HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu, māsu dziedam, un viņa dziedādama sūta tiem ziņu.

218.

Aiji, manu skaņu (skaļu) balsu!
Tec pa bērzu lapiņām,
Aiztecēji pie māmiņas,
Nolaidies lejiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

2181.

Dzied, māsiņa, gavilē,
Tautu govis ganīdama,
Lai dzirdēja bāleliņi,
Kumeliņus seglodami.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

219.

Dzeguzīti vien dzirdēju
Āriņos kūkojot,
Sav' māsiņas nedzirdēju
Ne dziedot, gavilot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

220.

Dod, māmiņa, kur dodama,
Nedod vēŗa maliņā:
Es dziedāju, vērīts (vēris) skan,
Tevi gauži raudināju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Man, māmiņa, skaņis balss,
Nedod mani tuvumā (tivumā):
Es dziedāšu, tu raudāsi,
Balstiņā klausīdama.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Kam, māmiņa, tuvu devi,
Kam nedevi tāļumā?
Es dziedāju, tu raudāji,
Manu balsi dzirdēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 35 -

2201.

Es savai māmuļai
žēlabiņas vien darīju:
Ik vakara gaŗām gāju,
Skaistu dziesmu dziedādama.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

221.

Es to savu māmulīti (māmuliņu)
Ik vakara raudināju:
Dzirdēj' manu dziedāšanu,
Pārnākam nesagaida.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

222.

Es to savu māmuliņu
Ik vakarus raudināju:
Ik vakarus tautiņās
Kalnā kāpu, gavilēju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

223.

Kalnā kāpu es dziedāt,
Uz akmens gavilēt,
Lai dzird mana māmuliņa,
Smiltiņās gulēdama.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

224.

Kalnā kāpu es dziedāt,
Uz akmiņa (akmeņa) gavilēt,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad izdzinu ganiņos,
Kokā kāpu gavilēt,
Lai iet balss koka virsu,
Lai dzird mani brāleliņi.
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

2. Daiļi dziedu, gavilēju,
Uz robežu stāvēdama,
Lai tautiņu purā skan,
Lai dzird mans arājiņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2241.

Na tuoļi man' nūvede
Nū boltūs bruoļeļeņu:
Bruoļi dzīd acādami,
Es atjēmu ganeidama.
409 [Līksnas pag. D].

225.

Pret vējiņu ausi griežu
Sav' māsiņas klausīties,
Vai dzied skaisti, vai sērīgi,
Tautiņās aizgājuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

226.

žēlabām nevarēju,
Jaun' izgājse tautiņās:
Dzirdu māsas, bāleliņus
Kā bitītes vīvinām.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

227.

Skan', balsiņ, vai neskani,
Nedzird mana māmuliņa:
Augsti kalni, gaŗi meži
Da manai māmiņai.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

228.

Tāļi, tāļi es dzirdēju
Sav' māsiņu lellojam; -
Tā nebija man' māsiņa,
Tā bij sveša līgaviņa.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

2281.

Viņpus Gaujas kalējs kala,
šaipus Gaujas atskanēja;
Tautiņās māsa dzied,
Bāliņos atbalsēja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

35982.

Dzied, māsiņa, tu pretmani,
Es pret tevi gavilēšu.
Tev, māsiņ, pašasvaļa,
Man svešā māmulīte.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

35983.

Dziedādama ganu vadu,
Dziedādama arājiņu,
Māmiņai žēl darīju,
Kam iedeve tuvumā.
241 [Lubānas Md].

1. Dziedādama ganu vadu,
Runādama arājiņu,
Māmiņai tītīdama,
Kam don tuvi tautiņās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 36 -

2. Dzīduodama vīn staiguoju,
Māmuliņu raudinuoju,
Kam jei mani te atdeva
šuos uoreņu maliņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35984.

Dzīduodama es staiguoju
Pa tautiņu pogolmam,
Dzierd māmiņa maņ dzīdeit,
Nasagaida atejūt.
605 [Skolas].

35985.

Dzird māmiņa dziedot mani,
Nesagaida pārejot;
Nesagaida pārejot,
Kā citām vasarām.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

35986.

Es tev lyudzu, muomuļiņa,
Tyv' tautuos i nadūd',
Munu bolsu dzierdādama,
Poša gauži nūrauduos'.
326 [Preiļu D].

35987.

Gavyloj, mun muoseņ,
Es pretimi atgaulov;
Tu gaulovi tauteņuos,
Es sovūsi bruoleņūs.
326 [Preiļu D].

35988.

Lēni, lēni nodziedāju
Bez saulītes vakarā,
Lai māmiņa nedzirdēja,
Lai tā gauži neraudāj'.
290 [Ogres C].

35989.

Smalki, smalki padziedāju,
Uz kalniņa stāvēdam',
Lai trīcēja tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.
301 [Palsmaņa Vlk].

Table of Contents |View Entire Work