HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Labprāt dzied ar savējiem jeb meklē tos, ar kuŗiem balsis sader.

301.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kā es tevi piecietīšu!
Lai gājām, kur gājām,
Gājām abas dziedādamas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

302.

Dzied', māsiņa, ar māsiņu,
Vai sader, nesader:
Purvi, vēŗi klausījās,
Ne baltie bāleliņi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

303.

Dziedat, meitas, meitenītes,
Kā jums skaišķi saderēja!
Lielajām nesader,
Uz puišiem raugoties.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

304.

Dziedam pašas mēs, māsiņas,
Mums jau labi savedas!
Piestājas tautu meita,
šķiet kā vērsis baurojot.
4 [Aijažos].

305.

Es to tautu zeltenīti
Divējādi mēģināju:
Dziežu sīki, dziežu resni,
Abējādi saskanēja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

306.

Lūkosim dziedājušas
Ar bāliņa līgaviņu:
Ja dziesmiņa saderēja,
Tad sader dzīvojot.
Gana man saderēja
Ar bāliņa līgaviņu:
Sader ziemu maltu iet,
I vasaru druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dziesmiņāi nolūkoju
Bāliņam līgaviņu:
Ja dziesmiņa saderēja,
Tad sader dzīvojot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

307.

Mēs māsiņas nebijām,
Mums dziesmiņas saderēja;
Īstajām(i) māsiņām
Valodiņa nesader.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

308.

Mēs māsiņas nebijām,
Mums dziedāt savedās:
Vai tādēļ savedās,
Ka mēs mīļi dzīvojām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3081.

Mēs māsiņas svešinīcas,
Mums balsiņas saveicās.
Sak' ļautiņi stāvēdami:
Tie ir vienas māmuliņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

309.

Mums divām māsiņām
Dziedāt labi pavedās;
Kur būs divi tēva dēli,
Iesim abas ietaļās.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

310.

Nākat šurpu, ciema meitas,
Jūs lielās dziedātājas:
Ja būs mums vieni balsi,
Būsim brāļu līgaviņas.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

- 48 -

311.

Ne ar vienu nevedās
Man skaistaja dziedāšana,
Ar bāliņu vien vedās,
Ar bāliņa līgaviņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

312.

Nesader man dziesmiņa (dziesmīte)
Ar šās zemes meitiņām;
Atvediet manas zemes (malas)
Man (jel) otaru dziedātāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

313.

Pasadzied, bāleniņ,
Ar savām māsiņām,
Kā bitīte padziedāja
Ziemas svētku vakarā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3131.

Pasadzīd', bruoļeļeņ,
Ar savuom muoseņuom:
Lai škeirēs volūdeņa,
Ar kundzeņu runuojūt.
422 [Līvānu pag. D].

314.

Redz' kā koši brāļi dzied
Ar savām māsiņām;
Tautu meita klāt stāvēja,
Asariņas slaucīdama.
Neraud' žēli, tautu meita,
Tapsi arī mūs' (tāi) pulkā,
Tapsi arī mūs' (tāi) pulkā,
Būsi brāļa līgaviņa.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].
Būsi brāļa līgaviņa,
Brālim gultas taisītāja,
Brālim gultas taisītāja,
Cimdu, zeķu adītāja.
160 [Almālē (Alšvangas pag. Azp)].

315.

Redz', kur skaisti irbe tek,
Cekuliņu grozīdama;
Redz', kur skaisti bāliņš dzied
Ar savām(i) māsiņām.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 391 [Skultē (Skultes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

316.

Sader man ar šo meitu
I dziedot, runājot;
Ja tev tika prātiņam,
Nāc pie mana bāleliņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Sader man ar šo puisi
I dziedot, runājot:
Saderēs miežus pļaut
Celmājāi līdumā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3161.

Svešineicys mes muoseņis,
Myus' dzīsmeite sadarā:
Voi tu byusi marša muna,
Voi es tova muoseiceņa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

3162.

Tautu dēls skaisti dzied,
Vēl skaistāki tautu meita.
Eit' kopā, tad dziedat,
Tad skanēs vēl skaistāki.
1311 [Apē (Vlk)].

317.

Vai mūs abas, dzeltenītes,
Viena māte auklējusi:
Savedās mums dziedot
I valodas runājot.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

36026.

Ai, muosiņ, ai, muosiņ,
Kai mes teve pacīssem?
Tu bej dzīsmu raksteituoja,
Es paprīšku dzīduotuoja.
358 [Rugāju Abr].

36027.

Kas kait brālim nedziedāt
Ar divām māsiņām;
Viena dziesmu dziedātāja,
Otra dziesmu līdzētāj'.
605 [Skolas].

36028.

Kas kait brālim nedzīvot
Ar divām māsiņām?
Viena dubļu bridējiņa,
Otra maizes cepējiņa.
605 [Skolas].

36029.

Ko es viena pielīgošu
šo āriņu maliņā?
Kur māsiņa, kur otrā,
Kur bāliņa līgaviņa?
241 [Lubānas Md].

- 49 -

36030.

Padziedāju, palustēju
Ar savām māsiņām;
Ar tām tautu melnacēm
Ni veicās, ni šķīrās.
373 [Sarkaņu Md].

36031.

Redz', kur daiļi brāliņš dzied
Ar savām māsiņām;
Sveši ļaudis klausījās,
Cepurītes noņēmuši.
263 [Mēmeles Jk].

36032.

Sācit dzīsmu, es atjēmu,
Na vysimi es atjēmu:
Bruoleņam vīn atjēmu
Ūtra golda galeņā,
Tautīšami naatjēmu,
I suonimi sādādama.
389 [Silajāņu Rz].

36033.

Svešineicas mjas, muosiņas,
Mums dzīsmiņa sadaŗāja.
Voi tu byusi mārša muna,
Voi es tova muoseiceņa?
Ni es byušu mārša tava,
Ni tu muna muoseiceņa.
247 [Makašānu Rz].

36034.

šķiet man' ļaudis piedzērušu,
Ka es liels dziedātājs;
Man pašam laiza daba,
Ar savāmi māsiņām.
241 [Lubānas Md].

Table of Contents |View Entire Work