HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

PAGASTI

1. Ābeļu (Salas) Jk

2. Ādažu Rg

3. Adulienas Md

4. Ainažu Vlm

5. Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp

6. Aiviekstes D

7. Aizkraukles Rg

8. Aizviķu Lp

9. Aizputes (Aizputes-Pils) Azp

10. Aizupes Tk

11. Aknīstes (Aknīšas) Il

12. Allažu Rg

13. Alojas (Ungurpils) Vlm

14. Alsviķa Vlk

15. Alūksnes Vlk

16. Alsungas (Alšvangas) Azp

17. Ances Vp

18. Andrupenes Rz

19. Annas Vlk

20. Annenieku (Annasmuižas) Tk

21. Apriķu Azp

22. Arakstu Vlm

23. Ārlavas Tl

24. Asares Il

25. Asītes Lp

26. Asūnes D

27. Atašienes Rz

28. Augstrozes Vlm

29. Aulejas (Grāveru) D

30. Augšpils (Višgorodas) Abr

31. Auru Jg

32. Babītes (Piņķu) Rg

33. Baižkalna C

34. Baldones Rg

35. Baltinavas Abr

36. Balvu Abr

37. Bārbeles B

38. Barkavas Rz

39. Bārtas Lp

40. Basu (Bases) Azp

41. Bauņu Vlm

42. Bauskas B

43. Bebru Rg

44. Bebrenes Il

45. Bejas (Kolberga) Vlk

46. Beļavas Md

47. Bēnes Jg

48. Bērzaunes Md

49. Bērzmuižas (Bērzes) Jg

50. Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz

51. Bērzpils (Domopoles) Abr

52. Bikstu Tk

53. Biķernieku D

54. Bilskas Vlk

55. Bīriņu Rg

56. Birzgales (Lindes) Rg

57. Biržu Jk

58. Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk

59. Blomes (Nigras, Blomu) Vlk

60. Braslavas Vlm

61. Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm

62. Brigu (Janopoles) Ldz

- 412 -

63. Bruknas (Brūksnes) B

64. Bukumuižas (Vaivodu un Bukmuižas) Rz

65. Bukaišu Jg

66. Bunkas (Bunkas-Ordangas) Lp

67. Burtnieku (Burtnieku-Pils) Vlm

68. Cieceres Kld

69. Ceraukstes B

70. Cēres Tl

71. Cēsu (Cēsu-Pils) C

72. Cesvaines Md

73. Ciblas (Eversmuižas) Ldz

74. Cīravas Azp

75. Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk

76. Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C

77. Codes B

78. Dagdas D

79. Daudzeses Jk

80. Daugmales (Līves-Bramberķes) Rg

81. Dauguļu Vlm

82. Demenes Il

83. Dignājas Jk

84. Dikļu Vlm

85. Dobeles Jg

86. Doles Rg

87. Drabešu (Drabužu) C

88. Dreiliņu Rg

89. Dricēnu Rz

90. Drustu C

91. Druvienas C

92. Dunalkas Azp

93. Dundagas Vp

94. Dunikas Lp

95. Duntes Vlm

96. Durbes Lp

97. Dūres Vlk

98. Dvietas Il

99. Dzelzavas Md

100. Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C

101. Dzērves Azp

102. Dzirciema Tk

103. Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg

104. Ēdoles Vp

105. Elējas Jg

106. Elkšņu Jk

107. Embūtes Lp

108. Engures Tk

109. Ērķemes Vlk

110. Ērgļu C

111. Ēveles Vlk

112. Ezeres Kld

113. Gaigalavas (Bikovas) Rz

114. Gaiķu Kld

115. Galgauskas Md

116. Garozas Jg

117. Gārsenes Il

118. Gatartas C

119. Gaujienas Vlk

120. Gauru Abr

121. Gaviezes Lp

122. Glūdas (Brambergas) Jg

123. Gramzdas Lp

124. Grašu Md

125. Grenču Tk

126. Grobiņas Lp

127. Grostonas Md

128. Grundzāles Vlk

129. Gudenieku Azp

