

Anniņai, māsiņai,
Bārdas kušķis mugurāi [=bize];
Kad izgāja klajumā,
Vējš bārdiņu kustināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20248.

Anniņai, māsiņai,
Līku galu deguniņš;
Pieslienam zelta trepes
Pie staltā deguniņa.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

202481.

Līzītē, māsiņē,
Pīle brēca vēderā:
Pīku pīku, pēku pēku
Pa Līzītes vēderiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

20249.

Jūliņai, māsiņai,
Zied sarkani vaigu gali;
Būs Kārliņš kaitinājis
Ar sarkanu ābolīti.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20250.

Līzītei, māsiņai,
Trīs bizītes pakaļā.
Vienu bizi suņi rēja,
Otru puiši plucināja,
Trešajāi bizītē
Pūce bērnus perināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20251.

Līziņai, māsiņai,
Vaŗa bungas mugurā;
Ik piektdienas Talsos brauca
Vaŗa bungas skandināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20252.

Mārsnēniešu meitiņāmi
Sūnām pupi apaugši;
Bērzoniešu tēvu dēli
Ar guntiņu svilināja.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

20253.

Piebaldzēnu meitiņām
Viena bize pakausē;
Gatartieši nocirtuši,
Cira kātu dēvēdami.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

20254.

Jānīšam melni mati,
Iesarkani matu gali.
Ja tas burti nemācēja,
Sāli pūst gan mācēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20255.

Ansiņis Ansiņis
Lūkojās;
Ik aces uzmetu,
Nosārka vien.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 352 -

20256.

N-nieku novadā
Nav neviena laba puiša,
Visi tādi buļļu pieres,
Teļu putras strēbējiņi.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

1. Māte mani kāzās raida
Arājiņu lūkoties.
Kādu vēju nolūkošu,
Visi tādi buļļu pieŗi!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Nav neviena ozoliņa
Rūtainām lapiņām;
Nav neviena tēva dēla
Pa manami prātiņam;
Visi tādi buļļa pieres,
Teļa putras strēbājiņi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

3. Salasīti salasīti
Mūs' māsiņas vedējiņi,
Tādi vien kaula pieres,
Teļa putras dzērājiņi.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20257.

Meženieku novadā
Nav neviena laba puiša,
Visi tādi vindas spaņņi
Nosistām ķimeņēm.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

20258.

N-nieku novadā
Nav neviena laba puiša:
Citam bija līkas kājas,
Citam kumpa mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Skujas mājā cauri gāju,
Lāgus meitu neredzēju:
Cita līka, cita greiza,
Citai čumpa mugurā.
Viena visudaiļākā,
Tai bij kriju deguntīns.
Lai būt' kriju ko būt' kriju,
Kad nebūtu salāpīts,
Ar lūkim salāpīts,
Ar vaskim novaskots.
1191 [Ēveles draudzē].

2. Nav neviena krietna puiša,
Kur naksniņu pārgulēt:
Cits ir līks, cits ir greizs,
Citam kupris mugurā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3. Sen dzirdēju, nu redzēju
Kalnmuižnieku dailas meitas:
Citai bija līkas kājas,
Citai kumpa mugurāi.
Līkas kājas kalnā kāpa,
Kumpa vilka atpakaļ.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20259.

Kārlīšam platas acis
Ne pa Dieva likumam:
Krūmi, meti izplēsuši,
Pēc meitām dzenoties.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Jurīšam platas acis
Ne pēc Laimes likumiņa:
Žagariņi izplēsuši,
Tumšu nakti staigājot,
Tumšu nakti staigājot,
Ciema durvis virinot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Mārtiņam raibas acis,
Kas tās raibas norakstīja?
Ērkšķu krūmi norakstīja,
Pēc meitāmi lodājot.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

3. Ne pēc Dieva likumiņa
Jānīšam līkas kājas:
Pura siekstes izlauzušas,
Meitām pakaļ dzenoties.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

4. Puisīšam raibas acis
Kā raibam vanagam:
Pa krūmiem noplosījis,
Pēc meitām tīkodams.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20260.

Jānītim platas nāsis
Kā tam prūšu ērzelim:
Tas saoda mūs' māsiņu
Par deviņi pagastiņi.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautietimi platas nāsis
Kā tam turku ērzelim:
Tas aizoda mūs' māsiņu,
Kaut mūrī iemūrētu.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20261.

Ozoliešu puisēniem
Putrā bārda nobrukusi,
Ne pucmeņa jāmeklē,
Ne naudiņas jātērē.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

- 353 -

20262.

Varkluonīšūs plīna z'em'e,
Tī aug puiši kai srynguli;
Cyskuodīšūs smilkšu z'em'e,
Tī aug puiši kai kundz'eņi.
426 [Sakstagala pag. Rz].

20263.

Jānīšam raibas acis
Kā tam peļu vanagam,
Uz acīmi cepur' nesa,
Pazemīgi raudzījās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20264.

NN savas meitas teica,
Kas tās meitas nezināja?
Kā silītes, kā muldiņas,
Kā līkais laivas gals.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20265.

NN savu pannulaižu
Atsūtīja panākstos;
Zilas lūpas, mella mēle,
Kā panniņu laizījuse.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20266.

Anniņai [Jurišam etc.] šauras acis
Kā manami sivēnam.
Drāžiet, brāļi, irbuliņus,
Kā varami iespīlēt!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dodiet nazi, dodiet nazi,
Lai es drāžu irbuliņu:
Jēcītim šauras acis,
Ka varēju iespīlēt.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20267.

Jānīšam skaista sieva,
Tas ved līdz panākšņos;
Pēteŗam, tam neskaista,
Tas pameta sētiņā.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

20268.

Krustiņš skaistāks
Par visu pulku,
Tai mēs sākām,
Tai mēs beidzām,
To mēs cirtām
Trim gabaliemi.
Viens būs bungām,
Otris stabulēmi,
Trešs būs logu
Aizbāžami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20269.

Pēteŗam smuka sieva
Sarkaniem vaidziņiem;
Tik vien bija tā nelaime:
Kreisa kāja izlūzusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20270.

Jānīts savu līgaviņu
Nezināja kur glabāt.
Klētī lika, žurkas ēda,
Skapī lika, sapelēja;
Tai vajaga stikla durvju,
Pulierētas istabiņas.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

20271.

Sasmadznieki smuki puiši
Par visiem puisīšiem:
Greizas acis, lauka piere
Tā kā turku čigaiņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20272.

Ediņai strupa mēle
Ne pa Dieva likumam:
Māte galu nogriezuse,
Krējum' Ķērni liķējot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20273.

Anniņa, tā laba
Caur sienu raujama,
Ne tai pupiņu,
Ne vēderiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20274.

Juon'eišam taidys ūsys
Kai munami kotynam:
Vīna gara, ūtra eisa,
Treša niul'e izdeguse.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20275.

Juon'eišam ūsas
Kai kūkļu strunas:
Ka muti pluota,
Skanēti skan'.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

- 354 -

20276.

Lizumniešus cauri gāju,
Krietna puiša neredzēju,
Tādi vien priekšā nāca
Kā tie ziemas suvēniņi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. N-iešu valstītē
Lāga puišu neredzēju;
Tādi vien pretī nāca
Kā rudens sivēniņi.
Kurmji, krupji nozīduši,
Liektavēni nojājuši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20277.

Pēteŗam caurs vēders,
Dzens izkala caurumiņu;
Kalējam kreklu deva
Par vēdera lāpījumu.
334 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20278.

Nava lāga, nava lāga
Panāksnieku puisēnos:
čīkst tiem kauli staigājot,
Ķlab tiem zobi runājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20279.

Nava lāga, nava lāga
Tos nāburgu puisēnos:
Citi šķībi, citi greizi,
Citi meitu salauzīti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Nava lāga, nava lāga
N-iešu meitiņās:
Cita šķība, cita greiza,
Cita puišu salauzīta.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20280.

Nav nenieka, nav nenieka
No tiem mūsu puisēniem:
Lielas galvas, platas acis
Kā tiem krievu kumeļiem.
24 [Lēdurgas draudzē], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vai bāliņi, vai bāliņi,
Kāda tava vedamā:
Liela piere, platas acis
Kā manami kumeļam.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

202801.

Nav nevienas lāga meitas
Cesvainiešu pagastā,
Tādas vien vīzdegunes
Sēņu zupas strēbējiņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20281.

Nav nevienas skaistas liepas
Ciema tēva tīrumā;
Nav nevienas skaistas meitas
Ciema tēva istabā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20282.

Ne pēc Dieva likumiņa
Annītei gaŗas lūpas:
Jauni puiši izstiepuši,
Pārliekām bučodami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20283.

Neplāti, Dārtiņa,
Tik plati muti,
Nerādi citiem
Savus lielus zobus!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20284.

Nasasmej, tu svuot'eņ,
Narīz golvas atpakaļ!
Ir radzāti, puorradzāti
Tuodi zūbu ruodeitoji.
409 [Līksnas pag. D].

20285.

No acīm vien pazinu
Lielsirdīgu tēva dēlu:
Platas acis, sārti vaigi
Kā uguns dzirkstelītes.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

20286.

Nu atbrauc, nu atbrauc
Diženie, raženie:
Diženies tēva dēls,
Raženā mātes meita.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20287.

Pārjāja panāksnieki
Par tāšu birzi,
Iedega tāša,
Nosvila bārzda.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20288.

Palēni palēni,
Stāvmuca, grozies:
Ja stīpas brucīs,
Tad ķīļi birīs.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 355 -

20289.

Paldies saku māmiņai
Par to gaŗu deguntiņu:
Kad es kritu no kumeļa,
Uz deguna atspiedos.
216 [Ventspilī].

20290.

Panāksnieku jaunas meitas
Gul kā sēnes ceļmalē;
Kazas kājas noēdušas,
Sēņu kātus domādamas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

1. Vedējiņas sasēdušas
Kā peciņas birzmalē;
Kazas kājas noēdušas,
Peku kātus dāvādamas.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20291.

Panāksnieku meitām
Atkarušas lūpas.
No vienas pusītes
Zābaku lieli,
No otras pusītes
Zirgiem sedli.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20292.

Panāksnieku meitenītes
No māmiņas cičus ņēma.
Ak jūs trakas meitenītes,
Vecas lietas lienēdamas!
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

20293.

Panāksnieku puišu dēļ
Gludas galvas nesukāju;
Kad ieraugu vedējiņus,
Kā cielava saglaudīju.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20294.

Panāksnieces apsirgušas
Ar tām gūžu nelaimēm.
Es izskrēju grāvju grāvjus,
Gūžu zāļu nedabūju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20295.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brālis!
Vai tas brūtes īstais brālis
Ar to kriju deguniņu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Parādiet, panāksnieki [vēdnieciņi],
Kuŗš ir jūsu virsinieks!
Tas bij jūsu virsinieks,
Kur ar kriju deguniņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2. Parādiet, panāksnieki,
Kuŗš vedeklas brāleliņš.
Tas vedeklas brāleliņš
Ar to krija cepurīti.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20296.

Pie kadiķa nesēdēšu,
Kadiķim liela rasa;
Pie Jānīša nesēdēšu,
Jānītim liela bārzda.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

20297.

Pie tā puiša es neietu,
Kad es vīra nedabotu:
Gaŗas aus's, platas ac's,
Vēders šķūņa lielumā.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20298.

Pie tā puiša es neietu,
Tam dzeltāni, gaŗi mati:
Kam dzeltāni, gaŗi mati,
Tam ir barga valodiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20299.

Plakanas plakanas
Tās brūtes māsas
Liekamas plānā,
Veļamas apaļas.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20300.

Precenieka mēlītei,
Ko mēs tai darīsim?
Izvērsim diegu cauri,
Pakārsim skurstenī.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20301.

Protami, redzami
Šās zemītes ozoliņi:
Rūšu kristi, salnas ēsti,
Nokaltušu virsotnīti.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 356 -

20302.

Puika puika, es tev saku,
Mazgā tīru savu muti:
Tikmēr sievas nedabūsi,
Kamēr muti nomazgāsi.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

20303.

Puiši puiši, suņi suņi,
Jūs man zobu nerādiet!
Purvā auga sausi kārkli,
Es jums zobus izbadīšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Puiši puiši, suņi suņi,
Jius man' zūbu naruodit!
Es nabeju bl'ēņu meita,
Jiusu zūbu vāruotuoja.
4271 [Rēzeknes apr.].

2. Puiši puiši, suņi suņi,
Jius man' zūbu naruodit!
Ka es jimšu grebļamū.
Izbadēšu strēbļamū.
4271 [Rēzeknes apr.].

3. Puišķēniņi puišķēniņi,
Jūs man zobus nerādiet!
Ņemšu labu stupenīcu,
Sākšu zobus klabināt.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20304.

Puisīt, tavu nesmukumu,
Gar lūpiņu bārda auga!
Meitiņ, tavu smukumiņu,
Apaļiem vaidziņiem!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20305.

Resna resna
Vedēju māte,
Deviņām stīpām
Sastīpāta.
Izgāza stenderi,
Iekšā iedama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20306.

Rīgas kungi, šurp nākdami,
Ķērnes pienā mazgājās,
Lai tie būtu smuki balti
Pret tām mūsu meitiņām.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20307.

Sarkanbaltas magonītes,
Kā pienā izmazgātas;
Sarkanbaltas mārcēnietes,
Kaķa asti apēdušas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20308.

Šauras šauras man actiņas,
Es puisīti cauri redzu:
Tam puisīšam rudas acis,
Tas dzers sievas asariņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20309.

Še tāda nebija,
Kāds te ienāca:
Līkām kājām,
Ķeseli sānos.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

20310.

Še tādas nebija,
Nu tādas radās:
Laukām pierēm,
Baltām acēm.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20311.

Šitām ciema meitiņām
Slikta slava izgājuse:
Griķu salmu izbāzušas
Savus pupus pūnītē.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20312.

Sen dzierdēju, nu redzēju
Tos dziļos Teraniekus (=māju v.):
Citam acis kā bunduli,
Kā dzērvei deguniņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20313.

Sen slavēja Skramanos (=māju v.)
Lielas meitas izaugot:
Ne lielākas, ne mazākas,
Kā pakulu kodeliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20314.

Sen slavēja NN-os
Lielus puišus saaugušus;
No lielā slavējuma
Kā pērnaji vepŗukiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Gan jau sen daudzināja
NN-os lielus puišus;
Ni lielāki, ni mazāki
Kā pērnie sivēniņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 357 -

20315.

Sen teica Dunduru
Bagātu vīru:
Pušpūra sēnalu
Deguna galā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20316.

Sīkas mazas man māsiņas
Kā auziņas tīrumā;
Apsēdušas tautu galdu,
Kā bitītes vīvināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20317.

Zīmēti, zīmēti
Vakara brāļi:
Skriemeļu acīm,
Šķērstām nāsīm.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20318.

Zilači, rudači
Pa vērdiņam;
Viens pats melnacis
Pimberi maksā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20319.

Zili melli dūmi kūp
Diža meža maliņā:
Tā Pēteŗa bārda dega
Ar ziliem uguņiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20320.

Skaisti skaisti jauni kungi,
Vēl skaistāki arājiņi;
Cirsti, tēsti jauni kungi.
Ēvelēti arājiņi.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

20321.

Skaties, puisi, nesaskat',
Es pie tevis gan neiešu:
Tava galva kā apara,
Deguniņš kā čakārnis.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

20322.

Smej, smej, NN,
Tev labi vedās:
Pīlāgu lūpiņas,
Skangalu zobiņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20323.

Smejies, Dārtiņa,
Tev daiļi piestāv:
Tev plānas lūpiņas
Kā papīrītis.
224 [Kabilē (Kld)].

20324.

Smejies, NN,
Tev labi pieder:
Pilli tavi zobiņi
Kaņepju čaulu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

20325.

Smuka, daila tā meitiņa,
Kur tā tāda gadījās?
Tur būs daila māmuliņa,
Kur tā tāda gadījās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20326.

Smuka meita, skaista meita,
Šķitās kauna neredzēt;
Tā sēdēja kauniņā
Kā ābols rasiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Smuks puisīts, skaists puisīts,
Šķitās kauna neredzēt.
Sēd puisīts kauniņā
Kā puķīte lietavā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20327.

Smuka smuka tā meitiņa
Par visāmi meitiņām;
To bij krupji nozīduši,
Lietuvēni nojājuši.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20328.

Smukāka Grietiņa
Par visām meitām,
Izēda mātei
Krējuma ķērni.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

20329.

Smuks puisītis melnu muti
Ienāk meitu istabā.
Ej ārā, mazgā muti,
Tad nāc meitu istabā!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

20330.

Steidz, mana māmiņa,
Biezputru vārīt:
Bezzobis atnāca
Panākstos.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 358 -

20331.

Strūdzenes, krievenes
Panāksnu meitas:
Sukāti matiņi
Kā krievenēm.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20332.

Strupa, resna es uzaugu,
Bajāriņa līgaviņa;
Bajārs mani ēdināja
Ar tiem pūŗu Ķiļķēniem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20333.

Strupa, resna tu, Babiņa,
Zem', apaļu vēderiņu;
Tu bij' laba žīda ķēve
Tabaciņu vizināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20334.

Svuot'eņam raibas ac's'
Kuo munam v'ēršukam.
V'ēršukam pīdarā,
Svuot'eņam napīdar.
409 [Līksnas pag. D].

20335.

Svuot'eņam ratys ūsys, -
Kur tuos cytys palykušys?
Z'eil'e žub'e iznosova
Pavasar p'erekļam.
4222 [Vārkavas pag. D].

20336.

Svuot'eņam rati zūbi,
Cauri byra kvīšu maiz'e;
Pavasar saul'eit'ē
Z'eil'is žubis izvolkuo.
426 [Sakstagala pag. Rz].

20337.

Tā kaza kaujama,
Tai stāvi ragi;
Tā meita vedama,
Tai stāvi pupi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20338.

Tā Dārtiņa lielījās
Veselīga mātes meita;
Māte kuili nojādīja,
Laitītājas meklēdama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20339.

Tā Anniņa nevesela,
Sevī vien lūkojās.
Ņem, bāliņ, līko ķēvi,
Brauc pie liesas dūrējiņa!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

20340.

Tā Līzīte nevesela,
Sevī vien skatījās.
Liec par sevi Dievu lūgt
Madaliņas baznīcā!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

20341.

Tā NN [Anniņa etc.], šurp nākdama,
Ziepītēs ziepējās;
Tikpat melnas uzacītes
Kā manam(i) sivēnam.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Tu, puisīti, šurp nākdams,
Gana balti mazgājies;
Tikpat melnas aizausītes
Kā manam sivēnam.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

20342.

Tā sēd Dārtiņa
Kā veca kaķe,
Ne māte pērusi,
Ne laitījusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20343.

Tādi vien kaulu pieres,
Sila peku lauzējiņi,
Tādi vien līkdeguņi
Mūs' māsiņas vedējiņi.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20344.

Tai ciemā tādi puiši
Kā tie ziemas sivēniņi,
Īsajām kājiņām,
Srīdi vien rumpītī.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20345.

Tas NN lielījās
Veseliškis tēva dēls.
Ne lielāks, ne mazāks
Kā saldata barabans.
424 [Barkavas pag. Rz].

- 359 -

20346.

Tas Krišītis no pakaļas
Kā tēviņis izskatās:
Sirmi mati, pliks pakausis,
Tēva svārki mugurā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

20347.

Tas NN [Jānīts etc.], šur nākdams,
Putrā bārzdu brucināja,
Lai tās mūsu meitenītes
Jaunu vien daudzināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

20348.

Tas NN, šurp nākdams,
Ziepēm zobus balināja;
Vēl vienā šķirbiņā
Vēža kāja karājās.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20349.

Tys NN skaistuoks
Par vysu draudzi:
Tabāka pokuška [laguška]
Daguna golā.
435 [Latgalē].

20350.

Tautu meita lielījās,
Ka būs daiļas panāksnieces.
No triju novadu
Nabadzes salūgtas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20351.

Tev, NN [Pēteri etc.], balta mute,
Tev sarkani vaigu gali;
Dievs žēloja to meitiņu,
Kas būs tava līgaviņa!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20352.

Tev, NN, melna mute,
Trīs gadiņi nemazgāta;
Ceturtā nomazgāji
Rūgušās samazgās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

20353.

Tev, NN, mellas acis
Kā manam sivēnam.
Vārna peļķi sajaukuse,
Nava acis nomazgājs.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

20354.

Tev, Jūlīt, nevajaga
Ciemā iet ugunī:
Tev pašai uguns stāv
Tavu vaigu galiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

20355.

Tev, Grietiņa, reti zobi,
Dod man galvu izsukāt:
Man galviņa pieputējsi
Visu gadu rijiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

203551.

Tev, tētiņ, spica bārzda,
Tieva gaŗa cepurīte!
Māmiņē smiekli nāca,
Uz tētiņa raugoties.
224 [Kabilē (Kld)].

20356.

Tik tāda žagata
Vakara māsa;
Tik tāds kraķītis
Vakara brālis.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20357.

četras bija brūtes māsas,
Divi lielas, divi mazas;
Tās lielās tās mazās
Ar pupiemi nobadīja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Trīs meitiņas kāzās bija,
Divas lielas, trešā maza;
Tās lielās to mazo
Ar pupiemi nobadīja.
198 [Saldū].

20358.

Tu, Anniņa, bēdājies,
Kur būs kārti vaiņadziņu:
Jānītim līks deguns,
Tur var kārt vaiņadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20359.

Tu Ilzīte, smuka meita,
Kur es tevi paglabāšu?
Istabā blusas rēja,
Aizkrāsnē circenīši.
190 [Kuldīā].

- 360 -

20360.

Tu Ilzīte, smuka meita,
Kur es tevi paglabāšu?
Kad vīlēšu maišelīti,
Ievdēšu vīlītē.
190 [Kuldīā].

1. Tu Jānīti, smuks puisītis,
Kur mēs tevi glabāsim?
Lindraciņu vīlēdamas,
Ievīlēsim vīlītē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20361.

Tu Kristiņ, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem:
Tev galviņa kā cinītis,
Kā ciekausis deguntiņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Lai man tika, kas man tika,
Tas tēviņis, tas man tika:
Tam gāliņa kā cērpiņas,
Kā ciekausis deguniņis.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

20362.

Tu Jānīti, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem,
Tev ziedēja runča aste
Deguniņa galiņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 40 [Slokā (Rg)], 151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 231 [Stendē (Stendes pag. Tl)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tavu smuku puisēniņu,
Tavu slaiku deguniņu:
Vilka aste, pūces aste
Zied deguna galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20363.

Ūjā Anniņ,
Tavu lielu acu!
No vienas acs
Deviņi bunduli.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20364.

Ūjā Pēteri,
Tavu lielu bārzdu!
Deviņas nabadzes
Nedēļu plūca,
Apjuma muižā
Nabagu namu,
Vezumis atlika
Laidaru kaisīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Vai vai Jānīt,
Tavu lielu bārdu!
Pieci veci nabagi
Nedēļu pļāva,
Piecas vecas nabadzes
Nedēļu grāba;
Apjuma mūs' muižā
Tītaru stalli,
Tupesis atlika
Laidaru kaisīt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20365.

Ujā Marij,
Tavu lielu degunu!
No viena deguna
Deviņas stabules.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20366.

Ujā Jukum,
Tavu platu acu!
Tur bija vellam
Ērbēģu logi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

20367.

Ūjā ūjā vedējtēvs,
Tavu resnu vēderiņu!
To tev dara cūkas gaļa,
Krogus papa alutiņš.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20368.

Ūjā vells, ūjā vells,
Kādi puiši ciemiņos!
Citam mute kā vilkam,
Citam nāsis kā lāčam
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20369.

Vai no elles tu izlīdi
Tik dižens tēva dēls!
Sarkanbalti vaigu gali,
Zirņu zieda cepurīte.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20370.

Vakara māseja
Trīs zobi mutē;
Apēda brāļam
Trīsgada vērsi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 361 -

20371.

Var pazeit tū puiseiti,
Kurs bej lylys dzāruojeņš:
Sorkons vaigs, raibas ac's'
Kai tam peļu vonogam.
4271 [Rēzeknes apr.].

20372.

Vedējiņa tēviņam
Kumpa, līka muguriņa;
Vedējiņa māmiņai
Ar kalniņu vēderiņis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20373.

Vedēju tēvam
Pliks pakausītis,
Mūs' bērni skatās
Kā mēnesī.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

20374.

Viena pati skaista meita
Panākstnieku pulciņā,
Pie tās sāku, pie tās beidzu,
Pie tās rokas nomazgāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

20375.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Tava mute nemazgāta.
Ej lejā, mazgā muti,
Nāc kalnā maurodams!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

20376.

Veci vien, veci vien
Mūs' māsiņas vedējiņi;
Viens pats bija pajaunāks,
Tas ar līku deguniņu,
Visus kaktus izokstīja,
Visas bļodas izvandīja.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20377.

Visiem visiem
Cilvēka galvas;
Vedēja mātei
Sakārņa galva.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20378.

Visi muižas ozoliņi
Rētainām lapiņām;
Visi muižas jauni puiši
Rētainām lūpiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20379.

Vysi soka, vysi soka:
Malnaceite, malnaceite!
Jau tuos munas malnas acis
Dažu puisi kairynuoja.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

203791.

