HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

TOPOGRAFISKAIS RĀDĪTĀJS

- 403 -

TAUTAS DZIESMĀM NO NR. 1-35789

1. Ādažos (Ādažu pag. Rg)

2. Aderkašos (Taurupes pag. Rg)

3. Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)

4. Aijažos

5. Allažos (Allažu pag. Rg)

6. Annas muižā (ķēču pag. Rg)

7. Jaunbebros (Bebru pag. Rg)

70. Vecbebros (Bebru pag. Rg)

71. Bieriņos un Ziepju kalnā pie Rīgas (Bebru pag. Rg)

8. Bērzu muižā (Zaubes pag. Rg)

9. Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)

10. Dolē (Doles pag. Rg)

11. Jaundubultos (Rīgas Jūrmulā)

12. Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)

13. Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)

14. Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)

15. Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)

151. Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)

152. Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)

153. skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)

16. Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)

17. Ķēčos (ķēču pag. Rg)

18. Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)

19. Koknesē (Kokneses pag. Rg)

20. Krapē (Krapas pag. Rg)

21. Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)

22. Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)

23. Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)

24. Lēdurgas draudzē

25. Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)

26. Madlienā (Madlienas pag. Rg)

27. Mālpilī (Mālpils pag. Rg)

271. Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)

28. Nītaurē (Nītaures pag. Rg)

281. Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)

29. Nurmižos (Vildogas pag. Rg)

30. Ozolu muižā, Suntažu draudzē

31. Pabažos (Pabažu pag. Rg)

32. Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)

33. Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)

34. Plāterē (Plāteres pag. Rg)

35. Rembatē (Rembates pag. Rg)

36. Rikterē (Sidgundas pag. Rg)

37. Saliešos (Salas pag. Rg)

38. Siguldā (Siguldas pag. Rg)

39. Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)

391. Skultē (Skultes pag. Rg)

40. Slokā (Rg)

401. Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)

41. Stukmaņos (Pļaviņās Rg)

42. Suntažos (Suntažu pag. Rg)

421. Taurupes pagastā (Rg)

43. Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)

44. Turaidā (Turaidas pag. Rg)

45. Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)

451. Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)

46. Carnikavā (Rg)

47. Ārciemā (Pāles pag. Vlm)

48. Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)

- 404 -

49. Jaunatē (Vecates pag. Vlm)

50. Vecatē (Vecates pag. Vlm)

51. Budenbrokā (Dikļu pag. Vlm)

52. Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)

520. Dīķerē (ķoņu pag. Vlm)

521. Dikļos (Dikļu pag. Vlm)

522. Ēriņiešos (pie Rūjienas Vlm)

53. Košķelē (pie Burtnieku ezera Vlm)

54. Limbažos (Limbažu pag. Vlm)

55. Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)

551. Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)

552. Ozolu muižā (Ozolu pag. Vlm)

56. Pociemā (Pociema pag. Vlm)

57. Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)

58. Rozbeķos (Rozulas pag. C)

581. Rubenē (ķieģeļu pag. Vlm)

59. Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)

60. Salacā (Salacas pag. Vlm)

61. Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)

62. Skulberģos (Skaņkalnes pag. Vlm)

63. Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)

64. Valmierā (Valmieras pag. Vlm)

65. Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)

66. Aizkujā (pie Cesvaines Md)

67. Auļukalnā (pie Drustiem C)

68. Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)

69. Bikserē (Patkules pag. Md)

691. Biržu pagastā (Madonā Md)

70. Briežos (Skujenes pag. C)

71. Drustos (Drustu pag. C)

72. skat. 1180. (Druvienas pag. C)

73. Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)

74. Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)

75. Ērgļos (Ērgļu pag. C)

76. Gatartā (Gatartes pag. C)

77. Gulberē (Liezeres pag. Md)

78. Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)

79. Jumurdā (Jumurdas pag. C)

80. Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)

81. Katriņā (Katriņas pag. C)

82. Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)

83. Kosā (Kosas pag. C)

84. Kusā (Kusas pag. Md)

85. Lazdonā (Lazdonas pag. Md)

86. Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)

87. Liepas muižā (Liepas pag. C)

871. Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)

88. Liezerē (Liezeres pag. Md)

89. Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)

90. Lodē (Kusas pag. Md)

91. Lubānā (Lubānas pag. Md)

92. Mārcienā (Mārcienas pag. Md)

93. Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)

931. Meirānos (Meirānu pag. Md)

94. Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)

95. Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)

96. Ogrē (Ogres pag. C)

960. Oļos (Oļu pag. Md)

961. Jaunpiebalgā (Jaunpiebalgas pag. C)

97. Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)

98. Praulienā (Praulienas pag. Md)

99. skat. 68. (Bērzaunes pag. Md)

100. Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)

