HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgavu.

529.

Aiz upītes meitas dzied,
Aiz migliņas neredzēju;
Noņēmos cepurīti,
Nost migliņu vēcināju.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

530.

Aiz upītes meitas dzied
Melnajām galviņām;
Viena pate baltu galvu,
Tā būs mana līgaviņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

531.

Ak tu, ciema cerūzīte,
Nedzied jele tik ražani!
Man vajaga līgaviņas,
Ka es tevi neapņemu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

532.

Daiļi dzieda tautu meita
Zaļu bērzu biezumā;
šķir lapiņas, nāc ārā,
Rādi savu augumiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Es staigāju pa celiņu,
Irbes svilpa eglājā;
Svelp, irbīt, nāc ārā,
Rādi savu cekulīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

533.

Div' pulciņi meitu dzied,
Kur tie dzied, kur nedzied?
Tie dziedāja liepienē,
Sīku rožu dārziņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

534.

Dziedat, meitas, nu iet koši,
Man gan tika klausīties,
Man gan tika klausīties,
Man nevaide līgaviņas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

535.

Dziedi, dziedi, tautas meita,
Es bierzē klausījos;
Div' gadiņu klausījos,
Trešā jāju lūkoties.
216 [Ventspilī].

536.

Dzied', meitiņa, gavilē,
Mana būsi šoruden;
Tu vēl pati nezināji,
Man jau māte pavēlēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 409 [Līksnas pag. D].

537.

Esi klusa, tautu meita,
Purva malu staigādama;
Vēl tu manu sirdi ēdi,
Ir klusām staigādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 80 -

538.

Gana agri es cēlosi,
Vēl agrāki tautu meita:
Es segloju kumeliņu,
Viņa dzied tīrumā.
206 [Kuldīgas apriņķī].

539.

Gavilēt gavilēja,
Ne tā mana gavilēja,
Cita puiša gavilēja,
Sirdi vien ēdināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

540.

Grazni dzied ciema meitas,
Zaļas birzes maliņā;
Sedloš' savu kumeliņu,
Jāšu viņas aplūkot.
216 [Ventspilī].

541.

Jo meitiņas skaisti dzied,
Ja man sirdis gauži sāp;
Kā tai bija nesāpēt:
Skaista dziesma grauztin grauž.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

542.

Kas man dotu to naudiņu,
Kas guļ jūŗas dibinā!
Kas man dotu to meitiņu,
Kas dzied koši vakarā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

543.

Kas tā tāda dziedātāja?
Caur mežiņu balse skan.
Lai tā diža, lai tā maza,
Tā būs mana līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

544.

Koši dzied jaunas meitas
Baltā mūŗa istabā;
Kaut varētu klāti tikt,
Tur lūkotu līgaviņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

545.

Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Dzied putniņi, dzied meitiņas,
Meža gali gavilē.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

546.

Kur vasaru saule lēca,
Tur lec ziemu mēnestiņš;
Kur tās meitas pulkiem dzied,
Tur tā puišu mīlestība.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

547.

Meitas dzied kambarī,
Es aiz loga klausījos.
Dziediet, meitas, ko dziediet,
Dziediet puiša dvēselīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

548.

Pa līčiem ievas zied,
Es uz krasta gavilēju:
Pa istabu meitas dzied,
Es pie loga klausījos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

549.

Patīk manim tā meitiņa
No dziesmāmi, valodām;
Patīk manim znotu saukt
Tās meitiņas bāleliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

550.

Skaņi irbe nokliedzās
Aiz upītes kalniņā.
Cirtu priedi, metu laipu,
Tā būs mana līgaviņa.
224 [Kabilē (Kld)].

551.

Skaņi meitas gavilēja
Aiz smalkā ataudziņa;
Puisīts zirgu nojādīja,
Gavilnieces meklēdams.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

552.

Trīs meitiņas skaisti dzied
Augsta kalna galiņā;
Viena bija man' māsiņa,
Otra brāļa līgaviņa;
Tā trešā sveša bija,
Tā man pašam piederēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

36214.

Ak tu Dieva, tas man tika,
Kad meitiņa padziedāja!
Es gulēju maigu miegu,
Kā bitīte dābolā.
378 [Seces Jk].

- 81 -

36215.

Aizdzīdovu gailā bierzī,
Tuoļ' balseņš nūskaņāja;
Aizsvuotuoju jaunu mjaitu,
Tai slaveitja nūtricāja.
143 [Jāsmuižas D].

36216.

Ciemā auga daiļa meita,
Tā bij liela dziedātāja.
Vai tad es ne puika būtu,
Kad es viņas nedabūt'?
605 [Skolas].

36217.

Dzer un dzīdi, tautu meita,
Muna beji, muna byusi.
Voi tuodēļ es najimšu,
Ka tu lela dzēruojiņa?
358 [Rugāju Abr].

