HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

k) Ienes kārti vedēju virsdrēbēm

16297.

Nesat, mani bāleniņi,
Bērza kārti istabā,
Lai sakaŗ sveši ļaudis
Savas vēja lupatiņas!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

Table of Contents |View Entire Work