HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

8. Bāreņu dziesmas.

137.

Bārenīte, sērdienīte,
Bārenītes dziesmu dziedu.
Nevienam nesacīju,
Kur vess mani šoruden:
Pie tētiņa, pie māmiņas
Uz dzeltānu smilšu kalnu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

138.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Sīkā lazdu krūmiņā,
Dziedi skaisti, bārenīte,
Sīkajos bāliņos.
224 [Kabilē (Kld)].

139.

Dziesmiņā vien pazinu,
Kuŗa meita bārenīte:
Vai dziedāja, vai runāja,
Vis māmiņu pieminēja.
316 [Jēkabpilī], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

140.

Gana dziedu, gana raudu,
Nedzird mana māmuliņa;
Drauga māte gan dzirdēja,
Tā par mani nebēdāja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

141.

Gan es dziedu, gan es raudu,
Nedzird mana māmuliņa:
Mana mīļa māmuliņa
Guļ zem zaļa valēniņa.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

142.

Kas tik sēri gavilēja
Apakš saules vakarā?
Sērdienīte gavilēja,
Vakar mira māmuliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

143.

Kas upīte, ka netek?
Kas meitiņa, ka nedzied?
Gružiem upe netecēja,
Sērdienīte nedziedāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

144.

Ko, māmiņa, tu gulēji,
Kam ar mani nerunāji?
Gan dziedāju, gan raudāju,
Apkārt tevim staigādama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

145.

Nedzird mani sveša māte,
Kad pie vārtu gavilēju;
Īsta māte, tā dzirdēja,
Tīrulī gavilēju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

146.

Sēri dzied mātes meita,
Sērdienīti tītīdama;
Neb' sērdiene sav' māmiņu
Par naudiņu pārdevuse.
216 [Ventspilī].

147.

Skaisti dzied bārenīte,
Aiz upītes ganīdama.
Smalka, balta vilnainīte,
Sarkans rožu vainadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

148.

Skaisti dzied lakstīgala
Smalkajos krūmiņos;
Vēl skaistāki bārenīte
Zaļajos klajumos.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

149.

Skaisti dzied lauka irbe,
Skaisti āra lakstīgala;
Vēl skaistāki bārenīte,
Tautiņām aizvedot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

150.

Trīs dziedāja, trīs raudāja
Triju kalnu starpiņā;
Kam bij māte, tie dziedāja,
Kam pamāte, tie raudāja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Brāļu bērni, māsu bērni
Sasēduši saulītē.
Kam bij mātes, tie dziedāja,
Kam nebija, tie raudāja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

151.

Kas tur dzieda, kas tur rauda
Bez saulītes vakarā?
Tur dziedāja bajārīši,
Tur raudāja bāŗabērni.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 25 -

35918.

Es biju sērdienīte,
Es līdzēju sērdienei:
Kad dziedāja - līdzdziedāju,
Kad raudāja - līdzraudāju.
192 [Kosas C].

35919.

Kas tik sebi žēli dzied
Apakš liepas līdumā?
Tā nabaga atraitnīte
Ar savām meitiņām.
335 [Puzes Vp].

35920.

Kas tecēja, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?
Bārenīte dziedādama
Ietecēja sētiņā.
270 [Mežotnes B].

35921.

Labāk viena nodzīvoju,
Kad nav laba arājiņa.
Vai tādēļ nedziedāju,
Ka es biju sērdienīte?
605 [Skolas].

35922.

Koši dzied sērdienīte
Meitu, māsu pulciņā:
No Dieviņa vien dziedāja,
No tētiņa, māmulītes.
183 [Kazdnagas Azp].

35923.

Muotes meita pyuru lūka,
Naskaņ zvoni sētiņā;
Buorinīte padzīduoja,
Tautu pylns pagalmiņš.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35924.

Netikusi mātes meita
Druvā gāja raudādama,
Bārenīte, nabadzīte,
Tek pa priekšu dziedādama.
36 [Balvu Abr].

35925.

No balsiņas vien pazinu,
Kur dziedāja bārenīt':
Sīks balsiņš, smalks balsiņš,
Daudz māmiņas raudājus'.
119 [Gaujienas Vlk].

35926.

Pyutit guni, dedzit skolus,
Spraudit ustobas vydā!
Muotes meitas ustobā,
A buorines aiz durovu;
Muotes meitas dzīsmes dzīd,
A buorines gauži raud.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

35927.

Skaisti dziedāj' bārenīte,
Aiz upītes ganīdama;
Grabēt grabēj' linu snātne,
čaukstēj' mēļu villainīte.
148 [Jaunpiebalgas C].

35928.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Ka mežāi neskanēj'?
Vai tādēļ nedzīvāšu,
Ka ļautiņi niecināj'?
Apakš zemes tēvs māmiņa,
Āz ūdeņa bāleliņ'.
183 [Kazdnagas Azp].

35929.

Visi soka, visi soka,
Kad es beju buoreneite:
Staiguodama vīn dzīduoju,
Uobuļzīdi rūceņā.
170 [Kapiņu D].

35930.

Tu, māsiņa, muižas meita,
Tu staigāji raudādama;
Es, nabaga sērdienīte,
Es staigāju dziedādama.
378 [Seces Jk].

Table of Contents |View Entire Work