HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. DZIESMAS BĒRNUS KOPJOT

1. Ēdienu gatavojot, bērnu nepacietību klusinot, bērnus ēdinot.

a) Bērni izsalkuši. Maizes trūkums.

2881.

Vai Dievī, galva sāp,
Vai Dievī, vēderīts!
Galva sāp: gulēt gribu;
Vēders sāp: ēst gribēju.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

- 377 -

2882.

Atdodiet, citi bērni,
Manu tiesu vakariņu,
Es vakar apsagulu,
Vakariņu neēduse.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2883.

Bērni raud asarām,
Ko ēdīs vakarā:
Tēvs ar māti bārdamies
Piena spanni apgāzuši.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2884.

Bērniņi, bērniņi, mirsim badu:
Tēvs gul ceplī kā rudzu maiss,
Māte dzeŗ krogā, micīti kuldama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2885.

Dod, māmiņa, azaidiņu,
Negribēšu launadziņu;
Dod, māmiņa, launadziņu,
Negribēšu vakariņas;
Dod, māmiņa, vakariņas,
Negulēšu neēduse.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2886.

Dod, māmiņa, suvēnam,
Dod savām meitiņām:
Suvēnam garda gaļa,
Meita daila audējiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2887.

Dod, māmiņa, suvēnam,
Ne savam dēliņam;
Dos dēliņis, dos jauņuve,
Dos tev abi ļaunus vārdus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Nedod, māte, dēlam gaļu,
Dod labāk sivēnam:
No sivēna garda gaļa,
Kas no puiša, dienas zagļa?
Lūciņos sasienamis,
Dūmiņos pakaŗamis,
Sumpurņiem izdalāmis
Par sausām reņģītēm.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2888.

Ēdat, bērni, knapojat,
Paša tēva domas būs:
Pārdos vecu kažociņu,
Nopirks rudzu puspūrīti.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

2889.

Ēdat, bērni, šņakājat,
Tēvs pārdeva kažociņu,
Tēvs pārdeva kažociņu,
Māte baltu villānīti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2890.

Ēdiet, bērni, šņakājiet,
Tēvs pārdeva kažociņu:
Tēvam nauda maciņā,
Rīgā rudzi spīķerī.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

2891.

Ēdiet, bērni, šņapājiet,
Tēvs pārdeva kažociņu;
Ja Dieviņš palīdzēs,
Par nedēļu nošņapās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2892.

Ēstu grib, dzertu grib
Mans mazais vēderiņš;
Vai ar dziesmu piedziedāšu
Savu mazu vēderiņu?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2893.

Ēsti man gribējās,
Māte maizes man nedeva;
Tā sacīja nedodama:
Ko, bērniņi, darījāt?
Vai bijāt rijas kult,
Vai mālīšu ritināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2894.

Ēsti man gribējās,
Māte maizes man nedeva;
Tā sacīja nedodama:
Mazi brāļi arājiņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2895.

Ēsti man gribējās,
Māte maizes man nedeva;
Tā sacīja nedodama:
Meklē pate arājiņ'!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 378 -

1. Ēsti man gribējās,
Māte maizes man nedeva;
Tā sacīja nedodama:
Meklē pate arājiņ'!
Kur es ņemšu, kas man dos,
Tik mazai (jaunai) arājiņu?
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2896.

Ēsti man gribējās,
Māte maizes man nedeva;
Tā sacīja nedodama:
Zaļi rudzi tīrumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2897.

Eit' gulēt, mazi bērni,
Vakariņas neēduši,
Zīle, žube aiznesuse
Kambarīša atslēdziņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Ej gulēti, vāverīte,
Vakarēju ēdumiņu,
Zīle, kuņa, pametuse
Pagrabiņa atslēdziņu.
110 [Cēsīs].

2. Ej gulēt, mans vīriņ,
I neēdis vakariņu,
Zīle, žube aiznesuse
Pagrabiņa atslēdziņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2898.

Izvāri, māmiņa, kunkuļu putru,
Bērniņi apsirga vēdera sērgā.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

2899.

Kapu, kapu, kāpostiņi,
Bērni raud neēduši;
Cita saime paēdusi,
Aizgājusi druviņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2900.

Ko, bērniņi, ēdīsim,
Rītā agri cēlušies?
Tēva sētas kaņepītes
Zvirbulīši noēduši.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2901.

Nu lustīgi, mani bērni,
Jēcis ņēma līgaviņu;
Bērniem sula, bērniem gaļa,
Jēcim jauna līgaviņa.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

2902.

Opapā, trallalā,
Nu ir maiz' pagalam!
Pārnāks tēvs no darbiem,
Pārnesīs skritel' maiz's.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2903.

Raudāj' tēvs, raudāj' māte,
Raudāj' bērni pakaļā:
Ko bij tiem neraudāt,
Kad mājā maizes nav.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

2904.

