HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Dziedot mūžu sāk, pavada, beidz.

3.

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot nāvi ieraudzīju
Paradīzes dārziņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4.

Dievs dod man tā nomirt,
Kā nomira tēvs, māmiņa:
Dziedot man tēvs nomira,
Dziedot mira māmuliņa.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5.

Dziedādama, līgodama
Brāļam vedu līgaviņu,
Lai dziedāja, lai ļgoja
Visu mūžu dzīvojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6.

Dziedādama vien staigāju,
Kā ierbīte rakstīdama;
Dziedādama ietecēju
Tautu dēla sētiņā.
216 [Ventspilī].

7.

Vadāt (vedat) mani dziedādami,
Nevadāt (nevedat) raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8.

Dziediet, mani vedējiņi,
Atpakaļ atbraukdami,
Ne jūs vairs (vaira) vedīsiet,
Ne jūs vairs (vaira) dziedāsiet.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9.

Kas kait man negulēt
Baltā smilšu kalniņā,
Gaŗām gāja raibas govis,
Gaŗām gani dziedādami.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

10.

Kas tur skaņi gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Mūs' māsiņa gavilēja,
Veļu govis ganīdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 4 -

35791.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma;
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda asarās.
127 [Grostonas Md].

35792.

Dziedādama, dancodama
Savu laiku pavadīju;
Ar dziesmiņu birzi triecu,
Ar dancīti laiku vedu.
605 [Skolas].

35793.

Dziediet visi, dziediet visi,
Neviens mani neraudiet,
Lai es eju pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.
605 [Skolas].

35794.

Nāktin nāca tā dieniņa,
Kad staigāju raudādama.
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvāju.
605 [Skolas].

35795.

Dziedot pūru pielocīju,
Dziedot tautas man' aizveda,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot kapā man' lai ved.
Dziedāt gribu visu mūžu,
Mirt es gribu dziedādams.
560 [Rīga ].

35796.

Dziedādama druvā gāju,
Dziedādama sētiņā;
Dziedādama es nopinu
Sarkanrožu vainadziņu.
273 [Mores Rg].

35797.

Lustīgs dzimu, lustīgs augu,
Lustīgs mūžu nodzīvoju,
Lai lustīgi man' aizveda
Uz kapiem dziedādami.
127 [Grostonas Md].

35798.

Paļdīs devu Laimiņai,
Ka ļusteigu mani laidja;
Kab ļusteigas nalaiduse,
Es nūmiertu bēdiņuos.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

Table of Contents |View Entire Work