HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

6. ATŠĶIRĪBAS.

2034.

Protu, protu, redzu, redzu,
Nu šķirs mani māmuliņa:
Cepin' maizi, dara alu,
Aicin' viesus šķirībās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2035.

Māte āva baltas zeķes,
Man cicīša nedodama;
Mešu zeķes aizkrāsnē,
Lai māmiņa cici deva.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2036.

Vakar vista cāļus šķīra,
šodien mani māmuliņa;
Cāļi tek pulciņā,
Kur, māmiņa, es tecēšu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Māte mani atstājuse,
Kā vistiņa cāļus savus;
Cāļi tek pulciņā,
Kur bij man vienai iet?
Ielaižos ezerā,
Rauduvīšu pulciņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2037.

Div' reizītes mani šķīra
Māmulīte mūžiņā:
Vienu šķīra sīku, mazu,
Otru lielu izaugušu.
121 [Gulbenē (Md)].

2038.

šķīra mani māmuliņa,
Pagalami neatšķīra;
Tad atšķīra pagalami,
Kad iedeve tautiņām.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

2039.

Es cicīša noraudāju,
Pie zemītes liekdamies.
Cicīts mani izaudzēja
Lielu meitu, malējiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Pupiņam mutes devu,
Celiņā nesdamies:
Pupiņš mani vīru lika
Kā zaļo ozoliņu.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pie pupiņa roku liku,
Kā pie zelta gredzentiņa:
Pupiņš mani izaudzēja
Lielu vīru, arājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2040.

Cicīts mani izaudzēja
Lielu meitu, malējiņu;
Cicīts kult, cicīts malt,
Cicīts līdzi druviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2041.

Kūma, kūma, mazgā katlu,
Man miltiņi kulītē:
Lai es savu krustubērnu
Biezu putru ēdināju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2042.

Kūma, kūma, mazgā katlu,
Man miltiņi kabatā.
Kūma katlu izmazgājse,
Man miltiņi izbiruši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 203 [Usmā (Usmas pag. Vp)], 226 [Kandavā (Tl)].

2043.

Līcit man div' ciseņis,
Trešu bārzu pagaleit'.
Lai es var' šū naksneņu
Be mameņes puorguļet.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

- 275 -

36908.

Es cisīša noraudāju,
Pa zemieni kuldamies;
Kā bij man neraudāt,
Tā pirmā barībiņa.
241 [Lubānas Md].

36990.

Mani māmiņa atšķīra
Trīs reizītes mūžiņā:
Vienu reizi mazu šķīra,
Otru lielu uzaugam,
Trešo reizi (tad) atšķīra
Ar visām telītēm.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

- 276 -
Table of Contents |View Entire Work