101. Rankā (Rankas pag. C)

102. Saikavā (Saikavas pag. Md)

103. Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)

104. Zelgavā (Grostonas pag. Md)

105. Skujenē (Skujenes pag. C)

106. Viesienā (Viesienas pag. Md)

107. Vietalvā (Vietalvas pag. Md)

108. Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)

1081. Veļķos (Veļķu pag. C)

109. Vestienā (Vestienas pag. Md)

110. Cēsīs

111. Cesvainē (Cesvaines pag. Md)

112. Cirstos (Cirstu pag. C)

113. Alūksnē

1131. Beļavā (Beļavas pag. Md)

114. Biksejā (Blomes pag. Vlk)

115. Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)

116. Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)

117. Jaunbrenguļos (Brenguļu pag. Vlm)

- 405 -

118. Burgā (Lugažu pag. Vlk)

1180. Druvienā (Druvienas pag. C)

1181. Dūres pagastā (Vlk)

119. Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)

1191. Ēveles draudzē

120. Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)

1201. Galgauskā (Galgauskas pag. Md)

121. Gulbenē (Md)

122. Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)

123. skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)

1231. Karvā (Karvas pag. Vlk)

124. Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)

125. Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)

1251. Veclaicenē (Veclaicenes pag. Vlk)

1252. Mazlaicenē

1253. Kroņa laicenē

126. Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)

127. Lizumā (Lizuma pag. C)

1271. Litenē (Litenes pag. Md)

128. Lugažos (Lugažu pag. Vlk)

129. Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)

130. Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)

131. Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)

1311. Apē (Vlk)

132. Apkalnā (Jaunlaicenes pag. Vlk)

133. Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)

1331. Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)

134. Sinolē (Sinoles pag. Vlk)

135. Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)

136. Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)

137. Tirzā (Tirzas pag. Md)

138. Trikātā (Trikātas pag. Vlk)

139. Juanvālē (Jaunvāles pag. Vlm)

140. Valkā

141. Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)

1410. Kāģeriešos (Kaagjärve, Igaunijā)

1411. Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)

1412. Vecrozē (Vana-Roosa, Igaunijā)

142. Aizterē (Aizteres pag. Lp)

143. Bārtā (Bārtas pag. Lp)

144. Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)

145. Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)

146. Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)

147. Lieģos (Aizteres pag. Lp)

148. Liepājā

149. Nīcā (Nīcas pag. Lp)

150. Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)

151. Priekulē (Priekules pag. Lp)

152. Raibeniekos (Durbes pag. Lp)

153. Rucavā (Rucavas pag. Lp)

154. Stroķos (Vecpils pag. Lp)

155. Tāšos (Tāšu pag. Lp)

156. Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)

157. Vecpilī (Vecpils pag. Lp)

1571. Virgā (Virgas pag. Lp)

158. Nīcā Tosmarē uc. (Lp)

159. Aizputē (Aizputes pag. Azp)

160. Almālē (Alšvangas pag. Azp)

161. Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)

1611. Basos (Basu pag. Azp)

162. Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)

163. Dzērvē (Dzērves pag. Azp)

164. Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)

165. Embūtē (Embūtes pag. Lp)

166. Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)

167. Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)

168. Meženiekos (Asītes pag. Lp)

169. Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)

170. Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)

171. Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)

172. Rāvā (Rāvas pag. Lp)

173. Rokaišos (pie Aizputes Azp)

174. Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)

175. Sakā (Sakas pag. Azp)

176. Sakaslejā (Sakas pag. Azp)

177. Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)

178. Salienā (Saliena, Apriķu pag. Azp)

179. Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)

180. Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)

181. Cīravā (Cīravas pag. Azp)

182. Aizputes un Kuldīgas apriņķos)

1821. Allažās (Raņķu pag. Kld)

- 406 -

183. Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)

184. Dūrē (Vārmes pag. Kld)

185. Lielezerē (Ezeres pag. Kld)

186. Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)

187. Graudupē (Rendas pag. Kld)

188. (?)

1880. Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)

1881. Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)

189. Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)

190. Kuldīā

191. Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)

192. Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)

193. Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)

194. Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)

1941. Pliķu ciemā (Turlavas pag. Kld)

195. Raņķos (Raņķu pag. Kld)

196. Rendā (Rendas pag. Kld)

197. Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)

198. Saldū

199. Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)

200. Skrundā (Skrundas pag. Kld)

201. Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)

202. Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)

203. Usmā (Usmas pag. Vp)

204. Vārmē (Vārmes pag. Kld)

205. Ciecerē (Cieceres pag. Kld)

206. Kuldīgas apriņķī

2071. Ancē (Ances pag. Pg)

207. Dundagā (Dundagas pag. Vp)

208. Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)

