HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. RADĪBAS

1. Vienmēr jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirts taka in pirts - dzemdēšanas vieta.

1071.

Vainaciņu valkādama,
Par Laimiņu nebēdāju;
Kad noņēma vainaciņu,
Lūdzu Laimes raudādama.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1072.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Mīļi Laimu lūdzaties;
Vecas sievas nebēdāja,
Tās ar Laimu saderēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1073.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Tīrījiet ceļa malas:
Dieviņš jāja, Laime brauca,
Pakrīt Laimes kumeliņš.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

1074.

Slaukāt, meitas, istabiņu
Vakariņa krēsliņā,
Lai Laimīte nepakrita,
Naksniņā staigādama.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

1075.

Jaunas sievas, jaunas meitas,
Ravējat pirtes taku;
Vecas sievas izravējšas,
Vecas bēdas izbēdājšas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1076.

Jaunas sievas, jaunas meitas,
Ravējat pirtes taku:
Kad Dēkliņa pirtē nāca,
Lai neķēra stērbelītes.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1077.

Es atradu mīļu māŗu
Pirtes taku ravējam;
Es atstāju visu darbu,
Teku, līdzu noravēt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es atradu svētu Māru
Pirtes taku ravējam;
Nosasedzu villainīti,
Palīdzēju noravēt.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

1078.

Mīļā Māra apskaitās
Uz jaunām meitiņām:
Atrod pirti neslaucītu,
Pirtes taku neravētu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1079.

Mīļa Māŗa dusmas tur
Uz jaunām sieviņām,
Kam neslauka pirtes taku,
Netur šķīstu ūdentiņ'.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 174 -

1080.

Jaunas sievas, ko gaidāt?
Puškojieti pirtas jumtu;
Tā Dieviņis jūs puškos
Ar dēliemi, ar meitām.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

1081.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu pirtes taku:
Te tu iesi pirtiņā
Grūtajās dieniņās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu pirtes taku:
Tur tu pērsi dēlus, meitas,
Visu mūžu dzīvodama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1082.

Es savai līgavai
Līdz pirtei tiltu taisu,
Lai kājiņas neapmirka,
Ar Laimiņas staigājot.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Es savai līgavai
Līdz pirtei tiltu taisu,
Lai kājiņa neslīdēja,
Laimes ceļu staigājot.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1083.

Rudz pelēks akmentiņš
Pirtes taka maliņā:
Sieviņām apsēsties
Gŗūtajās dieniņās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Mīļas Māŗas pirtiņā
Div' pelēki akmentiņi:
Sieviņām uzmesties
Gŗūtajās dieniņās.
226 [Kandavā (Tl)].

1084.

Liepa auga pirts priekšā,
Zari līka pirtiņā;
Tur sievām pieķerties
Grūtajā stundiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Grazni auga ābelīte
Pirtes taka maliņā;
Tur pieķērās līgaviņa
Grūtajāsi dieniņās.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

2. Kurina pirti radībām (arī pirtī žām); zieds Laimai.

1085.

Es redzēju, kaimiņos
Pušvakara pirti kūra:
Ja Dievs dos, Laime liks,
Tur būs man krusta bērns.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Es redzēju, kaimiņosi
Rītā agri pirti kūra;
Tur man bija lieli prieki:
Tur pādīte cerējama.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1086.

Es nezinu, kas par vainu
Jaunā vīra līgavai:
Pusvakara pirti kūra,
Ciema sievu aicināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1087.

Es negribu tautu dēlu
Līdza Māŗas pirtiņā:
Kad žēloja tautu dēls,
Tad Māriņa nežēloja.
226 [Kandavā (Tl)].

1088.

Nāc, tautieti, tu man līdz
Mīļas Māŗas pirtiņā:
Tev Laimiņa līdzi nāca
Cepurītes ēniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

1089.

Velc, tautiet, savus svārkus,
Liec manā pagalvī,
Lai tie tavi svārki redz,
Ko redz mans augumiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1090.

Vai es viena mātes meita
Uz pirtiņu ceļu gāju?
I Laimiņa pakaļ gāja,
Plaši matus izlaiduse.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1091.

Izpinosi gaŗus matus,
Gāju Laimes pirtiņā;
Dievs to zina, mīļa Laime,
Vai vairs nākšu saulītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 175 -

1092.

Gāju Laimas pirtiņā
Vienā linu krekliņā;
Dievis zina, mīļa Māra,
Vai vairs iešu saulītē.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

1093.

Vilku mēļu vilnānīti,
Līdu Laimes pirtiņā;
Dieviņš zina to līdumu,
Līdīš' vaira saulītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1094.

Pirtītēi ieiedama,
Devu labu vakariņu;
Dieviņš zina debesīs,
Nākš' ārā, vai nenākšu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1095.

Pirtiņā ieiedama,
Cieti vēru pirtes durvis;
Zina Dievis, mīļa Māŗa,
Vai iziešu, neiziešu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1096.