Sakermenč divi reizes!
Būs bērniem badu mirt?
Rīgā rudzi spīķerī,
Sētā ceplis puškurē.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2905.

Sieva raud, bērni kauc,
Bez putraimu kāpostiņi;
Neraud', sieva, nekauc, bērni,
Rīgā pilni spīķerīši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2906.

Sieva raud, bērni kauc,
Bez putraimu kāpostiņi;
Vīriņš skaisti gavilēja
Kroga galda galiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2907.

Sen vajdzēja launadziņa,
Kaut būt' laba devējiņa,
Jau saulīte patecēse
Launadziņa laiciņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2908.

Sīki, mazi man bērniņi
Kā tam purva strazdiņam;
Skrienu dienu, skrienu nakti,
Nevar bērnu pabaŗot.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

2909.

Tēt, maizes! memme, pupa!
Kā es tavas cūkas ganu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1. Maizes, maizes, māmulīte,
Kā es tavas cūkas ganu;
Ja maizītes man nedosi,
Lai iet cūkas druviņā.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

- 379 -

2910.

Tekam lieli, tekam mazi,
Māte sauca launagā;
Laižam vēršus niedrājā,
Kumeliņus ābolā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2911.

Vēders sāp, vēders sāp,
Vēderzāļu gribēdams;
Dod, māmiņa, sviest' ar maizi,
Tad vēders nesāpēs.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2912.

Visi saka, visi saka:
Taisiet cisas, eit' gulēt!
Tā vārdiņa nesacīja:
Ēdiet, bērni, vakariņas!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

b) Maize rauši, kliņģeŗi, veģi; piens un sviests; putra, Ķīselis; tupeņi un kāposti.

2913.

Aijā, bērni, rītā svētki!
šodien cepsim baltu maizi.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

2914.

Atej, tēta, kliņģeŗiem,
Memma siltiem pīrāgiem!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

2915.

Bagāta maizīte glauž manu galviņu;
Māmiņa gan glaud', vējš purināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2916.

Kumelītis, pedelītis,
Apgāž veģu vezumiņu;
Eita, bērni, ņemat veģus,
Cik jūs paši gribēdami!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2917.

Maizīt' mana bagātība,
Plācenītis pelnu rušķis:
Maize bērnu baŗotāja,
Plācens viesu mielotājs.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2918.

Maizīt manu bagāto,
Plācenīti nabadziņ!
Maizīt' ēžu ik dieniņas,
Plācenīti svētdienām.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

2919.

Plācenīts raudājās,
Ar plaukstām plaukstājams;
Kā maizīte neraudāja,
Ar dūrēm dūrējama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2920.

Sargiesi, maizīte, nu tevi griezīs,
Izvilka māmiņa gaŗo tutenu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2921.

Smuks, apalš kukuliš,
Vien vain vidiņē:
Virsē pūŗ, ap(ak)šē pūŗ,
Vidē auz sēnaliņ.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2922.

Stiepies gaŗa, plēties plata,
Mana kriķu karašiņa,
Lai es varu pamielot
Ūzainīti, biksainīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2923.

Cep, māmiņa, kukulīti,
Citu lielu, citu mazu:
Zēni gāja uz meitām,
Citi lieli, citi mazi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2924.

Baro mani, māmuliņa,
Ar tiem piena ziediņiem;
Augšu liela, būšu stipra,
Puišiem ceļa negriezīšu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

2925.

Do, māmiņa, man mazai,
Pienu ēst, pienu dzert,
Lai es augu balta meita
Līdz to pienu kungulīt'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 380 -

2926.

Ej, māmiņ, govju slaukt,
Dod man pienu nodzerties,
Lai es augu balta meita,
Par brīnumu ļautiņiem.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

2927.

Mana balta māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Es tev iešu kultu, maltu,
I telīšu paganītu.
1311 [Apē (Vlk)].

2928.

Mana mīļa māmulīte,
Ielej pienu bļodiņā,
Lai es augu sarkanbalta
Vagarīša dēliņam.
190 [Kuldīā].

2929.

Mana balta māmulīte,
Mani baltu audzināja:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
521 [Dikļos (Dikļu pag. Vlm)].

2930.

Meitu dēļ, māmuliņ,
Kāpostiņu nevārīj',
Ielej pienu bļodiņā,
Lai meitiņas skaistas aug.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2931.

Rieti, rieti, rietaļiņa,
Dod man pilnu slauktuvīti,
Mazi mani bāleliņi,
Baltas putras ēdājiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2932.

Tu, māmiņ, nezināji,
Kā meitiņas baltas aug:
Lej pieniņu bļodiņā,
Tad meitiņas baltas aug.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2933.

