HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.

188.

Brīnās tautas manu dziesmu,
Brīnās manu valodiņu;
Ni tie dziesmu dziedājuši,
Ni valodas runājuši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

189.

Dziedātāju māsu devu
Sīvajās (bargajās) tautiņās;
Kad tautiņas rāti cēla,
Staigā māsa dziedādama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 224 [Kabilē (Kld)].

190.

Dziedātāju mani veda
Pie rauduļa tēva dēla;
Kad gribēju padziedāt,
Viņš man' gauži raudināja.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

191.

Dzied', māsiņa, dziedādama,
Neraud', tautu raudināma;
Lai raudāja pašas tautas,
Kuŗas tevi raudināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

192.

Dzied', māsiņa, dziedādama,
Neraud', tautu raudināma;
Tautas tevi raudināja,
Gribēdamas nicināt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

193.

Dzied', māsiņa dziedātāja,
Nebēdāji svešu ļaužu,
Teju tavi bāleliņi
Kā vanagi lidināja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

194.

Es bij' liela dziedātāja,
Man' iedeva rauduļam;
Es ar savu dziedāšanu
Raudulīti smīdināju.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 263 [Dobelē], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

195.

Es bij' liela dziedātāja,
Man' iedeva rauduļam;
Ko es viena piedziedāšu
Raudulīša istabiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 31 -

196.

Es bij' tāda dziedātāja,
Kā zīlīte zariņā;
Man' noveda tautiņās,
Kur dziesmīšu nedzirdēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

Jeb: Nu aizgāju tautiņās,
Kur dziesmiņu neieredz.
121 [Gulbenē (Md)].
Ar turp.: Cik gribēju padziedāt,
Mani gauži raudināja.
113 [Alūksnē].

1961.

Klusu tautas klusināja,
Klusu bija ieraduši;
Es ar savu māmuliņu,
Kā bitīte vīvināju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

Table of Contents |View Entire Work