209. Piltenē

210. Popē (Popes pag. Vp)

2101. Puzeniekos (Puzes pag. Vp)

211. Rindā (Ances pag. Vp)

212. Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)

213. Zlēkās (Zlēku pag. Vp)

214. Zūrās (Zūru pag. Vp)

215. Ugālē (Ugāles pag. Vp)

216. Ventspilī

217. Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)

218. Aizupē (Aizupes pag. Tk)

219. Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)

220. Dursupē (Zentenes pag. Tl)

221. Engurē (Engures pag. Tk)

2211. Engures un Dzirciema apkaimē (Engures un Dzirciema pag. Tk)

222. Garlenē (Vandzenes pag. Tl)

223. Iķenē (Vandzenes pag. Tl)

224. Kabilē (Kld)

225. No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)

226. Kandavā (Tl)

227. Nurmuižā (Nurmuižas pag. Tl)

228. Oktē (Vandzenes pag. Tl)

229. Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)

2291. Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)

230. Zentenē (Zentenes pag. Tl)

231. Stendē (Stendes pag. Tl)

232. Talsos (Tl)

233. Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)

234. Talsu apriņķī

235. Abavas muižā (Grenču pag. Tk)

236. Annas muižā (Annenieku pag. Tk)

237. Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)

238. Lielaucē (Lielauces pag. Jg)

239. Vecaucē (Vecauces pag. Jg)

240. Bikstos (Bikstu pag. Tk)

241. Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)

242. Grenčos (Grenču pag. Tk)

243. Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)

244. Īlē (Īles pag. Jg)

245. Jaunpilī (Jaunpils pag. Tk)

246. Lestenē (Lestenes pag. Tk)

247. Pētertālē (Struteles pag. Tk)

248. Praviņos (Praviņu pag. Tk)

249. Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)

250. Slampē (Slampes pag. Tk)

251. Smukās (Remtes pag. Tk)

252. Spirgū (Slampes pag. Tk)

2521. Strutelē (Struteles pag. Tk)

253. Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)

254. Tukumā

2541. Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)

255. Cirolē (Bēnes pag. Jg)

256. Apguldē (Auru pag. Jg)

257. Apšupē (Džūkstes pag. Jg)

258. Bērzmuižā (Bērzes pag. Jg)

259. Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)

- 407 -

260. Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)

261. Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)

262. Brambergā (Glūdas pag. Jg)

263. Dobelē

264. Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)

265. Emburgā (Salgales pag. Jg)

2651. Kroņa Garozā (Garozas pag. Jg)

266. Jelgavā

267. Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)

2671. Kalnciemā (Kalnciema pag. Jg)

268. Lustēs (Sīpeles pag. Jg)

269. Naudītē (Naudītes pag. Jg)

270. Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)

271. Pienavā (Džūkstes pag. Jg)

272. Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)

273. skat. 152. (Durbes pag. Lp)

274. Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)

2741. Salgalē (Salgales pag. Jg)

275. Zemgales novados

276. Sesavā (Sesavas pag. Jg)

277. Jaunsesavā (Naudītes pag. Jg)

278. Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)

279. Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)

2791. Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)

280. Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)

2801. Udzes, Šķibes un Kreijas pagastos (Bērzes, Šķibes un Dobeles pag. Jg)

281. Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)

282. Vilcē (Vilces pag. Jg)

283. Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)

284. Bārbelē (Bārbeles pag. B)

285. Baldonē (Baldones pag. Rg)

286. Kroņa Bauskas pagastā (Bauskas pag. B)

287. Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)

288. Bornsmindē (Īslīces pag. B)

289. Bruknā (Bruknas pag. B)

290. Lieliecavā (Iecavas pag. B)

291. Garozā (Mežotnes pag. B)

292. Gliebavā (Lietuvā)

293. Gravendālē (Mežotnes pag. B)

2931. Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)

294. Grantelē (Iecavas pag. B)

295. Grienvaldē (Zālītes pag. B)

296. Kursenē (Jaunsaules pag. B)

297. Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)

298. Mežotnē (Mežotnes pag. B)

299. Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)

300. Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)

301. Paskavā(?)

3011. Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)

302. Rundālē (Rundāles pag. B)

3021. skat. 2741. (Salgales pag. Jg)

3022. Vecsaulē (Vecsaules pag. B)

303. Svitnē (Svitenes pag. B)

3031. Tomē (Tomes pag. Rg)

304. Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)

305. Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)

306. Bauskas apriņķī

307. Ābeļu muižā (pie Jēkabpils Jk)

308. Altenē (Seces pag. Jk)

309. Biržos (Biržu pag. Jk)

310. Dignājā (Dignājas pag. Jk)

311. Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)

312. Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)

313. Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)

314. Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)

315. Jaunjelgavā

316. Jēkabpilī

3161. Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)