Pirtiņā ieiedama,
Zelta sviedu gredzeniņu:
Ņem, Laimiņ, zelta ziedu,
Neņem manu dvēselīti.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Piertiņā ieiedama,
Metu zelta gabaliņu:
Ņem, Māriņa, zelta naudu,
Neņem bērna augumiņu.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

1097.

Netīšām iesasēdu
Vecu sievu soliņā.
še, Laimiņ, zelta nauda,
Vado manu augumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Laimas palīdzība dzemdētājai.

1098.

Kas māriņu mīļi lūdza,
Tam Māriņa basa tek;
Kas māriņu dzedri lūdza,
Aun kājiņas domādama.
224 [Kabilē (Kld)].

Meita māŗu mīļi lūdza,
Tur Māriņa basa tek;
Lūdz laulāta līgaviņa,
Tad Māriņa kājas aun.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1099.

Nāc, Laimiņa, kad es lūdzu,
Ir basām kājiņām;
Ausi kājas, kavēsies,
Grūt' manam mūžiņam.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1100.

Nelaimīte kājas ava,
Dzīrās manim līdzi nākt;
Nāc, Laimiņa, tu man līdzi
Basajām kājiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1101.

Kur tecēji, Laimes māte,
Liepu slota padusē?
"Pērn aizvesta vedekliņa
šogad lūdza raudādama."
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11011.

Kur tu tek, svēta Māra,
Zelta slota padusē?
Tā nebij zelta slota,
Tā bij bērza pazarīte.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1102.

Kur Māriņa basa tek
Par ābeļu līdumiņu?
Pie jaunām sieviņām
Grūtajās dieniņās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1103.

Basa Laime pārtecēja
Par ābeļu līdumiņu;
Es nevaru basa iet
Ne pār sētas pagalmiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 176 -

1104.

Kur tu teci, mīļa Māra,
Zīda svārkus pacēluse?
"Tur tecēja, kur vajdzēja,
Kam celiņu aizprasīji."
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1105.

Es redzēju melnu vistu,
Pirts jumtiņu laipojoti;
Tā nebija melna vista,
Tā sieviņu mīļa Laima.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1106.

Mīļa Māŗa sieviņām
Trejus ziedus pametuse:
Namāi meta liepas lapas,
Istabā ievas ziedus,
Pirtes taku kaisījuse
Apentiņa lapiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1107.

Ne visiem Laime klāja
Savu zīda paladziņu;
Sieviņām vien paklāja
Grūtajā dieniņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1108.

Mīļa Māŗa man apjoza
Trīs kārtiņas vaŗa jostas;
Ai Māriņa, mīļa balta,
Kā es tādu panesīšu!
"Nes, meitiņa, kā varēji,
Kā nes tava māmulīte."
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1109.

Laima vilka zaļu jostu
Deviņiem kamoļiem;
To apjoza sieviņām,
Laimas pirtī peŗoties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1110.

Saulīt balta, rietēdama,
Neņem līdzi atslēdziņu:
Daža laba mātes meita
Grūtajās dieniņās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1111.

Man bij zelta atslēdziņa
Zelta jostas galiņā;
Es atslēdzu Laimiņai
Mīlamo kambarīti.
226 [Kandavā (Tl)].

1112.

Laimeņai cadra jūsta
Pilna seik' etslēdzeņ';
Man, Laimeņ, tei atslēga,
Kura vīgli aizaslēdzi.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

1113.

Viena sieva pirtiņā,
Trīs Laimiņas aizdurvē.
Viena saka: iet iekšā!
Otra saka: neiet vis!
Trešā saka: iet iekšā,
Vārdot (vadot?) sievas augumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Runovuos treis Laimienies
Aiz piertienis stuovuodamas.
Vīna soka: īsim dreižuok;
Ūtra soka: pastuoviesim!
Treša soka: līņ vydā,
Ruciej sīvys augumieņu.
414 [Krāslavas apkārtnē].

4. Tautieša rūpes un žēlabas, kamēr līgava vājības guļā.

1114.

Man pazuda līgaviņa
Pirmajāi miedziņā.
Es vaicāja mīļu Māŗu:
Vai tavā pirtiņā?
226 [Kandavā (Tl)].

1. Man pazuda līgaviņa
Guļamā laiciņā.
Pavaicāju mīļu Māru:
Vai tavāi pirtiņā?
"Te, dēliņi, daudz sēdēja,
Vai bij tava, vai bij cita."
Tā bij mana līgaviņa,
Kas sēd pirtes dibinā,
Kas sēd pirtes dibinā,
Sviedru kreklis mugurā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

1115.

Pirtī eimu, pirtī teku,
Pirtī mana līgaviņa,
Pirtī mana līgaviņa
Ar māriņu spēlējās.
216 [Ventspilī].

1116.

Piertē eimu, piertē teku,
Piertē mana dzīvošana:
Piertē mana līgaviņa
Sēd matiņus izlaiduse.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

- 177 -

1117.