Caur sienu raujama
Jānīša mēle,
Tas mūsu māsiņu [brālīti]
Izpidelēja.
224 [Kabilē (Kld)].

57173.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Tādi resni tēva dēli!
Gana platas tēva duris,
Vēl ielīda stenēdami.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

57174.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Ko mēs, puiši, darīsim?
Mūsmeitām gaŗas mēles
Kā tās bērzu galotnītes.
286 [Nītaures Rg].

57175.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Ko mēs, meitas, darīsim?
Visiem puišiem līki snīpji,
Līču loču deguntiņi.
286 [Nītaures Rg].

57176.

Ai daiļā tautu meita,
Nu es tevi ieraudzīju:
Strupa resna, šķība līka,
Sēņu kule mugurā.
282 [Nīcas Lp].

57177.

Ai tu lepnis mātes dēls,
Tavu daiļu augumiņu:
Īsas kājas, gaŗas rokas,
Sakumpusi mugur(iņ)a.
413 [Stendes Tl].

- 362 -

57178.

Ai tu ciema zeltenīte,
Tavu lielu daiļumiņu!
Līkas kājas, greizas rokas,
Ac's ābolu lielumā.
468 [Vārnavas (Vārenbrokas) Jk].

57179.

Voi voi tu Gabrus,
Tovu skaistu augumeņu!
Ap tū tovu augumeņu
Div ubadzis tīsu cjāļa;
Vīnai kuli izkratēji,
Ūtrai vāzu salauzēji.
365 [Sakstagalas Rz].

57180.

Ak tautiete, zeltenīte,
Cik tev skaista ārpusīte!
Tu būt' lāga meitenīte,
Ja tev būtu iekšpusīte.
495 [Viļķenes Vlm].

57181.

Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Tavu lielu vēderiņu!
Tek blusiņa trīs dieniņas,
Nevar to aptecēt.
383 [Sērenes Jk].

57182.

Ai Jānīti, smuks puisīti,
Tu jau manis uzaudzēts!
Cik telīnu padzirdīju,
Devu ķipi izlaizīt.
33 [Baižkalna C].

57183.

Ai Jānīti, smuks puisīti,
Kam tu līdi aizkrāsnē?
Nobradāji kaķei bērnus,
Kuņai mazus kuceniņus.
176 [Kārzdabas Md].

57184.

Ai tautu meita, ai tautu meita,
Tavu melnu deguntiņu!
Sivēns laiza, kaķis laiza,
Nevar nekā nolaizīt.
605 [Skolas].

57185.

Vai vai tu Juonīt,
Tovu lelu deguneņi!
Mošen tevi vysa radņa
Aiz daguna cīmā vedja.
389 [Silajāņu Rz].

57186.

Vai vai tu Aneit,
Taidu tovu skaistumeņi!
Uz tevim tai puiši verās
Kai uz ūgu vuoceleites.
182 [Kaunatas Rz].

57187.

Vaiju vaiju tu puisīti,
Tavu gaŗu deguntiņu:
Pieci pāri zaķu lēca
Pa to tavu deguntiņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57188.

Vai vai Grietiņ, vai vai Līziņ,
Tavu gaŗu deguntiņu!
Viena slauka istabiņu,
Otra slauka aizkrāsnīti.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

57189.

Vaiji vai tu muoseņ,
Tovu mozu daguneņi!
Pīcys buobys atsasāda,
Vāļ pīcom vīta beja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57190.

Juoneišam gars daguns,
Kai tam pūra stykonam;
Pīcas buobas sasādušas,
Vēļ pīcom vīta byus.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57191.

Mūsu ciema puisēniņi,
Ar gaŗiemi deguniemi:
Piecas vārnas sasēdušas,
Vēl bij rūmes žagatai.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57192.

Skatātiesi, brīnātiesi,
Mūsu meitu deguniemi!
Piecas vārnas uzmetušās,
Vēl būs rūmes žagatāmi.
24 [Asares Il].

57193.

Līlejās myus' puiseiši
Skaisti veiri izauguši;
Pīcas babas uz nases sēd,
Sastyjai vīta byut(u).
605 [Skolas].

- 363 -

57194.

Oi Jezup oi Jezup,
Tovu lilu daguniņu:
Vīnā pusē žids dzīvāja,
Utrā pusē igounīts;
Žīdiņš olu tacināja,
Igauns ormas laidināja.
358 [Rugāju Abr].

57195.

Ai Geleit, ai Geleit,
Kuo tik augsti kryutis ceļ?
Zyla tova pavēdere
Kai tei cyuku pavuorneica.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57196.

Ai muoseņas, ai muoseņas,
Kaida lela nalaimeite!
Myusu cīma jaunečam
Kozas kuojas apgrauzušas.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57197.

Vai muoseņis, vai muoseņis,
Tovas skaistas podruškeņis!
Sēju rožas i mogonas,
Taidas skaistas nazīdēja.
314 [Pildas Ldz].

1. Oi skaista, oi skaista,
Šei myusu draudze!
Sjēju lelu rozu duorzu,
Tuos cik skaiški nazīdjā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57198.

Aij meitiņas, eij māsiņas,
Kādas jūsu tukšās galvas!
Pirtī garu lejamās,
Cūk' ēdienu smeļamās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57199.

Ai meitiņ, ai meitiņ,
Tavu daiļu lūpiņu!
No vienas lūpiņas
Pieci pāri pastalu;
No lūpiņas maliņām
Pastalām aukliņas.
575 [Valmiera Vlm apr.].

57200.

Ai puisīti, ai puisīti,
Tavu lielu skuta bārzdu:
Piecas virves savijam,
Pods palika pakulās.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

57201.

Ai runcīti, peļu ņurra,
Tev bij mellis deguntiņis!
Ai meitiņa, balmutīte,
Pienā vien mazgājusi!
141 [Ivandes Kld].

57202.

Voi voi tu muoseņ,
Tovu skaistu kristamuoti!
Treis pudi tabaka
Daguna golā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57203.

Aiz ko manim līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
To man dara meitu grēki,
Meitām maukti gredzentiņ'.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

57204.

Aizguļo, aizguļo
Malna tyucs,
Sabrauca Puncuļu
Malnī ļauds.
551 [Ludza Ldz apr.].

1. Aizgula tyucteņa
Uļņeicas golā,
Sajuoja vaboļa
Maļņī ļauds.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57205.

Aizgula tyucniņa
Sātmaļu golā,
Aizgula Nn.,
Malnī ļauds.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57206.

Ak tu krupis, tautu meita,
Tavu daiļu augumiņ':
Velvēts kaklis, strupi pupi,
Strups mazs deguntiņš.
273 [Mores Rg].

57207.

Ak tu puiša knēvelīti,
Ko ap mani knakstījies?
Es meitiņa pieaugusi,
Pilna puiša līgaviņa.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 364 -

57208.

Ak tu smuka mamzelīt,
Gaŗi salmi vēderā;
Gaŗi salmi vēderā,
Krinuliņi apakšā.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

57209.

Akli, lepni mūsu puiši,
Augstiem vācu deguniem:
Divas brilles salikuši,
Neredz brāļa arājiņa.
192 [Kosas C].

57210.

Atbraucja Jureits
Ar vīnu aci.
Kausim kači,
Liksimi aci!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57211.

Še atbrauca tī Aņīte
Bez vienas austiņas;
Steidzami druozam
Kringeļa ausi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57212.

Atbrauce Mikeļs
Kromoju golvu;
Myusu pusī korsta saule,
Rozpleiss tova kroma golva.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Atbrauca Ilžeņa
Ar kromoju golvu;
Nūraugūs korsta saule,
Sadegs tova kromo golva.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Tys Juoneitsi tja atbraucja,
Ai tū sovu groma gouvu.
Myusu pusī korsta sauļa,
Groma gouva saplaisois.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57213.

Pūļi pūļi, leiši leiši,
Kuo guojati šai zemē?
Šai zemē sylta saule,
Puorpleiss jyusu pūda golvas.
236 [Līvānu D].

57214.

Atjouja Pīters
Ar pusi buordys.
Voi tu oklys, naredzēji
Ūtras puses nūžaruot.
605 [Skolas].

57215.

Atskrien krupis, ciema puisis,
Mūsu meitas lūkoties.
Skrej projām, ciema puisi,
Mūs' meitām šķības gūžas!
374 [Sātiņu Kld].

57216.

Atskrēja rīdzinieces,
Lai viņas lūko;
Sarūsējšas, sapelējšas,
Mūs' puiši negrib.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57217.

Atskrēja Milīte
Ar ratīm zūbim;
Byus myusu puišim
Gruobekļu zūbi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57218.

Atskrēja Babiņa
Pa strungu dārzu;
Strundzīš iedūrās
Vēdera gale.
129 [Gudenieku Azp].

57219.

Atskrēja svuotiņš
Ar ratom ūsom;
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogorūs.
503 [Višķu D].

1. Voi voi Pīteri,
Tovu skaistu ūseņu!
Saskrēja zvierbuļi
Kai žuburūs.
591 [Ludzas apr.].

2. Voi voi Juoņeit,
Tev ratys ūsys;
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogoru kryumūs.
18 [Andrupenes Rz].

57220.

Aiz kūji svāteņam
Ratasi ūsis?
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogoru gubā;
Skrīdomi uorā,
Pa vīnai izruova.
18 [Andrupenes Rz].

- 365 -

57221.

Atzasāja Jons
Ratūji buordzdu;
Byus myusu buobām
Požogus taiseit.
26 [Asūnes D].

57222.

Atsasāda tys Juonīts
Uz skameikis caurumeņa;
Caur skameikis caurumeņi
Pele zornas izvolkuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Atsasāda tys Gustyns
Iz tuo sūla caurumeņa;
Pa tū sūla caurumeņi
Palis zornas izvolkuoja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Atsasāda šis Jezups,
Vyryn(?) sūlu uz cauruma;
Ni manēja, ni dzierdēja,
Kaķis zornis izvolkuoja.
26 [Asūnes D].

57223.

Atsasāda šei Aneite
Pi tuo lūga stenderīša.
Ni leluoka, ni mozuoka,
Ni tīvouka, ni rasnuoka
Kā tys lūga stenderīts.
Ka tu maņ navīrej,
Atsagrīzīs pamērēj.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57224.

Augsta kalna galiņā
Viena pati kupla ieva,
Resnai Vārnu saimniecei
Viena pati smuka meita.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57225.

Auru rallallā,
Ieva ziemu nemitīs:
Tu jau esi sakaltusi
Kā kažoka piedroknīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57226.

Aņdžam, brāļam,
Dāraiņš deguns:
Pūdeli laizīja
Pa gaļas podu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57227.

Ālava, ālava
Vakara māsa,
Tāpat ālava
Vedēja sieva.
40 [Basu (Bases) Azp].

57228.

Kovārna, kovārna
Vakara māsa;
Cielava, cielava
Vedēja sieva.
Tā spoži spīdēja
Galdiņa stūrē.
40 [Basu (Bases) Azp].

57229.

Bolta ķēve plotu pīri,
Tei ir loba muolus vest.
Jauna meita plotu prīšku,
Tei dēļ danču doncuošanas.
35 [Baltinavas Abr].

57230.

Būt' dancojšas sāvenietes,
Kaut tām lāga veselīb':
Vējā gūžas izkaltušas,
Saulē ciči novītuš'.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

57231.

Bej tī tāvs, bej tī muote,
Kas Marīti audzynuoja!
Gon skaistuma, gon daiļuma,
Gon jaukuos volūdiņas.
Šitei dzīsma na cytam,
Bozovīšu Marītei.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57232.

Brūtgānbrāļi salasīti
Ar tām kuiļa nadzenēm;
Brūtgānmāsas tādas pašas,
Ar uz kvarti(?) atskatās.
540 [Jelgava Jg apr.].

57233.

Brūmsterpuišiem gaŗas mēles
Kā tai Ķēķa pavārnīcai:
Ne tā dega ugunī,
Ne ar mirka ūdenī.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

57234.

Buoleņi, munu buoleņi,
Tovu mozu vēdereņi!
Pīcys vāzys sadauzēju,
Rozspruokšonys nadabuoju.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 366 -

57235.

Balta balta tā Anniņa,
Kas to baltu balināja
Blusa nabu pārkodusi,
Visu asni izdzērusi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Bolta bolta vakaraina,
Kas jū boltu balynuoja?
Blusa nobu prociertusja,
Vysu asni izdzārusja.
365 [Sakstagalas Rz].

2. Buola buola tei meitiņa,
Kas jū buolu balinuoja?
Blusa nogu nūkūduse,
Vysu asni izdzaruse.
38 [Barkavas Rz].

57236.

Ekur škuode nūtikuse,
Kai tam myusu Juonīšam:
Blusa nobu roskūduse,
Visu asni izdzāruse.
174 [Kārsavas Ldz].

57237.

Kuo tei muoseņa
Boleiti buol?
Blusa nobu rozkūduse,
Visu asni izdzāruse.
174 [Kārsavas Ldz].

57238.

Aizkuo Antosis
Sorkonuos sauca?
Sylā žeidu nūkavuse,
Vysu asni izdzāruse.
168 [Kalupes D].

57239.

Briedusi, briedusi
Vakara māsa,
Vedām rovē,
Šķeļam pušu!
200 [Kuldīgas Kld].

1. Briedusi, briedusi
Vakara māsa,
Vedam namā,
Šķeļam pušum!
Būs mūsu brāļam
Dui cūku siles.
141 [Ivandes Kld].

57240.

Bryugonam gara mēle
Par zūbīm karinuoja.
Kū tī myusu kači dora,
Ka jim mēles naatraun?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57241.

Bryugons bryušu bryušojās,
Malna mutja namozguota;
Grib muteiti nūmozguot,
Cyuka paļti sajaukusja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57242.

Brougans broušu loukojās,
Malna mute namozgota;
Tur brougans mozgojās,
Kur coukas kupajās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57243.

Brūtīt, mana koša brūte,
Kad es tavu godu teikšu?
Tev mutīte nemazgāta,
Tev galviņa neķemmēta;
Tev galviņa neķemmēta
Jau devītu nedēliņu.
119 [Gaujienas Vlk].

57244.

Cauri gāju palsmaniešim,
Lāga meitas neredzēju:
Cita šķība, cita greiza,
Citai kūkums mugurā;
Rancēniešu tiesīnā
Sārtas rozes vien ziedēja.
338 [Rankas C].

57245.

Ciši viņ, idri viņ
Šūvosor pīauguši;
Sosi viņ, pleši viņ
Šūvokor pībraukuši.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57246.

Cyti puiši leli beja,
Tys Janslovs moziņš beja;
Cytim puišim kuojas mierka,
Jam apmierka obuliņš.
174 [Kārsavas Ldz].

57247.

Ciema puiši saslimuši
Ar tām gūžu vīvelēm.
Māte kuili nojājuse,
Pūšļotāju meklēdama.
127 [Grostonas Md].

- 367 -

57248.

Ciema puiši, šur nākdami,
Putrā bārdu brucanāja,
Lai tās mūsu meitenītes
Šos par jaunu dēvējot.
Kas nu vaira jaunus deva,
Pieci, seši pakaļā!
195 [Kraukļu Md].

57249.

Ciemiņame viena meita,
Un tā pate nevesala:
Ar ratieme piertē veda,
Ar duceli aizkrāsnēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

57250.

čuža čuža, muža muža,
Ne diženi panāksniek'!
Kad es būtu panāksniece,
Kā stērstiņa lidināt(u).
605 [Skolas].

57251.

Balta ķēve, kuplu asti,
Tā būs laba kumeļota;
Smuka sieva, resnu krūti,
Tā būs laba dēlu māte.
286 [Nītaures Rg].

57252.

Dēļ kuo skaistys,
Dēļ kuo boltys
Lyluos solys
Jaunys meitys?
247 [Makašānu Rz].

57253.

Diži lieli dūmi kūpe
Viņe meža maliņēje.
Vicišame bārda deg
Ar zilieme uguņieme;
Iesim, meitas, apliesime,
Lai tā bārda neapsvele!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Ciema puiša bārda dega
Ar zilām ugunīm.
477 [Vecpils Lp].

2. Jānīšam bārda dega
Ar ziliem uguņiem;
Ņemiet, meitas, aplejiet,
Lai tā bārda nenodeg!
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57254.

Div māršiņas sasēdušas,
Viena mella, otra balta.
Kā to baltu pataisīse,
Kas bij mella piedzimus'.
200 [Kuldīgas Kld].

57255.

Dodiet nazi, dodiet nazi,
Kā var drāzt irbulīti;
Jānītim šauras acis,
Tautu meitas lūkojot.
605 [Skolas].

57256.

Dupa, muna dupa,
Dižena, ražena,
Uz tuos munas dupas
Vysi puiši skotās.
358 [Rugāju Abr].

57257.

As atguoju gūda gaška,
Mani pīstā sādināja;
Nu man bija raksni gurni,
Nevarēju apsagrīst.
182 [Kaunatas Rz].

1. Gostūs maņi aicynuoja,
Pīstā maņi sādinuoja;
Paļdīs deve raksnim gurnim,
Ka pīstā naīleide.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57258.

Es bij' meita, man bij vara,
Brākšēj' zeme staigājot.
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar gūžas kustināt.
110 [Ērgļu C].

57259.

Es dumuojum, es guoduoju,
Kuo šys svuotiņš nūsaver.
Tam ir kokļā pīcas vuotes,
Un vēļ kupris mugurā.
168 [Kalupes D].

57260.

Es dzeivuoju pi mežiņa,
Ablizanku naredzēju;
Padruškiņas, ablizankas,
Sēd šuo golda galiņā.
247 [Makašānu Rz].

- 368 -

57261.

Es izaugu lela muorga,
Taida veira naredzēju:
Eiss vādars, lela golva,
Cyskas kuoju galeņā.
143 [Jāsmuižas D].

57262.

Bij puisis redzēts,
Ne tāds puisis:
Pats bij versti garumai,
Vēders šķūņa platumai.
74 [Cīravas Azp].

57263.

Dēla māte lielījās,
Dižu dēlu audzējot:
Vēders šķūņa platumā,
Kājas mietu resnumā.
418 [Sunākstes Jk].

57264.

Es izbērzu baltu kaktu,
Gaidīj' baltu ievedam.
Ieved mellu dūmaļiņu
Ar balto astes galu.
108 [Engures Tk].

57265.

Es izdzēru brāļam kāzas,
Māsai acis neredzēja.
Vai vesela, nevesela,
Klētē vien blankstijās;
Klētē vien blankstijās
Ar veciem brūtgāniem.
141 [Ivandes Kld].

1. Es izdzēru brāļam kāzas,
Māsai acis neredzēju;
Klētī vien slapstījās
Ar veciem brūtgāniem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57266.

Es meita kā liepa,
Kā kaņepīte.
Man mute kā elle,
Kā rata ule.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57267.

Es meitiņa zema resna,
Ar apaļu vēderiņ';
Es puisīti nogulēju
Kā sivēnu midziņā.
119 [Gaujienas Vlk].

57268.

Es pazinu to puisīti,
Kam rudeni kāzas būs:
Pliks pakausis, reti zobi,
Tēva vamži mugurā.
413 [Stendes Tl].

57269.

As pazynu tu meiteņu,
Kur bej lela natikleitja:
Meikstis rūkas, boltas kuojas,
Byudu goļi pasorkoni.
143 [Jāsmuižas D].

57270.

Es piemiersu, nevaicāju,
Svešu ļaužu veselību:
Tēvam kŗaupis, mātei kašķis,
Tiem tautu bērniem
Suvēnu sēre.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57271.

Es redzēju klibu vilku
Gar siliņu staigājam;
Tas nebija klibais vilks,
Tas bij mūsu nāburgpuiss.
261 [Mēdzūlas Md].

57272.

Es sacēju Juoneišam:
Necērt augstu noma slīkšņi!
Tei tautu mamzereita [mamzelīte?]
Pušu pleisa puorkuopdama.
182 [Kaunatas Rz].

57273.

Es saceju tev, Jezup,
Iz cepleiša nagulēt:
Ciercins giužys sakopuoja
Skronda skronda drebeckom.
357 [Rudzētu D].

57274.

Es skotūs, es verūs,
Kas zam sūla kirinej:
Aneitei solmu kiuļs,
Tys zam sūla kirinej.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57275.

Es šķietu lākturi
Plānā stāvam,
Tā ir tautiešu
Jaunāja māsa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 369 -

57276.

Es šķitu kretaļu
Aiz galda vadzī,
Tas bij puišeļa
Lielais vēdars.
605 [Skolas].

57277.

Es varēju Rīgas kungus
Pa vienam apdziedāt:
Vienam bija šķības kājas,
Otram līka muguriņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57278.

Ejiet, ļaudis, uz Kuldīgu
Savas mēles metināt!
Pieci podi dzelzi lika,
Sestā sīku tēraudiņu.
47 [Bēnes Jg].

57279.

Gana ilgi brīnījos,
Kur mums tādas bekas aug:
Kruncuļainas, berbarainas,
Pašā ciema laidarā.
347 [Rendas Kld].

57280.

Gars daguns Stepuonam,
Kai tam pūra stykūtam:
Vysu sīnu izbadēja,
Ciercinīšu maklādams.
494 [Viļānu Rz].

57281.

Gars daguns cytim puišim,
Vēļ garaks myus' puiseišim;
Cyti puiši zemi ar,
Myus' puiseiši izecej.
605 [Skolas].

57282.

Gāju, gāju, kēru, kēru
Sešus mazus kazlēnīnus;
Nu man klaudz vēderā,
Tā kā būtu akmens bijš.
148 [Jaunpiebalgas C].

57283.

Greizas rūkas Monikai
Na nu Dīva lykumiņa.
Elkšņa vuole izgrīzuse,
Žeidim bikses velejūt.
465 [Varakļānu Rz].

57284.

Grib vītols locīties,
Trausli tam zariņi,
Grib puisītis locīties,
Sāp tam vecā muguriņa.
519 [Zūru Vp].

57285.

Grūžam, grūžam,
Memmeŗu zāles!
Panāksnieku meitām
Memmeŗu kaite.
129 [Gudenieku Azp].

57286.

Guba beja, guba beja,
Kas tū gubu kustynova?
Tys tū gubu kustynova,
Kam deveiņi kumēleņi.
182 [Kaunatas Rz].

57287.

Izecētu ecēkšiņu
Nosviež ceļa maliņā,
Izbrūķēta mātes meita
Sēž pie mūsu bāleliņa.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

57288.

Izateica šys Pītersi,
Skaistis sīvis aizdzeivuojis.
Byus, Pīteri, skaista sīva,
Byus bez yuzu juostaigoj.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57289.

Ieraudzīju, jau pazinu
Laisku meitu staigājot:
Iet solīšus skaitīdama,
Platas gūžas gorīdama.
176 [Kārzdabas Md].

57290.

Ieraudzījis vien pazinu,
Kas barota mātes meita:
Šķībi gurni, greizas acis,
Ar velvētu vēderiņu.
241 [Lubānas Md].

57291.

Īt es īšu kuoziņuos,
Kuozinīku pazavārtu;
Taidi vin sabraukuši
Melnijim zūbaņim.
Ar laku lakavuoti,
Ar dagutu risavuoti.
194 [Krāslavas D].

- 370 -

57292.

Ja jūs mani neklausāt,
Es jums zīmi parādīšu:
Dižajami vedējami
Kājas, galva kabatā.
39 [Bārtas Lp].

57293.

Jauna meita gauži raud,
Baltus matus gribēdama.
Jā gribēji baltas galvas,
Iebāz piena spainitī!
72 [Cesvaines Md].

57294.

Jaunas meitas, jaunas meitas,
Kā jūs mūžu nodzīvos?
Cikstēja zobi maiz' ēdot,
Klab kauliņi staigājot.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

57295.

Kačeits lēce uz cepleiša,
Gūrnus viņ paruodēja.
Bruolinīki tai sacēja:
Podruškom taidas lytkas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57296.

Kaimiņosi smuki puiši,
Visi līda pirts krāsnī;
Pēters visu skaistākais,
Pašā krāsns dibenā.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

57297.

Kai īraugu, tai pazynu,
Tam puiškinam sīvas vajag:
Vysi byudi asnim dag,
Sirds kryutežu pušu lauž.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57298.

Kalsim, meitas, puišiem zobus,
No sīkaja tēraudiņa!
Metat, meitas, pa rubļam,
Puišiem zobus aizmaksāt!
15 [Alūksnes Vlk].

57299.

Kam tas puišelis
Sarkanu seksti?
Tas bij no Rīgas
Tītaru zaglis.
605 [Skolas].

57300.

Kam tā meita, kam tā meita,
Es to meitu nepazinu;
Tā tautieša ēriņģīte,
Salāpītu vēderiņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Kam tā meita, kam tā meita,
Es to meitu nepazinu;
Tā bij ciema zeltainīte
Ar to pliku vēderiņu.
200 [Kuldīgas Kld].

57301.

Kam tā meita, kam tā meita,
Es to meitu nepazinu;
Melni mati, melnas acis
Kā Kuldīgas žīdenei.
356 [Rudbāržu Azp].

57302.

Kam tas puisis, kam tas puisis,
Es tā puiša nepazinu;
Plata galva nesukāta,
Spica bārzda nepucēta.
Mūs' tēvam labi puiši,
Tie to bārzdu nopucēs.
460 [Valkas Vlk].

57303.

