HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 241 -

JAUNĪBAS, JAUNEKĻU DZĪVES UN LĪKSMAS DABAS CILDINĀŠANA

5260.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Par meitiņu viegla dzīve!
Dzīvo bites vieglumiņu,
Ābeļziedu baltumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5261.

Vai mans jaunums,
Vai vieglumiņš!
Es lēkšus pārlecu
Par Daugaviņu.
232 [Talsos (Tl)].

5262.

Byut bēduos nūmyruse,
Ka pruoteņa na ļusteiga;
Es nazynu, kū darēt
Ļusteigam pruoteņam.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5263.

Gana viegli es staigāju,
Man zemīte rībēt rīb;
Gan lustīgi es dzīvoju,
Man sirsniņa raudāt raud.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5264.

Kas kait man nedzīvot
Apaļai meitiņai!
Kur aizgāju, tur dzīvoju (paliku),
Kur pakritu, tur gulēju.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

5265.

Kas kait man nedzīvot
Apaļai meitiņai!
Ne kundziņi tiesu prasa,
Ne bērniņi garoziņas.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kait man nedzīvot
Apaļai meitiņai!
Ne bērniņi maizes prasa,
Ne vīriņš balta krekla.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

5266.

Kas kait man nedzīvot
Apaļai meitiņai!
Ne man vīra, ne man bērnu,
Pat' apaļa barojos.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5267.

Kas kait man nedzīvot,
Vainaciņa nevalkāt!
Lai stāv mani brūni mati
Zem vizuļu vainaciņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5268.

Kas kaiš man nedzīvot,
Vaiņadziņa nevalkāt?
Vēl varēju pāŗa gadu
Ciema puišus kairināt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

5269.

Kas kait man, veselam,
Lustīgam nedzīvot;
Kas kait man mākušam
Nemākušu pamācīt.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

5270.

Kas kaitēja ozolam,
Kas jaunam puisēnam!
Ozols auga bez atvases,
Jauns puisēns bez sirdsēstu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 242 -

5271.

Kas kaitēja puisēniem
Lustīgiem nedzīvot!
Līčos auga mieži rudzi,
Stallī bēri kumeliņi.
Lāsainām krēpītēm,
Kaustītām kājiņām,
Sudrabiņa pakaviem,
Tēraudiņa nagliņām.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kas kaitēja nedzīvot
Apaļam puisīšam!
Līčos auga rudzi mieži,
Gar malām apenīši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

52711.

Kas man kait nedzīvot
Apalam cilvēkam!
Viena galva, viena bēda,
Viena nešu vainadziņ'.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5272.

Kas man tika tik jaunam,
Tik bēdīgi dzīvojot?
Gan atnāca tās dieniņas,
Kad bēdīgi jādzīvo.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5273.

Kas pielēca man jaunam,
Tik bēdīgi dzīvojot?
Lustīgam, vēlīgam
Mīt bēdiņas kājiņām.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

5274.

Kur meitiņas, kur māsiņas,
Tur es arī gadījos;
Kur meitiņas, kur māsiņas,
Tur lustīga dzīvošana.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5275.

Kur vasaru saule lēca,
Tur lec ziemu mēnestiņš;
Kur meitiņas pulkiem gāja,
Tur rozītes uzziedēja.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

5276.

Luste luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecajam tāda luste
Kā suņam gubenī.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5277.

Luste luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Cik gribēja mutes dot,
Tikreiz "bim bam" noskanēja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5278.

Luste luste jaunajam!
Kas vecam lustes dos?
Tik vecam lustes bij,
Ka pie cepļa sildīties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jaunām meitām tāda luste,
Ka ar puišiem bučoties;
Vecām meitām tāda luste,
Ka gar mūri aizkrāsnē.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5279.

Luste mana, laba luste,
Nev pēdēja vasariņa!
Vēl es citu vasariņu
Dažu labu kaitināšu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

5280.

Lustīt mana, vēlīt mana,
Kur bij man tevi likt?
Vai uz galvas uzstādīt,
Vai zem kājām samīdīt?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5281.

Na vīnam es pateiču
Jaunu meitu dzeivuošan';
Smolku, sīku vītu taisa,
Rožu kluoja paladzeņ'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

5282.

Nedod Dievs man bēdiņu,
Es nemāku bēdāties;
Dod, Dieviņ, vistai bēdas,
Tā mācēja bēdāties.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5283.