Bērni, bērni, kur karotes?
Ķērni nesa istabā;
Kad to ķērni kustinās,
Būs i sviesta, i paniju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2934.

Dod, māmiņa, ko dodama,
Sviesta nuciņ' i dod man;
Es tev būšu labs dēliņš,
Tev maizītes devējiņš.

2935.

Kop, kop, sviestiņ!
Siltmaizīte krāsnī,
Siltmaizīte krāsnī,
Tā tevi gaidīja.
216 [Ventspilī].

1. Kopā, sviestiņ, kopā,
Kā zemes zālīte,
Kā liepas lapiņa -
Tādās pītēs - augstiem mūŗiem
To sieriņu samūrēja.
232 [Talsos (Tl)].

2936.

Kup, kup, sviestiņ,
Kaudzīte galā!
Rīt nāks māmiņa
Mieloties.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

1. Kuļu, kuļu sviestiņu,
Mieloju Dieviņu -
Pakaŗu velliņu vadzītē.
232 [Talsos (Tl)].

2937.

Miltiņi, miltiņi, zirnīši, zirnīši,
Pupiņas, pupiņas, tupulīši, tupulīši,
Pa lielam gabalam, gabalam!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2938.

Baro mani, māmuliņa,
Ar tiem putras biezumiem;
Augšu liela, būšu stipra,
Puišiem ceļa negriezīšu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2939.

Baro mani, māmuliņa,
Ar tiem putras biezumiem,
Lai es augu zema, resna,
Kā varēju puišus veikt.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2940.

Bieza putra bērnus dīda,
Auzas dīda kumeliņu;
Kumeļš stāvu slaistījās,
Bērni rāpu vazājās.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 381 -

2941.

Biezu putru bērniem vāru,
Auzas devu kumeļam:
Bieza putra bērnus dīda,
Auzas dīda kumeliņu.
216 [Ventspilī].

2942.

Bieza putra, pļepenīca,
Māca bērnus lamāties.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2943.

Bieza putra, pļepenīca,
Nāc ar mani kapāties,
Vai es tevi apēdīšu,
Vai tu mani pārvarēsi?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2944.

Bērni, bērni, aunat kājas,
Taisāt līkas kaŗotītes:
Māte putru izvārījse,
Ielej liepas dobumā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2945.

Bērniņ', mani kokālīši,
Ar plikiem vēderiem,
Rudzu putru sastrēbuši,
Uz ceplīša satupuši.
190 [Kuldīā].

2946.

Būs putriņa bērniņiem,
Vai būs šķīsta, vai būs bieza:
Es dzirdēju māmuliņu
Namā katlu skandinot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lai būs putra, kāda putra,
Putra būs vakarā:
Es redzēju, māmiņai
Dūmi kūp namiņā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

2947.

Māte savas meitas kūla,
Pa pelniem vazādama:
Kam tās ēda bērna putru,
Kam puišiem mutes deva.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2948.

Man bij viena zila kaza,
Tā man deva pulka piena,
Tā man deva pulka piena,
Ik vakaru pusslaucenes;
Dod, māmiņa, smalku miltu,
Lai es kazas putru vāru.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

2949.

Nāciet, bērni, klausāties,
Kā dzied putra kambarī:
Pieniņš dzied, šķīstums velk,
Putraimiņi trikšināja.

2950.

Pēter, brāli, pugavica,
Padod mātei pavārnīcu,
Ja nedosi pavārnīcu,
Baltu putru nedabūsi.
110 [Cēsīs].

2951.

Putra, kājas apāvusi,
Pie bērniem sērstu iet;
Pagaid', putra, pagaid', putra,
Bērni tevi apēdīs.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

2952.

Putra mani radīja, kāposti pestīja,
Gaļa mani iecēla lielā godā.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

2953.

Putru vira māmuliņa
Ij rītā, vakarā.
Gana pilns vēderiņš,
Sakaltuse muguriņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2954.

Riku, riku, ķīseli, ar nazi griežamu,
Ar nazi griežamu, ar cirvi cērtamu,
Ar kaltu kumeļu pa virsu jājamu!
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

2955.

Salda mana skābputriņa
Kā kaimiņa medutiņš,
Kā vīns, kā medus,
Kā zemeņu oga!
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

- 382 -

2956.

Salu, salu, man' putriņ,
Kā kaimiņa medutiņš!
Kaimiņš gāja bišu lauzt,
Es putriņu salināt.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

1. Salda, salda man maizīte,
Kā kaimiņa medutiņš!
Kaimiņš medu tecināja,
Es maizīti salināju.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

2957.

Ziņģē, ziņģē, griķu putra,
Tai vajag kazu piena;
Kuŗš bērniņš nevesels,
Vesels tika pastrēbdams.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2958.

Tēvs ar māti sabārās,
Es pie putras kambarī;
Lai tā putra, kur tā putra,
Kur tie piena kunkulīši!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29581.

