HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība

27.

Bāliņos dzīvodama
Dziesmas tinu kamolī (kamolā),
Kad aiz- (iz-, no-) gāju tautiņās,
Pa vienai šķetināju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Man bij dziesmu vācelīte
Smalku nātru krūmiņā;
Kad aizgāju tautiņās,
Pa vienai izdziedāju.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

28.

Pavasari (pa vasaru) ganīdama (ganos gāju),
Dziesmas tinu kamolī (kamolā);
Ruden gāju māršu vest,
Pa vienai tecināju (šķetināju, ritināju).
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Brāļa kāzas gaidīdama,
Tinu dziesmas kamolā;
Kad atnāca brāļam kāzas,
No kamola šķetināju.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

2. Visas manas skaistas dziesmas
Vītolā satecēja.
Ruden iešu māršu vest,
Pa vienai tecināšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29.

Man bij dziesmu vācelīte
Padzirnē glabājama;
Kad (cik) es gāju maltuvē,
Pa vienai ritināju.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

30.

Bij man dziesmu trīs pūriņi
Apinīšu dārziņā:
Trīs gadiņus (gadiņi) izdziedāju,
I (ne) vāciņa nepavāžu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Man māmiņa pūrā deva
Mazu dziesmu vācelīti;
Trīs dieniņas padziedāju,
Ne vāciņa nepavāzu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Bij man dziesmu vācelīte
Sīkā kārklu krūmiņā;
Ik vakara dziedāt gāju.
I vāciņa nepacēlu.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

3. Bij man dziesmu vācelīte
Pūriņā glabājama;
Visu rītu nodziedāju,
Vēl kaudzītes nenoņēmu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31.

Bij man (man bij) dziesmu vācelīte,
Smalkā lazdu (lagzdu) krūmiņā;
Kad gribēju, tad dziedāju,
Labas vien lasīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)], 33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 71 [Drustos (Drustu pag. C)], 82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Bij man pūra dibinā
Skaistu dziesmu vācelīte,
Kad gribēju, tad dziedāju,
Skaistas vieni lasīdama.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

2. Kad es biju jauna meita,
Man bij dziesmu vācelīte;
Kad pietrūka, tad paņēmu,
No pulciņa lasīdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

3. Man bij dziesmu vācelīte
Skaidienē glabājama;
Kad gribēju, palasīju,
Kas man tika, to dziedāju.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 7 -

311.

Dzīdit, meitas, ar manim,
Maņ ir daudz skaistu dzīšmu,
Maņ ir dzīšmu vuoceleite
Smolku lozdu krūmeņā.
428 [Beržūs(?)].

32.

Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Man ir dziesmu vācelīte;
Ik vāciņu pacilāju,
Ik dziesmiņa iztecēja.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

321.

Dzīsmeitēs īsalaidu,
Kai pa pļovu pučeitēs:
Ni dzīsmeišu izdzīduot,
Ni pučeišu izlasēt.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33.

Es dziesmiņu daudz zināju,
Man bij divi strīķa pūri,
Man bij divi strīķa pūri,
Divas mazas vācelītes;
Kur tad vēl šādas tādas
Pa visām kabatām.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

331.

Es rudeni ganīdama
Dziesmas tinu kamolā;
Pavasarā ganīdama
Pa vienai šķetināju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34.

Es citkārt jauns būdams
Dziesmas tinu kamolā;
Kad gribēju, tad dziedāju,
Pa vienai attīdams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35.

Ganos iedams, cūkganos,
Dziesmas tinu kamolī;
Tad ardams, ecēdams
Tās laukā šķetināju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

36.

Gana man greznu (graznu) dziesmu
Tai mazā galviņā;
Nav vēl viena izdziedāta,
Jau deviņas sacerētas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka:
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.
226 [Kandavā (Tl)].

37.

