SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

7. Ziemassvētki

a) Ziemassvētku dziesmas sevišķi

33247.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Apaviņa pūdētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Man kājiņas nenoautas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kas tie tādi Ziemassvētki,
Pastaliņu plēsējiņi:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Pastaliņas kājiņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33248.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam veci, tekam jauni,
Velkam svētkus kalniņā!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33249.

Vai lielie Ziemassvētki,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ne nedēļas negaidīja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

- 210 -

33250.

Vai lielie Ziemassvētki,
Pastaliņu plēsējiņi!
Pieci pāŗi jau noplēsu,
Vēl kurpītes iznesāju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33251.

Atīdami, Zīmassvātki
Atnes lelu dasu kuli.
Puišim dasu nadūsim,
Puiši vepru nabaruo.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33252.

Atīdami, Zīmassvātki,
Kū jī loba atnasuši?
Klāvā raibu raibal'eņu,
Stallī lobu kumel'eņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33253.

Bagāti Ziemassvētki
No Rīgas nāca:
Trīs simti sulaiņi
Bruņoti līdz.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33254.

Dedziniet gaišu guni,
Laidiet Dievu istabā:
Dieviņš brauca par kalniņu
Sudrabotu mētelīti.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

33255.

Dieviņš līda istabā
Lielu platu mētelīti.
Nāc, Dieviņ, saņemies,
Šauras manas duraviņas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33256.

Eimu bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā:
Ja bitītes daili dzieda,
Tad būs silta vasariņa.
301 [Paskavā(?)].

33257.

Eita, bērni, klausīties,
Kas pa namu rībināja:
Kūķu katlis, galvas puse,
Tie pa namu rībināja.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33258.

Eita, bērni, skatīties,
Kas pa namu buldurē:
Ziemassvētki namu slauka,
Visus traukus cilādami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33259.

Eit' projām, Ziemassvētki,
Ar savāmi karašām!
Es gaidīšu Lieldieniņu
Ar baltāmi oliņām.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Eit' projām, Ziemassvētki,
Ar kaņepju pīrāgiem!
Atnāks mums Lieladiena
Ar skaistām oliņām.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33260.

Eit' projām, Ziemassvētki,
Ar visām karašām!
Es gaidīšu Lieldieniņas
Ar zaļo rudzzālīti.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

33261.

Gauši nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemassvētki:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas-
Iet par kalnu dziedādami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33262.

Jaunas meitas kaķi svēra
Ziemassvētku vakarā;
Ja svērs kaķis puspodiņa,
Tad ves meitas šoruden.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33263.

Kā zinātu Ziemassvētkus,
Kad nediltu kamaniņas;
Kā zinātu Lieldieniņu,
Kad nekārtu šūpulīti?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

33264.

Kādu dziesmu dziedāsam
Ziemassvētku vakarā?
Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

33265.

Kaķīšam bērs nomira
Ziemassvētku vakarā;
Visi lauki aptecēja
Ar kaķīša asarām.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

- 211 -

33266.

Kam tie svēti svētki nāca,
Kam tā liela Lieladiena?
Svētki nāca svētīties,
Lieladiena lielīties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33267.

Kam tie tādi melli zirgi
Pie manāmi rijas durvīm?
Ziemassvētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Kas piesēja melnu zirgu
Pie to manu riju durvju?
Svēta Māŗa piesējusi
Miežus rudzus klēti vest.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Kas piesēja melnu zirgu
Pie to manu klēšu duru?
Dieva dēli piesējuši
Rudzus vest klētiņa .
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33268.

Kas pie Rīgas dumpējās
Apakš ledus Daugavā?
Ziemassvētki dumpējās,
Šurp nākdami Kurzemē.
Eit', bērniņi, sagaidieti
Ar basāmi kājiņām!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33269.

Kas tur buldurē
Pa nama augšu [Istabas augšā]?
Ziemassvētki buldurē
Ar savu sulaini.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33270.

Kas tur rībina
Uz istabiņu?
Ziemassvētki dancina
Savu kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kas tur rībina
Uz istabīnu?
Ķekatas dancina
Savus kumelīnus,
Līdz zemi krētītes,
Apkaltas kājas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Kas tur rībina
Uz istabīnu?
Cūkīna rībina
Ar sivēnīnu.
158 (Nīcā).

