HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

h) Jaunais brālis (dieveris) nosedz līgavai villaini

16067.

Kur jaunais bāleliņš?
Noņem manu villainīti.
Tam es došu cimdu pāru
Par villaines noņēmumu.
395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Table of Contents |View Entire Work