Tu, sīveņ, pakuŗ guni,
Es atņešu iudisņeņu,
Vuoreisem bīzu putru,
Ar kū bārnus pabaruot.
435 [Latgalē].

2959.

Vār', memmiņa, biezu putru,
Lai man auga biezas krūtis,
Lai es varu čīnīties
Ar resnaju ozoliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

2960.

Vāri, māte, biezu putru,
Lai man biezi pupi aug,
Lai varēju ciema puišus,
Ar pupim nobadīt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2961.

Vār', māmiņa, piena putru,
Lai meitiņas baltas aug;
Puisēniem, rezgaļiem,
Vāri pura ūdenī.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2962.

Vāri, māte, piena putru,
Lai meitiņas baltas aug;
Puisēniem apsildāt
Vakarējus kāpostiņus.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

2963.

Vār', māmiņa, piena putru,
Lai meitiņas daiļas aug;
Puišiem vāri kāpostiņus,
Lai tie auga gaŗi, resni.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Piena, siera meitiņām,
Lai meitiņas baltas aug,
Kāpostiņus puisēniem,
Lai tie auga zemi, resni.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2964.

Vāri, māte, teļa putru,
Dod man teļa biezumiņus;
Kad es augšu, vīris būšu,
Lācim ceļu negriezīšu.
404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2965.

Vāru, vāru putru,
Pieci milti katlā.
Ko došu kalpam,
Ko kalpa bērniem?
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Viru, viru, putriņa,
Trīs milti katlā!
Ko devu kalpam,
Ko kalpa bērnam?
Ko pate ēdīšu,
Par vārījumu?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2966.

Vir, vir, putriņa,
Izvir gardi!
Nedošu kalpam,
Ne kalpa bērnam.
Izcepšu cepīti (=reņģi, =siļķi)
Skalgana galā,
To došu kalpam,
To kalpa bērnam.
216 [Ventspilī].

- 383 -

2967.

Viru, viru, putriņa,
Trīs milti katlā;
Nedošu kalpam,
Ne kalpa bērnam.
Atnāks vecais
Trimzaru zobiem,
Tam došu putriņu
Pasmeķēt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2968.

Visi mani bāleliņi
Putriņā noslīkuši;
Mani vienu atstājuši
Putras baļļas maliņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2969.

Ai, klučkas biezas,
Bet piedegušas!
Kamēr māte govis slauca,
Tikām klučkas Ķempītē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2970.

Kartupīt, kartupīt,
Kā mēs tevi ēdīsim?
Pie ceplīša gozēsim,
Ar sviestiņu ēdīsim.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2971.

Kas grieznī, kas grieznī,
Spures vien, spures vien;
Tupulī, brālīti,
Tur gardais kumosiņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2972.

Man māmiņa izvārīja
Launagāi rācentiņus;
Kazu pienu pielējusi
Pie launaga rāceņiem.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

2973.

Tupenīša meitu veda
Kāpostiņa dēliņam;
Visi mazi tupenīši
Iet māsai panākšņos.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Kāpostiņa meitu veda
Rutkālīša dēliņam;
Visi mazi kāpostiņi
Lēc māsai panākstēs.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2974.

Tupenīši rācenīši
Ievēlās Daugavā;
Mazi bērni noraudāja,
Vēderiņus kasīdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2975.

Tupenīt, tupenīt,
Kā līdīsi vēderā?
Ne tev škura nomizota,
Ne ķildiņas iztīrītas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2976.

Tupi, tupi, tupenīt, -
Kas tev' tupu tupināja?
Kas tev' tupu tupināja,
Tas ij tevi apēdīs.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

c) Pateicība Dievam pēc ēšanas.

2977.

Paēduši, padzēruši,
Pateiciet Dieviņam
Par pieniņu, par sviestiņu,
Par baltoi saules maiz'.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2978.

Paldies Dievu Dieviņam,
Nu piebrieda vēderiņš!
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

2979.

Paldies saku Dieviņam,
Nu apēdu brokastiņu!
Lai Dievs līdz rociņām
Launadziņu nopelnīt.
216 [Ventspilī].

1. Paldies Dievu Dieviņam,
Nu paēdu launadziņu!
Dievs dod citu nopelnīt
Līdz vakaru reiziņai.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

36897.

Ceplīts manis tēvis bija,
Obra mana māmuliņa:
Ceplīts mani sasildīja,
Obra mani pabaroja.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 384 -

36901.

Dodiet ēst, dodiet dzert,
Vakarējas vakariņas;
Es vakar apsagulu
Vakariņas naādusi.
373 [Sarkaņu Md].

36927.

Ēsti man gribējās,
Māte maizes man nedeva:
Lai es augu tieva, gaŗa,
Kaŗavīra līgaviņa.
146 [Jaungulbenes Md].

