HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

13. Apdziedāšana un dziesmu kaŗš

a) Vieses apdzied pēc auguma, t.i., atrod katram ko labu vai ļaunu piezīmēt par stāvu, izskatu, locekļu un auguma īpašībām u. t. t.

- 339 -

20094.

Ai ai NN [Jānīti, Līzīte etc.],
Tavas lielas lūpas!
No vienas lūpas
Pieci pāŗi pastalu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai vai NN,
Tavu platu pieri!
Mans tēvs izgrieza
Trijus pāŗus pastalas.
216 [Ventspilī].

2. Ūjā Anniņa,
Tavu lielu lūpu!
Trīs pāŗi pastalu,
Zābaku lieli.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20095.

Ai ai NN [Ansiņ etc.],
Tavu gaŗu degunu!
Pats sēd aiz galda,
Deguns namā,
Deguns namā
Cepešus groza.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Jānīšam gars deguns
Kā tam pura stirkanam:
Pats sēdēja aiz galdiņa,
Deguns cepļa caurumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Panāsnu meitām,
Tām gaŗi deguni:
Pašas sēž aiz galda,
Deguns Ķēķī,
Deguns Ķēķī
Pagales čuknā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20096.

Vai vai NN,
Tavu gaŗu degunu!
Visus mūŗus izbadīja,
Ciercentiņus meklēdams.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

1. Sajāj vella vedējiņi
Ar līkiem deguniem;
Visas šķirbas izknābāja,
Circenīšus meklēdami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Še atjāja vedējiņi
Ar gaŗiem deguniem;
Visas sienas izkapāja,
Ciercenīšus meklēdami.
Mums ozola istabiņa,
Nav neviena ciercenīša.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3. Vedējiem deguniņi
Kā lieliem ķikutiem;
Šķirbu šķirbas izknābāja,
Circenīšu meklēdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20097.

Vai vai NN [svuot'eņ],
Tavu lelu buorzdu!
Pīc'ērpu grūzu
I grūza vuoku;
Grūzā garumi,
Vuokā eisumi.
4222 [Vārkavas pag. D].

20098.

Vai vai Jurīti,
Tavu lielu bārzdu!
Sameta kaudzi,
Palika tupesis.
226 [Kandavā (Tl)].

20099.

Oi oi NN [m'eitiņ],
Tavus skaistus byudus [vaigus]!
Kur tu tuos zuol'is jēmi,
Ar kū byudus šmaravuot'?
422 [Līvānu pag. D].

1. Kur, muoseņ, zuol'es jēmi,
Ar kū byudus maļavuot?
Rēziknē, kabakā,
Vaca žīda kadakā.
435 [Latgalē].

20100.

Vai vai NN,
Tev plati zobi!
Mans tēvs izkala
Piec' pāŗi lemešu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

20101.

Vai vai NN,
Tev plati zobi!
No viena zoba
Deviņi mieti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20102.

Vai vai NN,
Kādas tavas ūsas!
Cita gaŗa, cita īsa,
Kā manam kaķīšam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 340 -

20103.

Vai vai, tu NN,
Tādu tavu neglītumu!
Plata piere, resnas kājas
Kā manam vērsīšam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20104.

Vai vai, tu NN,
Tavu spicu deguniņu!
No kumeļa nolēkdams,
Nodūr' mūsu sivēniņu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20105.

Ai lepnais tēva dēls,
Tavu daiļu augumiņu:
Īsas kājas, gaŗas rokas,
Sakumpušu muguriņu.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

1. Ai meitiņa, ai māsiņa.
Nesmejiesi kuprīšam!
Kuprīšami liela nasta,
Līki kāpa kalniņā.
190 [Kuldīā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20106.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kādi tavi vīra radi:
Kā piestiņas, kā rumbiņas,
Kā lielie laivas gali.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Es atvedu bāliņam
Brīnum skaistu līgaviņu:
Kā silīti, kā muldiņu,
Kā lielo laivas galu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20107.

Ai Jānīti, ai brālīti,
Kā man tevis gauži žēl!
Citi puiši kā ozoli,
Tu kā pūslis vazājies.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Ai mazo bāleliņu,
Kā man tevis gaužām žel!
Citi puiši kā kundziņi,
Tu kā skrandu lēverīts.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

2. Ai Andriņ, ai Andriņ,
Kā man tevis žēl metās!
Citi puiši kā ozoli,
Tu kā sūdu vabolīte.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Ai meitiņa, ai māsiņa,
Kā man tevis gaužām žēl!
Citas meitas kā liepiņas,
Tu kā rumba vāļojies.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

20108.

Vai Jānīti, vai brālīti,
Tev galviņa nesukāta;
Cielaviņa ligzdu taisa
Tavā galvas galiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20109.

Ai Jānīt, ai Jānīt,
Tavu gaŗu deguniņu!
Piecas vārnas satupušas,
Vēl bij rūme krauklīšam.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Līzīte, vai Līzīte,
Tavu platu deguniņu!
Tur tupēja pieci kaķi
Tev deguna galiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

2. Ai tautieti, ai tautieti,
Tavu gaŗu deguniņu!
Pieci kraukļi satupuši
Ar visiem bērniņiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20110.

Ai Avene Avenīte,
Tavu resnu vēderiņu!
Tur man mirka pērnie lini,
Aizpērnās kaņepējas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20111.

A Avene Avenīte,
Tavu resnu vēderiņu!
Vedīšu laukā,
Sķērdīšu augšā,
Būs manām cūkām
Drabiņu sile.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20112.

Ak tu tautu neveiklīte,
Tavu skaistu augumiņu!
Man iztrūka biksēm pogas,
Uz tevim skatoties.
190 [Kuldīā].

- 341 -

20113.

Aiz ko zemas, aiz ko resnas
Biksērīšu dzeltānītes?
Miežu maizīt' ij ēzdamas,
Ūdenī mērcēdamas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20114.

Aiz ko zemas, aiz ko resnas
Kusēniešu zeltenītes?
Tivu muiža, tivu māja,
Putra joze pakaļā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20115.

Aiz ko zilas, aiz ko melnas
Malēniešu dzeltānītes?
Tupēdamas velējās
Sivēniņu silītē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20116.

Aiz ko zili, ai ko melni
Nāburgos jauni puiši?
Ogļu maisu apēduši,
Par vēžiem turēdami.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

20117.

Aiz kū skaista, aiz kū šmuka,
Aiz kū bolta t'ej Verona?
Kača asti apādus'e,
Krējumā mārcādama.
424 [Barkavas pag. Rz].

20118.

Aiz ko stalti, aiz ko balti
Nāburdziņu puisēniņi?
Ik rītiņa kazu zīda,
Zem tiltiņa palīduši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20119.

Apsagāze krējumķērne
Uz Kačiņas vēderiņa.
Kaķīts, pienu laizīdams,
Sanagoja vēderiņu.
Māte piena tā neraud,
Kā raud meita vēderiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20120.

Atbrauca Maijiņa
Dobotu pieri:
Būs mūsu suņiem
Sēnalu sile.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Atguoja NN
Žuovuoju(?) pīri:
Byus myusu meituom
Sūmozgu sil'e.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20121.

Atguoja Juoneits
Sorkonu buorzdu:
Byus myusu meituom
Dzeipora kruoss.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20122.

Atnāca Ažiņa
Bez viena zoba.
Steidzami drāžam
Skangala zobu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20123.

Atsašīp'is šis Jurejt'is
Kaj Juosmuižas oģer'ejts;
Oģer'ejšam pīd'er'ēja,
Jurejšam napīdar.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20124.

Atsēdās tā NN [Trīnīte etc.]
Pie tās loga stenderītes.
Ne baltāka, ne melnāka
Kā tā loga stenderīte.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

20125.

Atskrēja Līzīte
Pienaiņu muti:
Āz kalna izzīda
Deviņas kuņas;
Vēl otras deviņas
Ierietināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20126.

Atskrēje staršajs,
Kuo sakuornis golva.
Lela Dīva žēlest'eiba,
Cik breugona nanūdeur'e.
422 [Līvānu pag. D].

20127.

Atskrēje svuot'eņš
Ar vīnu ūsu,
Pīslēje koktā
Kuo koza rogu.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

- 342 -

20128.

Augsti kaķis laizījās:
No tālienes viesi būs.
Še atbrauca no Vāczemes
Mātes meitas rādīties.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20129.

Bāla bāla tā Grietiņa
Par visām meitiņām.
Vai tā bija Rundālē
Salmu oŗu orētāja?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Zili mellis tautu dēls,
Kur tu biji pūlējies?
Vai tu biji draņķa vest,
Lietuvēna nojādīts?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20130.

Bārdiņ' mana, liel' bārdiņa
Pa pratam(?) izaugusi:
Kad uz labu, pieglaužās,
Kad uz ļaunu, sabožās.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

20131.

Bajāram dui meitiņas,
Šitās pašas neveselas;
Ik rītiņa, ik vakara
Zāļu pods ugunē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20132.

Brīnos, čūdos,
Kur tādu redzēju
Plikiem lieliem,
Basām kājām? -
Tupēja grāvī,
Raudāja gauži.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20133.

Byutu lobys padrušk'eņis,
Ka nū Dīva v'es'el'eiba:
Kas sastdīnis muot'e brauc'e,
Lait'ētuoju maklādama.
4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

20134.

Daiļi puiši no auguma,
Nevaid gudra padomiņa:
Ar cimdiem alu dzēra,
Caur cepuri raudzījās.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20135.

Daudzināt daudzināja
Šo sētā skaistas meitas:
Ne tik lielas, ne tik mazas,
Kā tās mūsu katenītes.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20136.

Dīvainas dīvainas
Panākstu meitas:
Abi gali resni,
Par vidu tievas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20137.

Dodiet vietu, dodiet vietu,
Es bij' vietas ņēmājiņš:
Sieka vieta stāvumā,
Pūra vieta gulumā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

20138.

Domājam, gādājam,
Ko mēs zagt sūtīsim:
Šam puišam gaŗas rokas,
To mēs zagt sūtīsim,
Tas sasniegs kraškā gaļu,
I zemē stāvēdams.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20139.

Dūmuojuom, guodavuom,
Kur byus jemti sātmal'eņu;
Tekl'eņai reši zūbi,
Tur byus' brangs sātmal'en's.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20140.

Dūmuojam, guoduojam,
Nava cyukai midz'en'eiša;
Indričam l'el'i mot'i,
Tur cyukai midz'en'ejts.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

20141.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Ar to lielu vēderiņu;
Ej mežā, nocērt mietu,
Stutē savu vēderiņu!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20142.

Dzīslaina dzīslaina
Vakara vista!
Būs mūsu puišiem
Spriguļu auklas.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 343 -

20143.

Ienāca Jānītis
Sarkanu purnu:
Bij mūsu dārzāi
Kacanu grauzt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20144.

Ej, bāliņi, mazgā rokas
Straujajāi upītē!
Tu šodieni sveicināji
To nelieti mātes meitu.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

20145.

Ej, Krustiņ, mazgā rokas,
Es redzēju, ko darīji:
Tu dīrāji raibu kuņu
Rutku dobes dibinā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

20146.

Ej, Pēteri, mazgai rokas,
Es redzēju, ko darīji:
Vakar plēsi čigānieti
NN kroga stedelē.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20147.

Es atnācu raudzītiesi
Lejsgaliešu jaunus zēnus,
Vai stēķēti, ēvelēti,
Vai ar cirvi apkapāti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20148.

Es būt' ņēmis to meitiņu,
Kaut tai laba veselība:
Vējā gurni izkaltuši,
Saulē pupi savītuši.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20149.

Es gan redzēju,
Kuŗa meita veca:
Anniņa tā veca,
Nokaru pupi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20150.

Es gan zinu, es gan zinu,
Tu, puisīti, man' gribēji;
Kad tu mani negribēji
Kādēļ acis mirkšķināji?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es zināju, tu, vācieti,
Tu tīk' man, es tīk' tev;
Tu uz mani skatījies,
Acis vien mirkšķināji.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20151.

Es izgāju bērzu birzi,
Lāga rīkstes nedabūju,
Es izgāju mūsu muižu,
Lāga puišu neredzēju:
Šādi tādi līki greizi,
Tādi vien pretī nāca.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Cauri gāju bērzu birzi,
Lāga bērza neatradu,
Tādi vien saauguši
Līki greizi, krustu šķērsu.
Cauri gāju mūsu valsti,
Lāga puiša neredzēju,
Visi tādi saauguši
Sila peku lauzējiņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20152.

Es pazinu precenieku,
Precenieka līgaviņu:
Pašam bija līks deguns,
Pašai kupris mugurā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

20153.

Es šķiet' brāļa kāziņās
Arājiņu nolūkot.
Tādi vien sanākuši
Ar tiem kriju deguniem.
Lai būt' kriju, ja būt' kriju,
Ar sveķiem tecināti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

20154.

Es šķiet' māsas panāksnos
Arājiņu nolūkot.
Tādi vien sanākuši
Sila peku [beku] lauzējiņi.
Lielas galvas kā zirgiem,
Platas acis kā vilkiem,
Platas acis kā vilkiem,
Kalniem pieres saaugušas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 344 -

1. Es gribēju šai gadāi
Sev arāju nolūkot.
Tādi vien sanākuši,
Kalniem pieres saaugušas.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

2. Māsai gāju panākšņos,
Sev arāja lūkoties.
Tādi vien kaula pieres,
Uzkupriem deguniem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Šķitos māsas parādos
Arājiņu sataujāt.
Tādi vien, tādi vien
Kaula pieres sanākuši,
Sila peku lauzējiņi,
Sēņu sulas strēbājiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20155.

Es šķitu kretuli
Pie viņas sienas:
Tas bija Pēteŗa
Lielais kuņģis.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

20156.

Es šķitu lākturi
Pie viņa sienmaļa:
Tas mūs' Jānīša
Līkais deguns.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20157.

Es šķitu lākturi
Plāniņa vidūi:
Brūtgāna brālītis
Mellām lūpām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20158.

Es šķitu redeles
Pie viņas sienas:
Tie tie Ievalta [Grietiņas etc.]
Retie zobi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 263 [Dobelē].

20159.

Es šķitu vadzīti
Pie viņas sienas:
Tas tā Jēkaba
Lielais deguns.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

20160.

Es tā puiša nepaļāju,
Ne tā puiša kumeliņa;
Tik vien manas paļas bija:
Vēdars šķūņa lielumā.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

20161.

Es tādu Jēcīti [Anniņu etc.]
Pate padarītu:
Saveltu mālu picku,
Iesviestu kaktā,
Bīstakli iedurtu
Deguna tiesā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Es pats Ansīti
Taisīt mācēju:
No apses kluča
Izrobīju,
Krupīti ieliku
Dvēseles tiesā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Ir es tādu Indriķi
Uzmūrētu:
No mālu pickiņas
Saviļinātu,
Izdurtu actiņas
Ar īleniņu,
Ieliktu krupīti
Par dvēselīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

3. Mēs tādus vedējus
Paši taisījāmi:
No mālu pickiņas
Sapicinājām,
Dzīvību iedzinām
Ar kruķa kātu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20162.

Gana bija brūtes māte
Savus dēlus audzējuse:
Pasprogaini matu gali,
Palīkiem deguniem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20163.

Gana bija meitu māte
Savu meitu puškojuse:
Deguniņu izdrāzuse,
Lūpas biezas atstājuse.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20164.

Gon grib svuot'eņš
Daudzynomys;
Kuoda man loba līta
Jādaudzyna?
Savarkštu pīri,
Atmastu lyupu!
Nu vīnys lyup'enis
Treis peirēdz'eņi,
Nu ūtrys lyup'enis
Pīci puori postolu.
4222 [Vārkavas pag. D].

- 345 -

20165.

Gana labi tā māmiņa
Savu dēlu puškojusi:
Sabuntēti matu gali,
Nošņīpēts deguntiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20166.

Ir sieva redzēta,
Ne tāda sieva!
Puspūra sēnelu
Deguna galā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20167.

Jaunā māsa tautās gāja,
Vecā jāja panākstos,
Vecā jāja panākstos
Ar sirmiem pakaušiem.
216 [Ventspilī].

20168.

Jaunmeitas pierīte
Spogot spogoja,
Kam taukus laizīja,
Putriņu virdama!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20169.

Kad, tautieti, tu redzētu
Visus manus bāleniņus,
Vēl tu citu kungu sauktu,
Nosaņēmis cepurīti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20170.

Kādēļ taukas ganījās
Meža ļaužu zeltenītes?
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20171.

Kālab Pēteri
Auniņu sauca?
Sprogaiņa galviņa
Kā auniņam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20172.

Kālab Jānim kleinas kājas,
Kālab kumbris mugurā?
Kleinas kājas kalnā kāpt,
Kumbris labs maisu nest.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

20173.

Kalējs kala, smēde dega,
Melna vārna ogles dzeš;
Tā nebija melna vārna,
Tā kalēja līgaviņa.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

20174.

Kalnaina, lejaina
Jēcīša piere:
Pārsita māte,
Kam pannu laizīja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20175.

Kalsim, meitas, puišiem zobus
No sīkaja tēraudiņa.
Metat, meitas, pa mārkai
Puišiem zobus aizmaksāt!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

20176.

Kam tā meitiņa
Dzeltāniem matiem?
Šķilteŗa, vagara,
Stārasta meita?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20177.

Kam tā tāda brāļu māsa
Dzeltāniem matiņiem?
Pilni pirksti abas rokas
Vaŗa grieztu gredzentiņu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20178.

Kam tā tāda ziedu pļava
Dzeltāniem ziediņiem?
Kam tā tāda brāļu māsa
Dzeltāniem matiņiem?
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

20179.

Kam tas puisis, kam tas puisis?
Es tā puiša nepazinu.
Plata galva nesukāta,
Spica bārda nepucēta.
Mūs' tēvam(i) labi puiši,
Tie to bārdu nopucēs.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 346 -

20180.

Kāpēc Grietiņa
Sarkana metās?
Nozaga māmiņai
Sarkanu dzīparu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20181.

Kāpēc, Tŗiniņa,
Sarkana meties?
Apēdi māmiņai
Sarkanu burkānu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Aiz kū Juoneits
Sorkons metēs?
Apēde kaimiņu
Sorkonu suni.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20182.

Kāpēc Jānītis
Sarkans vaigā?
Tas bij apēdis
Sarkanu bulli.
Lai tas bullis kur tas bullis,
Kur tos buļļa ragus liki?
Ko pūtīšu, ko taurēšu,
Citu māsu pārvedot?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20183.

Kas kuŗam bēdas bija,
Ka man liels augumiņš?
Man pašai bēda bija,
Vajag gaŗu gabaliņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

20184.

Kas kuŗam bēdas bija,
Ka man mazs augumiņš?
Man pašai bēdas bija,
Rasā mirka villainīte.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20185.

Kas tā resnā,
Aiz galda sēdēja?
Vedama laukā,
Šķeļama pušu,
Būs mūsu tētiņam
Dui cūku siles.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

1. Lielas, resnas
Vedēju sievas.
Vedamas laukā
Šķeļamas pušu;
Būs mūs' brāļiem
Kumeļu siles.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20186.

Kas tā tāda dziedātāja
Ar to krijas deguntiņu?
Rītu būs karsta saule,
Pārsprāgs kriju deguntiņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20187.

Kas tam b'eja svuot'eņam,
Ka jis taišņi nas'ēd'ēje?
Vai t'ev b'eja guorni greizi,
Vai kuopuri mugurā?
4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

20188.

Kas tās tādas brūtes māsas,
Viena liela, otra maza?
Lielo vedīsim
Rudeni tautās,
Mazo pie kazas
Pazīdināt.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

20189.

Kauna kauna tev, meitiņa,
Nesukāti tev matiņi!
Ir irbīte ceļu tek,
Izsukājse cekuliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 198 [Saldū].

20190.

Ko, Anniņa, tu lieliesi,
Kas jel tevis nezināja?
Dūli melna kā čigāne,
Cita kurpes kājiņā.
190 [Kuldīā].

20191.

Ko nāci kāzās,
Bezpupu meita?
Vai nebij mājās
Pupotu meitu?
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

1. Ko nāci, bezpupi,
Panākstos?
Vai vairāk nebija
Pupotu meitu?
40 [Slokā (Rg)].

- 347 -

20192.

Ko nāci, ķipīti,
Panākstos?
Kur tava māmiņa
Govis slauks?
40 [Slokā (Rg)].

1. Ko tas maziņais
Spainītis nāca?
Ar ko Knapēni (=māju v.)
Ūdeni nesīs?
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20193.

Ko, puisīti, raudzījiesi
Miglainām actiņām?
Vai tu biji mežā audzis,
Vai meitiņu neredzējis?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20194.

Ko rejat, ciema kuņas,
Manu daiļu augumiņu?
Vai man vien gaŗi mati?
Vai nav baltas villainītes?
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

20195.

Ko smejies, tu puisīti,
Tev jau zobi izbiruši.
Ej uz Rīgu zobus pirkt
Piecu mārku gabalā!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20196.

Kur biji, Jānīti,
Kur klenderēji?
Dubļainas kājas,
Salmaina galva.
Nabadzi dzenāji
Gar mālu bedri,
Gar mālu bedri,
Gar salmu kaudzi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kur biji Krišeli,
Kur klenderēji?
Dubļainas kājas,
Salmaina galva.
Nabadzi dzenāji
Gar mālu bedri.
Vai tu aklis neredzēji,
Kāda manta nabadzei?
Divi nūjas, divi kules,
Divi maizes gabaliņi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Kur biji, Jēcīti,
Kur vanderēji?
Dublaiņas kājiņas,
Salmaiņa galviņa.
Pa gubeņu gubeņiem
Ar nabagu nabagiem.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

20197.

Lai Dīvs sorg' taidys bādys,
Kaida bāda M'eikuļam:
Cykuom Kačai mutis d'ev'e,
T'ej jam ūsys izplyukuoja.
435 [Latgalē].

20198.

Lai tī brauc'e l'eluokī,
Kuo tī brauc'e maz'eņī?
- L'elais brauc'e āstu, dzartu,
Mozais ļaužu pasavārtu.
4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

20199.

Lielā, resnā
Vedēju māte
Deviņām stīpām
Sastīpota,
Desmitiem ķīļiem
Saķīlēta.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

20200.

Līdzenas līdzenas
Kalnmuižas meitas,
Vai tās Dieviņis
Nolīdzinājs?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20201.

Luste man, liela luste,
Kundziņam muti dot;
Kundziņam liela bārda,
Smiekli nāca, nevarēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20202.

Mans brālītis bēdājās,
Kur ņemšoti ecēkšiņu:
Ediņai reti zobi,
Tur būs laba ecēkšiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20203.

Maza maza tā Annīte
Par visām meitiņām,
Te kājiņas, te rociņas, -
Sprīdi meta vēderā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 348 -

20204.

Melna bāba, melna bāba,
Kā tu nāci vedējos?
Tik tev bija baltumiņa
Kā baltā lakatiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20205.

Mīlēties mīlējās
Tam puišam mutes dot:
Tam puišam balta mute,
Rozes vaiga galiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

20206.

Myusu buobys bādovuos,
Kur žņeugsim čeis'el'eiti:
Aņeit'ei rati zūbi,
Tur žņeugsim čeis'el'eiti.
4222 [Vārkavas pag. D].

20207.

Mūsu māte bažījās,
Kur būs ņemt(i) maizes lāpstu:
Ilzītei [Jānīšam etc.] plata mēle,
Tur būs laba maizes lāpsta.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Līzītei plata mēle,
Tur būs plata maizes lize;
Ieviņai liels vēders,
Tur būs laba maizes mulda.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Vedējiņi bažījās,
Kur būs ņemti maizes lāpstu:
Panāksniekiem platas mēles,
Tur būs labas maizes lāpstas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20208.

Mūsu māte bažījās,
Kur būs ņemt maizes muldu:
Tev, NN, plats vēders,
Tur būs laba maizes mulda.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20209.

Mūsu māte bēdājās(i),
Kur būs ņemt būķa baļvu:
Trīnītei liels vēders,
Tur būs laba būķa baļva.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Saimenieks bēdājāsi,
Kur būs ņemti sārma baļļu:
Saimenieka resna sieva,
Tā ir laba sārma baļļa.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

20210.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt desu iesmu:
Skrodeŗam gaŗš deguns,
Tur būs labs desu iesmis.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20211.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt gaļas cirvi:
Skrodeŗam plati zobi,
Tur būs labs gaļas cirvis.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20212.

Mūsu māte bēdājāsi,
Kur būs ņemti pavārnīcu:
Grietiņai līka piere,
Tur būs laba pavārnīca.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

20213.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt staka piestu:
Viņu mātei resnas meitas,
Tur būs labas staka piestas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

1. Vidzemniece bēdājās,
Neesot staka piestas:
Mūs' krančam dziļa rīkle,
Tā būs laba staka piesta.
190 [Kuldīā].

20214.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemti telēķīšus:
Panāksniecēm platas pieres,
Tur būs labi telēķīši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20215.

Mūsu māte bēdājās,
Kur būs ņemt ūdens kāšus:
Šitiem puišiem līki pleci,
Tur būs labi ūdens kāši.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

20216.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs kārt slauktuvītes:
Dāvidam līks deguns,
Tur kārsim slauktuvītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 349 -

1. Bādāvos myusu meitys,
Kur b'ej kuort sprygul'eņus:
Svuot'eņam gara nuoss,
Ti kuorem sprygul'eņus.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

20217.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs lieti samazdziņas:
Madītei dobja piere,
Tur var lieti samazdziņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Panāksnu puišiem
Ieleji pierē
Kāznieku meitām
Samazgas ieliet.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

20218.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemti maizes abru:
Tā Mīliņa zema resna,
Tur būs laba maizes abra.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20219.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemt brunču knopes:
Nāburg' puišiem platas acis,
Tur būs labas brunču knopes.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20220.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemt velētavu:
Kārlītim plata piere,
Tur būs laba velētava.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20221.

Mūsu puiši bēdājās(i),
Kur būs ņemti lemesnīcu:
Ieviņai plata piere,
Tur būs laba lemesnīca.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20222.

Mūsu puiši bēdājās,
Kur būs ņemt paugu vadzi:
Madītei gaŗš [līks] deguns,
Tur būs labs paugu vadzis.
40 [Slokā (Rg)].

20223.

Mūsu puiši bēdājās(i),
Kur būs ņemti redelītes:
Pēteŗam [Ilzītei etc.] reti robi,
Tur būs labas redelītes.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

20224.

Mūsu puiši bēdājās,
Kur būs ņemti zirga sili:
Anniņai līka piere,
Tur būs laba zirga sile.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

20225.

Myusu puiši bāduojās,
Nu kuo byus grūžus veit:
Juon'eišam garas ūsas,
Tī byus lobi grūžus veit.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20226.

Mūsu [Kāzu] puiši bēdājās,
Pulkstenīšu neesot:
Panāsn' meitām lielas acis,
Tur tiek labi pulkstenīši.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20227.

Mūsu [kāzu] puiši bēdājās,
Ratiem loku neesot:
Panāsn' meitām lielas ausis,
Tur tiek labi ratu loki.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20228.

Kārlīšam balta mute,
Kur tik baltu nomazgāji?
Ik rītīna nomazgāja
Suvēnīna silītēi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

20229.

Kristam, brāļam,
Ieleja pierē;
Tur liku šķīvīšus,
Tur kaŗotītes,
Tur savu sunīti
Palacināju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Pēteŗa pierīte
Ar ielejiņu;
Tur nešu kauliņus,
Tur garoziņas,
Tur savu sunīti
Palacināju.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 350 -

20230.

Pricītim, brālītim,
Liela skāde notikuse:
Ķēve priekšu izspārdījse,
Buks pakaļu izbadījis.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20231.

Pēteŗami, brālīšami,
Matu gali apsviluši,
Matu gali apsviluši,
Tupelīšus rušinot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20232.

Brencīšam, brālīšam,
Zosis brēc vēderā;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur izcirta caurumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dzīva dzilna klikšķināja
Pa Kačiņas vēderiņu;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur izknāba caurumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Panāksnieku meitiņām
Kumeļš zviedza vēderā;
Kuŗu pusi pasagrieza:
Šuku šuku, kumeliņ!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

20233.

Ingiņami, bāliņami,
Trīs celiņi par vēderu.
Pa to vienu kungi brauca,
Pa to otru sulainīši,
Pa trešo darbinieki
Ar visām muciņām.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Anniņai, māsiņai,
Triju taku vēderiņš;
Pa to vienu kungi brauca,
Pa to otru sulainīši,
Pa trešo darbenieki
Žagariņus šļūcināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Vedējiņu tēviņama
Triju taku muguriņa;
Pa to vienu žīdi brauca,
Pa to otru čigāniņi,
Pa trešaju darbenieki
Ar skujām šļūcināja.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20234.

Jānīti, brālīti [Anniņa,
māsiņa],
Vilks tevi ēdīs,
Kam liki zem galda
Krustiski kājas!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20235.

Jānīšam gaŗas kājas
Kā tam purva stikānam;
Stikānam piederēja,
Jānīšam nepieder.
424 [Barkavas pag. Rz].

20236.

Kārlīšam gaŗi mati,
Nava labi izsukāti;
Peles migu ietaisījšas
Pašā matu galiņā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Anna savus gaŗus matus
Gadskārtā izsukāja;
Tur naksniņu naksniņā
Pele bērnus midzināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20237.

Jānīšam griezti mati
Kā tam Rīgas kucēnam;
Kucēnam piederēja,
Jānīšam nepieder.
424 [Barkavas pag. Rz].

20238.

Kurzemnieku jauni puiši,
Jūs man zobu nerādiet!
Ņemšu bērza pagalīti,
Es jums zobus parādīšu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

20239.

Marija lielās,
Ka grazna gāla;
Mūs' pašu namam
Graznāks jumts.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20240.

Vidzemnieki lielījās
Daiļas meitas audzināt:
Platas pieres, lielas krūtis
Kā tiem Rīgas ērzeļiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20241.

Vīciepene (=māju saimn.) lielījās,
Daiļus dēlus audzinot.
Purā auga līka priede
Tava dēla daiļumā!
1191 [Ēveles draudzē].

- 351 -

20242.

Susējieši, lielvēdari,
Trepes slēja pie kumeļa,
Lūdzin lūdzu Sauku meitas,
Lai padotu cepurīti.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20243.

Juon'iešam lels vādars
Kai soldota barabans;
Pīcas vāzas salauzēju,
Puorsišonas nadabuoju.
4271 [Rēzeknes apr.].

20244.

Juon'eišam l'eikas kuojas
Kai tam pūra valnānam:
Par sakuorņam izlauzēja,
Pēc meitiņu skraideidams.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20245.

Līzei, māsai,
Sarkana galva
Kā mūs' pērnai
Tītaru mātei.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20246.

Trīnei, māsai,
Viens pats zobs;
Tīr' rudzu maizīti
Snapāt snapāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Vakara māsai
Trīs zobi mutē;
Tā mūsu gaļiņu
Kapāti kapā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 232 [Talsos (Tl)], 363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20247.

Anniņai, māsiņai,
Bārdas kušķis mugurāi [=bize];
Kad izgāja klajumā,
Vējš bārdiņu kustināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20248.

Anniņai, māsiņai,
Līku galu deguniņš;
Pieslienam zelta trepes
Pie staltā deguniņa.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

202481.

Līzītē, māsiņē,
Pīle brēca vēderā:
Pīku pīku, pēku pēku
Pa Līzītes vēderiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

20249.

Jūliņai, māsiņai,
Zied sarkani vaigu gali;
Būs Kārliņš kaitinājis
Ar sarkanu ābolīti.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20250.

Līzītei, māsiņai,
Trīs bizītes pakaļā.
Vienu bizi suņi rēja,
Otru puiši plucināja,
Trešajāi bizītē
Pūce bērnus perināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20251.

Līziņai, māsiņai,
Vaŗa bungas mugurā;
Ik piektdienas Talsos brauca
Vaŗa bungas skandināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20252.

Mārsnēniešu meitiņāmi
Sūnām pupi apaugši;
Bērzoniešu tēvu dēli
Ar guntiņu svilināja.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

20253.

Piebaldzēnu meitiņām
Viena bize pakausē;
Gatartieši nocirtuši,
Cira kātu dēvēdami.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

20254.

Jānīšam melni mati,
Iesarkani matu gali.
Ja tas burti nemācēja,
Sāli pūst gan mācēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20255.

Ansiņis Ansiņis
Lūkojās;
Ik aces uzmetu,
Nosārka vien.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 352 -

20256.

N-nieku novadā
Nav neviena laba puiša,
Visi tādi buļļu pieres,
Teļu putras strēbējiņi.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

1. Māte mani kāzās raida
Arājiņu lūkoties.
Kādu vēju nolūkošu,
Visi tādi buļļu pieŗi!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Nav neviena ozoliņa
Rūtainām lapiņām;
Nav neviena tēva dēla
Pa manami prātiņam;
Visi tādi buļļa pieres,
Teļa putras strēbājiņi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

3. Salasīti salasīti
Mūs' māsiņas vedējiņi,
Tādi vien kaula pieres,
Teļa putras dzērājiņi.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20257.

Meženieku novadā
Nav neviena laba puiša,
Visi tādi vindas spaņņi
Nosistām ķimeņēm.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

20258.

N-nieku novadā
Nav neviena laba puiša:
Citam bija līkas kājas,
Citam kumpa mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Skujas mājā cauri gāju,
Lāgus meitu neredzēju:
Cita līka, cita greiza,
Citai čumpa mugurā.
Viena visudaiļākā,
Tai bij kriju deguntīns.
Lai būt' kriju ko būt' kriju,
Kad nebūtu salāpīts,
Ar lūkim salāpīts,
Ar vaskim novaskots.
1191 [Ēveles draudzē].

2. Nav neviena krietna puiša,
Kur naksniņu pārgulēt:
Cits ir līks, cits ir greizs,
Citam kupris mugurā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3. Sen dzirdēju, nu redzēju
Kalnmuižnieku dailas meitas:
Citai bija līkas kājas,
Citai kumpa mugurāi.
Līkas kājas kalnā kāpa,
Kumpa vilka atpakaļ.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20259.

Kārlīšam platas acis
Ne pa Dieva likumam:
Krūmi, meti izplēsuši,
Pēc meitām dzenoties.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Jurīšam platas acis
Ne pēc Laimes likumiņa:
Žagariņi izplēsuši,
Tumšu nakti staigājot,
Tumšu nakti staigājot,
Ciema durvis virinot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Mārtiņam raibas acis,
Kas tās raibas norakstīja?
Ērkšķu krūmi norakstīja,
Pēc meitāmi lodājot.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

3. Ne pēc Dieva likumiņa
Jānīšam līkas kājas:
Pura siekstes izlauzušas,
Meitām pakaļ dzenoties.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

4. Puisīšam raibas acis
Kā raibam vanagam:
Pa krūmiem noplosījis,
Pēc meitām tīkodams.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20260.

Jānītim platas nāsis
Kā tam prūšu ērzelim:
Tas saoda mūs' māsiņu
Par deviņi pagastiņi.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautietimi platas nāsis
Kā tam turku ērzelim:
Tas aizoda mūs' māsiņu,
Kaut mūrī iemūrētu.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20261.

Ozoliešu puisēniem
Putrā bārda nobrukusi,
Ne pucmeņa jāmeklē,
Ne naudiņas jātērē.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

- 353 -

20262.

Varkluonīšūs plīna z'em'e,
Tī aug puiši kai srynguli;
Cyskuodīšūs smilkšu z'em'e,
Tī aug puiši kai kundz'eņi.
426 [Sakstagala pag. Rz].

20263.

Jānīšam raibas acis
Kā tam peļu vanagam,
Uz acīmi cepur' nesa,
Pazemīgi raudzījās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20264.

NN savas meitas teica,
Kas tās meitas nezināja?
Kā silītes, kā muldiņas,
Kā līkais laivas gals.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20265.

NN savu pannulaižu
Atsūtīja panākstos;
Zilas lūpas, mella mēle,
Kā panniņu laizījuse.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20266.

Anniņai [Jurišam etc.] šauras acis
Kā manami sivēnam.
Drāžiet, brāļi, irbuliņus,
Kā varami iespīlēt!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dodiet nazi, dodiet nazi,
Lai es drāžu irbuliņu:
Jēcītim šauras acis,
Ka varēju iespīlēt.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20267.

Jānīšam skaista sieva,
Tas ved līdz panākšņos;
Pēteŗam, tam neskaista,
Tas pameta sētiņā.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

20268.

Krustiņš skaistāks
Par visu pulku,
Tai mēs sākām,
Tai mēs beidzām,
To mēs cirtām
Trim gabaliemi.
Viens būs bungām,
Otris stabulēmi,
Trešs būs logu
Aizbāžami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20269.

Pēteŗam smuka sieva
Sarkaniem vaidziņiem;
Tik vien bija tā nelaime:
Kreisa kāja izlūzusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20270.

Jānīts savu līgaviņu
Nezināja kur glabāt.
Klētī lika, žurkas ēda,
Skapī lika, sapelēja;
Tai vajaga stikla durvju,
Pulierētas istabiņas.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

20271.

Sasmadznieki smuki puiši
Par visiem puisīšiem:
Greizas acis, lauka piere
Tā kā turku čigaiņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20272.

Ediņai strupa mēle
Ne pa Dieva likumam:
Māte galu nogriezuse,
Krējum' Ķērni liķējot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20273.

Anniņa, tā laba
Caur sienu raujama,
Ne tai pupiņu,
Ne vēderiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20274.

Juon'eišam taidys ūsys
Kai munami kotynam:
Vīna gara, ūtra eisa,
Treša niul'e izdeguse.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20275.

Juon'eišam ūsas
Kai kūkļu strunas:
Ka muti pluota,
Skanēti skan'.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

- 354 -

20276.

Lizumniešus cauri gāju,
Krietna puiša neredzēju,
Tādi vien priekšā nāca
Kā tie ziemas suvēniņi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. N-iešu valstītē
Lāga puišu neredzēju;
Tādi vien pretī nāca
Kā rudens sivēniņi.
Kurmji, krupji nozīduši,
Liektavēni nojājuši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20277.

Pēteŗam caurs vēders,
Dzens izkala caurumiņu;
Kalējam kreklu deva
Par vēdera lāpījumu.
334 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20278.

Nava lāga, nava lāga
Panāksnieku puisēnos:
čīkst tiem kauli staigājot,
Ķlab tiem zobi runājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20279.

Nava lāga, nava lāga
Tos nāburgu puisēnos:
Citi šķībi, citi greizi,
Citi meitu salauzīti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Nava lāga, nava lāga
N-iešu meitiņās:
Cita šķība, cita greiza,
Cita puišu salauzīta.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20280.

Nav nenieka, nav nenieka
No tiem mūsu puisēniem:
Lielas galvas, platas acis
Kā tiem krievu kumeļiem.
24 [Lēdurgas draudzē], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vai bāliņi, vai bāliņi,
Kāda tava vedamā:
Liela piere, platas acis
Kā manami kumeļam.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

202801.

Nav nevienas lāga meitas
Cesvainiešu pagastā,
Tādas vien vīzdegunes
Sēņu zupas strēbējiņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20281.

Nav nevienas skaistas liepas
Ciema tēva tīrumā;
Nav nevienas skaistas meitas
Ciema tēva istabā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20282.

Ne pēc Dieva likumiņa
Annītei gaŗas lūpas:
Jauni puiši izstiepuši,
Pārliekām bučodami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20283.

Neplāti, Dārtiņa,
Tik plati muti,
Nerādi citiem
Savus lielus zobus!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20284.

Nasasmej, tu svuot'eņ,
Narīz golvas atpakaļ!
Ir radzāti, puorradzāti
Tuodi zūbu ruodeitoji.
409 [Līksnas pag. D].

20285.

No acīm vien pazinu
Lielsirdīgu tēva dēlu:
Platas acis, sārti vaigi
Kā uguns dzirkstelītes.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

20286.

Nu atbrauc, nu atbrauc
Diženie, raženie:
Diženies tēva dēls,
Raženā mātes meita.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20287.

Pārjāja panāksnieki
Par tāšu birzi,
Iedega tāša,
Nosvila bārzda.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20288.

Palēni palēni,
Stāvmuca, grozies:
Ja stīpas brucīs,
Tad ķīļi birīs.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 355 -

20289.

Paldies saku māmiņai
Par to gaŗu deguntiņu:
Kad es kritu no kumeļa,
Uz deguna atspiedos.
216 [Ventspilī].

20290.

Panāksnieku jaunas meitas
Gul kā sēnes ceļmalē;
Kazas kājas noēdušas,
Sēņu kātus domādamas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

1. Vedējiņas sasēdušas
Kā peciņas birzmalē;
Kazas kājas noēdušas,
Peku kātus dāvādamas.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20291.

Panāksnieku meitām
Atkarušas lūpas.
No vienas pusītes
Zābaku lieli,
No otras pusītes
Zirgiem sedli.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20292.

Panāksnieku meitenītes
No māmiņas cičus ņēma.
Ak jūs trakas meitenītes,
Vecas lietas lienēdamas!
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

20293.

Panāksnieku puišu dēļ
Gludas galvas nesukāju;
Kad ieraugu vedējiņus,
Kā cielava saglaudīju.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20294.

Panāksnieces apsirgušas
Ar tām gūžu nelaimēm.
Es izskrēju grāvju grāvjus,
Gūžu zāļu nedabūju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

20295.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brālis!
Vai tas brūtes īstais brālis
Ar to kriju deguniņu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Parādiet, panāksnieki [vēdnieciņi],
Kuŗš ir jūsu virsinieks!
Tas bij jūsu virsinieks,
Kur ar kriju deguniņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2. Parādiet, panāksnieki,
Kuŗš vedeklas brāleliņš.
Tas vedeklas brāleliņš
Ar to krija cepurīti.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20296.

Pie kadiķa nesēdēšu,
Kadiķim liela rasa;
Pie Jānīša nesēdēšu,
Jānītim liela bārzda.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

20297.

Pie tā puiša es neietu,
Kad es vīra nedabotu:
Gaŗas aus's, platas ac's,
Vēders šķūņa lielumā.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20298.

Pie tā puiša es neietu,
Tam dzeltāni, gaŗi mati:
Kam dzeltāni, gaŗi mati,
Tam ir barga valodiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20299.

Plakanas plakanas
Tās brūtes māsas
Liekamas plānā,
Veļamas apaļas.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20300.

Precenieka mēlītei,
Ko mēs tai darīsim?
Izvērsim diegu cauri,
Pakārsim skurstenī.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20301.

Protami, redzami
Šās zemītes ozoliņi:
Rūšu kristi, salnas ēsti,
Nokaltušu virsotnīti.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 356 -

20302.

Puika puika, es tev saku,
Mazgā tīru savu muti:
Tikmēr sievas nedabūsi,
Kamēr muti nomazgāsi.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

20303.

Puiši puiši, suņi suņi,
Jūs man zobu nerādiet!
Purvā auga sausi kārkli,
Es jums zobus izbadīšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Puiši puiši, suņi suņi,
Jius man' zūbu naruodit!
Es nabeju bl'ēņu meita,
Jiusu zūbu vāruotuoja.
4271 [Rēzeknes apr.].

2. Puiši puiši, suņi suņi,
Jius man' zūbu naruodit!
Ka es jimšu grebļamū.
Izbadēšu strēbļamū.
4271 [Rēzeknes apr.].

3. Puišķēniņi puišķēniņi,
Jūs man zobus nerādiet!
Ņemšu labu stupenīcu,
Sākšu zobus klabināt.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20304.

Puisīt, tavu nesmukumu,
Gar lūpiņu bārda auga!
Meitiņ, tavu smukumiņu,
Apaļiem vaidziņiem!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20305.

Resna resna
Vedēju māte,
Deviņām stīpām
Sastīpāta.
Izgāza stenderi,
Iekšā iedama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20306.

Rīgas kungi, šurp nākdami,
Ķērnes pienā mazgājās,
Lai tie būtu smuki balti
Pret tām mūsu meitiņām.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20307.

Sarkanbaltas magonītes,
Kā pienā izmazgātas;
Sarkanbaltas mārcēnietes,
Kaķa asti apēdušas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20308.

Šauras šauras man actiņas,
Es puisīti cauri redzu:
Tam puisīšam rudas acis,
Tas dzers sievas asariņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20309.

Še tāda nebija,
Kāds te ienāca:
Līkām kājām,
Ķeseli sānos.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

20310.

Še tādas nebija,
Nu tādas radās:
Laukām pierēm,
Baltām acēm.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20311.

Šitām ciema meitiņām
Slikta slava izgājuse:
Griķu salmu izbāzušas
Savus pupus pūnītē.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20312.

Sen dzierdēju, nu redzēju
Tos dziļos Teraniekus (=māju v.):
Citam acis kā bunduli,
Kā dzērvei deguniņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20313.

Sen slavēja Skramanos (=māju v.)
Lielas meitas izaugot:
Ne lielākas, ne mazākas,
Kā pakulu kodeliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20314.

Sen slavēja NN-os
Lielus puišus saaugušus;
No lielā slavējuma
Kā pērnaji vepŗukiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Gan jau sen daudzināja
NN-os lielus puišus;
Ni lielāki, ni mazāki
Kā pērnie sivēniņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 357 -

20315.

Sen teica Dunduru
Bagātu vīru:
Pušpūra sēnalu
Deguna galā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20316.

Sīkas mazas man māsiņas
Kā auziņas tīrumā;
Apsēdušas tautu galdu,
Kā bitītes vīvināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20317.

Zīmēti, zīmēti
Vakara brāļi:
Skriemeļu acīm,
Šķērstām nāsīm.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20318.

Zilači, rudači
Pa vērdiņam;
Viens pats melnacis
Pimberi maksā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20319.

Zili melli dūmi kūp
Diža meža maliņā:
Tā Pēteŗa bārda dega
Ar ziliem uguņiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20320.

Skaisti skaisti jauni kungi,
Vēl skaistāki arājiņi;
Cirsti, tēsti jauni kungi.
Ēvelēti arājiņi.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

20321.

Skaties, puisi, nesaskat',
Es pie tevis gan neiešu:
Tava galva kā apara,
Deguniņš kā čakārnis.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

20322.

Smej, smej, NN,
Tev labi vedās:
Pīlāgu lūpiņas,
Skangalu zobiņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20323.

Smejies, Dārtiņa,
Tev daiļi piestāv:
Tev plānas lūpiņas
Kā papīrītis.
224 [Kabilē (Kld)].

20324.

Smejies, NN,
Tev labi pieder:
Pilli tavi zobiņi
Kaņepju čaulu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

20325.

Smuka, daila tā meitiņa,
Kur tā tāda gadījās?
Tur būs daila māmuliņa,
Kur tā tāda gadījās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20326.

Smuka meita, skaista meita,
Šķitās kauna neredzēt;
Tā sēdēja kauniņā
Kā ābols rasiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Smuks puisīts, skaists puisīts,
Šķitās kauna neredzēt.
Sēd puisīts kauniņā
Kā puķīte lietavā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20327.

Smuka smuka tā meitiņa
Par visāmi meitiņām;
To bij krupji nozīduši,
Lietuvēni nojājuši.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20328.

Smukāka Grietiņa
Par visām meitām,
Izēda mātei
Krējuma ķērni.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

20329.

Smuks puisītis melnu muti
Ienāk meitu istabā.
Ej ārā, mazgā muti,
Tad nāc meitu istabā!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

20330.

Steidz, mana māmiņa,
Biezputru vārīt:
Bezzobis atnāca
Panākstos.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 358 -

20331.

Strūdzenes, krievenes
Panāksnu meitas:
Sukāti matiņi
Kā krievenēm.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20332.

Strupa, resna es uzaugu,
Bajāriņa līgaviņa;
Bajārs mani ēdināja
Ar tiem pūŗu Ķiļķēniem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20333.

Strupa, resna tu, Babiņa,
Zem', apaļu vēderiņu;
Tu bij' laba žīda ķēve
Tabaciņu vizināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20334.

Svuot'eņam raibas ac's'
Kuo munam v'ēršukam.
V'ēršukam pīdarā,
Svuot'eņam napīdar.
409 [Līksnas pag. D].

20335.

Svuot'eņam ratys ūsys, -
Kur tuos cytys palykušys?
Z'eil'e žub'e iznosova
Pavasar p'erekļam.
4222 [Vārkavas pag. D].

20336.

Svuot'eņam rati zūbi,
Cauri byra kvīšu maiz'e;
Pavasar saul'eit'ē
Z'eil'is žubis izvolkuo.
426 [Sakstagala pag. Rz].

20337.

Tā kaza kaujama,
Tai stāvi ragi;
Tā meita vedama,
Tai stāvi pupi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20338.

Tā Dārtiņa lielījās
Veselīga mātes meita;
Māte kuili nojādīja,
Laitītājas meklēdama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20339.

Tā Anniņa nevesela,
Sevī vien lūkojās.
Ņem, bāliņ, līko ķēvi,
Brauc pie liesas dūrējiņa!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

20340.

Tā Līzīte nevesela,
Sevī vien skatījās.
Liec par sevi Dievu lūgt
Madaliņas baznīcā!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

20341.

Tā NN [Anniņa etc.], šurp nākdama,
Ziepītēs ziepējās;
Tikpat melnas uzacītes
Kā manam(i) sivēnam.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Tu, puisīti, šurp nākdams,
Gana balti mazgājies;
Tikpat melnas aizausītes
Kā manam sivēnam.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

20342.

Tā sēd Dārtiņa
Kā veca kaķe,
Ne māte pērusi,
Ne laitījusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

20343.

Tādi vien kaulu pieres,
Sila peku lauzējiņi,
Tādi vien līkdeguņi
Mūs' māsiņas vedējiņi.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20344.

Tai ciemā tādi puiši
Kā tie ziemas sivēniņi,
Īsajām kājiņām,
Srīdi vien rumpītī.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20345.

Tas NN lielījās
Veseliškis tēva dēls.
Ne lielāks, ne mazāks
Kā saldata barabans.
424 [Barkavas pag. Rz].

- 359 -

20346.

Tas Krišītis no pakaļas
Kā tēviņis izskatās:
Sirmi mati, pliks pakausis,
Tēva svārki mugurā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

20347.

Tas NN [Jānīts etc.], šur nākdams,
Putrā bārzdu brucināja,
Lai tās mūsu meitenītes
Jaunu vien daudzināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

20348.

Tas NN, šurp nākdams,
Ziepēm zobus balināja;
Vēl vienā šķirbiņā
Vēža kāja karājās.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20349.

Tys NN skaistuoks
Par vysu draudzi:
Tabāka pokuška [laguška]
Daguna golā.
435 [Latgalē].

20350.

Tautu meita lielījās,
Ka būs daiļas panāksnieces.
No triju novadu
Nabadzes salūgtas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20351.

Tev, NN [Pēteri etc.], balta mute,
Tev sarkani vaigu gali;
Dievs žēloja to meitiņu,
Kas būs tava līgaviņa!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

20352.

Tev, NN, melna mute,
Trīs gadiņi nemazgāta;
Ceturtā nomazgāji
Rūgušās samazgās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

20353.

Tev, NN, mellas acis
Kā manam sivēnam.
Vārna peļķi sajaukuse,
Nava acis nomazgājs.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

20354.

Tev, Jūlīt, nevajaga
Ciemā iet ugunī:
Tev pašai uguns stāv
Tavu vaigu galiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

20355.

Tev, Grietiņa, reti zobi,
Dod man galvu izsukāt:
Man galviņa pieputējsi
Visu gadu rijiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

203551.

Tev, tētiņ, spica bārzda,
Tieva gaŗa cepurīte!
Māmiņē smiekli nāca,
Uz tētiņa raugoties.
224 [Kabilē (Kld)].

20356.

Tik tāda žagata
Vakara māsa;
Tik tāds kraķītis
Vakara brālis.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20357.

četras bija brūtes māsas,
Divi lielas, divi mazas;
Tās lielās tās mazās
Ar pupiemi nobadīja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Trīs meitiņas kāzās bija,
Divas lielas, trešā maza;
Tās lielās to mazo
Ar pupiemi nobadīja.
198 [Saldū].

20358.

Tu, Anniņa, bēdājies,
Kur būs kārti vaiņadziņu:
Jānītim līks deguns,
Tur var kārt vaiņadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20359.

Tu Ilzīte, smuka meita,
Kur es tevi paglabāšu?
Istabā blusas rēja,
Aizkrāsnē circenīši.
190 [Kuldīā].

- 360 -

20360.

Tu Ilzīte, smuka meita,
Kur es tevi paglabāšu?
Kad vīlēšu maišelīti,
Ievdēšu vīlītē.
190 [Kuldīā].

1. Tu Jānīti, smuks puisītis,
Kur mēs tevi glabāsim?
Lindraciņu vīlēdamas,
Ievīlēsim vīlītē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20361.

Tu Kristiņ, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem:
Tev galviņa kā cinītis,
Kā ciekausis deguntiņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Lai man tika, kas man tika,
Tas tēviņis, tas man tika:
Tam gāliņa kā cērpiņas,
Kā ciekausis deguniņis.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

20362.

Tu Jānīti, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem,
Tev ziedēja runča aste
Deguniņa galiņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 40 [Slokā (Rg)], 151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 231 [Stendē (Stendes pag. Tl)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tavu smuku puisēniņu,
Tavu slaiku deguniņu:
Vilka aste, pūces aste
Zied deguna galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20363.

Ūjā Anniņ,
Tavu lielu acu!
No vienas acs
Deviņi bunduli.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20364.

Ūjā Pēteri,
Tavu lielu bārzdu!
Deviņas nabadzes
Nedēļu plūca,
Apjuma muižā
Nabagu namu,
Vezumis atlika
Laidaru kaisīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Vai vai Jānīt,
Tavu lielu bārdu!
Pieci veci nabagi
Nedēļu pļāva,
Piecas vecas nabadzes
Nedēļu grāba;
Apjuma mūs' muižā
Tītaru stalli,
Tupesis atlika
Laidaru kaisīt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20365.

Ujā Marij,
Tavu lielu degunu!
No viena deguna
Deviņas stabules.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20366.

Ujā Jukum,
Tavu platu acu!
Tur bija vellam
Ērbēģu logi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

20367.

Ūjā ūjā vedējtēvs,
Tavu resnu vēderiņu!
To tev dara cūkas gaļa,
Krogus papa alutiņš.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20368.

Ūjā vells, ūjā vells,
Kādi puiši ciemiņos!
Citam mute kā vilkam,
Citam nāsis kā lāčam
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20369.

Vai no elles tu izlīdi
Tik dižens tēva dēls!
Sarkanbalti vaigu gali,
Zirņu zieda cepurīte.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20370.

Vakara māseja
Trīs zobi mutē;
Apēda brāļam
Trīsgada vērsi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 361 -

20371.

Var pazeit tū puiseiti,
Kurs bej lylys dzāruojeņš:
Sorkons vaigs, raibas ac's'
Kai tam peļu vonogam.
4271 [Rēzeknes apr.].

20372.

Vedējiņa tēviņam
Kumpa, līka muguriņa;
Vedējiņa māmiņai
Ar kalniņu vēderiņis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20373.

Vedēju tēvam
Pliks pakausītis,
Mūs' bērni skatās
Kā mēnesī.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

20374.

Viena pati skaista meita
Panākstnieku pulciņā,
Pie tās sāku, pie tās beidzu,
Pie tās rokas nomazgāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

20375.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Tava mute nemazgāta.
Ej lejā, mazgā muti,
Nāc kalnā maurodams!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

20376.

Veci vien, veci vien
Mūs' māsiņas vedējiņi;
Viens pats bija pajaunāks,
Tas ar līku deguniņu,
Visus kaktus izokstīja,
Visas bļodas izvandīja.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20377.

Visiem visiem
Cilvēka galvas;
Vedēja mātei
Sakārņa galva.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20378.

Visi muižas ozoliņi
Rētainām lapiņām;
Visi muižas jauni puiši
Rētainām lūpiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20379.

Vysi soka, vysi soka:
Malnaceite, malnaceite!
Jau tuos munas malnas acis
Dažu puisi kairynuoja.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

203791.

Caur sienu raujama
Jānīša mēle,
Tas mūsu māsiņu [brālīti]
Izpidelēja.
224 [Kabilē (Kld)].

57173.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Tādi resni tēva dēli!
Gana platas tēva duris,
Vēl ielīda stenēdami.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

57174.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Ko mēs, puiši, darīsim?
Mūsmeitām gaŗas mēles
Kā tās bērzu galotnītes.
286 [Nītaures Rg].

57175.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Ko mēs, meitas, darīsim?
Visiem puišiem līki snīpji,
Līču loču deguntiņi.
286 [Nītaures Rg].

57176.