Pirtēi eitu, pirtēi teku,
Pirtēi man daudz vajaga:
Pirtēi mana līgaviņa
Vakarāju gājumiņu;
Sēd matiņus izlaiduse,
Sviedru kreklis mugurā.
Kad Dievs dotu to redzēt,
Ka atnāktu istabāi!
Kad būs dēli, tad laidīšu muciņāi,
Ja meitiņa, tad laidīšu vērpelītēi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1118.

Steidzies, Dēkla, steidzies, Laima,
Pirtī mana līgaviņa,
Pirtī mana līgaviņa
Sēd matiņus izlaiduse,
Sēd matiņus izlaiduse,
Sviedru kreklis mugurā.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1119.

Gauži raud tautu dēlis,
žēl par savu līgaviņ':
Redzēj' savu līgaviņ'
Gŗūtajās dieniņās.
Svētas Māŗas klēpītē
Sēdēj' matus izlaidusi, -
Sēdēj' matus izlaidusi,
Slaucīj' gaužas asariņas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1120.

Tautiets lūdza mīļu māŗu,
Rokā maku turēdams:
Spēlēj' simtu dālderīšu,
Nekā savu līgaviņu.
224 [Kabilē (Kld)].

Gauži raud jauni vīri,
Naudas maks rociņā:
"Labāk devu naudas maku,
Nekā sievu - līgaviņu."
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1121.

Aiz durvīm klausījos,
Kas pirtēi žēli brēca:
Mīļa Māra brēcināja
Manu jaunu (Jaunu vīra) līgaviņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1122.

Gauži raud jauni vīri,
Gultas stabus turēdami:
Nu guļ mana līgaviņa
Div' saulītes starpiņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1123.

Gauži raud tautu dēls,
Guļas stabu turēdams.
Vai es būšu vai nebūšu
Tava jauna līgaviņa!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1124.

Ko, tautieti, tu raudāji
Manā gultas maliņā?
Dievs ņems manu dvēselīti,
Tev būs cita mātes meita.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1125.

Tautiets manim roku sniedza
Savāi gultas maliņāi.
Necelšos, nesniegš' roku,
Kam tu mani nežēloji,
Kam tu mani nežēloji
Grūtajās dieniņās.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1126.

Nesakies, līgaviņa,
Mana lauzta aizkrāsnē,
Sakies pate pakrituse,
Skangalīšus lasīdama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5. Bērna saņemšana. Sievu ziedi.

1127.

Spoža zvaigzne notecēja
Pie līgavas namdurvīm:
Tā nebija spoža zvaigzne,
Tā bērniņa dvēselīte.
216 [Ventspilī].

1. Spoža zvaigzne ieritēja
Manā gultas pagalvī:
Dievs man deva šo naksniņu
Citu jaunu gulētāju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Man uzlēca spoža saule
Pieguliņas vietiņā:
Vai rudeni pārvedīšu
Jaunu vietas taisītāju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 178 -

1128.

Nācu, nācu, vīriņ,
Sieviņ' tevi aicina;
Sieviņ' savu dvēselīt'
Tiņ baltāi nēzdaugāi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Nāc, vīriņ, nāc, vīriņ,
Sieviņ' tevi aicināja:
Sieviņ' savu dvēselīti
Nēzdogā vēcināja.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1129.

Dievs dēlu satina vadmalas baķī;
Mīļa Māŗa meitiņu raibītē.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Tēvs dēlu ietina vadmalas deķēi;
Māte meitu ietina raibītēs.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1130.

Tini mani, māmuliņa,
Baltajā vilnānē;
Kad uzaugšu liela meita,
Tad pūriņu darināšu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1131.

Māte dēlu i satina
Baltajā vilnānē;
Meitu tina palagā,
Meita tautu malējiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1132.

Mīļa Māŗa dusmojās
Uz jaunāmi sieviņām:
Atraduse sievu ziedus
Kumeliņu pēdiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

1133.

Anna ziedus pabēruse
Zem ļautiņu kājiņām.
Nāc, Laimiņa, ņem slotiņu,
Slauki ziedus maliņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

6. Nelaimīga dzemdēšana.

1134.

Liec, vīriņ, cepurīti
Bērza celma galiņā:
Dievs tev deva, Dievs atņēma
Cepurītes valkātāju.
216 [Ventspilī].

1135.

Laima kāra šūpulīti,
Veļu māte noraisīja.
Kam, Laimiņ, kārtin kāri,
Kam darīji želabiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1136.

Vai, Māriņa, mīļa balta,
Ko es tevi sariebuse?
Kokam auga atvasītes,
Man neauga lolojumis.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Ko es ļauna tev darīju?
Kokam auga atvasītes,
Man neauga līgaviņa(?).
(68) [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1137.

Trīs dieniņas vīriņš tek
Apkārt pirti raudādams.
Durvitiņas pavēruse,
Lēni, lēni parunāju:
Ej sētā, brūvē alu,
Taisi manu mūža namu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7. Zieds un unpuris Laimai, izejot no pirts (arī pirtīžās).

1138.