317. Lindē (Birzgales pag. Rg)

318. Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)

319. Neretā (Neretas pag. Jk)

320. Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)

321. Zasā (Zasas pag. Jk)

322. Saukā (Saukas pag. Jk)

323. Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)

324. Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)

325. Secē (Seces pag. Jk)

3251. Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)

326. Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)

- 408 -

327. Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)

328. Valles muižā (Taurkalnes pag. B)

329. Dvietes Ezerlejā (Dvietes pag. Il)

330. Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)

3301. Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)

3302. Susējā (Susējas pag. Il)

331. Augškurzemē (Il)

332. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

333. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

334. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

335. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

336. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

337. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

338. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

339. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

340. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3401. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

341. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

342. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3421. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

343. skat. 69. (Patkules pag. Md)

344. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

345. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

346. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

347. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

348. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

349. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3491. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

350. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

351. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

352. skat. 310. (Dignājas pag. Jk)

353. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3531. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

354. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

355. skat. 407. (krustpils pag. D)

356. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

357. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

358. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

359. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

360. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

361. skat. 43. (Ikšķiles pag. Rg)

362. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

363. Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē

3640. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

364. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3641. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

365. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

366. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

367. skat. 126. (Lejasciema pag. Vlk)

368. skat. 324. (Sēļpils pag. Jk)

369. skat. 69. (Patkules pag. Md)

370. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

371. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

372. skat. 305. (Stelpes pag. B)

373. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

374. skat. 274. (Zaļenieku pag. Jg)

375. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

376. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

377. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

378. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

379. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

380. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

381. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

382. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

383. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

384. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

385. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

386. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

387. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

388. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

389. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

390. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3901. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

391. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

392. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

393. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

394. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

395. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

396. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

397. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

3971. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

398. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

399. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

400. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

401. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

402. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

403. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

404. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē

405. skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)

406. skat. 4190. (Jāsmuižas pag. D)

407. Krustpilī (Krustpils pag. D)

408. Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)

- 409 -

409. Līksnas pag. D

410. skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)

411. skat. 3302. (Susējas pag. Il)

412. Unguros (Ungurmuižas pag. D)

413. skat. 4223. (Višķu pag. D)

414. Krāslavas apkārtnē

415. Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.

416. skat. 4270. (Viļēnu pag. Rz)

417. Aulejas pag. D

418. Dagdas pag. D

419. Drēķēs(?)

4190. Jāsmuižas pag. D

4191. Kalupes pag. D

420. Krāslavas draudzē (D)

421. Krūgerūs(?)

422. Līvānu pag. D

4220. Moliškovas pogostā(?)

4221. Asūnes pag. D

4222. Vārkavas pag. D

4223. Višķu pag. D

423. Daugavpils apr.

424. Barkavas pag. Rz

4241. Gaigalavas pag. Rz

4242. Tiskados (Ružinas pag. Rz)

425. Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)

4251. Pušys draudzē, Rukmanūs (Puša Rz)

426. Sakstagala pag. Rz

4261. Ozolmuižas pag. Rz

427. Varakļānu pag. Rz

4270. Viļēnu pag. Rz

4271. Rēzeknes apr.

428. Beržūs(?)

4281. Balvos (Balvu pag. Abr.)

4282. Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)

429. Kārsavas pag. (Ldz)

4291. Makašānos (Makašānu pag. Rz)

430. Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)