Ai daiļā tautu meita,
Nu es tevi ieraudzīju:
Strupa resna, šķība līka,
Sēņu kule mugurā.
282 [Nīcas Lp].

57177.

Ai tu lepnis mātes dēls,
Tavu daiļu augumiņu:
Īsas kājas, gaŗas rokas,
Sakumpusi mugur(iņ)a.
413 [Stendes Tl].

- 362 -

57178.

Ai tu ciema zeltenīte,
Tavu lielu daiļumiņu!
Līkas kājas, greizas rokas,
Ac's ābolu lielumā.
468 [Vārnavas (Vārenbrokas) Jk].

57179.

Voi voi tu Gabrus,
Tovu skaistu augumeņu!
Ap tū tovu augumeņu
Div ubadzis tīsu cjāļa;
Vīnai kuli izkratēji,
Ūtrai vāzu salauzēji.
365 [Sakstagalas Rz].

57180.

Ak tautiete, zeltenīte,
Cik tev skaista ārpusīte!
Tu būt' lāga meitenīte,
Ja tev būtu iekšpusīte.
495 [Viļķenes Vlm].

57181.

Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Tavu lielu vēderiņu!
Tek blusiņa trīs dieniņas,
Nevar to aptecēt.
383 [Sērenes Jk].

57182.

Ai Jānīti, smuks puisīti,
Tu jau manis uzaudzēts!
Cik telīnu padzirdīju,
Devu ķipi izlaizīt.
33 [Baižkalna C].

57183.

Ai Jānīti, smuks puisīti,
Kam tu līdi aizkrāsnē?
Nobradāji kaķei bērnus,
Kuņai mazus kuceniņus.
176 [Kārzdabas Md].

57184.

Ai tautu meita, ai tautu meita,
Tavu melnu deguntiņu!
Sivēns laiza, kaķis laiza,
Nevar nekā nolaizīt.
605 [Skolas].

57185.

Vai vai tu Juonīt,
Tovu lelu deguneņi!
Mošen tevi vysa radņa
Aiz daguna cīmā vedja.
389 [Silajāņu Rz].

57186.

Vai vai tu Aneit,
Taidu tovu skaistumeņi!
Uz tevim tai puiši verās
Kai uz ūgu vuoceleites.
182 [Kaunatas Rz].

57187.

Vaiju vaiju tu puisīti,
Tavu gaŗu deguntiņu:
Pieci pāri zaķu lēca
Pa to tavu deguntiņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57188.

Vai vai Grietiņ, vai vai Līziņ,
Tavu gaŗu deguntiņu!
Viena slauka istabiņu,
Otra slauka aizkrāsnīti.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

57189.

Vaiji vai tu muoseņ,
Tovu mozu daguneņi!
Pīcys buobys atsasāda,
Vāļ pīcom vīta beja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57190.

Juoneišam gars daguns,
Kai tam pūra stykonam;
Pīcas buobas sasādušas,
Vēļ pīcom vīta byus.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57191.

Mūsu ciema puisēniņi,
Ar gaŗiemi deguniemi:
Piecas vārnas sasēdušas,
Vēl bij rūmes žagatai.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57192.

Skatātiesi, brīnātiesi,
Mūsu meitu deguniemi!
Piecas vārnas uzmetušās,
Vēl būs rūmes žagatāmi.
24 [Asares Il].

57193.

Līlejās myus' puiseiši
Skaisti veiri izauguši;
Pīcas babas uz nases sēd,
Sastyjai vīta byut(u).
605 [Skolas].

- 363 -

57194.

Oi Jezup oi Jezup,
Tovu lilu daguniņu:
Vīnā pusē žids dzīvāja,
Utrā pusē igounīts;
Žīdiņš olu tacināja,
Igauns ormas laidināja.
358 [Rugāju Abr].

57195.

Ai Geleit, ai Geleit,
Kuo tik augsti kryutis ceļ?
Zyla tova pavēdere
Kai tei cyuku pavuorneica.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57196.

Ai muoseņas, ai muoseņas,
Kaida lela nalaimeite!
Myusu cīma jaunečam
Kozas kuojas apgrauzušas.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57197.

Vai muoseņis, vai muoseņis,
Tovas skaistas podruškeņis!
Sēju rožas i mogonas,
Taidas skaistas nazīdēja.
314 [Pildas Ldz].

1. Oi skaista, oi skaista,
Šei myusu draudze!
Sjēju lelu rozu duorzu,
Tuos cik skaiški nazīdjā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57198.

Aij meitiņas, eij māsiņas,
Kādas jūsu tukšās galvas!
Pirtī garu lejamās,
Cūk' ēdienu smeļamās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57199.

Ai meitiņ, ai meitiņ,
Tavu daiļu lūpiņu!
No vienas lūpiņas
Pieci pāri pastalu;
No lūpiņas maliņām
Pastalām aukliņas.
575 [Valmiera Vlm apr.].

57200.

Ai puisīti, ai puisīti,
Tavu lielu skuta bārzdu:
Piecas virves savijam,
Pods palika pakulās.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

57201.

Ai runcīti, peļu ņurra,
Tev bij mellis deguntiņis!
Ai meitiņa, balmutīte,
Pienā vien mazgājusi!
141 [Ivandes Kld].

57202.

Voi voi tu muoseņ,
Tovu skaistu kristamuoti!
Treis pudi tabaka
Daguna golā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57203.

Aiz ko manim līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
To man dara meitu grēki,
Meitām maukti gredzentiņ'.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

57204.

Aizguļo, aizguļo
Malna tyucs,
Sabrauca Puncuļu
Malnī ļauds.
551 [Ludza Ldz apr.].

1. Aizgula tyucteņa
Uļņeicas golā,
Sajuoja vaboļa
Maļņī ļauds.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57205.

Aizgula tyucniņa
Sātmaļu golā,
Aizgula Nn.,
Malnī ļauds.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57206.

Ak tu krupis, tautu meita,
Tavu daiļu augumiņ':
Velvēts kaklis, strupi pupi,
Strups mazs deguntiņš.
273 [Mores Rg].

57207.

Ak tu puiša knēvelīti,
Ko ap mani knakstījies?
Es meitiņa pieaugusi,
Pilna puiša līgaviņa.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 364 -

57208.

Ak tu smuka mamzelīt,
Gaŗi salmi vēderā;
Gaŗi salmi vēderā,
Krinuliņi apakšā.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

57209.

Akli, lepni mūsu puiši,
Augstiem vācu deguniem:
Divas brilles salikuši,
Neredz brāļa arājiņa.
192 [Kosas C].

57210.

Atbraucja Jureits
Ar vīnu aci.
Kausim kači,
Liksimi aci!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57211.

Še atbrauca tī Aņīte
Bez vienas austiņas;
Steidzami druozam
Kringeļa ausi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57212.

Atbrauce Mikeļs
Kromoju golvu;
Myusu pusī korsta saule,
Rozpleiss tova kroma golva.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Atbrauca Ilžeņa
Ar kromoju golvu;
Nūraugūs korsta saule,
Sadegs tova kromo golva.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Tys Juoneitsi tja atbraucja,
Ai tū sovu groma gouvu.
Myusu pusī korsta sauļa,
Groma gouva saplaisois.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57213.

Pūļi pūļi, leiši leiši,
Kuo guojati šai zemē?
Šai zemē sylta saule,
Puorpleiss jyusu pūda golvas.
236 [Līvānu D].

57214.

Atjouja Pīters
Ar pusi buordys.
Voi tu oklys, naredzēji
Ūtras puses nūžaruot.
605 [Skolas].

57215.

Atskrien krupis, ciema puisis,
Mūsu meitas lūkoties.
Skrej projām, ciema puisi,
Mūs' meitām šķības gūžas!
374 [Sātiņu Kld].

57216.

Atskrēja rīdzinieces,
Lai viņas lūko;
Sarūsējšas, sapelējšas,
Mūs' puiši negrib.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57217.

Atskrēja Milīte
Ar ratīm zūbim;
Byus myusu puišim
Gruobekļu zūbi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57218.

Atskrēja Babiņa
Pa strungu dārzu;
Strundzīš iedūrās
Vēdera gale.
129 [Gudenieku Azp].

57219.

Atskrēja svuotiņš
Ar ratom ūsom;
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogorūs.
503 [Višķu D].

1. Voi voi Pīteri,
Tovu skaistu ūseņu!
Saskrēja zvierbuļi
Kai žuburūs.
591 [Ludzas apr.].

2. Voi voi Juoņeit,
Tev ratys ūsys;
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogoru kryumūs.
18 [Andrupenes Rz].

57220.

Aiz kūji svāteņam
Ratasi ūsis?
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogoru gubā;
Skrīdomi uorā,
Pa vīnai izruova.
18 [Andrupenes Rz].

- 365 -

57221.

Atzasāja Jons
Ratūji buordzdu;
Byus myusu buobām
Požogus taiseit.
26 [Asūnes D].

57222.

Atsasāda tys Juonīts
Uz skameikis caurumeņa;
Caur skameikis caurumeņi
Pele zornas izvolkuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Atsasāda tys Gustyns
Iz tuo sūla caurumeņa;
Pa tū sūla caurumeņi
Palis zornas izvolkuoja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Atsasāda šis Jezups,
Vyryn(?) sūlu uz cauruma;
Ni manēja, ni dzierdēja,
Kaķis zornis izvolkuoja.
26 [Asūnes D].

57223.

Atsasāda šei Aneite
Pi tuo lūga stenderīša.
Ni leluoka, ni mozuoka,
Ni tīvouka, ni rasnuoka
Kā tys lūga stenderīts.
Ka tu maņ navīrej,
Atsagrīzīs pamērēj.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57224.

Augsta kalna galiņā
Viena pati kupla ieva,
Resnai Vārnu saimniecei
Viena pati smuka meita.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57225.

Auru rallallā,
Ieva ziemu nemitīs:
Tu jau esi sakaltusi
Kā kažoka piedroknīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57226.

Aņdžam, brāļam,
Dāraiņš deguns:
Pūdeli laizīja
Pa gaļas podu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57227.

Ālava, ālava
Vakara māsa,
Tāpat ālava
Vedēja sieva.
40 [Basu (Bases) Azp].

57228.

Kovārna, kovārna
Vakara māsa;
Cielava, cielava
Vedēja sieva.
Tā spoži spīdēja
Galdiņa stūrē.
40 [Basu (Bases) Azp].

57229.

Bolta ķēve plotu pīri,
Tei ir loba muolus vest.
Jauna meita plotu prīšku,
Tei dēļ danču doncuošanas.
35 [Baltinavas Abr].

57230.

Būt' dancojšas sāvenietes,
Kaut tām lāga veselīb':
Vējā gūžas izkaltušas,
Saulē ciči novītuš'.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

57231.

Bej tī tāvs, bej tī muote,
Kas Marīti audzynuoja!
Gon skaistuma, gon daiļuma,
Gon jaukuos volūdiņas.
Šitei dzīsma na cytam,
Bozovīšu Marītei.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57232.

Brūtgānbrāļi salasīti
Ar tām kuiļa nadzenēm;
Brūtgānmāsas tādas pašas,
Ar uz kvarti(?) atskatās.
540 [Jelgava Jg apr.].

57233.

Brūmsterpuišiem gaŗas mēles
Kā tai Ķēķa pavārnīcai:
Ne tā dega ugunī,
Ne ar mirka ūdenī.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

57234.

Buoleņi, munu buoleņi,
Tovu mozu vēdereņi!
Pīcys vāzys sadauzēju,
Rozspruokšonys nadabuoju.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 366 -

57235.

Balta balta tā Anniņa,
Kas to baltu balināja
Blusa nabu pārkodusi,
Visu asni izdzērusi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Bolta bolta vakaraina,
Kas jū boltu balynuoja?
Blusa nobu prociertusja,
Vysu asni izdzārusja.
365 [Sakstagalas Rz].

2. Buola buola tei meitiņa,
Kas jū buolu balinuoja?
Blusa nogu nūkūduse,
Vysu asni izdzaruse.
38 [Barkavas Rz].

57236.

Ekur škuode nūtikuse,
Kai tam myusu Juonīšam:
Blusa nobu roskūduse,
Visu asni izdzāruse.
174 [Kārsavas Ldz].

57237.

Kuo tei muoseņa
Boleiti buol?
Blusa nobu rozkūduse,
Visu asni izdzāruse.
174 [Kārsavas Ldz].

57238.

Aizkuo Antosis
Sorkonuos sauca?
Sylā žeidu nūkavuse,
Vysu asni izdzāruse.
168 [Kalupes D].

57239.

Briedusi, briedusi
Vakara māsa,
Vedām rovē,
Šķeļam pušu!
200 [Kuldīgas Kld].

1. Briedusi, briedusi
Vakara māsa,
Vedam namā,
Šķeļam pušum!
Būs mūsu brāļam
Dui cūku siles.
141 [Ivandes Kld].

57240.

Bryugonam gara mēle
Par zūbīm karinuoja.
Kū tī myusu kači dora,
Ka jim mēles naatraun?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57241.

Bryugons bryušu bryušojās,
Malna mutja namozguota;
Grib muteiti nūmozguot,
Cyuka paļti sajaukusja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57242.

Brougans broušu loukojās,
Malna mute namozgota;
Tur brougans mozgojās,
Kur coukas kupajās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57243.

Brūtīt, mana koša brūte,
Kad es tavu godu teikšu?
Tev mutīte nemazgāta,
Tev galviņa neķemmēta;
Tev galviņa neķemmēta
Jau devītu nedēliņu.
119 [Gaujienas Vlk].

57244.

Cauri gāju palsmaniešim,
Lāga meitas neredzēju:
Cita šķība, cita greiza,
Citai kūkums mugurā;
Rancēniešu tiesīnā
Sārtas rozes vien ziedēja.
338 [Rankas C].

57245.

Ciši viņ, idri viņ
Šūvosor pīauguši;
Sosi viņ, pleši viņ
Šūvokor pībraukuši.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57246.

Cyti puiši leli beja,
Tys Janslovs moziņš beja;
Cytim puišim kuojas mierka,
Jam apmierka obuliņš.
174 [Kārsavas Ldz].

57247.

Ciema puiši saslimuši
Ar tām gūžu vīvelēm.
Māte kuili nojājuse,
Pūšļotāju meklēdama.
127 [Grostonas Md].

- 367 -

57248.

Ciema puiši, šur nākdami,
Putrā bārdu brucanāja,
Lai tās mūsu meitenītes
Šos par jaunu dēvējot.
Kas nu vaira jaunus deva,
Pieci, seši pakaļā!
195 [Kraukļu Md].

57249.

Ciemiņame viena meita,
Un tā pate nevesala:
Ar ratieme piertē veda,
Ar duceli aizkrāsnēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

57250.

čuža čuža, muža muža,
Ne diženi panāksniek'!
Kad es būtu panāksniece,
Kā stērstiņa lidināt(u).
605 [Skolas].

57251.

Balta ķēve, kuplu asti,
Tā būs laba kumeļota;
Smuka sieva, resnu krūti,
Tā būs laba dēlu māte.
286 [Nītaures Rg].

57252.

Dēļ kuo skaistys,
Dēļ kuo boltys
Lyluos solys
Jaunys meitys?
247 [Makašānu Rz].

57253.

Diži lieli dūmi kūpe
Viņe meža maliņēje.
Vicišame bārda deg
Ar zilieme uguņieme;
Iesim, meitas, apliesime,
Lai tā bārda neapsvele!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Ciema puiša bārda dega
Ar zilām ugunīm.
477 [Vecpils Lp].

2. Jānīšam bārda dega
Ar ziliem uguņiem;
Ņemiet, meitas, aplejiet,
Lai tā bārda nenodeg!
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57254.

Div māršiņas sasēdušas,
Viena mella, otra balta.
Kā to baltu pataisīse,
Kas bij mella piedzimus'.
200 [Kuldīgas Kld].

57255.

Dodiet nazi, dodiet nazi,
Kā var drāzt irbulīti;
Jānītim šauras acis,
Tautu meitas lūkojot.
605 [Skolas].

57256.

Dupa, muna dupa,
Dižena, ražena,
Uz tuos munas dupas
Vysi puiši skotās.
358 [Rugāju Abr].

57257.

As atguoju gūda gaška,
Mani pīstā sādināja;
Nu man bija raksni gurni,
Nevarēju apsagrīst.
182 [Kaunatas Rz].

1. Gostūs maņi aicynuoja,
Pīstā maņi sādinuoja;
Paļdīs deve raksnim gurnim,
Ka pīstā naīleide.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57258.

Es bij' meita, man bij vara,
Brākšēj' zeme staigājot.
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar gūžas kustināt.
110 [Ērgļu C].

57259.

Es dumuojum, es guoduoju,
Kuo šys svuotiņš nūsaver.
Tam ir kokļā pīcas vuotes,
Un vēļ kupris mugurā.
168 [Kalupes D].

57260.

Es dzeivuoju pi mežiņa,
Ablizanku naredzēju;
Padruškiņas, ablizankas,
Sēd šuo golda galiņā.
247 [Makašānu Rz].

- 368 -

57261.

Es izaugu lela muorga,
Taida veira naredzēju:
Eiss vādars, lela golva,
Cyskas kuoju galeņā.
143 [Jāsmuižas D].

57262.

Bij puisis redzēts,
Ne tāds puisis:
Pats bij versti garumai,
Vēders šķūņa platumai.
74 [Cīravas Azp].

57263.

Dēla māte lielījās,
Dižu dēlu audzējot:
Vēders šķūņa platumā,
Kājas mietu resnumā.
418 [Sunākstes Jk].

57264.

Es izbērzu baltu kaktu,
Gaidīj' baltu ievedam.
Ieved mellu dūmaļiņu
Ar balto astes galu.
108 [Engures Tk].

57265.

Es izdzēru brāļam kāzas,
Māsai acis neredzēja.
Vai vesela, nevesela,
Klētē vien blankstijās;
Klētē vien blankstijās
Ar veciem brūtgāniem.
141 [Ivandes Kld].

1. Es izdzēru brāļam kāzas,
Māsai acis neredzēju;
Klētī vien slapstījās
Ar veciem brūtgāniem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57266.

Es meita kā liepa,
Kā kaņepīte.
Man mute kā elle,
Kā rata ule.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57267.

Es meitiņa zema resna,
Ar apaļu vēderiņ';
Es puisīti nogulēju
Kā sivēnu midziņā.
119 [Gaujienas Vlk].

57268.

Es pazinu to puisīti,
Kam rudeni kāzas būs:
Pliks pakausis, reti zobi,
Tēva vamži mugurā.
413 [Stendes Tl].

57269.

As pazynu tu meiteņu,
Kur bej lela natikleitja:
Meikstis rūkas, boltas kuojas,
Byudu goļi pasorkoni.
143 [Jāsmuižas D].

57270.

Es piemiersu, nevaicāju,
Svešu ļaužu veselību:
Tēvam kŗaupis, mātei kašķis,
Tiem tautu bērniem
Suvēnu sēre.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57271.

Es redzēju klibu vilku
Gar siliņu staigājam;
Tas nebija klibais vilks,
Tas bij mūsu nāburgpuiss.
261 [Mēdzūlas Md].

57272.

Es sacēju Juoneišam:
Necērt augstu noma slīkšņi!
Tei tautu mamzereita [mamzelīte?]
Pušu pleisa puorkuopdama.
182 [Kaunatas Rz].

57273.

Es saceju tev, Jezup,
Iz cepleiša nagulēt:
Ciercins giužys sakopuoja
Skronda skronda drebeckom.
357 [Rudzētu D].

57274.

Es skotūs, es verūs,
Kas zam sūla kirinej:
Aneitei solmu kiuļs,
Tys zam sūla kirinej.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57275.

Es šķietu lākturi
Plānā stāvam,
Tā ir tautiešu
Jaunāja māsa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 369 -

57276.

Es šķitu kretaļu
Aiz galda vadzī,
Tas bij puišeļa
Lielais vēdars.
605 [Skolas].

57277.

Es varēju Rīgas kungus
Pa vienam apdziedāt:
Vienam bija šķības kājas,
Otram līka muguriņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57278.

Ejiet, ļaudis, uz Kuldīgu
Savas mēles metināt!
Pieci podi dzelzi lika,
Sestā sīku tēraudiņu.
47 [Bēnes Jg].

57279.

Gana ilgi brīnījos,
Kur mums tādas bekas aug:
Kruncuļainas, berbarainas,
Pašā ciema laidarā.
347 [Rendas Kld].

57280.

Gars daguns Stepuonam,
Kai tam pūra stykūtam:
Vysu sīnu izbadēja,
Ciercinīšu maklādams.
494 [Viļānu Rz].

57281.

Gars daguns cytim puišim,
Vēļ garaks myus' puiseišim;
Cyti puiši zemi ar,
Myus' puiseiši izecej.
605 [Skolas].

57282.

Gāju, gāju, kēru, kēru
Sešus mazus kazlēnīnus;
Nu man klaudz vēderā,
Tā kā būtu akmens bijš.
148 [Jaunpiebalgas C].

57283.

Greizas rūkas Monikai
Na nu Dīva lykumiņa.
Elkšņa vuole izgrīzuse,
Žeidim bikses velejūt.
465 [Varakļānu Rz].

57284.

Grib vītols locīties,
Trausli tam zariņi,
Grib puisītis locīties,
Sāp tam vecā muguriņa.
519 [Zūru Vp].

57285.

Grūžam, grūžam,
Memmeŗu zāles!
Panāksnieku meitām
Memmeŗu kaite.
129 [Gudenieku Azp].

57286.

Guba beja, guba beja,
Kas tū gubu kustynova?
Tys tū gubu kustynova,
Kam deveiņi kumēleņi.
182 [Kaunatas Rz].

57287.

Izecētu ecēkšiņu
Nosviež ceļa maliņā,
Izbrūķēta mātes meita
Sēž pie mūsu bāleliņa.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

57288.

Izateica šys Pītersi,
Skaistis sīvis aizdzeivuojis.
Byus, Pīteri, skaista sīva,
Byus bez yuzu juostaigoj.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57289.

Ieraudzīju, jau pazinu
Laisku meitu staigājot:
Iet solīšus skaitīdama,
Platas gūžas gorīdama.
176 [Kārzdabas Md].

57290.

Ieraudzījis vien pazinu,
Kas barota mātes meita:
Šķībi gurni, greizas acis,
Ar velvētu vēderiņu.
241 [Lubānas Md].

57291.

Īt es īšu kuoziņuos,
Kuozinīku pazavārtu;
Taidi vin sabraukuši
Melnijim zūbaņim.
Ar laku lakavuoti,
Ar dagutu risavuoti.
194 [Krāslavas D].

- 370 -

57292.

Ja jūs mani neklausāt,
Es jums zīmi parādīšu:
Dižajami vedējami
Kājas, galva kabatā.
39 [Bārtas Lp].

57293.

Jauna meita gauži raud,
Baltus matus gribēdama.
Jā gribēji baltas galvas,
Iebāz piena spainitī!
72 [Cesvaines Md].

57294.

Jaunas meitas, jaunas meitas,
Kā jūs mūžu nodzīvos?
Cikstēja zobi maiz' ēdot,
Klab kauliņi staigājot.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

57295.

Kačeits lēce uz cepleiša,
Gūrnus viņ paruodēja.
Bruolinīki tai sacēja:
Podruškom taidas lytkas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57296.

Kaimiņosi smuki puiši,
Visi līda pirts krāsnī;
Pēters visu skaistākais,
Pašā krāsns dibenā.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

57297.

Kai īraugu, tai pazynu,
Tam puiškinam sīvas vajag:
Vysi byudi asnim dag,
Sirds kryutežu pušu lauž.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57298.

Kalsim, meitas, puišiem zobus,
No sīkaja tēraudiņa!
Metat, meitas, pa rubļam,
Puišiem zobus aizmaksāt!
15 [Alūksnes Vlk].

57299.

Kam tas puišelis
Sarkanu seksti?
Tas bij no Rīgas
Tītaru zaglis.
605 [Skolas].

57300.

Kam tā meita, kam tā meita,
Es to meitu nepazinu;
Tā tautieša ēriņģīte,
Salāpītu vēderiņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Kam tā meita, kam tā meita,
Es to meitu nepazinu;
Tā bij ciema zeltainīte
Ar to pliku vēderiņu.
200 [Kuldīgas Kld].

57301.

Kam tā meita, kam tā meita,
Es to meitu nepazinu;
Melni mati, melnas acis
Kā Kuldīgas žīdenei.
356 [Rudbāržu Azp].

57302.

Kam tas puisis, kam tas puisis,
Es tā puiša nepazinu;
Plata galva nesukāta,
Spica bārzda nepucēta.
Mūs' tēvam labi puiši,
Tie to bārzdu nopucēs.
460 [Valkas Vlk].

57303.

Kas bijāt jauni ļauds,
Šaipus galda nesēdiet!
Šaipus galda sēdētājiem,
Visiem kupŗi mugurā.
358 [Rugāju Abr].

57304.

Kas grib skaistu sievu ņemt,
Lai nāk Gaujen's muižiņā:
Tur kā kuces sanākušas,
Un kā kazas salīkušas.
119 [Gaujienas Vlk].

57305.

Kas tam beja Pīteram,
Ka jis taišņi nasjādjāja?
Vai jis beja navasals,
Vai mugora puorlyuzusja?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 371 -

1. Kū tei Geleite
Saleikusi sēdēja?
Vai jai beja nobu vaina,
Vai mugura kuopurēja?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57306.

Keida vaiņa tev, muoseņ,
Ka da zemis nazakloni?
Voi galveņa tev suopēja,
Voi mugora kuopuraiņa?
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57307.

Kas par vainu tam puišam,
Ka tā meitas nemīlēja?
Uz vaigiem rozes zied,
Zem deguna bekas aug.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

57308.

Kas kaitēja tev ar mani,
Kad tu greznis tēva dēls?
Pirc Rīgā zelta piešus,
Skrej ellē grabēdams.
109 [Ērķemes Vlk].

57309.

Kas tai myusu Nn.,
Kai ar pupuom pībaruota:
Sjād galvjeņu nūkuorusja,
Vjēdjereņu gluostjeidama.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Kas tū myusu vakaraini
Ar guļbom pībaruoja?
Sēd, gaļveņu nūkuoruse,
Vēdereņu sajāmuse.
357 [Rudzētu D].

2. Kas tuos, čorts, padruškeņis,
Ar pupom pībarova?
Sēd, galviņas nūkuorušas,
Vēdereņus glaudīdamas.
605 [Skolas].

57310.

Kas tā tāda zeltenīte
Zilajām actiņām;
Zilajām actiņām,
Sarkaniem vaidziņiem?
513 [Zemītes Tk].

57311.

Kas tā bija tāda švilpe,
Ar to garu deguntīnu?
Tā nebija nekād' švilpe,
Tā bij mana vedeklīna.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57312.

Kas tas tāds griezes galva,
Kas sēdēja pie māsiņas?
Mūs' māsiņa kā preilene,
Dzelteniem matiņiem.
99 [Dzelzavas Md].

57313.

Kas tā tāda pucgalene,
Stāv pie man bāleliņ?
Ar Dieviņ vēlešan
Tā būs mana līgaviņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57314.

Kas tā tāda apšu kārte
Plāna vidū grozijās?
Tā nebija apšu kārte,
Tas brūtgana īstais brāl's.
23 [Ārlavas Tl].

57315.

Kaida tī vaca ķēve
Pa rudzzuoli volkuojās?
Kurī vylki jū īnese
Šuo Meikuļa pogolmā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57316.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Dundagā smuki puiši:
Citam mute kā vilkam,
Citam kājas kā lāčam.
93 [Dundagas Vp].

57317.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Dundagā lieli puiši:
Cits kā spara, cits kā bunga,
Cits kā darnik' bunduliņš.
93 [Dundagas Vp].

1. Kas to teic, tas mele,
Ka Dundage smuk puiš:
Cits kā spār, cits kā rung,
Cits kā dārv deģ bung.
93 [Dundagas Vp].

57318.

Kas tur spīdēja
Aiz galda stūre?
Vakara brālītis
Plikiem lieliem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 372 -

1. Kas tur spīdēja
Āz galda stūra?
Kunkuls bajārs
Plikiem lieliem.
129 [Gudenieku Azp].

57319.

Kas tur gāja pa jūriņu,
Kas tās niedras čabināja?
Tas, māmiņ, tavs dēliņš
Ar tam pāva actiņam.
335 [Puzes Vp].

57320.

Kai ža byus i tam puiseišam,
Pīci moti galveņī;
Pīci moti galveņī,
Div zūbeņi muteitī.
605 [Skolas].

57321.

Kuo tei Aļbeite
Tik skumeigi sēdēja?
Sļapnajā vosorā
Skudras gūrnus sakūdēja.
551 [Ludza Ldz apr.].

57322.

Kādi lieli brīnumiņi
Mūsejam panāksnam:
Bārdas gals nesukāts,
Pele migu ietaisīja.
593 [Rēzeknes apr.].

57323.

Kuodas vadaklys gribējam,
Taidu mums i Dīvs gadēja:
Zylajomi actiņomi,
Pasorkoņim byudu golim.
466 [Vārkavas D].

57324.

Kādi vilki, kādi zvēri,
Kādi bija panāksnieki:
Citam aces kā āboļi,
Citam auses kā lemeši.
192 [Kosas C].

57325.

Kāds šai nebija,
Tāds šai radās:
Spalvains, ragains,
Škeltām nāsēm.
129 [Gudenieku Azp].

57326.

Kādi še nebij'še,
Tādi še rodas.
Šķeltam nāsem,
Platam pierem.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

57327.

Kādu še nebija,
Tādi še radās:
Platām acim,
Kaulacs vēl pierē.
3 [Adulienas Md].

57328.

Kālabāde panākstnieces
Cita citē raudzījāse?
Vai tās savu īstu māsu
Neveselu izdevušas?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57329.

Kapeic Elze
Tik liels acs?
Tie bi baron
Cūkstall log.
17 [Ances Vp].

57330.

Kuopēc myusu cīma puišim
Raibi gari deguntiņi?
Aiz tuo, ka jī ik rudeni
Kozas pīnā mozguojās.
170 [Kapiņu D].

57331.

Kiz uz satu, kiz uz satu,
Viņa gola siermuos kozas!
Nava mums siermu uožu,
Ar kū jyus kairinuot.
Nav ni vīnas luoga meitas,
Myusu puišim pasavērt.
466 [Vārkavas D].

57332.

Klīdzit, vysi buoleleņi,
Sīnā golvas sadyuruši!
Muosa aiz ļustes navarēja,
Skaista veira dabuojusja.
89 [Dricēnu Rz].

57333.

Ko darīsim, kāzinieki,
Nelaimīte notikusi:
Visdaiļāko panakstnieku
Cūka kūtī nogulējus'.
473 [Veclaicenes Vlk].

- 373 -

57334.

Kū darēsim, nadarēsim
Ai mozūji podruškeņi?
Puorliksimi pa pusei,
Aizliksimi dyuminīku.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57335.

Ko lielies, tautu dēls,
Ne tev kauna, ne godiņa,
Tev lūpiņa pārplīsusi
Par meitām runājot.
91 [Druvienas C].

57336.

Ko lielies, tu puisīt,
Tu jau mani nedabūs!
Zvēr ac, lauk pier,
Kā čigan kumliņam.
519 [Zūru Vp].

57337.

Ko, meitiņa, tu lielies,
Kas gan tevi nezināj'?
Žagatiņa ligzdu taisa
Tavas galvas galiņā.
513 [Zemītes Tk].

57338.

Ko lielies, tu meitiņa,
Kas jel tevi nezināj(a)?
Tav' galviņa kā suseklis,
Ka ķīlītis deguniņš.
70 [Cēres Tl].

57339.

Ko lielies, tu puisīt,
Pats es tevis pataisīj':
Samin' mālus, iemet' stūrī,
Ar bīstākli acis dūru,
Kruķi liku padegunē.
518 [Zlēku Vp].

57340.

Ko lielies, tu puisīt,
Kas jau tevi nezināj'?
Tav ziedēja runča ast'
Pašā degun' galiņā.
413 [Stendes Tl].

57341.

Ko, puisīti, dižojies,
Kas gan tevi nepazina?
Pie kumeļa trepes liki,
Tad vēl zemē novēlies.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57342.

Zemi resni mūs' puisīši
Kā tie sila dunduriņi:
Kumeļam trepes lika,
Arkliņam pakāpienu.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57343.

Ozolnieki stalti puiši,
Stāvus lēca uz akmeņa;
Slampenieki, rempulīši,
Nesa kraķi pakāpties.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57344.

Ko tu dīž dīžjas,
Prete man maģake?
Kad tu diž darb dar,
Es māmins kājs av.
518 [Zlēku Vp].

57345.

Ko tu sēd, grīzes golva,
Pi tuo muna augumeņa?
Ej pūrā, sēst pi calma,
Na pi muna augumeņa!
170 [Kapiņu D].

57346.

Ko peļ ciema zeltenītes
Manu daiļu augumiņu?
Vai man vien [nav?] gaŗi mati,
Vai nav baltas villainītes?
236 [Līvānu D].

57347.

Ko tādu bezzobi
Kūmās vāķi,
Vai jums nebija
Zoboti ļaudis?
605 [Skolas].

57348.

Ko tādu bezūstu
Kāzās lūdza,
Vai mums nebija
Ūstainu viesu?
605 [Skolas].

57349.

Kraties, resnais
Drabenu maiss!
No tevis izbiers
Trīs pūri pūŗu.
129 [Gudenieku Azp].

- 374 -

57350.

Kriņģele, pijole,
Māmiņas meita:
Kā kriņģele saliecās,
Kā pijole nočīkstēj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57351.

Krīt kuilītis no kalniņa,
Es ar meitu pakaļā;
Kuiļam segli salūzuši,
Meitai ciski izmežģīti.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57352.

Kur biji, Anniņa,
Salmaiņu galvu?
Vai biji šķūnī
Zvirbuļus perēt?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57353.

Kur, Anniņ, tavas māsas?
Žīda meitas panākšņos;
Žīda meitas panākšņos,
A līkiem deguniem.
546 [Kuldīga Kld apr.].

57354.

Kur, bāliņi lūkojiesi,
Kad labāku neredzēji?
Ne baltāku, ne melnāku
Kā tā logu stenderīte.
344 [Rembates Rg].

1. Biteniete lielījas:
Staltu dēlu audzējot.
Ni mellāks, ni baltāks
Kā tā loga stenderīte.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

57355.

Kur dabuosim tādu drēbi,
Kā Pītera augumiņš?
Trīs sprīdīši augumā,
Viena jodze resnumā.
174 [Kārsavas Ldz].

57356.

Kur liks Anne, kur neliks
Savu skaistu deguntiņu?
Vēl nebija Mūra Brencis,
Stikla skapi uztaisījis.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

57357.

Kur liksim, neliksim
Šo mazo panāksnieci?
Pārlieksim, bāzīsim
Sava cepļa caurumā.
82 [Demenes Il].

1. Kur mēs liksim, kur mēs liksim
To mazo panāksnieku?
Vedīsim pirtiņā,
Bāzīsim pirts lodziņā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

57358.

Kur jūs skriesat, vecas meitas,
Ar tiem gaŗajiem deguniem?
Visus mūŗus izbakstījāt,
Ar tiem gaŗajiem deguniem.
467 [Vārmes Kld].

1. Maza maza mūs' māsiņa
Tievu gaŗu deguntiņu
Kā tā lauku cielaviņa.
Visus mūŗus izknesgāja(?),
Circenīšus meklēdama.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

57359.

Kur tas brūtes īstais brālis,
Ar to krija deguniņu?
Tpruc tpruc uz klāvu,
Uz citiem telēniņiem!
358 [Rugāju Abr].

57360.

Kur palika tautu dēli,
Ka neredz staigājam?
Aizkrāsnē ietupuši,
Prūši ausis nograuzuši.
413 [Stendes Tl].

57361.

Kur, meitiņa, tādu ņēmi,
Kur tev tāds gadījās?
Būs tev kāju avējiņš,
Ne maizītes devējiņš.
373 [Sarkaņu Md].

57362.

Kur, puisīti, taidu jēmi,
Kur tev taida gadējuos?
Škeiba greiza, najēdzīga,
Un ar acim naredzīga.
389 [Silajāņu Rz].

57363.

Kur tu augi, skaista meita,
Ka es tevi neredzēju?
Nak bej tevi muomuliņa
Buciņā audzējuse;
Buciņā audzējuse,
Pa lūdziņu baruojuse?
89 [Dricēnu Rz].

- 375 -

1. Muoseņ, tu muoseņi,
Boltu putu gabaleņi!
Naktī tevi muomuleņa
Ir pīnāji mozguojuse.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

2. Buoleņ, munu buoleņ,
Boltu putu gabaleņ!
Mušen tevi muomuleņa,
Pīneņī mozguojusja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57364.

Kur tei auga tautu meita,
Ka as juos i naredzēju?
Voi jei auga palavuos,
Voi drabeņu kubulā?
605 [Skolas].

57365.

Kur tik skaista, tu Nn.,
Kur mes tevi globuosim?
Klētī nest, peles grauzs,
Kambarī sapelēs.
Liksim muola jaščukā,
Svīssem klāva dybynā!
494 [Viļānu Rz].

1. Tu, Līzīte, smuka meita
Par visām meitiņām;
Klētei slēdzu, žorki ēda,
Aizkrāsnei ciercenīši.
74 [Cīravas Azp].

57366.

Kur tys tāvs, kur tei muote
Tū Ontanu paradēja?
Kuo tys žeids, kuo čigans,
Kuo vacīs talarīts.
35 [Baltinavas Abr].

57367.

Kur tu brauksi, vecāmāte,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukšu Rīgā pēc zālēm,
Puišiem mēris Vidzemē;
Cits ir šķībs, cits (ir) greizs,
Cits kā mēris vazājās.
306 [Patkules Md].

1. Kur tu brauksi, Jāņa tēv,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš uz Rīgu zāļu pirkti,
Puišiem sērga nāburgos.
306 [Patkules Md].

57368.

Kuŗas elles tu iznāci,
Tik dižens tēva dēls?
Vēders šķūņa lielumiņu,
Mute vārtu platumiņu.
419 [Suntažu Rg].

57369.

Ķīsi Ķīsi, dižo ķīsi,
Tava sieva baltvēdere!
Ikdieniņas mazgājās,
Godos vien taisījās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57370.

Lai bij lepni, kas bij lepni,
Dūtes puiši tie bij lepni:
Budēļvakar savus zobus
Gāja saulē balināt;
Vēl tās zobu šķirbiņās
Vēža kājas karājās.
572 [Tukums Tk apr.].

57371.

Mārsnenieši laiski puiši,
Savu zobu netīrīja;
Es aizgāju, es redzēju,
Vardes kāju zobstarpā.
33 [Baižkalna C].

1. Taurens meitas lielījās
Ziepēm zobus balsinot.
Es aizgāju, es redzēju:
Citai šķībi, citai gaŗi,
Un katrāji šķirbiņāji
Vardes kāja karājās.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

57372.

Lai bij smuka, kas bij smuka,
Mūsu Jūle tā bij smuka:
Līku purnu, platām acīm,
Kā čigāna kumeliņi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57373.

Lai bij smuki, kas bij smuki,
Kaimiņosi smuki puiši:
Velves kaklu, blāķa pieri,
Kraupaiņāmi lūpiņām.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

- 376 -

57374.

Lai bij smuka, kas bij smuka,
Gusar' Madža, tā bij smuka:
Tai ziedēja puņķu roze
Deguniņa galiņai.
224 [Lielvārdes Rg].

1. Lai bij smuks, kas bij smuks,
Nn., tas bij smuks:
Suņa aste, kaķa aste
Zied deguna galiņā.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

2. Viens puisītis lielījas
Aiz visiem skaistākais.
Tam ziedēj puņķu roze
Deguniņa galiņā.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

3. Skaista skaista mūs' Annīte,
Vēl skaistāka jūs' Trīnīte;
Tai ziedēja vizbulītis
Deguntiņa galiņā.
344 [Rembates Rg].

4. Lielvārdietes vecas meitas,
Ne tās manas malējiņas:
Tām ziedēja kaķastīte
Deguntiņa galiņā.
224 [Lielvārdes Rg].

57375.

Lai bij čakla, kas bij čakla,
Mūsu Līze, tā bij čakla:
Tai mutīte nemazgāta,
Zelta sprogas nesukātas.
520 [Zvārdes Kld].

57376.

Lai bij stalts, kas bij stalts,
Ciema puisis, tas bij stalts:
Dubļu kārta vaigus sedza,
Tauku pika deguntiņu.
506 [Zaļenieku Jg].

57377.

Lai bij resna, kas bij resna,
Viņsētsaimniec', tā bij resna:
Viņsētiem ir platas dores,
Sāņus līda stenēdama.
200 [Kuldīgas Kld].

57378.

Lai deguni, kam deguni,
Mūs' puišiem, tiem deguni:
Katru rītu gaļu ēda,
Ar degunu zobus bada.
358 [Rugāju Abr].

57379.

Lai bij slinkas, kas bij slinkas,
Jaunas meitas, tās bij slinkas:
Ceļmalā nogūlušas,
Kazas ceļus nokrimtušas;
Kazas ceļus nokrimtušas,
Sēņu kātus domādamas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57380.

Lai Dīvs sorg' taidys bādys,
Kaida bāda Mjeikuļam:
Cyukom Kačai mutis djevje,
Tjei jam ūsys izplyukuo.
606 [Vitebskas guberņa].

57381.

Lobas byutu podruškeņis,
Kab na vīnas tuos vaineitis:
Dūmojāji ustobā
Cičim goli apkvāpuši.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57382.

Labi labi Jānīšam,
Ka līkais deguntiņš:
Kad vajdzēja zirgu jūgt,
Nebij loka meklēšana.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

57383.

Lai tie lielie,
Ka tie lielie,
Kā tas mazais
Spenīts nāca,
Ar ko Krīgaļi
Ūdeni nesīs?
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

57384.

Lai tī brauce lelī puiši,
Kura vēja mozī brauce?
Atved, Dīvs, ubadzeņu,
Ībuozeisim kuleitē!
236 [Līvānu D].

57385.

Lai tī lelī, kū tī lelī,
Kuo tys mozais kucans brauca?
Zam gaļdeņa, zam gaļdeņa,
Pi cytim kuacanim!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57386.

Lepnajam puisītim,
Utis ausis noēdušas;
Ik vakarus krāsnī līda,
Vecu darvu smērēdams.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

- 377 -

1. Tautu dēlu brālīšiem,
Utes ausis noēdušas;
Ik vakara pirti kūra,
Vecu darvu smērēdami.
10 [Aizupes Tk].

57387.

Lakstīgola i trycynuoja,
Osmu puišus nycynuoja:
Ontons leiks, Kazja graizs,
Jonam kupris i mugorā.
503 [Višķu D].

57388.

Lepni mūs ciem puiš,
Ka vērpeļi grozijas;
Ko šie mūs rindeniek,
Ka ozel līgojas.
17 [Ances Vp].

57389.

Liela ciema meitiņām
Gružains sētas pagalmiņš;
Gružains sētas pagalmiņš,
Melna meitu māmuliņa.
418 [Sunākstes Jk].

57390.

Liela, gaŗa tēva josta,
Nevar pūrā salocīt;
Liela, gaŗa mātes meita,
Nemāk tautas valdzināt.
344 [Rembates Rg].

57391.

Liela meita, melliem matiem,
Tā bij buļļu ganītāja;
Tā smirdēja buļļa smaku
Pa lielam gabalam.
25 [Asītes Lp].

57392.

Liela resna vedējmāte
Iestampoja istabā;
Pa durvīm brāzdamās,
Izgāž durvju stenderītes.
319 [Plāteres Rg].

57393.

Lela rasna vakaraiņa
Istompuoja ustobā;
Cierssim kuojas da pusei,
Svīssim cepļa dybynā!
247 [Makašānu Rz].

57394.

Lela rasna kristamuote,
Navar gūrnus kustynuot.
Kustyn' puiši vīnu gūrnu,
Ūtru blusas kustynuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57395.

Lela rasna vakaraiņa,
Lelu vītu aizjāmusi:
Pīci veiri, seši zyrgi
Navar gyužas kustynuot.
465 [Varakļānu Rz].

57396.

Lela rasna krystamuote
Sīka vītu izsēdēja;
Sīka vītu izsēdēja,
Pyura vītu izgulēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Rasna rasna vakaraiņa,
Lelu vītu aizjāmuse:
Ka sāduos - sīka vīta,
Ka cēļās - pyura vīta.
465 [Varakļānu Rz].

57397.

Lela rasna vakaraiņa,
Navarēja paspriņdzuot.
Turit, puiši, vīnu gūrnu,
Lai ar ūtru paspriņdžoj.
365 [Sakstagalas Rz].

57398.

Plota rasna krystamuote,
Sēd aiz golda grēcineica;
Kristatāvs, apostols,
Ap jū vin lidinēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57399.

Lels kupreits Pītereišam,
Na aiz Dīva lykumeņa:
Puorsalauza par sātmaļi,
Pēc meitiņu dzeidamīs.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

57400.

Lels kupris Juoneišam,
Na aiz Dīva lykumeņa:
Jis ar meitu par sātmali,
A es ar mītu mugorā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

- 378 -

57401.

Lelejos šis Pīters
Lobu družbu salaseit;
Taidi vīn sabraukuši
Zyrgu zūbi, kaula pīres.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

57402.

Līlejous sondorīši
Lelas meitas izaudzējuš';
Sasavēļa aizgaldinā,
Kai pokolu kūdelītes.
466 [Vārkavas D].

57403.

Līlejuos šis Joneits,
Skaistu sīvu dabovis;
Mes byut' taidu daglu cyuku
Uz skrimeņa atvaduš'.
503 [Višķu D].

57404.

Lielu ciemu izstaigāju,
Lāga puiša neredzēju:
Cits bij klibs, cits bij klāms,
Cits nekam nederīgs.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

57405.

Leikas rūkas Madaļai,
Na nu Dīva radejuma:
Ūša vole izgrīzuse
Židim drēbes velejūt.
465 [Varakļānu Rz].

57406.

Leisti, leisti, leituteņ,
Puišim mutes nūmozgaj!
Puišim mutes nemazgātas,
Ellē mālu meicējot.
605 [Skolas].

57407.

Logi vaļā, durvis vaļā,
Sveša smaka istabā!
Sanākuši kaimiņ' puiši
Dubļainām kājiņām.
242 [Lubejas Md].

57408.

Moltum dīnu, moltum nakti,
I rūciņas napīkustu,
Ka man taidys dziernaveņis,
Kai Vereitei ozutē.
170 [Kapiņu D].

57409.

Man' māsiņa kāzās lūdza,
Sola puisi klātgulēt.
Nu atnācu, neatradu
Ne circeņa lielumā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

57410.

Māte mani kāzās raida
Arājiņu lūkoties.
Kādu vēju nolūkošu,
Visi tādi buļļu pieres!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57411.

Mans smukais bāleliņis
Dabūj' smuku līgaviņu:
Plati pleci, velvju kakls,
Tievu vācu deguntiņu.
112 [Ezeres Kld].

57412.

Mazi puiši, lieli puiši,
Visi brauca žagaros;
Lielajam Pēterim
Degun' gals nosalis.
506 [Zaļenieku Jg].

57413.

Māmiņaji daudz liniņu,
Bet nevajag ēķelīšu.
Tev, meitiņa, reti zobi,
Būs ko linus izsukāti.
Smalki bija tie dvielīši,
Ar zobiņiem izsukāti.
427 [Tadaiķu Lp].

57414.

Māte mani iedevuse
Putras bungas dēlīnam.
Citi vīri sienu pļāva,
Viņš kā bunga vazājās.
39 [Bārtas Lp].

57415.

Māte savu meitu rāja,
Kam mutīti nemazgāja;
Jāpasauc ciema puiši,
Lai melnumus noecē.
148 [Jaunpiebalgas C].

57416.

Meitiņ, tavu smukumiņu,
Dzelteniem matiņiem;
Puisīt, tavu nesmukumu,
Spalvainām lūpiņām.
520 [Zvārdes Kld].

- 379 -

1. Meitiņ, tavu skaistumiņu,
Apaļiem pupiņiem;
Puisīt, tavu neskaistumu,
Gar lūpām bārda aug.
481 [Veļķu (Veļķu-Grotušu) C].

57417.

Meitēn's bija mazas mazas,
Ar aukstiem deguniem;
Ar aukstiem deguniem,
Ar augstiem padomiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57418.

Meitiņām, māsiņām,
Liela skāde notikusi:
Peles matus nograuzušas
Līdz pašai saknītei.
514 [Zentenes Tl].

57419.

Meitas, manas meitenītes,
Visas ira noraudušas;
Vai tām trūka sāls un maizes,
Vai tām trūka smuk' puisīša.
506 [Zaļenieku Jg].

57420.

Meitiņai, māsiņai,
Tai bij tāšu vēderiņš;
Es jau gani nezināju,
Pašas māte man sacīja.
146 [Jaungulbenes Md].

57421.

Vai vai tu Meikul,
Kaida slavja tjav atguoja!
Tova muotja izrunuoja,
Ka tjav tuošu vēdereņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57422.

Malna tyucteņa aizgula
Muna broļa pogolmā;
Na tei beja malna tyucs,
Kuorsovīšu malni ļauds.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57423.

Melnas vistas kaktā bija
Izpūrušu cekulīti;
Tās nebija melnas vistas,
Tās bij mūsu pašu meitas.
506 [Zaļenieku Jg].

57424.

Melnais vepris migā guļ,
Ausis vien kustināja;
Tas būs mūsu māsiņai
Visu mūžu jābaro.
224 [Lielvārdes Rg].

57425.

Minies, Mačiņ,
Kur tev redzēj'?
Ārlav tirgū,
čigāņ pulkā,
čigāņ suņam
Deguņ galā.
93 [Dundagas Vp].

57426.

Mūs' kaimiņu puisīšiemi
Kupris auga mugurā;
Ik dieniņas kreklus vilka,
Kupris kreklu sagremoj'.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

57427.

Mūs' meitiņas tievas gaŗas,
Tās bij brangas dancotājas;
Jūs' māsiņas zemas resnas,
Tās bij brangas maizes abras.
560 [Rīga ].

57428.

Mūsu puiši, zilvēderi,
Aiz krūmiem utis kava;
Es izgāju vārnas šaut,
Nošauj vienu zilvēderi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57429.

Mūsu brūte lielījās,
Ka tai smuka līdziniece;
Tāda viņas līdziniece
Kā tā krievu kartaunīca.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57430.

Mūsu puiši brīnējās:
Kur tik baltas panāksnieces?
Ik rītiņus palīdušas
Zem tiltiņa kazu zīst.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57431.

Myus' Martiņa līlejuos,
Zalta zūbim atbraukus';
Kai jai beja nasalīleit,
čorts par nakti sataisejis.
143 [Jāsmuižas D].

- 380 -

57432.

Myusu muosas, podračkiņas,
Kai mogonas platējuos;
Tuo bryutgona področkiņas
Kai rogonas kratējuos.
35 [Baltinavas Abr].

57433.

Myusu gola podruškeņis
Kai nu zīdu salaseitas;
Viņa gola podruškeņis
Kai pārnejuos sivēneitis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Myusu gola padruškeņis,
Kai goroda jumpraviņas;
Viņa gola padruškeņis,
Kai goroda ubēdzītes.
Iz gorodu, iz gorodu,
Da cytom ubēdzem!
389 [Silajāņu Rz].

57434.

Viņa gola padruškeņis
Maļavuotys, risavuotys.
Lai juos byutu maļavuotys,
Ka nabyutu risavuotys.
466 [Vārkavas D].

57435.

Myusu gola podruškeņas
Kai rūženas, kai mogonas;
Viņa gola podruškeņas
Kai rogonas platējās.
247 [Makašānu Rz].

57436.

Myusu gola bruoleliņi
Kai dailī ūzuliņi;
Viņa gola bruoleliņi
Kai keilīši pavasar.
466 [Vārkavas D].

57437.

Myusu gola svuočeņa
Kai puķe, kai rūze,
Kai maganeņa;
Viņa gola svuoceņa
Kai mulda, kai siļa,
Kai laivys gols.
143 [Jāsmuižas D].

57438.

Myusu puiši tai sacīja:
Teklei tuošu vēderiņš.
Kam tu taida duraciņš,
Puišim ruodi vēderiņu?
247 [Makašānu Rz].

57439.

Mūsu puišiem tādas mēles
Tā kā Ķēķa pavārnīcas:
Ne tās dega ugunī,
Ne ar slīka ūdenī.
154 [Jaunvāles Vlm].

57440.

Myusu puiši(m) garas kuojas,
Na nu Dīva lykumeņa;
Jim vajaga muolu meiciet
Pošas eles galiņā.
605 [Skolas].

57441.

Mūsu meitām reti zobi
Kā tām vecām raganām;
Tie derēja telītēm
Par labām redelēm.
193 [Krapas Rg].

57442.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemti maizes slotu.
Mūsu puišiem gaŗa bārda,
Tur būs laba maizes slota.
211 [Ļaudonas Md].

1. Talkas māte bēdājās,
Kur būs slota krāsni slaucīt.
Talkas puišiem kuplas ūsas,
Tur būs slota krāsni slaucīt.
36 [Balvu Abr].

2. Myusu meitas bādojas:
Kur byus jimti pomeļņiku.
Juonīšam lelas ūsas,
Tī byus lobs pomeļņiks.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57443.

Saimeniece bēdājās,
Kur būs ņemti krāsnes kruķi.
Mūsu meitām līkas kājas,
Tur būs labi krāsnes kruķi.
605 [Skolas].

1. Buobom beja lelys bādys,
Kur byus jimt kacarāgu.
Ignašam leiks daguns,
Tys byus lobs kacarāgs.
314 [Pildas Ldz].

2. Mes dūmojam, mes bādojam,
Kur byus jemti cepļa skruķus?
Pītereišam leikas kuojas,
Nu tuom šķelsim cepļa skruķus.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

- 381 -

3. Myusu sīvas bāduojuos,
Kur byus jimti čepelnīkus.
Julīteiji lelas lyupas,
Tī byus lobi čepelnīki.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57444.

Saimenīca bādājās,
Kur būs ņemti grābeķkātu.
Neķen' meitām garas kājas,
Tur būs labi grābeķkāti.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus ņemt gruobekl(īš)us.
Mikeļami rati zūbi,
Tī byus lobi gruobeklīši.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57445.

Nāburg' saimnieks bēdājās,
Kur būs ņemti ratu rungas.
Jānītim līkas kājas,
Tās būs labas ratu rungas.
572 [Tukums Tk apr.].

1. Nn. sētnieks bēdājās,
Kur būs ņemti ratu rumbu.
Griečai bija resnas ciskas,
Tur būs labas ratu rumbas.
200 [Kuldīgas Kld].

57446.

Saiminieks bēdājās,
Kur būs ņemt ragu slieces.
Puisīšiem līkas kājas,
Tās bij labas ragu slieces.
540 [Jelgava Jg apr.].

57447.

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus jemt soku kūkus.
Agneitei leikas kuojas,
Tī byus lobi soku kūki.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57448.

Saimeniece bēdājās,
Kur būs ņemt teļu stabus.
Mūsu puišiem resnas kājas,
Tur būs labi teļu stabi.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

1. Mūsu muižkungs bēdājās,
Kur būs ņemt vārtu stabus.
Muižkungam resnas ciskas,
Tur būs labi vārtu stabi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Jāņa tēvs bēdājās,
Kur būs ņemt sētas mietus.
Šitim puišim resnas kājas,
Tie būs labi sētas mieti.
150 [Jaunraunas C].

57449.

Mūsu puiši bēdājāsi,
Kur ņemt stabus gatuvē.
Mūsu meitām resnas ciskas,
Tur būs stabi gatuvē.
347 [Rendas Kld].

1. Myusu muote bāduojuos,
Kur byus jemt veldenīces,
Tekleitei rasnas lytkas,
Tī būs lobas veldenīces.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57450.

Bādojuos myusu buobis,
Kur byus jemt sirpam kuotu.
Donitam leiks daguns,
Tī byus lobi sirpam kuoti.
26 [Asūnes D].

1. Gruovu racējs bāduojuos,
Kur byus jimti luopstys kuot's.
Pītereišam leiks daguns,
Tī byus lobs luopstys kuots.
247 [Makašānu Rz].

57451.

Mēslu nesējiņi bēdājās,
Kur būs ņemti cecumiņus.
Mūsu meitām gaŗi pirksti,
Tur būs labi cecumiņi.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57452.

Mūsu meitas bēdājās,
Kur būs ņemt maizes kasli.
Mūsu puišiem gaŗi nagi,
Tur būs labs maizes kaslis.
211 [Ļaudonas Md].

57453.

Myusu muote baduojuos,
Kur byus jimt maizis kvašni.
Lela rasna krystamuote,
Tei byus loba maizis kvašņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 382 -

57454.