130. Iecavas (Lieliecavas) B

131. Idus Vlm

132. Ikšķiles Rg

133. Īles Jg

134. Ilzenes Vlk

135. Inčukalna Rg

136. Ipiķu Vlm

137. Irlavas Tk

138. Iršu (Iršsu-Kolonijas) Md

139. Īslīces (Bornsmindes) B

140. Istras Ldz

141. Ivandes Kld

142. Izvalta (Užvaldas) D

143. Jāsmuižas D

144. Jaunauces Jg

145. Jaunburtnieku Vlm

146. Jaungulbenes Md

147. Jaunlaicenes Vlk

148. Jaunpiebalgas C

149. Jaunpils Tk

150. Jaunraunas C

151. Jaunrozes Vlk

152. Jaunsaules B

153. Jaunsvirlaukas Jg

154. Jaunvāles Vlm

155. Jēkabnieku Jg

156. Jērcēnu Vlk

- 413 -

157. Jēŗu Vlm

158. Jumpravas Rg

159. Jumurdas C

160. Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp

161. Kabiles Kld

162. Kacēnu (Kačanovas) Abr

163. Kalētu Lp

164. Kalnciema Jg

165. Kalncempju (Kalnciema) Vlk

166. Kalsnavas Md

167. Kalvenes (Tāšu-Padures) Azp

168. Kalupes D

169. Kandavas Tl

170. Kapiņu D

171. Kaplavas (Bornes) Il

172. Kārķu Vlk

173. Kārļu C

174. Kārsavas Ldz

175. Karvas Vlk

176. Kārzdabas Md

177. Kastrānes Rg

178. Katlakalna Rg

179. Katriņas C

180. Katvaru Vlm

181. Kauguru Vlm

182. Kaunatas Rz

183. Kazdnagas Azp

184. Ķēču Rg

185. Ķieģeļu Vlm

186. Ķeipenes Rg

187. Ķempju Rg

188. Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp

189. Kokmuižas (Koku) Vlm

190. Kokneses Rg

191. Ķoņu Vlm

192. Kosas C

193. Krapas Rg

194. Krāslavas D

195. Kraukļu Md

196. Krimuldas Rg

197. Krotes Lp

198. Krustpils D

199. Kūduma (Unguru) C

200. Kuldīgas Kld

201. Kurcuma Il

202. Kurmāles Kld

203. Kurmenes B

204. Kursīšu Kld

205. Kusas Md

206. Lādes Vlm

207. Laidzes (Valdegales) Tl

208. Lašu Il

209. Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg

210. Laucesas (Kalkūnes) Il

211. Ļaudonas Md

212. Launkalnes (Brantu) C

213. Lazdonas Md

214. Lažas Azp

215. Lēdmanes Rg

216. Lēdurgas Rg

217. Lejasciema (Lejas) Vlk

218. Lenču C

219. Lestenes Tk

220. Lībagu Tl

221. Lielauces Jg

222. Lielplatones Jg

223. Lielstraupes C

224. Lielvārdes Rg

225. Lielvircavas Jg

226. Liepas (Liepasmuižas) C

227. Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md

228. Liepnas (Lipnas) Abr

229. Liepupes (Perniģeles) Vlm

230. Liezeres Md

231. Līgatnes (Paltmales) Rg

232. Līksnas D

233. Linavas (Tolkovas) Abr

234. Limbažu Vlm

235. Litenes Md

236. Līvānu D

237. Līvbērzes Jg

238. Līvu C

239. Lizuma C

240. Lodes Vlm

241. Lubānas Md

242. Lubejas Md

243. Lubezeres Tl

244. Lugažu Vlk

245. Lutriņu Kld

246. Madlienas (Lielais) Rg

247. Makašānu Rz

248. Mālpils Rg

249. Mālupes Vlk

250. Maltas (Rozentovas) Rz

- 414 -

251. Mangaļu Rg

252. Mārcienas Md

253. Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk

254. Mārsnēnu C

255. Mārupes (Bieriņu) Rg

256. Matkules Tk

257. Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm

258. Mazstraupes C

259. Mazzalves (Ērberģes) Jk

260. Medzes (Medus) Lp

261. Mēdzūlas Md