Kas bijāt jauni ļauds,
Šaipus galda nesēdiet!
Šaipus galda sēdētājiem,
Visiem kupŗi mugurā.
358 [Rugāju Abr].

57304.

Kas grib skaistu sievu ņemt,
Lai nāk Gaujen's muižiņā:
Tur kā kuces sanākušas,
Un kā kazas salīkušas.
119 [Gaujienas Vlk].

57305.

Kas tam beja Pīteram,
Ka jis taišņi nasjādjāja?
Vai jis beja navasals,
Vai mugora puorlyuzusja?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 371 -

1. Kū tei Geleite
Saleikusi sēdēja?
Vai jai beja nobu vaina,
Vai mugura kuopurēja?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57306.

Keida vaiņa tev, muoseņ,
Ka da zemis nazakloni?
Voi galveņa tev suopēja,
Voi mugora kuopuraiņa?
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57307.

Kas par vainu tam puišam,
Ka tā meitas nemīlēja?
Uz vaigiem rozes zied,
Zem deguna bekas aug.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

57308.

Kas kaitēja tev ar mani,
Kad tu greznis tēva dēls?
Pirc Rīgā zelta piešus,
Skrej ellē grabēdams.
109 [Ērķemes Vlk].

57309.

Kas tai myusu Nn.,
Kai ar pupuom pībaruota:
Sjād galvjeņu nūkuorusja,
Vjēdjereņu gluostjeidama.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Kas tū myusu vakaraini
Ar guļbom pībaruoja?
Sēd, gaļveņu nūkuoruse,
Vēdereņu sajāmuse.
357 [Rudzētu D].

2. Kas tuos, čorts, padruškeņis,
Ar pupom pībarova?
Sēd, galviņas nūkuorušas,
Vēdereņus glaudīdamas.
605 [Skolas].

57310.

Kas tā tāda zeltenīte
Zilajām actiņām;
Zilajām actiņām,
Sarkaniem vaidziņiem?
513 [Zemītes Tk].

57311.

Kas tā bija tāda švilpe,
Ar to garu deguntīnu?
Tā nebija nekād' švilpe,
Tā bij mana vedeklīna.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57312.

Kas tas tāds griezes galva,
Kas sēdēja pie māsiņas?
Mūs' māsiņa kā preilene,
Dzelteniem matiņiem.
99 [Dzelzavas Md].

57313.

Kas tā tāda pucgalene,
Stāv pie man bāleliņ?
Ar Dieviņ vēlešan
Tā būs mana līgaviņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57314.

Kas tā tāda apšu kārte
Plāna vidū grozijās?
Tā nebija apšu kārte,
Tas brūtgana īstais brāl's.
23 [Ārlavas Tl].

57315.

Kaida tī vaca ķēve
Pa rudzzuoli volkuojās?
Kurī vylki jū īnese
Šuo Meikuļa pogolmā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57316.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Dundagā smuki puiši:
Citam mute kā vilkam,
Citam kājas kā lāčam.
93 [Dundagas Vp].

57317.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Dundagā lieli puiši:
Cits kā spara, cits kā bunga,
Cits kā darnik' bunduliņš.
93 [Dundagas Vp].

1. Kas to teic, tas mele,
Ka Dundage smuk puiš:
Cits kā spār, cits kā rung,
Cits kā dārv deģ bung.
93 [Dundagas Vp].

57318.

Kas tur spīdēja
Aiz galda stūre?
Vakara brālītis
Plikiem lieliem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 372 -

1. Kas tur spīdēja
Āz galda stūra?
Kunkuls bajārs
Plikiem lieliem.
129 [Gudenieku Azp].

57319.

Kas tur gāja pa jūriņu,
Kas tās niedras čabināja?
Tas, māmiņ, tavs dēliņš
Ar tam pāva actiņam.
335 [Puzes Vp].

57320.

Kai ža byus i tam puiseišam,
Pīci moti galveņī;
Pīci moti galveņī,
Div zūbeņi muteitī.
605 [Skolas].

57321.

Kuo tei Aļbeite
Tik skumeigi sēdēja?
Sļapnajā vosorā
Skudras gūrnus sakūdēja.
551 [Ludza Ldz apr.].

57322.

Kādi lieli brīnumiņi
Mūsejam panāksnam:
Bārdas gals nesukāts,
Pele migu ietaisīja.
593 [Rēzeknes apr.].

57323.

Kuodas vadaklys gribējam,
Taidu mums i Dīvs gadēja:
Zylajomi actiņomi,
Pasorkoņim byudu golim.
466 [Vārkavas D].

57324.

Kādi vilki, kādi zvēri,
Kādi bija panāksnieki:
Citam aces kā āboļi,
Citam auses kā lemeši.
192 [Kosas C].

57325.

Kāds šai nebija,
Tāds šai radās:
Spalvains, ragains,
Škeltām nāsēm.
129 [Gudenieku Azp].

57326.

Kādi še nebij'še,
Tādi še rodas.
Šķeltam nāsem,
Platam pierem.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

57327.

Kādu še nebija,
Tādi še radās:
Platām acim,
Kaulacs vēl pierē.
3 [Adulienas Md].

57328.

Kālabāde panākstnieces
Cita citē raudzījāse?
Vai tās savu īstu māsu
Neveselu izdevušas?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57329.

Kapeic Elze
Tik liels acs?
Tie bi baron
Cūkstall log.
17 [Ances Vp].

57330.

Kuopēc myusu cīma puišim
Raibi gari deguntiņi?
Aiz tuo, ka jī ik rudeni
Kozas pīnā mozguojās.
170 [Kapiņu D].

57331.

Kiz uz satu, kiz uz satu,
Viņa gola siermuos kozas!
Nava mums siermu uožu,
Ar kū jyus kairinuot.
Nav ni vīnas luoga meitas,
Myusu puišim pasavērt.
466 [Vārkavas D].

57332.

Klīdzit, vysi buoleleņi,
Sīnā golvas sadyuruši!
Muosa aiz ļustes navarēja,
Skaista veira dabuojusja.
89 [Dricēnu Rz].

57333.

Ko darīsim, kāzinieki,
Nelaimīte notikusi:
Visdaiļāko panakstnieku
Cūka kūtī nogulējus'.
473 [Veclaicenes Vlk].

- 373 -

57334.

Kū darēsim, nadarēsim
Ai mozūji podruškeņi?
Puorliksimi pa pusei,
Aizliksimi dyuminīku.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57335.

Ko lielies, tautu dēls,
Ne tev kauna, ne godiņa,
Tev lūpiņa pārplīsusi
Par meitām runājot.
91 [Druvienas C].

57336.

Ko lielies, tu puisīt,
Tu jau mani nedabūs!
Zvēr ac, lauk pier,
Kā čigan kumliņam.
519 [Zūru Vp].

57337.

Ko, meitiņa, tu lielies,
Kas gan tevi nezināj'?
Žagatiņa ligzdu taisa
Tavas galvas galiņā.
513 [Zemītes Tk].

57338.

Ko lielies, tu meitiņa,
Kas jel tevi nezināj(a)?
Tav' galviņa kā suseklis,
Ka ķīlītis deguniņš.
70 [Cēres Tl].

57339.

Ko lielies, tu puisīt,
Pats es tevis pataisīj':
Samin' mālus, iemet' stūrī,
Ar bīstākli acis dūru,
Kruķi liku padegunē.
518 [Zlēku Vp].

57340.

Ko lielies, tu puisīt,
Kas jau tevi nezināj'?
Tav ziedēja runča ast'
Pašā degun' galiņā.
413 [Stendes Tl].

57341.

Ko, puisīti, dižojies,
Kas gan tevi nepazina?
Pie kumeļa trepes liki,
Tad vēl zemē novēlies.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57342.

Zemi resni mūs' puisīši
Kā tie sila dunduriņi:
Kumeļam trepes lika,
Arkliņam pakāpienu.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57343.

Ozolnieki stalti puiši,
Stāvus lēca uz akmeņa;
Slampenieki, rempulīši,
Nesa kraķi pakāpties.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57344.

Ko tu dīž dīžjas,
Prete man maģake?
Kad tu diž darb dar,
Es māmins kājs av.
518 [Zlēku Vp].

57345.

Ko tu sēd, grīzes golva,
Pi tuo muna augumeņa?
Ej pūrā, sēst pi calma,
Na pi muna augumeņa!
170 [Kapiņu D].

57346.

Ko peļ ciema zeltenītes
Manu daiļu augumiņu?
Vai man vien [nav?] gaŗi mati,
Vai nav baltas villainītes?
236 [Līvānu D].

57347.

Ko tādu bezzobi
Kūmās vāķi,
Vai jums nebija
Zoboti ļaudis?
605 [Skolas].

57348.

Ko tādu bezūstu
Kāzās lūdza,
Vai mums nebija
Ūstainu viesu?
605 [Skolas].

57349.

Kraties, resnais
Drabenu maiss!
No tevis izbiers
Trīs pūri pūŗu.
129 [Gudenieku Azp].

- 374 -

57350.

Kriņģele, pijole,
Māmiņas meita:
Kā kriņģele saliecās,
Kā pijole nočīkstēj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57351.

Krīt kuilītis no kalniņa,
Es ar meitu pakaļā;
Kuiļam segli salūzuši,
Meitai ciski izmežģīti.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57352.

Kur biji, Anniņa,
Salmaiņu galvu?
Vai biji šķūnī
Zvirbuļus perēt?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57353.

Kur, Anniņ, tavas māsas?
Žīda meitas panākšņos;
Žīda meitas panākšņos,
A līkiem deguniem.
546 [Kuldīga Kld apr.].

57354.

Kur, bāliņi lūkojiesi,
Kad labāku neredzēji?
Ne baltāku, ne melnāku
Kā tā logu stenderīte.
344 [Rembates Rg].

1. Biteniete lielījas:
Staltu dēlu audzējot.
Ni mellāks, ni baltāks
Kā tā loga stenderīte.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

57355.

Kur dabuosim tādu drēbi,
Kā Pītera augumiņš?
Trīs sprīdīši augumā,
Viena jodze resnumā.
174 [Kārsavas Ldz].

57356.

Kur liks Anne, kur neliks
Savu skaistu deguntiņu?
Vēl nebija Mūra Brencis,
Stikla skapi uztaisījis.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

57357.

Kur liksim, neliksim
Šo mazo panāksnieci?
Pārlieksim, bāzīsim
Sava cepļa caurumā.
82 [Demenes Il].

1. Kur mēs liksim, kur mēs liksim
To mazo panāksnieku?
Vedīsim pirtiņā,
Bāzīsim pirts lodziņā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

57358.

Kur jūs skriesat, vecas meitas,
Ar tiem gaŗajiem deguniem?
Visus mūŗus izbakstījāt,
Ar tiem gaŗajiem deguniem.
467 [Vārmes Kld].

1. Maza maza mūs' māsiņa
Tievu gaŗu deguntiņu
Kā tā lauku cielaviņa.
Visus mūŗus izknesgāja(?),
Circenīšus meklēdama.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

57359.

Kur tas brūtes īstais brālis,
Ar to krija deguniņu?
Tpruc tpruc uz klāvu,
Uz citiem telēniņiem!
358 [Rugāju Abr].

57360.

Kur palika tautu dēli,
Ka neredz staigājam?
Aizkrāsnē ietupuši,
Prūši ausis nograuzuši.
413 [Stendes Tl].

57361.

Kur, meitiņa, tādu ņēmi,
Kur tev tāds gadījās?
Būs tev kāju avējiņš,
Ne maizītes devējiņš.
373 [Sarkaņu Md].

57362.

Kur, puisīti, taidu jēmi,
Kur tev taida gadējuos?
Škeiba greiza, najēdzīga,
Un ar acim naredzīga.
389 [Silajāņu Rz].

57363.

Kur tu augi, skaista meita,
Ka es tevi neredzēju?
Nak bej tevi muomuliņa
Buciņā audzējuse;
Buciņā audzējuse,
Pa lūdziņu baruojuse?
89 [Dricēnu Rz].

- 375 -

1. Muoseņ, tu muoseņi,
Boltu putu gabaleņi!
Naktī tevi muomuleņa
Ir pīnāji mozguojuse.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

2. Buoleņ, munu buoleņ,
Boltu putu gabaleņ!
Mušen tevi muomuleņa,
Pīneņī mozguojusja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57364.

Kur tei auga tautu meita,
Ka as juos i naredzēju?
Voi jei auga palavuos,
Voi drabeņu kubulā?
605 [Skolas].

57365.

Kur tik skaista, tu Nn.,
Kur mes tevi globuosim?
Klētī nest, peles grauzs,
Kambarī sapelēs.
Liksim muola jaščukā,
Svīssem klāva dybynā!
494 [Viļānu Rz].

1. Tu, Līzīte, smuka meita
Par visām meitiņām;
Klētei slēdzu, žorki ēda,
Aizkrāsnei ciercenīši.
74 [Cīravas Azp].

57366.

Kur tys tāvs, kur tei muote
Tū Ontanu paradēja?
Kuo tys žeids, kuo čigans,
Kuo vacīs talarīts.
35 [Baltinavas Abr].

57367.

Kur tu brauksi, vecāmāte,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukšu Rīgā pēc zālēm,
Puišiem mēris Vidzemē;
Cits ir šķībs, cits (ir) greizs,
Cits kā mēris vazājās.
306 [Patkules Md].

1. Kur tu brauksi, Jāņa tēv,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš uz Rīgu zāļu pirkti,
Puišiem sērga nāburgos.
306 [Patkules Md].

57368.

Kuŗas elles tu iznāci,
Tik dižens tēva dēls?
Vēders šķūņa lielumiņu,
Mute vārtu platumiņu.
419 [Suntažu Rg].

57369.

Ķīsi Ķīsi, dižo ķīsi,
Tava sieva baltvēdere!
Ikdieniņas mazgājās,
Godos vien taisījās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57370.

Lai bij lepni, kas bij lepni,
Dūtes puiši tie bij lepni:
Budēļvakar savus zobus
Gāja saulē balināt;
Vēl tās zobu šķirbiņās
Vēža kājas karājās.
572 [Tukums Tk apr.].

57371.

Mārsnenieši laiski puiši,
Savu zobu netīrīja;
Es aizgāju, es redzēju,
Vardes kāju zobstarpā.
33 [Baižkalna C].

1. Taurens meitas lielījās
Ziepēm zobus balsinot.
Es aizgāju, es redzēju:
Citai šķībi, citai gaŗi,
Un katrāji šķirbiņāji
Vardes kāja karājās.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

57372.

Lai bij smuka, kas bij smuka,
Mūsu Jūle tā bij smuka:
Līku purnu, platām acīm,
Kā čigāna kumeliņi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57373.

Lai bij smuki, kas bij smuki,
Kaimiņosi smuki puiši:
Velves kaklu, blāķa pieri,
Kraupaiņāmi lūpiņām.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

- 376 -

57374.

Lai bij smuka, kas bij smuka,
Gusar' Madža, tā bij smuka:
Tai ziedēja puņķu roze
Deguniņa galiņai.
224 [Lielvārdes Rg].

1. Lai bij smuks, kas bij smuks,
Nn., tas bij smuks:
Suņa aste, kaķa aste
Zied deguna galiņā.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

2. Viens puisītis lielījas
Aiz visiem skaistākais.
Tam ziedēj puņķu roze
Deguniņa galiņā.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

3. Skaista skaista mūs' Annīte,
Vēl skaistāka jūs' Trīnīte;
Tai ziedēja vizbulītis
Deguntiņa galiņā.
344 [Rembates Rg].

4. Lielvārdietes vecas meitas,
Ne tās manas malējiņas:
Tām ziedēja kaķastīte
Deguntiņa galiņā.
224 [Lielvārdes Rg].

57375.

Lai bij čakla, kas bij čakla,
Mūsu Līze, tā bij čakla:
Tai mutīte nemazgāta,
Zelta sprogas nesukātas.
520 [Zvārdes Kld].

57376.

Lai bij stalts, kas bij stalts,
Ciema puisis, tas bij stalts:
Dubļu kārta vaigus sedza,
Tauku pika deguntiņu.
506 [Zaļenieku Jg].

57377.

Lai bij resna, kas bij resna,
Viņsētsaimniec', tā bij resna:
Viņsētiem ir platas dores,
Sāņus līda stenēdama.
200 [Kuldīgas Kld].

57378.

Lai deguni, kam deguni,
Mūs' puišiem, tiem deguni:
Katru rītu gaļu ēda,
Ar degunu zobus bada.
358 [Rugāju Abr].

57379.

Lai bij slinkas, kas bij slinkas,
Jaunas meitas, tās bij slinkas:
Ceļmalā nogūlušas,
Kazas ceļus nokrimtušas;
Kazas ceļus nokrimtušas,
Sēņu kātus domādamas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57380.

Lai Dīvs sorg' taidys bādys,
Kaida bāda Mjeikuļam:
Cyukom Kačai mutis djevje,
Tjei jam ūsys izplyukuo.
606 [Vitebskas guberņa].

57381.

Lobas byutu podruškeņis,
Kab na vīnas tuos vaineitis:
Dūmojāji ustobā
Cičim goli apkvāpuši.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57382.

Labi labi Jānīšam,
Ka līkais deguntiņš:
Kad vajdzēja zirgu jūgt,
Nebij loka meklēšana.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

57383.

Lai tie lielie,
Ka tie lielie,
Kā tas mazais
Spenīts nāca,
Ar ko Krīgaļi
Ūdeni nesīs?
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

57384.

Lai tī brauce lelī puiši,
Kura vēja mozī brauce?
Atved, Dīvs, ubadzeņu,
Ībuozeisim kuleitē!
236 [Līvānu D].

57385.

Lai tī lelī, kū tī lelī,
Kuo tys mozais kucans brauca?
Zam gaļdeņa, zam gaļdeņa,
Pi cytim kuacanim!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57386.

Lepnajam puisītim,
Utis ausis noēdušas;
Ik vakarus krāsnī līda,
Vecu darvu smērēdams.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

- 377 -

1. Tautu dēlu brālīšiem,
Utes ausis noēdušas;
Ik vakara pirti kūra,
Vecu darvu smērēdami.
10 [Aizupes Tk].

57387.

Lakstīgola i trycynuoja,
Osmu puišus nycynuoja:
Ontons leiks, Kazja graizs,
Jonam kupris i mugorā.
503 [Višķu D].

57388.

Lepni mūs ciem puiš,
Ka vērpeļi grozijas;
Ko šie mūs rindeniek,
Ka ozel līgojas.
17 [Ances Vp].

57389.

Liela ciema meitiņām
Gružains sētas pagalmiņš;
Gružains sētas pagalmiņš,
Melna meitu māmuliņa.
418 [Sunākstes Jk].

57390.

Liela, gaŗa tēva josta,
Nevar pūrā salocīt;
Liela, gaŗa mātes meita,
Nemāk tautas valdzināt.
344 [Rembates Rg].

57391.

Liela meita, melliem matiem,
Tā bij buļļu ganītāja;
Tā smirdēja buļļa smaku
Pa lielam gabalam.
25 [Asītes Lp].

57392.

Liela resna vedējmāte
Iestampoja istabā;
Pa durvīm brāzdamās,
Izgāž durvju stenderītes.
319 [Plāteres Rg].

57393.

Lela rasna vakaraiņa
Istompuoja ustobā;
Cierssim kuojas da pusei,
Svīssim cepļa dybynā!
247 [Makašānu Rz].

57394.

Lela rasna kristamuote,
Navar gūrnus kustynuot.
Kustyn' puiši vīnu gūrnu,
Ūtru blusas kustynuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57395.

Lela rasna vakaraiņa,
Lelu vītu aizjāmusi:
Pīci veiri, seši zyrgi
Navar gyužas kustynuot.
465 [Varakļānu Rz].

57396.

Lela rasna krystamuote
Sīka vītu izsēdēja;
Sīka vītu izsēdēja,
Pyura vītu izgulēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Rasna rasna vakaraiņa,
Lelu vītu aizjāmuse:
Ka sāduos - sīka vīta,
Ka cēļās - pyura vīta.
465 [Varakļānu Rz].

57397.

Lela rasna vakaraiņa,
Navarēja paspriņdzuot.
Turit, puiši, vīnu gūrnu,
Lai ar ūtru paspriņdžoj.
365 [Sakstagalas Rz].

57398.

Plota rasna krystamuote,
Sēd aiz golda grēcineica;
Kristatāvs, apostols,
Ap jū vin lidinēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57399.

Lels kupreits Pītereišam,
Na aiz Dīva lykumeņa:
Puorsalauza par sātmaļi,
Pēc meitiņu dzeidamīs.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

57400.

Lels kupris Juoneišam,
Na aiz Dīva lykumeņa:
Jis ar meitu par sātmali,
A es ar mītu mugorā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

- 378 -

57401.

Lelejos šis Pīters
Lobu družbu salaseit;
Taidi vīn sabraukuši
Zyrgu zūbi, kaula pīres.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

57402.

Līlejous sondorīši
Lelas meitas izaudzējuš';
Sasavēļa aizgaldinā,
Kai pokolu kūdelītes.
466 [Vārkavas D].

57403.

Līlejuos šis Joneits,
Skaistu sīvu dabovis;
Mes byut' taidu daglu cyuku
Uz skrimeņa atvaduš'.
503 [Višķu D].

57404.

Lielu ciemu izstaigāju,
Lāga puiša neredzēju:
Cits bij klibs, cits bij klāms,
Cits nekam nederīgs.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

57405.

Leikas rūkas Madaļai,
Na nu Dīva radejuma:
Ūša vole izgrīzuse
Židim drēbes velejūt.
465 [Varakļānu Rz].

57406.

Leisti, leisti, leituteņ,
Puišim mutes nūmozgaj!
Puišim mutes nemazgātas,
Ellē mālu meicējot.
605 [Skolas].

57407.

Logi vaļā, durvis vaļā,
Sveša smaka istabā!
Sanākuši kaimiņ' puiši
Dubļainām kājiņām.
242 [Lubejas Md].

57408.

Moltum dīnu, moltum nakti,
I rūciņas napīkustu,
Ka man taidys dziernaveņis,
Kai Vereitei ozutē.
170 [Kapiņu D].

57409.

Man' māsiņa kāzās lūdza,
Sola puisi klātgulēt.
Nu atnācu, neatradu
Ne circeņa lielumā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

57410.

Māte mani kāzās raida
Arājiņu lūkoties.
Kādu vēju nolūkošu,
Visi tādi buļļu pieres!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57411.

Mans smukais bāleliņis
Dabūj' smuku līgaviņu:
Plati pleci, velvju kakls,
Tievu vācu deguntiņu.
112 [Ezeres Kld].

57412.

Mazi puiši, lieli puiši,
Visi brauca žagaros;
Lielajam Pēterim
Degun' gals nosalis.
506 [Zaļenieku Jg].

57413.

Māmiņaji daudz liniņu,
Bet nevajag ēķelīšu.
Tev, meitiņa, reti zobi,
Būs ko linus izsukāti.
Smalki bija tie dvielīši,
Ar zobiņiem izsukāti.
427 [Tadaiķu Lp].

57414.

Māte mani iedevuse
Putras bungas dēlīnam.
Citi vīri sienu pļāva,
Viņš kā bunga vazājās.
39 [Bārtas Lp].

57415.

Māte savu meitu rāja,
Kam mutīti nemazgāja;
Jāpasauc ciema puiši,
Lai melnumus noecē.
148 [Jaunpiebalgas C].

57416.

Meitiņ, tavu smukumiņu,
Dzelteniem matiņiem;
Puisīt, tavu nesmukumu,
Spalvainām lūpiņām.
520 [Zvārdes Kld].

- 379 -

1. Meitiņ, tavu skaistumiņu,
Apaļiem pupiņiem;
Puisīt, tavu neskaistumu,
Gar lūpām bārda aug.
481 [Veļķu (Veļķu-Grotušu) C].

57417.

Meitēn's bija mazas mazas,
Ar aukstiem deguniem;
Ar aukstiem deguniem,
Ar augstiem padomiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57418.

Meitiņām, māsiņām,
Liela skāde notikusi:
Peles matus nograuzušas
Līdz pašai saknītei.
514 [Zentenes Tl].

57419.

Meitas, manas meitenītes,
Visas ira noraudušas;
Vai tām trūka sāls un maizes,
Vai tām trūka smuk' puisīša.
506 [Zaļenieku Jg].

57420.

Meitiņai, māsiņai,
Tai bij tāšu vēderiņš;
Es jau gani nezināju,
Pašas māte man sacīja.
146 [Jaungulbenes Md].

57421.

Vai vai tu Meikul,
Kaida slavja tjav atguoja!
Tova muotja izrunuoja,
Ka tjav tuošu vēdereņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57422.

Malna tyucteņa aizgula
Muna broļa pogolmā;
Na tei beja malna tyucs,
Kuorsovīšu malni ļauds.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57423.

Melnas vistas kaktā bija
Izpūrušu cekulīti;
Tās nebija melnas vistas,
Tās bij mūsu pašu meitas.
506 [Zaļenieku Jg].

57424.

Melnais vepris migā guļ,
Ausis vien kustināja;
Tas būs mūsu māsiņai
Visu mūžu jābaro.
224 [Lielvārdes Rg].

57425.

Minies, Mačiņ,
Kur tev redzēj'?
Ārlav tirgū,
čigāņ pulkā,
čigāņ suņam
Deguņ galā.
93 [Dundagas Vp].

57426.

