HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. RAUDZĪBAS

1257.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim sērst brālīšos:
Saule vēsti atsūtīja,
Jauni radi brālīšos.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1258.

Saule vēsti atsūtīja,
Jauni radi brālīšos;
To vēl labi nezināju,
Vai brālītis vai māsiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1259.

Man zīlīte vēsti nesa,
Jauni radi bāliņos;
Es nestilu negājusi,
Kviešu maizes nenesusi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

12591.

Mun zīlīta vēsti rieta,
Jouni roedi baeliņos;
As zīlītes naticēju,
Nāču paeta aproudzīt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1260.

Es nebūtu atnākuse
Uz bāliņu ciemoties,
Man zīlīte vēsti nesa,
Bāliņami jauni radi.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1261.

Pirtīčas, pirtīčas!
Ej, māmiņa, kaimiņos;
Vai būs dēlus, vai būs meitas
Vecā māte atnesuse?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1262.

Pērn atvesta vedekliņa,
šogad nāca panāksnieki.
Vai jūs akli, neredzat,
Nu jānāk krustabās.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1263.

Upīte tecēja, ziediņi bira;
Nāk mana tēvmāsa ar kukulīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1264.

Es prieciņu nevarēju,
Brāļa duru daiedama,
Atraduse bāliņam
Jaunu kārtu šūpulīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1265.

Es nebiju brāļos bij'si
Pērnajo bijumiņu;
Nu atnācu, nu atradu
Jaunu kārtu šūpulīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1266.

Es redzēju kaimiņos,
Sievas tek rindiņā:
Ja būs man Dievs vēlējis,
Es dabūšu krustabērnu.
226 [Kandavā (Tl)].

1267.

Sieva sievu apraudzīja
Grūtajās dieniņās;
Suns vīriņu apraudzīja
Pie žagaru vezumiņa:
Vīriņš gula vaidēdams,
Suns astīti kustināja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

Table of Contents |View Entire Work