HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Vecāku dzīve - bērniem priekšzīme. Tēva laiki un padoms. Vēl tēva paspārnē

3088.

Dievs dod man tā dzīvot,
Kā dzīvoja veci ļaudis:
Pusdienā pierti kūra,
Ar saulīti nopērās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3089.

Dievs dod man tā dzīvot,
Kā dzīvoja veci ļaudis:
Vecu rudzu maizi ēst,
Jaunai klāstu pataisīt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3090.

Dod, Dieviņi, tā nomirt,
Kā nomira tēvs māmiņa:
Tēvs klonā kuldams mira,
Māte maizi mīcīdama.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

3091.

Dod, Dieviņ, tādu laimi
Kā tiem mūsu vecākiem:
Pilna klēts rudzu miežu,
Stallī bēri kumeliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3092.

Dzelza mans tēvis bija,
Tēraudiņa māmuliņa;
Mēs, bērniņi, salasīti
No veciem pakaviem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3093.

Es darīju savu namu
Tēva nama galiņāi;
Kad kundziņis tiesu prasa,
Parādīju tēva namu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3094.

Kas kait man nedzīvot,
Tēvs baroja kumeliņu:
Dievis zina, kā tad būs,
Kad būs pašam jābaro.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3095.

Kas kaitēja dēliņam
Pie tēviņa nedzīvot?
Salocītu grožu ņēma,
Nosukātu kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3095v1.

Labi bija, labi bija,
Tēva laiku dzīvojot;
Salocītus grožus ņēma,
Pabarotu kumeliņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

3095v2.

Nava vaira, nava vaira
Kā citkārt mātes laiku:
Sieru ēžu, pienu dzēru,
Suliņās mazgājos.

3096.

Laba tēva dēliņš biju,
Laba vien gribējās:
Labu jūgt, labu braukt,
Labu, skaistu vizināt.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3097.

Laiko man tēva svārki,
Laiko tēva kažociņš;
Sēstos tēva krēsliņā,
Nava tēva padomiņa.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

- 014 -

3098.

Nauda nauda tev, dēliņ,
Ne naudiņas vien vajaga:
Vajag rudzu, vajag miežu,
Vajag laba kumeliņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3099.

Nava man, nava man,
Kā man bija tēva laiku:
Nedzied vairs āboliņš
Uz pelēka akmentiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3100.

Sēdu tēva krēsliņā,
Liku tēva cepurīti;
Liela tēva cepurīte,
Trūkst man tēva padomiņa.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

3101.

Tētīt, manu tēvainīti,
Sēsim lielu rudzu lauku;
Tev izaugs tīri rudzi,
Man būs jauna līgaviņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3102.

Tēva pirktu kumeliņu
Rudzzālē ēdināju;
Mātes austas villainītes
Saulītē balināju.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3103.

Tēva, tēva es meitiņa,
Kamēr ziemu maizi deva;
Kad nāks jauna vasariņa,
Būšu tēva, vai nebūšu?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Tēva, tēva es meitiņa,
Kad par ziemu istabā;
Nāk vasara, silta saule,
Vairs par tēvu nebēdāju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3104.

Tēva, tēva es meitiņa,
Līdz Mārām, Miķeļiem;
Atnāks Māras, Miķelīši,
Būšu tēva, vai nebūšu?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3105.

Tēva, tēva es meitiņa,
Līdz pūriņu pielocīšu;
Kad pūriņu pielocīšu,
Būšu tēva, vai nebūšu?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3106.

Tēva, tēva es meitiņa,
Līdz ziemiņu izmitīšu;
Kad ziemiņu izmitīšu,
Būšu tēva, vai nebūšu?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

3107.

Tēva, tēva es meitiņa
No mazām dieniņām;
Kad uzaugu, tad iedeva
Tautietim niecināt.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

3108.

Tēva tēvu es redzēju,
Sava tēva neredzēju;
Es gribēju naudu sēt,
Naudai sēklas nedabūju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3109.

Tēva tēvu es redzēju,
Sava tēva neredzēju;
Kau' redzējis savu tēvu,
Bērtu naudu gubiņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

3110.