Iziedama Māŗai devu
Dzīparotu prievitiņu.
Ņem par ziedu, mīļa Māŗa,
Pirmo pādes dāvaniņu.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

1139.

Došu, došu Laimiņai,
Ko es biju solījuse:
Radībām vistu kaušu,
Krustabām sivēniņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1140.

Es savai Laimiņai
Lielcekuļu vistu kāvu,
Ka tā man palīdzēja
Grūtajās dieniņās.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1141.

Es vaicāju mīļu māŗu:
Kādu velšu tu gribēji?
Vai aitiņu sprogainīti?
Vai vistiņu cekulīti?
Ņem vistiņu cekulīti,
Lai palika sprogaitiņa,
Lai palika sprogaitiņa
Pādītei puškoties.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

- 179 -

8.Tēva in mātes prieki par jaunpiedzimušo.

1142.

Paldies saku mīļai Māŗai,
Paldies saku Dieviņam!
Nu ir mana līgaviņa
Istabāi atnākuse.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1143.

Kur bijuse nebijuse
Mana jauna līgaviņa?
Ienāk pate izbālējse,
Ienes jaunu arājiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Man pazuda līgaviņa
Nakti miega laiciņā;
Pārnāk pate piekususe,
Pārnes jaunu arājiņu.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

1144.

Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja:
Ruden man dēli dzima,
Pavasar(i) kumeliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1145.

Priecājies, māmuļīte,
Nu tev prieki pā(r) nākuši:
Stallēi baltas avitiņas,
Gultāi sagšu audējiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1146.

Priecājies, tēvs māmīna,
Tev priecīni atnākuši:
Pirtēi bērnu atraduši
No slotīnu lapīnām;
Stallēi bērus kumelīnus
No auzīnu spilvīnām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Staigā māte dziedādama
No namiņa uz ustabu.
Kā tai bija nedziedāt,
Divi prieki atraduse:
Pirtē jaunu arājiņu,
Stallē labu kumeliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Pats es dzēru krodziņā,
Mājā lieli lērumiņi:
Sievai dzima jauni dēli,
Ķēvei brūni kumeliņi.
Sievai dzima jauni dēli
No slotiņas žagariem;
Ķēvei brūni kumeliņi
No dzeltainas auzu siles.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

9. Kur bērns radies?

1147.

Kur tie dzima (auga) staltie vīri,
Kur bērie kumeliņi?
Pirtī dzima (auga) stalti vīri,
Stallī bēri kumeliņi.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1148.

Stallī dzima kumeliņis
No dzeltena auzu salma;
Pirtī dzima arājiņis
No slotiņu lapiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Pirtī dzima kaŗavīrs
No slotiņas žagariem;
Stallī kaŗa kumeliņš
No dzeltenas auzu skaras.
216 [Ventspilī].

1149.

Kur tie dzima gudri vīri,
Kur bērie kumeliņi?
Pirtī dzima gudri vīri,
Stallī bēri kumeliņi.
Pirtī dzima gudri vīri
Zem slotiņas žagariņa;
Stallī bēri kumeliņi
Pie dzeltenas auzu siles.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11491.

Divi vien gulāmies,
Divi vien cēlāmies,
I mēs paši nezinām,
Kur trešais gadījās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 180 -

1150.

Veca māt', veca māt',
Steidzies galda galiņā!
Ko bij tevim Dieviņš devis,
Tumšu nakti staigājot?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1151.

Veca māt', veca māt',
Kur tu ņēmi to bērniņ'?
Pirtī ņēmu palāvē
Zem slotiņu lapiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11511.

Es redzēju vecu māti
Pa upmali zvejojot;
Sazvejoja man pādīti
Ar sudraba dukurīti.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

1152.

Upīte tecēja pirts pakaļā.
Tur ķēru raudiņas, tur asarīšus!
Asaŗus ķerdams, noķēru raudiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1153.

Lid' lidu, dīķīti, pierts pakaļā,
Ūdeni smeldama, iesmēlu pādi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Sklidu, lidu, ezariņi,
Kūmu pirtes galiņā.
Tur teku rītos, tur vakarosi,
Tur teku gaiļos ūdeņa smelti.
Ūdeni smeldama, pasmēlu pādi,
Pasmēlu pādīti savajā vārdā,
Savajā vārdā, savajā darbā.
387 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1154.

Kas dūņas sajauca sudmaļu upē?
Jānītis sajauca, pādīti smeldams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1155.

Daudz mazu pēdiņu upītes malā;
Tās mazu bērniņu
Notekaļātas (notekaņātas).
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Sīkas, mazas pēdiņas upītes malā;
Te mani pādēni notekāj'ši.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1156.

Lieli bērni brīnījās,
Kur pādīte radījās:
No debess nolaidās
Ar sudraba ķērdītēm,
Ar sudraba ķērdītēm
Iekš sudraba šūpulīša.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ne zināt nezināju,
Kur pādīte gadījās:
No Dieviņa nolaidās
Sudrabiņa Ķēdītēm.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1157.