36956.

Klusiņām nosaņēmu
Ciema cepļa pakaļā;
Nepasaki, tu ceplīt(i),
Tevim cepšu kukulīt(i).
605 [Skolas].

37531.

Ach, tu, vacuo muomuleņa,
Tovu jauku volūdeņu!
Ach, ptrru ambaleņa
Suns pi putras kambarī!
Lai tei putra, kū tei putra,
Kū tī pīna kunkuleiši!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

37532.

Uci, ļuļi, mozi bārni,
Kuo jyus leli naaugat?
Augsim leli saulītē,
Kai pupeņas duorzeņā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

37533.

Atej, māmiņ, saulītē
Putriņas vārīt,
Gotiņu slaukt,
Mazā bērniņa pabaŗot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

37534.

Ai vecais tēvainīt,
Kam tu mani nebaroji?
Tu sakalti kā āzīts,
Es kā siena gabaniņa.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

37535.

Baroj mani, muomuliņa,
Koleidz nazīd vyzbūlīši;
Kad pazīss vyzbūlīši,
Tad es pate baruošūs.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

37536.

Bolti muni bruoliliņi,
Vēļ boltuokus balynuoju:
Pīna gariņu palēju,
Līpa(s) slūtiņu sasēju.
326 [Preiļu D].

37537.

Bārni muni, škūrstolāni,
Vysim plyki vēdereņi;
Reitu cepsim blinčikeišu,
Vysim kluosim vēdereņu(s).
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37539.

Dasa skrēja par ustobu,
Putruomeņus mātuodama.
Bārni skrēja pakaļī,
Ni druponas nadabuoja.
605 [Skolas].

375391.

Dasa skrēja par pogolmu,
Putruomeņus svaidēdama.
Bārni skrēja pakalī,
Putruomeņus laseidami.
551 [Ludza Ldz apr.].

375392.

Dasa skrāja par pogolmu,
Putruomeņus svaideidama.
Apsasvīd tu, Muoreņ,
Salaseisi putruomeņus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37540.

Dīveņ, dūd pobulam
Mozu, mozu mozuleņ';
Ka vuoreis bīzu putru,
Kam katleņa izkaseit.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

37541.

Dod, māmiņa, man pieniņu,
Dod tos piena kunkulīšus:
Lai es augu tik balta,
Kā tie piena kunkulīši.
281 [Neretas Jk].

37542.

Dzird', māmiņa, tu teliņu,
Dod man teļa biezumiņus:
Lai es augu tāds puisīts,
Kā vērsīts ragainīts.
496 [Vilzēnu Vlm].

- 385 -

37543.

Eglīte lielāka,
Es pati mazāka;
Dod, māmiņ, maizītes,
Lai augu lielāka.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37544.

Ei vecīt, ei vecīt,
Neper bērnu vakarā;
Per rītā, saulītē,
Kad ar putru pabarosi.
241 [Lubānas Md].

37546.

Ēdiet, bērni, šņākājat,
Tēvs nokāva ciema āzi;
Zem kubula gaļu gāza,
Pirtī ādu sutināja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

375461.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Tēvs nokāva kazulēnu;
Rijā āda apakš baļļas,
Gaļa mūsu vēderā.
443 [Turlavas Kld].

37547.

Ēdat, bērni, snapājiet,
Tēvs pārdeva kažociņu:
Sieciņš rudzu, sieciņš miežu,
Pussieciņa kaņepīšu.
515 [Ziemeŗu Vlk].

37548.

Ēsti man tā gribējās,
Māte maizes man nedeva;
Tā sacīja nedodama:
Kam laid' cūkas miezīšos.
15 [Alūksnes Vlk].

375481.

Ēsti man gribējās,
Muote maizītes nadeve;
Muote maizītes nadeve,
Ka juos beja tryukumiņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

37549.

Gulēdama ieraudzīju
Plauktā gardu kumosiņu;
Ejiet, rokas, paņemiet,
Mute gardi apēdīs.
605 [Skolas].

37550.

čuči, guli, mazais bērns.
Kaķi putru apēduši;
Kaķi putru apēduši
Un podīnu saplēsuši.
Tā nebija kaķa vaina,
Tā bij paša aukļa vaina.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

37551.

čučiet, guliet, mazi bērni,
Kaķi putru izēduši;
Tā nebija kaķu vaina,
Tā bij pašu bērnu vaina.
241 [Lubānas Md].

37552.

Juŗa sieva nemācēja
Ķīsēlīša virināt;
Meklēsim Andriev' sievas,
Tā mācēja virināt.
241 [Lubānas Md].

37553.

Gara, gara tei dīniņa,
Kad saulītes naredzēju;
Vēl garuoka, vēl slyktuoka,
Kad maizītes napajēmu.
182 [Kaunatas Rz].

