HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Kas māca dziesmas.

11.

Dziedi, dziedi, māmulīte,
Tev dziesmiņu kamoltiņš,
Ik vakara ritināji
Pa vienam celiņam.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

12.

Stāsti dziesmas, māmuliņa,
Tautiņās vadīdama,
Ko dziedāšu tautiņās,
Vakariņu kavēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13.

Stāsti dziesmas, māmuliņa,
Tautiņās vadīdama ( stādīdama),
Ko dziedāšu malt iedama,
Ko vasaru druviņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

131.

Teic man dziesmas, māmuliņa,
Tautiņāsi raidīdama. -
Vai dziedāt pēc tautām,
Vai pēc savas māmuliņas?
Dzied~, meitiņa, pēc tautām,
Tu tautām piederēji.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

14.

Teic, māmiņa, tu dziesmiņas,
Tu dziesmiņu daudz zināji
No sālītes, no maizītes,
No gudraja padomiņa.
216 [Ventspilī].

15.

Dziesmiņ~ mana, kā dziedama,
Ne tā mana pamanīta;
Vecā māte pamācīja,
Aizkrāsnē tupēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

16.

Māci, māte, man' dziedāt,
Māc' ar vienu Dieva dziesmu,
Ko dziedās dvēselīte,
Pie Dieviņa aizgājuse.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 5 -

1. Māci mani, māmuliņa,
Jele vienu Dieva dziesmu,
Ko dziedās dvēselīte,
Dieva duru dagājuse.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

17.

Dzied', māsiņ, dzied', māsiņ,
Vedīs tautas šoruden;
Atstāj savas skaistas dziesmas
Jaunajām māsiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18.

Es dziedāt nedziedāju (nevarēju),
Sacīt vien pasacīju,
Sacīt vien pasacīju
Jaunajām māsiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

19.

Saki dziesmas, bāleliņ,
Jaunākām (mazajām) māsiņām,
Tu staigāji tālu zemi,
Tu dziesmiņu daudz dzirdēji (zināji).
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

20.

Dziedat, meitas, ar manim,
Man bij (ir) daudz skaistu dziesmu;
Pa vienai salasīju,
Svešu zemi (svešas zemes) staigādams.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

201.

Dzīsme muna, dzīsme muna,
Na tu muna paraksteita:
Bej kundzeņš, kas rakstē,
Skriuvuotim mateņim.
435 [Latgalē].

21.

Skaisti dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama:
Bāliņš skaisti dziedenāja,
Tautiets gauži raudenāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

22.

Kad es dziedu, koši (grazni) dziedu,
Kad es raudu, žēli raudu.
Kā es koši (grazni) nedziedāšu,
Māŗa dziesmu teicējiņa;
Kā es žēli neraudāšu,
Kad es biju (augu) sērdienīte.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

23.

Teic dziesmiņu (dziesmiņas),
Sērdienīte,
Tu dziesmiņu daudz zināji;
Ne tev tēva, ne māmiņas,
Dziesmiņās (dziesmās vien) remdējies.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

24.

Teic man dziesmas, meža meita,
Tu dziesmiņu daudz zināji,
Tev pateica lakstīgala,
Krūmiņā sēdēdama.
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25.

Visas manas labas dziesmas
Ceļa vidu aizgājušas;
Gan es citas salasīšu,
Svešu zemi staigādams.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26.

Visas dziesmas izdziedātas,
Kur mēs citas dabūsim?
Iesim dziesmu kambarī,
Tur mēs citas dabūsim.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

Ar turpinājumu:
Tur sēd divas jaunas meitas,
Dziesmas vien rakstīdamas;
Ko tā viena izrakstīja,
To tā otra izdziedāja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35799.

Bārenīte, dziedātāja,
Saki man to dziesmīnu,
Ko dziedāšu tautīnās,
Ko tautīnu sētīnā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

35800.

Dziedi, dziedi, māmulīte,
Tev dziesmiņu kamoliņš,
Ik vakaru ritināji
Pa vienam celiņam.
44 [Bebrenes Il].

- 6 -

35801.

Es dziesmiņas daudz zināju
No svešām zemītēm;
Es atbraucu pār jūriņu
Svešā dziesmu laiviņā.
202 [Kurmāles Kld].

35802.

Es dziesmiņu izdziedāju,
Ne tā mana darināta,
Es dziedāju kāda bija-
Laimes māte cerējusi.
224 [Lielvārdes Rg].

35803.

Es savami bērniņami
Skaidras dziesmas vien dziedāj',
Lai tā auga skaidra meita,
Skaidru, tīru tikumiņu.
548 [Liepāja Lp apr.].

35804.

Mīļa Laime, Dieva meita,
Nāci dziesmas darināt!
Saki dziesmas, dziedi pate
Par jauniem, par veciem.
378 [Seces Jk].

Table of Contents |View Entire Work