HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Pupi un pupu raudzīšana

5544.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Man pupiņi kā radziņi,
Es varēju ciema puišus
Ar pupiemi nobadīt.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

5545.

Aiz ko mani ciema puiši
Tiki mīļi mīlināja?
Man pupiņi kā riekstiņi,
Kā Vāczemes āboliņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5546.

Aug bērziņš, aug zariņi,
Aug zaram pumpuriņi;
Aug meitiņa, aug pupiņi,
Aug puišiem kavēklīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

55461.

Es izaugu liela meita,
Man pupiņi neraudzīti;
Puišiem devu cimdu pāri,
Lai pupiņus apraudzītu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5547.

Es meitiņa kā liepiņa,
Man pupiņi kā radziņi.
Puisēnam acis dega
Kā tam vēja vanagam.
216 [Ventspilī].

5548.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Man pupiņi kā riekstiņi,
Kā Vāczemes āboliņi.
216 [Ventspilī].

5549.

Es meitiņa kā puķīte,
Man pupiņi sudraboti.
Ja jūs, puiši, neticiet,
Paši pupus apraugiet.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ticat, puiši, neticati,
Man zeltīti pupu gali.
Ja jūs mani neticati,
Es jums vēlu apraudzīt.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

55491.

Es pazinu tās meitiņas,
Kuŗa jauna, kuŗa veca:
Kuŗa jauna - stāvi pupi,
Kuŗa veca - noļukuši.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

5550.

Es pate maza,
Pupi mani lieli;
Pupi mani iecēla
Lielā godā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

5551.

Es puisītis tāļu gājis,
Man rociņas nosalušas;
Kas meitiņa dižen daiļa,
Rokas šauju azotē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5552.

Ķic ķic incīti,
Sadedza nadziņi,
Kam gāji meitām
Pupiņus raudzīt.
190 [Kuldīgā].

1. Ķizi ķizi puisīti,
Sadega nagi,
Kam kaci meitiņu
Par uguntiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5553.

Māte, mani audzēdama,
Sieru bāza azotē,
Lai man auga balti pupi
Ciema puišus kaitināt.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

5554.

Manis dēl, bāleniņi,
Zirņu, pupu nesējat:
Man pašai pupas auga,
Zirnīts pupas galiņā.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 276 -

55541.

Meitiņ, tavu smukumiņu,
Apaļiem pupiņiem;
Puisīt, tavu nekošumu,
Gar lūpām bārda aug.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5555.

Meitiņa māsiņa,
Tavas brangas pupiņas!
Puisīti brālīti,
Raudzīsim abi divi.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5556.

Meitiņām māsiņām
Balta maize azotē;
Ne tās ēda, ne pārdeva,
Puišus vien kaitināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Bij manāi azotēi
Divi zelta āboliņi;
Ne tos ēda, ne norāva,
Puišus vien kaitināja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5557.

Meitiņām māsiņām
Balta maize azotē;
Tā nebija balta maize,
Tie tautieša āboliņi.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

5558.

Anniņai (NN), māsiņai,
Divi veģi aizkreklē;
Ne pat' ēda, ne man deva,
Tos taupīja mīļākam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Andrejam, brālīšam,
Balta maize kabatā;
Ne pats ēda, ne man deva,
Līziņai vien taupē.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

5559.

No kociņa zariņš auga,
No zariņa pumpuriņš;
No meitiņas cicīts auga,
Divi mazi punduriņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5560.

Pie kociņa zariņš auga,
Pie zariņa pumpuriņi;
Māmiņai meitas auga,
Meitiņām skaisti pupi,
Meitiņām skaisti pupi,
Jaunu puišu kavēklīts.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5561.

Nu nu nu, pa pa pa!
Pasacīšu māmiņai:
Ko tie puiši meklēdami
Rokas bāza azotē?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5562.

Priedei pupi, eglei pupi,
Mūs' meitām vien nevā.
Kad nāks jauna vasariņa,
Būs i mūsu meitiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5563.

Puiši ara, puiši sēja,
Puišiem pupas neuzauga;
Ne es aru, ne es sēju,
Man pupiņas azotē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5564.

Puiši man prasīt prasa, -
Ko es došu ko nedošu?
Balta maize azotē,
Tās nedošu nevienam,
Tās nedošu nevienam,
Kā savam mīļākam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Puikas mani prasīt prasa, -
Ko būs man puikām dot?
Pupi vien azotī,
To nedošu nevienam,
Tos glabāšu mīļākam,
Ko rociņas sasildīt,
Ko rociņas sasildīt,
Īsu laiku pakavēt.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

5565.