36218.

Dziedi, dziedi, tu strazdiņ,
Jauka tava valodiņa.
Tādu ņemšu līgaviņu,
Kam strazdiņa valodiņa.
605 [Skolas].

36219.

Dzīdi, munu ļaudaveņ,
Doncoj, munu kumeliņ;
Aiz prīciņas navarēju
Maļeņā nūstuovēt.
466 [Vārkavas D].

36220.

Dzīduotuoja, runuotuoja
Stuov celiņa maliņā.
Jem, bruoliņ, dzīduotuoju,
Nepajem runuotuojas,
Dzīduodama Dīva lyudzja,
Runuodama kārdynuoja.
466 [Vārkavas D].

36221.

Dzīduotuoja, runuotuoja
Tam puisīšam ļaudaviņa.
Kab bejuse, es pajemtu
Tuos māmiņas auklējumu.
35 [Baltinavas Abr].

36222.

Dzīduotuojs tautu dāls,
Doncuotuojs kumeliņš;
Tys izveda myus' muosiņi
Nu deveiņu bruoleļaņu.
194 [Krāslavas D].

36223.

Dzīduodama vīn staiguoju,
Kai zeilīte rakstīdama;
Dzīduodama ītecēju
Tautu dāla rūciņā.
89 [Dricēnu Rz].

36224.

Es naraugu, tautu meita,
Tova skaista dzīdavuma.
Raugu tovu rūku dorba,
Agri ejūt dryveņā.
326 [Preiļu D].

36225.

Es negribu sidrabotas,
Ne ar daiļi izpuškotas;
Es gribēju dziedātāju
Un ar ļaudīm runātāju.
241 [Lubānas Md].

36226.

Es priecīga, es lustīga
Pa citām māsiņām;
Priecādama, lustēdama,
Ielec kungu karietē.
443 [Turlavas Kld].

36227.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Rītā agri sētiņā?
Tie ir mani bāleliņi,
Tāļus ceļus staigājuši,
Tāļus ceļus staigājuši,
Līgaviņas lūkojuši.
184 [Ķēču Rg].

36228.

Liel gar taut meit
Tek pa sil dziedadam;
Es paķer tēv plint,
Gaide sil maliņe.
372 [Sarkanmuižas Vp].

36229.

Loki kājas, kumeliņ,
Papurini cekuliņu;
Pretim nāca meitu māte,
Ar meitām dziedādama.
322 [Praulienas Md], 545 [Krustpils D apr.].

36230.

Man patyka tei meitiņa,
Kas dzīdūti dryvā guoj(a);
Tei byus loba ļaudoveņa,
Vysu dorbu dareituoja.
30 [Augšpils (Višgorodas) Abr].

- 82 -

36231.

Maza, maza meitenīte
Tek pa ceļu raudādama.
Audzi liela, audzi daiļa,
Būsi mana līgaviņa.
263 [Mēmeles Jk].

36232.

Pats es beju spēlmaneits,
Sīvu jēmu dzīduotuoju.
Pats spēlēju, sīva dzīd,
Doncoj muns kumeliņš.
358 [Rugāju Abr].

36233.

Redz, kur mana mīļā nāca,
Pār kalniņu mirdzēdama:
Kurpes kājā, niedre rokā,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
282 [Nīcas Lp].

36234.

Rudzu lauks lilevuos,
Daudzi vuorpom brīdumiņu;
Tautu dāls lilevuos,
Ļaudaviņa dzīduotuoja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36235.

Skaisti dzied lakstīgala
Pie lodziņa dārziņā:
Ne man miega, ne darbiņa,
Laktīgalu klausoties.
378 [Seces Jk].

36236.

Sudrabota zīle dziedi
Rīgas torņa galiņā.
Nāc ar mani Vidzemē,
Dziedās' liepu krūmiņā.
Tu dzied' liepu krūmiņā,
Es meitiņu pulciņā.
241 [Lubānas Md].

36237.

Svilpoj irbe pa siliņu,
Traucej munu kumeliņu;
Sīvu jēmu dzīduotuoju,
Kumeliņu doncuotuoju.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36238.

Tautas jāja pagalmā,
Klausās meitu malējiņu:
Kur dzirnās milniš' klaudz,
Tur dižena malējiņa.
605 [Skolas].

36239.

To kumeļu, to es jūgšu,
Kas velk labu vezumiņ';
To meitiņu, to es ņemšu,
Kas ganos gavilē.
548 [Liepāja Lp apr.].

36240.

Tralli, tralli, jaunas meitas,
Kā tās tralli, kā netrall'?
Voi tās tralli manis paša,
Voi tā mana kumeliņ'?
241 [Lubānas Md].

Table of Contents |View Entire Work