Saplīsušas redelītes
Mūsu aitu kūtiņā;
Šitiem puišiem reti zobi,
Tur būs aitām redelītes.
211 [Ļaudonas Md].

1. Saimeniece bēdājās:
Aitām kārkles salūzušas.
Panāksniekiem reti zobi,
Tur būs labas aitu kārkles.
211 [Ļaudonas Md].

2. Myusu puiši bāduojuos,
Kur byus jemti sīna karkles.
Matildei i rati zūbi,
Tī byus lobas sīna karkles.
494 [Viļānu Rz].

57455.

Myusu puiši bādājuos,
Kur byus jemt barabanu.
Zvidžu muotei lils vādars,
Tī byus lobs barabans.
358 [Rugāju Abr].

1. Myusu puiši bāduojās,
Kur sissemi barabanu.
Ontonami lyls vādars,
Tī sissemi barabanu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57456.

Saiminiece bēdājās,
Kur būs ņemti miltu maisu.
Mūs' puisēnu platas bikses,
Tie būs labi miltu maisi.
33 [Baižkalna C].

57457.

Mousu puiši bēdajās,
Kur bous zirgu zebanīks.
Tam Juonīšam līls daguns,
Tur bous zirgu zebanīks.
607 [Iguanija].

57458.

Mūsu puiši bēdājās,
Kur būs auzu zebenīcas.
Panāksniekiem lieli ciči,
Tur būs zirgiem zebenīcas.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Saimes tēvsi bēdājāsi,
Kur būs ņemti auzu kules.
Šitām meitām lieli pupi,
Tur būs labas auzu kules.
605 [Skolas].

2. Myusu meitas baduojuos,
Kur byus nemt pīna kuli.
Tai Brigitai lyly cičy,
Tī byus loba pīna kuļa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Saimenieks bēdājās,
Kur būs ņemt oder's kuli.
Saimniecei lieli pupi,
Tur būs laba oder's kule.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57459.

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus jemt okas sveiri.
Myusu meitom rasni piersti,
Tī byus loba okas sveire.
358 [Rugāju Abr].

57460.

Myusu meitis bāduojuos,
Kur byus jemt svīsta cibu.
Grenteļ' Juoņam plota golva,
Tī byus loba svīsta ciba.
358 [Rugāju Abr].

57461.

Myusu sauči bāduojuos,
Kur byus jemti kapylus.
Vedejeņim lelas nuosis,
Tur byus lobi kapyleņi.
389 [Silajāņu Rz].

57462.

Myusu meitas bāduojās,
Kur byus jemti ponožauklas.
Svuoteņami dzeislojs kokls,
Tī byus lobys ponožauklys.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Bādavuos myusu puiši,
Kur byus spriguļim auklas jemt.
Tekleitjai dzeislūts kokls,
Byus spriguļam auklas.
168 [Kalupes D].

57463.

Myusu puiši bāduojās,
Kur byus ņemt kūklem steigas.
Jezupam zeida zornas,
Tī byus lobas kūklem steigas.
35 [Baltinavas Abr].

57464.

Mūs' meitiņas bēdājās,
Kur būs ņemti velētavas.
Mūs' puišiem platas pieres,
Tās būs labas velētavas.
Lai gan platas, tomēr dumjas
Kā tiem leišu kumeļiem.
85 [Dobeles Jg].

- 383 -

57465.

Vaci veči bāduojuos:
Bez mēneša tymsas nakts.
Bolušam plešs uz golvas,
Tur byus lobs mēnesnīks.
35 [Baltinavas Abr].

57466.

Mūsu māte bēdājāsi,
Kur būs laba pupu zeme.
Šitiem puišiem melnas mutes,
Tur būs laba pupu zeme.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

57467.

Mūsu māte bēdājāsi,
Kur ņemšoti govju valgus.
Kaimiņ' puišiem linu mati,
Tur būs labi govju valgi.
301 [Palsmaņa Vlk].

57468.

Jāņa māte bēdājāsi,
Kur būs ņemti reto ķemmi.
Jānīšam reti zobi,
Tur būs laba retā ķemme.
248 [Mālpils Rg].

1. Mūsu meitas bēdājās,
Kur dabūs utu ķemmes.
- Mūsu Ješkam plati zobi,
Tie būs labi utu ķemmes.
282 [Nīcas Lp].

57469.

Strenču mamma bēdājās,
Kur būs kāzām desu gaļa.
Kaimiņam resna mamma,
Tur būs kāzām desu gaļa.
203 [Kurmenes B].

57470.

Kaimiņ' māte bēdājās,
Kur mucai spundi ņemt.
Viņas meitai lielas acis,
Tur būs laba mucai spunde.
46 [Beļavas Md].

1. Jāņa tēvs bēdājās,
Kur būs ņemt mucām spundes.
Šitiem puišiem lielas acis,
Tur būs labas mucām spundes.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

57471.

Myusu meitas bāduojās,
Kur byus traukus izmozguot.
Ir ļautiņim plotas acs,
Var tur traukus izmozguot.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57472.

Kalpa sieva bēdājās,
Kur būs cūkām midzenīte.
Mūsu meitām gaŗi mati,
Tur būs cūkām midzenīte.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

57473.

Nn. saimnieks bēdājās,
Kur būs ņemti nožus līkstos.
Pēterim resnas lūpas,
Tur būs labas nožu līkst's.
200 [Kuldīgas Kld].

1. Mūsu māte bēdājās,
Kur ņemt lielu piena ķipi.
Jānīšam lielas lūpas,
Tur būs labs piena ķipis
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

57474.

Ciema māte bažījās,
Kur būs ņemti alus kanu.
Jānīšam platas nāsis,
Tur būs labas alus kanas.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

57475.

Es dūmovu, es guodovu,
Kur byus kuort šyupuleiti.
Jezupam gara nuoss,
Tī byus kuort šyupuleiti.
170 [Kapiņu D].

1. Kalopīši bādavuos,
Kur byus pakuort īmaveņus.
Jezupam gara nuoss,
Tur byus pakuort īmaveņus.
503 [Višķu D].

57476.

Dūmojam i guodojam,
Kur žņaugsim čeisēleiti.
Katreitei rati zūbi,
Tur žņaugsim čeisēleiti.
466 [Vārkavas D].

57477.

Dūmavom, bādavom,
Kur byus mums cyuku sile.
Vakaraiņam lels vādars,
Tur byus mums cyuku sile.
389 [Silajāņu Rz].

- 384 -

57478.

Ansītim līki pleci,
Tur būs labas nestuvītes;
Ansītim līks deguns,
Tur būs labi ūdens kāši.
316 [Piltenes Vp].

57479.

Šitām meitām asas mēles, līgo,
Būtu labi abru kaši, līgo!
Šitām meitām reti zobi, līgo,
Būtu labas aitu karkles, līgo!
457 [Vaives (Veismaņu) C].

57480.

Emmiņai reti zobi,
Tur būs kazām redeles;
Ansītim līks deguns,
Tur būs laba lemesnīca.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57481.

Myusu Ontons līlejuos,
Ka jis lels boguotnīks;
Valna uoda mugurā,
Sānoliņa vādarā.
326 [Preiļu D].

57482.

Mūs' mājās stalti puiši,
Stalti lēca kumeļāji;
Jānīts tāds čunčulītis,
Bez trepītes nevarēja.
256 [Matkules Tk].

57483.

Mūc, mūc, Jēpīti,
Cūka tevi dzenā,
Tu pats nezini,
Kāda tava pakaļa!
374 [Sātiņu Kld].

57484.

Meitas meitas, ak jūs meitas,
Žēl man jūsu augumiņa!
čīkst jums kauli staigājot,
Klab jums zobi runājot.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

57485.

Meitiņē, māsiņē,
Triju taku vēderiņš:
Par to vienu žīdi brauca,
Par to otru čigānīši;
Par to trešo kuņa tek,
Kucentiņus meklēdama.
141 [Ivandes Kld].

1. Puisīšam, brālīšam,
Treju kalnu vēderiņš;
Par to vienu gani dzina,
Par to vienu pieguļnieki;
Par to trešo pakalniņu
Žagariņus vizina.
518 [Zlēku Vp].

2. Līzītei, māsiņai,
Triju stūŗu vēderiņš:
Vienā stūrī alu dara,
Otrā māte raušus cep;
Trešajā stūrītī
Kuņa bērnus palaidus'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

3. Antīšam, brālīšam,
Trīs celiņi par vēderu:
Pirmo ceļu kungi jāja,
Otru ceļu pieguļnieki;
Trešajā celiņā
Bāba malku saskaldīja.
503 [Višķu D].

4. Jānīšam, brālīšam, līgo,
līgo,
Triju loku vēderels:
Pa to vienu žīdi brauca,
Pa to otru čigāniņi:
Pa to trešo darbinieki
Savus bērnus vizināja.
298 [Pabažu Rg].

5. Brigitai, muosjeņai,
Treis cieleņi pa vādaru:
Pa vīnu kungi braucja,
Pa ūtru sulaiņeiši;
Pa trešū palkivots
Dorvu gāzu rytynuo.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

6. ķemeriešu meitiņām
Trīs celiņi pār pupiem:
Vienu brauca Teiča Otis,
Otru Strepa Bemberīts;
Pa to visu platāko
Kalna-Zvārtes Stilba Jānis.
346 [Rencēny Vlm].

57486.

Mālītei, muosiņai,
Treju styuru daguniņš:
Vīnā styurī židi guļ,
Utrā malni čiganiņi;
Trešajā styurītī
Smuts sokumus asynoj.
35 [Baltinavas Abr].

- 385 -

1. Jureišam, bruoleišam,
Treju styuru deguntiņš:
Vīnā styurī goni gona,
Ūtrā guļ pīguļnīki;
Trešajā styureitē
Ļesnīks suņus dancynuoj.
35 [Baltinavas Abr].

2. Ontonam, bruoleišam,
Styurojs ir daguņeņš:
Uz vīna styura suņi guļ,
Uz ūtra keči takalej;
Uz trešo i styureiša
Lesnīks suņus dancynoj.
174 [Kārsavas Ldz].

57487.

Kaimiņam bij slinki puiši,
Savu matu nesukāja;
Vienu pinku utis grauza,
Otru peles skrubināja,
Tai trešā, tai lielā,
Stārķis bērnus perināj'.
605 [Skolas].

1. Kāzenieku puisīšiem
Trīs pincīnas pakausē:
Vien' pincīnu suņi plēsa,
Otru meitas plucināja;
Trešajā pincīnā
Vārna bērnus perināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

2. Domiņīkam, nabogam,
Vīna ūsa zam daguna;
Vīna ūsa zam daguna,
Deveiņomi storeņom;
Deveitai stareņā
Blusa bārnus perinova.
18 [Andrupenes Rz].

3. Pāvulam, bruoleišam,
Vīna ūsa zam daguna;
Vīna ūsa zam daguna
Deveņomi stareņom.
Deveitāji stareņā
Peles mygu sataisejušs.
389 [Silajāņu Rz].

4. Līlejuos šis svuoteņš,
Pats lelais bagaturs.
Vīna ūsa zam daguna
Deviņom stariņom;
Devītā stariņā
Kuce bārnus pyrinova.
389 [Silajāņu Rz].

57488.

Jānīšam, brālīšam,
Tam bārdiņa nesukāta.
Pašā bārdas galiņā,
Peles migu ietaisīja.
524 [Aizpute Azp apr.].

1. Jānīšam, brālīšam,
Trīs gad' mute nemazgāta.
Pašā bārzdas vidiņā
Peles bērnus pirināja.
72 [Cesvaines Md].

2. Tas puisīts, šurp nākdams,
Gludi galvu gludināja;
Pašā matu galiņā
Pele bērnus midzināja.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

3. Jānīts būtu smuks puisītis,
Būt' galviņu izsukājis;
Veca vārna pērkli taisa
Viņa matu galiņos.
387 [Siguldas Rg].

4. Ko, puisīti, lepojies,
Tev galviņa nesukāta!
Piecas vārnas ligzdu taisa
Tavā galvas galiņā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

5. Tev, puisīti, reti zobi,
Dod man bārdas izsukāt!
Manā bārdas galiņā
Peles migu ietaisīja.
279 [Naukšēnu Vlm].

6. Ak tu tautu delverīti,
Tava galva nesukāta!
Šī devīta vasariņa,
Stārķis ligzdu ietaisījis.
605 [Skolas].

7. Juonīšam gars daguns
Deviņīm leikumīm:
Deveitā leikumāji
Peles mygu ītaiseja.
35 [Baltinavas Abr].

8. Nāburg' puiši, šurp nākdami,
Ķemmēm galvu sasukāja;
Pašā galvas viducī
Krupis bērnus perināja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

9. No tālienes es pazinu
Ļoti čaklu mātes meitu:
Cielaviņa ligzdu taisa
Tai galviņas galiņā.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

- 386 -

57488v10.

Nelielies tu, dēl māt,
Tav galiņ nesukat!
Cielaviņ ligzd tais
Tave gāls galiņe.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57488v11.

Jauniem puišiem pinkām mati,
Trīs vasaras nesukāti;
Ceturtāji vasarāji
Peles bērnus pirināja.
358 [Rugāju Abr].

57489.

Kristāvam kupla buorda,
Tai kai myusu rūžu duorzs.
Kas nū čorta rūžu duorza,
Vuts pa viersu komojas,
Gneidas īkšā žabynoj.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57490.

Panāksniekiem reti zobi
Kā tās ratu redelītes:
Pa starpāmi peles līda
Ar visiemi bērniņiem;
Pašā mutes dibenā
Vārnas ligzdu ietaisīja.
39 [Bārtas Lp].

57491.

Mīle/$Pman mīlējās
Smuku puisi nomutēt;
Cik atnācu, tik redzēju,
Bekas auga uz deguna.
301 [Palsmaņa Vlk].

1. Gribēties man gribējās
To meitiņu nobučot,
Tik vien nepatika,
Ka puņķots deguntiņš.
263 [Mēmeles Jk].

2. Gribētīsi gribējuos
Puiškynam mutis dūt,
Tik vin man i napatyka,
Vuts par buorzdu puorluopava.
143 [Jāsmuižas D].

57492.

Es nedevu puišam mutes,
Puišam mute smurgulaiņa.
Kā nebija melna mute,
Pieci gadi nemazgāta.
381 [Sēļu Vlm].

57493.

Ak tu puisi, buļa piere,
Tu jau mani nedabūs'!
Tev mutīte nemazgāta,
Gadiem mati nesukāti.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57494.

Celmam bija skaistas meitas,
Ko līdz skaistas, netikušas?
Mute bija nemazgāta,
Mati bija neķemmēti.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57495.

čakli čakli mūsu puiši,
Gadiem muti nemazgāja;
Visas akas izsmēluši,
Kamēr muti nomazgāši.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57496.

Tu, puisīti, smuks puisīti,
Būt' es tevi precējusi;
Tikai viena vaina bija:
Uts pa bārdu vazājās.
72 [Cesvaines Md].

57497.

Es mīļoju buoļuļiņu,
Buoliņš maņi miļoj' ar;
Tikai manim napatyka,
Jo vuts pa buorzdu braukalej.
168 [Kalupes D].

57498.

Juoņeišam ratys ūsys,
Pylnys vutu pīaugušas;
As gribēju mutis dūt,
Vuts izleida peikstēdamas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Ontonam lylys ūsys,
Pylnys gneidu pīaugušys;
Cik gribēju mutis dūt,
Gneidys leida čeiksteidamys.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Augustami lelis ūsys,
Kai tam myusu kotinam;
Es gribēju mutis dūt,
Vuts īleida ceikstādama.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57499.

Ansis manīm mutes prasa,
Kā es tevīm mutes došu:
Utes pierē rāpojās;
Lai tās utes, ku' tās utes,
Aiz tā puņķa nevarēja.
153 [Jaunsvirlaukas Jg].

- 387 -

57500.

Tev, Ievīna, reti zobi,
Pilli sīku vabolīšu;
Es gribēju mutes dot,
Nāk vaboļi čīkstēdami.
94 [Dunikas Lp].

57501.

Dižens puisis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa;
Tik vien viena vaina bija,
Uts pa bārdu vazājās.
373 [Sarkaņu Md].

57502.

Liniņ, manu zilziedīt,
Tev ziediņi rasas pilni;
Vīriņ, manu čāgainīt,
Tev bārdiņa utu pilna.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57503.

Puisīšam ūsas zied,
Tā kā kunga rožu dārzs;
Katrā ūsas galiņā,
Varžu kāja karājās.
378 [Seces Jk].

57504.

Panāksniekiem reti mati,
Pilni sīkas utu sēklas;
Kad izgāja saulītē,
Lien utītes sildīties.
39 [Bārtas Lp].

57505.

Oto škodja nūtykusja,
Kai itami Odumami:
Peles buordu izškivušas,
Plyku zūdu pamatušas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57506.

Nav nenieka, nav nenieka
Panāksnieku meitiņās:
Cita šķība, cita greiza,
Cita puišu salauzīta;
I pašai diženai
Kupris ir mugurā.
211 [Ļaudonas Md].

1. Es izgāju šito ciemu,
Lāga puiša neredzēju:
Cits bij šķībs, cits bij greizs,
Cits no meitām salauzīts.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

57507.

Nediženi, nediženi
Mūsu pašu panāksnieki;
Viens pats bija diženāks,
Tam ar kreiļa deguntiņš.
Lai bij kreiļi, kur bij kreiļi,
Vēl ar darvu nodarvoti.
23 [Ārlavas Tl].

57508.

Basenieku novade
Nav neviena laba puiša:
Citam bija kleinas kājas,
Citam kumpa muguriņa.
Kam nebija kleinas kājas,
Tam čunčulis padusē.
129 [Gudenieku Azp].

1. Nava puišu, nava puišu,
Nava puišu panuoksnūs:
Vīns bej graizs, ūtris leiks,
Trešam kupris mugurā.
389 [Silajāņu Rz].

2. Paveries nu, māsiņ,
Kādi tavi vīra radi:
Cits bij šķībs, cits bij greizs,
Citam kupris mugurā.
358 [Rugāju Abr].

3. Mūsu ciemam cauri gāju,
Lāga meitas neredzēju:
Cita līka, cita greiza,
Cita ar vāli velējama,
Cit' ar bomi cilājama.
270 [Mežotnes B].

4. Kauķu ciemam gaŗām gāju,
Lāga puišu neredzēju:
Cits bij līks, cits bij greizs,
Citam kūkums mugurā;
Viens pats bija lāga puisīts,
Tas ar vāli cilājams.
515 [Ziemeŗu Vlk].

57509.

Nav neviena laba puiša
Panāksnieku pulciņā:
Tikai tādi putras spaiņi
Ar lieliem vēderiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 388 -

1. Nav nevienas lāga meitas
Sarkaņu pagastā:
Rokas šķības, kājas greizas,
Vēders šķūņa platumā.
552 [Madona Md apr.].

2. Sen dzirdēju, nu redzēju
Tās teicamās kaimiņ' meitas:
Rasnas lūpas, lieli pupi,
Vēders šķūņa lielumā.
70 [Cēres Tl].

3. Nava lāga, nava lāga
Kāzinieku puisēnos,
Tādi vien ar buļļa pierēm,
Vēderi šķūņa lielumā.
605 [Skolas].

57510.

Nava lāga, nava lāga
No šā ciema puisīšiem:
Biezas putras paēduši,
Lielvēderi palikuši.
241 [Lubānas Md].

57511.

Nava lāga, nava lāga
Viņa gola ponuoksnūs:
Leikas kuojas, rati zūbi,
Sveitu goli zemi slauka.
465 [Varakļānu Rz].

1. Nava lāgu, nava lāgu
Kaimiņos jaunu puišu:
Kā muciņas, kā spundeites,
Kā leikie laivas goli;
Poši verstes garumā,
Vādars škouņa plotumā.
198 [Krustpils D].

57512.

Nav neviena krietna vīra,
Kas dzeŗ pillu biķerīti;
Nav neviena tēva dēla
Pa manami prātiņami.
282 [Nīcas Lp].

57513.

Nesalīlej, tu Tekleiti,
Ka tu esi skaista meita;
Eisas kuojas, rasnas rūkas,
Tys ir tovs skaistumiņš.
347 [Rendas Kld].

57514.

Nadū, Dīveņ, tuodu puišu,
Kuodi puiši kaimeņūs:
Lelom acim, plotom pīrem,
Kuo tī proušu ērzelēši.
44 [Bebrenes Il].

57515.

Nadod Dievs tādu meitu,
Kādas meitas Grumzalē:
Pieci puiši, seši zirgi
Navar ciču kustināt.
99 [Dzelzavas Md].

57516.

Nāburgami viena meita,
Diezgan stalti audzināta:
Tā kāzās dančus grieza,
Kā mājās mālus mina.
520 [Zvārdes Kld].

57517.

Nāburg' puiši zemi resni,
Elkšņus cirta raudādami;
Mūs' puisīši tievi gaŗi,
Ozoliņa birzi līda.
224 [Lielvārdes Rg].

57518.

Nāburg' māte savas meitas
Prizierēt prizierēja:
Priekšā matus izcirpuse,
Pakaļā izsviluši.
195 [Kraukļu Md].

1. Nāburg' māte savus puišus
Bruzierēt bruzierēja:
Divus zobus izsitusi,
Priekšā matus izcirpuse.
337 [Rāmuļu C].

2. Šei svuočīte, šurp braukdama,
Sovu veiru īprišeja:
Uz pīres motus izcierpuse,
Prīkšas zūbus izsytuse.
18 [Andrupenes Rz].

57519.

Diezgan bija meitu mātes
Savas meitas pucējušas:
Saskrūvēti matu gali,
Izšņūkāti deguntiņi.
418 [Sunākstes Jk].

57520.

Panāksnieki savas meitas
Gan bij daiļi audzējuši:
Daguniņus izdrāzuši,
Lūpas lielas atstājuši.
449 [Ungurmuižas D].

- 389 -

1. Kaimiņiene savu dēlu
Diezgan bija dreijājuse:
Deguniņu izdrāzuse,
Lūpas biezas palikušas.
396 [Skrīveŗu Rg].

57521.

Lejieš' mamma savu dēlu
Gan bija skaisti precējusi [pucējusi?]:
Deguniņa galiņā
Puņķu roze karājās.
193 [Krapas Rg].

57522.

Nāburgos resnas meitas
Vaŗa stīpām apstīpotas,
Mūs' mājā smuidras gaŗas
Kā liepiņas noaugušas.
84 [Dikļu Vlm].

57523.

Nākat, meitas, lūkoties,
Kādi joki aizgaldā, oijā oijaijā,
Kādi joki aizgaldā!
Pieci resni, pieci strupi,
Pieci tā kā teļi glupi.
117 [Gārsenes Il].

57524.

Nebrīnāties, jūs ļautiņi,
Tāds ar tādu satikās:
Raiba kaza satikās
Ar pelēku vuceniņ'.
306 [Patkules Md].

57525.

Ne derēti nederēja
Desmit peku aizgaldē;
Trīs meitiņas kā sieviņas,
Kā derēti piederēja.
476 [Vecpiebalgas C].

57526.

Neģeldēja, neģeldēja
Tiem svārkiem tā odere;
Neģeldēja, neģeldēja
Tam puišam tā meitiņa.
418 [Sunākstes Jk].

57527.

Nadūd Dīvs taidas solnas,
Kaida solna šūrudiņ:
Šuo rudiņa bryugonim
Pus galviņas nūsoluse.
326 [Preiļu D].

1. Nadūd, Dīveņ, taidys solnas,
Kaida solna šūvosor:
Svuteņam i vacuokam
Solna motus nūkūduse.
247 [Makašānu Rz].

57528.

Nedod Dievs tādu salnu,
Kāda bija pagājšnakt:
Panāksnieku meitiņām
Pupu gali nosaluši.
166 [Kalsnavas Md].

1. Šonakt bija liela salna,
Liela skāde notikuse:
Briežam ragi nosaluši,
Meitām paši pupu gali.
325 [Priekuļu C].

57529.

Šūzīm leli breinumiņi:
Vysi puiši bez austiņu;
Pyrmajūs soltumūs
Vysim auss nūsolušs.
170 [Kapiņu D].

57530.

Nadūd Dīvs taidu ļaužu,
Kaidi ļaudis Grēverūs:
Lelom acim, plotom pīrem,
Garu stīptu daguniņ'.
414 [Stirnienes Rz].

57531.

Nesmejies, meitiņa,
Tev reti zobi,
Pilli tavi zobiņi
Circeņu desu!
94 [Dunikas Lp].

57532.

Nasasmaj, tu meitiņ,
Tev smītīs napīdar,
Pilni tavi zūbi beja
Kanipeišu sānaļeņu!
143 [Jāsmuižas D].

57533.

Nasasmej, tu puisīt,
Tev jau zūbi izbyruš,
Ej uz Reigu zūbu pierkt,
Pīcu marku gobolā!
326 [Preiļu D].

57534.

Nieki nieki, balamutes
Ir tie mūsu tautu dēli:
Paši smilgas gaŗumā,
Mute grāvja platumā.
47 [Bēnes Jg].

- 390 -

57535.

No kurienes tu izlēci,
Tik ražens tēva dēls?
Sarkan' balti vaigu gali,
Zirņu ziedu cepurīte;
Man izkrita putras bļoda,
Uz tevim raugoties.
109 [Ērķemes Vlk].

57536.

No tālienes es pazinu
Laisku puisi cierējam:
Līkām kājām, zveirām acīm,
Līkiem ķīļa deguniem.
413 [Stendes Tl].

57537.

No tālienes es pazinu,
Kas tikusi mātes meit':
Zilas acis, gaiši mati,
Šķiltin šķīla valodiņ'.
406 [Snēpeles Kld].

57538.

No tālienes es pazinu,
Šī ir barga mātes meita:
Sārti vaigi, zilas acis,
Ķinnis(?) šķīra valodiņu.
347 [Rendas Kld].

57539.

Es pazinu no tālienes,
Kuŗa brūtes īstā mās':
Tā bij brūtes īstā māsa,
Kas sēd galda stūrītī;
Kas sēd galda stūrītī
Kašķaiņām rociņām.
204 [Kursīšu Kld].

57540.

Nu tuolines zaļa pļava,
Tyv' ir plyka vacaineite;
Nu tuolines skaista meita,
Tyvu baila pasavērt.
326 [Preiļu D].

57541.

Niuļa niuļa īzavēru,
Juoneišami vīna auss;
Lyudz tu maņa, pros' tu maņa,
Es dalikšu cyukas ausi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57542.

Nn. meitiņām
Skalu pīti vēderiņi.
Cik tie paši [puiši?] piesaduŗas,
Tik vēderi nograbēja.
46 [Beļavas Md].

57543.

Juonīšami, bruolīšami,
Zvaniņš nobas galiņā;
Pi meitiņu lavējās,
Zvaneņš viņ i skanējās.
591 [Ludzas apr.].

1. Stepaitei, muoseņai,
Zvaniņš pupys galeņā;
Kai puiškini lavējuos,
Tai zvaneņš i skanēja.
605 [Skolas].

2. Zoneitei, muoseņai,
Zvaneņš nobas galiņā;
Myusu puiši dasadyura,
Zvaneņš vīn nūskanēja.
503 [Višķu D].

3. Agatjai, muoseņai,
Zvoni ciču galeņā;
Kai puiškini rūku lyka,
Zvoni vīn saskanēja.
143 [Jāsmuižas D].

57544.

Aneitei, muosiņai,
Pokul' ciči ozotē;
Nasasmej, tu Teklīt,
Ka tev tai nanūtyktu!
168 [Kalupes D].

1. Jūlitjai, muosiņai,
Pokol' ciči ozutē;
Nasasmej tu, Matiļd,
Ka tev tuodi naizaug!
357 [Rudzētu D].

57545.

Trīnītei, māsīnai,
Dadzis aug vēderā;
Nesmejies, tu Marij,
Kad tev ari neieaug!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57546.

Geneitei, muoseņai,
Dzērve klīdze vādarā,
Nasasmeji, tu Tekleit,
Ka tev tai nanūtyktu!
465 [Varakļānu Rz].

- 391 -

57547.

Rožeņai, muosiņai,
Vuts puponu nūādusja;
Nasaver, tu Martiņ,
Ka tev tai nanūtyktu!
143 [Jāsmuižas D].

57548.

Jūlītei, māsiņai,
Matu gali dzelžiem griezti;
Kaut gan mati dzelžiem griezti,
Uts pa virsu braukuļoja.
291 [Orgresgala Rg].

1. Ļoneitai, muoseņai,
Dzeļžim grīzti motu goli;
Lai gon beja dzelžim grīzti,
Uts pakausi škurinuo.
182 [Kaunatas Rz].

57549.

Ontonam, bruoleišam,
Pa vuocyski moti grīzti;
Pa vuocyski moti grīzti,
Ar gruobekli sasukuoti.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Grītiņai, muosiņai,
Pa vuociski moti cierpti:
Ai cierveiti apkopuoti,
Ar gruobekli sasukuoti.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57550.

Tanclavam grīzti moti
Kei tam krūga krūdzinīkam;
Krūdzinīkam pīdarēja,
Tev, Tanclav, napīdar!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Donotam grīzta pynka
Kai tam Reigas kucynam;
Kucynam pīdarēja,
Tev, Donoty, napīdar!
389 [Silajāņu Rz].

57551.

Juonīšam leikas kuojas
Kai čiguona ērzeļam;
Ērzeļam pīdarēja,
Tev, Juonīt, napīdar!
389 [Silajāņu Rz].

1. Jezupam lauka pīre
Kai čigona ērzeļam;
Ērzeļam pīdarēja,
Tev, Jezup, napīdar!
326 [Preiļu D].

2. Ignatam rasnas kuojas
Kai munami vērsīšam;
Vēršukam pīdarēja,
Tev, Ignat, napīdarēja!
18 [Andrupenes Rz].

3. Aļponam taids daguns
Kai tam pūra čykutam;
čykutam pīdarēja,
Tev, Aļpon, napīdar!
389 [Silajāņu Rz].

4. Ontonami taids daguns
Kai tam jyuras stykutam;
Stykutami pīdarīja,
Tev, Onton, napīdar!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57552.

Kazmeram leiks daguns
Na nu Dīva lykumeņa;
Pīters guoja medeibuos,
Kazmers syta dzeleišūs.
174 [Kārsavas Ldz].

57553.

Juoneišam plotys acs
Na pa Dīva lykumam;
Pīteram vēļ plotuokys
Kai pi čorta pokovi.
182 [Kaunatas Rz].

57554.

Jānīšam plata piere
Ne par Dieva likumiņu.
Ak tu viens nebēdnieks,
Kam tu savu kūmu siti!
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

57555.

Bārtuļans, kupla golva,
Ka tys kungu rūžu duorzs.
Valns, kāds tur tev rūžu duorzs,
Apkuort gneidas žabinej!
174 [Kārsavas Ldz].

57556.

Platovas bryugon(eņ)i
Kai puzuri volkojās;
Evertovas bryugoneņi
Kai vonogi nosojās.
551 [Ludza Ldz apr.].

57557.

Trīniņe, meitiņe,
Tauk van pakļe;
Kas vāre brokstiņ,
Tas nogriez kumsiņ.
518 [Zlēku Vp].

- 392 -

57558.

Kārlīti Kārlīti,
Sauc tu tā kumeļa!
Tev plānas lūpas,
Man ira biezas.
Es nevaru, man iet
Šļuk šļuk šļuk.
146 [Jaungulbenes Md].

57559.

Kārlam, brāļam,
Divi zili zobi.
Tie bija pakaļas
Ģērētāji.
129 [Gudenieku Azp].

57560.

Jānīšam, nabagam,
Alva acis, vaŗa kājas;
Ķēra meitu, nepanāca,
Ar acīm neredzēj'.
211 [Ļaudonas Md].

57561.

Kalniņam divas meitas,
Kā pirtsslotas karājās;
Ne tās pirka, ne pārdeva,
Ne tām nāca precinieki.
291 [Orgresgala Rg].

57562.

Indriķim, brālītim,
Strups degunis, lielas ausis.
Vēl lielāki brīnumiņi:
Tēva kamši mugurā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

57563.

Stanslav, bruoleit,
Stakleišu cierstu,
Minīte, snauškene,
Nūsaguozs!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57564.

Vēreniešu puišu dēļ,
Gludas galvas nesukāju;
Tikai vien saglaudīju,
Rudzu rogu piebirušu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

57565.

Juoneišami, bruoleišam,
Zvierbuļs motūs īzapyna;
Ni zvierbuļa izčepjāt,
Ni ai meitam parunuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Anītei, muosiņai,
Zvierbuls motūs īzapina;
Ni zvierbuļa izčapēt,
Ni ar puišim parunuot.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57566.

Jancīšam gars daguns,
Kai tam pūra stykotam;
Jaunivai bolti ciči,
Kai Petrova ruocinīši.
89 [Dricēnu Rz].

57567.

Jānīšam, nabagam,
Ielejiņš smakarā;
Tur drusciņas salasīja,
Tur sunīti lacināja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57568.

Olusei gluda golva,
Kas jū gludu saglaudija?
Ka nūguoja gūva slaukt,
Gūvs ar mēli nūlaizija.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57569.

Ontonami gluda buorzda,
Kas tik gludu sasukāva?
Jankels guni patuŗaja,
Simka buorzdu sasukāva.
194 [Krāslavas D].

57570.

Ontonam lels vādars
Na par Laimes lykumim:
Mozs byudams brāgu dzēre,
Napījyuze vēdereņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57571.

Anītei, muosiņai,
Sprūguos grīzts cakuleņš;
Myusu suņi asti grīze,
Jei sagrīzja cakuliņu.
168 [Kalupes D].

- 393 -

1. Sarystais, sabūztais
Jākubiņa cakuliņš;
Baškuonīšu dzeravņis;
Suni astes ryze,
Jis saryze cakuleņ.
170 [Kapiņu D].

2. Šis Odums, šur braukdams,
Sprūgom grīzja cakuliņu;
Myusu suņi astes grīzja,
Tu sagrīz i cakuliņu.
466 [Vārkavas D].

57572.

Aneitjai leli čiči,
Kai Petrova ruocineiši.
A ka jyus, puiši, navirejit,
Guozit iz sūla, pasaverit!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57573.

Anceitei, muoseņai,
Kjairis cics izakuors;
Ni jai ēsti, ni jai dzert,
Ni jai ciča paglobuot.
Tu, Onton, lobs cylvāks,
Tu jai cici pagloboi!
365 [Sakstagalas Rz].

57574.

Patmalnīkam lels kuprīts
Na nu Dīva lykuma:
Jis ar maitu par sētaņu,
As ar mītu mugorā.
170 [Kapiņu D].

57575.

Teklītei, muosiņai,
Tei pīrīte speideit speid;
Tai pīrīte speideit speid,
Vuts pakausi izādūš.
466 [Vārkavas D].

57576.

Aizkraukliešu veci puiši
Ar kumpām mugurām;
Kad tie kāp kalniņā,
Augšpēd rit lejiņā.
519 [Zūru Vp].

57577.

Grieta sēd aiz galdiņa,
Kā mērena muiženiec':
Kiskas gule klēpitē
Kā lielāe lāča gāla.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57578.

Apsakaita tei Madaļa,
Svīde pynkas aceplē;
Slauka muote ustabiņu,
Atrūn pynkas aceplē.
Kuo tuos pynkas, kou tuos pynkas?
Myusu pošas Madaliņas.
579 [Viļāni Rz apr.].

57579.

Kristāvam, škagaļam,
Pus buordas nūžāreita;
Ka tu tuods žāreituojs,
Kam tu vusys nažāreji?
35 [Baltinavas Abr].

1. Bārtulami, bruoleišam,
Pusa ūsu nūžāreita;
čorts ar tovu žāreišonu,
Utrys pusis nažāreji!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57580.

Juoneišam, bruoleišam,
Ratas ūsas palikušas:
Apaleite nūzeiduse,
Tiki ilgi meilādama.
236 [Līvānu D].

57581.

Jezupam plota golva,
Kuo tam pūrvu plotajam;
Vysu pūrvu istaigovi,
Tu sev pruota nadabovi.
35 [Baltinavas Abr].

57582.

Ķeķinīte, Ķeķinīte,
Gādā mazu slauktuvīti!
Mūs' meitīnas pierietējšas,
Kā gosnīnas izslaucamas.
39 [Bārtas Lp].

57583.

Aizkļenīšim leikas kuojas,
Pa pyuņami volkojas;
A kurs vylks jūs atnesja
Verpeleišu ūlneicā?
174 [Kārsavas Ldz].

57584.

Juonīšam rasnas kuojas,
Kai tam pūra valnānam;
Tys varēja dubļus brist
Pate pūra dybynā.
170 [Kapiņu D].

- 394 -

1. Juonīšam leikas kuojas
Kai tam pura bridējam;
Tas varēja mālu meit
Dziļas elles dibinā.
236 [Līvānu D].

2. Jākapam tīvas kuojas
Kai tam pura valnānam;
Tys varēja muolu meit
Pašā elnes dybynā.
466 [Vārkavas D].

3. Juoneišam gorys kuojys,
Vēl garuoki zuoboceņi;
Tī bej lobi elnē brist,
Visus čortus iznosuot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

4. Geleitei rasnas kuojas
Kai tai pura vatnaukai;
Jei varēja muolu meit
Pošā elnis dybynā.
326 [Preiļu D].

57585.

Erņiņai boltas rūkas,
Tei pīņiņa meicītuoja;
Izabelei gari piersti,
Tei vistiņu raudzītuoja.
389 [Silajāņu Rz].

57586.

Jezupam lela golva,
Tys kumeļu dauzeituojs;
Viktorai gara mjāļa,
Tei bļūdeņu laizeituoja.
143 [Jāsmuižas D].

1. Tekļitej lelas lyupas,
Tei putromu nīkuotuoja;
Viktiņai gaŗa mēļe,
Tei tarelku lyzguotuoja.
143 [Jāsmuižas D].

57587.

Aļozami boltas rūkas,
Tam ar meitom juotrokoj;
Vinceitei malnas rūkas,
Tam cyuceņas juobaroj.
465 [Varakļānu Rz].

1. Kosteitei boltys rūkys,
Tam ar meitas juotrokoj;
Ontonam malnys rūkys,
Tam uz puru calmu lauztu.
605 [Skolas].

57588.

Grietiņai, māsiņai,
Kaula zobi izbiruši;
Maksā diķi kalējam,
Iekals tevim dzelzs zobus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57589.

Anna savas plānas lūpas
Timmerēt timmerē;
Mani mazi sivēniņi
No pakaļas timmerē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57590.

Kaituleišam rasnys lyupys,
Pluons vādara vuduceits.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57591.

Leiltīšnieki, nabaģeļi,
Mucīnā audzināti;
Mucīnā audzināti,
Pa spundīnu baŗonēti;
Pa spundīnu baŗonēti,
Pa tapīnu dzirdināti.
94 [Dunikas Lp].

57592.

Asarīte līlējuos,
Lelas meitas audzēdama;
Īzavēle ustubā
Kuo pokolu kūdelēte.
44 [Bebrenes Il].

57593.

Gudenieku puisēniņi
Ar caurām mugurām;
Tur vajaga zilu mālu,
Gaŗu leiti mūrenieku.
129 [Gudenieku Azp].

57594.

Umalnieku smurgulīši
Ēvelētu sievu grib;
Umalnieku pagastā
Nav nevienas ēvelētas.
119 [Gaujienas Vlk].

57595.

Saļmītēji, muosiņai,
Pīna pika uz vādara;
Kačīts, pīnu laizīdams,
Vēderiņu saplyukuoja.
35 [Baltinavas Abr].

1. Muoriņaji izaguoza
Uz vādara pīna raška;
Kači, pīnu laizīdami,
Vēderiņu saplykuoja,
Ku plykuoja, saplyukuoja,
Kur ar nogim izacēja.
89 [Dricēnu Rz].

- 395 -

57596.

Nēķenieši lielvēderi,
Tie varēja kalnus gāzt!
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

57597.

Anniņa, māsiņa,
Sarkanu seksti,
Tā bija no Rīgas
Tītaru māte.
39 [Bārtas Lp].

1. Līzei, māsai,
Sarkana galva,
Kā mūsu pērnai
Tītaru mātei.
605 [Skolas].

57598.

Madei, māsai,
Skalgana mēle
Kad gāja dancāt,
Skalgani grabēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57599.

Elzītei, māsiņai,
Gaŗa piere,
Tur mērīja blusiņa
Circenim bikses.
141 [Ivandes Kld].

57600.

Jānītis, Madīte,
Tie labi pasē:
Tos vārna, žagata
Satapināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57601.

Anniņa kāzās
Vēlīga meita,
Sameta, sagrieza
Kā griezu vici.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57602.

Gāčene savas meitas
Godēt godē:
Ik vārda galā,
Tu vecā pelude;
Tu vecā pelude,
Zvirbuļu šķūnis!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57603.

Gele žeidu nūsytusi,
Byudu zuoļu vaicuodama;
Dūšu vīn izgubēja,
Byudu zuoļu nadabūja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57604.

Ozoliešu stalti puiši,
Brauc ar āzi baznīcā;
Jo tie vāģi šķībi tek,
Jo tas āzis ģenģerē.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

57605.

Ozoliešiem cauri gāju,
Driķu druva vien ziedēja,
Ozolieši zemi resni,
Driķu putras strēbējiņi.
242 [Lubejas Md].

57606.

Nn. savu ogļu maisu
Atsūtījs panākstos;
Paga paga ogļu maisi,
Gan mēs tevi velēsim!
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

57607.

Padziedama, mēs māsiņas,
Ka nedzieda jaunas meit's,
Jaunajām meitiņām
Vēderiņi apsāpuši.
112 [Ezeres Kld].

57608.

Panuoksneicom rati zūbi,
Na par Dīva lykumam:
Puiši zūbus izgrūzejuši,
Ar butelem dzirdēdami.
326 [Preiļu D].

1. Panuksneicom zūbi greizi,
Na par Dīva likumeņ:
Jauni puiši izgrūzeja,
Na par Dīva likumeņ.
326 [Preiļu D].

2. Zolītei rati zūbi,
Na par Dīva lykumeņ:
Puiši zūbus izbadeja,
Ar buteli dzirdīdami.
Devja gluozi, devja ūtru,
Gryuž ar vysu butelīti.
143 [Jāsmuižas D].

- 396 -

57609.

Panāksniekiem reti zobi,
Pilni sīku vabulīšu;
Grib vedēji mutes dot,
Lien vabuli čīkstēdami.
39 [Bārtas Lp].

57610.

Kundur' puišiem reti zobi,
Smalka maize cauri bira.
Cepiet, meitas, auzu maizi,
Tām gaŗāka sēnaļiņ'.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57611.

Patīk man, patīk man
Tam puišam mutes dot:
Tam gāliņa kā cērpiņis,
Kā ciekava deguniņis.
589 [Kuldīgas apr.].

57612.

Panuokšnīki, panuokšnīki,
Kur bej jyusu staršinīks?
Tys bej jyusu staršinīks,
Kur ar kreja daguniņu.
168 [Kalupes D].

57613.

Panuoksnīki līlejās,
Ka jīm skaiški moti stuov:
Cekuliņi sacyluoti,
Ar gruobekli sasukuoti.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57614.

Ponuoksnīcas līlejuos,
Veseliškas muotes meitas:
Skudras motus nuādušas
Slapņajā vosorā.
414 [Stirnienes Rz].

1. Gon slyvyna tū Aļponu
Veselišku tāva dālu:
Slapnejāji vosorā
Skudris gūrnus izplyukuo.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57615.

Ponuoksnīki sasāduši
Kai beceņas bērzmalē;
Dūd, Dīveņi, syltu sauli,
Byus myusom bareibeņa.
358 [Rugāju Abr].

57616.

Panākstniekiem div meitiņas:
Viena reģe, otra mūle;
Kad tā reģe norāvās,
Tad to mūli sabadīja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57617.

Par ko bēga Jāņa māte
Istabā, aizkrāsnē?
Vārnas acis izknābušas,
Žurkas vilnu nodzinušas.
605 [Skolas].

57618.

Par kū šū Verīti
Sprūgalvīti keumuos jāmja?
Maņ gluda galviņa,
Manis najēmja.
326 [Preiļu D].

57619.

Pasok' man, tu bruoleit,
Kur tik skaists radījīs?
Reigā dzimu myura muojā,
Vaca žeida kadakā.
143 [Jāsmuižas D].

1. Pasoki, tu Mikeļ,
Kur tik skaists radējīs?
Kruslovā, kabakā,
Vaca žida kadakā.
170 [Kapiņu D].

57620.

Panākstnieku pulciņēje
Nav neviena laba meita:
Cita bija kleinām kājām,
Cita kumpu muguriņu.
Ja nebija kleinas kājas,
Tad čunčulis padusēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57621.

Es gribēju nu panuoksnu
Sev oruoji izlasēt.
Taidi šaidi sajuojuši,
Kaula pīris sanasuši.
Vīns beja lobs puiškiņans,
I tam kreja dagunaņš.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57622.

Paveries, mūs' māsiņ,
Kādi tavi vīra radi:
Cits bij šķībs, cits bij greizs,
Citam kupris mugurā.
358 [Rugāju Abr].

- 397 -

57623.

Paskaties nu, māsiņ,
Kādi tavi vīra radi:
Kā piestiņas, kā rumbiņas,
Kā tie veci mieta gali.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57624.

Paskaties, tautu dēls,
Kādi tavi sievas radi:
Kā niedriņas, kā liepiņas,
Kā tās baltas ābelītes.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57625.

Pazaverit, puiškineņi,
Kaidas ļaužu meitineites:
Pīci spreiži garumā,
Sešas asis rasnumā.
314 [Pildas Ldz].

57626.

Pa kam vari pazeit,
Kurs jaunives eistais bruoļs?
Vaca kuļka, leiks daguns,
Tys jaunives eistais bruoļs.
357 [Rudzētu D].

57627.

Paskaties, mūs' brālīti,
Kas pie tevis piesēdās:
Piesēdās žīda meita
Ar melniem uzačiem.
282 [Nīcas Lp].

57628.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Kāda tava līgaviņa!
Liela, gaŗa, lauku pieri,
Nošķiebtiem papēžiem.
296 [Ozolnieku Jg].

57629.

Pasaveŗ, tu svuoteņ,
Kas ir svuočai ozotī:
Peles cičus atādušas,
Dzeislas vīn korojuos.
170 [Kapiņu D].

57630.

Paskustys, paskustys
Svuotiņam ūsys,
Na tai paskustys,
Skuteļu izāstys.
466 [Vārkavas D].

1. Atskrēja Juonīts
Naskustu buorzdu;
Naskustu, naskustu,
Skuteļu āstu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Ješkam, bruolīšam
Naškyuta buordiņa,
Es škytu nūškyutu:
Skutelēm pidākta.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57631.

Es šķitu Valteram
Skušamu bārdu,
Vai skusta, neskusta,
Skuteļu noēsta.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

57632.

Ontītei skyuti moti,
Voi jī skyuti, voi naskyuti;
Voi jī skyuti, voi naskyuti,
Voi skuteļu nūlaseiti.
465 [Varakļānu Rz].

1. Svuoteņam škyutas ūsas,
Voi juos škytas, voi naškyutas;
Voi jous škyutas, voi naškyutas,
Voi skuteļu nūlaseitas.
365 [Sakstagalas Rz].

57633.

Panāks meitām,
Kasaiņ vēder;
Uzber bižes,
Pielaiž ugun!
Uzskrien gaisā
čurkstēdam.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

1. Kārļam, brāļam,
Kŗaupains vēders;
Vedīs name,
Bērs sprukstes viersū!
Uzies rovē
čirkstēdamis.
129 [Gudenieku Azp].

2. Ieve, māse,
Krunkains vēders;
Vedan name,
Beŗ sprukstes virsū!
Uzgāja rove
čierkstēdama.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 398 -

57634.

Kosēniešu meitīnām
Peles matus nograuzušas,
Vai tās bija gulējušas
Mūsu tauku vērpelē?
192 [Kosas C].

57635.

Pateik maņ tei uobele,
Kur sorkoni uobeliņi;
Pateik maņ tei meitiņa,
Kurai sorkoni byudeņi.
551 [Ludza Ldz apr.].

57636.

Pateik man tei egleite,
Kurai osi skuju goli;
Pateik man tys puiškins,
Kuram skaisti byudu goli.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57637.

Pateik man tys puisitis,
Kur' malnom ūsiņom;
Malnas ūsas, malni svuorki,
Stundinīkys karmanā.
326 [Preiļu D].

57638.

Patīk man tas puisītis,
Patīk viņa valodiņa;
Tik vien lāga nepatika:
Utis līda čīkstēdamas.
40 [Basu (Bases) Azp].

57639.

Pateik man tys cīmiņš,
Tuo cīmiņa oruojiņi;
Tys vīn man napateik,
Kam jīm zyrgi kai skrukīši.
170 [Kapiņu D].

57640.

Pazemas, paresnas
Panākstu meitas,
Gāžamas gar zemi,
Šķeļamas pušu.
Tur būs māsīni
Labas cūku siles.
94 [Dunikas Lp].

57641.

Pazinu Jānīti
Anniņu kūlušu,
Anniņas bizīte
Aiz cepures.
158 [Jumpravas Rg].

57642.

Pāri pāri pār upītes,
Šīpus upes nepalieku:
Ne te auga mieži rudzi,
Ne te labi tēva dēli.
Visi tādi buļļu pieres,
Brandaviņa dzērājiņi.
282 [Nīcas Lp].

57643.

Pārved brālis līgaviņu
Kā lielāju lāču māti:
Ieiedama aiz galdiņa,
Aizspeŗ galdu aizgrāsnī.
Pati sēd aiz galdiņa,
Deguns cepļa caurumā.
355 [Rucavas Lp].

57644.

Pārvadiņu meitiņām
Caurums sānos;
Telītes pārdūra,
No kalna skriedam's.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Pārvadu meitām
Caurums sānos;
Pārdūra telīte,
Gar silu vedot.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

57645.

Pelēj'šas, rūsēj'šas
Panākstnieku meitas,
Netika puišim
Dancāt veste.
40 [Basu (Bases) Azp].

57646.

Pieteram ir plika galva
Kā tam mūsu kucenam;
Ne tam prāta, ne tam kauna,
Ne matiņu galviņā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57647.

Pirmajam jājējam
Trim kājām kumeliņš,
Otram stūtēm sastutēts.
Eglītes nesējam
Kleinas kājas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57648.

Pīteram plyka golva
Kai mozam kucānam;
Ni jam pruota, ni jam laimes,
Ni motiņa galviņā.
143 [Jāsmuižas D].

- 399 -

57649.

Pīteram, nabogam,
Īva kuoju nūmeidēja;
Valns ar tovu meidēšonu,
Valns ar tovu kacēšonu!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57650.

Duorteitjai, muoseņai,
Ciču goli atrežņeiti;
Jods ar tovu režņeišonu,
Duorteit, tovu pacīsšonu!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57651.

Pie kadiķa nesēdēšu,
Kadiķam liela rasa;
Pie tā puiša nesēdēšu,
Tam puišam liela bārda.
184 [Ķēču Rg].

57652.

Pīzalēču, pazavēru,
Kas zam golda ļeperej:
Puovulam slobas kuojas,
Tuos zam golda ļeperej.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Pīsalīču, paskotūs,
Kas zam golda paspeidēja:
Juonīšam svyna kuojas,
Tuos zam golda paspeidēja.
174 [Kārsavas Ldz].

57653.

Apsalīču, pasaveru,
Vai ir skaisti ponuoksnīši?
Taidi šaidi sabraukuši,
Syla pīpu lasītuoji.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57654.

Apsalīču, pasavēru,
Voi ir smukis podruškeņis?
Solnai āstys, ryušam krystys,
Nūkoltušom viersyuņam.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Pīzalīču, pasaveru,
Cik ir skaista jauniveita:
Ryušam kūsta, solnai āsta,
Nūveitušu vainadzeņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57655.

Pazaveru, pazasmeju
Es uz kolpa ļaudaviņu.
Viņa beja skaista bolta
Kai sorkona bryuklinite,
Es bej veirs kai ūzuls,
Man bej taida cyuku gaņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57656.

Pīci puiši ceplī leida,
Pats skaistuokais vēļ tuoluok;
Puori cepļa zāslanam,
Pošā cepļa dybynā.
35 [Baltinavas Abr].

57657.

Piebrieduse tautu meita
Kā vārpiņa druviņai;
Šim vainiņa, tam vainiņa,
Piekrāp manu bāleliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57658.

Ploroti, ploroti
Meitām kakli,
Mūsu suņiem
Plorota aste.
263 [Mēmeles Jk].

57659.

Platpieris, platpieris
Brūgāna brālis,
No vienas puspieres
Trīs pāŗi pastalu.
382 [Sēmes Tk].

57660.

Projāmi, projāmi,
Ālavas govis!
Ja būtu slaucamas,
Tad laistu iekšā.
126 [Grobiņas Lp].

57661.

Puisīts guoja pa celiņi,
Napazynu, kuods jis guoja:
Juoņa rūkas, benča kuojis,
Jākupiņa vēderiņš.
35 [Baltinavas Abr].

1. Pa celiņu puisīts guoja,
Napazynu, kaids jis guoja:
Benča kuojas, Juoņa rūkas,
Jākobiņa mugoriņa;
Jākobiņa mugoriņa,
Andrīviņa vēderiņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 400 -

57662.

Puiši puiši, kas tie puiši,
Kas tos puišus nezināja:
Zem deguna bekas auga,
Zem zodiņa sēns paauga.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

57663.

Puiši puiši, veci puiši,
Kad jūs matus sukāsiet?
Kamēr viņus izsukās,
Visas dakšas nolūzīs.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

57664.

Puiši puiši, krupji krupji,
Jūs kā krupji vazajas;
Mēs meitiņ's kā liepiņ's,
Kā Vāczemes magonīts.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57665.

Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus maņ zūbu naruodot!
Ir maņ sausi korklu zori,
Ar kū zūbus izbadīt.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

1. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus maņ zūbu naruodit!
Iz kalneņa sausai eglei
Jyusim zūbus izbadīt.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. Nazasmej, tu Tekleit,
Zūbu sovu man naruodi!
As ka giušu ūša vāzu,
As tev zūbus izbadeišu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

3. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus man zūbu naruodīt!
Ir man smolkas adatiņas
Ar kū zūbus izbadīt.
389 [Silajāņu Rz].

57666.

Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus maņ zūbu narādit!
Es nabeju blēņu bārns,
Jyusu zūbu vārājīs.
89 [Dricēnu Rz].

1. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus man zūbu naruodīt!
As na keida blēņu mjaita,
Jyusu zūbu vāruojuos.
As izaugu pī mameņis
Kei leluo uobelneica!
247 [Makašānu Rz].

2. Puiši puiši, suņi suņi,
Jyus man zūbu naruodīt!
Voi es kaida blēņa meita,
Jyusu zūbu varuojuos?
Īšu mežā grīzšu reiksti,
As jums zūbus paruodeišu!
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57667.

Puiši puiši, troni troni,
Jyus man zūbu naruodat!
Īšu mežā, grīzšu reikstes,
Tai jyus zūbus paruodeišu.
465 [Varakļānu Rz].

57668.

Zēni zēni, rupucēni,
Jūs man zobus nerādiet!
Ņemšu bērza pagalīti,
Visus zobus izdauzīšu!
468 [Vārnavas (Vārenbrokas) Jk].

57669.

Puišiem bija reti zobi,
Kur tie reti gadījās?
Vakar plēsa vecu meitu,
Kur iecirta, tur palika.
513 [Zemītes Tk].

57670.

Puišiem bija plata piere,
Kur tā plata gadījās?
Vai tā bija Dieva dota,
Vai no vella izradīta?
No tās pieres, tur iznāca
Divi pāŗi pastaliņu.
513 [Zemītes Tk].

57671.

Puišelīti, knēvelīti,
Daudz tu mani nekaitini!
Kad es grābšu, sadragāšu
Tavu kaļu vēderīnu.
282 [Nīcas Lp].

1. Klusi, krupi, turi muti,
Kavā kāļa vēderiņu!
Es ņēmusi, sadragāšu
Tavu kāļa vēderiņu.
355 [Rucavas Lp].

2. Jūs, meitiņas, vērpelītes,
Daudz jūs mani nekaitināt!
Kad es grābšu, sadragāšu
Jūsu kāļu vēderiņu.
282 [Nīcas Lp].

- 401 -

57672.

Rai rai rai,
Vysi kokti raibi;
Vīna boba ustobā,
Tei palyka raiba.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57673.

Raiba kaza laidarā,
Daiļa meita māmiņai;
Pa kaziņu rubli devu,
Pa meitiņu kapeiciņu.
506 [Zaļenieku Jg].