37554.

Kumelīte, perdelīte,
Apgāž veģu vezumiņu;
Teciet, bērni, veģu pirkt,
Cik naudiņas turēdami.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

37555.

Kur tie bērni palikuši
Ar tiem putras vēderiem?
Visu gaļu izēduši,
Man tos kaulus pametuši.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

37557.

Ķiķa guoja guorsuos,
Ķiķalāni pakaļ skrēja;
Ķiķa lēja bļūdā,
Ķiķalāni vādarā.
170 [Kapiņu D].

37558.

Lai būs putra, kādaputra,
Putra būs vakarā:
Es redzēju namiņā
Putra vira katliņā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 386 -

37559.

Lai pietrūka, kā pietrūka,
Kad maizītes nepietrūka;
Lai pietrūka sidrabiņa
I sidraba kalējiņa.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

37560.

Launadziņš launagā,
Pusdieniņa pusdienā;
Būt' māmiņa tā devuse,
Nebūt' liela uzauguse.
82 [Demenes Il].

37561.

Luocjeits vylka mjedzis pūdu
Apkuort munu ustabjeņu;
Vjalc, luocjeit, kambarī:
Mjaitys mola ķeisjēleiti.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37562.

Moza beju meitineite,
Muoku puišus kairinuot;
Muote cepa kukuleiti,
As mērcēju madeņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37563.

Māmuliņ, māmuliņ,
Launadziņu, launadziņu!
Jau saulīte vizināja
Launadziņa laiciņā.
281 [Neretas Jk].

37564.

Māmiņ, putru vuorīdama,
Īlej pīnu bļūdiņā,
Lai es augu skruošņa, rasna,
Opolym byudeņim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37565.

Muoreņa, buorineite,
Asareiti palnūs cepja;
Poša ādja meikstumeņu,
Bārnim svīdja asaceņas.
170 [Kapiņu D].

37566.

Muoreņa, lupoteņa,
Vystu cepja palnūs;
Poša ādja meikstumeņu,
Vystom devja kauleņus.
170 [Kapiņu D].

37567.

Māte mani izbaroja
Ar tiem teļa biezumiem;
Kad izaugu liela meita,
Knipām puišus noknipēju.
261 [Mēdzūlas Md].

37568.

Māte, vāri piena putru,
Lai puisēni balti aug.
Meiteņiem, vellēniem,
Vāri pura ūdenī.
Puisēniem ir grūta dzīve,
Jāiet kaŗa dienestā.
575 [Valmiera Vlm apr.].

37569.

Maza, maza meitenīte
Tek pa silu raudādama,
Jauni puiši, bandenieki,
Ņemat zirga mugurā!
Būs jums ēsti vārītāja,
Būs krekliņu mazgātāja.
605 [Skolas].

1. Maza, maza meitenīte
Iet pa ceļu dziedādama
Jauni puiši, bandenieki,
Ņeņem mani kamanās.
198 [Krustpils D].

37570.

Pīpi, pīpi Puovuleņi,
Kū mes reitu vuorīsim?
Keiša golvu, raudas asti,
Vuovjareitis pakauseiti.
89 [Dricēnu Rz].

1. Tili, tili, puovulin,
Kū vuorīsim vokorā?
Keiša golvu, raudas asti,
Asarīša vyducīti.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37571.

Ragači, bagači,
Kas tovā vādarā?
Pupiņa, ziernīts,
Ruociņa škēlīte.
551 [Ludza Ldz apr.].

37572.

Putra, kājas apāvusi,
Pie bērniem sērstu iet.
Necel krēslu, nesēdēšu,
Uz ienaidu sērstu brauc'.

- 387 -

37573.

Putra kājas apāvusi,
Uz bērniem sērsti gāja.
Piesacīja bērniņiem
Mazgāt baltas kaŗotītes.
48 [Bērzaunes Md].

37574.

Putra, putra,
Kam tei putra,
Kam tī škeistī
Kuopusteņi.
89 [Dricēnu Rz].

37575.

Sacijuos man' mamiņa
Sutynuota pīna dūt;
Jau saulīte pušdīnī,
Ni maņ taida, ni maņ šaida.
194 [Krāslavas D].

37576.

Tēte, tēte, pyupaliņa,
Mama, mama, maganiņa!
Tēte devja boltas maizes,
Mama devja boltas putras.
389 [Silajāņu Rz].

37577.

Tēvs ar māti strīdējās
Sēņu spaini saspārdīj'ši;
Es uz mūŗa lūrējos,
Tikām tiku palīgos.
373 [Sarkaņu Md].

37578.

Tupu, tupu, tupulīt,
Karu, karu, karulīt;
Tāpat bija tupuļam
Karulīša jālūdzas. (Kaķis un gaļa).
445 [Ugāles Vp].