4301. Michailovā (Mērdzenes pag. Ldz)

431. Pildas pag. Ldz

432. Nautrēnu pag. Ldz

433. Stiglavā (Mērdzenes pag. Ldz)

434. Ludzas un Abrenes apr.

435. Latgalē

- 411 -

TAUTAS DZIESMĀM NO NR. 35790-60080

PAGASTI

1. Ābeļu (Salas) Jk

2. Ādažu Rg

3. Adulienas Md

4. Ainažu Vlm

5. Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp

6. Aiviekstes D

7. Aizkraukles Rg

8. Aizviķu Lp

9. Aizputes (Aizputes-Pils) Azp

10. Aizupes Tk

11. Aknīstes (Aknīšas) Il

12. Allažu Rg

13. Alojas (Ungurpils) Vlm

14. Alsviķa Vlk

15. Alūksnes Vlk

16. Alsungas (Alšvangas) Azp

17. Ances Vp

18. Andrupenes Rz

19. Annas Vlk

20. Annenieku (Annasmuižas) Tk

21. Apriķu Azp

22. Arakstu Vlm

23. Ārlavas Tl

24. Asares Il

25. Asītes Lp

26. Asūnes D

27. Atašienes Rz

28. Augstrozes Vlm

29. Aulejas (Grāveru) D

30. Augšpils (Višgorodas) Abr

31. Auru Jg

32. Babītes (Piņķu) Rg

33. Baižkalna C

34. Baldones Rg

35. Baltinavas Abr

36. Balvu Abr

37. Bārbeles B

38. Barkavas Rz

39. Bārtas Lp

40. Basu (Bases) Azp

41. Bauņu Vlm

42. Bauskas B

43. Bebru Rg

44. Bebrenes Il

45. Bejas (Kolberga) Vlk

46. Beļavas Md

47. Bēnes Jg

48. Bērzaunes Md

49. Bērzmuižas (Bērzes) Jg

50. Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz

51. Bērzpils (Domopoles) Abr

52. Bikstu Tk

53. Biķernieku D

54. Bilskas Vlk

55. Bīriņu Rg

56. Birzgales (Lindes) Rg

57. Biržu Jk

58. Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk

59. Blomes (Nigras, Blomu) Vlk

60. Braslavas Vlm

61. Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm

62. Brigu (Janopoles) Ldz

- 412 -

63. Bruknas (Brūksnes) B

64. Bukumuižas (Vaivodu un Bukmuižas) Rz

65. Bukaišu Jg

66. Bunkas (Bunkas-Ordangas) Lp

67. Burtnieku (Burtnieku-Pils) Vlm

68. Cieceres Kld

69. Ceraukstes B

70. Cēres Tl

71. Cēsu (Cēsu-Pils) C

72. Cesvaines Md

73. Ciblas (Eversmuižas) Ldz

74. Cīravas Azp

75. Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk

76. Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C

77. Codes B

78. Dagdas D

79. Daudzeses Jk

80. Daugmales (Līves-Bramberķes) Rg

81. Dauguļu Vlm

82. Demenes Il

83. Dignājas Jk

84. Dikļu Vlm

85. Dobeles Jg

86. Doles Rg

87. Drabešu (Drabužu) C

88. Dreiliņu Rg

89. Dricēnu Rz

90. Drustu C

91. Druvienas C

92. Dunalkas Azp

93. Dundagas Vp

94. Dunikas Lp

95. Duntes Vlm

96. Durbes Lp

97. Dūres Vlk

98. Dvietas Il

99. Dzelzavas Md

100. Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C

101. Dzērves Azp

102. Dzirciema Tk

103. Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg

104. Ēdoles Vp

105. Elējas Jg

106. Elkšņu Jk

107. Embūtes Lp

108. Engures Tk

109. Ērķemes Vlk

110. Ērgļu C

111. Ēveles Vlk

112. Ezeres Kld

113. Gaigalavas (Bikovas) Rz

114. Gaiķu Kld

115. Galgauskas Md

116. Garozas Jg

117. Gārsenes Il

118. Gatartas C

119. Gaujienas Vlk

120. Gauru Abr

121. Gaviezes Lp

122. Glūdas (Brambergas) Jg

123. Gramzdas Lp

124. Grašu Md

125. Grenču Tk

126. Grobiņas Lp

127. Grostonas Md

128. Grundzāles Vlk

129. Gudenieku Azp

130. Iecavas (Lieliecavas) B

131. Idus Vlm

132. Ikšķiles Rg

133. Īles Jg

134. Ilzenes Vlk

135. Inčukalna Rg

136. Ipiķu Vlm

137. Irlavas Tk

138. Iršu (Iršsu-Kolonijas) Md

139. Īslīces (Bornsmindes) B

140. Istras Ldz

141. Ivandes Kld

142. Izvalta (Užvaldas) D

143. Jāsmuižas D

144. Jaunauces Jg

145. Jaunburtnieku Vlm

146. Jaungulbenes Md