Tēva tēvu es redzēju,
Sava tēva neredzēju.
Tēva tēvs dzīvodams
Naudu bēre avotā,
Lai gul nauda zibsnīdama
Avotiņa dibenā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3111.

Velku tēva kažociņu,
Nav manāi mēriņā;
Sēžu tēva krēsliņā,
Nav man tēva padomiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3112.

Vecajami tētiņam
Veci rudzi klētiņā;
Vai tādēļ veci rudzi,
Ka iet agri tīrumā?
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

- 015 -

37584.

Beja man, beja man
Treju tāvu boguoteiba:
Beja man ostra sadli,
Šolka veita puotadzeņa.
326 [Preiļu D].

37585.

Dīvs dūd man tai dzeivuot,
Kai dzeivuoja tāvs māmeņa:
Natryuka jīm maizes,
Kai yudiņa olūtam.
551 [Ludza Ldz apr.].

37586.

Dzīvo, mana māmuliņa,
Ka tu mani lietā liec;
Gana laika tev gulēti,
Zem zaļajāmi velēnām.
241 [Lubānas Md].

37587.

Es tēvam viens dēliņš,
Visa laba gribētājs:
Labu jūgt, labu braukt,
Labu, skaistu vizināt.
605 [Skolas].

37588.

Gudra mana māmuļiņa,
Gudri mani audzējuse.
Gudru ņemšu līgaviņu,
Savas mājas kopējiņu;
Savas mājas kopējiņu,
Atslēdziņu glabātāju.
345 [Remtes Tk].

37589.

Jou Tekleite ļela ļela,
Jou jai muotes navajag.
Daīs taidas dīņaņas,
Lyugs māmjaņas rauduodama,
Muteiti glaudeidama.
194 [Krāslavas D].

37590.

Kas kait mane nedzīvoti
Apaļā kalniņā?
Pūš vējiņis kas pudamis. (kur pūzdamis),
Pūš manāji sētiņāji.
548 [Liepāja Lp apr.].

37591.

Kas man kait to dieniņu,
Tēvs baroja kumeliņu;
Grožus vien kustināja (-u)
Kamanās sēdēdams.
605 [Skolas].

37592.

Ko, meitiņ, tu darītu,
Ja es agri neceltos?
Es tev durvju vērējiņ(a),
Padomiņu devējiņ'.
198 [Krustpils D].

37593.

Laba mana māte bija,
Labi mani audzināja:
Maigu miedziņu negulēt,
Gatavo nenēsāt.
281 [Neretas Jk].

37594.

Labi man šim brīžam,
Kaut visam mūžiņam!
Tēva kalpi kājas āva,
Tie nojūdza kumeliņu;
Salocītu grožu ņēmu,
Nosukātu kumeliņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

37595.

Muote muote, pījem bārnu,
Nadūd gaužy nūrauduot,
Pījāmuse sov' bērnēņi,
Īdūd gudru padūmeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37596.

Nevienam tā nevaid,
Kā manam bāliņam;
Zirgi zviedza stal(l)ītī,
Gaiļi dzied bēniņos.
230 [Liezeres Md].

37597.

Redz, kur puika, kam ir vara,
Kas varēja lielīties!
Pašam bēris kumeliņš,
Pašam tēva padomiņš.
72 [Cesvaines Md].

37598.

Tai dorit jyus, bērneņi,
Kai darēja vacī ļauds:
Vacī mīži, vacī rudzi,
Guļ orūda dybynā.
182 [Kaunatas Rz].

37599.

Viss ir labi, viss ir labi
Mana tēva tīrumā:
Tīri rudzi, skaistas meitas,
Stalti, bēri kumeliņ'.
3 [Adulienas Md].

- 016 -

37600.

Vysim lab', vysim lab'
Muna tāva teirumā:
Začam lab' auzis āst,
Kačam lab' pelis geut;
Puišim lab' meitis veļt
Nu kaļneņa lejeņā.
182 [Kaunatas Rz].

Table of Contents |View Entire Work