57674.

Rādiet, meitas, man actiņas,
Teikšu Laimas lēmumiņu:
Kuŗai zilas - saimenīca,
Kam pelēkas - kalpa sieva.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

57675.

Ecku kokli, ecku dzeislas,
Kai tim Žuku puiškinim!
Ka byutu taidas teiklam auklas,
Byutu zyvu zvejuošona.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Ekur koklys, ekur dzeislys,
Kai itami Juoneišam!
Kam teiklam taidys auklys,
Edž kur zivu laiveņā!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57676.

Radz kur tāvs, radz kur muote,
Tū Jezupu baruojuši:
Pīci pudi lyupā beja,
Seši pudi dagunā.
591 [Ludzas apr.].

57677.

Redz kur škoda nūtykuse,
Kai tam Sprūdžu Albertam:
Blusa nobu roskūduse,
Vysu ašni izdzāruse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57678.

Ekur škode nūtykuse,
Kai tai myusu Nineitei:
Pierka, pierka byudu zuolis,
Nūzapierka cjārmu zuolis,
Jau tei škode, kai tei škode,
Koč vādaru izlečā.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Tei Madaļa zuoles pierka,
Ar kā byudus maļavuot;
Pierka, pierka byudu zuoles,
Nūzapierka peļu zuoles.
174 [Kārsavas Ldz].

57679.

Škoda škoda nūtikusa,
Kai itai Jugasai:
Kači zuolis izguozuši,
Buteleitis sasituši.
Škoda škoda byudu zuoļu,
Buteleišu vaira škoda.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Oto bāda, oto bāda,
Kai itai Ancītei:
Pele zuoles rozguozuse,
Butelīti razsytuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57680.

Resna resna mūsu Anna,
Vaŗa stīpām sastīpāta.
Trūka stīpa, krita Anna,
Visa zeme norībēja.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

57681.

Rasna tukla tei Mileite,
Kas jū tuklu pataisēja?
Silkys, bulkys, ols buteles,
Tys Jezupa kapitals.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57682.

Rokas manas baltas rokas,
Ziepītēs balinātas.
Vai es savas baltas rokas
Došu tādam smurguļam?
378 [Seces Jk].

57683.

Saimnieciņi, rezgalīti,
Nenāc kalpu pulciņā!
Tev galviņa nesukāta,
Tev kumeļi nepucēti.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

57684.

Sapīka Tružēna
Palaida lūpu,
No vienas lūpiņas
Deviņas kuibas [pastalas].
355 [Rucavas Lp].

- 402 -

57685.

San daudzina Jelgavā
Sirmus zirgus, lielus puišus;
Nu atnāču, nu atradu
Kā pārnos telēniņus.
127 [Grostonas Md].

57686.

Sen dzirdēju, nu redzēju
To Deksnieku daiļu meitu:
Tievas kājas, velvēts kakls,
Zem', apaļu vēderiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57687.

Sabūztas, sabūztas
Svuotiņam ūsas,
Vakar kai būztas,
Krepecs aiz jūstas.
143 [Jāsmuižas D], 168 [Kalupes D].

1. Puovulam ūsas,
Vakar kai kūstas;
Vakar kai kūstas,
Purduls aiz jūstas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Donotam ūsas,
Vokor kai būztas.
Drēbes jam lobas,
Purduls da nobas.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

3. Juoneišami dŗabis lobys,
Bet toļka pūrduļs da nobys;
Juoņam ūsys kei būztys,
Pūrduļs aiz jūstys.
247 [Makašānu Rz].

4. Svuoteņam ūsas,
Vakar kai būztas;
Ūsas sabūztas,
Purduls aiz jūstas.
Jau drēbes lobas,
Da pošas nobas.
414 [Stirnienes Rz].

5. Svāteņam ūsas,
Vakar ka būztas,
Purdulis aiz jūstas.
Zem drēbes lobas,
Purdulis da nabas;
Zem drēbes sliktas,
Purdulis da litkas.
389 [Silajāņu Rz].

57688.

Sīvasmuote greizim gūrnim,
Meitas šķeibom pakaļem;
Dūd, māmeņa, cimdu puoru,
Es pakaļu papruoveišu.
236 [Līvānu D].

57689.

Skaistas skaistas Nn.,
Tālu tautas daudzināja:
Plati krusti meitiņām
Kā tiem leišu kumeļiem.
46 [Beļavas Md].

57690.

Skaista bij jūs' Anniņa,
Vēl skaistāka mūs' Trīnīte;
Tām ziedēja vizulītis
Deguntiņa galiņā.
344 [Rembates Rg].

57691.

Skaista skaista vysa draudze,
Vēļ skaistuoka šei Vereite;
Jei acteņas kai pūdzeņas,
Jei muteite kai pučeite.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57692.

Skaista skaista šei Anīte
Svīstim, pīnim pībaruota.
Muna cyuka gryžus āda,
Vēļ skaistuoka byudūs beja.
18 [Andrupenes Rz].

57693.

Skaista skaista jauniveite,
Vēļ skaistuokys padruškeņis:
Nag' juos beja ar kvāpim zīstys,
Vēļ ar dekti pamuozuotys.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Skaista skaista jauniveite,
Vēļ skaistuokas področkeņas:
Ar dagunu maļavuotis,
Ar svečimi lakavuotis.
35 [Baltinavas Abr].

57694.

Skaista skaista tei meitiņa,
Kas jū skaistu skaistinuoja?
Siļkas, buļkas, kampatiņas,
Jaunu puišu butelītas.
38 [Barkavas Rz].

- 403 -

57695.

Skaista skaista vysa draudze,
Šei muoseņa vēl skaistuoka;
Kai tei laiva, kai tei buca,
Kai vacuos siles gols.
182 [Kaunatas Rz].

1. Tys Juonīts līlejuos:
Skaista muna ļaudaveņa.
Kai tei buze, kai tei laiva,
Kai vacīs silis gols.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Voi voi kristamuot,
Tovu rasnu kristamuoti!
Kai tei būze, kai tei laiva,
Kai tys vacīs siles gols.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57696.

Skaistuoks Juonīts
Uz vysa pulka:
Kai buca, kai laiva,
Kai laivas gols.
389 [Silajāņu Rz].

1. Skaistuoks i Stoņuks
Aiz vysa pulka:
Kai pīsta, kai kubuļs,
Kai laivas gols.
389 [Silajāņu Rz].

2. Skaistuoka Vereitja
Uz vysa pulka:
Kai mulda, kai buca,
Kai laivas gols.
170 [Kapiņu D].

3. Skaistuoka Agata
Aiz vysis draudzis:
Kai siļa, kai mauļa,
Kai vuškis tesmiņs.
26 [Asūnes D].

4. Skaistuoks Pītereits
Aiz vysis draudzis:
Kai kraukis, kai rupučs,
Kai vierša moks.
26 [Asūnes D].

57697.

Skaistuoka Verīte
Uz vysa pulka:
Kai puča, kai ruoža,
Kai maganiņa.
389 [Silajāņu Rz].

1. Skaistuoka Broņeitja
Uz vysa pulka:
Kai puķa, kai ruoža,
Kai lilejaņa.
170 [Kapiņu D].

2. Skaistuoka Irmeņa
Par vysu draudzi:
Kai tei rūža, kai tei puče,
Kai kairuo blīna puse.
365 [Sakstagalas Rz].

3. Prīšāka Annīte
Iz visa pulka:
Kā puķe, kā roze,
Kā magoniņa.
Žied tava mutīte
Kā skaista puķe.
503 [Višķu D].

57698.

Skaistuoka Madaļa
Par visu draudzi:
Pučīte zīdēja
Daguna golā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Skaistuoka Verīte
Uz vysa pulka:
Sānola zīdēja
Daguna golā.
168 [Kalupes D].

2. Skaistuoks i Pītereits
Por vysu draudzi:
Puspūda sānolu
Daguna golā.
314 [Pildas Ldz].

3. Skaistuoka Anīte
Aiz vysas draudzes:
Lip, lip i myusiņa
Daguna golā.
182 [Kaunatas Rz].

4. Skaistuoka Martiņa
Uz vysa pulka:
Ak, jai i zīdēja
Treis pudi tabāka
Daguna golā.
466 [Vārkavas D].

5. Moncīti suokam,
Moncīti beidzam,
Moncīte skaistuoka
Par vysu draudzi:
Treis pudi krapacu
Daguna golā.
465 [Varakļānu Rz].

57699.

Skaistuoks Pītereits
Por vysu draudzi:
Palākys acteņis,
Bolti zūbeņi.
314 [Pildas Ldz].

- 404 -

57700.

Skaistuoks i Geruss
Par vysu draudzi:
Atmasta lyupa,
Atšypti zūbi.
551 [Ludza Ldz apr.].

57701.

Skaistuoka Muoriņa
Uz vysa pulka:
Rysavuota, malavuota,
Ar dagutu čakavuota.
143 [Jāsmuižas D].

57702.

Skaistāka Jugase
Par visu draudzi:
Vīns biuds maļavuots,
Ūtris ciukam nūsmērēts.
174 [Kārsavas Ldz].

57703.

Tyki skaists šis Juoneits,
Kai ūgu vacaineite;
Iz ūdzeņu vysi krita,
Iz Juoneiša meitineites.
170 [Kapiņu D].

57704.

Monēt, tu muoseņ,
Tu par visim skaistuoka,
Tu par visim nakaunuoka:
Pīci dāli, sasta maita
Guļ upētes dybynā.
168 [Kalupes D].

57705.

Skat' kāda ērmīga
Stiernenes meita:
Līkām kājām,
Apaļu vēderu.
605 [Skolas].

57706.

Skaties, puisi, neskaties,
Es pie tevis gan neiešu!
Tavi mati kā žagari,
Tavs deguns kā āmurs.
110 [Ērgļu C].

57707.

Skaties, māte, mātes meit,
Kā puišam kājas iet!
Tā puišam kājas iet,
Kā tie rata ritentiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57708.

Skatāties, brūtes māsas,
Kāds brūtgāna īstais brālis:
čīkstēj' kauli staigājot,
Klabēj' zobi runājot.
514 [Zentenes Tl].

57709.

Skatāties, brūtgān' brāļi,
Kāda brūtes īstā māsa:
Krievam šūts deguniņš,
Rantainām lūpiņām.
514 [Zentenes Tl].

57710.

Skatāties, brūtgān' brāļi,
Kāda brūtgān' īstā māsa:
Platu plecu, velvu kaklis,
Gaŗu vācu deguniņu.
514 [Zentenes Tl].

57711.

Skripka ir, skripka ir,
Barabana vīn nava;
Jonukam lels vādars,
Tur mes sissim barabanā.
18 [Andrupenes Rz].

57712.

Srien, putniņ, upes malu,
Aiznes ziņu dakterim!
Mūsu meitas neveselas
Ar tām gūžu nelaimēm.
374 [Sātiņu Kld].

57713.

Skrundenieku novadā
Laba puiša neredzēja.
Kad es augu brālīšos,
Tur bij puiši kā ozoli.
398 [Skrundas Kld].

57714.

Slaucama, slaucama,
Vedēju sieva;
Redz kur cielava,
Panaksnieku sieva!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57715.

Slivināja tautu dālu,
Lilu, rašnu sajaugušu;
Īzavēle kuozeņās
Kai soldota barabans.
605 [Skolas].

- 405 -

57716.

Slinkas slinkas tautu meitas,
Visām mute nemazgāta;
Visām mati nesukāti,
Visi kakti aizauguši.
605 [Skolas].

57717.

Smejies, Žanīt,
Nerādi zobus,
Pilni tavi zobiņi
Naģēnu dzīkslu,
Nabagam diķi deva,
Lai tos zobus izpucē.
605 [Skolas].

57718.

Smejīs, Pītereit,
Tev tys tai pīstuovēja:
Tovi zūbeņi kai eilyni,
Tovas lyupeņas kai peirādzeņi.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

1. Smejīs Juonīt,
Tev pīdarēja:
Zūbiņi vizēja
Kai eilineņi.
389 [Silajāņu Rz].

57719.

Smejies, Trīnīte,
Tev smuki stāv:
Tev bija zobiņi
Kā redelītes.
467 [Vārmes Kld].

57720.

Smejīs, tu Muoreņ,
Tev pīdar smītīs:
Tev gari zūbiņi,
Palākas actiņas.
605 [Skolas].

57721.

Smejis, Anīt, pīdar smītīs,
Smejis, Anīt, pīdar smītīs:
Pagreizi zūbi, paškeibys lyupis,
Pagreizi zūbi, paškeibys lyupis.
31 [Auru Jg].

1. Smejīsi, tauteit,
Pīdar tev smītīs:
Pagreizi zūbeņi,
Paškeiba lyupeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57722.

Smejīsi, Anceit,
Pīdari smītīs:
Atšķībta lyupeņa,
Sarīzta pīreitja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Smejīsi, Onton,
Pīdari smītīs:
Sarīzta pīreite,
Attēsti zūbeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

57723.

Sapīka meitiņa [puisītis],
Atstiepa lūpu:
No vienas lūpiņas
Trīs pastaliņas.
355 [Rucavas Lp].

57724.

Smordeigas, smordeigas
Ožorgu meitenes;
Nuraugu puiškini
Ap sīnom kosuos;
Ap sīnom kosuos,
Gulātu prosuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57725.

Smuidris bij ozoliņš,
Viena zīle galiņā;
Smuidris bija tautu dēls,
Viena marka kabatā.
273 [Mores Rg].

57726.

Skaista skaista šei meitiņa,
Ka na moza daguniņa:
Atsasāda aiz gaļdiņa,
Kai ar kača daguniņ'.
389 [Silajāņu Rz].

57727.

Smuka meita lielījās
Ar to savu smukumiņu.
Cik raug' saule rīta rasu,
Tik es tavu augumiņu.
369 [Saldus Kld].

57728.

Smukajam puisīšam
Liela skāde notikus':
Meitas ragus aplauzušas,
Par čakārni domājot.
273 [Mores Rg].

- 406 -

57729.

Spaļi vien, spaļi vien,
Tautu meitas panāksnieki;
Ka es ņemšu, tad saduršu
Īlēniņa galiņā.
183 [Kazdnagas Azp].

57730.

Speideiga speideiga
Preņeitei pīre,
Ramašku Pītera
Nūlaizeita.
89 [Dricēnu Rz].

1. Speidīgas speidīgas
Ponuoksnīcu pīres,
Jyusu pošu puiškinu
Nūlaizītas.
414 [Stirnienes Rz].

2. Speideiga speideiga
Konstances pīra,
Pītera laizeita,
Jezupa slauceita.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

57731.

Speideiga speideiga
Tauceišam pīre,
Sābru Zolis nūleizeita;
Lai laizeitu, ka laizeitu,
Ka ar zūbim naīkūstu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Nūlaizeita nūlaizeita
Aneitei pīre, Aneitei pīre;
Lai laizeitu, ka laizeitu,
Ka or zūbim naīkūstu,
Pīrē zolbas naatstuotu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57732.

Speidēt speid Jura pīre,
Ponuoksnīcu nūlaizīta.
Ar mēli laizīja,
Ar veizi slaucīja.
Auklas vin stīpēs
Daguna golā.
89 [Dricēnu Rz].

57733.

Spūdra slauceitja izļācja
Šuo gaļdeņa galeņī.
Na tei beja spūdra sauļa,
Tys Dadauša lelais plešs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57734.

Stalta meita ceļu gāja,
Stalti gūžas gorīdama;
Ta tu, meitiņ, pielūko,
Kā tu gūžas neizgriez!
519 [Zūru Vp].

57735.

Stāv' plānai, tautu meita,
Lai varēju tev' redzēt!
Tevi teica stāvu ragu,
Gaŗu asti pakaļā.
74 [Cīravas Azp].

57736.

Steiva steiva tautu meita,
Nazaklona māmiņai,
Vai jai golva sasuopuša,
Vai kaupuri mugorā.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57737.

Strupa resna, tu Trīnīte,
Kas jel tevi nezināj'?
Tu tik tāda žīda ķēve,
Pa ceļim vadājam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57738.

Strupa resna meita auga,
Saimniekdēla gaidīdama.
Pirtnieks tevi ēdinās
Ar čiekura Ķiļķēniem.
605 [Skolas].

57739.

Svuotiņam kuplas ūsas,
Īdūd maņ da pusei;
Īdūd maņ da pusei;
Ar kū sinces izslaucīt;
Ka sincītes izslaucīšu,
Es atdūšu atpakaļ.
465 [Varakļānu Rz].

1. Svuoteņam garas ūsas,
Īdūd mani da pusei;
Īdūd mani da pusei;
Ar kū cepli izslaucīt;
As cepleiti izslaucīšu,
Tev adūšu atpakaļ.
89 [Dricēnu Rz].

2. Gileram lelas ūsas,
Īdūd man kod pusīti;
Īdūd man kod pusīti;
Ustobini izslaucīt.
174 [Kārsavas Ldz].

- 407 -

57740.

Svuoteņam lela golva,
Kai tam Bolvu ērzeļam.
Uz Bolvim, uz Bolvim,
Uz cytim ērzeļim!
414 [Stirnienes Rz].

1. Donotam plota pīre,
Kai tam Bolvu ērzeļam.
Uz Bolvim, uz Bolvim,
Uz cytim ērzeļim!
89 [Dricēnu Rz].

2. Serupam ir moti grīzti,
Kai tam Bouvu ērzeļam.
Iz Bouvom, iz Bouvom,
Iz cytimi ērzeļim!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

3. Juonīšam grīztas ūsas,
Kai tom Bouvu ērzeļam.
Uz Bouvim, uz Bouvim,
Uz citim ērzeļim!
89 [Dricēnu Rz].

4. Myužam veira naredzēt,
Aiz Taduļa es naītu:
Plota golva, šauras acs,
Kai tam Bolvu ērzeļam,
Uz Bolvomi, uz Bolvomi,
Uz cytim ērzeļim!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

5. Šaidi taidi sabraukuši
Vērša pīres.
Uz Bolvim, uz Bolvim,
Uz cytim vērseišim!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57741.

Tam puisānam lilas acs,
Kai tai pūra poucītei.
Uz pyuriņu, uz pyuriņu,
Uz citom poucītēm!
36 [Balvu Abr].

1. Ceceleji plota golva,
Kai tai pūra palādai.
Skrīn uz pūru, skrīn uz pūru,
Uz cytomi palādom!
35 [Baltinavas Abr].

2. Tam Jezupam plota golva,
Kuo tam pūrva valnānam.
Iz purviņu, iz purviņu,
Iz citīm valnānīm!
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

3. Pīteram lela golva,
Kai tam pūra štykonam.
Iz pūru, iz pūru,
Iz cytim štykonim!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Aļuzam tuoda golva,
Kuo Neicgaļa ubogam.
Uz Neicgali, uz Neicgali,
Uz citim ubogim!
236 [Līvānu D].

5. Alužam taidas lūpas,
Kai pat pūra klaparam.
Uz pūrim, uz pūrim,
Uz cytim klaparim!
35 [Baltinavas Abr].

6. Garas rūkas puisānam,
Kuo tam pūra kikutam.
Uz pūriņu, uz pūriņu,
Uz citīm kikutīm!
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

7. Justynam leikys kuojis,
Kei čygona kumeļam.
Iz čygonim, iz čygonim,
Uz čygona kumeļim!
247 [Makašānu Rz].

8. Maļvinai garas kuojas,
Kai tam pūra stykuonam.
Iz pūreņu, iz pūreņu,
Iz cytim stykuonim!
365 [Sakstagalas Rz].

9. Podruškeņom gars daguns,
Kei tam pūra stykūdam.
Iz pūrim, iz pūrim,
Iz cytim stykūdim!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57741v10.

Klimonom gars daguns,
Kei tam pūra valnānam.
Iz pūrimi, iz pūrimi,
Iz cytimi valnānim!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57741v11.

Tam Juonīšam gari ouši,
Ko tam jouras rusakam.
Uz jouriņu, uz jouriņu,
Uz tīm citīm rusakīm!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57741v12.

Augustam garas ūsas,
Kuo tam jyuras rusakam.
Ej pa ceļi, nu ustobas,
Uz cytīm rusakīm!
35 [Baltinavas Abr].

57742.

Sam Pīteram lela golva
Kai čygona ērzeļam.
Myusu molā kunkuļ' daudz,
Byus ar kū i kunkulš sist.
326 [Preiļu D].

- 408 -

57743.

Šaidi vīn, taidi vīn,
Plešavati sabraukuši;
Nav nivīna daiļa veira,
Ar kū laiku pavadīt.
35 [Baltinavas Abr].

57744.

Šys Odums līlejuos,
Ka šys skaists tāva dāls.
Aizmoksoj ubadzei,
Tei tev skaiški nūbučuos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57745.

Ša atbraucja tei Zoleitja,
Ar tū tuošu dibinīku.
Dūsim, buobys, grivinīku,
Lai īlīki dibinīku.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57746.

Šis Gregors, šur braukdams,
Pa poļskam taisijuos:
Sukoj ūsas, sukoj buorzdu,
Grīž cakulu gradzynā.
466 [Vārkavas D].

57747.

Šei Vereitja, šur braukdama,
Pa poļuskam taisejuos:
Īsapyna šolka burts
Pati kryušu galeņā.
143 [Jāsmuižas D].

57748.

Šis svuotiņš līlejuos,
Lelu družbu salasijis:
Cits leiks, cits graizs,
Cits ar acim naredzeigs.
143 [Jāsmuižas D].

1. Šis svuotiņš pats naruots,
Taidu družbu salasijis:
Cyts bej leiks, cyts bei greizs,
Cyts ar kuoju navasals.
326 [Preiļu D].

2. Ak tu svuots, koč naruots,
Kur tu taidu družbu jēmi?
Steivi, greizi, najēdzīgi,
Ar acim naredzeigi.
143 [Jāsmuižas D].

3. Ak tu svuots, pots naruots,
Vysa tova draudze kruoc!
143 [Jāsmuižas D].

57749.

Šis svuoteņš vysskaituoks
Par visim vedējeņim:
Purdulis pasakuors
Daguna golā.
389 [Silajāņu Rz].

57750.

Šitās meitas lielījās
Varen' daiļu augumiņu:
Pleci šķūņa platumā,
Kājas mieta resnumā.
418 [Sunākstes Jk].

57751.

Šitie puiši, šur nākdami,
Palikuši vīvelēm;
Gŗāvju gŗāvjus izbradāja,
Vīveļzāļu nedabūja.
192 [Kosas C].

1. Tys Pīters te atguoja,
Ar tuom gūrnu nalaimēm;
Gruovu gruovus izbroduoja,
Gūrnu zuoļu naatroda.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57752.

Vakaraine, vacuoks cylvāks,
Mož tu zini kaidys zuolis?
Viņa gola ponuoksneņi
Ar tom giužu slimeibom.
357 [Rudzētu D].

57753.

Šitie puiši, kam tie puiši,
Es to puišu nepazīstu:
Lielas galvas, platas acis
Kā tiem krievu kumeļiem.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57754.

Šitiem puišiem strups deguns
Ne no Dieva devumiņa:
Vecām meitām mutes deva,
Tās nokoda deguntiņu.
476 [Vecpiebalgas C].

57755.

Šitiem puišiem melna mute,
Melna mute, melni zobi:
Melnu kaķi apēduši,
Degutā mērcēdami.
198 [Krustpils D].

57756.

Šitiem ciema puisīšiem
Trīs gad' mute nemazgāta;
Ceturtā gadiņā
Mazgā mārka ūdenie.
261 [Mēdzūlas Md].

- 409 -

57757.

Šei Jūlīte šūvosor
Klyba vīn atstaiguoja,
Kad juobrauc padruškuos,
Stuovu vīn statijuos.
466 [Vārkavas D].

57758.

Šei svuočīte ļīļejuos
Ar lelim kukuļim;
Vairuok muņi čiči leli,
Na tī tavi kukuļeiši.
143 [Jāsmuižas D].

57759.

Šķic projām, šķic projām,
Ķīvalnieku rudas kuņas!
Ivandnieku brūni buki
Rudas kazas nemīlē!
141 [Ivandes Kld].

57760.

Škeibacs, greizacs,
Kuo iz manis verīs?
Ej uz mežu,
Verīs uz sīkstu!
494 [Viļānu Rz].

57761.

Šķiet, debesis aizgulušas
Aiz tā mūsu tīrumiņa;
Panāksnieki, melnie ļaudis,
Pa to mūsu tīrumiņu.
281 [Neretas Jk].

57762.

Šei Vereite līlejuos,
Ar tū sovu augumeņu;
Ni leluoka, ni skaistuoka
Kai tei lūga stendereite.
466 [Vārkavas D].

57763.

Stāvi, stāvi, tu Anniņa,
Pie tā loga bēģelīt';
Ne baltāka, bet mellāka
Kā tā loga bēģelīte.
200 [Kuldīgas Kld].

57764.

Tādu savu vedekliņu
Šovakar ieraudzīju:
Ni baltāku, ni melnāku
Kā to loga stenderīti.
263 [Mēmeles Jk].

57765.

Šmuka šmuka tei Agata,
Vēļ šmukuoka, vēļ skaistuoka,
Kab na gara daguniņa.
Poša sēd aiz galdiņa,
Daguns cepļa caurumā.
465 [Varakļānu Rz].

1. Agateņa prīcuojuos,
Ka šei skaista muotis meita:
Poša sēd aiz gaļdeņa,
Daguns cepļa caurumā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

2. Byutu skaistas padruškeņas,
Ka na garu daguniņu:
Pošas sēd aiz galdiņa,
Daguns cepļa caurumā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57766.

Voičukam gars daguns
Kai tam pūra stykūtam:
Pats sēdēja golda golā,
Daguns cepļa dybynā;
Kuru ciercini atroda,
Tū atdeve Gelītei.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57767.

Tam Pīteram gars daguns,
Kai tam pura stykutam:
Pats jis sēd aiz galdiņa,
Daguns cepļa dybynā.
Stykutam pīdarēja,
Tev, Pīter, napīdar.
247 [Makašānu Rz].

57768.

Stonclovam garys ūsys,
Kai tam myusu kotynam:
Pats sēž aiz galdiņa,
Ūseņis zam galdiņa.
314 [Pildas Ldz].

57769.

Štuki štuki, breinumeņi,
Podrušķeņom byudi zīd.
Vairoik štuku, na breinumu,
Erškeižimi rūzis zīd.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 410 -

57770.

Tautu dēlis, mūs' māsīna,
Abi vienu smukumīn':
Abiem zieda sesku astes
Degunīna galīnā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57771.

Tā Trīnīte kaunējās,
Deguntiņu nerādīja;
Mellu kņubu deguntiņu,
Ar melliemi uzačiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57772.

Tā Anniņa no izskatas
Kā Kuldīgas žīdenīte:
Tai matiņi tā sprogaiņi
Kā mūs' māju šuneļam;
Tai mutiņa tā apaļa
Tā kā kurmja pakaļiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57773.

Tei Vereite līlējās,
Učasnīka tāva meita;
Ticit man, naticit,
Učasnīka cyuku gaņa!
465 [Varakļānu Rz].

1. Tys Kosteitja līļājuos,
Učešnīka tāva dāls;
Prauda, puika namaļuo,
Učešnīka daguneņš!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Šis Pīteris līlejuos,
Daldernīka tāva dāls;
Prauda, puika, namaloj,
Daldernīka daguneņč!
326 [Preiļu D].

57774.

Tei Jugaze līlejuos,
Veselīga tautu meita.
Pīcas kēves sabraukuoja,
Laitētuojas maklādama;
Laitētuoja atbildēja:
Valns juos vysas izlaitēs!
465 [Varakļānu Rz].

1. Šei Zuzana līlējuos,
Veseliškys muotes meita.
Aizvakar es redzēju,
Muote meklej laitētuojas.
Laitētuoja atsacēja:
čorts juos vysys puorlaitēs!
605 [Skolas].

57775.

Ķonēnos divi puiši,
Abi divi neveseli:
Viens pārdeva brūnus svārkus
Par vēdera braucījumu,
Otris savas samta vestes
Par galviņas riebumiņu.
192 [Kosas C].

57776.

Tautu dēls lielījās,
Veselīgs tēva dēls:
Uz vaigiem rozes zied,
Zem deguna pekas aug.
484 [Vestienas Md].

57777.

Šei Zuzona līlejuos,
Ka šei lyla puotorneica.
Nu tuos lylas skaiteišonas,
Zyla noba palykuse.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57778.

Šis Nn. līlijās,
Ka šys lels runātājs.
Ej uz sātiņ', kāp uz cepļa,
Lāpej savu caurumiņu!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57779.

Tā sēdēja panākstienes,
Kā tās bekas birztalēs.
Bekas gaida rīta salnu,
Kādu vēju jūs gaidāt?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57780.

Tuods sēd brūgans
Kuo kaķa līkums;
Ni muote kūluse,
Ni laitījuse.
358 [Rugāju Abr].

1. Sēd niu Jouneits
Kei kača leikums;
Ni muote pāruse,
Ni leiguojuse.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57781.

Sēd Anna kaktā
Kā kumpa;
Bij māte pērusi,
Ne braucījusi.
356 [Rudbāržu Azp].

- 411 -

57782.

Tai meitiņai kliba kāja,
Tā nevar ceļu iet;
Kad ierauga man' bāliņu,
Sāk rikšiem darināt.
127 [Grostonas Md].

57783.

Talkas puiši lielījās,
Kā šie esot smuki puiši;
Kāds tur velna smukumiņš,
Kā blīnīšīm kreispusīte.
36 [Balvu Abr].

57784.

Tam puisānam gars daguns,
Kuo tuo cepļa dasas īsms.
Uz ceplīti, uz ceplīti,
Lai tī gali tī apdag!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57785.

Tam svuotam gūda golva,
Vysi soka: rūžu duorzs.
Kaids tī valna rūžu duorzs,
Vuts pa viersu čuopuļuo.
247 [Makašānu Rz].

57786.

Tam Ansītim plata piere
Ne par Dieva likumiņu:
Tā ir viņam plētusies,
Uz meitām lavoties.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57787.

Jurīšam platas acis
Ne pēc Laimes likumiņ':
Žagariņi izplētuši,
Tumšu nakti staigājot;
Tumšu nakti staigājot,
Ciema durvis virinot.
119 [Gaujienas Vlk].

57788.

Tei Geleitei leikas kuojas,
Na par Dīva lykumeņu:
Pēc puiškinu dzeidamuos,
Pa sīkstom izgrūzēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Juoneišam leikas kuojas,
Kai tam pūra čortānam;
Pēc meitiņu dzanūtīs,
Sātmalī izgrūzeitys.
551 [Ludza Ldz apr.].

2. Tev, buoliņ, garas kuojas
Kai tam pūra stykūtam!
Pa sokuornes izgrūzēji,
Pēc meitiņu skraidīdams.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

57789.

Meitai bija raibas acis,
Kas tās raibas izrakstīja?
Meži, krūmi izbadīja,
Pieguļniekus meklēdam's.
513 [Zemītes Tk].

57790.

Kālabād tev, puisīt,
Kupla galva, zvēres acis?
Pažobeles izplosījšas,
Nakti meitas dzenājot.
398 [Skrundas Kld].

57791.

Petreišami rasnys lyupys,
Na par Dīva lykumeņi;
Tautu mjaitys samaituoja
Kuozu golda galeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57792.

Jānīšam retas ūsas,
Kas tās retas darināja?
Šovasar visi putni
Dēļ perēkļa iznēsāja.
291 [Orgresgala Rg].

57793.

Juoneišami ratys ūsys,
Kas juos ratys ratynava?
Zeiļa, žubja izraustēja
Pavasara sauleitī.
143 [Jāsmuižas D].

57794.

Mikiļami gara buorda,
Na pa Dīva lykumam:
Putni, cauru skraidēdami,
Sev dēl pērkļu izplyukuoja.
35 [Baltinavas Abr].

57795.

Juonīšam rati moti
Na par Dīva lykumeņi:
Pavasar' klyba vuorna
Pret saulīti izplyukuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57796.

Kuopēc myusu cīma puišim
Ratas ūsas palykušas?
Kotrai vuornai, kotram kraukļam
Jūs' ūsiņas pereklī.
170 [Kapiņu D].

- 412 -

57797.

Juoneišam gluda golva
Na māmiņas gluostējumu:
Meitiņuom sagluosteita
Šū naksneņi pyuneitē.
35 [Baltinavas Abr].

57798.

Ontonam leiks daguns,
Kas tū leiku padarēja?
Meitas leiku padarēja,
Aiz daguna volkuodamas.
174 [Kārsavas Ldz].

57799.

Juoņeišam gars dagunc,
Na aiz Djīva lykumjeņa:
Mošeņ tjevji vysa radņa
Aiz daguna cīmā vjedje?
18 [Andrupenes Rz].

57800.

Tas Jānītis nopakaļis
Kā tēviņš izskatās:
Brūni mati, brūnas acis
Kā piķeļa žīdiņam.
356 [Rudbāržu Azp].

57801.

Tis jauneklis, šur nākdams,
Ziepēm rīkli balināja;
Še atnāca, še iegrūda
Pašā velna caurumā.
373 [Sarkaņu Md].

57802.

Nn., talkā šurp nākdams,
Ziepēs vien mazgājies,
Tomēr melna padegune
Kā manam sivēnam.
Bērsim auzas silītē,
Vai mācēs rušināt?
69 [Ceraukstes B].

57803.

Tautiets mani kāzās lūdza,
Solīj' puisi klātgulēt;
Nu atnācu, nu neredzēju
Ne sivēna lielumā.
192 [Kosas C].

57804.

Tautu dēli, buļļu pieŗi,
Caur cepuri lūkojās;
Būt' man sīkas adatiņas,
Es tev acis izbakstīt'!
288 [Nurmuižas Tl].

57805.

Tautu meita, bālacīte,
Nāc pie mana bāleliņa!
Tev ir tādas rudas acis
Kā manam šēperim.
572 [Tukums Tk apr.].

57806.

Tautu dēls mani gāna,
Pats no Dieva izgānīts:
Lauku pieri, zvēra acis
Kā čigānu kumeļam.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57807.

Tautu mātei divas meitas,
Abas labas amatnieces;
Vienai bija kleina kāja,
Otrai pumpa mugurā.
Kleinā kāja kalnā kāpa,
Pumpmugure lūkojās.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

57808.

Tā Jūliņa apgūlās
Tai stāvā piekalnī,
Mūsu suņi tekādami
Mugurkaulu apēduši.
291 [Orgresgala Rg].

57809.

Tej Zoleito līlejuos,
Ka šei veselīška tāvu meita:
Škeibas rūkas, graizas kuojas,
Iz(a)pyustu pavēderi.
576 [Varakļāni Rz apr.].

57810.

Tā meitīna smuk' meitīna
Ar to savu deguntīnu;
Ar to savu deguntīnu,
Ar tām sārtām lūpīnām.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57811.

Tei Agata, šurp braukdama,
Zīpēs vīn zīpējās;
Gludu golvu, boltu muti,
Sēd aiz golda kai paskuda.
465 [Varakļānu Rz].

1. Vai vai tu Agata,
Kur tev taida bolta mute!
Bolta mute, gluda golva,
Sēd aiz golda kai paskuda.
26 [Asūnes D].

- 413 -

2. Skaistuoka Anīte
Aiz vysa pulka:
Mute bolta, golva gluda,
Sēž aiz golda kai paskuda.
389 [Silajāņu Rz].

57812.

Taidys acs Leonam,
Taidys Tekleitei:
Leonam kei kozulam,
Tekleitei kei kazeņai.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57813.

Tādas vien, tādas vien
Panāksnieku jaunas meitas:
Kā muldiņas, kā baļviņas,
Kā līkie laivas gali.
211 [Ļaudonas Md].

57814.

Tādi vien kaulu pieres,
Silu peku lauzējiņi;
Tādi vien līkdeguņi
Mūs' māsiņas vedējiņi.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

57815.

Tādi vien, tādi vien
Lielvārdiešu jauni puiši:
Citi šķībi, citi greizi,
Citiem līki deguntiņi.
224 [Lielvārdes Rg].

57816.

Taidi šaidi Buorbalai
Salasīti gūdeņā:
Cyts bej leiks, cyts bej graizs,
Cyts bej kūka kaseklīts.
389 [Silajāņu Rz].

57817.

Tādi vien priekšā nāca,
Kā (tie) ziemas sivēntiņi;
Skābām sulām piedzirdīti,
Ar pelavām piebaroti.
235 [Litenes Md].

57818.

Tai ciemā tādas meitas,
Ka neviena man nepasa:
Citas mazas, citas jaunas,
Ar tiem ķīļu deguniem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57819.

Teci, teci, dēlu māte,
Uz tām ciema meitenēm;
Ciema meitas zemas resnas
Tā kā mūsu virves gali.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

57820.

Tev, alksnīt, mīkstas lapas,
Trauslis patis augumiņis;
Tev, dēliņi, baltas rokas,
Tu darbiņu nezināji.
141 [Ivandes Kld].

57821.

Tev, muoseņ, virza golva,
Tev galveņa nasukuota;
Daudzi puiškinu ceŗēji,
Sev galviņas naizsukuoji.
174 [Kārsavas Ldz].

57822.

Tev, puisīt, tāda galva
Kā čigāna murmuļam;
Ka ierauga jaunas meitas,
Stāvu lēca ūdenī.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

57823.

Tev, meitiņa, tādas acis,
Kā tai peļu vanadzei:
Kuŗu puisi ieraudzīji,
To par savu daudzināji.
506 [Zaļenieku Jg].

1. Tev, puisīti, tādas acis
Kā tam peļu vanagam:
Kuŗu meitu ieraudzīji,
To par savu daudzināji.
192 [Kosas C].

57824.

Tev, Jurīti, reti zobi,
Dod man matus izsukāt!
Man matiņi savēlās
Deviņām pentītēm.
398 [Skrundas Kld].

57825.

Tev, Ādam, ir reti zobi,
Dod man bārzdas izsukāt!
Man brāzdiņa novēlusēs
Kā meitiņu pakausītis.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

- 414 -

57826.

Ciema puišiem reti zobi,
Dodat matus izķemmēt!
Mani mati pieputējši
Šovakar dancojot.
467 [Vārmes Kld].

57827.

Tav, brālīt, reti zobi,
Dod man, galvu izsukāšu;
Tava galva utu pilla,
Pilli šķīvji piebiruši.
374 [Sātiņu Kld].

57828.

Tev, puisīt, tādi ragi
Kā tam Rīgas ērzeļam;
Izposte Rīgas pili,
Ar visiem skorsteņiem.
518 [Zlēku Vp].

57829.

Tik plata, tik resna
Vakara māsa,
Naģe lēca mutē,
Vējš pūta pakaļā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57830.

Tik plata, tik resna
Vagara māsa,
Kā mūsu muižā
Brandvīna kubla.
413 [Stendes Tl].

57831.

Tik tāda žagata
Vedēja sieva:
Iespiedu sauje,
Palaidu vaļe.
17 [Ances Vp].

57832.

Cik vin bej skeistu puišu,
Ko tamā Vilkavā:
Leikejiem dagunim,
Strupajam biksitem.
358 [Rugāju Abr].

57833.

Cik vīn beja skaistu meitu,
Vakar Leiksnas opluotā:
Iudra meita, Saska meita,
Aiz Daugavas Babra meita.
326 [Preiļu D].

57834.

To zine, to zine,
Kur brūts īste mās:
Tā bij brūts īste mās,
Ar Ķilķan deguniņ.
518 [Zlēku Vp].

57835.

Trīs gadiņi Utelēs
Stīvais āzis vazājās;
Vai tad vellis to iegrūdis
Kaibal's rožu dārziņāji?
224 [Lielvārdes Rg].

1. Vakar roka raibīs vepris
Borkovīšu teirumā;
Kuri vylki atnasuši
Rikavīšu ustobā?
494 [Viļānu Rz].

57836.

Tu, Jānīti, no muguras
Kā tētiņš izskaties:
Šķībi gurni, leinas kājas,
Vēders šķūņa lielumā.
195 [Kraukļu Md].

57837.

Tu, Juonīt, līlējīs,
Ka tu skaiški dzīduot muoki:
Kab tu skaiški nūdzīduotu,
Tev tai buorda nazīdētu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57838.

Tu, puisīti, putras kuņģis,
Nenāc meitu pulciņā!
Skalojās vēderiņš
Kā putriņas vērpelīt'.
23 [Ārlavas Tl].

1. Tu, puisīt, knēvelīt,
Kam nāc meit' pulciņē!
Tavs vēders skalējas
Kā tas putr's enkurīts.
413 [Stendes Tl].

57839.

Tu, Andžiņi, smuks puisītis,
Kur mēs tevi glabāsime?
Liksim glāzu lādītēje,
Ikrītiņus nobučose.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57840.

Tu, puisīti, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem:
Plata piere, laukas acis,
Lieli zobi kā vilkam.
104 [Ēdoles Vp].

- 415 -

57841.

Tu, Anniņa, smuka meita,
Par visām māsiņām:
Šķībi pupi, līku kaklu,
Polstorētu vēderiņu.
605 [Skolas].

57842.

Tu, meitiņa, smuka balta,
Tev sarkani vaigu gali;
Dievs žēloja to māmiņu,
Kam tu tiksi vedekliņ'!
398 [Skrundas Kld].

57843.

Tu, Jānīti, smuks puisītis,
Es to smuku darbu došu:
Es tev likšu ekti(?) mīt,
Dziernas pusi mugurāji.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57844.

Tu, Anniņa, smuka meita,
Visi puiši tevi mīl:
Zaķīts tupu tupēdams,
Vilciņš stāvus stāvēdams.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

57845.

Tu, Jānīt, šurp nākdams.
Putrā bārdu brucināji,
Lai tev' mūsu meitenītes
Jaunu jaunu daudzina.
Kas nu vaira jaunu dos,
Pieci, seši pakaļā.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

57846.

Tu, Juonēt, svuotūs brauc,
Kam iz muos' nasaver?
Tovis muosis skaistis boltis,
Dzāļtonim māteņim.
326 [Preiļu D].

57847.

Tu Juonīti, tu Juonīti,
Tu jau sīvas nadabuos;
Tu jau sīvas nadabuos,
Kam tev leiks daguniņš!
414 [Stirnienes Rz].

57848.

Tu, Jānīti, smuks puisīts,
Par visim puisišim.
Meitas tavus cimdus ada,
Trejus pušķus pušķodam's.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57849.

Tu puisi, tu šķelmi,
Kam tu mani pievīli!
Es tavu knīpdegunu
Caur žodziņu izbakstīš'!
452 [Užavas (Zīras) Vp].

57850.

Tukla tukla myusu Zose,
Kas jū tuklu tuklynuo?
Siļķi, bulki, pusbutaļki,
Vyss Juoneiša kapitāls.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57851.

Ūjā māsiņa,
Tavu lielu gurnu!
Tur būs vellam
Maļamas dzirnas.
39 [Bārtas Lp].

57852.

Ūja Līzite,
Tavu platu pieri!
Tu var iet laidare
Ar buļļim badīties.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57853.

Atskrēja Jānītis
Plato pieri,
Būs mūsu sievām
Krāsnei gālds.
605 [Skolas].

1. Atskrēja Antītis
Lielaju pieri,
Būs mūsu buobām
Cepļam galds.
503 [Višķu D].

57854.

Atskrēja Daneite
Lelūi nuosi,
Byus myusu puišiem
Lemesnica.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

57855.

Ūja tautieti,
Tavu platu zobu!
Tie jau tav' tēva
Vijami kāši.
605 [Skolas].

- 416 -

57856.

Ūja velli, ūja velli,
Kādi mūsu tautu dēli:
Lielas galvas, platas acis
Kā tiem krievu kumeļiem!
381 [Sēļu Vlm].

1. Ko lielies, tu puisīti,
Kas jau tevi nepazina?
Zvēras acis, lauka piere,
Kā čigāna kumeļam.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

57857.

Ūjā vells, ūjā vells,
Tavu resnu tautu dēlu!
Laidaram plati vārti,
Sāņus līda stenēdams.
161 [Kabiles Kld].

1. Uzaugdama neredzēju
Tādu resnu tēva dēl':
Gana platas brāļa durvis,
Iekšā nāca stenēdams.
513 [Zemītes Tk].

57858.

Ūjā velli, ūjā velli,
Kāda melna brūtes māsa!
Suņu, kaķu nozīdēta,
Lietuvēnu nomocīta.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

57859.

Ūja vilki, ūja zvēri,
Kādi bija panāksni:
Citam acis kā āboļi,
Citam ausis kā lemeši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57860.

Ūjā vilki, ūjā zvēri,
Kādi bij panāksnieki:
Citam acis kā āboli,
Citam ausis kā lemeši.
235 [Litenes Md].

57861.

Uz Litinem, uz Litinem,
Uz litinīšu meitinem;
Zyla zaļa litinīte,
Sakoltusi beļovīte.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57862.

Vai, māmiņa, sav' dēliņu
Teļu putru dzirdināji;
Kā izauga tāds vīriņš
Kā vērsītis ragainītis?
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Vai mamiņa sav' meitiņu
Teļa putru dzirdinaja,
Kā izauga tav' meitiņa,
Kā telīte ragainīte?
46 [Beļavas Md].

57863.

Voi manej', voi manej',
Savers cīši navasals.
Vaicuosim leikas ķāves,
Skrīsim līsas dyurējeņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57864.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā;
Vai tik vien daiļu meitu,
Kā tu, lepnā vīzdegune?
472 [Vecgulbenes Md].

57865.

Vai tu, puisis, mucā audzis,
Vai pa spundi barojams?
Citi puiši stalti balti,
Tu kā ruksis vazājies.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

57866.

Vai purvā ūdens trūka,
Priedēm gali nokaltuši?
Vai saimniekam maizes trūka,
Puišiem vaigi nobalēši?
72 [Cesvaines Md].

57867.

Vai tā īstā brūtes māsa
Ar to kriju deguntiņu?
Lai būt' kriju, kad būt' kriju,
Nebūt' darvu tecināj'se.
273 [Mores Rg].

1. Viens pats bija diženāks,
Tam ar kreiļa deguntiņš;
Lai bij kreiļi, kur bij kreiļi,
Vēl ar darvu nodarvoti.
192 [Kosas C].

57868.

Pasakiet, sveši ļaudis,
Kāda brūtes līdzeniece?
Tā ir brūtes līdzeniece,
Ar to kreju deguntiņu;
Lai būt' kreju, ka būt' kreju,
Nebūt' sveķiem tecināts.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 417 -

1. Tas bij īstais brūtes brālis,
Ar to kriju deguniņu.
Lai būt' kriju, kad būt' kriju,
Kad nebūtu metināts,
Ar sveķiem tecināts.
273 [Mores Rg].

57869.

Pasakieti, sveši ļauds,
Kuŗš tas īstais brūtes brālis?
Ar to kriju deguniņu,
Ar to teļa vēderiņu.
Tprc uz kūti, tprc uz kūti,
Uz citiem teleniņiem!
358 [Rugāju Abr].

1. Parādāt, sveši ļaudis,
Kur brūtgāna īsta māsa?
Tā brūtgāna īsta māsa,
Ar to krīta deguntiņu.
Noiet migla, atspīd saule,
Nokrīt tavs deguntiņš.
335 [Puzes Vp].

57870.

Vakaraine, kankaraine,
Div lipiņas pakaļā,
Vīnu kyule jauni puiši,
Ūtru suņi volkuodami.
414 [Stirnienes Rz].

57871.

Vakaraine, pištaleite,
Atdod manu susekleit'!
Reitā bus saules diena,
Puišiem boržas jāsukoj.
326 [Preiļu D].

57872.

Vakaraiņa, šur braukdama,
Zīpeitjās mozgojuos;
Taida malna padaguse
Kā i muns sivēneņš.
Sivānam pīdarāja,
Vakarainai napīdar.
365 [Sakstagalas Rz].

57873.

Vanadziņš lidinās,
Baltu vistu meklēdams;
Ieraudzījis kaimiņu puišus,
Ieklūp tiem cekulā.
506 [Zaļenieku Jg].

57874.

Var pazīt tās meitiņas,
Kuŗas ilgi nedzīvos:
Ap acīm apzilējs,
Deguns lūpās iekāries.
472 [Vecgulbenes Md].

57875.

Var pazeiti tū Buorbolu,
Ir ar puišīm gulējusja:
Jau mateņi sabryzguoti,
I muteitja nūšmuļuota.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57876.

Vedēja lielās,
Ka grazne gāle.
Manam gaiļam
Graznāka sekste.
129 [Gudenieku Azp].

57877.

Vērsi vērsi, buli buli,
Tev muteite namozguota.
Ej lajē, mozgoj muti,
Kuop kolnā mauruodams;
Kuop kolnā mauruodams,
Zaļu bierzi lūceidams!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Ai Kārleit, verīs verīs
Tova mute namozguota!
Ai izlej un mozgoj muti,
Tad kuop kolnā mauruodams!
18 [Andrupenes Rz].

57878.

Mazgā, bulli, baltu muti,
Ej kalnā bauroties!
Aiz kalniņa raibas govis,
Smukas daiļas ganu meitas.
141 [Ivandes Kld].

57879.

Kuo tu guoji malnu muti
Jaunu mjeitu pulcjeņā?
Ej uorā, mozgoj muti,
Tod ej mjaitu lyukuotīs!
393 [Skaistas (Izabelinas) D].

1. Pylni pūri boltu bārzu,
Pyln' ustoba jaunu meitu,
Dižans puisis malnu muti
Īlīn meitu ustobā.
Ej uorā, mozgoj muti,
Tad līn meitu ustobā!
465 [Varakļānu Rz].

- 418 -

57880.

Ko tu nāci, kankarbiksi,
Jaunu meitu istabā?
Sukā galvu, mazgā muti,
Tad nāc meitu istabā!
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

57881.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Tevim mute nemazgāt'!
Rītē dzīšu ābolē,
Tur tev muti nomazgās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

57882.

Bulli bulli, vērsi vērsi,
Tev mutīte nemazgāta!
Tautu meita, melgalvīte,
Buļļu viene ganītāja.
15 [Alūksnes Vlk].

57883.

Viņa gola padruškiņas
Ar maļavu maļavuotas;
Ar maļavu maļavuotas,
Ar dagutu rysavuotas.
503 [Višķu D].

57884.

Viņa gola svuoteņam
Cysu ūsys, saru ūsys;
Myusu gola svuoteņam
Sudobruotas, pazelteitas.
503 [Višķu D].

57885.

Vai vai Jezupeņ,
Kaidas tovas ūsas!
Cyta gara, cyta eisa
Kai munam runceišam.
170 [Kapiņu D].

57886.

Viņa gola vysa družba
Myus' svuotiņa nastuovēja:
Myusu svuotiņš kai kundziņš
Dzaltonimi matiņim.
466 [Vārkavas D].

57887.

Viņa gola vysa draudze
Myus' Pītera nastuovē:
Div ūdiņi daguna golā
Kai pērlītes vyzuļuo.
414 [Stirnienes Rz].

57888.

Viņa gola svuots i līlējuos,
Skaistu saimi salasējis:
Cyts ir leiks, cyts ir graizs,
Cyts ar lelu vēdereņu.
168 [Kalupes D].

57889.

Viņa gola svuotam
Sokuornes golva;
Sokuornes golva,
Smaļaka zūbi;
Smaļaka zūbi,
Eļkšņa i mēle.
168 [Kalupes D].

57890.

Vyškys vyškys, na vucyni,
Myusu gola panuoksņeņi;
Viņa gola podruškeņas
Brauc uz sātu uolaveicas.
559 [Rēzekne Rz apr.].

57891.

Viņa gola meitenītes
Sorkonom galveņom;
Vakar tāvs vērsi kuova,
Juos ar pļaušom sasakuova.
236 [Līvānu D].

1. Anīteji, muosiņai,
Posorkoni byudu goli;
Vakar tāvs vērsi kava,
Jei ar asni nusmērēja.
466 [Vārkavas D].

2. Še atbraucja Salimans
Sorkonom lyupiņom;
Vakar tāvs keiļi kova,
Ar asneiti izmuozguo.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Atbraucja Aneite
Ašņoju purnu;
Tāvs ar muoti vērsi kova,
Jei ap ūlom apsaskova.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Padruškeņas, padruškeņas
Sorkonom galveņom;
Vakar tāvs vērsi kava,
Juos ar asni nūsapēra.
357 [Rudzētu D].

- 419 -

57892.

Viņu cīma skaisti puiši
Car atslāgu svīstu zūg;
Myusu cīma vēl skaistuoki,
Sausis maizis paāduši.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Kastireišu brangas meitas
Caur atslāgu svīstu zoga;
Josmuižīšus vēl branguokas,
Malnas maizes paādušas.
143 [Jāsmuižas D].

57893.

Vysa draudze klusu brauc,
Svuoteņš braucja grabādams.
Kai jam beja negrabēt,
Šārvja uodu saruovuse.
89 [Dricēnu Rz].

1. Ok tu svuots, pats naruods,
Vysa tova draudzja kruoc!
Vysa draudzja klusa braucja,
Puovuls braucja drabādams.
Kū jam beja nadŗabjāt,
Šārvja uodu saruovusja.
18 [Andrupenes Rz].

57894.

Visi toļi, visi toļi,
Pats lielais ar ragiem;
Paša Dieva žēlastība,
Ka brūtgānu nenodūra.
198 [Krustpils D].

57895.

Vysas skaistas področkeņis,
Vysom skaisti dagunteņi;
Duorteitei, muosiņai,
Kreju šyutīs dagunteņš.
35 [Baltinavas Abr].

57896.

Vysi soka, vysi soka:
Malnacīte, malnacīte;
Jau tuos munas malnas acis
Dažu puisi kairynoj.
Īt puisīts šņaukuodams,
Kai luocs auzas braucīdams.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

57897.

Vysim ļaudim ļaužu golvas,
Tev, Juonīt, sokuornīte;
Kai tev i kauna nabeja
Ar sokuorni ļaudīs braukt?
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57898.

Vysim ļaudim ļaužu golvas;
Joneišam teļa golva;
Es saceju: tpruc uz klāvu!
Jis aiz golda aizaruovja.
357 [Rudzētu D].

1. Vysim beja ļaužu golvas,
Kostušami teļa golva;
Tpruc iz klāvu, tpruc iz klāvu,
Iz cytimi teleņim!
494 [Viļānu Rz].

2. Svuotiņam raksnys kuojis
Kā tam myusu byļukam.
Mēs jam sokom: byļa iz klāvu,
Jys da golda myudādams.
26 [Asūnes D].

3. Myusu svuotam leikys kuojys
Kai tam myusu byļukam.
Mes sacejom: byļa iz klāvu,
Jis aiz golda myudādams.
26 [Asūnes D].

4. Pivušami leikas kuojas
Kai tam Reigas vieršukam.
Es sacēju: byl iz klāv',
Jis aiz slyta myudējuos.
389 [Silajāņu Rz].

5. Kostušami lels vādars
Kai tam myusu teliņam.
Es sacēju: tpruc uz klāvu,
Jis aiz golda aizsasāda.
494 [Viļānu Rz].

57899.

Visu ciemu cauri gāju,
Krietnu puišu neatradu:
Tādi vien bij palikuši,
Kazu peku lauzējiņi.
506 [Zaļenieku Jg].

57900.

Viena pate mātes meita,
Vēl tā pate nevesela:
Ik rītiņus, vakariņus
Zāļu podi ugunē.
40 [Basu (Bases) Azp].

57901.

Voj to škuoda nūtykuse,
Kai vīnai podruškai:
Peļis cičus izgrauzušs,
Dzeislys viņ pamatušs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 420 -

57902.

Praņetei, muoseņai,
Lela škuodja nūtykusja:
Cičim goli aptrusuši
Dyumuojā ustobā.
89 [Dricēnu Rz].

57903.

Var pazeit tū Pīteri,
Ka jys ilgi nadzeivuos:
Zyla streipe par pīreiti,
Krysts daguna galeņā.
365 [Sakstagalas Rz].

57904.

Var pazīt tās meitiņas,
Kuŗas ilgi nedzīvos:
Ap acīm apzilēj's,
Deguns lūpās iekāries.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57905.

Viena meita smuka bij
Par visām meitiņām:
Krūzu mati, sārti vaigi,
Pulierēts vēderiņš.
605 [Skolas].

57906.

Zemi resni vītoliņi
Gludajām lapiņām;
Zemaudzīši tēva dēli
Asariņu dzērājiņi.
290 [Ogres C].

57907.

Zili melni kurzemnieki
Gar upmali vazājās.
Ņem, māsiņa, cepļa slotu,
Triec upītes dibinā!
Lai tur rūca, lai tur kauca,
Mūžam saules neredzēj'š.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

57908.

Zili melni kārtūzeni
Gar upmalu vazājās,
Kā nebūs zili melni,
Sen nav muti mazgājuši.
273 [Mores Rg].

