HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Brāļi vēl mazi

3389.

Mazi mani bāleliņi
Kā tie sila ciekuriņi.
Sapūst sila ciekuriņi,
Izaug mani bāleliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3390.

Mazi mani bāleliņi,
Lai tie visi lieli auga!
Būs dažam vainagam
Gulēt pūra dibinā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3391.

Mazu manu bāleliņu,
Kur es tevi mazu likšu?
Kad es iešu tautiņās,
Uz pūriņu sēdināšu.
303 [Svitenē (Svitenes pag. B)].

- 046 -

3392.

Pilli staļļi sirmu zirgu,
Pilli vadži iemauktiņu,
Pilla tēva istabiņa
Sīku mazu bāleliņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3393.

Silta mana istabiņa,
Liepu malku kurināta;
Maģi mani bāleliņi,
Liepu malkas vedējiņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

Table of Contents |View Entire Work