HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

c) Gatavo gaidāmiem preciniekiem mielastu

14136.

Div~ vistiņas nobaroju
Baltābolu kalniņā;
Vienu cepu, otru vāru,
Tautu dēlu gaidīdama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

14137.

Kādēļ tēvs alu dara,
Kādēļ māte maizi cepa?
Kādu viesu tie gaidīja,
Kad tie man nesacīja?
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

Table of Contents |View Entire Work