57909.

Zila zaļa tā meitiņa,
Ne pa Dieva devumam:
Žīds ar tevi drauķi [draņķi?] veda,
Lietuvenis tevi jāja.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

57910.

Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Par kū tevi veirs najēme:
Tei Buorbola samaluoja,
Ka tev gara mēle beja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57911.

Žiņu, ziņu, bet neteikšu,
Kāda vaina Pēcīšam:
Liels deguns, lieli zobi,
Sīka, strupa valodiņa.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

57912.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina Rīg's puišiem:
Šķelti nagi, laukas pieres
Kā tiem krievu kumeļiem.
Divas stundas kājas ava,
Trešo rokas pūtināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

57913.

Zynu, zynu, nasaceišu,
Kū dareit ar vacim puišim:
Sasīsim kiuleišūs,
Daugovā sleicynuosim.
551 [Ludza Ldz apr.].

57914.

Zynu, zynu es, Onton,
Tovu lelū bagatību:
Vīna ūsa zam daguna,
Deviņom stariņom,
Devītāji stariņā.
Blusa bārnus pyrynoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57915.

Zeileitai, žūbeitjai
Zam kakleņi malnumeņš;
Podruškeņom, muoseņom,
Daguneņa galeņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57916.

Zīpejis, tu svuočiņa,
Tovs malns padaguņc,
Kai munam syvānam
Zyli malni plankumiņi.
170 [Kapiņu D].

57917.

Zeiļuota, zeiļuota
Verītes pīre,
Byus myusu puišim
Spriguļu auklas.
389 [Silajāņu Rz].

- 421 -

57918.

Zīmē, Dieviņ,
Janvices meitu!
Audzeni kātiņu
Deguna gale!
129 [Gudenieku Azp].

57919.

Zīmējat, jūs ļautiņi,
Kuŗš bij brūtes īstais brālis,
Šķeļat nagus, griežat auses,
Griežat krustu mugurai!
74 [Cīravas Azp].

57920.

Zīmējām to puisīti
Līdz citam rudeņam:
Pakārām varžu bunti,
Deguntiņa galiņā.
378 [Seces Jk].

57921.

Židi vin, židi vin
Šuo vokora braucējeņi:
Garajim peisakim,
Strupajim jaceņim.
143 [Jāsmuižas D].

57922.

Židi vin, židi vin,
Šuo vokora vedējeņi:
Augstajom capuŗam,
Garajim dagunim.
326 [Preiļu D].

57923.

Vai vai Anniņ,
Tev šķielas acis;
Tās tēvs pārnesis
No žīda pirts.
356 [Rudbāržu Azp].

57924.

A vui i vui, tu Moneit,
Tovu skaistu augumeņu!
Maņ žālumi jemja,
Uz tevim verūtīs.
174 [Kārsavas Ldz].

57925.

Ai Dievu Dievu,
Kas jaunie gudri:
Šurp grieza muguru,
Lai acu neredz.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57926.

Ai mūs' tēvīni,
Kurini pirti!
Nu mums apnika
Slājiena utes.
94 [Dunikas Lp], 355 [Rucavas Lp].

57927.

Ai tautieti, līkdeguni,
Kam smej manu augumiņu?
Pašam bija līks degunis,
No pirtiņas līdz mežam.
47 [Bēnes Jg].

57928.

Aiz kū Juoneiša
Sorkona saucja?
Nūsita Drūjā
Sorkonu ubadžu.
143 [Jāsmuižas D].

1. Aiz kū Juļeites
Sorkonas saucja?
Nūkava Drūjā
Sorkonu ubogu.
143 [Jāsmuižas D].

57929.

Ak, kur smuks tautu dēls,
Sprogainiem matiņiem!
Gan es tavus sprogainīšus
Pa vienam nolasīšu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

57930.

Ak tu skaistū lipainīti,
Tovu daiļu augumeņu!
Ni tu augi sētiņā,
Ni pi tāva, muomuliņas.
357 [Rudzētu D].

57931.

Atskrēja svuoteņš
Ratajom ūsom;
Saskrēja zvierbuļi
Kai žogorūs.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

57932.

Bolta kēve, strupu asti,
Tei beja loba vazumā;
Jauna meita, stuovim cičim,
Tei beja loba puorgulēt.
605 [Skolas].

- 422 -

57933.

Bāli, bāli, tu puisīti,
Kas velns tevi bālināja?
Vakar biji Tukumā
Draņķu mucu maisītājs.
70 [Cēres Tl].

57934.

Citas meitas zied kā rozes,
Tu kā klučka vazājies:
Nij tev gurna, nij tev pupu,
Nij tev daiļš augumiņš.
127 [Grostonas Md].

57935.

čūra čūra, vācais vylks,
Kam sagivi jaunū vušku?
Ni tev zubu, ni tev nogu,
Ar kū jū nūturēt.
326 [Preiļu D].

57936.

Cyuka, muna sivēnīdza,
Sarus vīn škurinava;
Šuo rudin jaunivite
Pīri vīn gludinava.
170 [Kapiņu D].

1. Cyuka, muna sivēneidza,
Sarus vīn škurinoj;
Mārga muna vadamuo
Pīri vīn gludynoj.
170 [Kapiņu D].

57937.

Dīveņ, dūd Broneitei
Suņa kuojas, valna acs,
Lai ar kuojam nadadzeitu,
Ar acim naradzātu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57938.

Kur liksim, paliksim
Tū smukū bruolīti?
Klētī likt, peles ēss,
Kambarī sapelēs.
Liksim stykla skapītī,
Škapadarkas ustobā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57939.

Nasabīdos, nesatrūkos
Jauno māršu ieraudzijse:
Lielu pieri, platiem vaigiem
Kā bāliņa kumeliņš.
410 [Stāmerienas Md].

57940.

Ūja Anniņa,
Tavu platu pieri!
Tur uzliku šķīvīti,
Tur kaŗotīti,
Tur savu sunīti
Palacināju.
605 [Skolas].

b) Apdzied viesu tērpu un rotu

20380.

Vai vai Jānīti,
Tev raibi svārki:
No suņa, no kaķa,
No kazlēniņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20381.

Voi voi, tu jauniči,
Kaidi tovi kuntužaņi:
Tarakaņ' apāduši,
Pūges vīn pamatuš'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20382.

Voi voi, tu Juoneit,
Mejamēs bikseitēm!
Tovas šauras, munas plotas, -
Es ļaudīm naruodēšu.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20383.

Vai vai, tu NN,
Tavu lielu netikumu:
Caur cepuri mati auga,
Svārkiem vīles nopuvušas.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20384.

Vai vai, tu svuočeņ,
Šauri tavi prīškaut'eņi;
Vairuok tova m'ēl'e plota,
Na tī tavi prīškaut'eņi.
4223 [Višķu pag. D].

20385.

Ai Līziņ, ai Līziņ,
Kādas graznas krūšu saktis!
Būt' manam biksīšam
Tik graznas pumpas bujšas!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

- 423 -

20386.

Ai NN, ai NN,
Kam tu jāji panākstos?
Ne tev bija zelta segli,
Nei zīdiņa iemauktiņi.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20387.

Ai Jānīt, ai Jānīt,
Nu tu būsi neziņā:
Nu mēs tavas santa bikses
Sloksnītēm dalījām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20388.

Ai Ieviņi, ai Ieviņi,
Tavu melnu kakla drēbi!
Līzei vīrs, Līzei bērns,
Līzei balta kakla drēbe.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20389.

Ai NN, tēva dēls,
Tavu dārgu samta vesti!
Katra poga tev maksāja
Pērnējo suvēniņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Ai ai puisīt,
Tavu dārgu vestīti:
Viena pate podziņa
Sivēnu maksāta.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20390.

Ai vācieti, ai vācieti,
Nu tu būsi neziņā:
Vieni paši brūni svārki,
Tie noplīsa dancojot.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

20391.

Ai vācieti, ai vācieti,
Nu tu iesi neziņā:
Vieni paši brūni svārki,
Rīgā ņemti parādā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

20392.

Ai vācieti, plikadīda,
Nu tu būsi neziņā:
Vieni paši brūni svārki,
Tie meitiņas rociņā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

20393.

Ei vecais, ei vecais,
Nu tu būsi nelaimē:
Vieni paši brūni svārki
Līdumā sadeguši.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

20394.

Aiz kalniņa dūmi kūp, -
Kas tos dūmus kūpināja?
Veci puiši dedzināja
Savas vecas cepurītes.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tur kūra uguntiņu?
Tautu dēla cepurīte,
Supuvuse, izputēja.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

20395.

Aiz ko Jānītis [Dārtiņa etc.]
Pie sienas glaudās?
Ielāps mugurā
Kā lielais ezars.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

20396.

Atdar' duris, atdar' logus,
Sveša smaka istabā!
Še sanāca sveši ļaudis
Ar tiem suņu zābakiem,
Ar tiem suņu zābakiem,
Ar tām kuiļu kuibanām.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Suņu smaka istabā:
Līziņai, māsiņai,
Suņu pluču villainīte.
216 [Ventspilī].

2. Kas ienesa, kas ienesa
Suņa smaku istabā?
Dižajame vedējame
Suņa ādas kažociņš.
190 [Kuldīā].

3. Taisāt cieti nama durvis,
Vilka smaka istabā:
Vedējīni sajājuši
Vilku ādas zābakiem.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

20397.

Atdarait duris, logus,
Šveša smaka istabā!
Sveši ļaudis sanākuši
Ar tām darvas lampatām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Durvis, logus attaisiet,
Sveša smaka istabā:
Sveši ļaudis sanākuši
Ar tiem darvas zābakiem.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 424 -

2. Mana balta māmulīte,
Sveša smaka istabā:
Sagājuši vedējiņi
Ar tiem piķa kamzoļiem,
Ar tiem piķa kamzoļiem,
Ar tām dāras [=darvas] cepurēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20398.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brāls!
Tas brūtei īstais brāls,
Uz pakaļas ielāpiņš.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

203981.

Atskrēja Līzīte
Pa dadžu dārzu,
Pilni svārki pielīda
Sīkaju dadžu.
Apnika pieci poļi
Lasīdami;
Suk suk nabagi
Ar ērķelēm.
224 [Kabilē (Kld)].

20399.

Bij arī Anlīze
Pucējsēs:
Uz viena pupiņa
Sudraba sakta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20400.

Bija man, bija man
Divi graši maciņā.
Sievai pirku zīda rotu,
Puszābakus šūdināju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Divi graši kalītē
Kā dzenīši klidzināja;
Es nopirku sievai kurpes,
Sev zābakus šūdināju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

20401.

Brūtes māsa grozījās
Ar trīsiemi lindrakiem.
Vienu žurkas nozagušas,
Midzenī ievilkušas,
Visus āķus izkodušas,
Tad ārē izvilkušas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20402.

Būt' mani brālīši
Vēžoti gājuši, -
Vedēju sievāmi
Ķeseles galvā.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

20403.

Daiļa aube brūtei bija.
Vēl daiļāka precniecei,
Vēl daiļāka precniecei, -
Rīgā ņemta uz parāda.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

20404.

Diezgan staltas panāksnieces,
Kaut tik stalti nesušās;
Diezgan platas siksnas sēja,
Tamdēļ brunči nošļukuši.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Diezgan daiļi, diezgan stalti
Šitie puiši izrādās;
Gan jau platas jostas joza,
Tikpat ūzas nošļukušas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20405.

Dievs nedod tādus puišus,
Kādi puiši Blintenē:
Miltu kules galviņā,
Pavārnīces [=pīpes] azotē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20406.

Dīvainas dīvainas
Panākstu meitas:
Abi gali resni,
Par vidu tievas.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20407.

Dižie bajāri
Rindē sēdēja,
Dižie sudrabi
Zvērot zvēroja;
Es arī, nabadze,
Tai pulciņā.
216 [Ventspilī].

20408.

Ieraudzījse vien, pazinu
Dravinieka līgaviņu:
Bites spārnu vilnainīte,
Vasku kurpes kājiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 425 -

20409.

Ieraudzījse vien, pazinu
Liela meža cilvēciņu:
Īsi svārki, gaŗi mati,
Visgaŗām sēņu kule.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Es pazinu panāksnieces,
Kuŗa bija meža sieva:
Strupu, īsu rindaciņu,
Sēņu kule mugurā.
224 [Kabilē (Kld)].

20410.

Ej ārā, tu Jēcīti!
Tu smirdēji kuiļa smaku,
Tu smirdēji kuiļa smaku,
Tev bij kuiļa zābaciņi.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Kas palaida kuiļa smaku
Manā brāļa istabā?
Īstā māsa palaiduse:
Kuiļa kurpes kājiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

20411.

Ej pa ceļu, ceļa vīrs,
Ceļa rota mugurā:
Īsi svārki, platas bikses,
Vīžu bunte mugurā.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

20412.

Ekur labi, ekur labi
Kuiļa ādas zābaciņi:
Ne čīkstēja, ne grabēja,
Labi bija meitās iet.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20413.

Es bij' laba vīra sieva
Ar zilām sietavām;
Kas tās tādas labermanes
Ar tām nātna zeķītēm?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

204131.

Es domāju, es gādāju,
Ko tie mūsu suņi rej:
Ilzītei, māsiņai,
Kuces ādas pastaliņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20414.

Es no meža iztecēju,
Neviens mani nepazina;
Škāvas mice man galvā,
Zili brunči mugurā.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

1. Es iznācu no mežiņa,
Meitas mani nepazina:
Skuju bikses, oču svārki,
Līka tāšu cepurīte.
226 [Kandavā (Tl)].

20415.

Es noķēru piecus zaķus,
Izšuv' sevim kažociņu;
Cikreiz vilku mugurā,
Zaķīts lipu tirināja.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20416.

Es pazinu precenieku,
Precenieka līgaviņu:
Pašam bija zili svārki,
Pašai raibi lindraciņi.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

20417.

Es raugosi, es skatosi,
Ko tie mani kaķi laiza:
Pienavnieku puisēniem
Kreima biksas kājiņā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

20418.

Es redzēju dažu labu
Zābakos staigājam;
Ne tur laba arājiņa,
Ne sieniņa pļāvējiņa.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

20419.

Es redzēju dažu labu
Zābakos staigājot,
Zābakos staigājot,
Bez maizītes dzīvojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20420.

Es saku māmiņai,
Migliņa būšu:
Pelēkas vārniņas
Aiz galda knosās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20421.

Es šķitu Līzītei
Krellītes kaklā:
Krellītes Rīgā,
Suņaste kaklā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 426 -

20422.

Es šķitu Anniņai
Saktiņu krūtīs:
Žagatas astīte
Iespridzināta.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Bij arī Anniņa
Kāzās gājuse:
Žagatas kājiņu
Uzspridzinājse.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

2. Es šķitu Karlīnei
Sudraba saktu:
Iesprausta krūtīs
Kuniņas aste,
Uz trim žuburiem
Izžuburota.
224 [Kabilē (Kld)].

20423.

Es šķitu Ilzīti
Cepuri galvā:
Suvēna kuņģīti
Aprucinājse.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

20424.

Gana auda vēverīši,
Gana šuva skroderīši,
Tikpat brūtes vedējam
Diegu gali karājās.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

20425.

Gana bija tā meitiņa
Bods drēbēsi ģērbusies:
Trīs dzīpari priekšā,
Trīs pakaļā,
Par pašu vēderu
Kaņepju plene.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20426.

Gauži raud veca vīze,
Pabeņķē gulēdama:
Šādi tādi zābakoti
Tērē manu pārtikumu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20427.

Jau es redzu, bāleliņ,
Ka tu drusku pabagāts:
Tev kažoks mugurā
I siltā istabā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20428.

Jūs, meitiņas, nezināt,
Kāds ir muižu Miķelītis:
Baltas zeķes, mellas kurpes,
Sarkans kamzols mugurā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20429.

Kā, Ansīti, kāzās nāci,
Neba tavi zābaciņi!
Es pate redzēju,
No cita paņēmi,
Vēl man iedevi
Dzeŗamu naudu:
Lūdzama, māsiņa,
Nesaki citiem!
Es, laba būdama,
Pateicu visiem.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20430.

Kā tu nāci, kankardanci,
Jaunu meitu istabā?
Visi tavi kankarīši
Uz meitām kratījās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Puisi puisi, plukatiņ,
Nenāc meitu pulciņā!
Meitas tevi kājām spēra,
Suņi draiskas dricināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Puisi puisi, skarainīti,
Nenāc meitu pulciņā!
Visas tavas skaras dreb,
Ar meitām(i) runājot.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20431.

Kad es ņemšu līgaviņu,
Žagatiņas meitu ņemšu:
Ta ta grazna līgaviņa,
Gaŗa aste pakaļā!
224 [Kabilē (Kld)].

20432.

Kāzās, meitas, kāzās, meitas,
Tapināte rinduciņu!
Pārgājušas no kāzām:
Še, māsiņa, rinduciņis!
190 [Kuldīā].

- 427 -

20433.

Kāzās, meitiņas,
Kāzās, kāzās!
Ar lūku pakaļa
Āzvaražota.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20434.

Kaikaras kaikaras
Māsiņas panāksti;
Mūs' bāliņa vedējiņi
Kā mēreni muižinieki.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20435.

Kālabad vedējiņi
Cits uz cita raudzījās?
Vai tie bija goda drēbes
Cits no cita tapinājši?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

20436.

Kālabad vedējiņi
Cits uz citu raudzījās?
Citam bija drauga svārki,
Citam drauga cepurīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Kā dižani panāksnieki
Cits uz citu raudzījās?
Citam bija cita svārki,
Citam cita cepurīte.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

20437.

Kam, meitiņ, krelles sēji?
Tev krellītes nepieder;
Labāk būtu apsējusi
Sivēniņa grendzelīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20438.

Kam tās meitas, kam tās meitas?
Es to meitu nepazinu.
Tās bij divi muižu meitas,
Sastīpāti vēderiņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20439.

Kam tas puisis, kam tas puisis?
Es to puisi nepazinu.
Tas bij ciema olenders
Lāpītām biksītēm.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20440.

Kāpēc puišami
Sūnaiņi svārki?
Caur sienu līda
Pie meitām gulēt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20441.

Kaŗamas kaŗamas
Panākstu meitas:
Vai liela, vai maza,
Valdziņš [=krelles] kaklā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aŗamas aŗamas
Panāksnieku meitas:
Lai diža, lai maģa,
Vērzeles kaklā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Pinamas pinamas
Panākstu meitas:
Lai lielas, lai mazas,
Pineklis kaklā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20442.

Kas tā tāda dziedātāja
Ar to cauru lindraciņu?
Ej mājās, šķetin' diegus,
Salāp' savu lindraciņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2071 [Ancē (Ances pag. Pg)], 215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Trīs caurumi pakaļā;
Šķeter' diegus, šķied ielāpus,
Lāpi savus caurumiņus!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Kas tā tāda dziedātāja
Pārplīsušu pakaļiņu?
Ej mājā, šķetin' diegus,
Lāpi savu pakaļiņu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20443.

Kas tas tāds baltais vilks
Viņā meža maliņā?
Tas nebija baltais vilks,
Tas bij mans vīratēvs,
Tas bij mans vīratēvs
Baltu šūbu mugurā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20444.

Kas tas vells par skroderīti,
Kas tos svārkus šūdināja!
Priekša īsa, pakaļ' gaŗa,
Sāni pašā laikā.
1311 [Apē (Vlk)].

- 428 -

20445.

Kas citam par to kait,
Ka man svārki zemi slauka?
Man pašai baltas avis,
Māmiņ' svārku audējiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20446.

Kas citiem kaites bija,
Ka man kazu kažociņš?
Man pašam kazas auga,
Vilciņš ādu ģērmanīts.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Kas kait man nevalkāt
Baltu ādu kažociņu:
Man pašam avis auga,
Kucēns ādu ģērētājs.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

2. Kas citiem bēdas bija,
Ka man gaŗš kažociņš:
Man pašam avis auga,
Kucins ādu ģērmanīts.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

20447.

Kažoks labs, kažoks labs,
Otri labi zābaciņi:
Kažoks labs siltumai,
Zābaks dubļu bridējiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20448.

Kažoks labs, kažoks labs,
Otri labi zābaciņi:
Kažoks labs sienu pļaut,
Zābaciņi dubļus brist.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20449.

Kažoks mans kažociņš
Maksā govi ālavīti;
Pate meita rikšus nāca
Pie tā mana kažociņa.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20450.

Kažociņ kažociņ,
Tu man šutku padarīji:
Kad salija, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es ar savu kažociņu
Ik vakara ienaidā:
Kad samirka, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

20451.

Kažociņ kažociņ,
Tu man šutku padarīji:
Cik gribēju meitās iet,
Tik kažoks grabējās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kažociņš, skrebulīts,
Tas man krudu padarīja:
Cik pie meitām lavījos,
Kažociņš grabējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20452.

Klausies, Anniņ,
Ko beņķis [slieksnis] saka:
Saka tev krekliņu
Bez apakšiņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20453.

Ko lielies, tautu dēls,
Zinu tavu lielībiņu:
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie tēvam mežā braukt,
Tie dēlam baznīcā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Es atradu tēva dēlu
Lepnu vien, ne bagātu:
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie tēvam goda svārki,
Tie dēlam lecamie.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

2. Jānīšam, brālīšam,
Viena pate zīļu veste,
Tā krogā, tā tirgū,
Tā svētdien baznīcā.
I tā pate zīļu veste
Rīgā ņemta uz parāda.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3. Tas Jānītis lielījās,
Piecas, sešas cepurītes.
Ko, Jānīti, lielījies, -
Viena pate jērenīte,
Tā mājās, tā krogū,
Tā svētdien baznīcā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 429 -

4. Viens pats man linu kreklis
Runkotām piedorknēm;
Tas sētā, tas ciemā,
Tas svētdien baznīcā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

20454.

Ko lielies, tu Grietiņa,
Kas jau tevi nezināja?
Paša āda, paša kauli,
Citu drēbe mugurā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20455.

Ko lielies, tu Ilzīte,
Kas jel tevis nepazina?
Viens kreklīns mugurā,
Otris pirtes lodzīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

20456.

Ko līdz manim diži grazni,
Kad nav labis padomiņis?
Diži grazni kājām teka,
Padomiņis jāšus jāja.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ko tā liela groza dara
Pretī gudru padomiņu?
Padomiņis zirgu jāj,
Groza tek kājiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20457.

Ko, Lībiņa, kāzās nāci,
Ka sulaiņa līdz neņēmi,
Kas aizklāja nēzdodziņu
Priekš lienēta sudrabiņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20458.

Ko, Anniņ, lielījiesi?
Drauga rota mugurāi;
Noņem draugs savu rotu, -
Te nu tava lielībiņa!
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

20459.

Ko, Jānīti, lielījies?
Nav tie tavi zābaciņi:
Otram devi piecu mārku,
Zābaciņu lūgdamies.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

20460.

Ko, NN, lielījies,
Vai es tevis nezināju?
Vieni paši brūni svārki,
Rīgā ņemti parādā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20461.

Ko, NN, tu lielies
Cauru virsu cepurīti?
Kuŗu meitu tu gribēji,
Viņa tevi negribēja.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

20462.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žadzināja?
Jauna puiša cepurīte
Eglienāi sapuvuse.
158 (Nīcā).

20463.

Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pa pagaldi staigādami?
Panāksnieku meitiņām
Peļu kurpes kājiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pa ārdiem staigādami?
Visiem kāzu puisēniem
Peļu ādu kažociņi.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

2. Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pasolā tupēdami?
Līdzenieku māmiņai
Peļu ādas pastaliņas.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

20464.

Ko tu gribi, kas tev prasa,
Vai tu kāda devejiņa?
Tev pašai mugurē
Tapineti lindraciņi.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20465.

Ko tu leci, puslindrak,
Uz tām linu biksītēm?
Velti tavs lēkumiņš,
Šogad vīra nedabūsi.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20466.

Ko tu nāci, kankardanci,
Jaunu meitu istabā?
Meitas tevi milnām kūla,
Ciema kranci lamādamas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 430 -

20467.

Krievi krievi, leiši leiši
Mani balti bāleliņi:
Citam bija krieva svārki,
Citam leiša cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20468.

Kreisās rokas pirkstiņā
Annai zelta gredzeniņš.
To tai deva ciema puisis
Par mutītes devumiņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

20469.

Kreļļotas kreļļotas
Panāksnu meitas;
Ir manai kuņai
Kreļļota aste.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

1. Linšotas, krūzotas
Kaimiņu meitas;
Ir manai kuņelei
Krūzota aste.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

204691.

Kripu krapu zābaciņi
Jauna puiša kājiņā;
Žēli raud veca vīze,
Pabeņķī gulēdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

20470.

Kuplajam ozolam
Viena zīle galiņā;
Lepnajam tautiešam
Vieni svārki mugurā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Gana kuplis ozoliņis,
Viena zīle galiņāi;
Gan ražanis tēva dēlis,
Viena pate cepurīte;
Tā aŗama, ecējama,
Tā bij sievas lūkojama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

2. Kuplajai liepiņai
Viens ziediņš galiņā;
Lepnajai meitiņai
Viens lindraks mugurā.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

3. Kuplajam ozolam
Viena zīle galiņā;
Bagātai māsiņai
Viena josta pūriņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Snaidrajam ozolam
Viena zīle galīnāi;
Dailam tautu dēlīnam
Vieni svārki mugurāi.
Tie aŗami, ecējami,
Tie līgavas lūkojami;
Vēl tie paši tapināti
No nabaga sērdienīša.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5. Snidrajam ozolam
Viena zīle galiņāi;
Greznajam tautiešam
Visa manta mugurāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20471.

Kur ellē Jānīts ņēma
Mellu jēra cepurīti?
Ik vakaru notecēja
Uz nāburga aitu kūti.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Kur ellē Liene ņēma
Sarkan' zīžu cekuliņu?
Ik vakara notecēja
Pie Jānīša rudzu klēts.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

20472.

Kur es redzēju
Kreļļotu meitu?
Rīgā uz ielas,
Uz augstas valles.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

20473.

Kur es tādu pluretu(?)
Jānīti redzēju?
Rīgā Rīgā
Pie malkas blāķa,
Galviņa zemē,
Kājiņas gaisā.
4 [Aijažos].

20474.

Kur, Jānīti, bandas liki?
Tev nav lāga cepurītes.
Ik svētdienas krogā dzēri,
Vecas meitas dancināji.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Kur, puisīti, tavas bandas?
Nav cepures galviņā.
Ik svētdienas krodziņā,
Miežu kule padusē.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

- 431 -

20475.

Kur, Pēteri, tavas bandas,
Kad tev veca cepurīte?
Kroga galda galiņā,
Krodzenieces kabatā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Kur, puisīti, tava banda,
Kad nav laba cepurīte?
Visi tavi mieži rudzi
Krodzenieka kambarā.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20476.

Kur, Jānīti, tavas bandas?
Nav cepure galviņā.
Krogā, galda galiņā,
Par saldo alutiņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

20477.

Kur, Ansiņ, tava banda?
Skrandas vien mugurē.
Tava banda iztecējse
Kroga galda galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20478.

Kur, NN, tu dabūji
Šo skaisto cepurīti?
Vakar žīdu nomužīji
Liela purva maliņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20479.

Kur, Ērmani, tu dabūji
Tādu zilu mundieriņu?
Vakar plēsi zilu ķēvi
Avotiņa lejiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 190 [Kuldīā], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Tev, Kristiņ, zili svārki, -
Kur tu tādus padabūji?
Man nosprāga zila ķēve
Avotiņa lejiņā.
Gan tev liela darba bija,
Līdz tu viņu nodīrāji,
Līdz tu viņu nodīrāji
Ar veco tutentiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20480.

Kur, NN, tu tecēji
Ar to tākstu kažociņu?
Mežā teku tākstu plēst,
Citu jaunu šūdināt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20481.

Kur, NN, tu tecēsi
Sarkaniemi kamzoļiem?
Cauri cauri caur Jelgavu
Uz Liepājas meitiņām.
286 [Kroņa Bauskas pagastā (Bauskas pag. B)].

20482.

Kur ņēmi, Jēkaupi,
Baltajo mici?
Vecas sievas iedevušas
Par vēdera braucīšanu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20483.

Ku(r) jēmi, vācieti,
Puszīdu vesti?
Bučoji žīdeni,
Dabūji vesti.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20484.

Kur palika tā meitiņa
Ar spožo vainadziņu?
Bāleliņi, neliedzat,
Jūs' pulkāi ietecēja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

20485.

Kur tās mūsu kāzinieces,
Ka neredz staigājot?
Pūnītē salīdušas,
Lāpa vecus lindraciņus.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20486.

Kur cēlās puisīšiem
Tik šņorētas cepurītes?
Rudens nāca, gaŗas naktis,
Ap mārkiem linus zaga.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Gon pat'eik svuot'eņam
Malnu jāru kažuc'eņš.
Ka daguoja rudin' laiks,
Ap klāvim jāru zogtu.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

2. Kur, puisīti, tu dabūji
To spīdošu cepurīti?
Zagu linus, kaņepājus,
Ap mārkiemi staigādams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

- 432 -

3. Kur cēlās Jānīšam
Zīda veste, samta bikses?
Tupu tupu, rāpu rāpu
Ap kaimiņu linu blāķi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. Kur cēlās tev, māsiņa,
Šie dārgie linu auti?
Ik rudeņa rudenī
Ap blāķiem linu zagt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20487.

Kuŗa kunga tā birzīte
Zeltītām lapiņām?
Kuŗa brāļa tā māsiņa,
Zelta roze vaiņagā?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kam tā tāda āra pļava
Dzelteniem ziediņiem?
Kam tā tāda brāļa māsa
Vizuļotu vainadziņu?
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

2. Kas tā tāda bērzu birze
Zaļajāmi zīlītēm?
Kas tā tāda brāļa māsa,
Zelta zīle vaiņakā?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

3. Kuŗa kunga tā birztiņa,
Zelta ziedi galiņā?
Kuŗa tēva tā meitiņa,
Zelta kronis galviņā?
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzen' meža virsonītes;
Ņem, bāliņ, manu māsiņ',
Tai bij zelta vaiņadziņš!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

4. Kuŗa kunga tā birztiņa,
Tīra zelta, sudrabiņa?
Kuŗa brāļa tā māsiņa,
Zelta kronis galviņā?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)],
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Kuŗa purva tie rubeņi
Skaistajām astītēm?
Kuŗu brāļu tā māsiņa,
Zelta roze vainakā?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20488.

Kuŗas mātes tā meitiņa
Strupajiem lindrakiem?
Vai liniņi tai neauga,
Vai ratenis netecēja?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. No kurienes jūs, meitiņas,
Īsajiem lindrakiem?
Vai liniņi neauguši,
Vai ratiņi negriezās?
Ij liniņi noauguši,
Ij ratiņi griezušies,
Ij ratiņi griezušies,
Pašas meitas nogulējšas.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

20489.

Kuŗas zemes tās māsiņas?
Stīgām šūtas villainītes.
Tās māsiņas bāleniņi
Rīgā stīgu kalējiņi.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

20490.

Kuŗi vēji atpūtuši
No Vāczemes bāleniņu?
Līdz ceļiem brūni svārki,
Da zemei zobeniņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kuŗi vējiņ' i atpūte
No Vāczemes arājiņu?
Īsi svārki, gaŗi mati
Kā tam sila purenam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20491.

Kuŗi vējiņi atpūte
No Vāczemes bāleniņu?
Pieci puški cepurē,
Sešas zvaigznes zobinā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20492.

Lai bij daiļa, kas bij daiļa,
Doles Līze, tā bij daiļa:
Tā valkāja santa kurpes,
Sidrabiņa jostu joza.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20493.

Lai man tika, kas man tika,
Tīk man muižas Miķelītis:
Miķeļam balti svārki,
Sudrabotas svārku pogas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20494.

Lielajam vedējam
Piķu svārki mugurē;
Ik gribēja plānē iet,
Ik pie beņķa pielipuši.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

- 433 -

20495.

Lielu ļaužu bērniņš biju,
Bet uz lielu nedzinos:
Apsavilku baltu kreklu,
Sēju lina lakatiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20496.

Lepnie puiši lielījās
Lecensvārkus šūdināt,
Lai varēja sētu lēkt
Pie kaimiņu meitiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20497.

Lepnis puisis lielījās
Rīgā pirkt vestes drēbi;
Sprīdi meta, orti deva, -
Kā pa vecu teļa ādu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20498.

Litar litar lindraciņi
Mātes meitas mugurā,
Kangar' kalnu platumā,
Piecas jūdzes gaŗumā.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20499.

Māmiņ, vienas lietas dēļe
Tīk man daili vedējiņi:
Visi mani prieki luste
Uz tām svārku pumpiņām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

20500.

Man izgaisa pērnvasar
Ganos veca [viena] sietaviņa;
Nu ieraugu, nu pazinu
Jurīšam vestītē.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Ik vasaras, ik vasaras
Jānīšam bikses gaisa.
Nu atradu Jāņa bikses
Annai brunču ielāpos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Man izgaisa sietuviņa,
No Simjūda pārejot;
To atradu salocītu
Jēkabiņa cepurē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Man pazuda melns jēriņš
Pērnrudeni ganiņos;
Nu redzēju, nu pazinu
Ansīšam apkaklē.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Man pazuda siļķu kule [sētuvīte]
Sējamā laiciņā;
Nu ieraugu, nu pazinu
Līzītei galviņā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

5. Man pazuda teļa kuņģis,
Grāvītēi mazgājot;
Nu ieraugu, nu pazinu
Mīliņai galviņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

6. Trīs gadiņi Jānītim
Bikses zuda pieguļā;
Sen dzirdēju, nu atradu
Annai krekla apkaklē.
4 [Aijažos].

20501.

Man pašai, māsiņai,
Trejdeviņu lindraciņu:
Trejus māvu sētiņā,
Trejus Dieva baznīcā,
Ar trejiem pate gāju
Savu znotu aplūkot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20502.

Mazajami bērziņami
Kupli zari, platas lapas;
Mazajami tautietimi
Kupla cauņu cepurīte.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20503.

Melni melni galvas auti
Vedējiņu sieviņām:
Tās krāsnī kaltējušas,
Vedējos steigdamās.
424 [Barkavas pag. Rz].

20504.

Mūrnieces mūrnieces
Panāksņu meitas:
Vai liela, vai maza,
Skotele priekšā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

20505.

Lavīze atskrēja
Par visiem lepnāka:
Kārlīša svārki
Uz vienu kamiesi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20506.

Krišīti, brālīti,
Velc svārkus zemē!
Citi ļaudis tev teica
Kaņepju kreklu,
Kaņepju krekliņu,
Stīgām šūtu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 434 -

1. Lūdzams, Jēcīt,
Velc svārkus zemē!
Visi ļaudis sacīja
Lāpītu kreklu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Jēcīti, brālīti,
Velc svārkus zemēj!
Tev teica ļautiņi
Diža lopa kreklu(?),
Diža lopa krekliņu,
Ar asti [ašķi?] šūtu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20507.

Jānīšam, brālīšam,
Biksēm pogas iztrūkušas,
Biksēm pogas iztrūkušas,
Meitām pakaļ dzenoties.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20508.

Jānīšam, brālīšam,
Divi veci kažociņi.
Vienu klāja, otru sedza,
Ar meitām gulēdams.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

20509.

Ādumam, brālīšam,
Eža svārki mugurā.
Ik ezītis pakustēja,
Ik Ādumis bizināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Anniņai īsi svārki,
Eža ādu metināti;
Cik ezītis pakustēja,
Tik Anniņa stāvus lēca.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Tev, NN, šauras biksas,
Kam tik šauras šūdināji?
Meitas biksas pārplēsušas,
Eža ādu iešuvušas;
Ik ezītis kustējās,
Ik NN tirinās.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20510.

Jēpīšam, brālīšam,
Grazna cauņu cepurīte;
Visapkārt suņa aste,
Vidū žurkas bērnojās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20511.

Matīsam, brālītim,
Īsi svārki mugurā.
Tie bij labi sētu lēkt,
Nabadzēm mutes dot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Anniņai, māsiņai,
Īsi, strupi lindraciņi,
Ka varēja augsti lēkt,
Ciempuišiem mutes dot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Visi mazi puisēniņi
Strupus svārkus šūdināja;
Tie bij viegli sētu lēkt,
Meitām skriet pakaļā.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

20512.

Krišītim, brālītim,
Kreima mice galviņā.
Vai tad tevi jods [velns] iespēra
Manā kreima kambarī!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Ai Jānīti, ai Jānīti,
Tev kreimota cepurīte!
Vai tad tevi velns iespēra
Pašā kreima spanelī?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Madiņai, māsiņai,
Tauku mice galviņā.
Vai tad tevi jods ienesa
Mana suķa vēderā?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20513.

Jānīšam, brālīšam,
Kuces ādas zābaciņi.
Priekšā bija laba āda,
Pakaļ' ciči karājās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20514.

Indriķim, brālītim,
Liela skāde notikuse:
Aizkrāsnē sadeguši
Lecamie kamzolīši.
1253 [Kroņa laicenē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Aizkrāsnēi tupēdams:
Jānīšami sadeguši
Lecamie kamzolīši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 435 -

20515.

Krišītim, brālītim,
Melna veste mugurā.
Ko līdz tava melna veste,
Tukšas tavas kabatiņas;
Tukšas tavas kabatiņas,
Kā sunīša izlaizītas.
Še, Krišīti, runča aste,
Bāz savāi kabatā!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Jancītim lieli svārki
Ar tukšām kabatām.
Še, Jancīti, kaķes aste,
Bāz savā kabatā!
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

20516.

Jānītimi, brālītimi,
Noplīsuši kamzolīši.
Plūcat, meitas, dadža lapas,
Lāpāt Jāņa kamzolišus!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

20517.

Jurītim, brālītim,
Pluču biksas kājiņās.
Suņi plučus noēduši,
Pumpas vien karājās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

20518.

Jānītim, brālītim,
Zagti svārki mugurā;
Atpakaļ vien skatās,
Vai dzenās pakaļā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

205181.

Jēkaupam, brālītim,
Zīda svārki mugurā,
Zīda svārki mugurā,
Pelu sauja kabatā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20519.

Jānītim, brālītim,
Slēšu kreklis mugurā;
Apakšā zirgu deķis,
Kas vēderu sutināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Jostenieku meitiņām
Līdz pupiemi slēšu kreklis;
Apakšā zirgu deķis,
Kas muguru sutināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20520.

Jānīšami, brālīšami,
Sviesta veste mugurā;
Pate veste izkususe,
Pogas vien(i) palikušas.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20521.

Andrejam, brālīšam,
Sviesta veste mugurā.
Suņi sviestu nolaizīja,
Dzijas vien karājās.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

1. Līzītē(i), māsiņē(i),
Tauku vamža [vamži] mugurē.
Suņi taukus noēduši,
Šūles vien atlikušas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Vāciešami gaŗi lieli,
Speķa bikses kājiņē.
Kaķes speķi noēdušas,
Dzīkslas vien atlikušas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20522.

Jānītim [Jurītim, Miķelim etc.],
brālītim,
Triju stūŗu cepurīte.
Vienā stūrī gani gana,
Otrā guļ pieguļnieki,
Tai trešāi stūrītī
Kuņa bērnus audzināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Meitiņām, māsiņām,
Trīs pinciņas pakaļā.
Vienā pinkā gani gana,
Otrā jāja pieguļnieki,
Trešajā pinciņā
Blusas bērnus perināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20523.

Jānīšam, brālīšam,
Treju zvēru kažociņš:
Suņa ādas, kaķa ādas,
Aizpērnaja kumeliņa.
Suņa āda rietin rēja,
Kaķa āda ņaudēt ņaud,
Aizpērnaja kumeliņa
Bubināt bubināja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Bij manā pūrā
Trejāda vilna:
Bij suņa, bij kaķa,
Bij kumeliņa.
Sunīša vilniņa
Rietin rēja,
Kaķīša vilniņa
Ņaudin ņaudēja,
Ir tā paša kumeliņa
Bubināt bubināja.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

- 436 -

2. Jauns būdams pašu(v)os
Triju zvēru kažociņ':
Sivēniņa, kaķēniņa,
Kazlēniņa piedurknīt'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

3. Sen dzirdēju, nu redzēju
Diženo tēva dēlu.
Vieni paši goda svārki
No trejādas vadmaliņas:
Suņa villas, kaķa villas,
Aizpērnā kumeliņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

20524.

Ingiņami, bāliņami,
Uz parāda veste šūta.
Jau vestīte noplīsuse,
Vēl parāds nemaksāts.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20525.

Sīmanim, brālītim,
Viena pate cepurīte;
Ir to pašu suņi jāja
No istabas kambarī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20526.

Jēcītim, brālītim,
Viena pate cepurīte,
Pirtī gara metamā,
Baznīcā ejamā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Trīniņai, māsiņai,
Viens pats galvas lakatiņš;
Ar to gāja riju kult,
Ar to gāja baznīcā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20527.

Jānīšam, brālīšam,
Viena pate cepurīte,
Pirtī gara metamā,
Brūzī brāgas smeļamā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

205271.

Jēkaupam, brālītim,
Vella šūti zābaciņi;
Tas izmina vellu māti,
Gar sienām lēkādams.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20528.

Juon'eits brauce vedējūs,
Jaunūs bikšu vaicuodams;
Jaunu bikšu nadabuo,
Sun's vacuos sapyukuo.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20529.

Anniņai daiļa mice,
Dārtiņai vēl daiļāka;
Dārtiņai nava linu,
Tā Rīgā nozaguse.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20530.

NN-am divi dēli,
Vieni paši goda svārki;
Kad tie gāja baznīcā,
Viens no otra raustījās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Purvainim (=saimn. v.) pieci puiši,
Vieni paši apausīši;
Kad tie gāja zirgus jūgt,
Cits ar citu raustījās.
286 [Kroņa Bauskas pagastā (Bauskas pag. B)].

20531.

N-iešu jauni kungi
Viksētiemi zābakiem;
NN-iešu puisīšiem
Vīžu kurza mugurā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

20532.

Anna kuili nojādīja,
Sev rotiņas meklēdama.
Dodiet, ļaudis, neliedziet,
Kuiļam pāri nedariet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20533.

Anniņas kurpītes
čīkstēt čīkstēja:
Pati taukus apēda,
Kārumus dzīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

20534.

NN-iešu lakataines
Pa tirgiem vazājās;
Pārdodamas mellaitiņu,
Pirka zīda lakatiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 437 -

205341.

Dārtiņai lepna aube,
Diezgan dārgi maksājot.
Nav ne pirkta, ne maksāta,
Bauskā zagšus tā nozagta.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

20535.

Anniņai, māsiņai,
Bante bantes galiņā.
Suņu puiši sašķiņķojši
Suņu staļļa pakaļā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20536.

Līziņai, māsiņai,
Diega [Diegu] zeķes kājiņā;
Villainās atdevuse
Par vēdera braucījumu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Panāksnieku meitiņām
Līdz pupiem linu kreklis;
Gaŗus kreklus izdevušas
Par vēdera laitījumu.
18 (Kliģenē).

2. Panāksnieku meitiņām
Lūku jostas ap vēderu;
Calu jostas atdevušas
Par vēdera laitījumu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

20537.

Trīnītei, māsiņai,
Desu kreklis mugurā:
Ik pussvētas Kuldīgā
Slakteŗam desu post.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20538.

Grietiņai, māsiņai,
Pilni pirksti gradzeniņu:
Šis bučoja, tas bučoja,
Tie iedeva gradzeniņus;
Bučoj' Rīgas bodeszellis,
Tas iedeva nēzdaudziņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20539.

Anlīzē, māsiņā,
Spīdīga mice,
Ar kurmja ādiņu
Izoderēta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20540.

Līzītei, māsiņai,
Strupi, īsi lindraciņi.
Tā bij laba žīda ķēve
Tabaciņu vizināt.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

20541.

Anniņai, māsiņai,
Tāšu svārki mugurā.
Pasargies no uguns,
Metīsies čoksterī!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

20542.

Trīnītei, māsiņai,
Tauku plēve galviņā;
Kad izgāja klajumā,
Vārnas taukus noknābāja.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

1. Vedējiņu sieviņai
Tauku mice galviņā.
Paša ēda, paša dzēra,
Zīles galvu lupināja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

20543.

Ieviņai, māsiņai,
Trīs kabatas lindrakā:
Vienā vīzes, otrā zeķes,
Trešā vecs suseklīts.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20544.

Līzītei, māsiņai,
Trīs kabatas lindrakē:
Vienēi maize, otrēi gaļa,
Trešēi kuņas kucēniņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20545.

Grietiņai, māsiņai,
Vaŗa stīpa gar vēderu;
Kad nokrita vaŗa stīpa,
Tad izbira sivēniņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Ko, meitiņ, tu dziedāji,
Vaŗa stīpa vēderā!
Līdz pārtrūka vaŗa stīpa,
Izkrīt trīs kucēntiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 438 -

2. Jānīšam, brālīšam,
Ap vēderu salmu josta.
Kad pārtrūka, tad izbira
Sīki mazi prusaciņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20546.

Ilzītei, māsiņai,
Vienas pašas zilas zeķes.
Tās atdeva Andžiņam
Par pupiņu raudzīšanu.
232 [Talsos (Tl)].

20547.

Trīnītei, māsiņai,
Viens pats vaŗa gredzeniņš.
To atdeva Jānīšam
Par mutītes devumiņu,
Par mutītes devumiņu,
Par naksniņas gulējumu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

20548.

NN-nieki, mani brāļi,
Ar gaŗām(i) kabatām;
Lai iedami kur iedami,
Līgaviņa kabatā.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ventenieki, mani brāļi,
Ar gaŗām kabatām,
Visus manus miežus rudzus
Sabēruši kabatās;
Kabatās sabēruši,
Iet uz māju dziedādami.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Ūjā velni NN-nieki
Gaŗajāmi kabatām!
Nozaguši melnu jēru,
Iebāzuši kabatā;
Tik es vien paredzēju
Sava jēra melnu kāju.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

20549.

Zūrenieki, ventenieki
Ar lielām kabatām,
Nozaguši mūs' māsiņu,
Iebāzuši kabatā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

205491.

Nāburg' meitas sakārušas
Pogu pogas galiņā.
Būtu kādu pakārušas
Deguniņa galiņā!
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

20550.

Aizupiešu meitiņām
Diegu zeķes kājiņā,
Diegu zeķes kājiņā,
Skangaliņi pūriņā.
331 [Augškurzemē (Il)].

20551.

NN-iešu meitiņām
Kāsī griezti lindraciņi.
Lai ar būtu kāsī griezti,
Ka būt' tīri izvelēti!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. NN-iešu meitiņām
Pītin pīti lindraciņi.
Lai ar būtu pītin pīti,
Kaut būt' balti izvelēti!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20552.

Ozoliešu meitiņām
No grīsliņa vainadziņi.
Vai tām rozes neizauga,
Vai magones neziedēja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Lubāniešu meitiņām
Zaļa grīsla vainadziņi.
Tās neprot rožu sēt,
Ne magoņu izravēt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20553.

Piebaldzēnu meitiņām
Smalku ratu villainītes,
Smalku ratu villainītes,
Lazdu ziedu vaiņadziņi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

20554.

Lēdmaniešu meitiņām
Teļu ādas lindraciņi;
Zādzēniešu meitiņām
Zīžu kleites mugurā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20555.

Pēteŗam melni svārki
Kā visiem vāciešiem:
Māte alkšņu pieplēsuse,
Pusnāteņus novārījse.
424 [Barkavas pag. Rz].

20556.

Jānīšam, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Suņi biksas apēduši,
Pogas vien palikušas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 439 -

1. Ko, puisīti, godājies?
Sen es tavu godu zinu:
Cūkas bikses apēdušas,
Pogas vien palikušas.
Ir tās pašas nepaliktu,
Ja uz mutes negulētu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

2. Panastnieces piedzērušas,
Pakritušas sētmalē.
Suņi brunčus apēduši,
Āķi vien palikuši.
Ne āķīšu nepaliktu,
Kau(t) uz mutes negulējšas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

205561.

Pēteri Pēteri,
Pekainīti,
Tava sieva Līze
Krokainīte.
Uzkāpa kalnā,
Izbira krokas,
Lasīja Pēteris
Raudādams.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20557.

Pēterītis, pekainītis,
Dzīvo Reņģu muižiņā;
Tam pašuva Reņģu kungs
Reņģādiņu kažociņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

205571.

Pēter, Piksi, Pēkainīti,
Tava sieva krokainīte;
Kāps kalnā, nobirs krokas,
Šūsi krokas raudādams.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

20558.

Liteniešu puisēniem
Caur cepuri rozes zied:
Stāmeriešu puisēniem
Caur cepuri dūmi kūp.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20559.

Indriķim pumpas spīd,
Man tās pumpas nepatīk.
Kad es tevi nolūkošu,
Es tās pumpas izgriezīšu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20560.

Andrejam pumpas spīd,
Man tās pumpas nepatīk:
Pavasari silta saule,
Pumpas vilka ēniņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

20561.

Jānīšami raibi svārki,
Man bij raibi sivēniņi;
Pa pinkai salasīja
No maniemi sivēniem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20562.

Pēteŗam raibs kaklauts,
Kur tas ņēma, kur neņēma?
Es redzēju sapinā
Raibu kaķi dīrājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20563.

Juon'eits s'ēd kal'n'eņā
Nūpleisušu kažuceņu.
Ej uz sātu, kuop uz cepļa,
Luopei sovu kažuceņu!
420 [Krāslavas draudzē (D)].

205631.

Jēpītim zīda veste
Ar tukšām kabatām.
Ņem, Jēpīti, galda nazi,
Bāz savā kabatā!
224 [Kabilē (Kld)].

20564.

Jānīšam svārku stūŗi
Līdz pašiem papēžiem:
Ciema suņi norāvuši,
Gar pūnāmi staigājot.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

20565.

NN-iešu tāšu bikses
Še nāk meitu raudzīties.
Ņem, māmiņa, smalku rīksti,
Cērt par tāšu biksītēm!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20566.

Jurīt, tava pastaliņa
Visa darba darītāja:
Ziemā tevi vizināja,
Vasarā dancināja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

- 440 -

20567.

An'eit'ei tymsys suknis [=kleita],
Na juos pošys p'ērktys bej:
Jaunu puišu duovynuotys
Par naksn'eņis gul'ējumu.
(?).

20568.

Nākat, ļaudis, lūkoties,
Kādi ērmi istabā:
Vecā māsa jaunajai
Ar vaiņagu panākšņos.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

20569.

Nāc ārā, tu Jānīti,
Ko es tevim parādīšu:
Diegi vien karājāsi,
Kur vakar lāpījies.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Apkārt sevi apskaties:
Diegu gali karājās,
Kur vakar lāpījies.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20570.

Nāc ārā, tu Jānīti,
Ko es tevim parādīšu:
Cūkas tavas bikses plēsa
Aiz mazo nama duru.
266 [Jelgavā].

20571.

Nāc, Jūlīte, tu ar mani
Lakatiemi mērīties.
Tev lielāks - palienēts,
Man mazāks - mana paša.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20572.

Nāc, puišeli, tu plānā,
Mēs tev bikses mērīsim.
Zina tevi visi jodi,
Kur tev ķīli griezīsim!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

20573.

Neva lietas, neva lāgas
Kurzemnieku meitiņas!
Melli krekli mugurā,
Kāšu valgi vēderā.
Dzīpoŗ' jostas izdevuš'
Par vēdera glāsījum'.
Ka pārtrūke kāšu valgi,
Izkrīt pieci kucēni.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

20574.

Nav nenieka, nav nenieka
No tām vācu lupatām;
Melni brunči, balts priekšauts, -
Edz kur meita kā liepiņa!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20575.

Nav neviena, nav neviena
Līdērie ar biksēm;
Ar ūzām, ar ūzām,
Kā ar miltu kulītēm!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Malēniešu puišķēniem
Nevienam bikšu nav;
Ūzas vien, ūzas vien,
Kā tie zivju venterīši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20576.

Ne, Lībiņa, tavi pirkti
Tie lielie nēzdaudziņi:
Šādi tādi vanderzeļļi
Pa grašam(i) sametuši.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

20577.

Ne pašas Anniņas
Tā laba rotiņa:
Es pate redzēju,
No ciema nesa
Paguļu paguļu
Gar sētmalām,
Lai suņi nerej,
Lai ļaudis neredz.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

20578.

Ne tā, māsiņ, tava rota,
Ne tie tavi skaistumiņi:
Vakar žīdu pirināji(?)
Liela ceļa maliņā.
1233 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 441 -

20579.

Neskaties, tu meitiņa,
Ka man veca cepurīte:
Apakš vecas cepurītes
Gudris vīra padomiņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

205791.

Nesmejies, kalna puisi,
Lejas gala meitiņām:
Gaŗa zāle, liela rasa,
Strupus auda lindraciņus.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20580.

Netīšām es iegāju
Panabračkus kāziņās;
Tuturlunģi(?) kažociņš,
Šķavas mice gāliņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20581.

Nevarēju, nevarēju
Bagātības noturēt:
Kad nopirku brūnus svārkus,
Tad kliboja kumeliņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20582.

Nevar' vairs, nevar' vairs
Bagātības savaldīt:
Velk' kažoku mugurā,
Kamēr kreklu izmazgā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

20583.

Nevienam vedējam
Nava zaļa mēteliņa,
Tādi vien sarotīti
Vecu brunču gabaliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20584.

No tāļenes es pazinu,
Kur bajāru tēva dēls:
Auzu skaru mantelītis,
Zirņu ziedu cepurīte.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

20585.

No tālenes tā māsiņa,
Stīgām griezta villainīte.
Tās māsiņas bāleliņi
Rīgā stīgu kalējiņi.
190 [Kuldīā].

20586.

Nu iet slikti, nu iet slikti
Ar tām ciemu meitiņām:
Žurkas svārkus apgrauzušas,
Nedrīkstēja rādīties.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

20587.

Paldies saku brālīšam,
Līmes beņķi padarīja:
Ilgi sēd sveši ļauži,
Plīsa svārki ceļoties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20588.

Paldies vilkam,
Kas kazu norēja:
Tēvam, dēlam
Zābaki kājā,
Mātei, meitai
Kurpītes kājā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20589.

Palīdz Dievs māsiņai
Baltajās aitiņās!
Visi bāliņi atnāca
Puškotām cepurēm.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20590.

Panācnieku meitīnām
Nobarīnas kamzolīni;
Utim laba laipošena
Pa nobaras galīnim.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

20591.

Panākstnieku meitiņām
Pilni pirksti gredzentiņu,
Pilni pirksti gredzentiņu,
Pilni kārkli šūpulīšu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. N-iešu meitiņām
Pilni pirksti gredzentiņu;
NN-iešu meitiņām
Pilni kārkli šūpulīšu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 442 -

20592.

Panakstnieku meitiņām
Zili krekli mugurā:
Tupēdamas velējušas
Sivēniņu silītē.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

20593.

Panāksnieku meitiņām
Zili melni lakatiņi.
Krāsnē bija kaltējušas,
Panākstos steigdamās.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Panāksnieku sieviņām
Zili melni lakatiņi.
Vai tās bija, šur nākdamas,
Ceplītē ģērbušās?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20594.

Panāksnieku meitiņāmi
Visām skaisti lakatiņi;
Pašai brūtes māsiņai
Raibas cūkas pavēdere.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

20595.

Panāksnieku tēviņama
Leišu svārki mugurāja,
Leišu svārki mugurāja,
Poļu mice galviņāja,
Poļu mice galviņāja,
Teļu nagu zābaciņi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20596.

Panāksni saskrēja
Pa dadžu dārzu;
Pilnas kleites piegāja
Sīko dadzīšu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20597.

Panākstos nepazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Ne sievām galvas auti,
Ne meitām vaiņadziņi.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Nepazinu tautiņās,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Ne sievām linautiņa,
Ne meitām vaiņadziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20598.

Panākst' puiši lielījās
Dārgus svārkus uzšuvuši.
Dadža lapām sastiķēti,
Ar papīri oderēti.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20599.

Panākstu sieviņas,
Kopiet galvas,
Mūs' krūmi saplūks
Jūs' strēmelītes!
224 [Kabilē (Kld)].

20600.

Parādāt, jūs ļautiņi,
Kuŗš brūtgāna īstais brālis!
Tas brūtgāna īstais brālis,
Kas sēd galda galiņā,
Kas sēd galda galiņā
Baltām kuņas kuibenēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Parādāt, jūs ļautiņi,
Kuŗa brūtes īstā māsa!
Tā bij brūtes īstā māsa
Ar tām kuiļa nadzenēm.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20601.