Mūs' kaimiņu puisīšiemi
Kupris auga mugurā;
Ik dieniņas kreklus vilka,
Kupris kreklu sagremoj'.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

57427.

Mūs' meitiņas tievas gaŗas,
Tās bij brangas dancotājas;
Jūs' māsiņas zemas resnas,
Tās bij brangas maizes abras.
560 [Rīga ].

57428.

Mūsu puiši, zilvēderi,
Aiz krūmiem utis kava;
Es izgāju vārnas šaut,
Nošauj vienu zilvēderi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57429.

Mūsu brūte lielījās,
Ka tai smuka līdziniece;
Tāda viņas līdziniece
Kā tā krievu kartaunīca.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57430.

Mūsu puiši brīnējās:
Kur tik baltas panāksnieces?
Ik rītiņus palīdušas
Zem tiltiņa kazu zīst.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57431.

Myus' Martiņa līlejuos,
Zalta zūbim atbraukus';
Kai jai beja nasalīleit,
čorts par nakti sataisejis.
143 [Jāsmuižas D].

- 380 -

57432.

Myusu muosas, podračkiņas,
Kai mogonas platējuos;
Tuo bryutgona področkiņas
Kai rogonas kratējuos.
35 [Baltinavas Abr].

57433.

Myusu gola podruškeņis
Kai nu zīdu salaseitas;
Viņa gola podruškeņis
Kai pārnejuos sivēneitis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Myusu gola padruškeņis,
Kai goroda jumpraviņas;
Viņa gola padruškeņis,
Kai goroda ubēdzītes.
Iz gorodu, iz gorodu,
Da cytom ubēdzem!
389 [Silajāņu Rz].

57434.

Viņa gola padruškeņis
Maļavuotys, risavuotys.
Lai juos byutu maļavuotys,
Ka nabyutu risavuotys.
466 [Vārkavas D].

57435.

Myusu gola podruškeņas
Kai rūženas, kai mogonas;
Viņa gola podruškeņas
Kai rogonas platējās.
247 [Makašānu Rz].

57436.

Myusu gola bruoleliņi
Kai dailī ūzuliņi;
Viņa gola bruoleliņi
Kai keilīši pavasar.
466 [Vārkavas D].

57437.

Myusu gola svuočeņa
Kai puķe, kai rūze,
Kai maganeņa;
Viņa gola svuoceņa
Kai mulda, kai siļa,
Kai laivys gols.
143 [Jāsmuižas D].

57438.

Myusu puiši tai sacīja:
Teklei tuošu vēderiņš.
Kam tu taida duraciņš,
Puišim ruodi vēderiņu?
247 [Makašānu Rz].

57439.

Mūsu puišiem tādas mēles
Tā kā Ķēķa pavārnīcas:
Ne tās dega ugunī,
Ne ar slīka ūdenī.
154 [Jaunvāles Vlm].

57440.

Myusu puiši(m) garas kuojas,
Na nu Dīva lykumeņa;
Jim vajaga muolu meiciet
Pošas eles galiņā.
605 [Skolas].

57441.

Mūsu meitām reti zobi
Kā tām vecām raganām;
Tie derēja telītēm
Par labām redelēm.
193 [Krapas Rg].

57442.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemti maizes slotu.
Mūsu puišiem gaŗa bārda,
Tur būs laba maizes slota.
211 [Ļaudonas Md].

1. Talkas māte bēdājās,
Kur būs slota krāsni slaucīt.
Talkas puišiem kuplas ūsas,
Tur būs slota krāsni slaucīt.
36 [Balvu Abr].

2. Myusu meitas bādojas:
Kur byus jimti pomeļņiku.
Juonīšam lelas ūsas,
Tī byus lobs pomeļņiks.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57443.

Saimeniece bēdājās,
Kur būs ņemti krāsnes kruķi.
Mūsu meitām līkas kājas,
Tur būs labi krāsnes kruķi.
605 [Skolas].

1. Buobom beja lelys bādys,
Kur byus jimt kacarāgu.
Ignašam leiks daguns,
Tys byus lobs kacarāgs.
314 [Pildas Ldz].

2. Mes dūmojam, mes bādojam,
Kur byus jemti cepļa skruķus?
Pītereišam leikas kuojas,
Nu tuom šķelsim cepļa skruķus.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

- 381 -

3. Myusu sīvas bāduojuos,
Kur byus jimti čepelnīkus.
Julīteiji lelas lyupas,
Tī byus lobi čepelnīki.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57444.

Saimenīca bādājās,
Kur būs ņemti grābeķkātu.
Neķen' meitām garas kājas,
Tur būs labi grābeķkāti.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus ņemt gruobekl(īš)us.
Mikeļami rati zūbi,
Tī byus lobi gruobeklīši.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57445.

Nāburg' saimnieks bēdājās,
Kur būs ņemti ratu rungas.
Jānītim līkas kājas,
Tās būs labas ratu rungas.
572 [Tukums Tk apr.].

1. Nn. sētnieks bēdājās,
Kur būs ņemti ratu rumbu.
Griečai bija resnas ciskas,
Tur būs labas ratu rumbas.
200 [Kuldīgas Kld].

57446.

Saiminieks bēdājās,
Kur būs ņemt ragu slieces.
Puisīšiem līkas kājas,
Tās bij labas ragu slieces.
540 [Jelgava Jg apr.].

57447.

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus jemt soku kūkus.
Agneitei leikas kuojas,
Tī byus lobi soku kūki.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57448.

Saimeniece bēdājās,
Kur būs ņemt teļu stabus.
Mūsu puišiem resnas kājas,
Tur būs labi teļu stabi.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

1. Mūsu muižkungs bēdājās,
Kur būs ņemt vārtu stabus.
Muižkungam resnas ciskas,
Tur būs labi vārtu stabi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Jāņa tēvs bēdājās,
Kur būs ņemt sētas mietus.
Šitim puišim resnas kājas,
Tie būs labi sētas mieti.
150 [Jaunraunas C].

57449.

Mūsu puiši bēdājāsi,
Kur ņemt stabus gatuvē.
Mūsu meitām resnas ciskas,
Tur būs stabi gatuvē.
347 [Rendas Kld].

1. Myusu muote bāduojuos,
Kur byus jemt veldenīces,
Tekleitei rasnas lytkas,
Tī būs lobas veldenīces.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57450.

Bādojuos myusu buobis,
Kur byus jemt sirpam kuotu.
Donitam leiks daguns,
Tī byus lobi sirpam kuoti.
26 [Asūnes D].

1. Gruovu racējs bāduojuos,
Kur byus jimti luopstys kuot's.
Pītereišam leiks daguns,
Tī byus lobs luopstys kuots.
247 [Makašānu Rz].

57451.

Mēslu nesējiņi bēdājās,
Kur būs ņemti cecumiņus.
Mūsu meitām gaŗi pirksti,
Tur būs labi cecumiņi.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57452.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemt maizes kasli.
Mūsu puišiem gaŗi nagi,
Tur būs labs maizes kaslis.
211 [Ļaudonas Md].

57453.

Myusu muote baduojuos,
Kur byus jimt maizis kvašni.
Lela rasna krystamuote,
Tei byus loba maizis kvašņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 382 -

57454.

Saplīsušas redelītes
Mūsu aitu kūtiņā;
Šitiem puišiem reti zobi,
Tur būs aitām redelītes.
211 [Ļaudonas Md].

1. Saimeniece bēdājās:
Aitām kārkles salūzušas.
Panāksniekiem reti zobi,
Tur būs labas aitu kārkles.
211 [Ļaudonas Md].

2. Myusu puiši bāduojuos,
Kur byus jemti sīna karkles.
Matildei i rati zūbi,
Tī byus lobas sīna karkles.
494 [Viļānu Rz].

57455.

Myusu puiši bādājuos,
Kur byus jemt barabanu.
Zvidžu muotei lils vādars,
Tī byus lobs barabans.
358 [Rugāju Abr].

1. Myusu puiši bāduojās,
Kur sissemi barabanu.
Ontonami lyls vādars,
Tī sissemi barabanu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57456.

Saiminiece bēdājās,
Kur būs ņemti miltu maisu.
Mūs' puisēnu platas bikses,
Tie būs labi miltu maisi.
33 [Baižkalna C].

57457.

Mousu puiši bēdajās,
Kur bous zirgu zebanīks.
Tam Juonīšam līls daguns,
Tur bous zirgu zebanīks.
607 [Iguanija].

57458.

Mūsu puiši bēdājās,
Kur būs auzu zebenīcas.
Panāksniekiem lieli ciči,
Tur būs zirgiem zebenīcas.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Saimes tēvsi bēdājāsi,
Kur būs ņemti auzu kules.
Šitām meitām lieli pupi,
Tur būs labas auzu kules.
605 [Skolas].

2. Myusu meitas baduojuos,
Kur byus nemt pīna kuli.
Tai Brigitai lyly cičy,
Tī byus loba pīna kuļa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Saimenieks bēdājās,
Kur būs ņemt oder's kuli.
Saimniecei lieli pupi,
Tur būs laba oder's kule.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57459.

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus jemt okas sveiri.
Myusu meitom rasni piersti,
Tī byus loba okas sveire.
358 [Rugāju Abr].

57460.

Myusu meitis bāduojuos,
Kur byus jemt svīsta cibu.
Grenteļ' Juoņam plota golva,
Tī byus loba svīsta ciba.
358 [Rugāju Abr].

57461.

Myusu sauči bāduojuos,
Kur byus jemti kapylus.
Vedejeņim lelas nuosis,
Tur byus lobi kapyleņi.
389 [Silajāņu Rz].

57462.

Myusu meitas bāduojās,
Kur byus jemti ponožauklas.
Svuoteņami dzeislojs kokls,
Tī byus lobys ponožauklys.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Bādavuos myusu puiši,
Kur byus spriguļim auklas jemt.
Tekleitjai dzeislūts kokls,
Byus spriguļam auklas.
168 [Kalupes D].

57463.

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus ņemt kūklem steigas.
Jezupam zeida zornas,
Tī byus lobas kūklem steigas.
35 [Baltinavas Abr].

57464.

Mūs' meitiņas bēdājās,
Kur būs ņemti velētavas.
Mūs' puišiem platas pieres,
Tās būs labas velētavas.
Lai gan platas, tomēr dumjas
Kā tiem leišu kumeļiem.
85 [Dobeles Jg].

- 383 -

57465.

Vaci veči bāduojuos:
Bez mēneša tymsas nakts.
Bolušam plešs uz golvas,
Tur byus lobs mēnesnīks.
35 [Baltinavas Abr].

57466.

Mūsu māte bēdājāsi,
Kur būs laba pupu zeme.
Šitiem puišiem melnas mutes,
Tur būs laba pupu zeme.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

57467.

Mūsu māte bēdājāsi,
Kur ņemšoti govju valgus.
Kaimiņ' puišiem linu mati,
Tur būs labi govju valgi.
301 [Palsmaņa Vlk].

57468.

Jāņa māte bēdājāsi,
Kur būs ņemti reto ķemmi.
Jānīšam reti zobi,
Tur būs laba retā ķemme.
248 [Mālpils Rg].

1. Mūsu meitas bēdājās,
Kur dabūs utu ķemmes.
- Mūsu Ješkam plati zobi,
Tie būs labi utu ķemmes.
282 [Nīcas Lp].

57469.

Strenču mamma bēdājās,
Kur būs kāzām desu gaļa.
Kaimiņam resna mamma,
Tur būs kāzām desu gaļa.
203 [Kurmenes B].

57470.

Kaimiņ' māte bēdājās,
Kur mucai spundi ņemt.
Viņas meitai lielas acis,
Tur būs laba mucai spunde.
46 [Beļavas Md].

1. Jāņa tēvs bēdājās,
Kur būs ņemt mucām spundes.
Šitiem puišiem lielas acis,
Tur būs labas mucām spundes.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

57471.

Myusu meitas bāduojās,
Kur byus traukus izmozguot.
Ir ļautiņim plotas acs,
Var tur traukus izmozguot.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57472.

Kalpa sieva bēdājās,
Kur būs cūkām midzenīte.
Mūsu meitām gaŗi mati,
Tur būs cūkām midzenīte.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57473.

Nn. saimnieks bēdājās,
Kur būs ņemti nožus līkstos.
Pēterim resnas lūpas,
Tur būs labas nožu līkst's.
200 [Kuldīgas Kld].

1. Mūsu māte bēdājās,
Kur ņemt lielu piena ķipi.
Jānīšam lielas lūpas,
Tur būs labs piena ķipis
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

57474.

Ciema māte bažījās,
Kur būs ņemti alus kanu.
Jānīšam platas nāsis,
Tur būs labas alus kanas.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

57475.

Es dūmovu, es guodovu,
Kur byus kuort šyupuleiti.
Jezupam gara nuoss,
Tī byus kuort šyupuleiti.
170 [Kapiņu D].

1. Kalopīši bādavuos,
Kur byus pakuort īmaveņus.
Jezupam gara nuoss,
Tur byus pakuort īmaveņus.
503 [Višķu D].

57476.

Dūmojam i guodojam,
Kur žņaugsim čeisēleiti.
Katreitei rati zūbi,
Tur žņaugsim čeisēleiti.
466 [Vārkavas D].

57477.

Dūmavom, bādavom,
Kur byus mums cyuku sile.
Vakaraiņam lels vādars,
Tur byus mums cyuku sile.
389 [Silajāņu Rz].

- 384 -

57478.

Ansītim līki pleci,
Tur būs labas nestuvītes;
Ansītim līks deguns,
Tur būs labi ūdens kāši.
316 [Piltenes Vp].

57479.

Šitām meitām asas mēles, līgo,
Būtu labi abru kaši, līgo!
Šitām meitām reti zobi, līgo,
Būtu labas aitu karkles, līgo!
457 [Vaives (Veismaņu) C].

57480.

Emmiņai reti zobi,
Tur būs kazām redeles;
Ansītim līks deguns,
Tur būs laba lemesnīca.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57481.

Myusu Ontons līlejuos,
Ka jis lels boguotnīks;
Valna uoda mugurā,
Sānoliņa vādarā.
326 [Preiļu D].

57482.

Mūs' mājās stalti puiši,
Stalti lēca kumeļāji;
Jānīts tāds čunčulītis,
Bez trepītes nevarēja.
256 [Matkules Tk].

57483.

Mūc, mūc, Jēpīti,
Cūka tevi dzenā,
Tu pats nezini,
Kāda tava pakaļa!
374 [Sātiņu Kld].

57484.

Meitas meitas, ak jūs meitas,
Žēl man jūsu augumiņa!
čīkst jums kauli staigājot,
Klab jums zobi runājot.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

57485.

Meitiņē, māsiņē,
Triju taku vēderiņš:
Par to vienu žīdi brauca,
Par to otru čigānīši;
Par to trešo kuņa tek,
Kucentiņus meklēdama.
141 [Ivandes Kld].

1. Puisīšam, brālīšam,
Treju kalnu vēderiņš;
Par to vienu gani dzina,
Par to vienu pieguļnieki;
Par to trešo pakalniņu
Žagariņus vizina.
518 [Zlēku Vp].

2. Līzītei, māsiņai,
Triju stūŗu vēderiņš:
Vienā stūrī alu dara,
Otrā māte raušus cep;
Trešajā stūrītī
Kuņa bērnus palaidus'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

3. Antīšam, brālīšam,
Trīs celiņi par vēderu:
Pirmo ceļu kungi jāja,
Otru ceļu pieguļnieki;
Trešajā celiņā
Bāba malku saskaldīja.
503 [Višķu D].

4. Jānīšam, brālīšam, līgo,
līgo,
Triju loku vēderels:
Pa to vienu žīdi brauca,
Pa to otru čigāniņi:
Pa to trešo darbinieki
Savus bērnus vizināja.
298 [Pabažu Rg].

5. Brigitai, muosjeņai,
Treis cieleņi pa vādaru:
Pa vīnu kungi braucja,
Pa ūtru sulaiņeiši;
Pa trešū palkivots
Dorvu gāzu rytynuo.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

6. ķemeriešu meitiņām
Trīs celiņi pār pupiem:
Vienu brauca Teiča Otis,
Otru Strepa Bemberīts;
Pa to visu platāko
Kalna-Zvārtes Stilba Jānis.
346 [Rencēny Vlm].

57486.

Mālītei, muosiņai,
Treju styuru daguniņš:
Vīnā styurī židi guļ,
Utrā malni čiganiņi;
Trešajā styurītī
Smuts sokumus asynoj.
35 [Baltinavas Abr].

- 385 -

1. Jureišam, bruoleišam,
Treju styuru deguntiņš:
Vīnā styurī goni gona,
Ūtrā guļ pīguļnīki;
Trešajā styureitē
Ļesnīks suņus dancynuoj.
35 [Baltinavas Abr].

2. Ontonam, bruoleišam,
Styurojs ir daguņeņš:
Uz vīna styura suņi guļ,
Uz ūtra keči takalej;
Uz trešo i styureiša
Lesnīks suņus dancynoj.
174 [Kārsavas Ldz].

57487.

Kaimiņam bij slinki puiši,
Savu matu nesukāja;
Vienu pinku utis grauza,
Otru peles skrubināja,
Tai trešā, tai lielā,
Stārķis bērnus perināj'.
605 [Skolas].

1. Kāzenieku puisīšiem
Trīs pincīnas pakausē:
Vien' pincīnu suņi plēsa,
Otru meitas plucināja;
Trešajā pincīnā
Vārna bērnus perināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

2. Domiņīkam, nabogam,
Vīna ūsa zam daguna;
Vīna ūsa zam daguna,
Deveiņomi storeņom;
Deveitai stareņā
Blusa bārnus perinova.
18 [Andrupenes Rz].

3. Pāvulam, bruoleišam,
Vīna ūsa zam daguna;
Vīna ūsa zam daguna
Deveņomi stareņom.
Deveitāji stareņā
Peles mygu sataisejušs.
389 [Silajāņu Rz].

4. Līlejuos šis svuoteņš,
Pats lelais bagaturs.
Vīna ūsa zam daguna
Deviņom stariņom;
Devītā stariņā
Kuce bārnus pyrinova.
389 [Silajāņu Rz].

57488.

Jānīšam, brālīšam,
Tam bārdiņa nesukāta.
Pašā bārdas galiņā,
Peles migu ietaisīja.
524 [Aizpute Azp apr.].

1. Jānīšam, brālīšam,
Trīs gad' mute nemazgāta.
Pašā bārzdas vidiņā
Peles bērnus pirināja.
72 [Cesvaines Md].

2. Tas puisīts, šurp nākdams,
Gludi galvu gludināja;
Pašā matu galiņā
Pele bērnus midzināja.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

3. Jānīts būtu smuks puisītis,
Būt' galviņu izsukājis;
Veca vārna pērkli taisa
Viņa matu galiņos.
387 [Siguldas Rg].

4. Ko, puisīti, lepojies,
Tev galviņa nesukāta!
Piecas vārnas ligzdu taisa
Tavā galvas galiņā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

5. Tev, puisīti, reti zobi,
Dod man bārdas izsukāt!
Manā bārdas galiņā
Peles migu ietaisīja.
279 [Naukšēnu Vlm].

6. Ak tu tautu delverīti,
Tava galva nesukāta!
Šī devīta vasariņa,
Stārķis ligzdu ietaisījis.
605 [Skolas].

7. Juonīšam gars daguns
Deviņīm leikumīm:
Deveitā leikumāji
Peles mygu ītaiseja.
35 [Baltinavas Abr].

8. Nāburg' puiši, šurp nākdami,
Ķemmēm galvu sasukāja;
Pašā galvas viducī
Krupis bērnus perināja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

9. No tālienes es pazinu
Ļoti čaklu mātes meitu:
Cielaviņa ligzdu taisa
Tai galviņas galiņā.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

- 386 -

57488v10.

Nelielies tu, dēl māt,
Tav galiņ nesukat!
Cielaviņ ligzd tais
Tave gāls galiņe.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57488v11.

Jauniem puišiem pinkām mati,
Trīs vasaras nesukāti;
Ceturtāji vasarāji
Peles bērnus pirināja.
358 [Rugāju Abr].

57489.

Kristāvam kupla buorda,
Tai kai myusu rūžu duorzs.
Kas nū čorta rūžu duorza,
Vuts pa viersu komojas,
Gneidas īkšā žabynoj.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57490.

Panāksniekiem reti zobi
Kā tās ratu redelītes:
Pa starpāmi peles līda
Ar visiemi bērniņiem;
Pašā mutes dibenā
Vārnas ligzdu ietaisīja.
39 [Bārtas Lp].

57491.

Mīle/$Pman mīlējās
Smuku puisi nomutēt;
Cik atnācu, tik redzēju,
Bekas auga uz deguna.
301 [Palsmaņa Vlk].

1. Gribēties man gribējās
To meitiņu nobučot,
Tik vien nepatika,
Ka puņķots deguntiņš.
263 [Mēmeles Jk].

2. Gribētīsi gribējuos
Puiškynam mutis dūt,
Tik vin man i napatyka,
Vuts par buorzdu puorluopava.
143 [Jāsmuižas D].

57492.

Es nedevu puišam mutes,
Puišam mute smurgulaiņa.
Kā nebija melna mute,
Pieci gadi nemazgāta.
381 [Sēļu Vlm].

57493.

Ak tu puisi, buļa piere,
Tu jau mani nedabūs'!
Tev mutīte nemazgāta,
Gadiem mati nesukāti.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57494.

Celmam bija skaistas meitas,
Ko līdz skaistas, netikušas?
Mute bija nemazgāta,
Mati bija neķemmēti.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57495.

čakli čakli mūsu puiši,
Gadiem muti nemazgāja;
Visas akas izsmēluši,
Kamēr muti nomazgāši.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57496.

Tu, puisīti, smuks puisīti,
Būt' es tevi precējusi;
Tikai viena vaina bija:
Uts pa bārdu vazājās.
72 [Cesvaines Md].

57497.

Es mīļoju buoļuļiņu,
Buoliņš maņi miļoj' ar;
Tikai manim napatyka,
Jo vuts pa buorzdu braukalej.
168 [Kalupes D].

57498.

Juoņeišam ratys ūsys,
Pylnys vutu pīaugušas;
As gribēju mutis dūt,
Vuts izleida peikstēdamas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Ontonam lylys ūsys,
Pylnys gneidu pīaugušys;
Cik gribēju mutis dūt,
Gneidys leida čeiksteidamys.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Augustami lelis ūsys,
Kai tam myusu kotinam;
Es gribēju mutis dūt,
Vuts īleida ceikstādama.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57499.

Ansis manīm mutes prasa,
Kā es tevīm mutes došu:
Utes pierē rāpojās;
Lai tās utes, ku' tās utes,
Aiz tā puņķa nevarēja.
153 [Jaunsvirlaukas Jg].

- 387 -

57500.

Tev, Ievīna, reti zobi,
Pilli sīku vabolīšu;
Es gribēju mutes dot,
Nāk vaboļi čīkstēdami.
94 [Dunikas Lp].

57501.

Dižens puisis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa;
Tik vien viena vaina bija,
Uts pa bārdu vazājās.
373 [Sarkaņu Md].

57502.

Liniņ, manu zilziedīt,
Tev ziediņi rasas pilni;
Vīriņ, manu čāgainīt,
Tev bārdiņa utu pilna.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57503.

Puisīšam ūsas zied,
Tā kā kunga rožu dārzs;
Katrā ūsas galiņā,
Varžu kāja karājās.
378 [Seces Jk].

57504.

Panāksniekiem reti mati,
Pilni sīkas utu sēklas;
Kad izgāja saulītē,
Lien utītes sildīties.
39 [Bārtas Lp].

57505.

Oto škodja nūtykusja,
Kai itami Odumami:
Peles buordu izškivušas,
Plyku zūdu pamatušas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57506.

Nav nenieka, nav nenieka
Panāksnieku meitiņās:
Cita šķība, cita greiza,
Cita puišu salauzīta;
I pašai diženai
Kupris ir mugurā.
211 [Ļaudonas Md].

1. Es izgāju šito ciemu,
Lāga puiša neredzēju:
Cits bij šķībs, cits bij greizs,
Cits no meitām salauzīts.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

57507.

Nediženi, nediženi
Mūsu pašu panāksnieki;
Viens pats bija diženāks,
Tam ar kreiļa deguntiņš.
Lai bij kreiļi, kur bij kreiļi,
Vēl ar darvu nodarvoti.
23 [Ārlavas Tl].

57508.

Basenieku novade
Nav neviena laba puiša:
Citam bija kleinas kājas,
Citam kumpa muguriņa.
Kam nebija kleinas kājas,
Tam čunčulis padusē.
129 [Gudenieku Azp].

1. Nava puišu, nava puišu,
Nava puišu panuoksnūs:
Vīns bej graizs, ūtris leiks,
Trešam kupris mugurā.
389 [Silajāņu Rz].

2. Paveries nu, māsiņ,
Kādi tavi vīra radi:
Cits bij šķībs, cits bij greizs,
Citam kupris mugurā.
358 [Rugāju Abr].

3. Mūsu ciemam cauri gāju,
Lāga meitas neredzēju:
Cita līka, cita greiza,
Cita ar vāli velējama,
Cit' ar bomi cilājama.
270 [Mežotnes B].

4. Kauķu ciemam gaŗām gāju,
Lāga puišu neredzēju:
Cits bij līks, cits bij greizs,
Citam kūkums mugurā;
Viens pats bija lāga puisīts,
Tas ar vāli cilājams.
515 [Ziemeŗu Vlk].