Atata, Dieviņi, mana laba Laime:
Noķēru cīruli pa lauku tekam.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1158.

Es redzēju putna spalvu
Apakš mazas ābelītes;
Tā nebija putna spalva,
Tā bij maza meitenīte.
190 [Kuldīā].

1159.

Es atradu skaidienē
Mazu, mazu kukainīti;
Es ietinu palagā,
Izaudzēju arājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es atradu kukainīti,
Skaidainīti rušinot;
Tinu linu palagā,
Būs man miežu arājiņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1160.

Es atradu vabolīti
Mēslienā rotājot;
Satinos nēzdaugā,
Ienesos istabā.
Ja būs mani Dievs vēlējis,
Te būs mani krusta pāde.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

11601.

Es redzēju mazu bērnu,
Skaidienā rāpājam.
Ejam, komas, saņemam,
Ienesam istabā.
121 [Gulbenē (Md)].

1161.

Es redzēju vaguliņu
Mēslienā rāpojot;
Saņēmām, satinām
Dārgajos lakatos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 181 -

1162.

Es atradu vabolīti
Mēslienā rotājot;
Saņemsim autiņos,
Būs vakara kavēklīts.
216 [Ventspilī].

1. Maza, maza vabolīte
Smiltiņās rušināja;
Ietīsim vīkstolī,
Būs vakara kavēklīts.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1163.

Es atradu mēslienē
Mazu, mazu bambalīti;
To es došu māmiņai
Par bērniņa auklējumu.
190 [Kuldīā].

1164.

Es atradu mēslainē
Mazu, mazu kukainīti;
Dēla māte tā sacīja:
I tis man piederēja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1165.

Es dabūju ganīdama
Silā mazu Pēterīti;
Uzņēmuse nobučoju,
Liek' adīkla vācelē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1166.

Ceļāi dabūju bērniņu mazu,
Ne tam krekliņa, ne lakatiņa.
Izauga dadzītis platām lapām,
Tur būs krekliņi, tur lakatiņi.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1167.

Smuks puisītis baltu muti
Gulēj' taka maliņā.
Eit', meitiņas, savāķate,
Būs maizītes arājiņš.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

10. Dēls vai meita? Palīgs tēvam vai mātei?

1168.

Tēvs ar māti sabārās,
Pirtij malku skaldīdami:
Tēvs gribēja arājiņu,
Māte govju slaucējiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Sasabāra tēvs ar māti,
Lāviņā gulēdam':
Tēvs gribēja arājiņu,
Māte māļu malējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Visu gaŗu vasariņu
Tēvs ar māti ienaidā:
Tēvs grib siena pļāvējiņa,
Māte siena grābējiņas.
190 [Kuldīā].

1169.

Tēvs dēlu gaidīja, Dievs deva meitu;
Mātei palīgs, ne tēvīnam.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1170.

Mātei meitas, mātei meitas,
Tēvam lielas žēlabiņas:
Mātei govju slaucējiņas,
Tēvam maka raisītājas,
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1171.

Mīļa Māŗa priecājās,
Dzird meitiņas piedzimstam:
Kur meitiņas puškojās,
Tur pameta dzives (=dzijas) galu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Vecainīte Dievu lūdza,
Lai aug meitas māmiņai:
Kur adīja, kur rakstīja,
Tur nokrita dzīpariņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1172.

Ir kaķītis Dievu lūdza,
Meitiņai piedzimstot:
Ies meitiņa govju slaukt,
Dos ķipīti jāizlaiza.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1173.

Nosarūca lāču māte,
Meitiņai piedzimstot:
Būs tā meita, kad tā augs,
Puišiem ceļa negriezīs.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Nokrācāse lāču māte,
Midziņēje gulēdama:
Tas būs vīris, kad tas augse,
Dažam ceļu negriezīs.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

- 182 -

11. Kad un kur dzimis? Kā tas ietekmē bērnu.

1174.

Visas dienas man zināmas,
Trīs dieniņas nezināmas:
Dzimstamā, mirstamā,
Tautiņās ejamā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Zin Dievīnis visas dienas,
Trīs dienīnas nezināja:
Piedzemamu, nomirstamu,
Tautīnās aizvedamu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1175.

Es iesāku mazs bērniņš
Tumšu nakti ceļu iet,
šķir, Dieviņ, ceļu man,
Ārdi manu valodiņ'.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1176.

Laime, laime tam dēlam (puišam),
Kas piedzima saulītē,
Tam Laimiņa grožus vija,
Sudrabā mērcēdama.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1177.

Laime, laime tam dēlam,
Kas piedzima saulītē,
Bauro vērši tam aŗot,
Zviedz kumeļi ecējot.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

1178.

Laime, laime tam dēlam,
Kas piedzima saulītē,
Tam aug mieži, tam aug rudzi,
Tam aug bēri kumeliņi.
Tam Laimiņa grožus vija,
Sudrabiņā mērcēdama,
No liepiņas loku lieca,
Zelta kala kamaniņas.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1179.