Kad es biju jauna meita,
Man bij dziesmu vācelīte;
Kad es gāju tautiņās,
Pa vienai izdalīju.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

38.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var zvaigznes izskaitīt,
Jūras (jūrā) zvirgzdus izlasīt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

381.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var jūŗu izmērot,
Kas dibenu tai atrast?
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

39.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas varēja dziļ' upīti
Bez laiviņas pāri tikt?
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

40.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas varēja naudas tiltu
Pār Daugavu pārtaisīt?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

401.

Kupla, kupla tā eglīte,
Kuŗā putni nakti guļ;
Gudra, gudra tā meitiņa,
Kuŗa dziesmu daudz zināja.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

41.

Man dziesmiņu trīs pūriņi
Apinīšu dārziņā;
Pa vienai izdziedāju,
Svešu māti klausīdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

- 8 -

42.

Man bij dziesmas trīs pūriņi
Brāļ' apiņu dārziņā;
Divi pūri izdziedāju,
Trešo ņēmu tautiņās.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

43.

Man bij dziesmu vācelīte,
Kad es augu bāliņos,
Tās dziedāju tautiņās,
Savu laiku vadīdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

431.

Man bij dziesmu vācelīte
Sīkā lazdu krūmiņā;
Kad es gāju, tad dziedāju,
Lazdas vien locījās.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

432.

Man bij dziesmu vācelīte
Sīkāi lazdu krūmiņāi;
Cik atnāca svēta diena,
Pa vienai ritināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

44.

Man bij dziesmu vācelīte
Smalkā lazdu krūmiņā;
Kādu ņēmu, tādu dziedu,
Īksu laiku kavēdama.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

45.

Man bij dziesmu vācelīte
Smalkā lazdu krūmiņā;
Kas bij laba, to paņēmu,
Kas sliktāka, to atstāju.
110 [Cēsīs].

46.

Man dziesmiņu nepietrūka,
Kaut jel gaŗa vasariņa;
Vēl manam kumeļam
Dziesmu deķis mugurā.
190 [Kuldīā].

1. Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Ne tu mani aizdziedāsi:
Bij manam kumeļam
Dziesmu segli mugurā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

461.

Man dziesmiņu nepietrūka,
Jeb jo gaŗa vasariņa:
Man dziesmiņu pieci pūri
Ābelīšu dārziņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

47.

Man dziesmiņu pieci pūri
Ābelīšu dārziņā.
Ik dziesmiņu izdziedāju,
Satin' dziesmu kamolāi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

48.

Mana dziesmu vācelīte
Zeltītām kantītēm.
Kad es iešu kalniņāi,
Tad es viņu līdza ņemšu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

49.

Trīs pūriņi greznu dziesmu
Brāļ' apiņu dārziņā.
Kad es iešu tautiņās,
Duj pūriņus līdzi ņemšu;
Trešo pūru pametīšu
Mazajai māsiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

50.

Trīs pūriņi man dziesmiņu
Apinīšu dārziņā;
Gāju brālim vedībās,
Sieku līdzi paņēmos.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

51.

Visi ļaudis to vien teica,
Man dziesmiņas pietrūkušas;
Man dziesmiņu pills pūriņš,
Divi mazas vāceliņas.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

35805.

Teici dziesmas, māmulīte,
Tu dziesmiņas daudz zināji;
Tev bij dziesmu vācelīte
Zaļābeļu dārziņā.
224 [Lielvārdes Rg].

35806.

Ai Dieviņ, ko darīšu,
Visas dziesmas izdziedātas,
Ņemsim mēs to veco puisi,
Jāsim dziesmas meklēties.
398 [Skrundas Kld].

35807.

Bāliņos dzīvodama,
Dziesmas tinu kamolā;
Dod, Dieviņi, vieglu mūžu,
Pa vienai ritināšu.
224 [Lielvārdes Rg].

- 9 -

35808.

