HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, papriekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.

283.

Diezgan meitu dziedātāju,
Nav nevienas sācējiņas;
Nāc, bāliņ, dzied' papriekšu,
Došu raibu nēzdodziņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 45 -

284.

Dziedam divi, dziedam divi,
Kamēr trešu dabūsim:
Ņems bāliņis līgaviņu,
Būs trešaja dziedātāja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

285.

Dziedāt gribu, dziedāt gribu,
Nav neviena līdzētāja;
Dzied', brālīti, tu papriekšu,
Tad ies koši, tad raženi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

286.

Dziedāt vien es dziedātu,
Kaut man otris, kas palīdz;
Bij māsiņa, kas palīdz,
To aizveda tautiņās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

Ko es viena piedziedāšu
šo lielaju klajumiņu;
Bij māsiņa, kas palīdz,
To aizveda sveši ļaudis
Bez saulītes vakarā,
Bez pūriņa tautiņās.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

287.

Dziedi labi, dziedi labi,
Es ar (es tev) labi palīdzēšu,
Es ar (es tev) labi palīdzēšu
Ar savām māsiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 190 [Kuldīā].

2871.

Dzied' papriekšu, brāļu māsa,
Pavilkdama, locīdama;
Tu jau labi ieraduse,
Bāliņos dzīvodama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

288.

Es meitām labs puisītis,
Es papriekšu dziedātājs;
Meitas manim cimdus ada (dara)
Trejus rakstus rakstīdamas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Es meitām labs puisītis,
Es papriekšu dziedātājs,
Pirmais danču vedējiņš,
Pirmais dziesmu sācējiņš.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

289.

Es papriekšu dziedātāja,
Es vidū stāvētāja;
Kad papriekšu nedziedāšu,
Tad vidū nestāvēšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

290.

Es papriekšu dziedātājs,
Nopakaļu važotājs:
Netīk man priekšā braukt,
Sviedrot savu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

291.

Es uzaugu dziedātāja,
Aizved mani pārnovadu.
Būš' papriekšu dziedātāja
Pārnovada meitiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

292.

Kas kait man nedziedāt
Ar divām māsiņām:
Viena dziesmu teicējiņa,
Otra laba līdzētāja.
216 [Ventspilī].

2921.

Kū as vīna pīdzīduošu
Tik ļelā ustobā?
Atvedit maņi ūtru,
Tod es vaira padzīduošu.
4251 [Pušys draudzē, Rukmanūs (Puša Rz)].

293.

Nāc, māsiņa, līdz ar mani,
Man jāiet tautiņās;
Tu būs' tautu istabā
Man dziesmiņu saucējiņa.
216 [Ventspilī].

294.

Palīdz', puisi (puika), man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt:
Es pie tevis tā gulēšu,
Ūdens cauri netecēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

295.

Palīdz', puisi, man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt;
Es tev būšu palīdzēt
Kumeliņu apseglot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 46 -

296.

Palīdz', puisi, man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt;
Es tev būšu (iešu, gribu) palīdzēt
Miežiem līst līdumiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

297.

Palīdz, puika, man dziedāt,
Man dziesmiņu darināt;
Ja tev tika, pavalkā
Manu zīļu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

298.

Palīdz, puika, man dziedāt,
Palīdz dziesmu darināt;
Tad es tev palīdzēšu
Līgaviņas lūkoties.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

299.

Palīdz', puisi, man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt;
Tad es tevim palīdzēšu
Visu mūžu nodzīvot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2991.

Suoc, muoseņ, tu dzīsmeiti,
Tev škeirēs, tev vedēs;
Es byutuļu (byutum) īsuokuse,
Aiz žālobu navarēju.
426 [Sakstagala pag. Rz].

300.

Visi labi ciema puiši,
Kas dziedāt palīdzēja;
Manas pašas bāleliņi (bāleliņš),
Ne runāt nerunāja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viena dziedu, neskanēja,
Kad nebija līdzētājas:
Māsas mazas, nemācēja,
Māršas lepnas, nemīlēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Visas mazas meitenītes
Man dziedāt palīdzēja;
Mana paša līgaviņa
Man dziedāt nepalīdz.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

36015.

Dzīžam div, dzīžam div,
Cikom Dīvs trešu devja;
Cikom Dīvs trešu devja,
Buoleņam ļaudaveņu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36016.

Es būt' laba dziedātāja,
Ja būt' dziesmu teicējiņš;
Es būt' laba audējiņa,
Būt' paminu minējiņi.
472 [Vecgulbenes Md].

36017.

Es meitām labs puisītis,
Es papriekšu dziedātājs.
Saucējiņa, locītāja
Tīk manam prātiņam:
Saucējiņu brāļam došu,
Locītāju pats es ņemšu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36018.

Klausāties, daugasnieši,
Kā dzied mūsu ceļavīri;
Rugājs vilka, vēzis sauca,
Vecais vanags gavilēja.
358 [Rugāju Abr].

36019.

Liela pulka meitu dziedi,
Nav nevienas ievilcējas;
Mūs' māsiņa sīka maza,
Visa pulka ievilcēja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

36020.

Nedziedāju, neiet labi,
Ne papriekšu dziedātāja,
Lai dziedāja brāļu māsa,
Tai ir daiļa valodiņa.
241 [Lubānas Md].

36021.

Palīdziet, jauni puiši,
Man dziesmiņu izdziedāt;
Man dziedāt palīdziet,
Man dziesmiņu darināt;
Es būš' tev palīdzēt
Miežus kraut līdumā.

36022.

Pasaklausit, Pujotīši,
Kai dzīduoja Kukurūši:
Cyukuors suoce, Pujots vylka,
Mikitiņa dorinuoja.
89 [Dricēnu Rz].

- 47 -

36023.

Suoc dzīduot, bruoļu muosa,
Tev paprīkšu juosasuoc;
Īsuocīt, pabeidzīt,
Es dzīduot paleidzēšu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

36024.

Suoc, muosiņa, tu dzīsmiņu,
Tev suocēs, tev veicēs;
Es byutum īsuokuse,
Aiz volūdu navarēju.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

36025.

Treis cilvāki skaisti dzīd
Dricānīšu bazneicā:
Seimaņs suocja, Pīters vylka,
Andrīviņš darinuoj'.
89 [Dricēnu Rz].

Table of Contents |View Entire Work