3. Ziemsvētki dancina
Sav' kumeliņu
Gaŗām krētēm,
Dreijāti zābaki.
224 [Kabilē (Kld)].

33271.

Klusat, jauni, klusat, veci:
Dievs ienāca istabā;
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieku.
Tas bij nama saimenieks,
Kas sēd galda galiņā,
Kas sēd galda galiņā
Baltā linu krekliņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

33272.

Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie zirgu stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie govju stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie cūku stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie rijas dortiņu
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie nama dortiņu
Pažobelē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

33273.

Kur gul Ziemassvētki
Atiedami?
- Zirdziņu stallī
Pažobelē.
190 [Kuldīā].

- 212 -

1. Kur gul ziemsvētki
Atnākdami?
- Gosniņu stallī
Palodē.
224 [Kabilē (Kld)].

33274.

Kur gul Ziemassvētki
Atnākdami?
- Miežu rudzu klētī
Apcirknī.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33275.

Lauziet skalus, pūtiet guni,
Laidiet Dievu istabā!
Dieviņš stāv aiz vārtiem
Nosvīdušu kumeliņu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

33276.

Man atnāca sievas māte
Ziemassvētku vakarā,
Gaiļam dūre pakaklī,
Sivēnam smecerī.
110 [Cēsīs].

33277.

Mērc, sieviņa, iesaliņu,
Iemērc manu bradas tiesu:
Grib mutīte, grib kanniņa,
Grib bradiņa savas tiesas.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)].

33278.

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīts.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33279.

Negulu, negulu
Ziemassvētku nakti,
Lai mani liniņi
Veldē nekrīt.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

1. Es tā stāvu, es tā stāvu
Ziemassvētku vakarā,
Lai veldītē nesakrita
Man daiļajis linu lauks.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33280.

Pasadzied, bāleliņ,
Ar savām māsiņām!
I bitīte padziedāja
Ziemassvētku vakarā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33281.

Paldies saku Dieviņam,
Nu atnāca Ziemassvētki;
Dievs lai dod veselību
Lieldieniņu sagaidīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33282.

Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemassvētku vakarā,
Klētī pūti miežus rudzus,
Stallī bērus kumeliņus!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Pūt, maģaju balodīti,
Ziemassvētku vakarāi,
Pūt klētēi miežus rudzus,
Stallēi bērus kumeliņus!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

33283.

Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemassvētku vakariņu,
Pūt laukā tīrus rudzus,
Mežā smilgas, lācenītes!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33284.

Saimeniek, svētki nāk,
Sēsties galda galiņā,
Dod kalpam kalpa tiesu,
Kalponei kalponītes!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Nu, tētiņ, Ziemassvētki,
Sēsties galda galiņā,
Dod kalpiem kalpa loni,
Meitām baltas villānītes!
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

2. Saiminieks, svētki nāk,
Sēsties galda galiņā:
Kalpi tevim svārku prasa,
Kalponītes villānīšu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

33285.

Saimes bērni, maizes bērni,
Kā jūs gauži raudājāt?
Es būš' jūsu gājumiņu
Ar naudiņu līdzināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33286.

Sanākat, jaunas meitas,
Šovakar laimes liet!
Man iedeva vecais tēvs
Bikšu pogu riekšaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 213 -

33287.

Ziemassvētki atbrauca
Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,
Asniņus celdami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33288.

Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām.
Eit' laukā, saimenieki,
Saņemat Ziemassvētkus!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33289.

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Tekat, bērni, saņemat
Basajām kājiņām!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītāmi kamanām,
Gaŗ zemīti krētes vilka,
Basajāmi kājiņām.
Tekat, bērni, saņemati
Ziemassvētku kumeliņus!
226 [Kandavā (Tl)].

33290.

Ziemassvētki, atiedami,
Ko jūs labu atnesat?
Lieldienīte, atiedama,
Atnes zaļu rudzzālīti.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33291.