Trim kārtām zīļu josta
Ap rasno ozoeliņ':
Tā piedar tam puišam,
Kas piedzima saulītē.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

1180.

Silta saule man dzemot,
Labs mūžiņš dzīvojot:
Eimu govju laidarā
Deviņām slauktuvēm.
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

1181.

Launadzīte man māsiņa,
Tā piedzima launagā.
Dievs dod tai lielai augt,
Būs launaga nesējiņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1182.

Launadzīte mūs' māsiņa,
Launagā piedzimuse;
Tai sajāja trejas tautas,
Visas trejas launagā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es meitiņa launadzīte,
Es piedzimu launagā;
Man sajāja triju tautu,
Visu triju launagā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1183.

Es piedzimu svētrītāi,
Ļaudīm darbu nekavēju;
Mīļu māŗu, to kavēju,
Tā netapa baznīcāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Lai es miru, kad es miru,
Es nemiru darba dienu,
Es nemiru darba dienu,
Ļaudīm darba nekavēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1184.

Ko var ļaudis man darīt,
Ko manam kumeļam:
Pats es dzimu piektu rītu,
Kumeļš piektu vakariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1185.

Laime, laime tam dēlami,
Tas piedzima laimes dienu:
Viļņiem auga mieži, rudzi,
Bogām bēri kumeliņi.
226 [Kandavā (Tl)].

1186.

Laimīgs bija tas dēliņš,
Kas piedzim' laim's dien':
Lab' zierg' ceļē broukt,
Sētē joun' līg'viņ'.
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)].

- 183 -

1187.

Prieka dienā es piedzimu
Savai vecai māmuļītei:
Istabā bungas sita,
Namā pūta stabulītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Jāju, jāju, apklausos,
Kas brālīša sētiņāi:
Sētāi bungas, namāi dūdas,
Istabāi stabulītes,
Vēl brālīša kambarēi
Spēlē mazas pijolītes.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

1188.

Es piedzimu māmiņai,
Kad dziedāja lakstīgala:
Netrūkst dziesmu man dziedot,
Ne valodu runājot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1189.

Es piedzimu māmiņai
Pašā ziedu laiciņā,
Pati augu kā liepiņa,
Kā ieviņa noziedēju.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

1190.

Es piedzimu māmiņai
Vizbulīšu laiciņā;
Kad izaugu liela meita,
Sauca mani vizbulīti.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Māte mani auklēdama
Iesvieduse vizbuļos;
Es izaugu liela meita,
Kā vizbulis vizuļoju.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1191.

Līdzā dzimu, līdzā augu
Ar baltaju āboliņu,
Līdzā viena nevarēju
Ar ābolu noziedēt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

1. Reizē dzimu, reizē augu
Ar baltaju āboliņu;
Āboliņš noziedēja,
Es vēl augu augumā.
232 [Talsos (Tl)].

1192.

Es piedzimu māmiņai,
Rožu dārzu ravējot;
Man' ietina māmuliņa
Vienā rožu lapiņā.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1193.

Es piedzimu māmiņai
Laukāi rudzu rugājāi;
Kuŗas tautas mani grib,
Lai jāj rudzu rugājāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es uzaugu mātes meita
Baltā rudzu rugājā;
Kam vajaga malējiņas,
Lai iet rudzu rugājā.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1194.

Kālab manim balta galva?
Ziemu dzimis ziemelī.
Kālab manim daudz valodu?
Tirgus dienu kristījuši.
224 [Kabilē (Kld)].

1195.

Ko, dēliņi, tu dabūji,
Sebu dzimis māmiņai?
Visi tēva ozoliņi
Pirmajiem dēliņiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12. Laima (Dēkla) mūža licēja.

1196.

Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

11961.

Laima Laimas jautājās,
Kas gulēja šūpolī.
Meita guļ, grūti pūš,
Smalka darba darītāja.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

1197.

Laima man viešņa nāca;
Kādu tai krēslu ceļu?
Baltas vilnas grozu cēlu,
Lai mūžiņu vieglu lika.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1198.

Laime mana māmulīte,
Es Laimītes meita biju;
Kādu mūžu gribējos,
Tādu pate paņēmos.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 184 -

1199.

Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Liec liepā, ābelē:
Kā liepai man izaugt,
Kā ābelei noziedēt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Liec, Laimiņa, man mūžiņu
Ieviņā, liepiņā:
Kā liepai man izaugt,
Kā ievai noziedēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1200.

Dēkle manu mūžu lēma,
Kalniņā stāvēdama.
Lem, Dēklīte, labu mūžu,
Lai es gauži neraudāju.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1201.

Dēkla manu mūžu kāra,
Māte kāra šūpulīti.
Kar, Dēkliņa, tādu mūžu,
Ka uz tevi neraudāju.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1202.

Laime, Laime, māte, māte,
Ko jūs abas domājiet?
Domājiet vienas domas,
Lieciet manim vieglu mūžu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1203.

Dēkla manim mūžu kāra,
Māte manim šūpulīti;
Kar, Dēklīte, vieglu mūžu,
Māte, vieglu šūpulīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1204.

