HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

e) Kāzu ļaudis baznīcā

16035.

Kam tā muiža kalniņā,
Saule vārtus virināja?
Kam tie ļaudis baznīcā,
Zīžu drēbes mugurā?
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

Table of Contents |View Entire Work