Nedod Dievs man bēdiņu,
Es nemāku bēdāties;
Vēja mātei vien pasaki,
Lai iepūta ūdenī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 243 -

5284.

Nesēroju, neguģoju,
Kad man nieka nekaitēja;
Sērodama, guģodama
Drīz Dieviņu kaitināju.
224 [Kabilē (Kld)].

5285.

Netīšām es iegāju
Jaunu meitu istabā.
Zīlēm plāni pakaisīti,
Pakaroti griestu gali.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5286.

No Laimiņas pavaicāju,
Kam labāka dzīvošana.
- Meitiņām māsiņām,
Tām labāka dzīvošana.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīgā].

1. Laimiņai pavaicāju,
Kāda dzīve man labāka.
- Meitai zīļu vaiņagā
Vislabāka dzīvošana.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5287.

Nu es jauna, nu lustīga,
Nu vēlīgi padzīvoju;
Dieviņš zina, mūžiņā
Kādi ļaudis gadījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5288.

Pal'dīs devu Laimeņai,
Ka ļusteigu mani laide;
Ka ļusteigas nalaiduse,
Nūmērtum bēdeņuos.
435 [Latgalē].

5289.

Pruot'eņ munu lusteigū,
Kur man b'eja t'evi likt'?
Vuordu soku, m'eži skan',
Sūli sp'eru, z'em'e reib.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

52891.

Puiša sirds un meitas sirds
Tā kā puķ' un roze zied;
Vīra sirds un sievas sirds
Kā izsalcis briedis brēc.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

5290.

Puišam laba dzīgošen',
Puišam laba nomiršen',
Kā olīna ievēlās
Savā kapa dibinā.
Nav sievīnas, nav bērīnu
Asarīnu raudātāju;
Draugi, radi pavadīja,
Tie asaru neraudāja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5291.

Vilkam laba gūrēšana,
Nij tam vāģu, nij ragavu;
Meitām laba dzīvošana,
Kungi tiesas neprasīja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

5292.

Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam vāģu, ne ragavu;
Puišam labi, puišam labi,
Ne tam sievas, ne bērniņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5293.

Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam vāģu, ne regavu,
Paņēmies āža ragu,
Iet pa silu strumpēdams.
Puišam labi, puišam labi,
Ne tam sievas, ne bērniņu,
Paņēmies naudas maku,
Iet uz krogu ziņģēdams.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

38534.

Ka vesala, to vesala,
Nyu vesala padzeivuot;
Prīškā mani tuos dīniņes,
Kur bēdīgi juodzeivoj.
35 [Baltinavas Abr].

38535.

Kamēr jauna, es lustīga,
Nestaigāšu raudādama;
Priekšā man tās dieniņas,
Kad staigāšu raudādama.
197 [Krotes Lp].

38536.

Kur ošima tādas lapas,
Kā kuplama ozolam?
Kur sievāmi tāda dzieva,
Kā jaunāma meitīnām?
Vīrīns rājas, bērni brēca,
Putra gāja ugunī.
39 [Bārtas Lp].

- 244 -

38537.

Nav rudeni to ziediņu,
Kas ziedēja pavasari.
Nav tautās tāda luste,
Kāda bija bāliņos.
306 [Patkules Md].

38538.

Kur, pļaviņ, tī zīdeņi,
Kur zīdēji pavasar?
Kur, muosiņ, tei slavīte,
Kur slavēju meitiņom?

38539.

Luste luste jaunajam,
Kaida luste vacajam?
Jaunais sev sīvu veda,
Vacais sev dūbi roka.
326 [Preiļu D].

38540.

Meitiņām ir prieka dienas,
Rožu dārzā puškoties;
Sievām ira bēdu dienas,
Vīru lāstos klausīties.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

38541.

Puiseits beju, na meitiņa,
Maņ pyureņa navajag;
Kur nūguoju, tī dzeivuoju,
Kur nūkritu, tī gulēju:
Voi zam prīdis, voi zam eglis,
Voi zam kupla ūzuleņa.
89 [Dricēnu Rz].

38542.

Puisīšam man bij būt,
Ne meitiņ(i) dzeltenīt'.
Vai svilpēt es nemāku,
Vai ar lapu stabulēt?
14 [Alsviķa Vlk].

LATVIETE NO ANTROPOLOĢISKĀ VIEDOKĻA

Dr. med. L. Krastiņa-Jeruma

- 245 -

- 246 -
Table of Contents |View Entire Work