HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

6. Brāļi saderīgi

3448.

Allaž, brāļi, dzīvojam,
Lai palika, kam palika,
Voi palika kundziņam,
Voi vecajam brālīšam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3449.

Balti bērzi, melni elkšņi
Cits pret citu locījās;
Mani balti bāleliņi
Cits pret citu klanījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3450.

Buol'el'eņi, buol'el'eņi
Kai tī syla bolūdeiši;
Ļaudim l'eli breinumeņi,
Ka mes mīļi dzeivuojam.
434 [Ludzas un Abrenes apr.], 4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

3451.

Divi vien mēs bāliņi,
Abi vienu lielumiņu.
Pirksim vienus brūnus svārkus,
Abi līdzi valkāsim.
121 [Gulbenē (Md)].

- 054 -

3452.

Divi vien mēs bāliņi,
Abi vienu lielumiņu.
Velkam vienus brūnus svārkus,
Jožam vienu zobeniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3453.

Dzīvojiet paši skaiški,
Mani balti bāleliņi;
Lai dzīvoja kā gribēja
Savadātas tautu meitas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzīvojam pašas mīļi,
Salasītas ietaliņas;
Lai kaunās, lai baŗās
Vienas mātes auklējums.
121 [Gulbenē (Md)].

3454.

Dzīvosimi mēs, brālīti,
Kā tie ciema balodīši.
Vēl' man labu, es tev arī,
Tad būs mīļa dzīvošan'.
Ko mēs abi dabūsim,
Kad mēs ļaunu vēlēsim?
226 [Kandavā (Tl)].

3455.

Mēs bijām div' bāliņi,
Abi vienu lielumiņu,
Vienu ceļu staigājam,
Vienas domas domājam.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

3456.

Mēs bijām div' brāliņi,
Abi vienu lielumiņu.
Vilksim abi brūnus svārkus,
Iesim pāri Daugavai.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3457.

Mēs bijām div' brālīši,
Bet mēs mīļi dzīvojam:
Liekam vienu cepurīti
Katris reizi galviņāi,
Maucam vienus zābaciņus
Katris reizi kājiņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3458.

Mēs bijām dui brālīši,
Turam vienu kumeliņu;
Jāsim katris svētu rītu
Līgaviņas lūkoties.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3459.

Tā, brālīši, dzīvojam,
Tā raženi piederēja:
Pieci, seši druvā gāja,
Viens kungam tiesu deva.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3460.

Tā jau mēs dzīvojam,
Div' baltie bāleliņi:
Tava sieva vietu taisa,
Mana klāja paladziņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

Table of Contents |View Entire Work