Ziemassvētki atnākdami,
Ko jūs laba atnesat?
- Kūķu katlu, galvas pusi,
To mēs labu atnesām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33292.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki;
Ziemassvētki bluķi vilka,
Lieladiena šūpli kāra.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam diži radi;
Ziemassvētki bukiem lēca,
Lieldien' kāra šūpulīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33293.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki;
Ziemassvētki vizināja,
Lieladiena šūpli kāra.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam lieli svētki;
Ziemassvētki vizināmi,
Lieladiena šūpojama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33294.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki:
Ziemassvētkos Jēzus dzima,
Lieludienu pakrustīja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Svētki gāja svētīties,
Lieladiena lielīties:
Svētkos svētais Dieviņš dzima,
Lieludienu nokristīja.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33295.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam lieli svētki:
Ziemsvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

33296.

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā;
Es gribēju klāti tikt
Ar nekaltu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

33297.

Ziemassvētku trīs bāliņi,
Darīsim alutiņu:
Īsas dienas, gaŗas naktes,
Nevarēja sagulēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33298.

Zīmassvātku reiteņā
Aptecēju gūvu klāvu;
Redzu gūteņu dzymušu
Zelteitīm radzeņīm,
Zelteitīm radzeņīm,
Sudabreņa nadzeņīm.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33299.

Ziemassvētku vakarāi
Ēdam dzīvu labībiņu:
Jaunas meitas netikušas,
Vecas sievas nevīžoja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 214 -

1. Divi vien mēs bāliņi,
Abiem slinkas līgaviņas:
Pašā svētku vakarā
Ēdam dzīvu labībiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Ziemassvētku vakariņu
Ēdam dzīvu labībiņu:
Māte veca, sieva jauna,
Nevarēja malti iet.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

33300.

Ziemassvētku vakarā
Ēdam dzīvu labībiņu;
Sakāpjam cits uz cita,
Tad mēs Rīgu redzēsim.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33301.

Ziemassvētkus gaidīdamis,
Lastu daru alutiņa:
Gan zināju, Ziemassvētki
Trīs dieniņas svētījami.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Ziemassvētkus gaidīdamis,
Lastēm daru alutiņu:
Ziemassvētku trīs naksniņas
Visas grib līksmoties.
190 [Kuldīā].

33302.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Ziemassvētku kumeliņu:
Līdz zemīti krētes vilka,
Ar basām kājiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33303.

Sen gaidīju, nu atnāca
Tie bagāti Ziemassvētki;
Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33304.

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:
Simtiņš nāca danča bērnu
Ziemassvētku vakarā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33305.

Sudrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

33306.

Svētkos sedzu lielu saktu,
Vairāk zelta, ne sudraba;
Lieldien jozu lielu jostu,
Vairāk diega, ne dzīparu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33307.

Visu gadu kazas ganu,
Kazas gaļas nedabūj';
Ziemassvētku vakarā,
Ta dabūju kazas gaļ'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

33308.

Cepu, cepu kukulīti,
Citu lielu, citu mazu:
Simtiņš nāce danča bērnu,
Cits bij liels, cits bij mazs.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

54333.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Gad' jel kādu gaidīdami:
Ja gad' jaunu, tad gad' skaistu,
Ja gad' vecu, tad bagātu.
90 [Drustu C].

54334.

Zīmassvātki atnuokdami, kaļado!
Kū jī loba atnasdami?
Atnas pupas, atnas zierņus,
Atnas cyukas smecerīti.
35 [Baltinavas Abr].

1. Svētki nāk, svētki nāk -
Ko tie svētki atnesīs?
Cūkas ausi, miežu karšu.
72 [Cesvaines Md].

54335.

Zīmassvātki, Zīmassvātki,
Kū ji loba mums atneze?
Dasu kuli mugurā,
Zīmassvātki i atneze.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Atīdami Zīmassvātki,
Kaļāduo kaļāduo!
Kū jī lobu atnazuši?
Dasu kuli atnazuši.
174 [Kārsavas Ldz].

543351.

Atnākuši Ziemassvētki,
Visa muna nezināma:
Ni man kurpes šūdinātas,
Ni snātina balināta.
281 [Neretas Jk].

- 215 -

54336.