Parādati, sveši ļaud's,
Kur brūtgana īsteis brāls!
Tas brūtgana īsteis brāls
Ar to teļa kažociņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20602.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brālis!
Tas brūtei īstais brālis,
Vīžu kurza mugurā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

20603.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brālis!
Tas brūtei īstais brālis,
Uz muguras ielāpiņš.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

20604.

Parādi, Jēcīti,
Ir tev balts lakats?
Ir tevi draudzene
Mīlējusi?
Nava nava mīlējusi,
Nav nekāda iedevusi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 443 -

20605.

Pateiciet, labi ļaudis,
Kuŗa īsta brūtes māsa!
Tā bij īsta brūtes māsa,
Gaŗa ļipa pakaļā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20606.

Patīk man šis ciemiņš,
Šī ciemiņa zeltainītes;
Tikai vien nepatīk,
Nonēsāti kamzolīši.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20607.

Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Dārga caunes cepurīte
Ugunē ieritēja.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20608.

Pavārami, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Jau tam bija zobu sāpes,
Vēl sadega lindraciņi.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20609.

Paceļ rokas, tu Līzīte,
Cik tev zelta gredzentiņu?
Cik muižāi sulainīšu,
Tik tev zelta gredzentiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20610.

Pieci puiši, pus baznīcas
Uz Anniņu raudzījās:
Ieraudzījši melnu kreklu
Caur balto vilnainīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20611.

Pīrāgam(i), plāciņam(i)
Abi gali nodeguši;
Meitiņai, māmiņai,
Abām īsas villainītes.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

20612.

Plikadīda plikadīda,
Kam tu nāci kāzās?
Ej mājās, dīrā āzi,
Lāpi savu kažociņu!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20613.

Pliks vēderis tai meitai,
Zābakaiņi bāleliņi.
Vai liniņi tai neauga,
Vai vārpstiņa netecēja?
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20614.

Priedītei, eglītei
Zelta poga galiņā;
Jauni zēni bandinieki,
Nava zelta gredzentiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Cauna tup lazdiņā,
Zelta kurpes kājiņā;
Jauni puiši bandenieki,
Nava zelta zābaciņu.
(Sēlpilī).

20615.

Pubuļota galvas drēbe
Vedējīšu māmiņai.
Uz pubuļa uzkāpusi,
Ieraudzīju Rīgas pili.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20616.

Pus Dieva, pus velna
Aiz galda sēdu:
Vāciešu lupati,
Arāja dvēsele.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

20617.

Raksta māte, raksta meita,
Nerakstītas villainītes;
Es rakstīt nemācēju,
Man rakstītas villainītes.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

20618.

Rota rota ne tik skaista,
Bet dižana nesējiņa!
Man tā rota tā nemīl,
Kā mīl pate nesējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20619.

Sabrauca brūtgāna
Bagāti radi,
Sagrieza sudrabus
Uz vienu pusi.
Sabrauca tautmeitas
Nabaga radi,
Sakāra ķeseles
Namā vadzī.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 444 -

20620.

Zābaciņi, cepurīte
Jauna puiša lielībiņa;
Padzen kungi gaŗu ceļu,
Nava laba kumeliņa.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20621.

Sāpēt sāp tā galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Sāp aiz cauņu cepurītes,
Kur to ņemt - tās nevaid.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20622.

Saimenieka dēliņam
Jēra mice galviņā;
Kalpiņš gāja caunas šaut,
Kalpam caunu cepurīte.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

20623.

Saimnieks savus vecus puišus
Steliņģī audzināja;
Kad iznāca saulītē,
Nopelējse cepurīte.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

20624.

Sarībēja, saskanēja
Zābakaiņi istabā;
Kur, māsiņ, mēs iesam
Ar tām kārkla vīzītēm?
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

20625.

Sarkanbikši, zilkamzoļi
Tautu meitas bāleliņi;
Sarkanbikši, zilkamzoļi, -
Māsai pliks vēderiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

20626.

Sasēda panāksni
Kā lieli kungi,
Sagrieza cepures
Kā suņu astes.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20627.

Šādi tādi kalpu puiši
Brūnus svārkus šūdināja,
Brūnus svārkus šūdināja,
Muižu meitas gribēdami;
Muižu meitas gribēdami,
Ne kalpones nedabūja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Šādi tādi kalpu zēni
Zetersvārkus šūdināja,
Zetersvārkus šūdināja,
Saimniekmeitas gribēdami.
Ja tu esi kalpu puisis,
Ņem kalponi līgaviņu!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20628.

Šādi tādi landermaņi
Brūnus svārkus šūdināja,
Gribēdami maldināt
Lielu radu līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20629.

Šādi tādi zuperdanči
Brūnu svārku nesātāji;
Man' brālīši gan bagāti,
Kā pelēki vanadziņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

20630.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitiņu cauri redzu:
Divi kreli mugurā,
Abi melni, nevelēti.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)],
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ieraudzīju un pazinu,
Kuŗa bija mātes meita:
Divi krekli mugurā,
Abi melni, nevelēti.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Vai no elles tu iznāci
Tik bagāts tēva dēls!
Divi krekli mugurā,
Abi divi nevelēti.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

20631.

Šauras šauras man actiņas,
Es puisīti cauri redzu:
Treji svārki mugurā,
Visi treji salāpīti.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20632.

Še atnāce panāksnieki
Nepuškotu cepurīti.
Ej manā cūkkūtī,
Puškoj' savu cepurīti!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

- 445 -

20633.

Šei maģas meitiņas,
Bet sudrabotas,
Šei vara sudraba [vaŗa, sudraba],
Podīme svērt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20634.

Žīdi vien, žīdi vien
Mūs' māsiņas vedējiņi,
Zilujiem šubrakiem,
Garujiem peisakiem.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20635.

Šim jaunami puisēnami,
Tam ir zaķa zābaciņi;
Tas varēja meitas triekt
Par ābeļu līdumiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20636.

Šis puisīts lielījās
Kā lielais muiženieks;
Ielāpiņš mugurā
Kā lielais ezeriņš.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20637.

Šis puisīts lielījās
Kā lielais muiženieks;
Viena pate melna veste,
Tā no žīda nolaupīta.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20638.

Šitie puiši lielījās,
Pieci pāŗi zābaciņu.
Es redzēju baznīcā
Poļu lapčas kājiņā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20639.

Šitie puiši lielījās,
Pieci zīda kaklautiņi.
Es aizgāju, es atradu
Sirmas cūkas pavēderi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

20640.

Šitie svārki, tā odere,
Tie kopā nederēja;
Tiem svārkiem vajadzēja
Rīgā pirktas oderītes.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20641.

Šķietās Annīte
Krellītes sējusi, -
Suņu asti ap kaklu
Apritinājsi.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20642.

Šķitu kurpi kājiņā, -
Vīzei aukla pārtrūkuse;
Šķitu zaļu zobentiņu, -
Svārkiem vīle noplīsuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20643.

Šķitu puisi tautu dēlu,
Cepurē raudzīdama;
Kad noņēma cepurīti,
Nava laba cūku gana.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

20644.

Sen dzirdēju, nu redzēju
To diženu tēva dēlu:
Suņi biksas noplēsuši,
Ciema sētas lēkājot;
Cūkas matus izsukājšas,
Gulot krogus paslieksnē.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20645.

Sen slavēja, nu redzēju
Diženo tēva dēlu:
Zīda bante aplocīta
Ap apaļu cepurīti.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

1. Sen slavēja, nu redzēju
Slaveno tēva dēlu:
Viena pate zelta šņore
Pār plāno cepurīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20646.

Zīdiem sēju sav' galviņu,
Baltu putu kreklu vilku;
Es tiem braku puisēniem
Ne virsā neskatos.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

20647.

Zīmējiet, bāleliņi,
Kuŗa īksta brūtes māsa:
Rožu vaiņags galviņā,
Dzīparots rindaciņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 446 -

20648.

Zirgu puiši, zirgu puiši,
Glabājati zirgu deķus!
Lielajami vedējami
Navaid krekla mugurā.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

1. Es jums saku, zirgu puiši,
Žirgu deķus glabājiet:
Īstei brūtes māsiņei
Nava krekla apakšiņas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20649.

Skaista skaista tā meitiņa,
Gana daiļi ģērbusies.
Ne tie tavi lindraciņi,
Tie no cita palienēti!
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

20650.

Skanēt skan, man dzeŗot,
Ābels koka biķerīts;
čīkstēt čīkst, man ejot,
Svaiņa kurpes kājiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

20651.

Skuju ļaudis, skuju zeme,
Skuju vīti vainadziņi;
Tur noveda mūs' māsiņu
Mētru vītu vainadziņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Skuju zeme, skuju ļauds,
Skuju viju vainadziņu;
Manu māsiņ' i aizveda
Ar vizuļu vaiņadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

20652.

Slēdzīt lūg'is, verīt duris,
Mun'i bolti bruol'el'eņi,
Lai tī sluopoj, sveši ļauds,
Ar tīm leušu kažukīm!
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20653.

Smacin aizsmaka
Mana tēva krancīts:
Vedēju tēvam
Vilkādas zābaki.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Suņi rej, suņi rej,
Ko tie mūsu suņi rej?
Panākstnieku meitiņām
Teļu kurpes kājiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

20654.

Strūdzenieki strūdzenieki
Mūs' māsiņas vedējiņi:
Visiem siksnas par pleciem,
Visi strūgu vilcējiņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

20655.

Svila, svila, dega, dega
Jauna puiša cepurīte.
Kā nesvila, kā nedega,
Ceplī gula dienasvidu.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

20656.

Tā meitiņa kāzās nāce,
Gana daiļi ģērbusies:
Trejdien kuili nojādīja,
Kāzām rotu meklēdama.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20657.

Tā Trīnīte, še nākdama,
Podziņās pogājās.
Ne gaismiņas negaidīja,
Mūsu zēni atpogāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20658.

Tā Anniņa, šurp nākdama,
Gana lepni ģērbusies:
Vienu pašu linu šķiedru
Par pupiem(i) pārstiepusi.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gana labi tā meitiņa,
Šurp nākdama, ģērbusies:
Trīs kaņupju plenecītes
Pār pupiem pārvilkuse.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

2. Ira ira tā meitiņa,
Ira skaisti ģērbusēs:
Teļa kuņģis, tauku plēve
Par pupiemi pārstaipīti.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20659.

Tādi vien panāksnieki
Jauni kungi sanākuši,
Zīda svārki mugurā,
Sudrabiņa zābaciņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20660.

Tādu vilku, tādu sedzu,
Kādu pate pataisīju;
Es bij' tāda izvaināta,
Es no cita netapinu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 447 -

20661.

Tas Jānītis zābakots,
Sievai plika pavēdere.
Ej mājā, brauc Rīgā,
Pērc sievai skotelīti!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

20662.

Tas Mārtiņš, šurp nākdams,
Biksas kāra ozolā;
Melnas vārnas, pārskriedamas:
Kam tie krāmi karājās?
190 [Kuldīā].

20663.

Tautām pieci dieverīši,
Siksnu kreklu valkātāji;
Viena veca māmulīte,
Ratu rungu vāķējiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

20664.

Tie puisīši, šurp nākdami,
Taukiem kājas aplējuši,
Lai domāja ciema meitas,
Viksētiem zābakiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20665.

Tēva pirkta man saktiņa,
Mātes austa vilnainīte;
Vēl pašai pēlējai
Drauga rota mugurā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20666.

Tev, NN, brūni [pirkti] svārki,
Tev klibo kumeliņš;
Man bij treju mātes austu,
Man tecēja dancodams.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

20667.

Tev, Jēkaup, vācu drānas,
Nevaid vācu valodiņas.
Nāc pie mana raiba vepŗa,
Mācies vācu valodiņu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20668.

Tik tik pazinu
Bajāru meitu:
Ielāpiņis mugurā
Kā lielais ezeriņis.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20669.

čipu čapu vedējiņi
Ar vīzēm sanākuši;
Kripu krapu panāksnieki
Viksētiemi zābakiem.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20670.

Tu, Līzīte, goda sieva,
Navaid goda lupatiņa.
Būtu ziņu atsūtījse,
Es būt' jēru nodīrājse,
Es būt' jēru nodīrājse,
Būt' tev goda lupatiņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20671.

Tu, Grietiņa, kāzās nāci,
Kur tu kāzu drēbes ņēmi?
Tu noskrēji pieci vilki,
Kāzu drēbes meklēdama;
Vēl noskriesi otrus piecus,
Kāzu drēbes atdodama.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

20672.

Vārna brēca, vārna kliedza,
Kalējam smēde deg:
Atskrien pate kalējiene
Nosvilušu skotelīti.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20673.

Vārna kliedza, vārna brēca,
Vārnai dega tēva muiža;
Vārniņai sadeguši
Lecamie kamzoliņi.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

20674.

Vāciešam, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Kamēr pats pie meitām,
Cūkas biksas apēduš'.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

20675.

Vai jūs akli neredziet,
Kādu ļaužu, tāda mice:
Lielu ļaužu - zelta mice,
Zīda bantes pakaļā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 448 -

20676.

Vai no elles tu iznācis
Tik dižens tēva dēls!
Auzu skaru mētelīts,
Zirņu ziedu cepurīte.
4 [Aijažos].

20677.

Vai tie visi kungi bija,
Kas staigāja zābakos?
Citam tēvs artu gāja,
Citam māte ubagot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Vai tie visi kunga dēli,
Melni svārki mugurā?
Citam tēvis zagtu gāja,
Citam māte diedelēt.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

20678.

Vai tie visi sēklas rudzi,
Kas vējā izvētīti?
Vai tie visi vīri bija,
Kam bij vīra cepurīte?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ne tie vienas sēklas rudzi,
Ko vētīja vējiņāi;
Ne tie vieni tēva dēli,
Kas jāj bērus kumeliņus.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

20679.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā?
Vai tik vien labu ļaužu,
Kā sudraba valkātāji?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 190 [Kuldīā], 224 [Kabilē (Kld)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20680.

Var pazeit tū Juoneiti
Bogotū saiminīku:
Lobi svuorki mugorā,
Naudas moki ozūtī.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20681.

Vieni paši goda svārki
Saimenieku dēliņam,
Ir tie paši palienēti
No nāburgu puisīšiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20682.

Vēlīg' meitiņ' i redzēju
Ar vēlīgu villainīti.
Tā vēlīga villainīte
Drauga pirkstu padarīta.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20683.

Vellam devu riekstu sieku,
Lai pakāra skrodelīti,
Kam tas jēma gaŗu mēru,
Īsus vamžus šūdināja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20684.

Viņpus Rīgas suņu muiža,
Tur aizveda mūs' māsiņu.
Es aizgāju panāksnos,
Ādas lamži mugurā.
Suņi lamžus apēduši,
Pogas vien atstājuši;
Kaut uz mutes negulējis,
I podziņas nepaliktu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Viņu riju rijniekam
Visi svārki sadeguši,
Visi svārki sadeguši,
Pogas vien palikušas.
Ij tās pogas nepaliktu,
Kau(t) uz mutes negulējs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20685.

Visiem bija cauņu šūtas,
Visiem cauņu oderētas,
Kārlīšam brālīšam
Jēra šūta cepurīte.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

20686.

Vysīm cymdi kulaineiši,
Juoneišam perstaineiši,
Juoneišam perstaineiši,
Ar kū ūsys škūrstynuot.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20687.

Visi muni bruol'el'eņi
Sarkonuom capurēm;
Sasagrīz'e pogolmā
Kuo ruožeņis duorzeņā.
4222 [Vārkavas pag. D].

20688.

Ciema puiši, šur nākdami,
Santa bikses sūdināja;
Še atnāca, še noplēsa
Ap vecām māmiņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 449 -

20689.

Citas sievas klusu gāja,
Kaļva sieva čaukstēdama.
Kā tai bija nečaukstēt,
Ogļu maiss mugurā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20690.

Citu muižu kundziņiem
Zīda kurpes kājiņā;
Mūsu muižas lielkungam [lielmātei]
Vīžu kurza mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

57941.

Ai, dižajie panāksnieki
Cits aiz cita dzinājās;
Citam bija cita svārki,
Citam cita līgaviņa.
109 [Ērķemes Vlk].

57942.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Šogad laba vasariņa:
Visiem ciema puisēniem
Suns biksītes saskrotēja.
506 [Zaļenieku Jg].

57943.

Vai Dieviņ, kas par gadu,
Ka tie puiši lepojās:
Vienas pašas nātnu bikses,
Tapināti zābaciņi.
518 [Zlēku Vp].

57944.

Vai Dieviņu, ko darīšu,
Šogad meitas varen lepnas:
Cit' no citas kleitas lien,
Un priekš puišiem lepojas.
513 [Zemītes Tk].

57945.

Ai Dieviņ, nevar vaira
Bagātības savaldīt:
Kad pirtiņu aizkuŗam,
Tad krekliņu velējam.
99 [Dzelzavas Md].

57946.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nevar mantu ievaļāt;
Apvilkos kažociņu,
Kamēr kreklu izmazgāju.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Nevarēju, nevarēju
Bagātības novaldīt:
Satinos kažokā,
Ikām kreklu izvelēju.
358 [Rugāju Abr].

57947.

Vai Ediņa, vai Ediņa,
Tavu rupju galvas autu!
Vai tie tavi veci vīri
Ar kāšiem novijuši?
99 [Dzelzavas Md].

57948.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Kāda slava tev atnāca:
Vakar plēsis tautu meitu
Liela ceļa maliņā.
Nebūtum zinājuši,
Lakatiņu parādīja.
350 [Ropažu Rg].

57949.

Vaji vaji tu Onton,
Kuoda tova capureite!
Reiba kuce izsāduse,
Ūsas vin škurinuoja.
236 [Līvānu D].

57950.

Vai vai tu Pīter,
Tovu taidu ratu storu!
Caur tū tovu ratu storu
Var redzēt gurnu golus.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57951.

Voi voi tu kristāvs,
Muižas kunga bikšu zaglis!
Kad atbrauci, to nūzagi,
Tod atbrauci krystāvos.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57952.

Vai Aneit, vai Aneit,
Kam tev tuos zeilis kuort?
Kam cytam, kam cytam,
A tev mozai napīdar.
182 [Kaunatas Rz].

- 450 -

57953.

Bryugonam garas jyuzas,
Kai tam myusu pastukam;
Pastukam pīdarēja,
Bryugonam napīdar.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57954.

Juoneišam skaista sveita,
Nak nu kuces nūdeiruota;
Kuceitei pīdarēja,
Tev, Juoneit, napīdar.
168 [Kalupes D].

57955.

Ai vedekla, ai vedekla,
Vai jums žīdi nestaigāja?
Jaunajam dieveŗam
Nav nopirktas apkaklītes.
378 [Seces Jk].

57956.

Aiz kaliņa panakstnīkim
Nelaimīta nūtikus':
čēvēm lencas nūkritušas,
Maitam brunči nūšļukuš(i).
607 [Iguanija].

57957.

Ak tu peku Pēterīti,
Dzīvo Briņgu muižīnā!
Briņgu kungs tevim šūs
Peļādīnu kažocīnu.
192 [Kosas C].

57958.

Ak tu iznīcs, tot mēt,
Tov grazan krūš sakt;
Būt manam ūzišam
Tādas graznas pumpas buišas!
577 [Ventspils Vp apr.].

57959.

Atbraucja Juoneits,
Na sovā rūtā:
Zornu jyuzys, pyušļa kuļuks,
Barabana capureitja.
18 [Andrupenes Rz].

57960.

Atjāja svainītis
Ar vienu ūzu;
Nāc, svaini, plānā,
Šūsim tev otru!
355 [Rucavas Lp].

57961.

Atskrēja Jurītis,
Biksītes rokā;
Dabūjām dadžu lapas,
Šujam bikses Jūrīšam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57962.

Atbraucja Madaļa
Caurojū mici;
Ša muna odota,
Saluopej mici!
314 [Pildas Ldz].

1. Atjuoja Odums
Caurejom iuzom;
Ša muna odota,
Aizluopej iuzys!
605 [Skolas].

2. Albrauce Jose
Cauroju mici;
Jem odotu, kuop uz cepļa,
Luopej sovu micinīku!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57963.

Atbraucja tys Juonīts
Caurojom biksītēm;
Še odota, kuop uz cepļa,
Luopej sovas yuzeņuškas!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Kuo tu rej, cīma suns,
Cauras tev iuzas beja!
Ej da sātai, kuop uz cepļa,
Saluop' sovas iuziņas!
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

2. Uņtuks rēja kai suneits,
Nūpleisušu kažuciņu;
Aj uz sātu, kuop uz cepļa,
Soluop sovu kažuceņu!
18 [Andrupenes Rz].

3. Juonīts sēd kalniņā
Nūpleisušu kažuceņu;
Ej uz sātu, kuop uz cepļa,
Saluop' savu kažuciņu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

57964.

Dzīdi, dzīdi, dzīdaļene,
Caura tova snuotineite.
Kuop uz cepļa, atsasēs,
Aizluop sovu snuotineiti!
170 [Kapiņu D].

- 451 -

57965.

Tout meit attece
Ar šķēpain lindraciņ;
Ej mājes, touts meit,
Salāp sov lindraciņ!
93 [Dundagas Vp].

57966.

Meitiņām, māsiņām,
Saplīsuši lindraciņ;
Ej ārājā, šķetin dieg,
Salāp savu lindraciņ!
413 [Stendes Tl].

57967.

Atjuoja Anīte
Cauroju mici;
Ni jai ēst, ni jai dzert,
Ni micīti saluopīt.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57968.

Še atbraucja ponuoksnīši
Saluopītom capurītem.
Liksim, bruoļi, pa grošam,
Pierksim jaunas capurītes!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57969.

Atskrēja Līzīte
Taukainu priekšu,
Tā bija Liepājas
Slakteŗa brūt'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57970.

Grietiņai, māsiņai,
Sarkans priekšauts,
Tā bija Kuldīgas
Slakteŗa sieva.
443 [Turlavas Kld].

57971.

Atskrēja Sīmans
Smilkšotu svītu;
Kasās gar sienu
Da mūsu meitu.
Še tev vīze,
Ne mūsu meita!
78 [Dagdas D].

57972.

Smilkšuota smilkšuota
Juonīšam sveita,
Caur sīnu kosuos,
Da meitom prosuos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Smylkšuota smylkšuota
Dominīkam sveita,
Caur sīnu kosuos
Da myusu meitu.
Apēdi zēvelis,
Na myusu meitis;
Apēdi nobys,
Tuos tev i labys!
18 [Andrupenes Rz].

57973.

Atsasāda tys Pīters i
Pošuos sūla meistovuos;
A pa tuom sūla meistovami
Peļa svārkus skrybynuo.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57974.

Atvedja bruolinīki
Podruškys maisā.
Cīkom jī maisu raisa,
Cyukys jūs jyuzys paisa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57975.

Bij' es puisis, bij man rota,
Bij man bikses bez obuļa.
Trīs dieniņas zeme rīb,
Biks' obuļa meklējot.
389 [Silajāņu Rz].

57976.

Bej' es meita, bej man rūta,
Bej man krakls bez pirula [pīruta].
Kas ūtram bādas beja,
Ka es moza augumiņa.
326 [Preiļu D].

57977.

Beja gon ponuoksnīcas
Lādējušuos:
Div pūgas prīkšā,
Div pakaļā,
Kazineja bize
Par pušmugoru.
414 [Stirnienes Rz].

57978.

Bij ar Anniņa
Sudrabu sējusi,
Uz viena pupiņa
Uzkarinājusi,
Uz otra pupiņa
Cūkutis vizēja.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 452 -

57979.

Dārtiņa, māsiņa,
Gan pucējās:
Uz katra pupiņa
Sudraba sakte.
112 [Ezeres Kld].

57980.

Bija gana meitu māte
Savu meitu puškojusi:
Ievērusi zīda bantes
Pašos ciču galiņos.
378 [Seces Jk].

57981.

Gana stalši šitā māte
Savus dēlus prizierē:
Gana pirka Rīgā siksnas,
I ta bikses nošļukušas.
373 [Sarkaņu Md].

57982.

Stalti bija mūsu puiši,
Vēl staltāki taisījās:
Gana puika rogu siksna,
Tikpat bikses nošļukušas.
373 [Sarkaņu Md].

57983.

Pūrene štātējse
Sav' goda meitu:
Vērzeles kakle,
Piekāpji sānos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57984.

Biksinīkūs leli kolni,
Plykim gurnim oruojeņi,
Ni jīm beja kolnā kuopt,
Ni gurniņu apglobuot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57985.

Briugons byutu, briugons byutu,
Kab briugona capureita;
Briugoneņa capurieta
Zaļim zīdeņim zīdā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57986.

Cauru sienu dzirdēju,
Panaksni dancojam,
čabēja vīzītes,
Nav zābaciņi.
417 [Struteles Tk].

57987.

Celiņiem, celiņiem
Jauno puišu muguriņas,
Uts to ceļu notaisija,
Uz pakausi dzert iedama.
242 [Lubejas Md].

57988.

Ciema meitas velējās
Sivēniņu silītē,
Zili melni piešuviņi
Kā katliņa dibeniņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57989.

Ciemiņame div meitiņas,
Bej nav krekla mugurēje:
Ik pusvētes Kuldīgēje,
Linu gorste padusēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

57990.

Ciema puiši, šurp nākdami,
Samta bikses šūdināja;
Kad atnāca, tad noplēsa
Ap vecām vecenēm.
552 [Madona Md apr.].

57991.

Ciema puiši, šur nākdami,
Raibas šļipses salikuši.
Labāk būtu aplikuši
Raibas kuces pavēderi.
605 [Skolas].

57992.

Kam, Moneit, i burti sēji,
Ka tjav burtja napīdar?
Lobuok byutu apsējusja
Vacūs yuzu guocinīku.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Voi voi tu Buorbol,
Tiku skaistu kokla burtu!
Lobuok byutu īsējuse
Vacuo tāva guocinīku.
551 [Ludza Ldz apr.].

2. Napīstuoj, napīstuoj,
Tev, muoseņ, tuos zeileites!
Lobuok byutu apsējusi
Vacūs bikšu guoceņīkus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Šei Anneite zeilis kuore,
Tev tuos zeilis napiedar!
Lobuok butu apkuoruse
Vucineņa nūdareņ'.
236 [Līvānu D].

- 453 -

57993.

Kuo, Pīter, slipsi sēji,
Ka tev slipse napīdīn?
Lobuok byutu apsasējs
Vacuos muotes guocinīku.
358 [Rugāju Abr].

57994.

Tys Pīters liļejuos,
Ko jam šolka galstaks;
Tys nabejs tys galstaks,
Vacuo tāva guocinīks.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57995.

Kam, Caculeit, iuzas šyvi,
Kam tev tūs vajadzēja?
Lobuok byutu izšyvusja
Vaca tāva iuzaukļiņu.
503 [Višķu D].

57996.

Kam, Paulīn, krāgu liki,
Tev jau krāga nepieder!
Labāk būtu uzlikusi
Sivēniņa apzarnīšus.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

1. Kam, puisīti, krādziņ' liki,
Tev krādziņa nepieder!
Labāk būtu tu aplicis
Melnas cūkas pavēderi.
146 [Jaungulbenes Md].

2. Kam, puisīti, lakat' liki,
Tev jau viņš nepieder!
Labāk būtu ritinājis
Sivēniņa apzārnīti.
391 [Sinoles Vlk].

3. Kam, vedēji, vestes vilkāt,
Jums jau vestes nepieder!
Labāk būtu aizlikuši
Melnas cūkas pavēderi.
99 [Dzelzavas Md].

57997.

Sabraukušas padruškiņas,
Zeiļom vīn apsakuoruš;
Lobuok byutu apkuorušas
Vysas troka kaķa zornas.
168 [Kalupes D].

57998.

Cūkas žīdu saplēsušas,
Pogas vien atstājušas.
Eita, puiši, dīrējat,
Tur būs āda cepurēm!
373 [Sarkaņu Md].

1. Cūkas žīdu nokodušas
Liela ceļa maliņā,
Ej, puisīt, dīrā žīdu,
Būs tev žīda kažociņš!
484 [Vestienas Md].

2. Cūka žīdu pagāzuse
Liela ceļa maliņā,
Kurpenieki, rēdinieki,
Nākat žīdu nodīrāt!
Būs zābakiem pazolītes,
Būs zābakiem binzolītes.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

57999.

čakla čakla mūs' māsiņa,
Raibu cimdu adītāja;
Vai tu biji izrakstijse
Ar cūciņas šņukurīti?
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58000.

Daiļa auba brūtei bija,
Vēl daiļāka preciniecei;
Vēl daiļāka preciniecei,
Rīgā ņemta uz parāda.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58001.

Daiļa daiļa tā meitiņa,
Teicās lepna mātes meita:
Pinkainiemi matiņiemi,
Noplīsušiem lindrakiemi.
506 [Zaļenieku Jg].

58002.

Danci, danci, kunga meita,
Zīda kleita mugurā;
Zīda kleita mugurā,
Kaņ'pu pika vēderā.
439 [Trikātas Vlk].

58003.

Dancā, manu bāleliņu,
Nebēdāji zābaciņu!
Neba tavi zābaciņi
Sādi tādi šūdināti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58004.

Dāla muote tai sacēja:
Byus pūguota vedekleņa.
Byus pūguota vedekleņa,
Pūguos tovu mugareņu.
559 [Rēzekne Rz apr.].

- 454 -

58005.

Div junkuri kalnā kāpa,
Abiem bikses noplīsušas;
Ņem, māmiņa, tu nātrītes,
Dzen tos velnus atpakaļ!
85 [Dobeles Jg].

58006.

Divi divi, divi tādi,
Ko nedevu nevienami:
Kažociņu, zābaciņus,
Tos nedošu nevienami;
Kažoks ziemas sildītājs,
Zābaks dubļu bridējiņš.
311 [Pērkones Lp].

1. Kažociņu, zābaciņus,
Tos nedošu nevienam;
Zābaks dubļu bridējiņš,
Kažoks sala nesējiņš.
343 [Rāvas Lp].

2. Kažociņus, zābaciņus,
Tos nedošu nevienam;
Zābaks dubļu bridējiņš,
Kažoks lietus turētajs.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

3. Kažociņu, zābaciņu,
To nedošu nevienam;
Kažoks alus dzērējiņš,
Zābaks dubļu bridējiņš.
335 [Puzes Vp].

58007.

Diža, gaŗa vierģele
Panākstnieku meitas;
Viena pate gāŗzeķe
Pur' dubenēje.
129 [Gudenieku Azp].

58008.

Dižā vedēja lielās:
Man grazna aube.
Manai peludei
Graznāks jumts.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

58009.

Dižens puisis ceļu gāja,
Cepur' nesa rociņā;
Atsaskata dižens puisis,
Vīze lēca pakaļā.
166 [Kalsnavas Md].

58010.

Lepna meita ceļu gāja,
Vīze leca pakaļā;
Atskaties, lepnā meita,
Kas tev lec pakaļā!
519 [Zūru Vp].

58011.

Vīzīgs puisis ceļu gāja,
Vīze lēca pakaļā;
Kaut man būtu sprancadata,
Es to vīzi salāpītu.
159 [Jumurdas C].

58012.

Vīzīgs puisis lielījās
Pirkt vīzīgu cepurīti.
Veca beka silā puva,
Tā ir tava cepurīte.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58013.

Dievs to zina, kas šogad,
Šogad puiši lepojās;
Citam nav ne bikses kājā,
Bet ar meitām pucējās;
Citam nav ne trīsu grašu,
Bet pa simtiem lielījās.
132 [Ikšķiles Rg].

58014.

Drupīt vin i paboguots,
Cytam ceļa napagrīžu;
Puoris veižu kulītē,
Ūtram lyukus darinuoju.
605 [Skolas].

58015.

Dziedi, dziedi, panāksniece,
Mana brāļa gribēdama!
Manam brāļam zīda svārki,
Tev nav krekla mugurā.
211 [Ļaudonas Md].

58016.

Džinu, džinu, Marija,
Sudraba sakte,
Rudenī krūtīs,
Pavasari pakaļā.
112 [Ezeres Kld].

58017.

Ej māja, taut meit,
Salāp sāv lindraciņ,
Savērp dieg, sašķetan,
Sašuj sāvs šņārbaliņs!
93 [Dundagas Vp].

- 455 -

58018.

Eglītes nesējam
Trīs svārki mugurā;
Visi trīs svārki palienēti
No kaimiņu cūkganīša.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

58019.

Ej ārā, sprancmanīti,
Ar pakulu biksītēm!
Lai nāk iekšā Vilberķītis
Ar tām koka klavierēm.
301 [Palsmaņa Vlk].

58020.

Ellella, mīzala,
Gan labi piedien:
Sarkana bantīte,
Baltaja micīte.
484 [Vestienas Md].

58021.

Ellel, snaudule,
Kā labi stāva:
Salšmice galvā,
Aleniša špicēm.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

58022.

Es čūdos, es brīnos,
Ko tā mūsu cūka velk:
Tie Jūlītes lindraciņi,
Aizgaldā karināti.
605 [Skolas].

58023.

Ej ārā, tu Jānīt,
Tev rej suņi kumeliņu!
Kam apmauci, tu Jānīti,
Vecu kuiļu zābaciņus?
484 [Vestienas Md].

58024.

Ej ārā, tu kaimiņ,
Tev smirdēj' kuiļu smaka!
Kuiļu ādas zābaciņi
Drātīm šūti, nešpeilēti.
514 [Zentenes Tl].

58025.

Es verūs, es skotūs,
Kas zam golda vizuļoji:
Ponuoksnīku meitiņom
Laka kurpes kuojeņā.
358 [Rugāju Abr].

58026.

Klausāmies, brīnāmies,
Kas zem galda ņurināja:
Panāksnieku meitiņām
Kaķa ādas zābaciņi.
211 [Ļaudonas Md].

1. Ņura ņura ņurināj',
Kas zem galda ņurināj'?
Panāksnieku meitiņām
Kaķi ēda [Kaķa ādas?]
zābaciņus.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

58027.

Ošņajām, klaušņajām,
Kam tā tāda cūkas smaka?
Grīnap' Andram cūku smaka,
Cūkas ādas zābaciņi.
344 [Rembates Rg].

58028.

Es jau manu, es jau manu,
Ķīsen' smaks nosmirdēja:
Jānīšam, brālīšam,
Ķīsen' bikses kājiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58029.

Rej sunītis, ņaud kaķītis,
Pa plānīnu staigādami;
Vedējīnu sievīnām
Pluču svārki mugurā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58030.

Pūtiet, visi raibi kaķi,
Ar misiņa stabulēm!
Nu sanāca panāksnieki
Ar tām darvas biksītēm.
373 [Sarkaņu Md].

1. Pūtiet, visi ciema kaķi,
Ar tām vaŗa stabulēm!
Lai dancoja panāksnieki
Darvotām biksītēm.
582 [Bauskas apr.].

58031.

Es skatos, ko skatos,
Ko tie mani kaķi dar':
Brālītim, puisītim,
Kreima bikses mugurā.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58032.

Kas tur spīd, kas tur viz,
Kambarīša dibenā?
Mūsu pašu skrīveram
Vaska kurpes kājiņā.
281 [Neretas Jk].

- 456 -

58033.

Es skatos, es brīnos,
Ko tie mūsu cāļi lasa:
Panāksnieku sieviņām
Bumbuļaini lindraciņi.
Apakš katra bumbulīša
Simtu blusu, simtu utu.
514 [Zentenes Tl].

58034.

Es škitu Juonīšam
Elsiņu uz kokla;
Elsiņš Rīgā,
Suņaste uz kokla.
358 [Rugāju Abr].

58035.

As škitu Aneitei
Zeileitis koklā;
Tuos nabeba zeileitis,
Syvāna zarnenis.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58036.

Es škitu meičenam
Sudraba pumpas;
Cūk' utis vizēja,
Ne sudrabiņis.
355 [Rucavas Lp].

1. Es šķitu ciemīti
Sudraba vīzē;
Cūk' utes vīzē,
Ne sudrabiņā.
282 [Nīcas Lp].

2. Es šķitu vedējam
Sudraba pumpas;
Cūku utis vizēja
Kā sudrabīns.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Es šķitu Jēkaupam
Sudraba vesti;
Cūku utis zvīrēja
Kā sudrabiņas.
96 [Durbes Lp].

4. Es šķitu vedējīnēm
Sudrabus priekšā;
Cūk' utes vizēja
Sudraba vietā.
94 [Dunikas Lp].

5. Es šķitu Jānītim
Sudraba pumpas;
Utes vien vižoja
Gar viņa priekšu.
197 [Krotes Lp].

58037.

Es pārvedu jauņuvīti
It kā kādu lāča māti:
Ne tai priekša, ne pakaļa,
Ne ar goda lindruciņa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

58038.

Es redzēju kaimiņam
Kaķa ādes cepurīti,
Man bij tāda cepurīte,
Ko par naudu nedabuj'.
605 [Skolas].

58039.

Es šķitu Aniņai
Kanupjutu kažuku;
Kanupjutu kažuku,
Kaškutu vēderu.
599 [Kurzeme].

58040.

Gon pīdar Meikulam,
Siermys cyukys želetkeņa.
Labi beja nosojūt,
Gon be prācys deirojūt.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Gon pīdor buoleliņam
Siermos cyukas kaunerciņa.
Gon pīdar nosojūt,
Gon(a) prācas deirejūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Gon pīdar Īvinei
Tīvs, bolts lynu krakls.
Gon pīdar nosojūt,
Gon prācas deirojūt.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

3. Es redzjāju šū Verīti
Raibu kuci deirajūt.
Lai bei greuti deirajūt,
Pīdar skaiški nasajūt.
236 [Līvānu D].

4. Alponam skaista slipstja,
čāvis astis darinuota.
Beja dorba derojūt,
Pīdar skaisti nosojūt.
326 [Preiļu D].

5. Skaista būrte Muoreņai,
Ķēves astes izdeiruota.
Gona prācas deirojūt,
Pīdar skaiški nosojūt.
494 [Viļānu Rz].

- 457 -

6. Andrīvam skaists skustiņš,
Nek nu kucis nūdeiruots.
Redz kai skaiški nosojūt,
Napīdar deirojūt.
143 [Jāsmuižas D].

7. Muoreņai šolka skora,
Nak nu kuces nūdeiruota.
Beja prāca deirojūt,
Pīdar skaiški nosojūt.
503 [Višķu D].

8. Pauleitei, muoseņai,
Reiba jaka mugurā;
Myusu puiši redzējuši,
Reibu kuci deirojūt.
Lai bej prāca deirojūt,
Pīdar skaiški nosojūt.
236 [Līvānu D].

Meitiņai skaists lakats,
Kur bij tāda dabavuse?
Es redzēju stadulā,
Krīva kūju deirājot.
83 [Dignājas Jk].

58041.

Gan pazinu purvbērzīti
Platajām lapiņām;
Gan pazinu brāļu māsu:
Zelta zīle vaiņagā.
283 [Nīgrandas Azp].

58042.

Gon skaistis karalis
Ļukeitjai koklā,
Andžānu puiškinu
Pīdāravuotis.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58043.

Gan tu pate sprēdeja,
Gan tu pate audeja,
Bet pliks tavs vēderiņš.
Izceps māte kukulīti,
Apsegs tavu vēderiņu.
358 [Rugāju Abr].

58044.

Glābjam to meitu,
Kā varēdam';
Sedzam kauniņu,
Kā zinādam':
Metam linājus,
Aužam pupājus!
129 [Gudenieku Azp].

1. Metam pupājus,
Aužam zirnājus,
Ģērbjam te meitu,
Kā mācēdam';
Slēpjam tai kaunu,
Kā zinādam'!

2. Līdzam tautu meitai,
Cik varēdam's:
Metam ziernājus,
Auzājus, pupājus!
129 [Gudenieku Azp].

58045.

Grib tie puiši greznu svārku,
Grib raženas līgaviņas;
Vēl māmiņai mazas meitas,
Rīgā dārga vadmaliņa.
355 [Rucavas Lp].

58046.

Grozies, grozies,
Pīrāgu Ģeida,
Veca cepure,
Veca ūte!
560 [Rīga ].

58047.

Gudram bij lūkotiesi
Liela ciema zeltenītes;
Visas tek pulciņā,
Visām skaisti vainadziņi.
241 [Lubānas Md].

58048.

Gudri mani bāleliņi:
Sveķiem beņķus tecināja.
Panāksnieku meitiņām
Plīst lindraki ceļoties.
203 [Kurmenes B].

58049.

Jaunas māršas gaidīdama,
Svecēm beņķi pilinuoju;
Ko sādās, to pīlipa,
Ko cālās, to laušķēja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

58050.

Ik vakarus klausījos,
Ko tie ciema suņi rej:
Meitu māte vazājās,
Meitu rotu lasīdama.
358 [Rugāju Abr].

- 458 -

58051.

Es redzēju pie kalniņa
Plikmuguri kuceniņu;
To Anniņa nojādīja,
Kāzām štātes meklēdama.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

58052.

Meitas cūkas nojādīšas,
Kūmu rotu meklēdamas;
Vēl ar' kazu nojādītu,
Kaut pie manis nedabūtu.
605 [Skolas].

58053.

Mūs' māsiņa vilku jāja,
Kāzām puci meklēdama;
Būt' ir otru izjājuse,
Kaut māsiņa nelienētu.
222 [Lielplatones Jg].

58054.

Mūs' Mildiņa lielijās,
Brālim skaisti kumeliņi;
Tā kucīte nojādīja,
Kāzām štātes meklēdama.
605 [Skolas].

58055.

Trīs dieniņas šis puisīts
Melnu kuili nojādīja,
Melnu kuili nojādīja,
Kāzu rotas meklēdams.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

58056.

Izateica šei Aneite
Lelu rokstu raksteituoja.
Cyuka gaņa, palnu ručka,
Na raksteņu raksteituoja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58057.

Izdēnējši, izdēnējši,
Ponuoksnīku vaiņuceņi;
Pagolam izdēnēs,
Cikom veira sagaidīs.
414 [Stirnienes Rz].

58058.

Ikdieniņas tā ķīsene
Gaida žīdu atnākam;
Tik tai bija goda drānu,
Kā žīdiņa kulītē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58059.

Izstaigāju kāzu māju,
Biksēm puišu neredzēju;
Ar ūzām, ar ūzām
Kā ar miltu kulītēm.
605 [Skolas].

58060.

Nav neviena tev, māsiņa,
Ar ouzām panāksnieki;
Ar biksēm sanākuši
Kā ar kārkla stabulēm.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58061.

Ar biksēm, ar biksēm,
Nav neviena puisēnīna;
Ar ūzām, ar ūzām
Kā ar miltu kulītēm.
Rīgas ceļu izbraukuši,
Ūzās auzas piebēruši.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

58062.

Ciemiņos, ciemiņos
Nav nevienas kleitu meitas;
Bruncīšos vien staigāja
Tā kā pelnu masiņos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58063.

Īsi īsi, strupi strupi
Dēlu mātes lindraciņi;
Tie bij labi sētu kāpt,
Meitu māti kaitināt.
85 [Dobeles Jg].

58064.

Ieicā dēliņam,
Nopērk prūšu cepurīti;
Atbrauc Indis, nemaksā,
Atņem prūšu cepurīti.
94 [Dunikas Lp].

58065.

Iešu, iešu, nepalikšu,
Šinī kunga pagastā.
Cita kunga puisēniem
Cepures ar bantītēm.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58066.

Īt tī puiši razboinīki,
Ausis mokūs īmaukuši;
It tuos meitu dzaltuonītes
Zierneklīšu zekītēs.
170 [Kapiņu D].

- 459 -

58067.

Jauni puiši, šurp nākdami,
Spožus pucēj' zābaciņus;
Vēl pie viena zābaciņa
Dubļu piks karājās.
378 [Seces Jk].

58068.

Jaunīm kungīm samta bikses,
Mon pokula lindraciņi.
Treisēt treis samta bikses
Iz pokulu lindraciņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58069.

Kad sēdu āz galda,
Cepure vien;
Ka gāju plānaje,
Zābaki vien.
94 [Dunikas Lp].

58070.

Kaimiņiene lepna sieva,
Viena pate zīdanīte;
To aizgāja govis slaukt,
To uzsēja baznīcā.
398 [Skrundas Kld].

58071.

Kaidi te moscipani
Malnajim županim!
Muni bruoļi kai kundzeņi
Ar palākom sveiteņom.
143 [Jāsmuižas D].

58072.

Kālabad Mildiņai
Šķībi stāv vaiņadziņš?
Kā tas šķībi nestāvēs,
Piecu dēlu māte bija;
Piecu dēlu māte bija,
Visi pieci maizi deva.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Kālabad tautiešam
Šķībi stāv cepurīte?
Kā tam šķībi nestāvēs,
Sešu bērnu tēviņam.
355 [Rucavas Lp].

2. Puisēnam, brālēnam,
Šķībi stāvēj' cepurīte.
Kā tad šķībi nestāvēsa
Piecu bērnu tēviņam?
355 [Rucavas Lp].

3. Puisīšame, brālīšame,
Šķībi stāve cepurīte.
Kā tam šķībi nestāvēs,
Utes auses noēdušas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58073.

Ai meitiņa, ai meitiņa,
Es jau tavu godu zinu:
Piecu bērnu māte biji,
Vēl staigāji vaiņagā.
476 [Vecpiebalgas C].

58074.

Es bij' viena goda meita,
Es pie goda turējos;
Piecu bērnu māte biju,
Vēl valkāju vainadziņ'.
72 [Cesvaines Md].

58075.

Kaimiņa puiši sienu pļāva,
Pieci kažoki mugurā;
Es tiem devu: "Dievs palīdz",
Viņi man prasa: "Ko tu teici?".
605 [Skolas].

58076.

Kam, Jurīti, kāzās nāci,
Kur tu svētku drēbes ņēmi?
Leckavā pie Liezera
Kāzu drēbes tapināji.
112 [Ezeres Kld].

58077.

Kam, Anniņa, kāzās nāci,
Palienētām kleitiņām?
Viena īsa, viena gaŗa,
Trešā pašu laiku.
540 [Jelgava Jg apr.].

58078.

Kam tū bezyuzi
Par ponuoksnu jāmja?
Voi jyusim nabeja
Jyuzuotu ļaužu?
247 [Makašānu Rz].

58079.

Kas tas par kazlipi,
Ved mani dancot?
Strīpainas biksītes,
Pastalas kājā.
603 [Lietuva].

58080.

Kas tas tādis braucējiņis,
Kas tam gaŗi karājās?
Zīda pušķi, zelta praņas,
Tie tam gaŗi karājās.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 460 -

58081.

Kas tas velns par skroderi bija,
Kas tam Jāņam bikses šuva?
Abas staras labas bija,
Pakaļa līdz zemes bija.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Kas tas velns par skroderi,
Kas Jāņam bikses šuva?
Abas staras labas bija,
Tikai zemu nošļukušas;
Tā nebija skrodeŗ vaina,
Tā bij paša nesātāja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58082.

Kas tys valns par kranci beja,
Kas Ontonam biksis šyva?
Obi storas lobas beja,
Obuli da zemes beja.
89 [Dricēnu Rz].

1. Kas tys taids par krauci beja,
Kas svuoteņam štanus šyva?
Abys storis lobys beja,
Obuļi da zjamis beja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kos par čorta skrauci beja,
Kos Pītera pliksis šyva?
Oba storas lobas beja,
Obuļi da zemes beja;
Cik jis gribi padoncuot,
Obuļūs sasapyna.
605 [Skolas].

3. Kas tys valns par krauci beja,
Kas Jureišam bikses šyva?
Obys storas lobas beja,
Obuleiši pa zemei;
Jis gribēja proparsēt,
Obuļūs sazapyna.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

4. Kas tas velns par skranci bija,
Kristēvam bikses šuva?
Abas storas bija labas,
Obuļi da nobas bija.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

5. Kas tas velns par skranci bija,
Kas Jānīšam bikses šuva?
Abas staras labas bija,
Abuli da ceļu bija.
89 [Dricēnu Rz].

6. Kas tys valns par krauci beja,
Kas Broņukam juzys šyva?
Obi storys da zemei,
Obuļu pavysam nav.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

7. Kas tys valns par kranci beja,
Kas Donotam biksis šyva?
Vīna stora gara gara,
Ūtra tikkū izdeiguse.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

8. Kas tys bess par krauci beja,
Kas Juoneišam jyuzas šiva?
Obas storas lobas beja,
Ai obulim dubļus nūslaucēja.
314 [Pildas Ldz].

9. Kas tys valns par kranci beja,
Kas Juoneišam štanus šyva?
Obys storys lobys beja,
Obuļs suonim nūsagrīzīs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58082v10.

Kas tys valns par kranci beja,
Kas Juoneišam svuorkus šyva?
Obi molas lobas beja,
Poduļi da zemei beja.
358 [Rugāju Abr].

58083.

Kas tys valns par skranči beja,
Kas Juonīšam yuzas šiva?
Vīna stora nūpleisuse,
Tū kuojiņu pakaļ valk.
389 [Silajāņu Rz].

58084.

Kas tys valns par kranci beja,
Kas meitiņai brunčus plēse?
Myusu poša naidinīka,
Puori sātai, kaimiņa.
358 [Rugāju Abr].

58085.

Kas tie tādi nabadziņi
Nāk ar plikām galviņām?
Tie bij mūsu panāksnieki,
Kam nav caunu cepurīšu.
39 [Bārtas Lp].

58086.

Kas tie tādi te sagāja
Melniem piķa kamzoļiem;
Melniem piķa kamzoļiem,
Resniem salmu vēderiem?
94 [Dunikas Lp].

58087.

Kas tie lāga vedējiņi,
Šuras vien, šuras vien!
Ai jūs šuras, ai jūs šuras,
Kādi māsas panāksnieki!
Zābakoti, zobenoti
Kā mēreni muiženieki.
453 [Vadakstes Jg].

- 461 -

58088.

Kas tie tādi vedējīni,
čūras vien, čūras vien;
Mūs' māsīnas panāksnieki
Kā mēreni muiženieki:
Citam bija vācu svārki,
Citam vācu valodīna.
94 [Dunikas Lp].

58089.

Kas to lielo dumpi tais'
Tai mazā kambarī?
Pēters dzina suņu ādas
Annai kurpes šūdināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58090.

Kas tur spīd, kas tur viz
Aiz galda stūrē?
Bajārs sēdēja
Plikiem lieliem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58091.

Kas tur gūŗu guŗājās
Viņā lauku maliņā?
Tas ciemiņa vecais puisis,
Veca kūla mugurā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Kas tur gūra gūrojās
Viņa lauka galiņā?
Tas bij ciemiņ' vecais vilks,
Pērnā vilna mugurā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58092.

Kas te ož, kas te smird
Pa visām dandziņām?
Kurpenieki sanākuši
Piķotiem manteļiem.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58093.

Kas tur spīd, kas tur viza
Saimenieces pagultē?
Saimenieces kurpes spīd,
Ar taukiem apsmērētas.
68 [Cieceres Kld].

58094.

Kas tur speid, kas tur viž
Zam galdeņa zamuškā?
Katriņai zalta važas,
Tuos zam golda vidzēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58095.

Kas tur speid, kas tur viz
Kuozu muojas pogolmā?
Panāksnīcām zeiļu brunči,
Tī tur speid, tī tur viz.
36 [Balvu Abr].

58096.

Kas tur šļūc, kas tur cīkst
Ar caurām pastalām?
Tie bij mūsu panāksnieki,
Kam nebija zābaciņu.
39 [Bārtas Lp].

58097.

Klusi, klaukši, turi muti,
Pašam mute nemazgāta!
Suņi bikses apēduši,
Pogas vien palikušas.
Ne podziņa nepaliktu,
Jā saimniece neredzētu.
384 [Sēemūkšu C].

58098.

Ciemkalējiem tīra maize,
Puiši tādi panīkuši:
Cūkas bikses apēdušas,
Kurpes vien tik palikušas.
125 [Grenču Tk].

1. Kaimiņam tīra maize,
Puiši tādi panīkuši:
Zirgi bikses apēduši,
Kņopes vien atlikušas.
137 [Irlavas Tk].

58099.

Smuks puisītis melnu muti
Guļ celiņa maliņā;
Cūkas bikses saplēsušas,
Pogas vien palikušas.
198 [Krustpils D].

58100.

Jānīšam, brālīšam,
Treji svārki mugurā;
Visi treji noplīsuši,
Pogas vien palikušas.
344 [Rembates Rg].

- 462 -

58101.

Nākat, meitas, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Cūkas puisi apēdušas,
Pogas vien palikušas.
202 [Kurmāles Kld].

58102.

Rika meita piedzērusi,
Atgūlusies sētmalā;
Suņi lamžus apēduši,
Āķi vien palikuši.
119 [Gaujienas Vlk].

58103.

Oi oi tu Puovul,
Tovu duorgu kuļiceņi!
Brusaceņi apāduši,
Pūgas vīn pamatuši.
551 [Ludza Ldz apr.].

58104.

Juonīšam bruolīšam
Lela škuode nūtykusi:
Cyukas svorkus saplāsušas,
Prigas [Pogas?] vīn palikušas.
357 [Rudzētu D].

58105.

Mūsu muižas stārastam
Liela skāde notikusi:
Santa svārki sadeguši,
Pogas vien atlikušas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58106.

Juonīšami bruolīšam
Lela škuode nūdarīta:
Ciercins bikses saplyukuoja
Lupot lupot lupotom.
414 [Stirnienes Rz].

58107.

Klausāties, Rīgas puiši,
Nu es jūsu godu teikšu:
Nesukāta jums galviņa,
Melns krekliņš mugurā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58108.

Ko līdza tavi brūni svārki,
Kad nav daiļis augumiņš?
Man bij tādi puspelēki,
Piestāv manu augumiņu.
398 [Skrundas Kld].

58109.

Ko, Ilzīt, lielījies,
Vai mēs tevi nezinām?
Vakar tava māte gāja,
Sāļu [Sāļa] saujas lasīdama;
Sāļu [Sāļa] saujas lasīdama,
Vecu bikšu prasīdama.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Nasalīlej, tu Pīter,
Voi es tevi nazynuoju?
Vakar beja tova muotja
Maizis kanču prasēdama;
Maizis kanču prasēdama,
Suoļa saujis lasēdama.
605 [Skolas].

58110.

Ko lielies, tautu dēls,
Es jau tevis sen zināju:
Ne tev govis, ne tev zirgi,
Tukša tava cepurīte.
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

58111.

Ko lieliesi, tautu dēlsi,
Basa kāja zābakā;
Es uzvilku treju pāru,
Bet ir tadi nelielosi.
476 [Vecpiebalgas C].

58112.

Ko lieliesi, tu puisīti
Vai tās tava paša bikses?
Pilsētnieku jauni kungi
Pa grašiem sametuši.
112 [Ezeres Kld].

58113.

Ko lielies, tu Pričeli,
Kas jau tevis nepazina:
Zīda veste mugurē,
Pelu sauja kabatē.
200 [Kuldīgas Kld].

58114.

Pēteram brālīšam
Zīda svārki mugurā;
Zīda svārki mugurā,
Pelu sauja kabatā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58115.

Ko lielies, tu kundziņ,
Kas jau tevi nepazina:
Zīda veste mugurā,
Siļķes aste kabatā.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

- 463 -

1. Ko, puisīti, tu lielies,
Kas jau tevi nepazina:
Zīda veste mugurā,
Divi siļķes kabatā.
345 [Remtes Tk].

58116.

Lai bagāts, kas bagāts,
Mūsu Jānis, tas bagāts:
Zīda veste mugurē,
Siļķes aste kabatā;
Lai tā veste, kur tā veste,
Man tas rumpis napatīk.
605 [Skolas].

58117.

Ko lielis, tu Jānīti,
Kas jel tevis nepazina:
Suņa ādas zābaciņi,
Vienas slieces kamaniņas.
467 [Vārmes Kld].

58118.

Ko jūs, meitas, lielāties,
Kas gan jūsu nepazina:
Vieni paši lindraciņi,
Par trijām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

58119.

Ko lielies, tautas dēls,
Zinām tavu lielībiņ':
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie tēvam baznīcā,
Tie dēlam pieguļā.
605 [Skolas].

1. Seņ daudzynoj tū Pīteri
Pošu lelū bagatnīku;
Vīna pate raiba sveita,
Tei tēvam, tei dālam.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

2. Tys Juoneits līlējuos,
Ka jis lels bagaturs;
Vīna poša raiba sveita,
Tei tāvam ubogūs,
Tei dālam ponuoksnūs.
605 [Skolas].

58120.

Bagātajam tēva dēlam
Vieni paši brūni svārki;
Tie tēvam baznīcā,
Tie dēlam tīrumā.
46 [Beļavas Md].

58121.

Līleigajam tautu dālam,
Vīni poši rūdi svuorki;
Tī tāvam, tī dālam,
Vysu myužu volkojūt.
389 [Silajāņu Rz].

