HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

m) Pūru aizslēdz

16640.

Slēdz, māsiņa, savu pūru
Deviņām atslēgām:
Tautiešam viena māsa,
Abi roki zagt mācēja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

Table of Contents |View Entire Work