57509.

Nav neviena laba puiša
Panāksnieku pulciņā:
Tikai tādi putras spaiņi
Ar lieliem vēderiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 388 -

1. Nav nevienas lāga meitas
Sarkaņu pagastā:
Rokas šķības, kājas greizas,
Vēders šķūņa platumā.
552 [Madona Md apr.].

2. Sen dzirdēju, nu redzēju
Tās teicamās kaimiņ' meitas:
Rasnas lūpas, lieli pupi,
Vēders šķūņa lielumā.
70 [Cēres Tl].

3. Nava lāga, nava lāga
Kāzinieku puisēnos,
Tādi vien ar buļļa pierēm,
Vēderi šķūņa lielumā.
605 [Skolas].

57510.

Nava lāga, nava lāga
No šā ciema puisīšiem:
Biezas putras paēduši,
Lielvēderi palikuši.
241 [Lubānas Md].

57511.

Nava lāga, nava lāga
Viņa gola ponuoksnūs:
Leikas kuojas, rati zūbi,
Sveitu goli zemi slauka.
465 [Varakļānu Rz].

1. Nava lāgu, nava lāgu
Kaimiņos jaunu puišu:
Kā muciņas, kā spundeites,
Kā leikie laivas goli;
Poši verstes garumā,
Vādars škouņa plotumā.
198 [Krustpils D].

57512.

Nav neviena krietna vīra,
Kas dzeŗ pillu biķerīti;
Nav neviena tēva dēla
Pa manami prātiņami.
282 [Nīcas Lp].

57513.

Nesalīlej, tu Tekleiti,
Ka tu esi skaista meita;
Eisas kuojas, rasnas rūkas,
Tys ir tovs skaistumiņš.
347 [Rendas Kld].

57514.

Nadū, Dīveņ, tuodu puišu,
Kuodi puiši kaimeņūs:
Lelom acim, plotom pīrem,
Kuo tī proušu ērzelēši.
44 [Bebrenes Il].

57515.

Nadod Dievs tādu meitu,
Kādas meitas Grumzalē:
Pieci puiši, seši zirgi
Navar ciču kustināt.
99 [Dzelzavas Md].

57516.

Nāburgami viena meita,
Diezgan stalti audzināta:
Tā kāzās dančus grieza,
Kā mājās mālus mina.
520 [Zvārdes Kld].

57517.

Nāburg' puiši zemi resni,
Elkšņus cirta raudādami;
Mūs' puisīši tievi gaŗi,
Ozoliņa birzi līda.
224 [Lielvārdes Rg].

57518.

Nāburg' māte savas meitas
Prizierēt prizierēja:
Priekšā matus izcirpuse,
Pakaļā izsviluši.
195 [Kraukļu Md].

1. Nāburg' māte savus puišus
Bruzierēt bruzierēja:
Divus zobus izsitusi,
Priekšā matus izcirpuse.
337 [Rāmuļu C].

2. Šei svuočīte, šurp braukdama,
Sovu veiru īprišeja:
Uz pīres motus izcierpuse,
Prīkšas zūbus izsytuse.
18 [Andrupenes Rz].

57519.

Diezgan bija meitu mātes
Savas meitas pucējušas:
Saskrūvēti matu gali,
Izšņūkāti deguntiņi.
418 [Sunākstes Jk].

57520.

Panāksnieki savas meitas
Gan bij daiļi audzējuši:
Daguniņus izdrāzuši,
Lūpas lielas atstājuši.
449 [Ungurmuižas D].

- 389 -

1. Kaimiņiene savu dēlu
Diezgan bija dreijājuse:
Deguniņu izdrāzuse,
Lūpas biezas palikušas.
396 [Skrīveŗu Rg].

57521.

Lejieš' mamma savu dēlu
Gan bija skaisti precējusi [pucējusi?]:
Deguniņa galiņā
Puņķu roze karājās.
193 [Krapas Rg].

57522.

Nāburgos resnas meitas
Vaŗa stīpām apstīpotas,
Mūs' mājā smuidras gaŗas
Kā liepiņas noaugušas.
84 [Dikļu Vlm].

57523.

Nākat, meitas, lūkoties,
Kādi joki aizgaldā, oijā oijaijā,
Kādi joki aizgaldā!
Pieci resni, pieci strupi,
Pieci tā kā teļi glupi.
117 [Gārsenes Il].

57524.

Nebrīnāties, jūs ļautiņi,
Tāds ar tādu satikās:
Raiba kaza satikās
Ar pelēku vuceniņ'.
306 [Patkules Md].

57525.

Ne derēti nederēja
Desmit peku aizgaldē;
Trīs meitiņas kā sieviņas,
Kā derēti piederēja.
476 [Vecpiebalgas C].

57526.

Neģeldēja, neģeldēja
Tiem svārkiem tā odere;
Neģeldēja, neģeldēja
Tam puišam tā meitiņa.
418 [Sunākstes Jk].

57527.

Nadūd Dīvs taidas solnas,
Kaida solna šūrudiņ:
Šuo rudiņa bryugonim
Pus galviņas nūsoluse.
326 [Preiļu D].

1. Nadūd, Dīveņ, taidys solnas,
Kaida solna šūvosor:
Svuteņam i vacuokam
Solna motus nūkūduse.
247 [Makašānu Rz].

57528.

Nedod Dievs tādu salnu,
Kāda bija pagājšnakt:
Panāksnieku meitiņām
Pupu gali nosaluši.
166 [Kalsnavas Md].

1. Šonakt bija liela salna,
Liela skāde notikuse:
Briežam ragi nosaluši,
Meitām paši pupu gali.
325 [Priekuļu C].

57529.

Šūzīm leli breinumiņi:
Vysi puiši bez austiņu;
Pyrmajūs soltumūs
Vysim auss nūsolušs.
170 [Kapiņu D].

57530.

Nadūd Dīvs taidu ļaužu,
Kaidi ļaudis Grēverūs:
Lelom acim, plotom pīrem,
Garu stīptu daguniņ'.
414 [Stirnienes Rz].

57531.

Nesmejies, meitiņa,
Tev reti zobi,
Pilli tavi zobiņi
Circeņu desu!
94 [Dunikas Lp].

57532.

Nasasmaj, tu meitiņ,
Tev smītīs napīdar,
Pilni tavi zūbi beja
Kanipeišu sānaļeņu!
143 [Jāsmuižas D].

57533.

Nasasmej, tu puisīt,
Tev jau zūbi izbyruš,
Ej uz Reigu zūbu pierkt,
Pīcu marku gobolā!
326 [Preiļu D].

57534.

Nieki nieki, balamutes
Ir tie mūsu tautu dēli:
Paši smilgas gaŗumā,
Mute grāvja platumā.
47 [Bēnes Jg].

- 390 -

57535.

No kurienes tu izlēci,
Tik ražens tēva dēls?
Sarkan' balti vaigu gali,
Zirņu ziedu cepurīte;
Man izkrita putras bļoda,
Uz tevim raugoties.
109 [Ērķemes Vlk].

57536.

No tālienes es pazinu
Laisku puisi cierējam:
Līkām kājām, zveirām acīm,
Līkiem ķīļa deguniem.
413 [Stendes Tl].

57537.

No tālienes es pazinu,
Kas tikusi mātes meit':
Zilas acis, gaiši mati,
Šķiltin šķīla valodiņ'.
406 [Snēpeles Kld].

57538.

No tālienes es pazinu,
Šī ir barga mātes meita:
Sārti vaigi, zilas acis,
Ķinnis(?) šķīra valodiņu.
347 [Rendas Kld].

57539.

Es pazinu no tālienes,
Kuŗa brūtes īstā mās':
Tā bij brūtes īstā māsa,
Kas sēd galda stūrītī;
Kas sēd galda stūrītī
Kašķaiņām rociņām.
204 [Kursīšu Kld].

57540.

Nu tuolines zaļa pļava,
Tyv' ir plyka vacaineite;
Nu tuolines skaista meita,
Tyvu baila pasavērt.
326 [Preiļu D].

57541.

Niuļa niuļa īzavēru,
Juoneišami vīna auss;
Lyudz tu maņa, pros' tu maņa,
Es dalikšu cyukas ausi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57542.

Nn. meitiņām
Skalu pīti vēderiņi.
Cik tie paši [puiši?] piesaduŗas,
Tik vēderi nograbēja.
46 [Beļavas Md].

57543.

Juonīšami, bruolīšami,
Zvaniņš nobas galiņā;
Pi meitiņu lavējās,
Zvaneņš viņ i skanējās.
591 [Ludzas apr.].

1. Stepaitei, muoseņai,
Zvaniņš pupys galeņā;
Kai puiškini lavējuos,
Tai zvaneņš i skanēja.
605 [Skolas].

2. Zoneitei, muoseņai,
Zvaneņš nobas galiņā;
Myusu puiši dasadyura,
Zvaneņš vīn nūskanēja.
503 [Višķu D].

3. Agatjai, muoseņai,
Zvoni ciču galeņā;
Kai puiškini rūku lyka,
Zvoni vīn saskanēja.
143 [Jāsmuižas D].

57544.

Aneitei, muosiņai,
Pokul' ciči ozotē;
Nasasmej, tu Teklīt,
Ka tev tai nanūtyktu!
168 [Kalupes D].

1. Jūlitjai, muosiņai,
Pokol' ciči ozutē;
Nasasmej tu, Matiļd,
Ka tev tuodi naizaug!
357 [Rudzētu D].

57545.

Trīnītei, māsīnai,
Dadzis aug vēderā;
Nesmejies, tu Marij,
Kad tev ari neieaug!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57546.

Geneitei, muoseņai,
Dzērve klīdze vādarā,
Nasasmeji, tu Tekleit,
Ka tev tai nanūtyktu!
465 [Varakļānu Rz].

- 391 -

57547.

Rožeņai, muosiņai,
Vuts puponu nūādusja;
Nasaver, tu Martiņ,
Ka tev tai nanūtyktu!
143 [Jāsmuižas D].

57548.

Jūlītei, māsiņai,
Matu gali dzelžiem griezti;
Kaut gan mati dzelžiem griezti,
Uts pa virsu braukuļoja.
291 [Orgresgala Rg].

1. Ļoneitai, muoseņai,
Dzeļžim grīzti motu goli;
Lai gon beja dzelžim grīzti,
Uts pakausi škurinuo.
182 [Kaunatas Rz].

57549.

Ontonam, bruoleišam,
Pa vuocyski moti grīzti;
Pa vuocyski moti grīzti,
Ar gruobekli sasukuoti.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Grītiņai, muosiņai,
Pa vuociski moti cierpti:
Ai cierveiti apkopuoti,
Ar gruobekli sasukuoti.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57550.

Tanclavam grīzti moti
Kei tam krūga krūdzinīkam;
Krūdzinīkam pīdarēja,
Tev, Tanclav, napīdar!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Donotam grīzta pynka
Kai tam Reigas kucynam;
Kucynam pīdarēja,
Tev, Donoty, napīdar!
389 [Silajāņu Rz].

57551.

Juonīšam leikas kuojas
Kai čiguona ērzeļam;
Ērzeļam pīdarēja,
Tev, Juonīt, napīdar!
389 [Silajāņu Rz].

1. Jezupam lauka pīre
Kai čigona ērzeļam;
Ērzeļam pīdarēja,
Tev, Jezup, napīdar!
326 [Preiļu D].

2. Ignatam rasnas kuojas
Kai munami vērsīšam;
Vēršukam pīdarēja,
Tev, Ignat, napīdarēja!
18 [Andrupenes Rz].

3. Aļponam taids daguns
Kai tam pūra čykutam;
čykutam pīdarēja,
Tev, Aļpon, napīdar!
389 [Silajāņu Rz].

4. Ontonami taids daguns
Kai tam jyuras stykutam;
Stykutami pīdarīja,
Tev, Onton, napīdar!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57552.

Kazmeram leiks daguns
Na nu Dīva lykumeņa;
Pīters guoja medeibuos,
Kazmers syta dzeleišūs.
174 [Kārsavas Ldz].

57553.

Juoneišam plotys acs
Na pa Dīva lykumam;
Pīteram vēļ plotuokys
Kai pi čorta pokovi.
182 [Kaunatas Rz].

57554.

Jānīšam plata piere
Ne par Dieva likumiņu.
Ak tu viens nebēdnieks,
Kam tu savu kūmu siti!
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

57555.

Bārtuļans, kupla golva,
Ka tys kungu rūžu duorzs.
Valns, kāds tur tev rūžu duorzs,
Apkuort gneidas žabinej!
174 [Kārsavas Ldz].

57556.

Platovas bryugon(eņ)i
Kai puzuri volkojās;
Evertovas bryugoneņi
Kai vonogi nosojās.
551 [Ludza Ldz apr.].

57557.

Trīniņe, meitiņe,
Tauk van pakļe;
Kas vāre brokstiņ,
Tas nogriez kumsiņ.
518 [Zlēku Vp].

- 392 -

57558.

Kārlīti Kārlīti,
Sauc tu tā kumeļa!
Tev plānas lūpas,
Man ira biezas.
Es nevaru, man iet
Šļuk šļuk šļuk.
146 [Jaungulbenes Md].

57559.

Kārlam, brāļam,
Divi zili zobi.
Tie bija pakaļas
Ģērētāji.
129 [Gudenieku Azp].

57560.

Jānīšam, nabagam,
Alva acis, vaŗa kājas;
Ķēra meitu, nepanāca,
Ar acīm neredzēj'.
211 [Ļaudonas Md].

57561.

Kalniņam divas meitas,
Kā pirtsslotas karājās;
Ne tās pirka, ne pārdeva,
Ne tām nāca precinieki.
291 [Orgresgala Rg].

57562.

Indriķim, brālītim,
Strups degunis, lielas ausis.
Vēl lielāki brīnumiņi:
Tēva kamši mugurā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

57563.

Stanslav, bruoleit,
Stakleišu cierstu,
Minīte, snauškene,
Nūsaguozs!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57564.

Vēreniešu puišu dēļ,
Gludas galvas nesukāju;
Tikai vien saglaudīju,
Rudzu rogu piebirušu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

57565.

Juoneišami, bruoleišam,
Zvierbuļs motūs īzapyna;
Ni zvierbuļa izčepjāt,
Ni ai meitam parunuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Anītei, muosiņai,
Zvierbuls motūs īzapina;
Ni zvierbuļa izčapēt,
Ni ar puišim parunuot.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57566.

Jancīšam gars daguns,
Kai tam pūra stykotam;
Jaunivai bolti ciči,
Kai Petrova ruocinīši.
89 [Dricēnu Rz].

57567.

Jānīšam, nabagam,
Ielejiņš smakarā;
Tur drusciņas salasīja,
Tur sunīti lacināja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57568.

Olusei gluda golva,
Kas jū gludu saglaudija?
Ka nūguoja gūva slaukt,
Gūvs ar mēli nūlaizija.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57569.

Ontonami gluda buorzda,
Kas tik gludu sasukāva?
Jankels guni patuŗaja,
Simka buorzdu sasukāva.
194 [Krāslavas D].

57570.

Ontonam lels vādars
Na par Laimes lykumim:
Mozs byudams brāgu dzēre,
Napījyuze vēdereņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57571.

Anītei, muosiņai,
Sprūguos grīzts cakuleņš;
Myusu suņi asti grīze,
Jei sagrīzja cakuliņu.
168 [Kalupes D].

- 393 -

1. Sarystais, sabūztais
Jākubiņa cakuliņš;
Baškuonīšu dzeravņis;
Suni astes ryze,
Jis saryze cakuleņ.
170 [Kapiņu D].

2. Šis Odums, šur braukdams,
Sprūgom grīzja cakuliņu;
Myusu suņi astes grīzja,
Tu sagrīz i cakuliņu.
466 [Vārkavas D].

57572.

Aneitjai leli čiči,
Kai Petrova ruocineiši.
A ka jyus, puiši, navirejit,
Guozit iz sūla, pasaverit!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57573.

Anceitei, muoseņai,
Kjairis cics izakuors;
Ni jai ēsti, ni jai dzert,
Ni jai ciča paglobuot.
Tu, Onton, lobs cylvāks,
Tu jai cici pagloboi!
365 [Sakstagalas Rz].

57574.

Patmalnīkam lels kuprīts
Na nu Dīva lykuma:
Jis ar maitu par sētaņu,
As ar mītu mugorā.
170 [Kapiņu D].

57575.

Teklītei, muosiņai,
Tei pīrīte speideit speid;
Tai pīrīte speideit speid,
Vuts pakausi izādūš.
466 [Vārkavas D].

57576.

Aizkraukliešu veci puiši
Ar kumpām mugurām;
Kad tie kāp kalniņā,
Augšpēd rit lejiņā.
519 [Zūru Vp].

57577.

Grieta sēd aiz galdiņa,
Kā mērena muiženiec':
Kiskas gule klēpitē
Kā lielāe lāča gāla.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57578.

Apsakaita tei Madaļa,
Svīde pynkas aceplē;
Slauka muote ustabiņu,
Atrūn pynkas aceplē.
Kuo tuos pynkas, kou tuos pynkas?
Myusu pošas Madaliņas.
579 [Viļāni Rz apr.].

57579.

Kristāvam, škagaļam,
Pus buordas nūžāreita;
Ka tu tuods žāreituojs,
Kam tu vusys nažāreji?
35 [Baltinavas Abr].

1. Bārtulami, bruoleišam,
Pusa ūsu nūžāreita;
čorts ar tovu žāreišonu,
Utrys pusis nažāreji!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57580.

Juoneišam, bruoleišam,
Ratas ūsas palikušas:
Apaleite nūzeiduse,
Tiki ilgi meilādama.
236 [Līvānu D].

57581.

Jezupam plota golva,
Kuo tam pūrvu plotajam;
Vysu pūrvu istaigovi,
Tu sev pruota nadabovi.
35 [Baltinavas Abr].

57582.

Ķeķinīte, Ķeķinīte,
Gādā mazu slauktuvīti!
Mūs' meitīnas pierietējšas,
Kā gosnīnas izslaucamas.
39 [Bārtas Lp].

57583.

Aizkļenīšim leikas kuojas,
Pa pyuņami volkojas;
A kurs vylks jūs atnesja
Verpeleišu ūlneicā?
174 [Kārsavas Ldz].

57584.

Juonīšam rasnas kuojas,
Kai tam pūra valnānam;
Tys varēja dubļus brist
Pate pūra dybynā.
170 [Kapiņu D].

- 394 -

1. Juonīšam leikas kuojas
Kai tam pura bridējam;
Tas varēja mālu meit
Dziļas elles dibinā.
236 [Līvānu D].

2. Jākapam tīvas kuojas
Kai tam pura valnānam;
Tys varēja muolu meit
Pašā elnes dybynā.
466 [Vārkavas D].

3. Juoneišam gorys kuojys,
Vēl garuoki zuoboceņi;
Tī bej lobi elnē brist,
Visus čortus iznosuot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

4. Geleitei rasnas kuojas
Kai tai pura vatnaukai;
Jei varēja muolu meit
Pošā elnis dybynā.
326 [Preiļu D].

57585.

Erņiņai boltas rūkas,
Tei pīņiņa meicītuoja;
Izabelei gari piersti,
Tei vistiņu raudzītuoja.
389 [Silajāņu Rz].

57586.

Jezupam lela golva,
Tys kumeļu dauzeituojs;
Viktorai gara mjāļa,
Tei bļūdeņu laizeituoja.
143 [Jāsmuižas D].

1. Tekļitej lelas lyupas,
Tei putromu nīkuotuoja;
Viktiņai gaŗa mēļe,
Tei tarelku lyzguotuoja.
143 [Jāsmuižas D].

57587.

Aļozami boltas rūkas,
Tam ar meitom juotrokoj;
Vinceitei malnas rūkas,
Tam cyuceņas juobaroj.
465 [Varakļānu Rz].

1. Kosteitei boltys rūkys,
Tam ar meitas juotrokoj;
Ontonam malnys rūkys,
Tam uz puru calmu lauztu.
605 [Skolas].

57588.

Grietiņai, māsiņai,
Kaula zobi izbiruši;
Maksā diķi kalējam,
Iekals tevim dzelzs zobus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57589.

Anna savas plānas lūpas
Timmerēt timmerē;
Mani mazi sivēniņi
No pakaļas timmerē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57590.

Kaituleišam rasnys lyupys,
Pluons vādara vuduceits.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57591.

Leiltīšnieki, nabaģeļi,
Mucīnā audzināti;
Mucīnā audzināti,
Pa spundīnu baŗonēti;
Pa spundīnu baŗonēti,
Pa tapīnu dzirdināti.
94 [Dunikas Lp].

57592.

Asarīte līlējuos,
Lelas meitas audzēdama;
Īzavēle ustubā
Kuo pokolu kūdelēte.
44 [Bebrenes Il].

57593.

Gudenieku puisēniņi
Ar caurām mugurām;
Tur vajaga zilu mālu,
Gaŗu leiti mūrenieku.
129 [Gudenieku Azp].

57594.

Umalnieku smurgulīši
Ēvelētu sievu grib;
Umalnieku pagastā
Nav nevienas ēvelētas.
119 [Gaujienas Vlk].

57595.

Saļmītēji, muosiņai,
Pīna pika uz vādara;
Kačīts, pīnu laizīdams,
Vēderiņu saplyukuoja.
35 [Baltinavas Abr].

1. Muoriņaji izaguoza
Uz vādara pīna raška;
Kači, pīnu laizīdami,
Vēderiņu saplykuoja,
Ku plykuoja, saplyukuoja,
Kur ar nogim izacēja.
89 [Dricēnu Rz].

- 395 -

57596.

Nēķenieši lielvēderi,
Tie varēja kalnus gāzt!
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

57597.

Anniņa, māsiņa,
Sarkanu seksti,
Tā bija no Rīgas
Tītaru māte.
39 [Bārtas Lp].

1. Līzei, māsai,
Sarkana galva,
Kā mūsu pērnai
Tītaru mātei.
605 [Skolas].

57598.

Madei, māsai,
Skalgana mēle
Kad gāja dancāt,
Skalgani grabēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57599.

Elzītei, māsiņai,
Gaŗa piere,
Tur mērīja blusiņa
Circenim bikses.
141 [Ivandes Kld].

57600.

Jānītis, Madīte,
Tie labi pasē:
Tos vārna, žagata
Satapināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57601.

Anniņa kāzās
Vēlīga meita,
Sameta, sagrieza
Kā griezu vici.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57602.

Gāčene savas meitas
Godēt godē:
Ik vārda galā,
Tu vecā pelude;
Tu vecā pelude,
Zvirbuļu šķūnis!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57603.

Gele žeidu nūsytusi,
Byudu zuoļu vaicuodama;
Dūšu vīn izgubēja,
Byudu zuoļu nadabūja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57604.

Ozoliešu stalti puiši,
Brauc ar āzi baznīcā;
Jo tie vāģi šķībi tek,
Jo tas āzis ģenģerē.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

57605.

Ozoliešiem cauri gāju,
Driķu druva vien ziedēja,
Ozolieši zemi resni,
Driķu putras strēbējiņi.
242 [Lubejas Md].

57606.

Nn. savu ogļu maisu
Atsūtījs panākstos;
Paga paga ogļu maisi,
Gan mēs tevi velēsim!
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

57607.

Padziedama, mēs māsiņas,
Ka nedzieda jaunas meit's,
Jaunajām meitiņām
Vēderiņi apsāpuši.
112 [Ezeres Kld].

57608.

Panuoksneicom rati zūbi,
Na par Dīva lykumam:
Puiši zūbus izgrūzejuši,
Ar butelem dzirdēdami.
326 [Preiļu D].

1. Panuksneicom zūbi greizi,
Na par Dīva likumeņ:
Jauni puiši izgrūzeja,
Na par Dīva likumeņ.
326 [Preiļu D].

2. Zolītei rati zūbi,
Na par Dīva lykumeņ:
Puiši zūbus izbadeja,
Ar buteli dzirdīdami.
Devja gluozi, devja ūtru,
Gryuž ar vysu butelīti.
143 [Jāsmuižas D].

- 396 -

57609.

Panāksniekiem reti zobi,
Pilni sīku vabulīšu;
Grib vedēji mutes dot,
Lien vabuli čīkstēdami.
39 [Bārtas Lp].

57610.

Kundur' puišiem reti zobi,
Smalka maize cauri bira.
Cepiet, meitas, auzu maizi,
Tām gaŗāka sēnaļiņ'.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57611.

Patīk man, patīk man
Tam puišam mutes dot:
Tam gāliņa kā cērpiņis,
Kā ciekava deguniņis.
589 [Kuldīgas apr.].

57612.

Panuokšnīki, panuokšnīki,
Kur bej jyusu staršinīks?
Tys bej jyusu staršinīks,
Kur ar kreja daguniņu.
168 [Kalupes D].

57613.

Panuoksnīki līlejās,
Ka jīm skaiški moti stuov:
Cekuliņi sacyluoti,
Ar gruobekli sasukuoti.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57614.

Ponuoksnīcas līlejuos,
Veseliškas muotes meitas:
Skudras motus nuādušas
Slapņajā vosorā.
414 [Stirnienes Rz].

1. Gon slyvyna tū Aļponu
Veselišku tāva dālu:
Slapnejāji vosorā
Skudris gūrnus izplyukuo.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57615.