262. Meirānu Md

263. Mēmeles Jk

264. Meņģeles Rg

265. Mērdzenes (Michailovas) Ldz

266. Mēŗa Vlk

267. Mērsraga Tl

268. Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md

269. Mežmuižas Jg

270. Mežotnes B

271. Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk

272. Misas B

273. Mores Rg

274. Mujānu (Imantas) Vlm

275. Mērmuizas (Mžru) Vlm

276. Nabes Vlm

277. Naudītes Jg

278. Naujenes (Maļonovas) D

279. Naukšēnu Vlm

280. Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz

281. Neretas Jk

282. Nīcas Lp

283. Nīgrandas Azp

284. Nīkrāces (Briņķu) Azp

285. Nirzas (Nerzas) Ldz

286. Nītaures Rg

287. Nogales Tl

288. Nurmuižas Tl

289. Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md

290. Ogres C

291. Orgresgala Rg

292. Olaines Rg

293. Oļu (Oļu-Apeltienas) Md

294. Omuļu Vlk

295. Ozolmuižas Rz

296. Ozolnieku Jg

297. Ozolu Vlm

298. Pabažu Rg

299. Padures Kld

300. Pāles Vlm

301. Palsmaņa Vlk

302. Pampāļu (Ezeres) Kld

303. Paņemunes (Budbergas) B

304. Pasienes (Posines) Ldz

305. Pastendes Tl

306. Patkules Md

307. Pāvītes (Briņģu) C

308. Pededzes Vlk

309. Piedrujas (Pridruiskas) D

310. Penkules Jg

311. Pērkones Lp

312. Pērses (Iršu) Md

313. Pēternieku Jg

314. Pildas Ldz

315. Pilskalnes Il

316. Piltenes Vp

317. Planeces Kld

318. Plāņu Vlk

319. Plāteres Rg

320. Platones Jg

321. Pļaviņu (Stukmaņu) Rg

322. Praulienas Md

323. Praviņu Tk

324. Priekules Lp

325. Priekuļu C

326. Preiļu D

327. Prodes Il

328. Pociema Vlm

329. Popes Vp

330. Puiķules Vlm

331. Pūres Tk

332. Purmsātu Lp

333. Purmales (Bokovas) Abr

334. Pustiņas D

335. Puzes Vp

336. Raiskuma C

337. Rāmuļu C

338. Rankas C

339. Raņķu Kld

340. Randas (Štelles) Il

341. Raunas (Pils-Raunas) C

342. Rauzas Vlk

343. Rāvas Lp

- 415 -

344. Rembates Rg

345. Remtes Tk

346. Rencēny Vlm

347. Rendas Kld

348. Rēznas (Rozenmuižas) Rz

349. Rites (Susējas-Kroņa) Jk

350. Ropažu Rg

351. Rozēnu Vlm

352. Rozenas (Rozbeķu) C

353. Rubas (Reņģu) Jg

354. Rubenes Il

355. Rucavas Lp

356. Rudbāržu Azp

357. Rudzētu D

358. Rugāju Abr

359. Rūjienas Vlm

360. Rundāles B

361. Rundēnu Ldz

362. Ružinas (Tiskades) Rz

363. Saikavas Md

364. Sakas (Upesmuižas) Azp

365. Sakstagalas Rz

366. Salacas (Vecsalaces) Vlm

367. Salas Rg

368. Salaspils Rg

369. Saldus Kld

370. Salienas (Salonajas) Il

371. Salgales (Emburgas) Jg

372. Sarkanmuižas Vp

373. Sarkaņu Md

374. Sātiņu Kld

375. Saukas Jk

376. Sausnējas Md

377. Sāvienas Md

378. Seces Jk

379. Sējas Rg

380. Sēlpils Jk

381. Sēļu Vlm

382. Sēmes Tk

383. Sērenes Jk

384. Sēemūkšu C

385. Sesavas Jg

386. Sidgundas (Rikteres) Rg

387. Siguldas Rg

388. Sieksātes Azp

389. Silajāņu Rz

390. Silenes (Borovkas) Il

391. Sinoles Vlk

392. Sīpeles Jg

393. Skaistas (Izabelinas) D

394. Skaistkalnes (Šēnberģes) B

395. Skaņkalnes (Skulberģu) Vlm

396. Skrīveŗu Rg