58122.

Ko lielies, tautu meita,
Tavu staltu augumiņu;
Vieni paši lindraciņi,
Tie mātei, meitiņai.
279 [Naukšēnu Vlm].

58123.

Tei Aneite līlējuos,
Ka bogota muotes meite:
Vina pate raiba sveita,
Tei muotei, tei meitai.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58124.

Tys Tanclovs tai sacjā:
Lobys drābis mugorā,
Vīna sveita mugorā,
Tei muotei, tei dālam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58125.

Mūs' kaimiņu puisīšiem
Vieni paši zābaciņi;
Tie sētā mālus mīt,
Tie kāzās danci vest.
245 [Lutriņu Kld].

58126.

Ansīšam puisīšam
Vienas pašas raibas bikses,
Tie ciemā, tie mājās,
Tie lielāji godiņā.
416 [Strazdes (Tl)].

58127.

Jānītim brālītim
Vieni paši goda svārki;
Ar tiem gāja baznīcā,
Ar tiem jāja pieguļā.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

58128.

Viena pate skaista meita,
Viens pats bija linu kreklis,
Ar tiem poļu lastaugiem.
Tas ciemā, tas ganos,
Tas svētdien baznīcā.
110 [Ērgļu C].

- 464 -

58129.

Krystāvam, škagaļam,
Jam drēbis lobys;
Jam drēbis lobys,
Pūrduļs da nobys.
35 [Baltinavas Abr].

58130.

Lepnajam tēva dēlam
Vieni paši zābaciņi;
Tie mājās, tie ballē,
Ar tiem gāja baznīcā.
114 [Gaiķu Kld].

58131.

Kuplajam ozolam
Viena pati zīle bija;
Lepnajam tautietim
Vieni paši goda svārki.
Tēvs novilka, dēls apvilka,
Jāja sievu lūkoties.
508 [Zantes Tk].

58132.

Vai lielais ozoliņ,
Viena zīle galiņā;
Vai lielā brāļu māsa,
Viena pate villainīte!
296 [Ozolnieku Jg].

1. Rasnajami ūzulam
Vīņa zeile zariņā;
Slovonajai bruoļu muosai
Vīna pati vylnuonīte.
466 [Vārkavas D].

58133.

Visi teica kaimiņ' Jāni,
Kas tā Jāņa nezināja?
Viena goda cepurīte,
Tā mājā, baznīcā;
Pirtī ceru [garu?] metamā,
Brūzē brēgas smeļamā.
90 [Drustu C].

1. Olerieši lielījās:
Rīgā pirktas cepurītes,
Pirtē garu metamās,
Kūtē virc's smeļamās.
157 [Jēŗu Vlm].

2. Mūs' lepniemi puisīšiemi
Viena pati cepurīte;
Ar to pirtī garu meta,
Ar to gāja baznīcā.
520 [Zvārdes Kld].

58134.

Netikušam tēva dēlam
Viena pate cepurīte;
Tā piertei, tā krogai,
Tā sieviņu lūkojot.
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

58135.

Tev' Pēteri, vieni svārki,
Tie kāzās, tie mājās;
Tie kāzās dancojam',
Tie mājās mālus mīca;
Tie mājās mālus mīca,
Tie pirtē dārus bāzt.
514 [Zentenes Tl].

58136.

Tiem godīgiem kaimiņ' puišiem
Vieni paši goda svārki;
Tie ballē, baznīcē,
Pirt' un dārē aizbāžam'(?).
514 [Zentenes Tl].

58137.

Tev, Jānīti, īsi svārki
Eža ādu metināti;
Tie krogā, baznīcā,
Pirtī dari aizbāžami.
108 [Engures Tk].

58138.

Ko (jūs), puiši lielāties,
Kāda jūsu bagātība:
Divi sieki sīku peļu,
Raiba kaza aizgaldā.
Vienas bikses mugurā,
Otras mājas skurstenī.
192 [Kosas C].

58139.

Ko te dižu dižināja,
Ko bagātu daudzināja?
Viens krekliņis mugurā,
Otris pirtes lodziņā.
355 [Rucavas Lp].

58140.

Bajārītis lielījās
Ik rudeņa ar maizīti.
Viens krekliņis mugurā,
Otrs pirts lodziņā.
197 [Krotes Lp].

- 465 -

58141.

Ai Jānīti, tēva dēls,
Kur liks' savu bagātību!
Viens tev kreklis mugurā,
Otris sārmu kubulā.
241 [Lubānas Md].

58142.

Līlejuos šei Teklēte
Kai tei leluo muižinēca:
Vīni krakli mugurā,
Ūtri lūga aizbuozā.
326 [Preiļu D].

1. Šys Juoneits lilējuos,
Boguotnīks, boguotnīks:
Vīna sveita mugurā,
Ūtra lūga aizbuozā.
18 [Andrupenes Rz].

2. Teicit mani, napelīt,
Es boguota bruoļu muosa;
Vīni krakli mugurā,
Ūtri lūga aizbuozā.
466 [Vārkavas D].

58143.

Lielījās tas puisīts,
Ka tas liels bagaturs:
Vienas vīzes kājiņā,
Otras vīzes mugurā.
241 [Lubānas Md].

58144.

Voi jyus, meitas, nazynuot,
Kaida puišu bagateiba?
Vīni svuorki mugorā,
Ūtri žeida vazumā.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

58145.

Tautu dēl, tautu dēl,
Kur tu liksi bagātību?
Viens kreklīc mugurā,
Otris sārmu baļļīnā.
Vecs paliksi, tad varēsi
Bez kreklīna padzīvot.
184 [Ķēču Rg].

58146.

Tautu meita lielījās
Savu lielu bagātīb'.
Ko lieliesi, tautu meita,
Kas jel tevi nepazin'?
Viens kreklīnis mugurā,
Otris pirtes lodzīnā.
94 [Dunikas Lp].

58147.

Tradi rīdi, Miķelītis
Ar tām koka tupelēm!
Viena zeķe tupelē,
Otra aitai mugurā.
398 [Skrundas Kld].

58148.

Ko, Klāvīni, tu lielies,
Es jau tevi sen pazinu:
Vienas bikses mugurā,
Otras pirtes lodzīnā.
39 [Bārtas Lp].

58149.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitāmi cauri redzu:
Viens kreklīnis mugurā,
Otris pirtes lodziņā.
355 [Rucavas Lp].

58150.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitiņas cauri redzu:
Divi krekli mugurā,
Abi melni nemazgāti.
Tie ar bija bez apkakles,
Piedurknītes neiešūtas.
345 [Remtes Tk].

58151.

Šaura šaura man actiņa,
Es puisīti cauri redzu:
Divi krekli mugurā,
Abi divi nevelēti.
Lai ar būtu nevelēti,
Kaut ar būtu salāpīti.
124 [Grašu Md].

58152.

Ko lielies, tu meitīna,
Es jau tavu godu zinu:
Divi krekli mugurā,
Abi divi nevelēti.
261 [Mēdzūlas Md].

1. Šitām ciemu meitiņām
Divi krekli mugurā;
Divi krekli mugurā,
Abi melni nevelēti.
190 [Kokneses Rg].

58153.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina mūs' meitām:
Div rinduki mugurā,
Abi divi nemazgāti.
283 [Nīgrandas Azp].

- 466 -

58154.

Ko jūs, meitas, lielāties,
Ka jums liela gada alga?
Viens pats linu paladziņš
Deviņiem ielāpiem.
Uz katru ielāpiņu
Kroņa zosis vazājas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58155.

Ko, puisīti, lielījiesi,
Nav tie tavi zābaciņi!
Otram devi pieci mārki,
Zābaciņu lūgdamiesi;
Neņems otris atpakaļi:
Pakaviņi nokrituši.
605 [Skolas].

1. Klabi, klabi, tu tautiet,
Ne tie tavi zābaciņ'!
Vakar devi piecu mārku,
Zābaciņu lūgdamies.
159 [Jumurdas C].

58156.

Ko lielies, tu puisīti,
Ar to lielu cepurīti?
Visas tavas skaras dreb,
Kad meitiņu ieraudzīj'.
345 [Remtes Tk].

58157.

Ko tu liels lielījies,
Celma pogas kamzoļiem?
177 [Kastrānes Rg].

58158.

Ko, puišeli, tu lieliesi,
Kas jel tevi nepazīst?
Vai bij ziema, vai vasara,
Trīs kažoki mugurā.
94 [Dunikas Lp].

58159.

Ko lielies, tautu meita,
Ne tev kauna, ne godiņa!
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Tukša tenku valodiņa.
91 [Druvienas C].

58160.

Ko lielies, tu meitiņa,
Pušenieces villainīti?
Atnāks vecā pušeniece,
Pajems savu villainīti.
467 [Vārmes Kld].

58161.

Ko, meitiņa, tu lielies,
Es jau tavu godu zinu:
Vieni paši parķa kleiti,
Tie ar zīdu parādā.
148 [Jaunpiebalgas C].

58162.

Ko, puisīti, lielījies,
Tavu godu visi zina:
Rīgā gāji, pīpi zagi,
Bauskā salmu cepurīti.
85 [Dobeles Jg].

58163.

Kuo sēdēji, tu Pīter,
Zam tiļteņa rauduodams?
Kai tu valna narauduosi,
Kraukļi bikses nūplāsuši.
605 [Skolas].

58164.

Ko tā Anniņa
Tik augsti lēkāja:
Tai gan nebija
Kreklam apakša(?).
200 [Kuldīgas Kld].

58165.

Ko tie mūsu suņi rēja,
Aiz upītes kalniņā?
Jānīšami, nabagami
Vecie svārki kaltējās.
383 [Sērenes Jk].

58166.

Ko tie suņi visu nakti
Gar to riju luderēja?
Viņas puses mīstītājis,
Plūču bikses mugurā.
94 [Dunikas Lp].

58167.

Ko tu dziedi, ganu puika,
Skarainām biksītēm?
Visas tavas skaras dreb,
Ar manīm runājot.
108 [Engures Tk].

58168.

Kuo tei Nastuļa
Pi lūga mīdzjas?
Seši vylki apādusja,
Uodis drābuos sašyvusja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 467 -

58169.

Kālab Miķeli
Nabagu sauc?
Lielais ielāps
Muguras vidū.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

1. Kālab ciemiņu
Nabagu sauca?
Liels, mells ielāps
Vispār muguru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58170.

Kuo tys Juoneits
Pi sīnas mīdzās?
Īluops uz mugoras
Kai lelys dzāslyns.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Kuo tei krystamuote
Pi cepļa mīdzās?
Īluops uz mugoras
Kai cepļa dzāslāns.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58171.

Juoneišam, bruoleišam,
Lels īluops mugurā;
Lels īluops mugurā
Kai tys cepļa dzāsloviņš.
365 [Sakstagalas Rz].

58172.

Dumuoju, guoduoju,
Kuo tys Pīters koktā līn;
Lels īluops biksēs bej
Kai opolsi azariņš.
414 [Stirnienes Rz].

58173.

Mans tēvs kā kungs,
Kā mērens muižnieciņš:
Viens kažoka ielāpiņš
Kā Liepājas ezeriņš.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58174.

Sacējuos šys Juonīts,
Bogots beja tāva dāls;
Īluopiņš mugurā
Kuo lelais ezeriņš.
168 [Kalupes D].

58175.

Pasaveri, tu Jezup,
Kas tovāji mugorā:
Īluopiņš mugorā
Kai lelais ezeriņš.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58176.

Šis svātiņš līļejuos
Kai lelois muižinīks:
Īlopiņis mugorā
Kai lelais ezeriņš.
143 [Jāsmuižas D].

58177.

Puisīšam, brālīšam,
Ielāpiņš uz muguras;
Tas nebija ielāpiņš,
Tā bij (NN?) utu kule.
72 [Cesvaines Md].

58178.

Ko, tautieti, tu lieliesi,
Kas jau tevi nepazīst?
Viena liela melna veste,
Tā par vidu pārplīsusi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58179.

Kū tī muni cuoļi (dora),
Vīnā sātā nūguojuš?
Marei drēbes izvelētas,
Vuts pa zemi izbuorstītas.
35 [Baltinavas Abr].

58180.

Kuo tu bīsīs, Pīterīt,
Kas tev ļaunu padarēja?
Klimantina bikses saplāsuse,
Kapčuku sašyvuse.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58181.

Ko tu nāci plika Ģēda
Bagātos lautiņos?
Ne tav cimdu, ne tav zeķu,
Ne tav pūra prievatiņu!
129 [Gudenieku Azp].

58182.

Kur tu nāci, kankaraini,
Jaunu meitu istabā?
Ej uz augšu, lāpi bikses,
Ted nāc meitu istabā!
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

- 468 -

58183.

Kripu krapu, kaimiņ' Mika,
Ar tām koka tupelēm;
Šibi šibi, tautu dēls,
Ar vertiemi zābakiem!
604 [Dažādi iesūtītāji].

58184.

Kungi mani vīru sauc,
Cepurē lūkodam';
Kad noņēmu cepurīt',
Tad nav laba cūkganiņ'.
560 [Rīga ].

58185.

Krystamuot, cecelīt,
Nasanesīs lelumā!
Ka tev daudzi sudabriņa,
Nosoj paša dzeivuodama.
326 [Preiļu D].

58186.

Ku, brālīti, tu dabuji
Spožu pumpu mundierim?
Vai tu turi sulainīt(i),
Kas pumpiņas nopucē?
398 [Skrundas Kld].

58187.

Kur, Anniņ, tu raugies,
Kad uz mani neraugies?
Uz sev' vien raudzījās,
Tai raibā lakatā.
350 [Ropažu Rg].

1. Kur, Annīte, tu raugies,
Kad uz mani neraugies?
Seve vien raudzījās,
Lienētā rotiņā.
203 [Kurmenes B].

58188.

Kur Jurītis bikses lika,
Tur Anniņa lindruciņu;
Jānīts, bikses meklēdamis,
Uzvelk Annas lindruciņu.
129 [Gudenieku Azp].

58189.

Kur muna sveiteņa, kur capureitja?
Kur munys yuzeņis, kur zuobaceņi?
Vacuo žīda kabakā,
Zalta skreinis dybynā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58190.

Kur pameti, tu Jureiti,
Sovu sīv' aiz doru?
Īzavyka acaplī,
Iuzineitis luopeidama.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58191.

Kur, puisīti, tava banda,
Nav ne laba cepurīt'?
Vēl tavā galviņā
Tēva dota cepurīte.
23 [Ārlavas Tl].

58192.

Kur, puisīti, tava lone,
Tev nav lāga cepurīt'?
Kur, meitiņa, tava lone,
Tev nav lāga lakatiņ'?
330 [Puiķules Vlm].

58193.

Kur tā mūsu vedēj' māte,
Ka neredz staigājot?
Vedēj' māte aizkrāsnē
No brunčiem utis lasa.
14 [Alsviķa Vlk].

1. Kur tā mūsu Jāņu māte,
Kad neredz staigājot?
Pirtē tup, palāvē,
No biksām utes lasa.
192 [Kosas C].

2. Kur tas mūsu Jāņu tēvs,
Kad neredz staigājot?
Mūsu Jāņu tēvs aizkrāsnē
No kažoka blusas lasa.
184 [Ķēču Rg].

3. "Ko dara mūsu kaimiņ' māte,
Ka neredz staigājot?"
Krūmiņos, krūmiņos
No brunčiem blusas lasa.
383 [Sērenes Jk].

58194.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
Kad neredz staigājot?
Pirtē tup, palāvē,
Lāpa vecu kažociņ'.
192 [Kosas C].

58195.

Kur tās mūsu kāzenīcas,
Ka neredz staigājot?
Pūnītē salīdušas,
Lāpa vecus lindraciņus.
236 [Līvānu D].

1. Kur tās mūsu pilsētnieces,
Ka neredz staigājot?
Aizkrāsnē salīdušas,
Lindraciņus lāpīdamas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 469 -

58196.

Še bij vadi, še panāksni,
Kur tā pate vedamā?
Vedamāi aizkrāsnēi
Lāpa goda rinduciņ'.
112 [Ezeres Kld].

58197.

Kur tu gāji, āžu bārda,
Ar tām peļu pastalām?
Piecas peles pakaļ skrēja,
Sestā ceļu parādīja.
460 [Valkas Vlk].

58198.

Kuŗas zemes tas putniņš
Ar sarkanu cekuliņu?
Kuŗa brāļa tā māsiņa, -
Sarkans rožu vainadziņš?
398 [Skrundas Kld].

58199.

Ķeiksti, ķeiksti, vērša uoda,
Kuorpnīkam steivejama;
Tuo ķeikstēja jaunas meitas
Zam riņkuota kažuceņa.
44 [Bebrenes Il].

58200.

Laba bija, laba bija
Šī vakara vedamā;
Tik i daudz vien nebija,
Kaņepāja lindraciņis.
560 [Rīga ].

58201.

Lobi byutu poļaciņi,
Jo byut' lobi uzvolciņi;
Prusacini apāduši,
Pūgas vīn pamatuš'.
389 [Silajāņu Rz].

58202.

Lobi byutu panuoksneni,
Kab lobuoki sartuceni;
Peles pūgas apgrauzušas,
Dīgi viņ i karinej.
182 [Kaunatas Rz].

1. Lobi byutu poļaceņi,
Kab jīm lobi saŗtuceņi;
Peles pūgas atādušas,
Dīgi vīn karinēja.
18 [Andrupenes Rz].

58203.

Līdzat, meitas, bēdas ciest,
Puišiem bēdas notikušas:
Suņi bikses noplēsuši,
Rumba vien atlikusi.
605 [Skolas].

58204.

Vašķos bija slinki puiši,
Zirgi biksas saēduši;
Zirgi biksas saēduši,
Pumpas vien ir palikušs.
204 [Kursīšu Kld].

58205.

Mācītāja kučeram
Suņi pogas izēduši;
Mācītāja saimenieki,
Sametiet kopas naudu,
Pērciet pogas kučeram!
378 [Seces Jk].

58206.

Mūsu ciema meitiņām
Viena pate sviesta kleita;
Šuņi sviestu noēduši,
Rīkles vien karājas.
418 [Sunākstes Jk].

58207.

Meitiņai, māsiņai,
Sviesta jaka mugurā;
Kaķis sviestu nolaizīj',
Paliek plika muguriņa.
378 [Seces Jk].

58208.

Lai bagāti, kas bagāti,
Melčam puiši, tie bagāti:
Vīžu buntes karājās
Pašā galda galiņā.
514 [Zentenes Tl].

58209.

Lai (bij) grūti, kam bij grūti,
Grūt jaunām meitiņām:
Šauri brunči, gaŗas kājas,
Nevar lāga patecēt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

58210.

Lai man tika, kas man tika,
Tīk man muižas Miķelīts:
Miķeļam balti svārki,
Sudrabotas svārku pogas.
236 [Līvānu D].

- 470 -

58211.

Lai zaldāti, ko zaldāti,
Bet ko Rīgas jumpraviņas:
Baltām diegu zeķītēmi,
Sarkanām kurpītēm.
141 [Ivandes Kld].

58212.

Leiši leiši mani brāļi
Gaŗajām kabatām:
Ceļai teļu satikuši,
Iebāzuši kabatai.
427 [Tadaiķu Lp].

1. Nīcinieki, bārtinieki
Ar tām lielām kabatām:
Iet pa ceļu, satiek teļu,
Iebāž teļu kabatā.
343 [Rāvas Lp].

2. Rucaunieki mani brāļi
Ar tām gaŗām kabatām;
Iet pa ceļu, satiekas teļu,
Iebāž teļu kabatā.
Paiet mazu gabaliņu,
Nokož teļam kumāsiņu.
282 [Nīcas Lp].

58213.

Bātenieki jēru zagļi,
Ar gaŗāme kabatām;
Man nozaga mellu jēru,
Triju gadu kumeliņ'.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

58214.

Lepnis bija tēva dēls,
Vieni paši goda svārki;
I tiem pašiem goda svārkiem
Piedurknītes noplīsušas.
459 [Valgundes Jg].

1. Lepnajam tēva dēlam
Vieni paši goda svārki;
Tiem pašiem svārciņiem
Nav kņopītes aizkņopēt.
398 [Skrundas Kld].

58215.

Lepni lepni panākstu puiši,
Kad tie lepni uzvestos;
Gan tie pirka Rīgā sprādzes,
Tikpat bikses nokritušas.
192 [Kosas C].

58216.

Lepni jāja tautu dēls
Ar bērīti kumeliņ';
Vēl lepnāk tas izjāja,
Kam bij caunu cepurīte.
47 [Bēnes Jg].

58217.

Lepns bija tautu dēls
Šai dienā staigājot:
Zirņu bunti piekāries
Zvārgulīšu vietiņā.
85 [Dobeles Jg].

1. Lepnis bija tautu dēls
Šai dienā pucējies:
Varžu bunti piekāries
Pulkstentiņa vietiņā.
85 [Dobeles Jg].

58218.

Lepseriene savu meitu
Ķezberē audzināja;
Zari kleitu noplēsuši,
Dzijas vieni karājās.
203 [Kurmenes B].

58219.

Lela, gora Ludzoneica,
Kuopja lozdā rīkstu škeitu;
Lyuza lozda, krita maita,
Pleisa brunči čerksteidami.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58220.

Es sacēju tev, Aļosi,
Nakuop lozdā rīkstu škeit!
Lozda lyuza veikšējuos,
Bikses pleisa pleikšējuos.
465 [Varakļānu Rz].

58221.

Tei Teklīte elkšnī kuopa
Jaunu puišu skateitīs;
Lūza zors, krita Tekle,
Pleisa bruņču švierkstodami.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58222.

Lielā Līze panākstos
Lienētiem lindrakiem;
Pate slinka vērpējiņa,
Lindraciņu audējiņa.
520 [Zvārdes Kld].

58223.

Lielajam vedējam
Zīda svārki mugurā;
Tie nebija zīda svārki,
Tie bij veci ķelderīši.
339 [Raņķu Kld].

- 471 -

58224.

Lilējuos muoseņa,
Boltuos kleituos atbraukusja.
Sēņu kleitas mugurā,
Vaca žyda galstuceņš.
143 [Jāsmuižas D].

58225.

Agateite līlejuos,
Sešas boltas vylnoneitis.
Ka vajadzeja šurpu braukt,
Tynuos žyda lupotuos.
466 [Vārkavas D].

58226.

Līlejuos šis Pīters,
Maļni svuorki mugurā:
Muote eļkšņu pīskablēja,
Pušnuotini nūvuorēja.
389 [Silajāņu Rz].

1. Līlejuos šis Augusts
Malnajūs kuntužūs:
Muote dekšnu pīskablēja,
Pusnuotynu nūvuorēja.
389 [Silajāņu Rz].

2. Tis Augusts līlijuos
Malnajīm lindrakīm:
Muote elkšņu pīplāsuse,
Puškainīti nūmelnuojuse.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

3. Juoneišam malni svuorki,
Nava labi nūperveiti:
Muote elkšņu pīplāsuse,
Pušņuotiņu pīpervēja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Ludvikam malna sveita
Kai visim bogotim:
Muote pika nūpierkus',
Pusnuotynu apvyrus'.
503 [Višķu D].

5. Klimonami malnumeņi
Kei cytimi palākim:
Muotja zuoļu nūpierkusja,
Pušnuotinu nūvuorēsja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

6. Tys Juziks līlējās,
Buksteņus nosojūt:
Muote elkšņu pīplāsuse,
Nuotinīku nūvuorejse.
358 [Rugāju Abr].

7. Šys Piters līlējās,
Ka jis lels bagaturs:
Muosa kļošu izvuordēja,
Galipeškas sataisēja.
247 [Makašānu Rz].

58227.

Tai līlejuos tys Macuks,
Pīcu bikšu kuojeņā;
Vysu pīcu nūpleisušu,
Kai Rēzeknis Icukam.
35 [Baltinavas Abr].

58228.

Man bij viena veca kaza,
Simtu gadu piecdesmit.
Miķelīti, tu gan zini,
Padod man to asiņtrauki(?).
Āda būs tev kažociņš,
Tauku plēve cepurīte.
605 [Skolas].

58229.

Man noslīka zila kaza
Avotiņa maliņā,
Ciema puiši nodīrāja,
Zilas vestes gribēdami.
355 [Rucavas Lp].

58230.

Man pazuda aitas kuņģis
Pērnajā linājā;
Šogad viņu ieraudzīju
Anniņai galviņā.
270 [Mežotnes B].

58231.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Pērn pazuda teļa desas?
Nu ieraugu šoruden
Kaļķeniecei galviņā.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

58232.

Pērruden man pazud
Ganos vecs kājautiņs;
Šoruden es zīmēj
Īste brāl alsdodziņ.
288 [Nurmuižas Tl].

58233.

Apapā tralala,
Kur mans raibes kaķantiš?
Vageram kabate
Astiņ ven paredze.
445 [Ugāles Vp].

1. Ausā upsapsā,
Kur mans raibais kaķītis?
Astīt' vien paredzēju
Muižkungam kabatā.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

- 472 -

58234.

Es raugos, es skatos,
Kur melnais kaķentiņš?
Brūtes māsas kabatā
Asti vien kustināj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58235.

Kur ta nu mans raibais runcis?
Muižas Pēter' kabatā.
Pēteram aizejot,
Astiņ vien tik pazibēj'.
605 [Skolas].

58236.

Bādovos myusu buobis,
Ka kucīte izgaisusja.
Asti vin pasorgovam
Pi Aneitis ozutē.
26 [Asūnes D].

58237.

Aizpērnā gadiņā
Man nokrita sietaviņa,
Nu atradu šovakar
Šito puišu elsiņos.
159 [Jumurdas C].

58238.

Vēl man pazuda, vēl gālas drāna,
Vēl pernaij sienu, vēl laiciņai;
Vēl nezināju, vēl nu ieraugu
Vēl pirmajame, vēl brūgānam.
Vēl ja ar labu, vēl neatdosi,
Vēl pie baznīcas, vēl izganīš'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58239.

Es šķitu brāļam
Lastiņu krāgu:
Mana vecā sietaviņa
Pērnā gadā pazuduse.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58240.

Maņ izgaisa kačalāns
Pašā skūlas laiciņā;
Juoneišam biksītēs
Pa šķērsteli izabuosts.
174 [Kārsavas Ldz].

58241.

Man patyka tys puiseits,
Tuo puisīša capurīte;
Malnas bikses, malni svuorki,
Stundinīks kabatā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58242.

Man māsiņas apprecēj',
Ciema meitas vien neprec.
To tie dara melni spaiņi,
Melni krekli mugurā.
605 [Skolas].

58243.

Mans brālītis, tautu dēlis,
Abi jāja tautiņāsi;
Abiem dzieda lakstīgalas
Zobentiņa galiņā;
Abiem zieda seska astes
Cepurītes galiņā.
282 [Nīcas Lp].

58244.

Mātes austi gaŗi svārki,
Rīgā pirktas kamzolpogas;
Atpogāju gaŗus svārkus,
Lai redz meitas kamzolpogas.
3 [Adulienas Md].

58245.

Meitiņai, māsiņai,
Bumbulaini lindraciņi;
Apakš katra bumbulīša
Kroņa zosis vazājās;
Ik pacēla bumbulīti,
Rīgas pili ieraudzīja.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58246.

Maksinieku cūkganam
Bubuļains alsdodziņš;
Ik uz katru bubulīti
Simtiem utu, simtiem blusu.
102 [Dzirciema Tk].

58247.

Jaunās meitas lielījās:
Smalki aužot audekliņus.
Uz bubuļa uzkāpušas,
Rīgas pili ieraudzīja.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

58248.

Meita meita, meiten(īt)e
Nemāk kreklu salāpīt;
Skrien pa salu, prasa puišu,
Lai tie kreklus salāp(īj)a.
605 [Skolas].

58249.

Meitiņām, māsiņām,
Linu kreklis mugurā,
Apakšpusē zirgu deķis,
Tas vēderu brucināja.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 473 -

1. Līzītei, māsiņai,
Līdz pusei linu kreklis,
Tālāk nāca zirgu deķis,
Kas vēderu brucināj.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

58250.

Meitiņām, māsiņām,
Ap pleciem linu krekli,
Jau ap okstu lidināja
Strūdzenieku pātadziņa.
198 [Krustpils D].

58251.

Meitiņām, māsiņām,
Bubuļaini lindraciņi;
Labo vilnu atdevušas
Par vēdera braucīšanu.
149 [Jaunpils Tk].

58252.

Saimenieka meitiņām
Nava cimdu, nava zeķu;
Cimdus, zeķes izdalīja
Pa vēdera braucīšanu.
85 [Dobeles Jg].

58253.

Kur, buoleņ, bolti cimdi,
Rudeniņki rūceņuos?
Boltus cymdus i atdeve
Par vādara laitēšonu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58254.

Kur, Ženīt, i bolti cymdi,
Ka palāki rūceņuos?
Bolti cymdi vaceitei
Par ādara lādeišonu.
174 [Kārsavas Ldz].

58255.

Mūs' brālīša līgaviņa
Ar pogām nopogāta:
Priekšā pogas, pakaļā
Kā čigana kumeļam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58256.

Tei Pauleite, šur īdama,
Pūguos vīn pūguojuos;
Še atroda tuodus puišus,
Kas tuos pūgis izpūguoja.
236 [Līvānu D].

1. Panuoksneicys, šur braukdamys,
Pūguos vini pūguojuos;
Rušenīkūs tuodi puiši,
Kas tuos pūgys izpūguoja.
236 [Līvānu D].

2. Myus' Anīte, šur braukdama,
Pūguos vīn pūguojuos;
Myusu puiši gudri beja,
Vysas pūgas izpūguoja,
Pokolcičus izkratīja.
389 [Silajāņu Rz].

3. Šis bruoleits, šur braukdams,
Pūguos vīn pūguojuos;
Myusu meitas drūšas beja,
Vysas pūgas izpūguoja.
170 [Kapiņu D].

58257.

Es saceju tev, Tekleit,
Šyun pūdzeņu pi pūdzeņa!
Skaparūs i taidi puiši,
Tī pa vīnai izpūguos.
168 [Kalupes D].

58258.

Šei Geļīte, šur braukdama,
Pūguos vīn i pūguojuos;
Kad īguoja pyunītī,
Vysas pūgas izpūguoja.
389 [Silajāņu Rz].

1. Šei Zolīte, šur braukdama,
Vysas pūgas sapūguoja;
Ka ar puišim pyunītī,
Vysas pūgas izpūguoja.
389 [Silajāņu Rz].

58259.

Mūsu puiši lielījās
Lepnus svārkus šūdināt:
Blusu drēbe, utu pogas,
Gnīdas lika oderē.
211 [Ļaudonas Md].

1. Mūsu puiši lielījās
Rīgā svārkus šūdināt:
Svārkiem lika utu pogas,
Vestēm gnīdu oderītes.
211 [Ļaudonas Md].

2. Saimenieka dēliņš bija,
Brūnus svārkus šūdināja:
Svārkiem lika utu pogas,
Vestei gnīdu oderīt'.
241 [Lubānas Md].

3. (Tu), Pēteris, šurp nākdams,
Gana lepni pucējies:
Kamzoļiem gaļas āķi,
Svārkiem utu oderīte.
605 [Skolas].

- 474 -

4. Nu tu, Jānīt, šurp nākdams
Gana daiļi pucējies:
Svārkiem bija gaļas kņopes,
Vestei utu oderīte.
116 [Garozas Jg].

58260.

Mūsu mātes saviem dēliem,
Rīgā rotu šūdināj':
Zīda vestes, utu pogas,
Gnīdu ādu oderīt'.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58261.

Nāburg' tēvs savu dēlu
Prizierēt prizierēja:
Svārkiem lika utu pogas,
Biksēm gnīdu oderītes.
377 [Sāvienas Md].

58262.

Diezgan taisni mūsu puiši,
Vēl taisnāki siliņā:
Vestēm lika utu pogas,
Svārkiem gnīžu oderītes.
373 [Sarkaņu Md].

58263.

Myusu Ontons līlejuos,
Ka jis lels bagaturs:
Valna uoda mugurā,
Sānaleņa vādarā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Šis Ontons līlejuos,
Bagatura tāva dāls;
Šlomkas kažuks mugorā,
Sānolenes vādarā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

2. Bruolīšam nabogam
Skaists mēteļs mugurā;
( Skaists mēteļs mugurā,)
Sānaleņis vādarā.
605 [Skolas].

58264.

Līlejuos šys svuoteņis
Kai lelais muižinīks:
Sānaleņa čūksteņā,
Sapleiss bindžaks mugurā.
143 [Jāsmuižas D].

58265.

Podruškenis, rupuceiši,
Joppai mētels mugorā;
Joppai mētels mugorā,
Cysis vini vādarā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Podrukškjaņis, rupuceiši,
Joptvai mēteļs mugorā;
Joptvai mēteļs mugorā,
Vysys(?) viņ vādarā.
605 [Skolas].

58266.

Andrīvam bruoleišam
Joptvai mēteļs mugorāi;
Še pajādja teiras maizes,
Sānaleņas izkratēja.
295 [Ozolmuižas Rz].

58267.

Nikam nav tai gleiši
Kai ir gleiši Pīteram:
Bitvai mindels mugorā,
Vaca veize karmanā.
551 [Ludza Ldz apr.].

58268.

Myusu Brone līlejuos,
Kai jai skaista sukneite.
Ni bej vērts uz sukneites,
Ni uz pošas Broneites.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58269.

Myusu gola svuočeņai
Zalta kūrpis kuojeņā;
Viņa gola svuočeņai
Veižu nosta mugurā.
143 [Jāsmuižas D].

58270.

Myusu gola panuoksnim
Zalta kēdes vīn speidēj';
Viņa gola panuoksnim
Vaci striči koruojuos.
27 [Atašienes Rz].

58271.

Myusejom muoseņom
Suorti rūžu vainadzeņi;
Jyusejim bruoleišim
Dodžu kiuļi ozutē.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

58272.

Luočukeņi līlējas
Boltejūsi rēdiņūs;
Berzīseišu nabadzeņi
Boltejūsi kažukūs.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 475 -

58273.

Junkuram melni svārki
Kā (tā) kurmja muguriņ';
Vagaram, tam pelēki
Kā pelītes vēderiņš.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58274.

Mūsu lielajam brūtgānam
Zīda svārki mugurā;
Zīda svārki mugurā,
Zelta nauda kabatā.
398 [Skrundas Kld].

58275.

Mūs' meitiņas kā puķītes,
Sarkans rožu vaiņadziņš;
Tik vien tām vainas bija,
Cauri viņu lindraciņi.
245 [Lutriņu Kld], 519 [Zūru Vp].

58276.

Mūsu pašu meitiņāmi
Melni krekli mugurāji.
Eita mūsu cūkkūtīji,
Tur tos labi velējat!
261 [Mēdzūlas Md].

58277.

Mūsu meitas kaunējās
Darbos iet pastalām,
Tās apvilka, tās apāva
Peļādiņu zābaciņus;
Visi Rīgas runči vēkša,
Pa Kangaru staigādam'.
378 [Seces Jk].

58278.

Vedējiņi šurp atbraukti
Ar vīzītēm kaunējās;
Tie apmauca kājiņās
Peļu ādas zābaciņus.
24 [Asares Il].

58279.

Mūsu puiši lielījās
Rīgā pirkt vestes drēbi,
Sprīdi meta, orti deva
Par vecām suņu ādām;
Visi Rīgas runči vēkša,
Pa Kangaru staigādami.
337 [Rāmuļu C].

1. Mūs' Jānītis lielījās,
Rīgā pirkta bikšu drēbe;
Sprīdi meta, orti deva
Pa vecāmi teļādām.
248 [Mālpils Rg].

58280.

Myusu Juoneits pa kaļneņu
Uz ezeiša mugureņas;
Daguns ceļās augšuon syuču,
Bikšu storas pa zemeiti.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58281.

Mūs' vecam mācītājam
Govs šepte(?) galviņā;
Govs šepte galviņā,
Robainām maliņām.
93 [Dundagas Vp].

58282.

Nabogi, nabogi
Panuokšņu ļaudis:
Lelajom svādiņom
Pokolu krakly;
Pokolu krakly,
Saplāstys iuzys.
78 [Dagdas D].

58283.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi istabā:
Jaunā māsa vaiņagā,
Vecā māsa cepurē.
605 [Skolas].

58284.

Sen bijām dzirdējuši,
Nu esam ieraudzījuši:
Vecā māsa jaunajai
Ar vaiņagu panākšņos.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

58285.

Velētāja nepazina,
Kuŗa sieva, kuŗa meita;
Sievām bija micas galvā,
Meitām rožu vainadziņ'.
605 [Skolas].

1. Izkulnīca nepazina,
Kura sīva, kura muita [meita];
Sīvām bija micas galvā,
Muitām [Meitām] rožu vainadziņ'.
605 [Skolas].

58286.

Nākat, pieci kāzenieki,
Pret man' vienu panākstnieku!
Visus piecus sabāzīšu
Savā ūzu kulītē.
192 [Kosas C].

- 476 -

1. Nākat, piecas kāzenīcas,
Pret man' vienu panāksnieci!
Es jūs piecas sabāzīšu
Savā brunču kulītē.
192 [Kosas C].

2. Nākat, piecas panāksnīcas,
Uz vienas kāznīcas!
Visas piecas sabāzīšu
Savā bruņķu kabatā.
605 [Skolas].

3. Nāciet, visas panāksnieces,
Uz man's vienas kazenīcas!
Es jūs visas iznēsāšu
Savā brunču līkumā.
261 [Mēdzūlas Md].

58287.

Pieci tādi tautu dēli,
Pret man' vienu tautu meitu!
Visus piecus sabāzīšu
Savu brunču kabatā.
85 [Dobeles Jg].

58288.

Ne pašas Anniņas
Šī daiļā rota:
No ciema nesta,
Gar gūžu vilkta.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

58289.

Ne jau pašas daiļā rota,
Kad darbiņu nemācēja:
Ciemā tecēj', citiem prasīj',
I pārnesa sētiņā.
375 [Saukas Jk].

58290.

Na tovs, svuotiņ,
Tys gredzentiņš:
Nu cīma nesi,
Suns kuojā kūdja.
143 [Jāsmuižas D].

58291.

Pazymu Matiļdu,
Na sovu kleitu:
Nu cīma nese,
Suns kūdja kuojā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58292.

Neba tie, Anniņa,
Tavi lupatiņi:
Grobiņas žīdiņu
Satapināti.
197 [Krotes Lp].

58293.

Ne tie, Jāniņ,
Tavs paš drēbs:
No ciem cūkgan
Iztapant.
17 [Ances Vp].

58294.

Ne, zēniņi, jūsu bija
Tie baltie elcenīši:
Tos iedeva čigāniece
Par šīs nakts gulēšan'.
418 [Sunākstes Jk].

58295.

Anitei bolti kļoši,
Na jous pošas pierkti beja:
Puiškini jai nūpierkuši
Par naksnines gulējumu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58296.

Līlejuos šei Zosīte,
Skaistu zeiļu pīpierkuse,
Nasalīlej, visi zyna,
Ka na tovs pierkumiņš:
Tuos Preilīšu dāravuotas
Par naksiņas gulējum'.
389 [Silajāņu Rz].

58297.

Skaista čemme Anteitei,
Na juos pošas pierktu beja:
Kurpenieku Franča pierkta,
Par naksneņas gulējumu;
Par naksneņas gulējumu,
Par mutītes davumiņu.
89 [Dricēnu Rz].

58298.

Ko, puisīti, štātējies,
Tie jau tavi svārki nav:
Tos iedeva jaunas meitas,
Par naksniņas gulējumu;
Par naksniņas gulējumu,
Par mutītes devumiņu.
72 [Cesvaines Md].

58299.

Jānītim brālītim
Spīdēj' zelta gredzentiņš
Kreisajā rociņā,
Mazajā pirkstiņā.
To tam deva tautu meita
Par naksniņas gulējum'.
350 [Ropažu Rg].

- 477 -

58300.

Jānītim zīda šalle
Zem svārkiem glabājam'.
To tam deva tautu meita
Par naksniņas gulējum'.
350 [Ropažu Rg].

58301.

Aņeitei muoseņai
Šolka kleita mogorā.
Kei nabyus šolka kleita,
Bieržu žida duovinuota;
Bieržu žida duovinuota
Par naksniņas gulējumu.
358 [Rugāju Abr].

58302.

Tei Paulīte rūkas staipa,
Ruoda sovus gredzentiņus.
Ti nabeja pošas pierkti,
Tī puišanu īšķiņķāti.
36 [Balvu Abr].

58303.

Šei Verīte rūkas staipa,
Ruoda sovus gredzintiņus;
Cits bej zogts, cits maluots,
Cits nu puišu izmuonīts.
143 [Jāsmuižas D].

58304.

Vaclāvam pūgas speid,
Na juo tuos pūgas bej:
Nu kaimiņa da kaimiņa
Pa vīnai salaseitas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Pūga speid, pūga speid,
Na sovas pūgas!
Nu kaimeņa da kaimeņa
Pa vīnai salaseitas.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58305.

Juoneišam pūgas speid,
Na tuos tovas pūgas beja!
Par teirumu, par ūt(o)ru,
Nu kaimiņu salasītas.
551 [Ludza Ldz apr.].

1. Jozepam pūgas spīd,
Na tuos sovas pūgas beja:
Par kalneņu, par ūtoru,
Nu kalneņa salasētas.
314 [Pildas Ldz].

58306.

Ontonami pūgas speid,
Na tuos savas pūgas speid:
Kuorsavā i salaseitas,
Ap židīmi staigojūt.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58307.

Nāburdziņu puisēniem
Kroķēts krekls mugurā,
Tā kā mūsu krancīšam
Kroķēt' aste pakaļā.
439 [Trikātas Vlk].

58308.

Nāburg' māte goda sieva,
Godos vien taisījās:
Ne tai bija goda drēbes,
Ne ar goda lindraciņi.
129 [Gudenieku Azp].

58309.

Nāc ārā, tu Jūlīte,
Ko es tevīm pastāstīšu:
Cūkas tavu kleitu vilka
Pār sētsvidu stenēdamas.
605 [Skolas].

58310.

Nākat, meitas, skatīties,
Kādi ērmi sētmalā:
Suņi puiša bikses plēsa,
Aiz apakles turēdam'.
383 [Sērenes Jk].

58311.

Ne tās visas goda meitas,
Kas valkāja vaiņadziņu:
Cita piecu dēlu māte
Vēl valkāja vaiņadziņu.
347 [Rendas Kld].

58312.

Napateik maņ tī puisīši
Malnajom drēbītēm:
Tī ir meli, tī dzāruoji,
Tī meitiņu muonītuoji.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Man pateik tī puisīši
Ar molnim sardukim:
Tī ir zagļi, tī ir meli,
Tī meitiņu muonītuoji.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 478 -

58313.

Maņ tuos mjaitys napateik,
Kurom strupi lyndraceņi:
Tuos dzāruojas, tuos zagleitis,
Tuos puiškiņu muoneituojas.
89 [Dricēnu Rz].

58314.

Pateik maņ tys puiseits
Dzaltonom ūseņom:
Malni svuorki, malnis biksis,
Stundinīki karmanā.
170 [Kapiņu D].

58315.

Napīder, napīder
Tiem svārkiem tis ielāps;
Tiem svārkiem vajadzēj(a)
Sava austa ielāpiņa.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58316.

Nesēdi, Anniņa,
Jānīšam tuvu!
Jānīša svārciņi
Skutuļu pilni.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58317.

Naseņ beja tī laiciņi,
Ka Juonīts gonūs guoja;
Vīna stora nūšļukuse,
Kreisuo puse jyuziņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Naseņ beja tī laiceņi,
Ka Aļuks gonūs guoja;
Vīnas kuojas veizes beja,
Kreisuo puse iuziņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Naseņ beja tī gadeņi,
Kad Ignats gonūs guoja;
Obi veizis kreisā kuojī,
Kreisuo puse yuzeņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Nasjaņ beja tī gadeņi,
Ka Rapeits gonūs guoja;
Obi veizis kairuos kuojs,
Kairuo puse jyuzeņom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

4. Nasen beja tī gadiņi,
Ka Brigita gonūs guoja;
Obi veizes kreisuos kuojas,
Keiruo puse lyndrakim.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

5. Nasan beja tī gadeni,
Ka Leizeite gonūs guoja;
Vīnā kuojī veiza beja,
Kairuo puse ryndakam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

6. Es redzēju, tu tautīt,
Ka jyus mozs gonūs guoja;
Vīnā kuojā veize beja,
Kreisuo puse iuzenom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58318.

Nesmejaties, jūs puisīši,
Pa meitiņu skādītēm!
Paši sēd aiz galdiņa,
Cepures kroga pabeņķē.
216 [Lēdurgas Rg].

58319.

No kreklīna es pazinu
Tautu meitas tikumīnu:
Šā tā izmazgāts
Vienā duļķu ūdenī.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58320.

No tālienes es pazinu,
Kuŗš bij Kante, kuŗš Klāviņš:
Kantem bija šķelti svārki,
Klāviņam svilināti.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58321.

Nosalusi tautu meita,
Piecas sakšas mugurā;
Kā bitīte nenosala,
Vēji loka ozoliņu?
604 [Dažādi iesūtītāji].

58322.

Nu kurīnis tu, muoseņ,
Strupu eisu snuotineiti?
Ci vuorpstīte natecēja,
Ci jei pati natikleitja?
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Nu kurīnes tei muosiņa,
Strupu, eisu snuotinīti?
Vai jei beja natiklīte,
Vai vuorpstīte natecēja?
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

2. Nu kurini tī ļauteņi
Ar eisom drābeišom?
Voi lineņi naizauga,
Voi jī poši natikleiši?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 479 -

3. Kuo tys taids bruolitens
Eisajim kreklenim?
Voi jam lini naauguši,
Voi vuorpsteite natecēja.
326 [Preiļu D].

4. Kam tī bērniņi
Eisujim krakliņim?
Voi liniņi napaauga,
Voi vuorpsteite natecēja.
24 [Asares Il].

58323.

Nepieder zils ar melnu
Bez sarkana dzīpariņa.
Vai tev vien, netiklīte,
Madariņas neziedēja?
48 [Bērzaunes Md].

58324.

No tālienes es redze,
Kur ciere jauns mēts:
Nodripuš lindrag gal,
Sēņ kul mugure.
605 [Skolas].

58325.

No tālienes es pazinu
Ļoti čaklu tēva dēlu:
Neviksēti zābaciņi,
Neviksēts kumeliņš.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58326.

Nu Jānīts goda vīrs,
Nu aiz galdiņa sēdētājs;
Cik sen bija, kad redzēju
Ar caurām biksītēm.
99 [Dzelzavas Md].

58327.

Marteņai kopka šyuta,
Na pošai jai beja pierkta:
Puikim pierkta, pošai šyuta,
Desmit stīšku, greizu prīšku.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Zosītei jaka skaista -
Kas jū pierka, kas jū šiva?
Puiši pierka, pate šiva,
Desmit stišku, gludu prīšku.
35 [Baltinavas Abr].

2. Vereitei muoseņai,
Pa mūdei sukņa šyuta:
Desmit stīšku, greizu prīšku,
Greizejuom aprūcēm.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

3. Tai muosenai kopko pierkta,
Kas jai pierka?
Puiši pierka, pati šyva,
Desmit stišku, graizu prīšku.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58328.

Katiņai, māsiņai,
Sari aug mugurā;
Ik rītiņus kreklu vilka,
Sari kreklu noēduši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58329.

Juoneišam, bruoleišam,
Jauna šļipste pīdarē;
Jauna šļipste pīdarēja,
Vacī svuorki napīdar.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58330.

Jēkupome, brālīšam,
Sarkan, cauņu cepurīt';
Visapkārt suņu astes,
Vidū kaķi lukstojas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58331.

Jureišam capureite
Nu deveņu īluopeņu;
Deveitā īluopā
Kuce bārnus izvoduoja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58332.

Jurītim, brālītim,
Piecas zvaigznes cepurē;
Vai tev bija Ventspilē
Piecas brūtes baŗojamas?
339 [Raņķu Kld].

58333.

Medartam samta bikses,
Man pakulu lindraciņi;
čeikstin čeikst samta bikses
Uz pakula lindrakiem.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58334.

Jānīšam, brālīšam,
Nātna bikses kājiņās;
Nātna bikses noplīsušas,
Ar masiņu salāpīts.
413 [Stendes Tl].

- 480 -

58335.

Jānītim, brālītim,
Treji svārki mugurā;
Visi treji nolāpīti
Ar zaļiem ielāpiem.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

58336.

Aņitei, muosiņai,
Triju brunču mugurā;
Kas nu tūs vysu treju,
Vysi treji sapleisuši.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58337.

Juonīšami, bruolīšam,
Zvanens svuorku paleņā(?).
Ko pi meitu lavejuos,
To zvanens i skanejuos.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Alvīneji, muoseņai,
Zvaniņš brunču galiņā.
Cik uz puišim ladējās,
Zvaniņš tyuleņ zvanijās.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Anniņai, muosiņai,
Zvaniņš brunču maliņā.
Kā ar puišiem lavējās,
Tai zvaniņš skanējās.

58338.

Juoneišam zili svuorki,
Obi puses nūpleisušas.
Kauns jam beja cīmā īt,
I meitom ruodeitīs.
465 [Varakļānu Rz].

58339.

Jezupam vīna sveita,
I tei poša nūruduse;
Tū jis vylka uz baznīcu,
Tū ar meitas pyunītī.
466 [Vārkavas D].

58340.

Annai, māsai,
Tapinātas drānas:
Jaunrājienes mēlene,
Gŗavenes sudrabs,
Mauricienes lindruks
Trīs kabatāmi.
40 [Basu (Bases) Azp].

58341.

Juoneišam, bruoleišam,
Pīci jauni kažuceņi;
Kad jis īs ponuoksnūs,
Vysi pīci mugorā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58342.

Dadikami, bruolīšam,
Malnu jāru kažuciņš,
Sazagļuots, salasīts
Pa vīnaji uodiņai.
35 [Baltinavas Abr].

58343.

Muoriņai, muosiņai,
Pus pologa pyuriņā,
Ūtru pusi saplāsuse
Ar Stasīti škyunītī.
168 [Kalupes D].

58344.

Randaram lobys drēbes,
Oktai rydi naudas daudzi;
Lobu sirdi daruodēja,
Ka tys sīnu nyu žāluoja.

58345.

Muoriņai, muosiņai,
To i skaistas mainišneņas,
Šei Vereite napaspēja,
Ar puišim doncuodama.
168 [Kalupes D].

58346.

Antonam stuovys bikses,
Stuovi šuiti zuobociņi;
Jis varēja stuovi lēkt
Dziļas eļnes dybynā.
326 [Preiļu D].

58347.

Jānīti Jānīti,
Nevelc villāna biksas!
Villāna biksās
Nelaime ceļas.
112 [Ezeres Kld].

58348.

Gubanešku jauni puiši,
Vaci peļu zuobaciņi;
Skrīn pelītes peikstādamas,
Zuobaciņi čeikstādami.
143 [Jāsmuižas D].

- 481 -

58349.

Ernastam, brālīšam,
Strups deguns, lielas ausis;
Vēl lielāki brīnumiņi,
Tēva kamži mugurā.
279 [Naukšēnu Vlm].

58350.

Ustubiene goda sieva,
Nava goda krauzulīšu;
Būt' man ziņu atsūtīj'si,
Es būt' jēru nodīrāj'si;
Es būt' jēru nodīrāj'si,
Iedevusi krauzulīšus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58351.

Piebaldzēnu meitiņām,
Zābaciņi nesmērēti;
Pašas smēru apēdušas,
Kārumiņu mielodamas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

58352.

Geleitai, muoseņai,
Pylni pierksti gredzinteņu;
Pylni pierksti gredzinteņu,
Pylni kuorkli šyupeleišu.
Kas īdevja gredzinteņu,
Tys pakuora šyupeleiti.
365 [Sakstagalas Rz].

58353.

Ultrupienes dārga aube,
Bērzupienes vēl dārgāka;
Tādēļ tai vēl dārgāka,
Ka Rīgā nozagusi.
119 [Gaujienas Vlk].

58354.

Krasnagorkā skaisti puiši,
Koč nu čorta nūdeiruoti;
Bramanūs vēļ skaistuoki,
Kuces šyuti kožuciņi.
143 [Jāsmuižas D].

58355.

Griečelis panākstus
Pierktin pierka:
Trīs pāŗus iedeva
Pierkstaiņas gaŗzeķes.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58356.

Teterniku bagaturi
Boltajūs redeņūs;
Vilkavišu nabadziņi
Malnajūs kažukūs.
358 [Rugāju Abr].

58357.

Romans ora ceļa molā,
Juzas kuora bārza zorā;
Divi židi stabulēja,
Romans cybu grabynuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58358.

Puovuļeņ, zūsu gons,
Atsaguly ežmalī;
( Atsaguly ežmalī,)
Zūsis biksis plyukuoja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

58359.

Padodiet man guntiņu
Pa lodziņu maltuvē!
Piln' istaba svešu ļaužu
Ar tiem darvas kažokiem.
110 [Ērgļu C].

58360.

Padruškiņom, muoseņom,
Pokul' krakli mugorā;
Lai jī byutu pokul' krakli,
Ka jī bolti izvalāti.
503 [Višķu D].

58361.

Madaleitei, muosenei,
Keišu spuru priškauteņš;
Ka jis byutu keišu spuru,
Ka jis bolts byutu izvalāts.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

58362.

Aneitjai, muoseņai,
Da cičim pokolu krakli;
Nabyutu lela vaina,
Ka jī byutu bolti izvalāti.
503 [Višķu D].

58363.

Pagaid, suņs, dīvjereit,
Es tjev kraklu izmozguošu:
Dorukā mierkšu, palnūs likšu,
Tiergā reitā tjev puordūšu.
606 [Vitebskas guberņa].

58364.

Paldies saku Dieviņam,
Šogad bekas padevušās:
Ir tiem mūsu nāburgpuišiem
Zaļas bekas galviņās.
261 [Mēdzūlas Md].

- 482 -

58365.

Panāksnieku meitiņāmi
Skaliem pīti vēderiņi;
Cik pie puikām dazaspiedās,
Skali vien nograbēja.
46 [Beļavas Md].

58366.

Panaksnīku puisāni
Kai bajari sajuojuši:
Bolti krakli, zaļi lūki, [zaļ' ieloki?]
Augstas cauņu capurītes.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58367.

Panaksnīki līlejās,
Lobuos drēbēs gārbušīs;
Še saguoja Vilkavā,
Maisi vin mugarā.
358 [Rugāju Abr].

58368.

Panāksnieku sievīnām
Baltas zeķes kājīnā;
Vai tad tevi vells iespēra
Manā krēma spannelī?
282 [Nīcas Lp].

58369.

Undupim, bajāram,
Kreima mice galviņā;
Kreima mici iemantojis,
Kreima podu laizīdams.
85 [Dobeles Jg].

58370.

Panāksnieku meitiņām
Ķēves āda mugurā;
Ķēves āda mugurā,
Zirga riba pakausie.
211 [Ļaudonas Md].

58371.

Panāksnieki sabraukuši
Ar tām santa apkaklēm;
Nava mūsu bāliņam
Viena santa gabaliņa.
281 [Neretas Jk].

58372.

Panāksnieku meitiņām
Tādas kleitas mugurā:
Priekšā pogas, sānos šleipas,
Pakaļā vēžu bode.
211 [Ļaudonas Md].

58373.

Parudas, parudas
Grietiņas sagšas;
Caur zemi līdusi
Pie mana brāļa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58374.

Paskaties, tu Jānīti,
Kas tev gaŗi karājās:
Zīda puški, zelta ķēde,
Tie tev gari karājās.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

58375.

Paskatīs, tu muosiņ,
Kas zam golda līlījās:
Tam puisānam plotas bikses,
Tuos zam golda līlījās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58376.

Paskaties nu, māsiņa,
Kas tev sēž ieblakām:
Žīdu puika blakām sēž
Ar melnu manteli;
Apakš melnā manteļa
Viena maza dvēselīte.
335 [Puzes Vp].

58377.

Pasaveri, tu Antīt,
Tova algla(?) napuškuota,
Kam turēji tu naudinu,
Kam sudobra nanūpierki.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58378.

Pazaverīt, jūs ļautini,
Kas zam golda kvālojās:
Pīteram bikses dag,
Zilām zaļām zibenām.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

58379.

Pasaveri, tu svuoteņi,
Kas tovā sveitiņā:
Kukaineiši bolti, malni,
Vysi gaida tova lobumiņa.
357 [Rudzētu D].

- 483 -

58380.

Pazaklausīs, tu Pīter,
Kas aiz lūga gauži raud:
Madalīte gauži raud,
Gaida savu gredzeniņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

58381.