147. Jaunlaicenes Vlk

148. Jaunpiebalgas C

149. Jaunpils Tk

150. Jaunraunas C

151. Jaunrozes Vlk

152. Jaunsaules B

153. Jaunsvirlaukas Jg

154. Jaunvāles Vlm

155. Jēkabnieku Jg

156. Jērcēnu Vlk

- 413 -

157. Jēŗu Vlm

158. Jumpravas Rg

159. Jumurdas C

160. Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp

161. Kabiles Kld

162. Kacēnu (Kačanovas) Abr

163. Kalētu Lp

164. Kalnciema Jg

165. Kalncempju (Kalnciema) Vlk

166. Kalsnavas Md

167. Kalvenes (Tāšu-Padures) Azp

168. Kalupes D

169. Kandavas Tl

170. Kapiņu D

171. Kaplavas (Bornes) Il

172. Kārķu Vlk

173. Kārļu C

174. Kārsavas Ldz

175. Karvas Vlk

176. Kārzdabas Md

177. Kastrānes Rg

178. Katlakalna Rg

179. Katriņas C

180. Katvaru Vlm

181. Kauguru Vlm

182. Kaunatas Rz

183. Kazdnagas Azp

184. Ķēču Rg

185. Ķieģeļu Vlm

186. Ķeipenes Rg

187. Ķempju Rg

188. Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp

189. Kokmuižas (Koku) Vlm

190. Kokneses Rg

191. Ķoņu Vlm

192. Kosas C

193. Krapas Rg

194. Krāslavas D

195. Kraukļu Md

196. Krimuldas Rg

197. Krotes Lp

198. Krustpils D

199. Kūduma (Unguru) C

200. Kuldīgas Kld

201. Kurcuma Il

202. Kurmāles Kld

203. Kurmenes B

204. Kursīšu Kld

205. Kusas Md

206. Lādes Vlm

207. Laidzes (Valdegales) Tl

208. Lašu Il

209. Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg

210. Laucesas (Kalkūnes) Il

211. Ļaudonas Md

212. Launkalnes (Brantu) C

213. Lazdonas Md

214. Lažas Azp

215. Lēdmanes Rg

216. Lēdurgas Rg

217. Lejasciema (Lejas) Vlk

218. Lenču C

219. Lestenes Tk

220. Lībagu Tl

221. Lielauces Jg

222. Lielplatones Jg

223. Lielstraupes C

224. Lielvārdes Rg

225. Lielvircavas Jg

226. Liepas (Liepasmuižas) C

227. Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md

228. Liepnas (Lipnas) Abr

229. Liepupes (Perniģeles) Vlm

230. Liezeres Md

231. Līgatnes (Paltmales) Rg

232. Līksnas D

233. Linavas (Tolkovas) Abr

234. Limbažu Vlm

235. Litenes Md

236. Līvānu D

237. Līvbērzes Jg

238. Līvu C

239. Lizuma C

240. Lodes Vlm

241. Lubānas Md

242. Lubejas Md

243. Lubezeres Tl

244. Lugažu Vlk

245. Lutriņu Kld

246. Madlienas (Lielais) Rg

247. Makašānu Rz

248. Mālpils Rg

249. Mālupes Vlk

250. Maltas (Rozentovas) Rz

- 414 -

251. Mangaļu Rg

252. Mārcienas Md

253. Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk

254. Mārsnēnu C

255. Mārupes (Bieriņu) Rg

256. Matkules Tk

257. Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm

258. Mazstraupes C

259. Mazzalves (Ērberģes) Jk

260. Medzes (Medus) Lp

261. Mēdzūlas Md

262. Meirānu Md

263. Mēmeles Jk

264. Meņģeles Rg

265. Mērdzenes (Michailovas) Ldz

266. Mēŗa Vlk

267. Mērsraga Tl

268. Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md

269. Mežmuižas Jg

270. Mežotnes B

271. Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk

272. Misas B

273. Mores Rg

274. Mujānu (Imantas) Vlm

275. Mērmuizas (Mžru) Vlm

276. Nabes Vlm

277. Naudītes Jg

278. Naujenes (Maļonovas) D

279. Naukšēnu Vlm

280. Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz

281. Neretas Jk

282. Nīcas Lp

283. Nīgrandas Azp

284. Nīkrāces (Briņķu) Azp

285. Nirzas (Nerzas) Ldz

286. Nītaures Rg

287. Nogales Tl

288. Nurmuižas Tl

289. Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md

290. Ogres C

291. Orgresgala Rg

292. Olaines Rg

293. Oļu (Oļu-Apeltienas) Md

294. Omuļu Vlk

295. Ozolmuižas Rz

