HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Maksa par dziedāšanu.

971.

Auzu, auzu kumeļam
Par to jūdžu tecējumu;
Mutes, mutes līgavai
Par to skaistu dziedāšanu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

972.

Brokastiņu, māmuliņa,
Par šā rīta dziedājumu!
Ja nedosi brokastiņu,
Citu rītu nedziedāšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Azaidiņu, māmuliņa,
Par šī rīta bridumiņu!
Ja nedosi azaidiņu,
Citu rītu nebridīšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

973.

Ko jūs mani maksāsiet,
Es nedēļu izdziedāšu?
Pirma diena, otra diena,
Te trešdiena, ceturtdiena,
Te piektdiena, te sestdiena,
Te nedēļa pagalam.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

Maksājiet, sveši ļaudis,
Es nedēļu izdziedāju.
Pirmo dien' rijas kult,
Otru dien' māļu malt;
Trešdienā lietiņš lija,
Tad pie drēbju būķēšanas;
Cetortdien silta saule,
Tad pie siena grābstīšanas;
Piektdienā maizi cepu,
Sestdienā sviestu taisu;
Svētdien gāju baznīcā,
Dieva vārdus klausīties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

9731.

Kū jeus man moksuosit
Par tū skaistu dzīduošonu?
Moksuos peuru teiru rudzu,
Ūtru peuru teiru mīžu;
Vīnu peuru teiru kvīšu,
Nu kuo cept peiradzeņus;
Veļ puspeura driču dūs,
Nu kuo virt bīzu putru,
Nu kuo virt bīzu putru,
Vēdereņus sutynuot.
422 [Līvānu pag. D].

9732.

Lakstīgala maksas prasa
Par vasaras dziedājumu:
Sieku rudzu, sieku miežu,
Sieku smalku magonīšu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

974.

Maksājiet, maksājiet
Manu skaistu dziedājumu!
Jums bij labi klausīties,
Man mēlīte deldējama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu skaistu dziedāšanu!
Vai es biju lakstīgala,
Sav' mēlīti locīdama.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

9741.

Maksājat nu, ļautiņi,
Manu skaistu dziedāšen',
Vai a vīnu, vai a medu,
Vai a maizes gabalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 133 -

975.

Maksājat, sveši ļaudis,
Manu skaistu dziedāšanu!
Dodat ēst, dodat dzert,
Dodat puisi klātgulēt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

976.

Maksājat, sveši ļaudis,
Manu skaistu dziedāšanu!
Mana skaista dziedāšana
Kā Dieviņa pielūgšana.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

977.

Mielo, māmiņa, aizkrāšņa bērnus,
Aizkrāšņa bērniņi, tie grazni dzied (dziedāja).
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

978.

Visu nakti dziedāju, kā malku cirtu;
Kas mana maksāja par dziedājumu?
Puisēni maksātu, ne pašiem nava,
Pašiem puisēniem pliks vēderīnis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

979.

Visu rītu es dziedāju,
Brokastiņu pelnīdama.
Visiem līdzi brokastiņš
Par to manu dziedājumu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

36470.

Ai, cik liela dziedātāja,
Liela sila maliņā.
Ko mēs viņai maksāsim
Par tik jauku dziedāšanu?
Sieciņ' rudzu, sieciņ' miežu,
Sieciņ' smalku putraimiņu.
605 [Skolas].

36471.

Aizmoksuojat, jyus ļautiņi,
Par mun' skaistu dzīduojum',
Nu tuo suoļs, nu tuos maizes,
Nu tuo bārni juobaroj.
389 [Silajāņu Rz].

36472.

Aizmoksuojit, svešiļaud's,
Munu skaistu dzīduošanu;
Kab na munas dzīduošanas
Kai piertī i sādātuļu.
591 [Ludzas apr.].

36473.

Brauc vedēji, brauc vedēji,
Kādu dziesmu dziedāsim?
Zirgam sakas, somaukstaukla,
Kamaniņas pakaļā.
391 [Sinoles Vlk].

36474.

Dūd, Dīveņ, tai Mareitei
Trejdeveņi ponuoksnīni,
Jei mums labi aizmoksuoja
Ka jai skaisti padzīduojam.
576 [Varakļāni Rz apr.].

36475.

Dzīdi, dzīdi, dzīdaliņa,
Es maksāšu dzīdājumu:
Slastiņš rudzu, slastiņš mīžu,
Pus slastiņa kaņepeišu.
358 [Rugāju Abr].

36476.

Dziedat, meitiņas,
Maksāsim!
Es došu sīpolu
Ar visu kātu.
605 [Skolas].

36477.

Dziedati, zēnīni,
Mēs maksāsim:
Mēs dosim šišņaka
Ar visis laišķis.
Ja labi dziedāsit,
I piecus, sešus.
355 [Rucavas Lp].

36478.

Lai Dievs dod Jānīšam
Nebraukt vairs vedējos;
Ka tas man nemaksāja
šā vakara dziedājuma.
241 [Lubānas Md].

- 134 -
Table of Contents |View Entire Work