Atnas man, māmuliņ,
Ziemassvētka alutiņ'!
Tad es grazni padziedāšu,
Alutiņu padzērus(i).
40 [Basu (Bases) Azp].

54337.

Ausū rullā,
Putraimu desa!
To man iedeva
Ciemiņu Juris.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54338.

četri kokti ustobā,
četri svāti eņgelīši;
četri bruoļi Zīmassvātki,
četras meitas māmiņai.
35 [Baltinavas Abr].

54339.

Eita, bērni, klausāties,
Kas pa namu rībināja!
Ziemassvētki aludara,
Tie pa namu rībināja.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54340.

Eita, visas lielas dienas,
Cit' uz citas ciemoties!
Ziemassvētki trīs brāliņi,
Lieldenītes trīs māsiņas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

1. Lieldenīte mūs' māsiņa,
Ziemassvētki trīs brāliņi.
Aita, visas lielas dienas,
Cit' uz citu ciemoties!
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

2. Ziemassvētki treis brāliņi,
Lieldenīt's treis māsiņas.
Eita, visas lielas dienas,
Cita uz citas ciemoties!
263 [Mēmeles Jk].

54341.

Es tupus tupēju
Ziemassvētku nakti,
Lai mani kāposti
Tup' auga dārze.

54342.

Guoja Dīveņš ustobā,
Vaicoj sātys saiminīka.
Tys bej sātys (saiminīks),
Kurs sēd golda galiņā:
Zalta skrūze rūciņā,
Pazelteita bičereite.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54343.

Kas tur rībina
Par istabiņu?
Ziemassvētki dancāja
Ar raibām biksēm.
74 [Cīravas Azp].

54344.

Kas tur putin
Aiz viņa kalna?
Ziemsvētki putin
Atiedam(i).
40 [Basu (Bases) Azp].

54345.

Kas tur skan, kas tur žvadz?
Ziemassvētki tie tur žvadz.
Ziemassvētki atskanēja
Ar sudraba kamaniņām.
Eita, bērni, skatīties,
Ziemassvētkiem atnākot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54346.

Ko, māmiņa, tu vārīji
Svētu rītu brokastī?
Putra rītā, vakarā,
Launagā bieza putra.
204 [Kursīšu Kld].

54347.

Kū, muoseņ, niu darēsem,
Svātki nuok lejeņā;
Eime vaci, eime jauni,
Valkam svātkus kalneņā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Ai, muosiņas, kū darēsim,
Svātki īt lejiņā;
Īsim pošas lejiņā,
Vilksim svātkus kalniņā.
605 [Skolas].

54348.

Gana lieli Ziemassvētki,
Noslīdēja lejiņā;
Iesim veci, iesim jauni,
Timbāsim kalniņā.
281 [Neretas Jk].

- 216 -

54349.

Kur gul Ziemsvētk atiedam?
Gulēj ai(t)staļ pažuobele.
Kur gul Ziemsvētk uotro nakt?
Gulēj gojstaļ pažuobele.
Kur gul Ziemsvētk āziedam?
Gulēj ziergstaļ pažuobele.
104 [Ēdoles Vp].

54350.

Lieli nāca Ziemassvētki,
Mazas manas villainītes;
I saņēmu, pavadīju
Ar mazām villainēm.
90 [Drustu C].

54351.

Man atnāca Ziemassvētki,
Visi darbi nedarīti:
Ne krekliņi man mazgāti,
Ne nāteles balinātas.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

54352.

Muna cauņu capurīte, kālude kālude!
Zīmassvātku vokarā, kālude
kālude!
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54353.

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim:
Namamāte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
520 [Zvārdes Kld].

54354.

Plēsit skolus, kurit guni, kaļaduo
Kaļaduo!
Laidit Dīvu ustobāji, kaļaduo
kaļaduo!
Dīvam kuojys nūsolušys, kaļaduo
Kaļaduo!
Aiz lūdzeņa klausūtīs, kaļaduo
Kaļaduo!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54355.

Pīragami, nabagami,
Abi gali nodeguši;
Abi gali nodeguši,
Kaķi vidu izgrauzuši.
423 [Svētes Jg].

54356.