šūpā māte, lolo māte,
Mūža mana nezināja;
Dēkle mūžu gan zināja,
Māmiņai nesacīja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1205.

Kaut Laimiņa tāda būtu,
Kā tā mana māmuliņa,
Es mūžiņu izprasītu,
Kādu pate gribēdama.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1206.

Kad Laimiņa tāda būtu,
Kāda muna māmuliņa,
Nenoriestu mūdiņā
Vienas gaužas asariņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1207.

Liec, Laimiņ, man mūdiņu
Vieglu vieglu, kuplu kuplu:
Apenīša vieglumiņu,
Bērza slotas kuplumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1208.

šuj, Laimiņa, man krēsliņu
Sudrabiņa sloksnītēm;
Pašuvusi, noliec man
Labajāi vietiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1209.

Tais', Laimiņ, man vietiņu
No smalkāmi cisiņām;
Vari pate atagult
Savos zīda palagos.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1210.

Tu, Laimiņa, laidējiņa,
Tu mūdiņa licējiņa,
Kad neliki laba mūža,
Liec man ilgi nedzīvot.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1211.

Liec, Laimiņ, man mūžiņu,
Kādu pate gribēdama;
Ja liec labu, tad liec ilgu,
Ja ne labu, tad liec īsu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1212.

Dievam diena aizgājusi
Ar Laimīti runājot:
Dievs solīja lētu mūžu,
Saule ilgu dzīvošanu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1213.

Kur Laimiņa kājas āva,
Tur palika tuteniņš.
Liec, Laimīt, labu mūžu,
Tad atdošu tuteniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1214.

Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Liec da vienu labumiņu,
Nedod munu augumiņu
Nevēkļami maldināt.
113 [Alūksnē].

- 185 -

1215.

Liec, Laimiņa, ja likdama,
Liec man vienu lielu mūžu;
Neliec man mūžiņā
Treju durvju virināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

12151.

Liec, Laimiņa, ko likdama,
Div' mūžiņu vien neliec:
Grūt' dzīvot pirmo mūžu,
Vēl grūtāk otrajo.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1216.

Dēkle manu mūžu kāra,
Trīs krēslos sēdēdama.
Sēdi, Dēkli, vienu krēslu,
Kar man vienu labu mūžu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1217.

Es redzēju sav' Laimiņu,
Niedru poru laipojam.
Laipo liegi, man' Laimiņa,
Neiekrīti ūdenī.
224 [Kabilē (Kld)].

1218.

Dēkla, Dēkla, Laima, Laima,
Tu vienādi nedarīji:
Citam kāri vieglu mūžu,
Citu gŗūti rūdināji.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1219.

Laime gāja ar Nelaimi
Pa vienāmi laipiņām;
Ej, Laimiņa, tu papriekšu,
Grūd Nelaimi ūdenī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1220.

Laima sēd kalniņā,
Nelaimīte lejiņā.
Svied, Laimiņa, Nelaimei
Ar akmeni mugurā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1221.

Trīskārt Laima jostu joda
Apkārt manu augumiņu:
Augi diža, stāv' godā,
Valkā zīļu vaiņadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1222.

Es piedzimu bez naudiņas,
Bez gudrā padomiņa.
Dieviņš man naudu deva,
Laima gudru padomiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1223.

Palīdz', Dieviņ, palīdz', Laima,
Man nabaga bērniņam
Izbrist dubļus, pamest laipas,
No Dieviņa labredzēt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1224.

Vienas mātes mēs bērniņi,
Ne visiem viena laime;
Ne tie visi mazgājās
Vienā Laimes ūdenī.
371 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Visi grib manas laimes,
Ne visiem mana laime;
Ne tie visi mazgājās
Manas laimes ūdenī.
224 [Kabilē (Kld)].

1225.

Kalna galā Dēkle raud,
Birst asaras lejiņāi:
Lejā dzima zeltainīte,
Kas vaiņagu kājām mīs.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1226.

Svētas meitas, ne māsiņas,
Ko tik agri šķeterējiet?
Tev Dieviņis brāli deva,
Tam mūžiņu nolēmām;
Aptinām linu dzijas
Krustšķērsām rociņai,
Nolēmām cilināt
Spožu kaŗa zobentiņu,
Spožu kaŗa zobentiņu
Tēva zemi apsargāt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13. Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā.

1227.

Neticēju māmuliņu
Sūru dienu redzējušu;
Nu es ticu māmuliņu,
Nu es pate ieraudzīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 186 -

1228.

Jūs māsiņas neziniet,
Kāda bija Laimes pirts:
I matiņi izsapina,
Laimes pirtī peŗoties.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1229.

Sakās meitas grūt' esot,
Rudzu sieku samaļot;
Atradīs vēl grūtāki,
Kad ies Laimes pirtiņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1230.

Labāk maļu pieci rīti
Pieci sieki rītiņā,
Nekā vienu vakariņu
Laimes pirtī pērusies.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12301.