Puiši man pupas prasa, -
Kur bij man pupu jemt?
Pupas zied dārziņāi
Pelēkim ziediņim.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 277 -

5566.

Pupi pupi, gurni gurni,
Visi līdzi līgojās;
Šitie pupi, šitie gurni
Dažu puisi karināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5567.

Smuka meitiņ, daiļa meitiņ,
Dod man pupus apraudzīt;
Ja nedod' gulēdama,
Dodi stāvus stāvēdama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

5568.

Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs labi lierēsiet?
- Dieviņam sūdzēties, -
Puiši pupu nelūko.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

5569.

Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs tādas staigāsat?
- Zāļu plūkt, govju slaukt,
Jaunu puišu karināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Kliģenē).

1. Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur deviņas staigājat?
- Mēs bijām rijas kult,
Nu iesim māļu malt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs tādas staigājat?
- Mēs bijām jūras dzēst,
Daugaviņas svilināt.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5570.

Trīs vasaras ganos gāju,
Stāvus pupus audzēdama;
Būs tam tautas neliešam
Ko kavēt dienavid's.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5571.

Tu meitiņa, es meitiņa,
Tev pupiņi, man pupiņi;
Metīsime pa mārkai,
Pirksim pupu raudzītāju.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

5572.

Uzauga pupiņi
Man neziņām.
Es neliegtu cimdu pāri,
Kas pupiņus apraudzītu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

38709.

Tu, puisīti, tukšu melsi,
Sak' pupiņas azotē!
Pupas auga tīrumā,
Pelēkiem ziediņiem;
Pelēkiem ziediņiem;
Zirniņs pupa galiņā.
192 [Kosas C].

38710.

Anna meita, bundzeniece,
Staigā pupus šņorēdam';
Izšņorēj'se, izdevuse,
Staigā pate raudādam'.
141 [Ivandes Kld].

38711.

Es jums saku ciema ļaudis,
Priekš man pupas nestādāt:
Man pašai pupiņ' auga,
Zirnīts pupu galiņā.
454 [Vaidavas Vlm].

38712.

Es, mammiņa, sievu ņemšu,
Nāks meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte.
Tai pupiņi kā veģīši,
Kā baltajie rācenīši.
46 [Beļavas Md].

38713.

Es meitiņa zema resna,
Kā tas rudzu kūlenītis;
Sasamirka man pupiņi
Aukstā rīta rasiņā.
116 [Garozas Jg].

38714.

Lai smejāsi, kas gribēja,
Man ar godu nodzīvot.
Es nedevu savus pupus
Puisīšam saspaidīt.
552 [Madona Md apr.].

38715.

Maza biju, bet jau gudra,
Māku puišus kaitināt:
Es nēsāju azotē
Divus baltus āboltiņus.
552 [Madona Md apr.].

- 278 -

38716.

Muļķi muļķi jauni zēni,
Nemāk siera pameklēt:
Jaunajām meitenēm
Visām sieri azotē.
604 [Dažādi iesūtītāji].

38717.

Pie pupiņa roku liku,
Kā pie zelta gredzentiņa:
Pupiņš mani izaudzēja
Lielu vīru arājiņu.
72 [Cesvaines Md].

38718.

Pupi mani, balti pupi,
Ziepītēs mazgājami;
Es nedošu nevienam šmurguļam,
Glabāš' savam mīļākam.
192 [Kosas C].

38719.

Sarkanbaltas mātes meitas
Zied kā rozes dārziņā;
Tai pupiņi kā veģīši,
Kā Vāczemes kliņģerīši.
266 [Mēŗa Vlk].

38720.

Vai tie puiši stulbi bija,
Ka tie mani neredzēja:
Sudraboti pupu gali,
Apzeltīta mīlestīb(a).
200 [Kuldīgas Kld].

38721.

Vāri, māte, biezputriņ(u),
Lai man lieli pupi aug,
Lai es varu ciema puišus
Ar pupiem nobadīt.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38722.

Vīra, vīra, māmulīna,
Šai jaunā mēnesē:
Man pupīni azotē,
Kā sarkani āboltīni.
192 [Kosas C].

Table of Contents |View Entire Work