HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

13. Piedziedāšana.

605.

Grib Jūlīte piedziedama, -
Kādu Jodu piedziedāšu?
Nn Jāni piedziedāšu,
Tas patika prātiņama.
273 [skat. 152. (Durbes pag. Lp)].

- 88 -

606.

Jānīts lūdzās, lai mēs dziedot,
Lai Anniņu tam piedziedot.
Tu, Jānīti, nezināji,
Kādu Annu piedziedāšu.
Nn Annu piedziedāšu,
Vai būs laba, vai nelaba.
Velc, Jānīti, tu ārēj
Tavu zīda nēzdaudziņu:
Ja būs Anna mīlējuse,
Tad būs baltu mazgājuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

607.

Paklausies tu, Kristiņ,
Ko es tev piedziedāšu:
Es Anniņu piedziedāšu,
To es zinu, tā tev tika.
Kas taku nomina uz Spundiņiem?
Kristiņš nomina, Anniņu lenkdams.
Uzlēca saulīte uz Spundiņniem,
Mildava mēnesis atritināja.
Turpinājumā līdzīgi par Indriķi un Ilzīti Jurīti un Katīti, Mariju un Ansiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

Table of Contents |View Entire Work