Labāk būtu es puisītis,
Ne meitiņa zeltainīte;
Labāk artu tīrumā,
Ne iet' Laimes pirtiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1231.

Es neņemtu ievas ziedus
Ne savāi rociņā;
Es neņemtu sievu dienas
Ne savāi mūžiņā.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1232.

Es neņemtu sievas dienas,
Kad atrastu ceļmalā:
Dieviņš sievas dvēselīti
Nēzdogā vēcināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1233.

Es neņemtu ievas ziedu
Ne savā rociņā:
Es negribu sieva būt
Ne savā mūžiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1234.

Es meitiņa, jaun' būdama,
Sieviņām nesmējos:
No meitiņas sieva tapa,
No sieviņas māmulīte.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1235.

Dieviņ, tavu padomiņu,
Laimiņ, tavu likumiņu!
Meita biju, sieva tiku,
No sieviņas māmuliņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1236.

Sakās vīri piekusuši,
Rudzu riju izkūluši;
Kā sieviņas nepiekusa,
Laimes pirtī pērdamies.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1237.

Jūs, vīriņi, neziniet,
Kādas dienas sieviņām:
Sieviņ's savu dvēselīti
Nēzdokāi vēcināja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1238.

Jūs, vīriņi, nezināt,
Kādas bija sievu dienas;
Kaut zinātu sievu dienas,
Stāvu lēktu ūdenī.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1239.

Ka tautīts zynuotim,
Kaidas dīnes ļaudovai,
I kuojeņu neautim
Ļaudoviņas krēsliņā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

1240.

Vīri, sievas nerājat
Grūtajās dieniņās;
Daža diena sieviņām
Neēdama, nedzeŗama.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1241.

Tu, tautieti, nezināji
Manu sūru, gŗūtu dienu:
Visus tavus sētmalīšus
Tupu, rāpu nolodāju.
226 [Kandavā (Tl)].

1242.

Tu, tautiet, miegu guli,
Kādu miegu es gulēju:
Kā bitīte izlodāju
Visas tavas pasolītes.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 187 -

1243.

Ai tautieti, tēva dēls,
Pie slieksnīša tev gulēt,
Kāpēc mani nicināji
Grūtajās dieniņās.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

1244.

Kas godīgs tēva dēls,
Godin' savu līgaviņu:
Paceļ krēslu, noaun kājas
Grūtajās dieniņās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1245.

Kas godīgs tēva dēls,
Godēj' savu līgaviņu;
Kas jau kāds negodīgs -
Drīz sēdēja kaktiņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1246.

Kas godīgs tēva dēls,
Paceļ krēslu līgavai:
Līgaviņa piekususe,
Laimes pirtī pērdamās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1247.

Kur, māsiņ, tavs spēciņš,
Tavs pirmais daiļumiņš?
Pirtiņā, palāvē
Pa slotiņu lapiņām.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Jauni vīri nezināja,
Kur palika sievu vara:
Pirtiņā palāvē
Pa slotiņu lapiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1248.

Kur, māsiņ, tev palika
Skaistumiņš, daiļumiņš?
Pie tautām aizceplē,
Mīkstajās cisiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1249.

Jauna gāju tautiņās,
Negribēju veca tapt;
Nāk Laimiņa, iesklīdēju
Vecas sievas pēdiņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Jauna gāju tautiņās,
Dzīros jauna nodzīvot;
Ne gadiņa nedabūju,
Jau kājiņa ieslīdēja,
Jau kājiņa ieslīdēja
Vecu ļaužu celiņā.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

1250.

Gana jauna es apāvu
Mātes kurpes kājiņās;
Līdza Laima līdzināja
Ar vecām sieviņām.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1251.

Sarkanota saule lēca,
Bāla tapa tecēdama;
Jauna gāju tautiņāsi,
Veca tapu dzīvodama.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Jau sarkana saule lēca,
Balta tapa tecēdama;
Jaunu ņēmu līgaviņu,
Veca tapa dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1252.

Tautiets mani jaunu ņēma,
Solīj' jaunu paglabāt;
Ij gadiņa negaidīja,
Kad par vecu pataisīja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1253.

Ai tautieti, ai tautieti,
Tava vaina, tava vaina:
Tu paņēmi mani jaunu,
Tu par vecu padarīji.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1254.

Kuŗš godīgs tēva dēls, -
Ilgi jauna līgaviņa:
Paceļ krēslu, noauj kājas
Grūtajās dieniņās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1255.

Kas godīgs tēva dēls,
Ilgi jauna līgaviņa;
Kas bij kāds neveiklīts,
Pirmajā gadiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1256.

Nu gulēšu, nu nāk miegs,
Viņu nakti negulēju:
Ar Laimiņu runādams
Viņu nakti sasēdēju.
3402 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3421 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 188 -

12561.

Celiņā pazīstēju
Grūtas sievas gājumiņu:
Sīki soļi, dziļas pēdas,
Pilnas gaužu asariņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

Table of Contents |View Entire Work