37579.

Vuorej, muote, bīzu putru,
Lej pīneņi bļūdeņī;
Lai es augu skaista, bolta,
Opolim ciceišim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37580.

Tec, pelīte, zierņu zogtu,
Atnes maņ i pīzoguse;
I pupjaņu, i ziernīšu,
I cyucjaņis smecerīti.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

37581.

Vaļa maņ, vaļa maņ,
Vaļā muotes kambarīts:
Svīkstu ēžu, sīru kūžu,
Soldonuo pazadzēru.
174 [Kārsavas Ldz].

37582.

Veco vīriņ, veco vīriņ,
Ko dos' puišam launagā?
Ķīšu putru, roņu taukus,
Sasmak's rungu pa mugur'.
šķēd's alus, Valgals med's,
Laidž (Laidze) meitas klāt gulēt.
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

37583.

Zirņus sēju kalniņā,
Satecēja lejiņā;
Vienu saucu - brāļa bērnu,
Visi līdzi satecēja.
115 [Galgauskas Md].

2. Bērniem galvu sukājot, muti mazgājot, bērnus tīot.

2980.

Gludan' bij tam galviņ',
Kam māmiņ' glaudantiņ';
Sapurās' tam galviņ',
Kam nebija glaudantiņ'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

2981.

Dievs lai redz tēvu, māti,
Kas man' tādu audzināja:
Ni mācēju kāju aut,
Ni galviņas izsukāt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2982.

Kauna, kauna tev, meitiņ,
Nesukāti tev matiņi!
Ir irbīte ceļu tek,
Izsukājse cekuliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2983.

Kaunies, kaunies tu, meitiņa,
Tev galviņa nesukāta!
Kā saglauda cielaviņa
Savu gludu cekuliņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

- 388 -

2984.

Sukā, māte, man galviņu,
Met matiņus ugunī,
Lai putniņi neievilka (neievelk)
čīkstošā kociņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. Sukā, māte, man galviņu,
Met matiņus ugunī,
Lai putniņis neienesa
Cīkstošā kociņā:
Lai galviņa nesāpēja
Visu mūžu dzīvojot.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2985.

Visas bija man māsiņas
Gluženim matiņim,
Viena pate izpūruse, -
To vedīšu brammaņam.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2986.

Cielaviņa galvu glauda
Ezeriņa maliņā;
Man saglauda māmuliņa
Istabiņas dibinā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2987.

Jauni oši, ozoliņi
Zilim ziedim noziedēja;
Māte mani nomazgāja
Tekošāi upītēi.
224 [Kabilē (Kld)].

2988.

Mana balta māmuliņa,
Lej man pienu muldiņā:
Lai man auga balta bārzda,
Lai sauc meitas muižinieku.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2989.

Mani mīļa māmuliņa
Mazgā piena muldiņā,
Lai es augu sarkanbalta,
Kā puķīte dārziņā.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

2990.

Musti, musti, mazgā muti,
Bieza putra vācelē;
Ja tu mutes nemazgāsi,
Biezas putras nedabūsi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2991.

Roka roku mazgājās, -
Kas mutīti nomazgāja?
Tām pašām rociņām
I mutīte jāmazgā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2992.

Maza, maza meitiņa Rīgā brauca;
Piemīza kurpītes, sasala kājiņas,
Pārbrauca mājā raudādama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2993.

Pirža pirti kurināja,
Mīža gāja žāvēties;
Dod, mīžiņa, cimdu pāri,
Tad laidīšu žāvēties.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

37538.

Cīlaviņa, gludgalviņa,
Gludu galviņu nasuoj';
Es saglaužu sovu gludu,
Muna gluda nastuovēj'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

3. Bērnus ģērbjot, pušķojot.

2994.

Vai, bērniņi, man' bērniņi,
Visiem kaili vēderiņi;
Pavasara saulītē
Kā strazdiņi vičenāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2995.

Apauniet man kājiņas,
Ielaidiet celiņā,
Tad sakiet manu vainu,
Ja maizītes nedabūju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2996.

Bērni, mani kovārnīši,
Visiem pliki vēderiņi;
Kad atnāca svēta diena,
Visiem cauņu cepurītes.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 389 -

2997.

Bērni mani kozalāni,
Visiem pliki vēderiņi;
Paldies ciema ļautiņiem;
Ka tie man nesasmēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2998.

Bērni mani, kosvārnīši,
Visiem pliki vēderiņi;
Kad atlēks priedes, egles,
Visiem šūšu kažociņus.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2999.

Es māmiņa kā liepiņa,
Man bērniņi kā mušiņas,
Man bērniņi kā mušiņas,
Visiem pliki vēderiņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3000.

Es maza meitiņa, man arī banda:
Pušpūra prievitu, vērpele gradzenu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3001.