Kad es biju jauns puisītis,
Tad es dzīsmes ritynuoju,
Kur izdzierdu, tur pajēmu,
Satyn' sovā komulī.
389 [Silajāņu Rz].

35809.

Daudz man bija skaistu dziesmu,
Nevar visas izskaitīt;
Daudz man ciema zeltainīšu,
Nevar visas apskatīt.
236 [Līvānu D].

35810.

Dzīrās mani sveši ļaudis
Ar dziesmām aizdziedāt,
Bij manam kumeļam
Dziesmu deķis mugurā.
198 [Krustpils D].

35811.

Es bej gudra muotes meita,
Daudz zynovu pruota dzīsmu;
Vysu dīnu atdzīdovu,
Vēļ es vysu naizdzīdovu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35812.

Es sovai muoseņai
Slyktu dzīsmu nadzīduošu,
Skaistuokuos vīn dzīduošu,
Pa vīnai lasīdama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35813.

Ik vakara dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā,
Kur' dziesmiņu izdziedāju,
To satinu kamolē;
Kad aiziešu tautiņās,
Pa vienai risināšu.
70 [Cēres Tl].

35814.

Īzalaižu dzīsmeišuos
Kai vosoras pučeišuos,
Ni dzīsmeišu izdzīduot,
Ni pučeišu izlasēt;
Dzīsmēišom daudzi vuordu,
Pučeišom daudzi zīdu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35815.

Lai es gāju, kur iedama,
Līdz man dziesmu vācelīte;
Kāds man teica dzedru vārdu,
Es ar dziesmu atbildēju.
190 [Kokneses Rg].

35816.

Lai pītriuka, kuo pītriuka,
Man dzīsmeišu napītriuka;
Lai pītriuka sudobreņa
I sudobra kalējeņa.
326 [Preiļu D].

35817.

Man bij dziesmu vācelīte
Dzirnaviņu galiņā;
Man Laimiņa atstājusi,
Malējiņas mielodama.
83 [Dignājas Jk].

35818.

Man bij dziesmu vācelīte
Skaidainē glabājama;
Dieviņ, dod vieglu mūžu,
Pa vienai izdziedāšu.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

35819.

Man bij dziesmu vācelīte
Skaidainē glabājama;
Kad pietrūka man dziesmiņu,
Pa vienai tecināju.
263 [Mēmeles Jk].

35820.

Man dzīsmeņa pi dzīsmeņas,
Man muoseņa pi muoseņas,
Pluovoj muna valūdeņa
Kai laičiņa pa jyudiņi.
247 [Makašānu Rz].

35821.

Maza, maza es meitiņa,
Daudzi dziesmu dziedātāja;
Pie manim viesi nāca
Dziesmas vien klausīties.
605 [Skolas].

35822.

Mūsu tēvs, (mūs') māmiņa,
Dziesmu pūru pielocīja;
Sveši ļaudis izkaisīja,
Pašu bērni salasīja.
24 [Asares Il].

35823.

Pie māmiņas dzīvodama,
Dziesmas tinu kamolā;
Ja būs barga tautu māte,
Dziesmiņās remdēšos.
605 [Skolas].

- 10 -

35824.

Pieci vīri, seši zirgi
Dziesmu pūra nepavilka;
To darīja vecmāmiņas,
To diženi tautu dēli.
24 [Asares Il].

35825.

Tais', brālīti, vācelīti,
Izrakstītu, izraibotu;
Tur es savas skaistas dziesmas
Pa vienai noglabāšu.
192 [Kosas C].

35826.

Teic, māmiņa, tu dzīsmiņu,
Tu dzīsmiņu daudz zynuoji,
Bej tev vaca muomuliņa,
Vacu dzīsmu teicējiņa.
35 [Baltinavas Abr].

36827.

Visas savas gražņas dziesmas
Kamolā satinusi,
Ik dziesmiņu izdziedāju,
Ik kamolu parisinu.
443 [Turlavas Kld].

Table of Contents |View Entire Work