Ponuoksnīki sasāduši
Kai beceņas bērzmalē;
Dūd, Dīveņi, syltu sauli,
Byus myusom bareibeņa.
358 [Rugāju Abr].

57616.

Panākstniekiem div meitiņas:
Viena reģe, otra mūle;
Kad tā reģe norāvās,
Tad to mūli sabadīja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57617.

Par ko bēga Jāņa māte
Istabā, aizkrāsnē?
Vārnas acis izknābušas,
Žurkas vilnu nodzinušas.
605 [Skolas].

57618.

Par kū šū Verīti
Sprūgalvīti keumuos jāmja?
Maņ gluda galviņa,
Manis najēmja.
326 [Preiļu D].

57619.

Pasok' man, tu bruoleit,
Kur tik skaists radījīs?
Reigā dzimu myura muojā,
Vaca žeida kadakā.
143 [Jāsmuižas D].

1. Pasoki, tu Mikeļ,
Kur tik skaists radējīs?
Kruslovā, kabakā,
Vaca žida kadakā.
170 [Kapiņu D].

57620.

Panākstnieku pulciņēje
Nav neviena laba meita:
Cita bija kleinām kājām,
Cita kumpu muguriņu.
Ja nebija kleinas kājas,
Tad čunčulis padusēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57621.

Es gribēju nu panuoksnu
Sev oruoji izlasēt.
Taidi šaidi sajuojuši,
Kaula pīris sanasuši.
Vīns beja lobs puiškiņans,
I tam kreja dagunaņš.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57622.

Paveries, mūs' māsiņ,
Kādi tavi vīra radi:
Cits bij šķībs, cits bij greizs,
Citam kupris mugurā.
358 [Rugāju Abr].

- 397 -

57623.

Paskaties nu, māsiņ,
Kādi tavi vīra radi:
Kā piestiņas, kā rumbiņas,
Kā tie veci mieta gali.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57624.

Paskaties, tautu dēls,
Kādi tavi sievas radi:
Kā niedriņas, kā liepiņas,
Kā tās baltas ābelītes.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57625.

Pazaverit, puiškineņi,
Kaidas ļaužu meitineites:
Pīci spreiži garumā,
Sešas asis rasnumā.
314 [Pildas Ldz].

57626.

Pa kam vari pazeit,
Kurs jaunives eistais bruoļs?
Vaca kuļka, leiks daguns,
Tys jaunives eistais bruoļs.
357 [Rudzētu D].

57627.

Paskaties, mūs' brālīti,
Kas pie tevis piesēdās:
Piesēdās žīda meita
Ar melniem uzačiem.
282 [Nīcas Lp].

57628.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Kāda tava līgaviņa!
Liela, gaŗa, lauku pieri,
Nošķiebtiem papēžiem.
296 [Ozolnieku Jg].

57629.

Pasaveŗ, tu svuoteņ,
Kas ir svuočai ozotī:
Peles cičus atādušas,
Dzeislas vīn korojuos.
170 [Kapiņu D].

57630.

Paskustys, paskustys
Svuotiņam ūsys,
Na tai paskustys,
Skuteļu izāstys.
466 [Vārkavas D].

1. Atskrēja Juonīts
Naskustu buorzdu;
Naskustu, naskustu,
Skuteļu āstu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Ješkam, bruolīšam
Naškyuta buordiņa,
Es škytu nūškyutu:
Skutelēm pidākta.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57631.

Es šķitu Valteram
Skušamu bārdu,
Vai skusta, neskusta,
Skuteļu noēsta.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

57632.

Ontītei skyuti moti,
Voi jī skyuti, voi naskyuti;
Voi jī skyuti, voi naskyuti,
Voi skuteļu nūlaseiti.
465 [Varakļānu Rz].

1. Svuoteņam škyutas ūsas,
Voi juos škytas, voi naškyutas;
Voi jous škyutas, voi naškyutas,
Voi skuteļu nūlaseitas.
365 [Sakstagalas Rz].

57633.

Panāks meitām,
Kasaiņ vēder;
Uzber bižes,
Pielaiž ugun!
Uzskrien gaisā
čurkstēdam.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

1. Kārļam, brāļam,
Kŗaupains vēders;
Vedīs name,
Bērs sprukstes viersū!
Uzies rovē
čirkstēdamis.
129 [Gudenieku Azp].

2. Ieve, māse,
Krunkains vēders;
Vedan name,
Beŗ sprukstes virsū!
Uzgāja rove
čierkstēdama.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 398 -

57634.

Kosēniešu meitīnām
Peles matus nograuzušas,
Vai tās bija gulējušas
Mūsu tauku vērpelē?
192 [Kosas C].

57635.

Pateik maņ tei uobele,
Kur sorkoni uobeliņi;
Pateik maņ tei meitiņa,
Kurai sorkoni byudeņi.
551 [Ludza Ldz apr.].

57636.

Pateik man tei egleite,
Kurai osi skuju goli;
Pateik man tys puiškins,
Kuram skaisti byudu goli.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57637.

Pateik man tys puisitis,
Kur' malnom ūsiņom;
Malnas ūsas, malni svuorki,
Stundinīkys karmanā.
326 [Preiļu D].

57638.

Patīk man tas puisītis,
Patīk viņa valodiņa;
Tik vien lāga nepatika:
Utis līda čīkstēdamas.
40 [Basu (Bases) Azp].

57639.

Pateik man tys cīmiņš,
Tuo cīmiņa oruojiņi;
Tys vīn man napateik,
Kam jīm zyrgi kai skrukīši.
170 [Kapiņu D].

57640.

Pazemas, paresnas
Panākstu meitas,
Gāžamas gar zemi,
Šķeļamas pušu.
Tur būs māsīni
Labas cūku siles.
94 [Dunikas Lp].

57641.

Pazinu Jānīti
Anniņu kūlušu,
Anniņas bizīte
Aiz cepures.
158 [Jumpravas Rg].

57642.

Pāri pāri pār upītes,
Šīpus upes nepalieku:
Ne te auga mieži rudzi,
Ne te labi tēva dēli.
Visi tādi buļļu pieres,
Brandaviņa dzērājiņi.
282 [Nīcas Lp].

57643.

Pārved brālis līgaviņu
Kā lielāju lāču māti:
Ieiedama aiz galdiņa,
Aizspeŗ galdu aizgrāsnī.
Pati sēd aiz galdiņa,
Deguns cepļa caurumā.
355 [Rucavas Lp].

57644.

Pārvadiņu meitiņām
Caurums sānos;
Telītes pārdūra,
No kalna skriedam's.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Pārvadu meitām
Caurums sānos;
Pārdūra telīte,
Gar silu vedot.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

57645.

Pelēj'šas, rūsēj'šas
Panākstnieku meitas,
Netika puišim
Dancāt veste.
40 [Basu (Bases) Azp].

57646.

Pieteram ir plika galva
Kā tam mūsu kucenam;
Ne tam prāta, ne tam kauna,
Ne matiņu galviņā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57647.

Pirmajam jājējam
Trim kājām kumeliņš,
Otram stūtēm sastutēts.
Eglītes nesējam
Kleinas kājas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57648.

Pīteram plyka golva
Kai mozam kucānam;
Ni jam pruota, ni jam laimes,
Ni motiņa galviņā.
143 [Jāsmuižas D].

- 399 -

57649.

Pīteram, nabogam,
Īva kuoju nūmeidēja;
Valns ar tovu meidēšonu,
Valns ar tovu kacēšonu!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57650.

Duorteitjai, muoseņai,
Ciču goli atrežņeiti;
Jods ar tovu režņeišonu,
Duorteit, tovu pacīsšonu!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57651.

Pie kadiķa nesēdēšu,
Kadiķam liela rasa;
Pie tā puiša nesēdēšu,
Tam puišam liela bārda.
184 [Ķēču Rg].

57652.

Pīzalēču, pazavēru,
Kas zam golda ļeperej:
Puovulam slobas kuojas,
Tuos zam golda ļeperej.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Pīsalīču, paskotūs,
Kas zam golda paspeidēja:
Juonīšam svyna kuojas,
Tuos zam golda paspeidēja.
174 [Kārsavas Ldz].

57653.

Apsalīču, pasaveru,
Vai ir skaisti ponuoksnīši?
Taidi šaidi sabraukuši,
Syla pīpu lasītuoji.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57654.

Apsalīču, pasavēru,
Voi ir smukis podruškeņis?
Solnai āstys, ryušam krystys,
Nūkoltušom viersyuņam.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Pīzalīču, pasaveru,
Cik ir skaista jauniveita:
Ryušam kūsta, solnai āsta,
Nūveitušu vainadzeņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57655.

Pazaveru, pazasmeju
Es uz kolpa ļaudaviņu.
Viņa beja skaista bolta
Kai sorkona bryuklinite,
Es bej veirs kai ūzuls,
Man bej taida cyuku gaņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57656.

Pīci puiši ceplī leida,
Pats skaistuokais vēļ tuoluok;
Puori cepļa zāslanam,
Pošā cepļa dybynā.
35 [Baltinavas Abr].

57657.

Piebrieduse tautu meita
Kā vārpiņa druviņai;
Šim vainiņa, tam vainiņa,
Piekrāp manu bāleliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57658.

Ploroti, ploroti
Meitām kakli,
Mūsu suņiem
Plorota aste.
263 [Mēmeles Jk].

57659.

Platpieris, platpieris
Brūgāna brālis,
No vienas puspieres
Trīs pāŗi pastalu.
382 [Sēmes Tk].

57660.

Projāmi, projāmi,
Ālavas govis!
Ja būtu slaucamas,
Tad laistu iekšā.
126 [Grobiņas Lp].

57661.

Puisīts guoja pa celiņi,
Napazynu, kuods jis guoja:
Juoņa rūkas, benča kuojis,
Jākupiņa vēderiņš.
35 [Baltinavas Abr].

1. Pa celiņu puisīts guoja,
Napazynu, kaids jis guoja:
Benča kuojas, Juoņa rūkas,
Jākobiņa mugoriņa;
Jākobiņa mugoriņa,
Andrīviņa vēderiņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 400 -

57662.

Puiši puiši, kas tie puiši,
Kas tos puišus nezināja:
Zem deguna bekas auga,
Zem zodiņa sēns paauga.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

57663.

Puiši puiši, veci puiši,
Kad jūs matus sukāsiet?
Kamēr viņus izsukās,
Visas dakšas nolūzīs.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57664.

Puiši puiši, krupji krupji,
Jūs kā krupji vazajas;
Mēs meitiņ's kā liepiņ's,
Kā Vāczemes magonīts.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57665.

Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus maņ zūbu naruodot!
Ir maņ sausi korklu zori,
Ar kū zūbus izbadīt.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

1. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus maņ zūbu naruodit!
Iz kalneņa sausai eglei
Jyusim zūbus izbadīt.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. Nazasmej, tu Tekleit,
Zūbu sovu man naruodi!
As ka giušu ūša vāzu,
As tev zūbus izbadeišu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

3. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus man zūbu naruodīt!
Ir man smolkas adatiņas
Ar kū zūbus izbadīt.
389 [Silajāņu Rz].

57666.

Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus maņ zūbu narādit!
Es nabeju blēņu bārns,
Jyusu zūbu vārājīs.
89 [Dricēnu Rz].

1. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus man zūbu naruodīt!
As na keida blēņu mjaita,
Jyusu zūbu vāruojuos.
As izaugu pī mameņis
Kei leluo uobelneica!
247 [Makašānu Rz].

2. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus man zūbu naruodīt!
Voi es kaida blēņa meita,
Jyusu zūbu varuojuos?
Īšu mežā grīzšu reiksti,
As jums zūbus paruodeišu!
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57667.

Puiši puiši, troni troni,
Jyus man zūbu naruodat!
Īšu mežā, grīzšu reikstes,
Tai jyus zūbus paruodeišu.
465 [Varakļānu Rz].

57668.

Zēni zēni, rupucēni,
Jūs man zobus nerādiet!
Ņemšu bērza pagalīti,
Visus zobus izdauzīšu!
468 [Vārnavas (Vārenbrokas) Jk].

57669.

Puišiem bija reti zobi,
Kur tie reti gadījās?
Vakar plēsa vecu meitu,
Kur iecirta, tur palika.
513 [Zemītes Tk].

57670.

Puišiem bija plata piere,
Kur tā plata gadījās?
Vai tā bija Dieva dota,
Vai no vella izradīta?
No tās pieres, tur iznāca
Divi pāŗi pastaliņu.
513 [Zemītes Tk].

57671.

Puišelīti, knēvelīti,
Daudz tu mani nekaitini!
Kad es grābšu, sadragāšu
Tavu kaļu vēderīnu.
282 [Nīcas Lp].

1. Klusi, krupi, turi muti,
Kavā kāļa vēderiņu!
Es ņēmusi, sadragāšu
Tavu kāļa vēderiņu.
355 [Rucavas Lp].

2. Jūs, meitiņas, vērpelītes,
Daudz jūs mani nekaitināt!
Kad es grābšu, sadragāšu
Jūsu kāļu vēderiņu.
282 [Nīcas Lp].

- 401 -

57672.

Rai rai rai,
Vysi kokti raibi;
Vīna boba ustobā,
Tei palyka raiba.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57673.

Raiba kaza laidarā,
Daiļa meita māmiņai;
Pa kaziņu rubli devu,
Pa meitiņu kapeiciņu.
506 [Zaļenieku Jg].

57674.

Rādiet, meitas, man actiņas,
Teikšu Laimas lēmumiņu:
Kuŗai zilas - saimenīca,
Kam pelēkas - kalpa sieva.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

57675.

Ecku kokli, ecku dzeislas,
Kai tim Žuku puiškinim!
Ka byutu taidas teiklam auklas,
Byutu zyvu zvejuošona.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Ekur koklys, ekur dzeislys,
Kai itami Juoneišam!
Kam teiklam taidys auklys,
Edž kur zivu laiveņā!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57676.

Radz kur tāvs, radz kur muote,
Tū Jezupu baruojuši:
Pīci pudi lyupā beja,
Seši pudi dagunā.
591 [Ludzas apr.].

57677.

Redz kur škoda nūtykuse,
Kai tam Sprūdžu Albertam:
Blusa nobu roskūduse,
Vysu ašni izdzāruse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57678.

Ekur škode nūtykuse,
Kai tai myusu Nineitei:
Pierka, pierka byudu zuolis,
Nūzapierka cjārmu zuolis,
Jau tei škode, kai tei škode,
Koč vādaru izlečā.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Tei Madaļa zuoles pierka,
Ar kā byudus maļavuot;
Pierka, pierka byudu zuoles,
Nūzapierka peļu zuoles.
174 [Kārsavas Ldz].

57679.

Škoda škoda nūtikusa,
Kai itai Jugasai:
Kači zuolis izguozuši,
Buteleitis sasituši.
Škoda škoda byudu zuoļu,
Buteleišu vaira škoda.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Oto bāda, oto bāda,
Kai itai Ancītei:
Pele zuoles rozguozuse,
Butelīti razsytuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57680.

Resna resna mūsu Anna,
Vaŗa stīpām sastīpāta.
Trūka stīpa, krita Anna,
Visa zeme norībēja.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

57681.

Rasna tukla tei Mileite,
Kas jū tuklu pataisēja?
Silkys, bulkys, ols buteles,
Tys Jezupa kapitals.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57682.

Rokas manas baltas rokas,
Ziepītēs balinātas.
Vai es savas baltas rokas
Došu tādam smurguļam?
378 [Seces Jk].

57683.

Saimnieciņi, rezgalīti,
Nenāc kalpu pulciņā!
Tev galviņa nesukāta,
Tev kumeļi nepucēti.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57684.

Sapīka Tružēna
Palaida lūpu,
No vienas lūpiņas
Deviņas kuibas [pastalas].
355 [Rucavas Lp].

- 402 -

57685.

San daudzina Jelgavā
Sirmus zirgus, lielus puišus;
Nu atnāču, nu atradu
Kā pārnos telēniņus.
127 [Grostonas Md].

57686.

Sen dzirdēju, nu redzēju
To Deksnieku daiļu meitu:
Tievas kājas, velvēts kakls,
Zem', apaļu vēderiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57687.

Sabūztas, sabūztas
Svuotiņam ūsas,
Vakar kai būztas,
Krepecs aiz jūstas.
143 [Jāsmuižas D], 168 [Kalupes D].

1. Puovulam ūsas,
Vakar kai kūstas;
Vakar kai kūstas,
Purduls aiz jūstas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Donotam ūsas,
Vokor kai būztas.
Drēbes jam lobas,
Purduls da nobas.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

3. Juoneišami dŗabis lobys,
Bet toļka pūrduļs da nobys;
Juoņam ūsys kei būztys,
Pūrduļs aiz jūstys.
247 [Makašānu Rz].

4. Svuoteņam ūsas,
Vakar kai būztas;
Ūsas sabūztas,
Purduls aiz jūstas.
Jau drēbes lobas,
Da pošas nobas.
414 [Stirnienes Rz].

5. Svāteņam ūsas,
Vakar ka būztas,
Purdulis aiz jūstas.
Zem drēbes lobas,
Purdulis da nabas;
Zem drēbes sliktas,
Purdulis da litkas.
389 [Silajāņu Rz].

57688.

Sīvasmuote greizim gūrnim,
Meitas šķeibom pakaļem;
Dūd, māmeņa, cimdu puoru,
Es pakaļu papruoveišu.
236 [Līvānu D].

57689.

Skaistas skaistas Nn.,
Tālu tautas daudzināja:
Plati krusti meitiņām
Kā tiem leišu kumeļiem.
46 [Beļavas Md].

57690.

Skaista bij jūs' Anniņa,
Vēl skaistāka mūs' Trīnīte;
Tām ziedēja vizulītis
Deguntiņa galiņā.
344 [Rembates Rg].

57691.

Skaista skaista vysa draudze,
Vēļ skaistuoka šei Vereite;
Jei acteņas kai pūdzeņas,
Jei muteite kai pučeite.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57692.

Skaista skaista šei Anīte
Svīstim, pīnim pībaruota.
Muna cyuka gryžus āda,
Vēļ skaistuoka byudūs beja.
18 [Andrupenes Rz].

57693.

Skaista skaista jauniveite,
Vēļ skaistuokys padruškeņis:
Nag' juos beja ar kvāpim zīstys,
Vēļ ar dekti pamuozuotys.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Skaista skaista jauniveite,
Vēļ skaistuokas področkeņas:
Ar dagunu maļavuotis,
Ar svečimi lakavuotis.
35 [Baltinavas Abr].

57694.

Skaista skaista tei meitiņa,
Kas jū skaistu skaistinuoja?
Siļkas, buļkas, kampatiņas,
Jaunu puišu butelītas.
38 [Barkavas Rz].

- 403 -

57695.

Skaista skaista vysa draudze,
Šei muoseņa vēl skaistuoka;
Kai tei laiva, kai tei buca,
Kai vacuos siles gols.
182 [Kaunatas Rz].

1. Tys Juonīts līlejuos:
Skaista muna ļaudaveņa.
Kai tei buze, kai tei laiva,
Kai vacīs silis gols.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Voi voi kristamuot,
Tovu rasnu kristamuoti!
Kai tei būze, kai tei laiva,
Kai tys vacīs siles gols.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57696.

Skaistuoks Juonīts
Uz vysa pulka:
Kai buca, kai laiva,
Kai laivas gols.
389 [Silajāņu Rz].

1. Skaistuoks i Stoņuks
Aiz vysa pulka:
Kai pīsta, kai kubuļs,
Kai laivas gols.
389 [Silajāņu Rz].

2. Skaistuoka Vereitja
Uz vysa pulka:
Kai mulda, kai buca,
Kai laivas gols.
170 [Kapiņu D].

3. Skaistuoka Agata
Aiz vysis draudzis:
Kai siļa, kai mauļa,
Kai vuškis tesmiņs.
26 [Asūnes D].

4. Skaistuoks Pītereits
Aiz vysis draudzis:
Kai kraukis, kai rupučs,
Kai vierša moks.
26 [Asūnes D].

57697.

Skaistuoka Verīte
Uz vysa pulka:
Kai puča, kai ruoža,
Kai maganiņa.
389 [Silajāņu Rz].

1. Skaistuoka Broņeitja
Uz vysa pulka:
Kai puķa, kai ruoža,
Kai lilejaņa.
170 [Kapiņu D].

2. Skaistuoka Irmeņa
Par vysu draudzi:
Kai tei rūža, kai tei puče,
Kai kairuo blīna puse.
365 [Sakstagalas Rz].

3. Prīšāka Annīte
Iz visa pulka:
Kā puķe, kā roze,
Kā magoniņa.
Žied tava mutīte
Kā skaista puķe.
503 [Višķu D].

57698.

Skaistuoka Madaļa
Par visu draudzi:
Pučīte zīdēja
Daguna golā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Skaistuoka Verīte
Uz vysa pulka:
Sānola zīdēja
Daguna golā.
168 [Kalupes D].

2. Skaistuoks i Pītereits
Por vysu draudzi:
Puspūda sānolu
Daguna golā.
314 [Pildas Ldz].

3. Skaistuoka Anīte
Aiz vysas draudzes:
Lip, lip i myusiņa
Daguna golā.
182 [Kaunatas Rz].

4. Skaistuoka Martiņa
Uz vysa pulka:
Ak, jai i zīdēja
Treis pudi tabāka
Daguna golā.
466 [Vārkavas D].

5. Moncīti suokam,
Moncīti beidzam,
Moncīte skaistuoka
Par vysu draudzi:
Treis pudi krapacu
Daguna golā.
465 [Varakļānu Rz].

57699.

Skaistuoks Pītereits
Por vysu draudzi:
Palākys acteņis,
Bolti zūbeņi.
314 [Pildas Ldz].

- 404 -

57700.

Skaistuoks i Geruss
Par vysu draudzi:
Atmasta lyupa,
Atšypti zūbi.
551 [Ludza Ldz apr.].

57701.

Skaistuoka Muoriņa
Uz vysa pulka:
Rysavuota, malavuota,
Ar dagutu čakavuota.
143 [Jāsmuižas D].

57702.

Skaistāka Jugase
Par visu draudzi:
Vīns biuds maļavuots,
Ūtris ciukam nūsmērēts.
174 [Kārsavas Ldz].

57703.

Tyki skaists šis Juoneits,
Kai ūgu vacaineite;
Iz ūdzeņu vysi krita,
Iz Juoneiša meitineites.
170 [Kapiņu D].

57704.

Monēt, tu muoseņ,
Tu par visim skaistuoka,
Tu par visim nakaunuoka:
Pīci dāli, sasta maita
Guļ upētes dybynā.
168 [Kalupes D].

57705.

Skat' kāda ērmīga
Stiernenes meita:
Līkām kājām,
Apaļu vēderu.
605 [Skolas].

57706.

Skaties, puisi, neskaties,
Es pie tevis gan neiešu!
Tavi mati kā žagari,
Tavs deguns kā āmurs.
110 [Ērgļu C].

57707.

Skaties, māte, mātes meit,
Kā puišam kājas iet!
Tā puišam kājas iet,
Kā tie rata ritentiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57708.

Skatāties, brūtes māsas,
Kāds brūtgāna īstais brālis:
čīkstēj' kauli staigājot,
Klabēj' zobi runājot.
514 [Zentenes Tl].

57709.

Skatāties, brūtgān' brāļi,
Kāda brūtes īstā māsa:
Krievam šūts deguniņš,
Rantainām lūpiņām.
514 [Zentenes Tl].

57710.

Skatāties, brūtgān' brāļi,
Kāda brūtgān' īstā māsa:
Platu plecu, velvu kaklis,
Gaŗu vācu deguniņu.
514 [Zentenes Tl].

57711.

Skripka ir, skripka ir,
Barabana vīn nava;
Jonukam lels vādars,
Tur mes sissim barabanā.
18 [Andrupenes Rz].

57712.

Srien, putniņ, upes malu,
Aiznes ziņu dakterim!
Mūsu meitas neveselas
Ar tām gūžu nelaimēm.
374 [Sātiņu Kld].

57713.

Skrundenieku novadā
Laba puiša neredzēja.
Kad es augu brālīšos,
Tur bij puiši kā ozoli.
398 [Skrundas Kld].

57714.

Slaucama, slaucama,
Vedēju sieva;
Redz kur cielava,
Panaksnieku sieva!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57715.

Slivināja tautu dālu,
Lilu, rašnu sajaugušu;
Īzavēle kuozeņās
Kai soldota barabans.
605 [Skolas].

- 405 -

57716.

Slinkas slinkas tautu meitas,
Visām mute nemazgāta;
Visām mati nesukāti,
Visi kakti aizauguši.
605 [Skolas].

57717.

Smejies, Žanīt,
Nerādi zobus,
Pilni tavi zobiņi
Naģēnu dzīkslu,
Nabagam diķi deva,
Lai tos zobus izpucē.
605 [Skolas].

57718.

Smejīs, Pītereit,
Tev tys tai pīstuovēja:
Tovi zūbeņi kai eilyni,
Tovas lyupeņas kai peirādzeņi.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

1. Smejīs Juonīt,
Tev pīdarēja:
Zūbiņi vizēja
Kai eilineņi.
389 [Silajāņu Rz].

57719.

Smejies, Trīnīte,
Tev smuki stāv:
Tev bija zobiņi
Kā redelītes.
467 [Vārmes Kld].

57720.

Smejīs, tu Muoreņ,
Tev pīdar smītīs:
Tev gari zūbiņi,
Palākas actiņas.
605 [Skolas].

