HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības prieki aizgājuši.

229.

Eit' gulēt, vecas sievas,
Lai dziedāja jaunas meitas;
Taisāt vietas, tinat bērnus,
Ņemat vīrus klātgulēt.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

230.

Kur rudeni tie ziediņi,
Kas ziedēja pavasar(i);
Kur sievām tā lustīte,
Kas jaunām meitiņām.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ne pupāmi tādi ziedi
Kā baltiem zirnīšiem;
Ne sievāmi tāda luste
Kā jaunāmi meitiņām.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

231.

Kur sievām tāda dzīve
Kā jaunām meitiņām!
Iet meitiņas kur iedamas,
Iet tās koši dziedādamas;
Iet sieviņas kur iedamas,
Iet tās žēli raudādamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

232.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Tik vien lustes vecajam,
Kā gar jaunu kažociņu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

233.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecajam tāda luste,
Kā vasaru dunduram.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

234.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecam luste aizgājuse
Pār kalniņu dziedādama.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Dziedat, meitas, kam ir prieki,
Mani prieki aizgājuši,
Mani prieki aizgājuši
Pār kalniņu skrabēdami.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

235.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecam lustes nogājušas
Jaunajās dieniņās.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 37 -

236.

Luste, luste jaunajiem!
Kāda luste vecajiem?
Vecajiem tāda luste:
Jāiet smilšu kalniņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

237.

Puri deg(a), puri deg(a),
Ko vēl sili nedarīja!
Sievas dzied, sievas dzied,
Ko vēl meitas nedarīja!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

238.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Ka micīte galviņā?
Man vairāk lustējās
Kā jaunām meitiņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Vai tādēļ veca biju,
Ka micīte galviņā?
Man kājiņa jo (vēl) vieglāka
Kā jaunām meitiņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 110 [Cēsīs].

239.

Vecais arī lustes grib, -
Kas vecam lustes (lusti) dos?
Vecā lusti iebringāja
Raibais (melnais) runcis aizkrāsnē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Luste, luste meitiņām!
Kāda luste sieviņām?
Sievas lusti aizkrāsnē
Raibais runcis spīdzināja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

240.

Veci vīri, sirmas bārdas,
Tie dzied alus piedzēruši;
Jauni dzied nedzēruši,
Tie dzied sava prieka dēļ.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2401.

Visas manas daiļas dziesmas
Liepu zaros sakāpušas;
Visas manas jautras dienas
Pār kalniņu pārtecējšas.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

2402.

Atkliedzies, tautu meita,
Pa manam kliegumam,
Tu jau pati gan zināji,
Nekliegs tavi bāleliņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

35990.

Sievas vīris sievām dzied,
Es padziedu meitīnām.
Kad es būšu sievas vīris,
Es dziedāšu sievīnām;
Es dziedāšu sievīnām,
Meitīnāmi tītīdams.
39 [Bārtas Lp].

35991.

Vacim ryugti seipūleņi,
Vacim skuobi kuopusteņi;
Jaunim vīnis, madyuneitis,
Jaunim spēļu kambareiši.
365 [Sakstagalas Rz].

35992.

Vai tamdēļ nedziedāt,
Kad man mice galviņā?
Man' māmiņa iedevuse
Dziedātāju pulciņā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 38 -

- 39 -
Table of Contents |View Entire Work