397. Skrudalienas Il

398. Skrundas Kld

399. Skujenes (Pils-Skujenes) C

400. Skultes Rg

401. Slampes Tk

402. Slates Jk

403. Slokas Rg

404. Smārdes (Ozolnieku) Tk

405. Smiltenes Vlk

406. Snēpeles Kld

407. Sniķeres Jg

408. Spāres Tl

409. Stables C

410. Stāmerienas Md

411. Stienes Vlm

412. Stelpes B

413. Stendes Tl

414. Stirnienes Rz

415. Stopiņu (Ulbrokas-Stopiņu) Rg

416. Strazdes (Tl)

417. Struteles Tk

418. Sunākstes Jk

419. Suntažu Rg

420. Sesējas Il

421. Sventas Il

422. Svētciema (Sveiciema-Jaunsalacas) Vlm

423. Svētes Jg

424. Svitenes (Švitenes) B

425. Šķaunes (Landskoronas) Ldz

426. Šķibes Jg

427. Tadaiķu Lp

428. Taurenes (Nēķenes) C

429. Taurkalna (Valles) B

430. Taurupes (Aderkašu) Rg

431. Tāšu (Talsu) Lp

432. Ternejas Vlm

433. Tērvetes (Kalnamuižas) Jg

434. Teteles (Tetelmindes) Jg

435. Tilžas (Kokorevas) Abr

436. Tirzas (Tirzas-Pils) Md

437. Tomes Rg

438. Trapenes Vlk

- 416 -

439. Trikātas Vlk

440. Tūjas (Vecmuižas) Vlm

441. Tumes Tk

442. Turaidas Rg

443. Turlavas Kld

444. Šķilbēnu Abr

445. Ugāles Vp

446. Ukru Jg

447. Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp

448. Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm

449. Ungurmuižas D

450. Upesgrīvas (Engures) Tl

451. Usmas Vp

452. Užavas (Zīras) Vp

453. Vadakstes Jg

454. Vaidavas Vlm

455. Vainižu Vlm

456. Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp

457. Vaives (Veismaņu) C

458. Valgales Tl

459. Valgundes Jg

460. Valkas Vlk

461. Valmieras Vlm

462. Valtaiķu Azp

463. Vandzenes Tl

464. Vānes Tk

465. Varakļānu Rz

466. Vārkavas D

467. Vārmes Kld

468. Vārnavas (Vārenbrokas) Jk

469. Vārves Vp

470. Vecates Vlm

471. Vecauces Jg

472. Vecgulbenes Md

473. Veclaicenes Vlk

474. Vecmoku Tk

475. Vecmuižas B

476. Vecpiebalgas C

477. Vecpils Lp

478. Vecsaules B

479. Vecvirlaukas Jg

480. Vējavas Md

481. Veļķu (Veļķu-Grotušu) C

482. Vērgaļu Lp

483. Veselavas (Veselauskas) C

484. Vestienas Md

485. Viesienas (Lautera-Viesienes) Md

486. Viesītes (Eķengrāves) Jk

487. Vietalvas Md

488. Vidrižu Rg

489. Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz

490. Vijciema Vlk

491. Vilces Jg

492. Vildogas (Nurmižu) Rg

493. Viļakas (Marienhauzes) Abr

494. Viļānu Rz

495. Viļķenes Vlm

496. Vilzēnu Vlm

497. Vīpes (Mežmuižas) D

498. Virānes (Bučauskas) Md

499. Virbu (Jaunpagasta) Tl

500. Vircavas (Kroņa-Vircavas) Jg

501. Virgas Lp

502. Viskaļu Rg

503. Višķu D

504. Vitrupes (ķirbižu) Vlm

505. Zālītes (Grienvaldes) B

506. Zaļenieku Jg

507. Zalves (Lielzalvas) Jk

508. Zantes Tk

509. Zasas Jk

510. Zaubes (Jaunpils) Rg

511. Zebrenes (Reņķes) Tk

512. Zeltiņu Vlk

513. Zemītes Tk

514. Zentenes Tl

515. Ziemeŗu Vlk

516. Ziemupes Lp

517. Ziŗas Vp

518. Zlēku Vp

519. Zūru Vp

520. Zvārdes Kld

521. Zvārtavas Vlk

522. Zvirgzdienes Ldz

Table of Contents |View Entire Work