57721.

Smejis, Anīt, pīdar smītīs,
Smejis, Anīt, pīdar smītīs:
Pagreizi zūbi, paškeibys lyupis,
Pagreizi zūbi, paškeibys lyupis.
31 [Auru Jg].

1. Smejīsi, tauteit,
Pīdar tev smītīs:
Pagreizi zūbeņi,
Paškeiba lyupeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57722.

Smejīsi, Anceit,
Pīdari smītīs:
Atšķībta lyupeņa,
Sarīzta pīreitja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Smejīsi, Onton,
Pīdari smītīs:
Sarīzta pīreite,
Attēsti zūbeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

57723.

Sapīka meitiņa [puisītis],
Atstiepa lūpu:
No vienas lūpiņas
Trīs pastaliņas.
355 [Rucavas Lp].

57724.

Smordeigas, smordeigas
Ožorgu meitenes;
Nuraugu puiškini
Ap sīnom kosuos;
Ap sīnom kosuos,
Gulātu prosuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57725.

Smuidris bij ozoliņš,
Viena zīle galiņā;
Smuidris bija tautu dēls,
Viena marka kabatā.
273 [Mores Rg].

57726.

Skaista skaista šei meitiņa,
Ka na moza daguniņa:
Atsasāda aiz gaļdiņa,
Kai ar kača daguniņ'.
389 [Silajāņu Rz].

57727.

Smuka meita lielījās
Ar to savu smukumiņu.
Cik raug' saule rīta rasu,
Tik es tavu augumiņu.
369 [Saldus Kld].

57728.

Smukajam puisīšam
Liela skāde notikus':
Meitas ragus aplauzušas,
Par čakārni domājot.
273 [Mores Rg].

- 406 -

57729.

Spaļi vien, spaļi vien,
Tautu meitas panāksnieki;
Ka es ņemšu, tad saduršu
Īlēniņa galiņā.
183 [Kazdnagas Azp].

57730.

Speideiga speideiga
Preņeitei pīre,
Ramašku Pītera
Nūlaizeita.
89 [Dricēnu Rz].

1. Speidīgas speidīgas
Ponuoksnīcu pīres,
Jyusu pošu puiškinu
Nūlaizītas.
414 [Stirnienes Rz].

2. Speideiga speideiga
Konstances pīra,
Pītera laizeita,
Jezupa slauceita.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57731.

Speideiga speideiga
Tauceišam pīre,
Sābru Zolis nūleizeita;
Lai laizeitu, ka laizeitu,
Ka ar zūbim naīkūstu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Nūlaizeita nūlaizeita
Aneitei pīre, Aneitei pīre;
Lai laizeitu, ka laizeitu,
Ka or zūbim naīkūstu,
Pīrē zolbas naatstuotu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57732.

Speidēt speid Jura pīre,
Ponuoksnīcu nūlaizīta.
Ar mēli laizīja,
Ar veizi slaucīja.
Auklas vin stīpēs
Daguna golā.
89 [Dricēnu Rz].

57733.

Spūdra slauceitja izļācja
Šuo gaļdeņa galeņī.
Na tei beja spūdra sauļa,
Tys Dadauša lelais plešs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57734.

Stalta meita ceļu gāja,
Stalti gūžas gorīdama;
Ta tu, meitiņ, pielūko,
Kā tu gūžas neizgriez!
519 [Zūru Vp].

57735.

Stāv' plānai, tautu meita,
Lai varēju tev' redzēt!
Tevi teica stāvu ragu,
Gaŗu asti pakaļā.
74 [Cīravas Azp].

57736.

Steiva steiva tautu meita,
Nazaklona māmiņai,
Vai jai golva sasuopuša,
Vai kaupuri mugorā.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57737.

Strupa resna, tu Trīnīte,
Kas jel tevi nezināj'?
Tu tik tāda žīda ķēve,
Pa ceļim vadājam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57738.

Strupa resna meita auga,
Saimniekdēla gaidīdama.
Pirtnieks tevi ēdinās
Ar čiekura Ķiļķēniem.
605 [Skolas].

57739.

Svuotiņam kuplas ūsas,
Īdūd maņ da pusei;
Īdūd maņ da pusei;
Ar kū sinces izslaucīt;
Ka sincītes izslaucīšu,
Es atdūšu atpakaļ.
465 [Varakļānu Rz].

1. Svuoteņam garas ūsas,
Īdūd mani da pusei;
Īdūd mani da pusei;
Ar kū cepli izslaucīt;
As cepleiti izslaucīšu,
Tev adūšu atpakaļ.
89 [Dricēnu Rz].

2. Gileram lelas ūsas,
Īdūd man kod pusīti;
Īdūd man kod pusīti;
Ustobini izslaucīt.
174 [Kārsavas Ldz].

- 407 -

57740.

Svuoteņam lela golva,
Kai tam Bolvu ērzeļam.
Uz Bolvim, uz Bolvim,
Uz cytim ērzeļim!
414 [Stirnienes Rz].

1. Donotam plota pīre,
Kai tam Bolvu ērzeļam.
Uz Bolvim, uz Bolvim,
Uz cytim ērzeļim!
89 [Dricēnu Rz].

2. Serupam ir moti grīzti,
Kai tam Bouvu ērzeļam.
Iz Bouvom, iz Bouvom,
Iz cytimi ērzeļim!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

3. Juonīšam grīztas ūsas,
Kai tom Bouvu ērzeļam.
Uz Bouvim, uz Bouvim,
Uz citim ērzeļim!
89 [Dricēnu Rz].

4. Myužam veira naredzēt,
Aiz Taduļa es naītu:
Plota golva, šauras acs,
Kai tam Bolvu ērzeļam,
Uz Bolvomi, uz Bolvomi,
Uz cytim ērzeļim!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

5. Šaidi taidi sabraukuši
Vērša pīres.
Uz Bolvim, uz Bolvim,
Uz cytim vērseišim!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57741.

Tam puisānam lilas acs,
Kai tai pūra poucītei.
Uz pyuriņu, uz pyuriņu,
Uz citom poucītēm!
36 [Balvu Abr].

1. Ceceleji plota golva,
Kai tai pūra palādai.
Skrīn uz pūru, skrīn uz pūru,
Uz cytomi palādom!
35 [Baltinavas Abr].

2. Tam Jezupam plota golva,
Kuo tam pūrva valnānam.
Iz purviņu, iz purviņu,
Iz citīm valnānīm!
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

3. Pīteram lela golva,
Kai tam pūra štykonam.
Iz pūru, iz pūru,
Iz cytim štykonim!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Aļuzam tuoda golva,
Kuo Neicgaļa ubogam.
Uz Neicgali, uz Neicgali,
Uz citim ubogim!
236 [Līvānu D].

5. Alužam taidas lūpas,
Kai pat pūra klaparam.
Uz pūrim, uz pūrim,
Uz cytim klaparim!
35 [Baltinavas Abr].

6. Garas rūkas puisānam,
Kuo tam pūra kikutam.
Uz pūriņu, uz pūriņu,
Uz citīm kikutīm!
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

7. Justynam leikys kuojis,
Kei čygona kumeļam.
Iz čygonim, iz čygonim,
Uz čygona kumeļim!
247 [Makašānu Rz].

8. Maļvinai garas kuojas,
Kai tam pūra stykuonam.
Iz pūreņu, iz pūreņu,
Iz cytim stykuonim!
365 [Sakstagalas Rz].

9. Podruškeņom gars daguns,
Kei tam pūra stykūdam.
Iz pūrim, iz pūrim,
Iz cytim stykūdim!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57741v10.

Klimonom gars daguns,
Kei tam pūra valnānam.
Iz pūrimi, iz pūrimi,
Iz cytimi valnānim!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57741v11.

Tam Juonīšam gari ouši,
Ko tam jouras rusakam.
Uz jouriņu, uz jouriņu,
Uz tīm citīm rusakīm!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57741v12.

Augustam garas ūsas,
Kuo tam jyuras rusakam.
Ej pa ceļi, nu ustobas,
Uz cytīm rusakīm!
35 [Baltinavas Abr].

57742.

Sam Pīteram lela golva
Kai čygona ērzeļam.
Myusu molā kunkuļ' daudz,
Byus ar kū i kunkulš sist.
326 [Preiļu D].

- 408 -

57743.

Šaidi vīn, taidi vīn,
Plešavati sabraukuši;
Nav nivīna daiļa veira,
Ar kū laiku pavadīt.
35 [Baltinavas Abr].

57744.

Šys Odums līlejuos,
Ka šys skaists tāva dāls.
Aizmoksoj ubadzei,
Tei tev skaiški nūbučuos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57745.

Ša atbraucja tei Zoleitja,
Ar tū tuošu dibinīku.
Dūsim, buobys, grivinīku,
Lai īlīki dibinīku.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57746.

Šis Gregors, šur braukdams,
Pa poļskam taisijuos:
Sukoj ūsas, sukoj buorzdu,
Grīž cakulu gradzynā.
466 [Vārkavas D].

57747.

Šei Vereitja, šur braukdama,
Pa poļuskam taisejuos:
Īsapyna šolka burts
Pati kryušu galeņā.
143 [Jāsmuižas D].

57748.

Šis svuotiņš līlejuos,
Lelu družbu salasijis:
Cits leiks, cits graizs,
Cits ar acim naredzeigs.
143 [Jāsmuižas D].

1. Šis svuotiņš pats naruots,
Taidu družbu salasijis:
Cyts bej leiks, cyts bei greizs,
Cyts ar kuoju navasals.
326 [Preiļu D].

2. Ak tu svuots, koč naruots,
Kur tu taidu družbu jēmi?
Steivi, greizi, najēdzīgi,
Ar acim naredzeigi.
143 [Jāsmuižas D].

3. Ak tu svuots, pots naruots,
Vysa tova draudze kruoc!
143 [Jāsmuižas D].

57749.

Šis svuoteņš vysskaituoks
Par visim vedējeņim:
Purdulis pasakuors
Daguna golā.
389 [Silajāņu Rz].

57750.

Šitās meitas lielījās
Varen' daiļu augumiņu:
Pleci šķūņa platumā,
Kājas mieta resnumā.
418 [Sunākstes Jk].

57751.

Šitie puiši, šur nākdami,
Palikuši vīvelēm;
Gŗāvju gŗāvjus izbradāja,
Vīveļzāļu nedabūja.
192 [Kosas C].

1. Tys Pīters te atguoja,
Ar tuom gūrnu nalaimēm;
Gruovu gruovus izbroduoja,
Gūrnu zuoļu naatroda.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57752.

Vakaraine, vacuoks cylvāks,
Mož tu zini kaidys zuolis?
Viņa gola ponuoksneņi
Ar tom giužu slimeibom.
357 [Rudzētu D].

57753.

Šitie puiši, kam tie puiši,
Es to puišu nepazīstu:
Lielas galvas, platas acis
Kā tiem krievu kumeļiem.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57754.

Šitiem puišiem strups deguns
Ne no Dieva devumiņa:
Vecām meitām mutes deva,
Tās nokoda deguntiņu.
476 [Vecpiebalgas C].

57755.

Šitiem puišiem melna mute,
Melna mute, melni zobi:
Melnu kaķi apēduši,
Degutā mērcēdami.
198 [Krustpils D].

57756.

Šitiem ciema puisīšiem
Trīs gad' mute nemazgāta;
Ceturtā gadiņā
Mazgā mārka ūdenie.
261 [Mēdzūlas Md].

- 409 -

57757.

Šei Jūlīte šūvosor
Klyba vīn atstaiguoja,
Kad juobrauc padruškuos,
Stuovu vīn statijuos.
466 [Vārkavas D].

57758.

Šei svuočīte ļīļejuos
Ar lelim kukuļim;
Vairuok muņi čiči leli,
Na tī tavi kukuļeiši.
143 [Jāsmuižas D].

57759.

Šķic projām, šķic projām,
Ķīvalnieku rudas kuņas!
Ivandnieku brūni buki
Rudas kazas nemīlē!
141 [Ivandes Kld].

57760.

Škeibacs, greizacs,
Kuo iz manis verīs?
Ej uz mežu,
Verīs uz sīkstu!
494 [Viļānu Rz].

57761.

Šķiet, debesis aizgulušas
Aiz tā mūsu tīrumiņa;
Panāksnieki, melnie ļaudis,
Pa to mūsu tīrumiņu.
281 [Neretas Jk].

57762.

Šei Vereite līlejuos,
Ar tū sovu augumeņu;
Ni leluoka, ni skaistuoka
Kai tei lūga stendereite.
466 [Vārkavas D].

57763.

Stāvi, stāvi, tu Anniņa,
Pie tā loga bēģelīt';
Ne baltāka, bet mellāka
Kā tā loga bēģelīte.
200 [Kuldīgas Kld].

57764.

Tādu savu vedekliņu
Šovakar ieraudzīju:
Ni baltāku, ni melnāku
Kā to loga stenderīti.
263 [Mēmeles Jk].

57765.

Šmuka šmuka tei Agata,
Vēļ šmukuoka, vēļ skaistuoka,
Kab na gara daguniņa.
Poša sēd aiz galdiņa,
Daguns cepļa caurumā.
465 [Varakļānu Rz].

1. Agateņa prīcuojuos,
Ka šei skaista muotis meita:
Poša sēd aiz gaļdeņa,
Daguns cepļa caurumā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

2. Byutu skaistas padruškeņas,
Ka na garu daguniņu:
Pošas sēd aiz galdiņa,
Daguns cepļa caurumā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57766.

Voičukam gars daguns
Kai tam pūra stykūtam:
Pats sēdēja golda golā,
Daguns cepļa dybynā;
Kuru ciercini atroda,
Tū atdeve Gelītei.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57767.

Tam Pīteram gars daguns,
Kai tam pura stykutam:
Pats jis sēd aiz galdiņa,
Daguns cepļa dybynā.
Stykutam pīdarēja,
Tev, Pīter, napīdar.
247 [Makašānu Rz].

57768.

Stonclovam garys ūsys,
Kai tam myusu kotynam:
Pats sēž aiz galdiņa,
Ūseņis zam galdiņa.
314 [Pildas Ldz].

57769.

Štuki štuki, breinumeņi,
Podrušķeņom byudi zīd.
Vairoik štuku, na breinumu,
Erškeižimi rūzis zīd.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 410 -

57770.

Tautu dēlis, mūs' māsīna,
Abi vienu smukumīn':
Abiem zieda sesku astes
Degunīna galīnā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57771.

Tā Trīnīte kaunējās,
Deguntiņu nerādīja;
Mellu kņubu deguntiņu,
Ar melliemi uzačiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57772.

Tā Anniņa no izskatas
Kā Kuldīgas žīdenīte:
Tai matiņi tā sprogaiņi
Kā mūs' māju šuneļam;
Tai mutiņa tā apaļa
Tā kā kurmja pakaļiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57773.

Tei Vereite līlējās,
Učasnīka tāva meita;
Ticit man, naticit,
Učasnīka cyuku gaņa!
465 [Varakļānu Rz].

1. Tys Kosteitja līļājuos,
Učešnīka tāva dāls;
Prauda, puika namaļuo,
Učešnīka daguneņš!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Šis Pīteris līlejuos,
Daldernīka tāva dāls;
Prauda, puika, namaloj,
Daldernīka daguneņč!
326 [Preiļu D].

57774.

Tei Jugaze līlejuos,
Veselīga tautu meita.
Pīcas kēves sabraukuoja,
Laitētuojas maklādama;
Laitētuoja atbildēja:
Valns juos vysas izlaitēs!
465 [Varakļānu Rz].

1. Šei Zuzana līlējuos,
Veseliškys muotes meita.
Aizvakar es redzēju,
Muote meklej laitētuojas.
Laitētuoja atsacēja:
čorts juos vysys puorlaitēs!
605 [Skolas].

57775.

Ķonēnos divi puiši,
Abi divi neveseli:
Viens pārdeva brūnus svārkus
Par vēdera braucījumu,
Otris savas samta vestes
Par galviņas riebumiņu.
192 [Kosas C].

57776.

Tautu dēls lielījās,
Veselīgs tēva dēls:
Uz vaigiem rozes zied,
Zem deguna pekas aug.
484 [Vestienas Md].

57777.

Šei Zuzona līlejuos,
Ka šei lyla puotorneica.
Nu tuos lylas skaiteišonas,
Zyla noba palykuse.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57778.

Šis Nn. līlijās,
Ka šys lels runātājs.
Ej uz sātiņ', kāp uz cepļa,
Lāpej savu caurumiņu!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57779.

Tā sēdēja panākstienes,
Kā tās bekas birztalēs.
Bekas gaida rīta salnu,
Kādu vēju jūs gaidāt?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57780.

Tuods sēd brūgans
Kuo kaķa līkums;
Ni muote kūluse,
Ni laitījuse.
358 [Rugāju Abr].

1. Sēd niu Jouneits
Kei kača leikums;
Ni muote pāruse,
Ni leiguojuse.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57781.

Sēd Anna kaktā
Kā kumpa;
Bij māte pērusi,
Ne braucījusi.
356 [Rudbāržu Azp].

- 411 -

57782.

Tai meitiņai kliba kāja,
Tā nevar ceļu iet;
Kad ierauga man' bāliņu,
Sāk rikšiem darināt.
127 [Grostonas Md].

57783.

Talkas puiši lielījās,
Kā šie esot smuki puiši;
Kāds tur velna smukumiņš,
Kā blīnīšīm kreispusīte.
36 [Balvu Abr].

57784.

Tam puisānam gars daguns,
Kuo tuo cepļa dasas īsms.
Uz ceplīti, uz ceplīti,
Lai tī gali tī apdag!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57785.

Tam svuotam gūda golva,
Vysi soka: rūžu duorzs.
Kaids tī valna rūžu duorzs,
Vuts pa viersu čuopuļuo.
247 [Makašānu Rz].

57786.

Tam Ansītim plata piere
Ne par Dieva likumiņu:
Tā ir viņam plētusies,
Uz meitām lavoties.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57787.

Jurīšam platas acis
Ne pēc Laimes likumiņ':
Žagariņi izplētuši,
Tumšu nakti staigājot;
Tumšu nakti staigājot,
Ciema durvis virinot.
119 [Gaujienas Vlk].

57788.

Tei Geleitei leikas kuojas,
Na par Dīva lykumeņu:
Pēc puiškinu dzeidamuos,
Pa sīkstom izgrūzēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Juoneišam leikas kuojas,
Kai tam pūra čortānam;
Pēc meitiņu dzanūtīs,
Sātmalī izgrūzeitys.
551 [Ludza Ldz apr.].

2. Tev, buoliņ, garas kuojas
Kai tam pūra stykūtam!
Pa sokuornes izgrūzēji,
Pēc meitiņu skraidīdams.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57789.

Meitai bija raibas acis,
Kas tās raibas izrakstīja?
Meži, krūmi izbadīja,
Pieguļniekus meklēdam's.
513 [Zemītes Tk].

57790.

Kālabād tev, puisīt,
Kupla galva, zvēres acis?
Pažobeles izplosījšas,
Nakti meitas dzenājot.
398 [Skrundas Kld].

57791.

Petreišami rasnys lyupys,
Na par Dīva lykumeņi;
Tautu mjaitys samaituoja
Kuozu golda galeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57792.

Jānīšam retas ūsas,
Kas tās retas darināja?
Šovasar visi putni
Dēļ perēkļa iznēsāja.
291 [Orgresgala Rg].

57793.

Juoneišami ratys ūsys,
Kas juos ratys ratynava?
Zeiļa, žubja izraustēja
Pavasara sauleitī.
143 [Jāsmuižas D].

57794.

Mikiļami gara buorda,
Na pa Dīva lykumam:
Putni, cauru skraidēdami,
Sev dēl pērkļu izplyukuoja.
35 [Baltinavas Abr].

57795.

Juonīšam rati moti
Na par Dīva lykumeņi:
Pavasar' klyba vuorna
Pret saulīti izplyukuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57796.

Kuopēc myusu cīma puišim
Ratas ūsas palykušas?
Kotrai vuornai, kotram kraukļam
Jūs' ūsiņas pereklī.
170 [Kapiņu D].

- 412 -

57797.

Juoneišam gluda golva
Na māmiņas gluostējumu:
Meitiņuom sagluosteita
Šū naksneņi pyuneitē.
35 [Baltinavas Abr].

57798.

Ontonam leiks daguns,
Kas tū leiku padarēja?
Meitas leiku padarēja,
Aiz daguna volkuodamas.
174 [Kārsavas Ldz].

57799.

Juoņeišam gars dagunc,
Na aiz Djīva lykumjeņa:
Mošeņ tjevji vysa radņa
Aiz daguna cīmā vjedje?
18 [Andrupenes Rz].

57800.

Tas Jānītis nopakaļis
Kā tēviņš izskatās:
Brūni mati, brūnas acis
Kā piķeļa žīdiņam.
356 [Rudbāržu Azp].

57801.

Tis jauneklis, šur nākdams,
Ziepēm rīkli balināja;
Še atnāca, še iegrūda
Pašā velna caurumā.
373 [Sarkaņu Md].

57802.

Nn., talkā šurp nākdams,
Ziepēs vien mazgājies,
Tomēr melna padegune
Kā manam sivēnam.
Bērsim auzas silītē,
Vai mācēs rušināt?
69 [Ceraukstes B].

57803.

Tautiets mani kāzās lūdza,
Solīj' puisi klātgulēt;
Nu atnācu, nu neredzēju
Ne sivēna lielumā.
192 [Kosas C].

57804.

Tautu dēli, buļļu pieŗi,
Caur cepuri lūkojās;
Būt' man sīkas adatiņas,
Es tev acis izbakstīt'!
288 [Nurmuižas Tl].

57805.

Tautu meita, bālacīte,
Nāc pie mana bāleliņa!
Tev ir tādas rudas acis
Kā manam šēperim.
572 [Tukums Tk apr.].

57806.

Tautu dēls mani gāna,
Pats no Dieva izgānīts:
Lauku pieri, zvēra acis
Kā čigānu kumeļam.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57807.

Tautu mātei divas meitas,
Abas labas amatnieces;
Vienai bija kleina kāja,
Otrai pumpa mugurā.
Kleinā kāja kalnā kāpa,
Pumpmugure lūkojās.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

57808.

Tā Jūliņa apgūlās
Tai stāvā piekalnī,
Mūsu suņi tekādami
Mugurkaulu apēduši.
291 [Orgresgala Rg].

57809.

Tej Zoleito līlejuos,
Ka šei veselīška tāvu meita:
Škeibas rūkas, graizas kuojas,
Iz(a)pyustu pavēderi.
576 [Varakļāni Rz apr.].

57810.

Tā meitīna smuk' meitīna
Ar to savu deguntīnu;
Ar to savu deguntīnu,
Ar tām sārtām lūpīnām.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57811.

Tei Agata, šurp braukdama,
Zīpēs vīn zīpējās;
Gludu golvu, boltu muti,
Sēd aiz golda kai paskuda.
465 [Varakļānu Rz].

1. Vai vai tu Agata,
Kur tev taida bolta mute!
Bolta mute, gluda golva,
Sēd aiz golda kai paskuda.
26 [Asūnes D].

- 413 -

2. Skaistuoka Anīte
Aiz vysa pulka:
Mute bolta, golva gluda,
Sēž aiz golda kai paskuda.
389 [Silajāņu Rz].

57812.

Taidys acs Leonam,
Taidys Tekleitei:
Leonam kei kozulam,
Tekleitei kei kazeņai.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57813.

Tādas vien, tādas vien
Panāksnieku jaunas meitas:
Kā muldiņas, kā baļviņas,
Kā līkie laivas gali.
211 [Ļaudonas Md].

57814.

Tādi vien kaulu pieres,
Silu peku lauzējiņi;
Tādi vien līkdeguņi
Mūs' māsiņas vedējiņi.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

57815.

Tādi vien, tādi vien
Lielvārdiešu jauni puiši:
Citi šķībi, citi greizi,
Citiem līki deguntiņi.
224 [Lielvārdes Rg].

57816.

Taidi šaidi Buorbalai
Salasīti gūdeņā:
Cyts bej leiks, cyts bej graizs,
Cyts bej kūka kaseklīts.
389 [Silajāņu Rz].

57817.

Tādi vien priekšā nāca,
Kā (tie) ziemas sivēntiņi;
Skābām sulām piedzirdīti,
Ar pelavām piebaroti.
235 [Litenes Md].

57818.

Tai ciemā tādas meitas,
Ka neviena man nepasa:
Citas mazas, citas jaunas,
Ar tiem ķīļu deguniem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57819.

Teci, teci, dēlu māte,
Uz tām ciema meitenēm;
Ciema meitas zemas resnas
Tā kā mūsu virves gali.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

57820.

Tev, alksnīt, mīkstas lapas,
Trauslis patis augumiņis;
Tev, dēliņi, baltas rokas,
Tu darbiņu nezināji.
141 [Ivandes Kld].

57821.

Tev, muoseņ, virza golva,
Tev galveņa nasukuota;
Daudzi puiškinu ceŗēji,
Sev galviņas naizsukuoji.
174 [Kārsavas Ldz].

57822.

Tev, puisīt, tāda galva
Kā čigāna murmuļam;
Ka ierauga jaunas meitas,
Stāvu lēca ūdenī.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

57823.

Tev, meitiņa, tādas acis,
Kā tai peļu vanadzei:
Kuŗu puisi ieraudzīji,
To par savu daudzināji.
506 [Zaļenieku Jg].