296. Ozolnieku Jg

297. Ozolu Vlm

298. Pabažu Rg

299. Padures Kld

300. Pāles Vlm

301. Palsmaņa Vlk

302. Pampāļu (Ezeres) Kld

303. Paņemunes (Budbergas) B

304. Pasienes (Posines) Ldz

305. Pastendes Tl

306. Patkules Md

307. Pāvītes (Briņģu) C

308. Pededzes Vlk

309. Piedrujas (Pridruiskas) D

310. Penkules Jg

311. Pērkones Lp

312. Pērses (Iršu) Md

313. Pēternieku Jg

314. Pildas Ldz

315. Pilskalnes Il

316. Piltenes Vp

317. Planeces Kld

318. Plāņu Vlk

319. Plāteres Rg

320. Platones Jg

321. Pļaviņu (Stukmaņu) Rg

322. Praulienas Md

323. Praviņu Tk

324. Priekules Lp

325. Priekuļu C

326. Preiļu D

327. Prodes Il

328. Pociema Vlm

329. Popes Vp

330. Puiķules Vlm

331. Pūres Tk

332. Purmsātu Lp

333. Purmales (Bokovas) Abr

334. Pustiņas D

335. Puzes Vp

336. Raiskuma C

337. Rāmuļu C

338. Rankas C

339. Raņķu Kld

340. Randas (Štelles) Il

341. Raunas (Pils-Raunas) C

342. Rauzas Vlk

343. Rāvas Lp

- 415 -

344. Rembates Rg

345. Remtes Tk

346. Rencēny Vlm

347. Rendas Kld

348. Rēznas (Rozenmuižas) Rz

349. Rites (Susējas-Kroņa) Jk

350. Ropažu Rg

351. Rozēnu Vlm

352. Rozenas (Rozbeķu) C

353. Rubas (Reņģu) Jg

354. Rubenes Il

355. Rucavas Lp

356. Rudbāržu Azp

357. Rudzētu D

358. Rugāju Abr

359. Rūjienas Vlm

360. Rundāles B

361. Rundēnu Ldz

362. Ružinas (Tiskades) Rz

363. Saikavas Md

364. Sakas (Upesmuižas) Azp

365. Sakstagalas Rz

366. Salacas (Vecsalaces) Vlm

367. Salas Rg

368. Salaspils Rg

369. Saldus Kld

370. Salienas (Salonajas) Il

371. Salgales (Emburgas) Jg

372. Sarkanmuižas Vp

373. Sarkaņu Md

374. Sātiņu Kld

375. Saukas Jk

376. Sausnējas Md

377. Sāvienas Md

378. Seces Jk

379. Sējas Rg

380. Sēlpils Jk

381. Sēļu Vlm

382. Sēmes Tk

383. Sērenes Jk

384. Sēemūkšu C

385. Sesavas Jg

386. Sidgundas (Rikteres) Rg

387. Siguldas Rg

388. Sieksātes Azp

389. Silajāņu Rz

390. Silenes (Borovkas) Il

391. Sinoles Vlk

392. Sīpeles Jg

393. Skaistas (Izabelinas) D

394. Skaistkalnes (Šēnberģes) B

395. Skaņkalnes (Skulberģu) Vlm

396. Skrīveŗu Rg

397. Skrudalienas Il

398. Skrundas Kld

399. Skujenes (Pils-Skujenes) C

400. Skultes Rg

401. Slampes Tk

402. Slates Jk

403. Slokas Rg

404. Smārdes (Ozolnieku) Tk

405. Smiltenes Vlk

406. Snēpeles Kld

407. Sniķeres Jg

408. Spāres Tl

409. Stables C

410. Stāmerienas Md

411. Stienes Vlm

412. Stelpes B

413. Stendes Tl

414. Stirnienes Rz

415. Stopiņu (Ulbrokas-Stopiņu) Rg

416. Strazdes (Tl)

417. Struteles Tk

418. Sunākstes Jk

419. Suntažu Rg

420. Sesējas Il

421. Sventas Il

422. Svētciema (Sveiciema-Jaunsalacas) Vlm

423. Svētes Jg

424. Svitenes (Švitenes) B

425. Šķaunes (Landskoronas) Ldz

426. Šķibes Jg

427. Tadaiķu Lp

428. Taurenes (Nēķenes) C

429. Taurkalna (Valles) B

430. Taurupes (Aderkašu) Rg

431. Tāšu (Talsu) Lp

432. Ternejas Vlm

433. Tērvetes (Kalnamuižas) Jg

434. Teteles (Tetelmindes) Jg

435. Tilžas (Kokorevas) Abr

436. Tirzas (Tirzas-Pils) Md

437. Tomes Rg

438. Trapenes Vlk

- 416 -

439. Trikātas Vlk

440. Tūjas (Vecmuižas) Vlm

441. Tumes Tk

442. Turaidas Rg

443. Turlavas Kld

444. Šķilbēnu Abr

445. Ugāles Vp

446. Ukru Jg

447. Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp

448. Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm

449. Ungurmuižas D

450. Upesgrīvas (Engures) Tl

451. Usmas Vp

452. Užavas (Zīras) Vp

453. Vadakstes Jg

454. Vaidavas Vlm

455. Vainižu Vlm

456. Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp

457. Vaives (Veismaņu) C

458. Valgales Tl

459. Valgundes Jg

460. Valkas Vlk

461. Valmieras Vlm

462. Valtaiķu Azp

463. Vandzenes Tl

464. Vānes Tk

465. Varakļānu Rz

466. Vārkavas D

467. Vārmes Kld

468. Vārnavas (Vārenbrokas) Jk

469. Vārves Vp

470. Vecates Vlm

471. Vecauces Jg

472. Vecgulbenes Md

473. Veclaicenes Vlk

474. Vecmoku Tk

475. Vecmuižas B

476. Vecpiebalgas C

477. Vecpils Lp

478. Vecsaules B

479. Vecvirlaukas Jg

480. Vējavas Md

481. Veļķu (Veļķu-Grotušu) C

482. Vērgaļu Lp

483. Veselavas (Veselauskas) C

484. Vestienas Md

485. Viesienas (Lautera-Viesienes) Md

486. Viesītes (Eķengrāves) Jk

487. Vietalvas Md

488. Vidrižu Rg

489. Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz

490. Vijciema Vlk

491. Vilces Jg

492. Vildogas (Nurmižu) Rg

493. Viļakas (Marienhauzes) Abr

494. Viļānu Rz

495. Viļķenes Vlm

496. Vilzēnu Vlm

497. Vīpes (Mežmuižas) D

498. Virānes (Bučauskas) Md

499. Virbu (Jaunpagasta) Tl

500. Vircavas (Kroņa-Vircavas) Jg

501. Virgas Lp

502. Viskaļu Rg

503. Višķu D

504. Vitrupes (ķirbižu) Vlm

505. Zālītes (Grienvaldes) B

506. Zaļenieku Jg

507. Zalves (Lielzalvas) Jk

508. Zantes Tk

509. Zasas Jk

510. Zaubes (Jaunpils) Rg

511. Zebrenes (Reņķes) Tk

512. Zeltiņu Vlk

513. Zemītes Tk

514. Zentenes Tl

515. Ziemeŗu Vlk

516. Ziemupes Lp

517. Ziŗas Vp

518. Zlēku Vp

519. Zūru Vp

520. Zvārdes Kld

521. Zvārtavas Vlk

522. Zvirgzdienes Ldz

- 417 -

PILSĒTAS

523. Ainaži Vlm apr.

524. Aizpute Azp apr.

525. Alūksne Vlk apr.

526. Ape Vlk apr.

527. Auce Jg apr.

528. Balvi Abr apr.

529. Bauska B apr.

530. Cēsis C apr.

531. Daugavpils D apr.

532. Dobele Jg apr.

533. Durbe Lp apr.

534. Grīva Il apr.

535. Grobiņa Lp apr.

536. Gulbene Md apr.

537. Ilūkste Il apr.

538. Jaunjelgava Jk apr.

539. Jēkabpils Jk apr.

540. Jelgava Jg apr.

541. Kandava Tl apr.

542. Kārsava Ldz apr.

543. Ķemeŗi Rg apr.

544. Krāslava D apr.

545. Krustpils D apr.

546. Kuldīga Kld apr.

547. Lejasciems Vlk apr.

548. Liepāja Lp apr.

549. Limbaži Vlm apr.

550. Līvāni D apr.

551. Ludza Ldz apr.

552. Madona Md apr.

553. Mazsalaca Vlm apr.

554. Ogre Rg apr.

555. Piltene Vp apr.

556. Pļaviņas Rg apr.

557. Preiļi D apr.

558. Priekule Lp apr.

559. Rēzekne Rz apr.

560. Rīga

561. Rīgas Jūrmala Rg apr.

562. Rūjiena Vlm apr.

563. Sabile Tl apr.

564. Salacgrīva Vlm apr.

565. Saldus Kld apr.

566. Sigulda Rg apr.

567. Sloka Rg apr.

568. Smiltene Vlk apr.

569. Strenči Vlk apr.

570. Subate Il apr.

571. Talsi Tl apr.

572. Tukums Tk apr.

573. Valdemārpils Tl apr.

574. Valka Vlk apr.

575. Valmiera Vlm apr.

576. Varakļāni Rz apr.

577. Ventspils Vp apr.

578. Viesīte Jk apr.

579. Viļāni Rz apr.

580. Zilupe Ldz apr.

580a.. Gostiņi D apr.

APRIņķI

581. Aizputes apr.

582. Bauskas apr.

583. Cēsu apr.

584. Daugavpils apr.

585. Ilūkstes apr.

586. Abrenes apr.

587. Jelgavas apr.

588. Jēkabpils apr.

589. Kuldīgas apr.

590. Liepājas apr.

591. Ludzas apr.

592. Madonas apr.

593. Rēzeknes apr.

594. Talsu apr.

595. Tukuma apr.

596. Valkas apr.

597. Valmieras apr.

598. Ventspils apr.

- 418 -

NENOTEIKTA DZIRDĒŠANAS VIETA

599. Kurzeme

600. Latgale

601. Vidzeme

602. Zemgale

603. Lietuva

604. Dažādi iesūtītāji

605. Skolas

606. Vitebskas guberņa

607. Iguanija

Table of Contents |View Entire Work