Pavasari tautu dēls
Zābakos vien staigāja;
Atnāks rudens, linu mārki,
Nespēs kaulus pavazāt.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

58382.

Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Vieni paši goda svārki,
Tie jau paši sadeguši.
149 [Jaunpils Tk].

58383.

Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Nodeg goda priekšautiņš,
Sadeg cauņu cepurīte.
572 [Tukums Tk apr.].

58384.

Līdzat, ļaudis, brīnīties,
Kādi lieli brīnumiņi!
Mūsu goda pavārienes
Skotelīte nosvilusi.
282 [Nīcas Lp].

58385.

Pavārami, nabagami,
Liela skāde notikusi:
Kamēr patsi gaļu vāra,
Tikmēr svārki sadeguši.
248 [Mālpils Rg].

58386.

Puisīšam, brālīšam,
Liela skāde lēkusies:
Vieni paši goda svārki,
Pieguļā sadeguši.
350 [Ropažu Rg].

58387.

Visiem ciema puisīšiem
Liela skāde notikusi:
Visiem bikses sadegušas,
Gali vien palikuši.
506 [Zaļenieku Jg].

58388.

Pazinu Aneiti
Steidzutīs:
Ceplī rūteņi
Kaļtējuse.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58389.

Pills beņķis piesēda
Lindruku vien,
Kur nu sēdēs
Biksainīši?
40 [Basu (Bases) Azp].

58390.

Plikšu plekšu tautu meita
Noplīsušiem lindrakiem;
Ne tā gāja laidarā,
Ne liniņus izravēt.
85 [Dobeles Jg].

58391.

Sajāja panāksnieki,
Nošļuka bikses.
Nezināja bikses siet,
Ne kumeļus kabināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58392.

Saka suņi lēkādami:
Ko tie plunči karājās?
Tauku plēve, jēra kuņģis
Pār pupiem karājās.
222 [Lielplatones Jg].

58393.

Sazamāvu treju brunču,
Gāju tautās ciemoties;
Saka puiši skatīdami:
Kas to čupu kustinās?
195 [Kraukļu Md].

58394.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Teicamo tēva dēlu:
Skuju bikses, skuju svārki,
Gaŗa tāšu cepurīte.
192 [Kosas C].

58395.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Daudzinātos puišu dēlus:
Zilas bikses, stulba ķēve,
Noplīsuša cepurīte.
335 [Puzes Vp].

- 484 -

58396.

Pūguota, pūguota
Grītiņai prīška;
Vēl myusu kucei
Vairuok ciču.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Pogāta, pogāta
Anis krustamuote;
Vēl mūsu kucei
Vairāk ir ciču.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

2. Pūgota, pūgota
Zoleitei jaka;
Vēl vairuok, vēl vairuok
Myusu cyukai ciču.
358 [Rugāju Abr].

58397.

Tys Onoprys līlajāsi,
Daudzi pūgu želetkai;
Kačinaji vaira ciču,
Na tav pūgu želetkai.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Tei Marīte līlijuos,
Cik ir pūgu jaciņai;
Vairāk ciču kačenei,
Nakā pūgu jaciņai.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

2. Krystamuotja tai sacjā:
Ir maņ pūgys kryutežā.
Vairuok ciču kačiņai,
Na tjav pūgu kryutežā.
247 [Makašānu Rz].

3. Tai sacīja Juonīts:
Daudz maņ pūgu kamzolā.
Vairuok kuoju myusu kaķam,
Nei tev pūgu kamzolā.
174 [Kārsavas Ldz].

4. Beniteji, muosiņai,
Vairuok pūgu kopkiņai;
Vairuok ciču kačiņai,
Na pūdziņu kopkiņai.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58398.

Primdā primdā jandālīt,
Pikšam raibi kamzolīši;
Ādamam bij samta svārki
Mātes šūta cepurīte;
Andrejam bij līki stilbi,
Velna šūti ķelderīši.
148 [Jaunpiebalgas C].

58399.

Puika puika, dūmi tovi,
Caura tova capureitja!
Tu mjaiteni gon mīlovi,
Mjaitys tevja namīloj.
326 [Preiļu D].

58400.

Puika puika, punduriņ,
Neej meitu pulciņā!
Meitas tavas vecas skrandas
Liks suņam purināt.
93 [Dundagas Vp].

58401.

Puisēniem, brālēniem,
Zaļas vestes mugurā.
Ko līdz jumis zaļas vestes,
Ka jums tukšas kabatiņas?
Šeķat, zēni, naģes paure,
Bāžat vestes kabatā!
355 [Rucavas Lp].

58402.

Tev, Jānīti, melna vesta,
Abas tukšas kabatiņas;
Še mana dūžiņa,
Bāz kabatā!
197 [Krotes Lp].

58403.

Ko, puisīti, lepojies,
Tukša tava kabatiņa;
Tukša tava kabatiņa,
Kā sunīša izlaizīta.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

58404.

Ieviņēje māsiņēje
Zila kleita mugurēje;
Ko līdz tava zila kleita,
Ka tev tukšas kabatiņas?
40 [Basu (Bases) Azp].

58405.

Puisīšami, brālīšami,
Viena bikse noplīsusi.
Otra bikse noplīsusi.
Kā tā bikse neplīsīs,
Jo kājiņas slīpi vilka?
46 [Beļavas Md].

58406.

Puiši meitas lūkojās,
Viena bikse noplīsuse;
Otru biksi suņi plēsa,
Pa krūmiem vazādami.
345 [Remtes Tk].

- 485 -

58407.

Puiši šuva brūnus svārkus,
Muižu meitas gribēdami;
Brūnie svārki noplīsuši,
Ne kalpones nedabūja.
374 [Sātiņu Kld].

58408.

Rāka rāka raibas kules
Ilzeniešu sētmaļos;
Kuŗi velni nu atgāde
Manas māsas istabā?
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58409.

Ec cik skaiški Brigitai
Skaistajuos drēbeitēs;
Duorte, kuce, napaspēja
Ar puišim pyuneitē.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58410.

Eckur bāda, eckur bāda,
Kai tam Anes svuotiņam:
Ūgle yuzuos īkrituse,
Puse storas atdaguse.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Ekur škode nūtykuse,
Kai tam Jureišam:
Ūgle storā īkrituse,
Galopejas izdagušas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58411.

Jānīšam, bāliņam,
Nelaimīte notikusi:
Biksēs ogle iekrituse,
Viena stara nodeguse.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Jānīšam, brālīšam,
Liela škāde notikuse:
Biksēs ogle iekrituse,
Biksēm stora nodegusi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

2. Myusu juonīšam, bruolīšam,
Lela bāda nūtykusja:
Ūgļa jiuzuos apdagušas.
Obi cyskas apdagušas.
591 [Ludzas apr.], 591 [Ludzas apr.].

58412.

Redz kai škaišķi pīdarēja
Šalka būrde Aneitei!
Ka dagāja tierga dīnas,
Pa būdimi būržu zagt.
389 [Silajāņu Rz].

1. Bronitei, muosiņai,
Zeida būrde bizītē,
Kad atguoja tierga dīna,
Pa tiergim būržu zogt.
466 [Vārkavas D].

2. Napīdar, napīdar
Verītei zeiļu eiļa:
Ka atguoja tierga dīna,
Jei pa būdem zeiļu zogt.
143 [Jāsmuižas D].

3. Nn. muoseņai
Šmuki zeilis pīdarēja:
Ka atgāja tierga diena,
Ei pa būdem zeiļu zogtu.
326 [Preiļu D].

4. Zeilūta, zeilūta
Petrulei prīška,
Kad atguoja tierga dīna,
Pa būdim zeilus zogtu.
326 [Preiļu D].

5. Redz kai skaiški Pīteram
Zalta brillis pīdareja!
Kai daguoja tierga dīna,
Pa būdimi briļļu zagt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

6. Redz cik škaiški pīdarēja
Anitei bolta kopka!
605 [Skolas].

58413.

Kur cēlās tai meitiņai
Tik dārga rota?
Tupu tupu, rāpu rāpu
Ap kaimiņu linu blāķi.
Ne tad tupu, ne tad rāpu,
Kai tai rota mugurā.
46 [Beļavas Md].

58414.

Kur cēlēs, nazacēlēs
Zentiņai duorgas ķemmes?
Tupu tupu, ruopu ruopu
Ap kaimiņa lynu bluoči.
358 [Rugāju Abr].

58415.

Kur cēlās puisīšiem
Tik šņorotas cepurītes?
Nāk rudens, gaŗas naktis,
No mārkiem linus velk;
No mārkiem linus velk,
No kūtīm jērus zog.
484 [Vestienas Md].

- 486 -

58416.

Gon pīdar i Pīteram
Boltu lynu apakleitja.
Kad pīnuocja rudineits,
Ap muorkimi lynu zogtu.
365 [Sakstagalas Rz].

58417.

Tai līlejās tys Juļuss:
Ir man jāru kažuceņš.
Kai atīt rudiņ' laiks,
Īt ap klāvim jāru zogtu.
314 [Pildas Ldz].

58418.

Tys Kazmers līlejuos,
Kad šūgad daudzi lynu tika,
Kad atguoja rudens laiks,
Ap muorkimi slaistejuos,
Kai štarkins [stārķis?] ļūdzejuos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58419.

Viņu cīma puiškiņanim
Vysim bolti kažocjaņi.
Atīt rudens, tymšuos nakts,
Īt pa klāvīm jāru zogtu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58420.

Redz kur vīri, redz kur zirgi,
Redz kur kupli kažociņi!
Nij tur vīru, nij tur zirgu,
Nij tur kuplu kažociņu.
373 [Sarkaņu Md].

58421.

Saiminieku dēliņam
Balti krekli, melni svārki;
( Balti krekli, melni svārki,)
Noplīsušas kamaniņas.
85 [Dobeles Jg].

58422.

Saimeniece bēdājās,
Kur būs ņemt miltu maisu;
Mūs' puišiem platas bikses,
Tie būs labi miltu maisi.
33 [Baižkalna C].

1. Saimenieks bēdājās,
Kur būs ņemti rudzu maisus;
Jānītim bij platas bikses,
Tās bij labas rudzu maisi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58423.

Saiminīks, saiminīca,
Dzenit kačus aizceplī!
Panuoksnim cauras biksis,
Kab jī škodis nadarīt.
389 [Silajāņu Rz].

1. Saiminīcas, saiminīcas,
Spīdit kači aceplī!
Meikulam ratis jyuzis,
Var jis škodi padarāt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kur tuos kuozu saimineicas,
Lai li svīš kači kambarī!
Juzeitei cauras bikses,
Ka jam škode nanūtyktu.
605 [Skolas].

3. Saiminīki, saiminīcas,
Slēdzit kačus kambarī!
Svuotiņami ratas ūzas,
Daudzi škodes pīdarēs!
182 [Kaunatas Rz].

4. Kuo tī muni kači ņaud,
Pa pasūli skraideidami?
Jureišam cauras bikses,
Kab jam škodja nanūtyktu.
35 [Baltinavas Abr].

58424.

Saimenieku meitiņām
Trīs kabatas lindrakos:
Vienā putra, otrā gaļa,
Trešā maizes gabaliņš.
125 [Grenču Tk].

1. Vakars māse
Trīš tūšs sāne:
Viene zup, viene gāļ,
Treše kaul skrabane.
93 [Dundagas Vp].

2. Saimeniek' dēlam trīs kabatas
Gaŗajās biksiņās:
Vienā maize, otrā gaļa,
Trešā ūsu suseklītis.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58425.

Tekleitei, muosiņai,
Treis karmani lyndrakā:
Vīnā spīgeļs, ūtrā
grebiņs,
Trešā zuoļu butelīte;
Trešā zuoļu butelīte,
Ar kū byudus riminēt.
389 [Silajāņu Rz].

- 487 -

1. Zolītei, muosiņai,
Treis kuldiņas lyndrakam:
Vīnā spīgels, ūtrā grebins,
Trešā zuoļu butelīte.
389 [Silajāņu Rz].

2. Myusu jaunai Mareitai
Treis karmani sukņeitī:
Vīnā špīgeļs, ūtrā grebiņs,
Trešā žyda buteļeitja.
174 [Kārsavas Ldz].

3. Gelītei, māsiņai,
Trīs kārmani lyndrakim:
Vīnā grebens, ūtrā spiegels,
Trešā zuoļu pudelīte,
Ar kū byudas šmarovuot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

4. Toņeitei, muosenei,
Treis kārmaņi sukneitē:
Vīņā spīgeļs, ūtrā
grebins,
Trešā zuoļu buteleite,
Ar kū vaigus maļavuot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

5. Brigitaji, muoseņai,
Treis karmani lyndrakam:
Vīnā beja spīgeleits,
Ūtrā beja grebineits;
Trešajā i karmanā
Byudu zuoļu buteleitja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

6. Geļeitei, muoseņai,
Treis karmani sukņeitē;
Vīnā stuovēj' grebeņeits,
Ūtr(aj)ā spīgeļeits;
Trešajā rumenceņis,
Ar kū būdus rumiņēt.
18 [Andrupenes Rz].

7. Viņa gola panuoksneicom
Treis kuldenis kleitenei:
Vīnā spīgeļs, ūtrā duki,
Trešā zuoļu butelīte,
Ar kū vaigus īsmērēt.
326 [Preiļu D].

8. Broņeitei, muoseņai,
Treis karmani lyndrakūs;
Vīnā spīgels, ūtrā grebins
Trešā pudras cibeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

9. Teklētei, muosiņai,
Treis kuldeņas lyndrokā:
Vīnā peipe, ūtrā moks,
Trešā zuoļu butelciņa;
Trešā zuoļu butelciņa,
Ar kū byudus šmaravuot.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58425v10.

Tekleitei, muosenai,
Treis kuldenis lyndraklim:
Vīnā spīčkas, ūtrā tabaks,
Trešā zuoļu butelīte,
Ar ko byudys maļavuot.
326 [Preiļu D].

58425v11.

Monitei, muosiņai,
Treis kuldeņas lyndrakā:
Vīnā peipe, ūtrā moks,
Trešā zuoļu buteleite,
Ar kū byudus šmaravuot,
Myusu puišus kairinuot.
163 [Kalētu Lp].

58425v12.

Anītei, muosenai,
Treis kūļdenis lindrakām:
Vīnā zīpis, ūtrā smāras,
Trešā zuoļu būtalite;
Trešā zuoļu būtalite,
Ar kū vaigus nūkruosuot.
326 [Preiļu D].

58425v13.

Ponaksnīku meitiņom
četros kešas pakaļā:
Vīnā rogs, ūtrā moks,
Trešā zuoļu buteleita,
Caturtā spīgeleits,
Pret kū pynkas sakrateit.
358 [Rugāju Abr].

58426.

Sieva mana Dočka,
Es pats Grunde.
Kādi mani krekli -
Šķeterētas dzijas.
236 [Līvānu D].

58427.

Sieviņ [Zirdziņ] manu muškatiņ,
Tu zin Rīgu, tu Tērbatu;
Veci puiši zilām biksēm,
Ne baznīcas nezināja.
48 [Bērzaunes Md].

58428.

Skaista skaista padruškeņa
Kai tei saulis jumproveņa:
Jai speidjāja zalta zeilis,
Sudobruoti gredzineņi.
18 [Andrupenes Rz].

58429.

Skaista skaista uobeleite,
Mozi skuobi uobuleiš';
Suortim vaigim cīma meita,
Saluopeitu vainadzeņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 488 -

58430.

Skrodeŗzeļļi,
vēveŗzeļļi,
Tie tik tādi puszaglīši:
Nozog mazus lupatiņus,
Uzšuj sevim bruslaciņus.
161 [Kabiles Kld], 605 [Skolas].

58431.

Skuju meži, skuju puse,
Skuju visas ataudziņas;
Skuju visas ataudziņas,
Skuju vīti vaiņadziņi.
Nu atnāca man' māršiņa
Mētru vītu vaiņadziņi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58432.

Sliņķes sliņķes mūsu meitas,
Salāpītiem lindrakiem;
Tās nosēda zirņu lauku,
Rācenīšus līdumā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58433.

Smiekla tika, kauna tika,
Meitām drēbes nemazgātas;
Tei, meitiņa, tava vaina,
Kam gulēji ar cūciņu.
143 [Jāsmuižas D].

58434.

Stagaram, vagaram,
Nava pogu kažokam;
Lieciet, puiši, pa grasim,
Pirksim pogas kažokam!
236 [Līvānu D].

58435.

Svuoteņš guoja svuoteņūs,
Lynu krakla gribādams;
Vacū suņi saplyukuoja,
Cyta jauna nadabuoja.
365 [Sakstagalas Rz].

58436.

Svuoteņš brauce svuoteņūs,
Lynu krakla grybādams;
Ni jam lynu, ni pokolu,
Suns vacū saplyukuoja.
182 [Kaunatas Rz].

1. Kuozūs eju, ( kuozūs eju,)
Linu krakla gribādama;
Ni ir linu, ni pokolu,
Suņs vacū splyukuo.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58437.

Svuoteņš braucja svuoteņūs,
Gara krakla gribādams;
Ka tu gribi gara krakla,
Ņam ar vysim pastainim!
89 [Dricēnu Rz].

1. Svātiņš brauca svātuņos,
Gaŗa krekla gribēdams;
Ja tu gribi gaŗa krekla,
Ņem ar visu pieroteni.
89 [Dricēnu Rz].

58438.

Sveši ļaudis, sveši ļaudis,
Dīrājat kumeliņu!
Brūte sēd klētiņā
Basajām kājiņām.
344 [Rembates Rg].

58439.

Šādi veči, tādi veči,
Šito veču napanāk;
Šito veču cepurītes
Dažas speltes izlodāšas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

58440.

Še sanāca šādi tādi,
Viksētiem zābakiem;
Es ar kārkla vīzītēm
čaukstināt čaukstināju.
119 [Gaujienas Vlk].

58441.

Še atbrauca Rīgas puiši
Skrandainām biksiņām;
Kad ieraudzij' suitu meitas,
Visas skrandas nopurēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58442.

Še sabraucja panuoksneicys
Skuordainim pastaiņim;
Myusu puiši dazadyura,
Skuordi viņ saskanēja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Ša atbrauce tei Aņeite,
Ar tīm skuorda lyndrakim;
Myusu puiši dasadyure,
Skuordi vīn nūbrakšēja.
247 [Makašānu Rz].

- 489 -

2. Ši atbraucja myus' Juonīts
Suordejom biksītem;
Myusu meitas dasadyura,
Skurdas vin sakloudzēja.
365 [Sakstagalas Rz].

3. Atbrauce tys Jureits
Skuordojuom bikseitēm;
Myusu cyukas dasadyure,
Skuordi vīn sagrabēja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

4. Sabraucja padruškys
Kuodruotim lyndrakim;
Myusu puiši dasadyuŗa,
Kodri viņi satrekškēja.
182 [Kaunatas Rz].

58443.

Šei Zuzona, šur braukdama,
Skuorda kuoŗa prīškauteņ';
Skuordi vīni saskaņāja
Ar puišimi peuneitī.
326 [Preiļu D].

58444.

Še atbraucja tys Juoņeits,
Ar tū eisū biņdzjukeņu;
Atsasāda pi gaļdeņa,
Īraudzēju dziņdzjukeņu.
247 [Makašānu Rz].

58445.

Še atbrauce ezirīši,
Poši lely bagatnīki:
Veižu kules mugurā,
Cytas slūksnes ozutē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58446.

Še tādi nebija,
Kur tādi radās?
Stūŗaini, ļipaini,
Trīsžuburaini.
94 [Dunikas Lp].

58447.

Še tādu nebija,
Kādas nu sanāca:
Strīpainas, rūtainas,
Lielām ausim.
605 [Skolas].

58448.

Ša taidi atjuoj,
Ša taidu nava:
Poši nuotyni,
Vylnonom drēbem.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58449.

Šē taidi i sabrauce,
Šē taidu i nabeja:
Poši to palāki,
Vylnonom i ausim.
35 [Baltinavas Abr].

58450.

Še atbraucja ponuoksnīši,
Lelu tāvu bagaturi:
Teļu kurpes, cysu briles,
Prauli vin i vādarā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58451.

Šim puisītim cepur' vietā
Tauku plēve galviņā;
Kad izgāja pie zirgiem,
Vārnas taukus noēdušas.
413 [Stendes Tl].

58452.

Šis Juoneitis līlejās,
Ka boguota tāva dāls,
Muosai braucja ponuoksnūs
Saluopītom biksītem.
414 [Stirnienes Rz].

58453.

Šis Juonīts līlījās,
Pats līlais bagaturs:
Zorna jūzas, piušļa krakls,
Barabana capurīte.
559 [Rēzekne Rz apr.].

58454.

Šis Andrejs i lilējuos,
Kai lilaisi muižinīks.
Zuobaceņi kuojiņuos
Nu tom peļu uodiņom.
389 [Silajāņu Rz].

58455.

Šys svuotiņš līlējuos
Kai lelais muižinīks.
Dīgi vīn koruojās,
Kur vakar luopējuos.
644.

58456.

Atsaver, tu Marīt,
Kas tovā pakaļā;
Tys dzīdeiņš karinej,
Ku vakar luopejīs.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 490 -

58457.

Šitie puiši lielijās,
Rīgā pirkti jauni svārki;
Olektē kvartu deva,
Par vecām kaķādām.
476 [Vecpiebalgas C].

58458.

Šys Pīters, šur braukdams,
Tai vīn i štuotējuos:
Šyva sev stuovu biksis,
Stuovu šyutus zuobaceņus,
Lai varēja pūru brist
Pēc tim citim valnānim.
357 [Rudzētu D].

58459.

Šitie puiši no muguras
Kā tētiņi izskatās:
Tēva svārki mugurā,
Mātes brunči oderē.
242 [Lubejas Md].

58460.

Ko jūs, puiši, lielāties
Ar to savu tikumiņ'?
Tēva svārki mugurā,
Mātes brunči oderē.
592 [Madonas apr.].

58461.

Mūsu puiši lielījās
Gan bagāti tēva dēli:
Viena pate zīda šlipse,
Tā no žīda palienēta.
335 [Puzes Vp].

58462.

Līlejuos šys Ontons,
Pats lelais bagaturs;
Vīna sveita mugorā,
Tei nu žyda nūlaveita.
170 [Kapiņu D].

1. Tai līlejuos šis puiseits:
Bagatura tāva dāls.
Vaca sveita nūlopāta,
Tei nu žeida palīneita.
182 [Kaunatas Rz].

2. Šis Ontons līlejuos,
Bagatyra tāva dāls;
Vīna malna sveitinīte,
Tei nu Judkas pažičīta.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

3. Kū tu lygu līlejīs,
Vai es tevi nazinuoju?
Malna sveita mugorā,
Tei nu žida pazicēta.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58463.

Jaunajam bruolīšam
Vīna sveita mugorā;
Vīna sveita mugorā,
Tei nu žīda nūlaupīta.
170 [Kapiņu D].

58464.

Ko jūs, meitas, lielaities,
Es jau jūsu godu zinu:
Vieni paši porķa brunči,
Tie ar žīdu parādā.
242 [Lubejas Md].

1. Stanislavis līlejas,
Ka bagota tāva dāls;
Vīnas pašas parča bikses,
Tās pi Zamkas paradā.
236 [Līvānu D].

2. Štātejuos šis Viktors,
Na ar sovu štātējuos:
Vīnas beja samta bikses,
Tuos nu Reigas paruodā.
466 [Vārkavas D].

3. Šis Joneits līlejuos,
Tik lels mantinīks:
Vīnis patis samta bikses,
Tuos Reigā porodā.
168 [Kalupes D].

58465.

Tys Jezups lilejuos,
Ka jis lels bagatnīks;
Biksis kuojā, tuos na poša,
Tuos nu sābra daravuotas.
89 [Dricēnu Rz].

58466.

Tys Juonīts leļejos,
Ka jam ira malnas bikses;
Tuos nabeja tovas bikses,
Tuos beji veco Meiškas bikses.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58467.

Vieni paši goda svārki
Saimenieku dēliņam,
Ir tie paši palienēti
No kaimiņu puisīšiem.
552 [Madona Md apr.].

- 491 -

58468.

Skaistas drēbes Moriņai,
Na jās pošas skaistas beja:
Jei dzeivova gorodā,
Žeids īdeva porodā.
168 [Kalupes D].

1. Līlejuos Aglyuneiši,
Lobom drēbem sabraukuš':
Jyus kolpojit Vyšku žeidim,
Žeidi devja porodā.
143 [Jāsmuižas D].

2. Lilejuosi Dervonīši,
Lobuos drēbēs sagērbušīs;
Jī kolpuoja vysim židim,
Židi devja poruodā.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

58469.

Tai sacēja tei Muoreņa,
Ka jei dzeivoj gorodā;
Lai jei dzeivoj gorodā,
Brunčus jāmja porodā.
174 [Kārsavas Ldz].

58470.

Šitie puiši lielījās,
(Ka) bagāti tēva dēli;
Vieni paši melni svārki,
(I) tie paši noplīsuši,
Uz meitām staigājot.
192 [Kosas C].

58471.

Tys Puovuls lilejuos,
Ka jis lels bagaturs;
Vīna poša bikšu stora,
Tei da zemes nūpleisuse.
247 [Makašānu Rz].

58472.

Tys Juoneitis līlējās,
Ka jam ir duorgas drēbes;
Vīna poša sierma sveita,
Tei da zemes rospleisuse.
559 [Rēzekne Rz apr.].

58473.

Jaunas meitas lielijās
Ar saviem lindrakiem:
Vieni paši parķa brunči,
Tie pie dirsas pielipuši.
605 [Skolas].

58474.

Staltajam Jāņu puišam
Vienas pašas brūnas bikses,
I tās pašas noplīsušas,
Ap meitām lokoties.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

58475.

Tam pašam brammaņam
Vien svārk mugre,
Tas tos pašs nodance,
Gar mētam lēkdams.
372 [Sarkanmuižas Vp].

58476.

Kārlīšam, brālīšam,
Bikšu priekša nodilusi;
Bikšu priekša nodilusi,
Uz meitām velkoties.
319 [Plāteres Rg].

58477.

Šei Katrīte līlejās,
Nāsūt vilka redzējus';
Muote vilku nūsytuse,
Kažukam apakli izlykuse(?).
414 [Stirnienes Rz].

58478.

Šei Muoreņa, šur braukdama,
Prišeitīs prišējās:
Vīnu zeili prīškā sēja,
Ūtru sēja pakalī.
18 [Andrupenes Rz].

58479.

Šim puisīšam, Laurīšam,
Kuiļādiņas zābaciņi,
Ne tie klaudz, ne tie čīkst,
Tie ir labi meitās iet.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58480.

Šmirgā smērgā pedelieši
Ar tām peļu pastalām!
109 [Ērķemes Vlk].

58481.

Šogad meitas kamašās,
Baltās diegu zeķitēs;
Līdz citam rudeņam
Staigās - nagi nosaluši.
119 [Gaujienas Vlk].

58482.

Šviku švaks panāksnieki
Pa krūmiem sienu plāv';
Īss krekliņš, bez biksām,
Odi ciskas lupināja.
211 [Ļaudonas Md].

- 492 -

58483.

Talcenieki talkā brauca,
Talka drēbes mugurā;
Krija svārki, lūka bikses,
Trīs pumpuru cepurīt'.
476 [Vecpiebalgas C].

58484.

Tas puisītis lielījās,
Bagātīgs tēva dēls:
Vasariņas vidiņā
Kails tecēja druviņā.
358 [Rugāju Abr].

58485.

Tas Jānītis lielījās,
Bagātais saiminieks;
Visi tavi rudzi mieži
Vienā bikšu kabatā.
291 [Orgresgala Rg].

58486.

Tys Pīters līlējuos,
Jauni svuorki mugorā;
Kaidi tī tev jauni svuorki,
Īluops pošā mugorā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58487.

Tys Pīters līlijuos:
Lobas drēbes sataisēju,
Zornu jyuzas, pyušļa krakls,
Meizaļnīka capurīte.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58488.

Tys Pīters līlējuos,
Ka jam šmukas bikseites;
Klimanceņa tuos sašyva
Vacim buobu pastainim.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Tys Pīters līlējuos,
Ka jam smukas yuzeņas;
Stepceite tuos pašyvuse
Nu vacīm buobu pastaiņim.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Tys Pīters līlejuos,
Ka jam smukas jyuteņas;
Stepeite tuos šosyvuse
Nu vacimi postolim.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

3. Pīterami plotas bikses,
Kas tuos plotas izšivis?
Leigaviņa, šivējiņa,
Tei tuos plotas izšivuse.
414 [Stirnienes Rz].

4. Izidoram plotas bikses,
Kas juos plotas plotynova?
Kozupūs ir taida Ana,
Tei jam bikses izpūgova.
143 [Jāsmuižas D].

58489.

Tas tautietis lielijās,
Ka tam dārgi pulksteniņi,
Vīžu auklas, mazgu gali
Pāri ceļiem karājās.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Tas Antiņš lielijās,
Ka jam zelta stundinieks,
Vīžu auklas, megli galos,
Pāri ceļiem tilikāja.
89 [Dricēnu Rz].

2. Tys Pīters līlējās:
Ir man zalta stundinīks,
Veižu auklys, mozgi golā,
Tī ap celim kratējuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Tys Kazmirs līlējās,
Ka jam duorgi stundinīki.
Veižu auklas, mozgi golā,
Tī jam duorgi stundinīki.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

4. Līlevos tys Joneits,
Ka jam duorgi stundinīki.
Vacuo veize, garuom aukluom,
Tei da zemes korinej.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58490.

Odumiņš līlejuos,
Šam ir zalta stundiniks.
Veižu auklom, daudzi mozgu,
Tuos par celu karinej.
89 [Dricēnu Rz].

58491.

Tys bryugons liļējās
Ar tīm zalta stundinīkim:
Veizis auklys sasaisteitys,
Ap pus celim tirlikoj.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58492.

Tys Juoneits līlejās:
Ir man zalta stundinīks.
Vaca veize karmanā
Auklas vīn karinej.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 493 -

1. Tys Juonīts i līlējuos,
Ka šam zalta stundinīks.
Vacuo veize ozutēji
Auklas vīn i karinej.
35 [Baltinavas Abr].

2. Tovs buoleņis lēlejās,
Ka jam zalta pulksteneits.
Vaca veize karmanā
Auklis viņ kariņēja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

3. Tys ponuoksnis līlējās,
Ir maņ duorgi stuņdiniki.
Vaca veize kārmanā
Auklas viņ lecinēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

4. Tys Juoneits līlejuos,
Ka jam duorgi stundinīki.
Vacuo veize kabatā
Kērves vīn karinej.
247 [Makašānu Rz].

5. Tys Mataušs līļājās:
Ir man zalta stundinīks.
Veizja ai ūsom karmanā
Auklys vin karinej.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58493.

Tys Pīters līlejuos,
Ka jam zalta stundinīki.
Šaidas taidas veižu auklas
Pa kryutežu pīstaipītas.
247 [Makašānu Rz].

58494.

Tys Juonīts pazateica,
Ka jam zalta stundenīks.
Solmu ceps par vādaru,
Vacuo veize kārmanā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Kristatāvs pasateica,
Ka jam zalta stundinīks.
Solmu kēde por vādaru,
Vacuo veize kabatā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

2. Nazalilīls, tu meitiņa,
Ka tev zalta stundinīks!
Solmu cep' par vādaru,
Vaca veize kārmanā.
472 [Vecgulbenes Md].

58495.

Tautu dēls lielījās,
Ka tam zelta pulkstenīts.
Tas nebija pulkstenīts,
Tā bij raiba bikšu poga.
241 [Lubānas Md].

58496.

Stanislavs līlējuos:
Symtu rubļu stundinīks.
Tur nabeja stundinīks,
Rutka škēļa kuldiņā.
466 [Vārkavas D].

58497.

Lilejuos šis puiseits:
Symtu rubļu stundinīks.
Atsagrīž rutku škēli,
Īsobuož kuldeņā.
143 [Jāsmuižas D].

58498.

Līlejuosi šis Puovuls,
Ka šam zalta stundinīks.
Cisu cepka par vādaru,
Rutka škēle kuldeņu [kuldeņā].
326 [Preiļu D].

58499.

Tu, Verīt, līlējīs,
Ka tev zalta stundinīks.
Rutka škēle kabatā,
Teļa zornas apkaklē,
Tys ir tovs stundinīks.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58500.

Līlejuos šys Vinceitja,
Šim (ir) labi stundinīki.
Kuorški vin karojās,
Rutki šķāļa kuldiaļā.
143 [Jāsmuižas D].

58501.

Šis Grigors līlejuos,
Ka šam zalta stundinīks.
Rutka škēle karmonā
Suna zornas važeņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58502.

Tys Juonīts lilejuos,
Ka jam zalta stundinīks.
Tys nabeja stundinīks,
Vaca suna guocinīks.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 494 -

58503.

Tys Gabruss līlējuos:
Ir man zalta stundinīki.
Silču čokas karmanā,
Tys dūmuoja stundinīki.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58504.

Tys Juoneits līlējās,
Ka jam zalta stundinīks.
Kas tys valns par stundinīku,
Ka juo cytim naruodēja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58505.

Tys Ontons līlējuos,
Ka šam duorgi stundinīki.
Stundinīks stuovēja kapeiku(?),
Pats kapeikys nastuovēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58506.

Miķeļami, bruoleišami,
Suns atruovja stundinīku.
Liksim, buobys, pa grošami,
Pierksim jaunu stundinīku!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Juoneišam, nabogam,
čorts izruove stundinīku.
Licit, buobys, pa grošam,
Piercit jaunus stundinīkus!
365 [Sakstagalas Rz].

2. Jurīšam, bruolīšam,
Suns atruovja stundiniku.
Licit, puiši, pa grošam,
Piercit jaunu stundiniku!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58507.

Tys Juoneits sovu skustu
Rūkā vīn i vuočinuo;
Maņ skaistuoka sītaveņa,
As ļaudim naruodēju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Juoneits sovu nūslauceni
Rūkā vīn i vācynuoja;
Maņ lobuoka sītaviņa,
Es i ļaudim naruodēju.
182 [Kaunatas Rz].

2. Tei Madaļa mutis autu
Rūkā viņ i vācynuo;
Maņ skaistuoka sītoveņa,
Es laudimi naruodēju.
174 [Kārsavas Ldz].

3. Tys Juoneits nezdauciņu
Rūkā vīn vācinuoja;
Man lobuoki kuojas auti,
To es ļaudim naruodeju.
576 [Varakļāni Rz apr.].

58508.

Tys Ontons muti slauka,
Ruoda sovu mutis autu;
Maņ teiruoks kuojis auts,
As ļaudimi naruodēju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Tys Mārteņš muti slauka,
Ruoda sovu mutes autu;
Man teiruoka siteneite,
I es tev naruodēju.
358 [Rugāju Abr].

58509.

Šī Antuse sav' šņūcīti
Rūkā vīni vāčināj';
Tis nabija pošas pirkts,
No puišķiņa dāravuots.
559 [Rēzekne Rz apr.].

58510.

Tys Ontons rūku staipa,
Ruoda sovu gredzineņu;
Kab tu tai i nūzagrīztu,
Kei tys tovs gredzineņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58511.

Tautīt, tavu drūsu pruotu,
Tik boguotu nycynuot;
Skaņ zeil(īt)es man maļūt,
Gredzintiņi velejūt.
503 [Višķu D].

58512.

Tautu dēls lielijās
Villainiem kamzoļiem,
Piecas sirmas kazas spalvas
Tautu dēla goda drēbes.
224 [Lielvārdes Rg].

58513.

Tautu dēls lielījās,
Treji svārki kambarī;
Kad aizgāju, tad redzēju,
Skrandainīšus mugurā.
85 [Dobeles Jg].

58514.

Nāburgpuiši lielījās,
Trejas bikses mugurā;
Es aizgāju, es redzēju
Vienas pašas parķa bikses;
Vienas pašas parķa bikses,
Tās no žīda parādā.
301 [Palsmaņa Vlk].

- 495 -

58515.

Tauren's meitas lielījās,
Braukšot Rīgā kleitas pirkt.
Es aizgāju, es redzēju:
Vienai īsi, otrai gaŗi,
Tai trešaji zirga ādas.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

58516.

Mūsu meitas lielījās,
Smalk' aužot audekliņu;
Es aizgāju, es atradu,
Maša brunči mugurā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

58517.

Mūsu meitas lielījās,
Tīrā zīdā staigājot;
Aizgājām, tad atradām
Bez brunčiem pagultē.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

58518.

Jauni puiši lielījās,
Guļot zīda palagos;
Es aizgāju, es redzēju
Žurku ādu deķītie.
241 [Lubānas Md].

58519.

Tautu dēls lielījās,
Ka tam cauņu cepurīte;
Mūsu ciema nabadziņš
Atdev's savu jērenīcu.
241 [Lubānas Md].

58520.

Tautu dēls lielījās:
Smalki krekli mugurā.
Mūsu ciema meitiņām
Vēl smalkāki pelnu maisi.
241 [Lubānas Md].

58521.

Tautu meita lielījās,
Zīdiem kreklu tamborēt.
Es redzēju baznīcā
Teļa ādu mugurā.
72 [Cesvaines Md].

58522.

Tautu meita lielījās:
Pieci podi smalku linu;
Kur tev bija pieci podi?
Līdz pupiem linu kreklis;
Līdz pupiem linu kreklis,
Apakšā maisa drāna.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Tautu meita lielījāse:
Pieci podi lini auga;
Ko vērts tavi pieci podi?
Lidz pupime linu kreklus.
129 [Gudenieku Azp].

58523.

Taut meit lielijes:
Es samt vien valke.
Atnāc ciemiņ -
Atšķērpain lindraciņ.
93 [Dundagas Vp].

58524.

Tai daudzynoj tū Margitu
Kvarbatkeņu sitējeņi;
Uz tuo poša šņukureiša
Vaca teikla gabaleņš.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Tai slavynoj tū Juoneiti
Bogotū i tāva dālu;
Uz tuo paša šnukureiša
Vacuo teikla gabaleņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58525.

Tā tā īstā brūtes māsa,
Ar tām kuiļa nadzenēm;
Ar tām kuiļa nadzenēm,
Kašķainām lūpiņām.
85 [Dobeles Jg].

58526.

Tā Mīlīte priecājās,
Ruļļa mice galviņā.
Nepriecājies, tu Mīlīte,
Rullēs tavu vēderiņu!
193 [Krapas Rg].

58527.

Tuo gola svuočiņai,
Keišu spuru prīškautiņš;
Lai jis byutu keišu spuru,
Ka jis byutu izvalāts.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

1. Muosenai, švācinai(?),
Keišu spuru prīkšauteņš;
Lai jis jira keišu spuru,
Ka jis balši izmazguots.
143 [Jāsmuižas D].

- 496 -

58528.

Tei Salmīte Leipainīte,
Jei muocēja lēpotīs:
Jei sašiva taidas kleitas,
Pīcas ļipas pakaļā;
Draudzīnēs še īdama,
Sovas ļipas ruodīdama.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58529.

Te nu tev, bāleliņi,
Treju gadu teicamā:
Vieni plāni lindraciņi,
Tie paši palienēti.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

58530.

Tev, meitiņa, vācu drēbe,
Tev trūkst vācu valodiņa.
Sēdi kuilim mugurā,
Mācies vācu valodiņu!
605 [Skolas].

1. Anniņai, māsiņai,
Vācu drēbes mugurā;
Vācu drēbes mugurā,
Nemāk vācu valodiņu.
Ej pie manas mellās cūkas,
Mācies vācu valodiņu!
126 [Grobiņas Lp].

58531.

Tev, puisīti, mellas drēbes,
Tukšas tavas kabatiņ's;
Visu naudu tu atdevi
Par meitiņas mīlēšan'.
204 [Kursīšu Kld].

58532.

Tev, puisīti, labas bikses,
Trīsstūŗaina kabatiņa:
Vienā stūrī gani gana,
Otrā stūrī pieguļnieki;
Trešā stūrī trīs kuņiņas
Sav's kucenus audzināja.
70 [Cēres Tl].

58533.

Jānīšam, brālīšam,
Triju stūŗu cepurīte:
Vienā stūrī raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi;
Trešajā stūrītī
Zelta maisi paglabāti.
298 [Pabažu Rg].

58534.

Jurītim, brālītim,
Triju stūŗu cepurīte:
No tā viena govis dzēra,
No tā otra kumeliņi;
Tai trešā stūrītē
Kaķe bērnus nomazgāj'.
605 [Skolas].

58535.

Tam svainīšam, tam brālīšam
Triju putnu cepurīte:
Bij sunīšu, bij kaķīšu,
Bij pērnajo kumelīšu;
Suņi rēja, kaķis vēšķa,
Kumeliņi bubināja.
355 [Rucavas Lp].

1. Jānītim, brālītim,
Trīs stūrīšu cepurīte:
No sunīša, no kaķīša,
No pērnā pussuķīša.
197 [Krotes Lp].

2. Saimniekami, bajārami,
Trim stūŗiemi apakšbikses:
Vienas(?) suņa, vienas(?) kaķa,
Vienas(?) raiba siventiņa.
85 [Dobeles Jg].

58536.

Panāksnieku sieviņām
Treju taku kamzolītis:
Pa to vienu blusas līda,
Pa to otru žīdi brauca;
Pa to trešo plato taku
Icis siļķes vizināja.
39 [Bārtas Lp].

58537.

Jānītime, brālītime,
Treji taki pār muguru:
Pa to vienu leiši brauca,
Pa to otru bajāriņi;
Pa to trešo vecas meitas
Pie Jānīša sērstu nāca.
202 [Kurmāles Kld].

58538.

Tās Anniņas skotelīte -
Ceļu ceļi izbraukāti:
Pa to vienu kungi brauca,
Pa to otru stārastiņi.
291 [Orgresgala Rg].

- 497 -

58539.

Vecajam Sīmanim
Trijstūrain cepurit:
Viena stūri malku cirt,
Otra stūri žagariņs,
Trešajami stūriti
Polits darvu dedzinaj.
95 [Duntes Vlm].

58540.

Te atjāja tautu dēls
Triju stūŗu cepurīti:
Tai vienā kucentiņi,
Otrā mazi kaķēniņi;
Tai trešajā stūrītī
Vārna bērnus pataisīja.
398 [Skrundas Kld].

58541.

Saimniekam, bajāram,
Trījstūŗaina cepurīte:
Vienā stūrī sīka nauda,
Otrā cūka, siventiņi;
Trešajā stūrītī
Raiba kaķe kaķēniem.
85 [Dobeles Jg].

58542.

Saimniekam, bajāram,
Trim stūŗiem apakšbikses:
Viena suņa, otra kaķa,
Trešā raiba siventiņa.
85 [Dobeles Jg].

58543.

Es redzēju Jāņu māti
Trīs stūŗainu priekšautiņu:
Tai vienā saule lēca,
Tai otrā notecēja;
Tai trešā stūrītī
Vārna bērnus perināja.
108 [Engures Tk].

58544.

Vakaraine, kakaraine,
Trejs lipas pakaļā:
Vīnu lipu suni rēja,
Ūtru veči plucynuoja;
Trešu lipu aizturēja
Ar kū braukti vokorūs.
389 [Silajāņu Rz].

1. Vakaraine, kakaraine,
Ļipu jaka mugorā;
Citu ļipu suņi rēja,
Citu veči sumynuoja.
465 [Varakļānu Rz].

2. Vakaraiņa, kakaraiņa,
Pīcas lipas pakaļā;
Vīnu suni plucynuoja,
četras dādi sumynuoja.
89 [Dricēnu Rz].

58545.

Tīra tīra tā mājiņa,
Kur meitiņas ilgi guļ:
Cūkas klonu iztīrīja
Ar meitiņu lindrakiem.
241 [Lubānas Md].

58546.

Tīši tīši, tu Jānīti,
Īsus svārkus šūdināji,
Lai varēji meitas ķert
Pa gaŗo vecainīti.
245 [Lutriņu Kld].

58547.

Tie puišeļi man patika,
Bet tās pumpas nepatika;
Kad es viņus nolūkošu,
Es tās pumpas izgriezīšu;
Es tās pumpas izgriezīšu,
Iesviedīšu skaidienā.
282 [Nīcas Lp].

58548.

Skrundenieki man patika,
Bet tās bikses nepatika;
Kad pajemšu skrundenieku,
Likšu citas šūdināt.
467 [Vārmes Kld].

58549.

Tprunda tprunda jandaliņ,
Pikšam raibi kamzoliņ';
Ādumam ir samta svārki,
Mātes šūta cepurīt';
Andrejam bij līki stilbi,
Velna šūti ķelderīš'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58550.

Tpm tprum tprum,
Precinieku sieviņa!
Vīzīte kājā,
Paladziņis mugurā;
Sēnalu karašiņa
Padusē.
282 [Nīcas Lp].

- 498 -

58551.

Trīs dienas Marija
Rīdāt rīdā,
Sudraba mēleni
Meklēdama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58552.

Trīsi gadi bikses zuda
Puisēnam pieguļā,
Nu atrada meitiņai
Viņas jakas oderē.
605 [Skolas].

1. Trīs gadīni bikses zuda
Augustam pieguļā,
Nu atradu Marijai
Marij's jakas oderē.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

2. Trīs gadīni Dāvīšam
Bikses zuda pieguļā,
Nu atrada Grietīnai
Goda krekla apkaklē.
184 [Ķēču Rg].

3. Trīs gadiņi Pēteram
Bikses zuda pieguļā,
Nu atradu bikša skrot'
Kristai krekla apkaklē.
455 [Vainižu Vlm].

58553.

Treis vosorys gonūs guoju,
Vylku pynkys laseidama;
As izaužu Juoneišam
Gūdaimū kuļiceņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58554.

Tu, Ladiki, gūda puiss,
Kur tjav gūda capureitja?
As atrodu savoļoitu,
Pyuneitjāji gulādama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58555.

Tu, Madīte, goda sieva,
Godos viene taisījiese;
Tik tev bija goda drēbes,
Kā žīdiņa kulītēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58556.

Tu, puisīti, putras bārda,
Tukša tava valodiņa;
Tukša tava valodiņa,
Caura tava cepurīte.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

58557.

Tu, Geleiti, nazynuoji,
Kas Juoneišam kuldeņuos:
Pylnas kuldas vutu blusu,
Golvā gneidu capurīte.
357 [Rudzētu D].

58558.

Tu, Ignat, lobs cylvāks,
Meisimjās yuziņom!
Munys plotys, tovys šaurys,
Treis dalderi pīdovam.
605 [Skolas].

1. Tu, Gabrus, lobs cilvāks,
Meisimās bikseitem!
Tovas sauras, munas plotas,
Nu tevim nūdavas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Krystatāvs, krystatāvs,
Sasamejam biksītēm!
Tev šauruokas, man plotuokas,
Tev byus man juopīdūd.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58559.

Tu puisīti, knēvelīti,
Ko gar mani knakstījies?
Visas tavas skaras dreb,
Ar manīm runājot.
Tev vēl tālu jāskatās,
Manas kurpes jānoslauk'.
413 [Stendes Tl].

58560.

Ubogs dzina padruškinas
Pa garu i syla molu;
Ubogami kulis tric,
Padruškom lupatiņas.
Ubogami pīdarēja,
Padruškomi napīdar.
168 [Kalupes D].

1. Padruškeņas, lupateņas,
Ubag' dzina sileņā;
Ubagam kules tric,
Padruškam lupateņas.
389 [Silajāņu Rz].

2. Ignats ubēdzi
Ap pūru dzonuoja;
Ubēdzei kulis tric,
Ignatam laskuteni(?).
18 [Andrupenes Rz].

- 499 -

58561.

Vai tie visi kungi bija,
Kas nes dārgas cepurītes?
Var ir mani bāleliņi
Nēsāt dārgas cepurītes.
10 [Aizupes Tk].

58562.

Ne tie visi ozoliņi
Robainame lapiņam;
Ne tie visi tēva dēli,
Kam bij cauņa cepurit's.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58563.

Vai tie visi puiši bija,
Kas nes cauņu cepurit's?
Citi nesa ar godiņu,
Citi godu saminuš';
Citi godu saminuši
Pa kumeļa kājiņām.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

58564.

Ne tu viens puišels biji,
Ne tev vien ir cepurīte;
Daudz puišelu pasaulē,
Daudz ražēnu cepurīšu.
282 [Nīcas Lp].

58565.

Vai, vedekl', tevis dēļ
Madariņas neziedēj?
Pašai virsas vilnainei
Nav sarkanu dzīpariņ'.
110 [Ērgļu C].

58566.

Vakar brālim strāvi svārki,
Strāvi svārki mugurā;
Vēl trīs sprīdi pāri krumšļiem
Pāri šuva skroderīts.
355 [Rucavas Lp].

58567.

Vakaraiņa, šur braukdama,
Šyva pūgis, šyva kņūpis;
Daudz pīāda, daudz pīdzāra,
Lyuza pūgis, tryuka knūpes,
Obi ciči izakuora.
365 [Sakstagalas Rz].

58568.

Var pazeit tū meiteņu,
Kura muotes naklausēja:
Briuna kleita da pusei,
Pazeltīta da zemei.
38 [Barkavas Rz].

58569.

Var pazeit šū Juoneiti
Boguotuo i tāva dālu:
Apsis myzys kulicans,
Tys ar dīgim savuorsteits.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Var pazeit, tautu dāls
Boguotuo tāva dāls:
Apses myzas kuliciņš,
Tys ar lyukim savuorstīts.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58570.

Var pazeiti tū muosiņu
Boguotuo veira sīvu:
Lobi svuorki mugorā,
Skan naudiņa karmanā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Var pazeiti šū Aneiti
Bogotū tāva meitu:
Lobi svuorki mugurā,
Skaņ naudeņa karmanā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

2. Līlējās šei muoseņa,
Bagatura tāva meita:
Lobi svuorki mugurā,
Pylni moki karmanā.
182 [Kaunatas Rz].

58571.

Vācietim gaŗas kājas,
Vella šūti zābaciņi;
Krup's vācieti dirsināja,
Pie siksniņas turēdams.
572 [Tukums Tk apr.].

58572.

Vecam tēvam Ādams vārda,
Tam bij kuiļa zābaciņi;
Tas varēja cauri iet
Visiem ērkšķu krūmiņiem.
344 [Rembates Rg].

58573.

Veci veiri, vecas mātes,
Nākat bodes raudzīties!
Še bij caunu cepurītes
Ar bortem izbortētas.
263 [Mēmeles Jk].

58574.

Vedējīna sievīnām
Nav kreklīna mugurā.
Vējā gurni pārsprāguši,
Saulē pupi nodeguši.
39 [Bārtas Lp].

- 500 -

58575.

Vedējiņi, vedējiņi,
Kumeliņus dīrājati!
Mūs' māsiņa basām sēd,
Nei tai kurpju, nei pastalu.
46 [Beļavas Md].

58576.

Vedējiņu meitiņas
Augstu ciela daguniņus;
Zarnu dīgi korajās,
Kur vakari luopijās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58577.

Vedējiņu meitiņām
Vaŗa kroņi galviņā;
Panāksnieku meitiņām
Purva kārklu vainadziņš.
198 [Krustpils D].

58578.

Ventinieku meitiņām
Katlavara vaiņaciņi,
Dubeniņu vien vajdzēja,
Izvārīt azaidiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58579.

Vedējiņa tēviņam
Smuka melna mundierīte,
Vakar plēsa melnu ķēvi
Avotiņa lejiņā.
605 [Skolas].

58580.

Velc ārā, tu Ancīt,
Savu zīda šņūkdrāniņu,
Lai mēs viņu apskatām:
Ja būs sieva mīlējusi,
Tad būs baltu mazgājusi.
193 [Krapas Rg].

58581.

Viņa gola svuočiņei
Pūdceliša ļindraciņš;
Pūdcelīša ļindraciņš,
Veižu autu apgērbiņš.
168 [Kalupes D].

58582.

Viņa gola svuočiņei
Lynu zekes kuojiņā;
Myusu gola svuočiņei
Zeida zekes kuojiņā.
168 [Kalupes D].

58583.

Viņa gola bruoli līlejuos,
Kungi vīn sabraukuši:
Garajim peisokim,
Strupajim bindžakim.
143 [Jāsmuižas D].

58584.

Viņa gola vysa družba
Myus' Bronīša nastuovēja:
Bronīšami zyli svuorki,
Kroma kurpes kuojiņā.
414 [Stirnienes Rz].

58585.

Visiem lintes gar cepuri,
Andrejam vien navaid.
Gul' pie kādas žīda meitas,
Dabūs' lintes gar cepuri!
200 [Kuldīgas Kld].

58586.

Viena pate mātei meita,
Visa goda gājājiņa;
Strupi, rupi lindraciņi,
Pieci gadi nevelēti.
99 [Dzelzavas Md].

58587.

Viens ar simu zirgu brauca,
Nostrūvēj'šu cepurīt';
Jā tas bija jauns puisītis,
Tas ar savu raugu brauc.
358 [Rugāju Abr].

58588.

Zila melna vedējīša
Kā uguns pagalīte,
Tikai vien atspīdēja
Tajos zīda lakatos.
605 [Skolas].

58589.

Zili melni galvas auti
Šitām ciema meitiņām;
Peļķī bija mazgājušas,
Krāsnī bija žāvējušas.
605 [Skolas].

1. Zinu mellu galvas autu
Šīm ciemīnu meitīnām;
Pelnos bija nomazgāj'šas,
Krāsnī bija žāvējušas.
39 [Bārtas Lp].

- 501 -

58590.

Panāksnieku sieviņām
Mellas drānas galviņā;
Pirtē bija mazgājušas,
Skorstenī žāvējušas.
94 [Dunikas Lp].

58591.

Sāveniešu meitiņām
Zili melni lakatiņ';
Pirtē bij mazgājušas,
Ar pagali velējušas.
211 [Ļaudonas Md].

58592.

Mūsu meitām balti krekli,
Kur tik baltus mazgājušas?
Tupēdamas velējušas
Sivēniņu silītē.
211 [Ļaudonas Md].

58593.

Jaunas meitas, čaklas meitas,
Balti krekli mugurā;
Tupu rāpu mazgāt gāja
Siventiņa silītē.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

58594.

Zinama i radzuma
Tautu meitas lielibiņa:
Vieni poši bruni klaiti,
Tie godami nosājumi.
605 [Skolas].

1. Zinama i radzuma
Tautu meitu lieleibiņa:
Vieni poši parka bruņči,
I tie poši nopleisuši.
605 [Skolas].

58595.

Viens pats ons, viens pats ons,
Viens pats god lindraciš;
Tas plave, tas māje,
Tas pār lauk pārlecams.
605 [Skolas].

58596.

Zynu, zynu, kas tai ira,
Viņa gola Vereitei:
Zeida zekes kuojeņā,
Palnu mice mugurā.
143 [Jāsmuižas D].

58597.

Žydi viņ, žydi viņ
Vereitei ponuoksnūs;
Voi jī židi, voi na židi,
Žydu drēbes mugorā.
247 [Makašānu Rz].

1. Židi viņ i židi viņ
Tai muosaji ponuoksnīki;
Na ji poši židi beja,
Židu drēbes mugorā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58598.

Tam Onopram ponoksnūs
Kungi vīn sobraukši.
Voi jī kungi, voi na kungi,
Kungu drēbes mugorā.
89 [Dricēnu Rz].

1. Jākubam, bruoleišam,
Kungi vīn vedejūs;
Voi jī kungi, voi na kungi,
Kungu drēbis mugorā.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

58599.

Dēlu māte, dēlu māte,
Tavu mellu kažocīnu!
Izbaidīsi mūs' māsīnu
Sij pirmāja vakarā.
355 [Rucavas Lp].

58600.

Kas tā tāda vedējiņa,
Ne tai zelta, ne sudrab';
Kad es būtu vedējiņa,
Man bij zelta, man sudrab'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58601.

Aņeitei raiba jaka,
Kur tei jēme, kur najēme?
Es redzēju aizvakar
Raibu suni dīrājot.
236 [Līvānu D].

58602.

Aņeitei, muoseņai,
Beudu goļi krasavuoti;
Ka juobrauc padruškuos,
Navā kopkas prasavuotas.
236 [Līvānu D].

- 502 -

58603.

Precej' mani aiz upītes
Pie bagāta tēva dēla;
Viena kāja postalāi,
Otra kārkla vīzītēi.
241 [Lubānas Md].

58604.

Rati bruņči Verītei,
Vēl ratāki pierotiņ;
Kuŗa spolva izdīguse,
Tij jau cauri izlīduse.
241 [Lubānas Md].

58605.

Šķitu lāci lampājot
Pār lieliem tīrumiem;
Tas lampāja tāva dāls,
Platajāmi ūziņāmi.
241 [Lubānas Md].

Note missing

Table of Contents |View Entire Work