1. Tev, puisīti, tādas acis
Kā tam peļu vanagam:
Kuŗu meitu ieraudzīji,
To par savu daudzināji.
192 [Kosas C].

57824.

Tev, Jurīti, reti zobi,
Dod man matus izsukāt!
Man matiņi savēlās
Deviņām pentītēm.
398 [Skrundas Kld].

57825.

Tev, Ādam, ir reti zobi,
Dod man bārzdas izsukāt!
Man brāzdiņa novēlusēs
Kā meitiņu pakausītis.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

- 414 -

57826.

Ciema puišiem reti zobi,
Dodat matus izķemmēt!
Mani mati pieputējši
Šovakar dancojot.
467 [Vārmes Kld].

57827.

Tav, brālīt, reti zobi,
Dod man, galvu izsukāšu;
Tava galva utu pilla,
Pilli šķīvji piebiruši.
374 [Sātiņu Kld].

57828.

Tev, puisīt, tādi ragi
Kā tam Rīgas ērzeļam;
Izposte Rīgas pili,
Ar visiem skorsteņiem.
518 [Zlēku Vp].

57829.

Tik plata, tik resna
Vakara māsa,
Naģe lēca mutē,
Vējš pūta pakaļā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57830.

Tik plata, tik resna
Vagara māsa,
Kā mūsu muižā
Brandvīna kubla.
413 [Stendes Tl].

57831.

Tik tāda žagata
Vedēja sieva:
Iespiedu sauje,
Palaidu vaļe.
17 [Ances Vp].

57832.

Cik vin bej skeistu puišu,
Ko tamā Vilkavā:
Leikejiem dagunim,
Strupajam biksitem.
358 [Rugāju Abr].

57833.

Cik vīn beja skaistu meitu,
Vakar Leiksnas opluotā:
Iudra meita, Saska meita,
Aiz Daugavas Babra meita.
326 [Preiļu D].

57834.

To zine, to zine,
Kur brūts īste mās:
Tā bij brūts īste mās,
Ar Ķilķan deguniņ.
518 [Zlēku Vp].

57835.

Trīs gadiņi Utelēs
Stīvais āzis vazājās;
Vai tad vellis to iegrūdis
Kaibal's rožu dārziņāji?
224 [Lielvārdes Rg].

1. Vakar roka raibīs vepris
Borkovīšu teirumā;
Kuri vylki atnasuši
Rikavīšu ustobā?
494 [Viļānu Rz].

57836.

Tu, Jānīti, no muguras
Kā tētiņš izskaties:
Šķībi gurni, leinas kājas,
Vēders šķūņa lielumā.
195 [Kraukļu Md].

57837.

Tu, Juonīt, līlējīs,
Ka tu skaiški dzīduot muoki:
Kab tu skaiški nūdzīduotu,
Tev tai buorda nazīdētu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57838.

Tu, puisīti, putras kuņģis,
Nenāc meitu pulciņā!
Skalojās vēderiņš
Kā putriņas vērpelīt'.
23 [Ārlavas Tl].

1. Tu, puisīt, knēvelīt,
Kam nāc meit' pulciņē!
Tavs vēders skalējas
Kā tas putr's enkurīts.
413 [Stendes Tl].

57839.

Tu, Andžiņi, smuks puisītis,
Kur mēs tevi glabāsime?
Liksim glāzu lādītēje,
Ikrītiņus nobučose.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57840.

Tu, puisīti, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem:
Plata piere, laukas acis,
Lieli zobi kā vilkam.
104 [Ēdoles Vp].

- 415 -

57841.

Tu, Anniņa, smuka meita,
Par visām māsiņām:
Šķībi pupi, līku kaklu,
Polstorētu vēderiņu.
605 [Skolas].

57842.

Tu, meitiņa, smuka balta,
Tev sarkani vaigu gali;
Dievs žēloja to māmiņu,
Kam tu tiksi vedekliņ'!
398 [Skrundas Kld].

57843.

Tu, Jānīti, smuks puisītis,
Es to smuku darbu došu:
Es tev likšu ekti(?) mīt,
Dziernas pusi mugurāji.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57844.

Tu, Anniņa, smuka meita,
Visi puiši tevi mīl:
Zaķīts tupu tupēdams,
Vilciņš stāvus stāvēdams.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57845.

Tu, Jānīt, šurp nākdams.
Putrā bārdu brucināji,
Lai tev' mūsu meitenītes
Jaunu jaunu daudzina.
Kas nu vaira jaunu dos,
Pieci, seši pakaļā.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

57846.

Tu, Juonēt, svuotūs brauc,
Kam iz muos' nasaver?
Tovis muosis skaistis boltis,
Dzāļtonim māteņim.
326 [Preiļu D].

57847.

Tu Juonīti, tu Juonīti,
Tu jau sīvas nadabuos;
Tu jau sīvas nadabuos,
Kam tev leiks daguniņš!
414 [Stirnienes Rz].

57848.

Tu, Jānīti, smuks puisīts,
Par visim puisišim.
Meitas tavus cimdus ada,
Trejus pušķus pušķodam's.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57849.

Tu puisi, tu šķelmi,
Kam tu mani pievīli!
Es tavu knīpdegunu
Caur žodziņu izbakstīš'!
452 [Užavas (Zīras) Vp].

57850.

Tukla tukla myusu Zose,
Kas jū tuklu tuklynuo?
Siļķi, bulki, pusbutaļki,
Vyss Juoneiša kapitāls.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57851.

Ūjā māsiņa,
Tavu lielu gurnu!
Tur būs vellam
Maļamas dzirnas.
39 [Bārtas Lp].

57852.

Ūja Līzite,
Tavu platu pieri!
Tu var iet laidare
Ar buļļim badīties.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57853.

Atskrēja Jānītis
Plato pieri,
Būs mūsu sievām
Krāsnei gālds.
605 [Skolas].

1. Atskrēja Antītis
Lielaju pieri,
Būs mūsu buobām
Cepļam galds.
503 [Višķu D].

57854.

Atskrēja Daneite
Lelūi nuosi,
Byus myusu puišiem
Lemesnica.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

57855.

Ūja tautieti,
Tavu platu zobu!
Tie jau tav' tēva
Vijami kāši.
605 [Skolas].

- 416 -

57856.

Ūja velli, ūja velli,
Kādi mūsu tautu dēli:
Lielas galvas, platas acis
Kā tiem krievu kumeļiem!
381 [Sēļu Vlm].

1. Ko lielies, tu puisīti,
Kas jau tevi nepazina?
Zvēras acis, lauka piere,
Kā čigāna kumeļam.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

57857.

Ūjā vells, ūjā vells,
Tavu resnu tautu dēlu!
Laidaram plati vārti,
Sāņus līda stenēdams.
161 [Kabiles Kld].

1. Uzaugdama neredzēju
Tādu resnu tēva dēl':
Gana platas brāļa durvis,
Iekšā nāca stenēdams.
513 [Zemītes Tk].

57858.

Ūjā velli, ūjā velli,
Kāda melna brūtes māsa!
Suņu, kaķu nozīdēta,
Lietuvēnu nomocīta.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

57859.

Ūja vilki, ūja zvēri,
Kādi bija panāksni:
Citam acis kā āboļi,
Citam ausis kā lemeši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57860.

Ūjā vilki, ūjā zvēri,
Kādi bij panāksnieki:
Citam acis kā āboli,
Citam ausis kā lemeši.
235 [Litenes Md].

57861.

Uz Litinem, uz Litinem,
Uz litinīšu meitinem;
Zyla zaļa litinīte,
Sakoltusi beļovīte.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57862.

Vai, māmiņa, sav' dēliņu
Teļu putru dzirdināji;
Kā izauga tāds vīriņš
Kā vērsītis ragainītis?
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Vai mamiņa sav' meitiņu
Teļa putru dzirdinaja,
Kā izauga tav' meitiņa,
Kā telīte ragainīte?
46 [Beļavas Md].

57863.

Voi manej', voi manej',
Savers cīši navasals.
Vaicuosim leikas ķāves,
Skrīsim līsas dyurējeņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57864.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā;
Vai tik vien daiļu meitu,
Kā tu, lepnā vīzdegune?
472 [Vecgulbenes Md].

57865.

Vai tu, puisis, mucā audzis,
Vai pa spundi barojams?
Citi puiši stalti balti,
Tu kā ruksis vazājies.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

57866.

Vai purvā ūdens trūka,
Priedēm gali nokaltuši?
Vai saimniekam maizes trūka,
Puišiem vaigi nobalēši?
72 [Cesvaines Md].

57867.

Vai tā īstā brūtes māsa
Ar to kriju deguntiņu?
Lai būt' kriju, kad būt' kriju,
Nebūt' darvu tecināj'se.
273 [Mores Rg].

1. Viens pats bija diženāks,
Tam ar kreiļa deguntiņš;
Lai bij kreiļi, kur bij kreiļi,
Vēl ar darvu nodarvoti.
192 [Kosas C].

57868.

Pasakiet, sveši ļaudis,
Kāda brūtes līdzeniece?
Tā ir brūtes līdzeniece,
Ar to kreju deguntiņu;
Lai būt' kreju, ka būt' kreju,
Nebūt' sveķiem tecināts.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 417 -

1. Tas bij īstais brūtes brālis,
Ar to kriju deguniņu.
Lai būt' kriju, kad būt' kriju,
Kad nebūtu metināts,
Ar sveķiem tecināts.
273 [Mores Rg].

57869.

Pasakieti, sveši ļauds,
Kuŗš tas īstais brūtes brālis?
Ar to kriju deguniņu,
Ar to teļa vēderiņu.
Tprc uz kūti, tprc uz kūti,
Uz citiem teleniņiem!
358 [Rugāju Abr].

1. Parādāt, sveši ļaudis,
Kur brūtgāna īsta māsa?
Tā brūtgāna īsta māsa,
Ar to krīta deguntiņu.
Noiet migla, atspīd saule,
Nokrīt tavs deguntiņš.
335 [Puzes Vp].

57870.

Vakaraine, kankaraine,
Div lipiņas pakaļā,
Vīnu kyule jauni puiši,
Ūtru suņi volkuodami.
414 [Stirnienes Rz].

57871.

Vakaraine, pištaleite,
Atdod manu susekleit'!
Reitā bus saules diena,
Puišiem boržas jāsukoj.
326 [Preiļu D].

57872.

Vakaraiņa, šur braukdama,
Zīpeitjās mozgojuos;
Taida malna padaguse
Kā i muns sivēneņš.
Sivānam pīdarāja,
Vakarainai napīdar.
365 [Sakstagalas Rz].

57873.

Vanadziņš lidinās,
Baltu vistu meklēdams;
Ieraudzījis kaimiņu puišus,
Ieklūp tiem cekulā.
506 [Zaļenieku Jg].

57874.

Var pazīt tās meitiņas,
Kuŗas ilgi nedzīvos:
Ap acīm apzilējs,
Deguns lūpās iekāries.
472 [Vecgulbenes Md].

57875.

Var pazeiti tū Buorbolu,
Ir ar puišīm gulējusja:
Jau mateņi sabryzguoti,
I muteitja nūšmuļuota.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57876.

Vedēja lielās,
Ka grazne gāle.
Manam gaiļam
Graznāka sekste.
129 [Gudenieku Azp].

57877.

Vērsi vērsi, buli buli,
Tev muteite namozguota.
Ej lajē, mozgoj muti,
Kuop kolnā mauruodams;
Kuop kolnā mauruodams,
Zaļu bierzi lūceidams!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Ai Kārleit, verīs verīs
Tova mute namozguota!
Ai izlej un mozgoj muti,
Tad kuop kolnā mauruodams!
18 [Andrupenes Rz].

57878.

Mazgā, bulli, baltu muti,
Ej kalnā bauroties!
Aiz kalniņa raibas govis,
Smukas daiļas ganu meitas.
141 [Ivandes Kld].

57879.

Kuo tu guoji malnu muti
Jaunu mjeitu pulcjeņā?
Ej uorā, mozgoj muti,
Tod ej mjaitu lyukuotīs!
393 [Skaistas (Izabelinas) D].

1. Pylni pūri boltu bārzu,
Pyln' ustoba jaunu meitu,
Dižans puisis malnu muti
Īlīn meitu ustobā.
Ej uorā, mozgoj muti,
Tad līn meitu ustobā!
465 [Varakļānu Rz].

- 418 -

57880.

Ko tu nāci, kankarbiksi,
Jaunu meitu istabā?
Sukā galvu, mazgā muti,
Tad nāc meitu istabā!
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

57881.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Tevim mute nemazgāt'!
Rītē dzīšu ābolē,
Tur tev muti nomazgās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

57882.

Bulli bulli, vērsi vērsi,
Tev mutīte nemazgāta!
Tautu meita, melgalvīte,
Buļļu viene ganītāja.
15 [Alūksnes Vlk].

57883.

Viņa gola padruškiņas
Ar maļavu maļavuotas;
Ar maļavu maļavuotas,
Ar dagutu rysavuotas.
503 [Višķu D].

57884.

Viņa gola svuoteņam
Cysu ūsys, saru ūsys;
Myusu gola svuoteņam
Sudobruotas, pazelteitas.
503 [Višķu D].

57885.

Vai vai Jezupeņ,
Kaidas tovas ūsas!
Cyta gara, cyta eisa
Kai munam runceišam.
170 [Kapiņu D].

57886.

Viņa gola vysa družba
Myus' svuotiņa nastuovēja:
Myusu svuotiņš kai kundziņš
Dzaltonimi matiņim.
466 [Vārkavas D].

57887.

Viņa gola vysa draudze
Myus' Pītera nastuovē:
Div ūdiņi daguna golā
Kai pērlītes vyzuļuo.
414 [Stirnienes Rz].

57888.

Viņa gola svuots i līlējuos,
Skaistu saimi salasējis:
Cyts ir leiks, cyts ir graizs,
Cyts ar lelu vēdereņu.
168 [Kalupes D].

57889.

Viņa gola svuotam
Sokuornes golva;
Sokuornes golva,
Smaļaka zūbi;
Smaļaka zūbi,
Eļkšņa i mēle.
168 [Kalupes D].

57890.

Vyškys vyškys, na vucyni,
Myusu gola panuoksņeņi;
Viņa gola podruškeņas
Brauc uz sātu uolaveicas.
559 [Rēzekne Rz apr.].

57891.

Viņa gola meitenītes
Sorkonom galveņom;
Vakar tāvs vērsi kuova,
Juos ar pļaušom sasakuova.
236 [Līvānu D].

1. Anīteji, muosiņai,
Posorkoni byudu goli;
Vakar tāvs vērsi kava,
Jei ar asni nusmērēja.
466 [Vārkavas D].

2. Še atbraucja Salimans
Sorkonom lyupiņom;
Vakar tāvs keiļi kova,
Ar asneiti izmuozguo.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Atbraucja Aneite
Ašņoju purnu;
Tāvs ar muoti vērsi kova,
Jei ap ūlom apsaskova.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Padruškeņas, padruškeņas
Sorkonom galveņom;
Vakar tāvs vērsi kava,
Juos ar asni nūsapēra.
357 [Rudzētu D].

- 419 -

57892.

Viņu cīma skaisti puiši
Car atslāgu svīstu zūg;
Myusu cīma vēl skaistuoki,
Sausis maizis paāduši.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Kastireišu brangas meitas
Caur atslāgu svīstu zoga;
Josmuižīšus vēl branguokas,
Malnas maizes paādušas.
143 [Jāsmuižas D].

57893.

Vysa draudze klusu brauc,
Svuoteņš braucja grabādams.
Kai jam beja negrabēt,
Šārvja uodu saruovuse.
89 [Dricēnu Rz].

1. Ok tu svuots, pats naruods,
Vysa tova draudzja kruoc!
Vysa draudzja klusa braucja,
Puovuls braucja drabādams.
Kū jam beja nadŗabjāt,
Šārvja uodu saruovusja.
18 [Andrupenes Rz].

57894.

Visi toļi, visi toļi,
Pats lielais ar ragiem;
Paša Dieva žēlastība,
Ka brūtgānu nenodūra.
198 [Krustpils D].

57895.

Vysas skaistas področkeņis,
Vysom skaisti dagunteņi;
Duorteitei, muosiņai,
Kreju šyutīs dagunteņš.
35 [Baltinavas Abr].

57896.

Vysi soka, vysi soka:
Malnacīte, malnacīte;
Jau tuos munas malnas acis
Dažu puisi kairynoj.
Īt puisīts šņaukuodams,
Kai luocs auzas braucīdams.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57897.

Vysim ļaudim ļaužu golvas,
Tev, Juonīt, sokuornīte;
Kai tev i kauna nabeja
Ar sokuorni ļaudīs braukt?
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57898.

Vysim ļaudim ļaužu golvas;
Joneišam teļa golva;
Es saceju: tpruc uz klāvu!
Jis aiz golda aizaruovja.
357 [Rudzētu D].

1. Vysim beja ļaužu golvas,
Kostušami teļa golva;
Tpruc iz klāvu, tpruc iz klāvu,
Iz cytimi teleņim!
494 [Viļānu Rz].

2. Svuotiņam raksnys kuojis
Kā tam myusu byļukam.
Mēs jam sokom: byļa iz klāvu,
Jys da golda myudādams.
26 [Asūnes D].

3. Myusu svuotam leikys kuojys
Kai tam myusu byļukam.
Mes sacejom: byļa iz klāvu,
Jis aiz golda myudādams.
26 [Asūnes D].

4. Pivušami leikas kuojas
Kai tam Reigas vieršukam.
Es sacēju: byl iz klāv',
Jis aiz slyta myudējuos.
389 [Silajāņu Rz].

5. Kostušami lels vādars
Kai tam myusu teliņam.
Es sacēju: tpruc uz klāvu,
Jis aiz golda aizsasāda.
494 [Viļānu Rz].

57899.

Visu ciemu cauri gāju,
Krietnu puišu neatradu:
Tādi vien bij palikuši,
Kazu peku lauzējiņi.
506 [Zaļenieku Jg].

57900.

Viena pate mātes meita,
Vēl tā pate nevesela:
Ik rītiņus, vakariņus
Zāļu podi ugunē.
40 [Basu (Bases) Azp].

57901.

Voj to škuoda nūtykuse,
Kai vīnai podruškai:
Peļis cičus izgrauzušs,
Dzeislys viņ pamatušs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 420 -

57902.

Praņetei, muoseņai,
Lela škuodja nūtykusja:
Cičim goli aptrusuši
Dyumuojā ustobā.
89 [Dricēnu Rz].

57903.

Var pazeit tū Pīteri,
Ka jys ilgi nadzeivuos:
Zyla streipe par pīreiti,
Krysts daguna galeņā.
365 [Sakstagalas Rz].

57904.

Var pazīt tās meitiņas,
Kuŗas ilgi nedzīvos:
Ap acīm apzilēj's,
Deguns lūpās iekāries.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57905.

Viena meita smuka bij
Par visām meitiņām:
Krūzu mati, sārti vaigi,
Pulierēts vēderiņš.
605 [Skolas].

57906.

Zemi resni vītoliņi
Gludajām lapiņām;
Zemaudzīši tēva dēli
Asariņu dzērājiņi.
290 [Ogres C].

57907.

Zili melni kurzemnieki
Gar upmali vazājās.
Ņem, māsiņa, cepļa slotu,
Triec upītes dibinā!
Lai tur rūca, lai tur kauca,
Mūžam saules neredzēj'š.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

57908.

Zili melni kārtūzeni
Gar upmalu vazājās,
Kā nebūs zili melni,
Sen nav muti mazgājuši.
273 [Mores Rg].

57909.

Zila zaļa tā meitiņa,
Ne pa Dieva devumam:
Žīds ar tevi drauķi [draņķi?] veda,
Lietuvenis tevi jāja.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

57910.

Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Par kū tevi veirs najēme:
Tei Buorbola samaluoja,
Ka tev gara mēle beja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57911.

Žiņu, ziņu, bet neteikšu,
Kāda vaina Pēcīšam:
Liels deguns, lieli zobi,
Sīka, strupa valodiņa.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

57912.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina Rīg's puišiem:
Šķelti nagi, laukas pieres
Kā tiem krievu kumeļiem.
Divas stundas kājas ava,
Trešo rokas pūtināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

57913.

Zynu, zynu, nasaceišu,
Kū dareit ar vacim puišim:
Sasīsim kiuleišūs,
Daugovā sleicynuosim.
551 [Ludza Ldz apr.].

57914.

Zynu, zynu es, Onton,
Tovu lelū bagatību:
Vīna ūsa zam daguna,
Deviņom stariņom,
Devītāji stariņā.
Blusa bārnus pyrynoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57915.

Zeileitai, žūbeitjai
Zam kakleņi malnumeņš;
Podruškeņom, muoseņom,
Daguneņa galeņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57916.

Zīpejis, tu svuočiņa,
Tovs malns padaguņc,
Kai munam syvānam
Zyli malni plankumiņi.
170 [Kapiņu D].

57917.

Zeiļuota, zeiļuota
Verītes pīre,
Byus myusu puišim
Spriguļu auklas.
389 [Silajāņu Rz].

- 421 -

57918.

Zīmē, Dieviņ,
Janvices meitu!
Audzeni kātiņu
Deguna gale!
129 [Gudenieku Azp].

57919.

Zīmējat, jūs ļautiņi,
Kuŗš bij brūtes īstais brālis,
Šķeļat nagus, griežat auses,
Griežat krustu mugurai!
74 [Cīravas Azp].

57920.

Zīmējām to puisīti
Līdz citam rudeņam:
Pakārām varžu bunti,
Deguntiņa galiņā.
378 [Seces Jk].

57921.

Židi vin, židi vin
Šuo vokora braucējeņi:
Garajim peisakim,
Strupajim jaceņim.
143 [Jāsmuižas D].

57922.

Židi vin, židi vin,
Šuo vokora vedējeņi:
Augstajom capuŗam,
Garajim dagunim.
326 [Preiļu D].

57923.

Vai vai Anniņ,
Tev šķielas acis;
Tās tēvs pārnesis
No žīda pirts.
356 [Rudbāržu Azp].

57924.

A vui i vui, tu Moneit,
Tovu skaistu augumeņu!
Maņ žālumi jemja,
Uz tevim verūtīs.
174 [Kārsavas Ldz].

57925.

Ai Dievu Dievu,
Kas jaunie gudri:
Šurp grieza muguru,
Lai acu neredz.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57926.

Ai mūs' tēvīni,
Kurini pirti!
Nu mums apnika
Slājiena utes.
94 [Dunikas Lp], 355 [Rucavas Lp].

57927.

Ai tautieti, līkdeguni,
Kam smej manu augumiņu?
Pašam bija līks degunis,
No pirtiņas līdz mežam.
47 [Bēnes Jg].

57928.

Aiz kū Juoneiša
Sorkona saucja?
Nūsita Drūjā
Sorkonu ubadžu.
143 [Jāsmuižas D].

1. Aiz kū Juļeites
Sorkonas saucja?
Nūkava Drūjā
Sorkonu ubogu.
143 [Jāsmuižas D].

57929.

Ak, kur smuks tautu dēls,
Sprogainiem matiņiem!
Gan es tavus sprogainīšus
Pa vienam nolasīšu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

57930.

Ak tu skaistū lipainīti,
Tovu daiļu augumeņu!
Ni tu augi sētiņā,
Ni pi tāva, muomuliņas.
357 [Rudzētu D].

57931.

Atskrēja svuoteņš
Ratajom ūsom;
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogorūs.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

57932.

Bolta kēve, strupu asti,
Tei beja loba vazumā;
Jauna meita, stuovim cičim,
Tei beja loba puorgulēt.
605 [Skolas].

- 422 -

57933.

Bāli, bāli, tu puisīti,
Kas velns tevi bālināja?
Vakar biji Tukumā
Draņķu mucu maisītājs.
70 [Cēres Tl].

57934.

Citas meitas zied kā rozes,
Tu kā klučka vazājies:
Nij tev gurna, nij tev pupu,
Nij tev daiļš augumiņš.
127 [Grostonas Md].

57935.

čūra čūra, vācais vylks,
Kam sagivi jaunū vušku?
Ni tev zubu, ni tev nogu,
Ar kū jū nūturēt.
326 [Preiļu D].

57936.

Cyuka, muna sivēnīdza,
Sarus vīn škurinava;
Šuo rudin jaunivite
Pīri vīn gludinava.
170 [Kapiņu D].

1. Cyuka, muna sivēneidza,
Sarus vīn škurinoj;
Mārga muna vadamuo
Pīri vīn gludynoj.
170 [Kapiņu D].

57937.

Dīveņ, dūd Broneitei
Suņa kuojas, valna acs,
Lai ar kuojam nadadzeitu,
Ar acim naradzātu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57938.

Kur liksim, paliksim
Tū smukū bruolīti?
Klētī likt, peles ēss,
Kambarī sapelēs.
Liksim stykla skapītī,
Škapadarkas ustobā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57939.

Nasabīdos, nesatrūkos
Jauno māršu ieraudzijse:
Lielu pieri, platiem vaigiem
Kā bāliņa kumeliņš.
410 [Stāmerienas Md].

57940.

Ūja Anniņa,
Tavu platu pieri!
Tur uzliku šķīvīti,
Tur kaŗotīti,
Tur savu sunīti
Palacināju.
605 [Skolas].

Table of Contents |View Entire Work