Es maza meitīna, man zili svārki,
Sudraba saktīna kā mēnestīnis.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3002.

Es piedzimu goda bērns
No veciem ļautiņiem;
šūniet man goda kreklu
No veciem maisiņiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

Es uzaugu goda puisis
No veciem kankariem:
Man pašuva goda kreklus
No veciem lindrakiem.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3003.

Es uzaugu pie māmīnas,
Kā mazā preilenīt':
Baltās diegu zeķītēs,
Sarkanās kurpītēs.
1191 [Ēveles draudzē].

3004.

Kālabadi tav, māsiņa,
Bērniem pliki vēderiņi?
Vai liniņi tav neauga,
Vai vārpstīte netecēja?
224 [Kabilē (Kld)].

3005.

Mana balta māmuļīte
Mani balti audzināja:
Apvilkusi baltu kreklu,
Pacēlusi saulītē.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3006.

Maģa, maģa liepiņa, zeltītas lapas;
Maģa, maģa meitiņa, balta villainīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3007.

Maza, maza meitenīte
Sēž ābeļu dārziņā;
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vainadziņš.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

3008.

Maza, maza meitenīte
Tek pa ceļu dziedādama;
Pupas ziedu lindraciņi,
Auzu skaru villainīte.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3009.

Maza, maza meitenīte
Tek pa ceļu dziedādama;
Skaista balta villainīte,
Sarkans rožu vainadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3010.

Mazajai māsiņai
Divi zelta gredzentiņi:
Viens bij zelta lapiņām,
Otrs dimanta burbuļiem.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3011.

Mazajai māsiņai
Riņķī grieztis vainadziņis;
Lielajāmi kaldināju
No sīkaja sudrabiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3012.

Mazajām māsiņām
Skaisti, šauri vainadziņi;
Lielajām lieli, plati,
Kā micītes galviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3013.

Pirmajam dēliņam
Slēžu kreklu šūdināju;
Jau otram, trešajam
No pakulām rubināju.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 390 -

3014.

Ubags mans tētis bija,
Ubadzīte māmuliņa;
Dievs dod man, bērniņam,
Zelta jostu e apjozt!
121 [Gulbenē (Md)].

3015.

Upapā, trallalā!
Mūs' māsiņa zābakos;
Atnāks tautas, pajems viņu,
Paliks man tie zābaciņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3016.

Cib, cib, vistiņ, kaņipju dārzā,
Nu māte man deva kaņipju kreklu.
224 [Kabilē (Kld)].

4. Mātes mīļa, rūpīga kopšana.

3017.

Bija man, bija man
Trīs lietiņas glabājamas:
I guntiņa, atslēdziņa,
I bērniņš šūpulī.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

3018.

Dievs, dodi kungam to dienu redzēt,
Ko māte redzēja, auklēdama:
Sietiņš nogāja, auseklis uzlēca,
Vēl māte sēdēja, man' auklēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3019.

Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.
216 [Ventspilī].

3020.

Es to savu bāleliņu
Trīs gadiņi klēpī nesu;
šodien dzima kumeliņš,
Tūliņ tek kājiņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Kumeliņis kājām tek
Pirmajā dieniņā;
Arājiņis, nabadziņis,
Gadu rāpu vazājās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3021.

Es to savu viendēlīti
Uz rociņu vien auklēju,
Lai tā mana vedekliņa
Skārdiem sagšu darināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

3022.

Es uzaugu pie māmiņas
Kā mazā mamzelīt',
Dūju spalvu ķisiņos,
Drellī austos palagos.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

30224.

Kas varēje izglobuot
Moza bārna dvēseļeiti, -
Globoj, Dīvs, globoj Laime,
Globoj poša muomuļeņa.
422 [Līvānu pag. D].

3023.

Māmiņ' mani tā auklēja
Kā baltaju linu šauju,
Ietīdama, iztīdama
Smalkos linu lakatos.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3024.

Māte mani maz' auklēja,
Raibi klāja šūpulī;
Kaut zinājsi neveikļam,
Ne snātnītes neieklātu.
378 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3025.

Mana mīļa māmuļiņa
Mani mīļi audzināja:
Pate māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mana veca māmuliņa
Grūti mani audzināja:
Kalnu kāpa, nastu nesa,
Mani nesa padusē.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3026.

Mīl kungiem zelta nauda,
Mīl akmiņa istabiņa;
Tā mīlēja māmiņai
Katrai savs auklējums.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 391 -

3027.

Palīdz man tu, Dieviņ,
Maza bērna paglabāt
No guntiņas, no ūdeņa,
No dūmojas istabiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3028.

Smalki pūta sila priede,
Smalku lietu gaidīdama;
Smalka mana māmuliņa,
Smalki mani audzināja.
232 [Talsos (Tl)].

Table of Contents |View Entire Work