Pīradziņam vakarā
Nelaimīte notikusi:
Pīrāgam, plāceņam
Abi gali nodeguši.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54357.

Sprēdi, sprēdi, sprēslenīca,
Ziemassvētku vakarā!
Ko bij vellu darījuši
Šādu ziemas gabaliņ'?
Garēm beņķi, garēm krāsni
Savus sānus sutināja.
560 [Rīga ].

54357v1.

Spraudu, spraudu sprauduliņu
Ziemassvētku vakarā.
Ko darīji nespraudusi
Šādu ziemas gabaliņu?
263 [Mēmeles Jk].

54358.

Svātki atīt, svātki atīt-
Kū tī loba mums atnesja?
Apāduši suoļ ar maizi,
Aizīt, kuojas vuortīdami.
414 [Stirnienes Rz].

54359.

Trīs dienas sēdēju
Avota malā,
Ķekata dieniņu gaidīdam',
Ķekat' dieniņu ačaparam.
282 [Nīcas Lp].

1. Trīs gadi sēdēju
Avota malā,
Ķēkatu dienīnu
Gaidīdama,
Rasi tomēr sagaidītu.
282 [Nīcas Lp].

54360.

Visi koki līdumā,
Ozoliņi vien nebija;
Visi ļaudis istabā,
Saimenieka vien nebija.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54361.

Visu gadu druve gāju,
Ziemassvētkus gaidīdama.
Atnes manim saimeniece
Ziemassvētku alutiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 217 -

54362.

Zīmassvātku treis dīniņas,
kaļadū kaļadū!
Darīsim oluteņu, kaļadū
kaļadū!
Nyu ir laikis vilciņam, kaļadū
kaļadū!
Kozu gyut duorziņā, kaļadū
kaļadū!
143 [Jāsmuižas D].

54363.

Ziemassvētki četri brāļi
Pastaliņu pūdātāji;
Kad noplīsa pastaliņas,
Tad ar kārklu vīzītēm.
99 [Dzelzavas Md].

54364.

Zīmassvētki četri bruoļi
kaļadū,
Sakreit upes maleņā, kaļadū
kaļadū!
As gribēju ratavuot, kaļadū
kaļadū!
Aiz smīkla nevarēju, kaļadū
kaļadū!
247 [Makašānu Rz].

54365.

Zīmassvātki četri bruoļi,
kaļaduo
Kaļaduo!
Vysi četri Dīva dāli, kaļaduo!
Dūd, Dīviņi, man jaunai, kaļaduo
kaļaduo!
Kaut ar vīnu kuozas dzert, kaļaduo!
35 [Baltinavas Abr].

54366.

Ziemassvētku gaidīdama,
Piecas kules šūdināju;
Citā bāžu rudzus miežus,
Citā gaļas bagaliņu [gabaliņu].
545 [Krustpils D apr.].

54367.

Ziemassvētki mums vaicāja:
Kur mēs viņus guldīsim?
Istabā, pabeņķē,
Smaržīgā sieniņā.
520 [Zvārdes Kld].

54368.

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Zirņi, pupas, rācenīši
Ziemassvētku kamanās.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Eita, bērni, sagaidāt
Basajām kājiņām!
Ziemassvētku kamanās
Zirņi, pupas, rācentiņi.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

2. Tekat, bērni, skatāties,
Kur brauc jauni Ziemassvētki!
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītāmi kamanām.
112 [Ezeres Kld].

54369.

Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām;
Atveduši pīradziņus,
Izcepušus puisēniņus [sivēniņus?].
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

54370.

Zīmassvātki proguojušy, koļoduo
Koļoduo!
Kodmes cytu sagaidēsim, koļoduo koļoduo!
Dīvs dūs mīru, veseleibu, koļoduo
Koļoduo!
To mes cytu sagaidēsim, koļoduo koļoduo!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Prolaizdami Zīmassvātkus,
Kaļāduo kaļāduo!
Kas jūs cytu sagaidēs?
Dīvs dūs mīru, veselību,
Mes i poši sagaidīsim.
174 [Kārsavas Ldz].

54371.

Palaizdami Zīmassvātkus, kaļodū
kaļodū!
Da citam kalneņam, kaļodū
kaļodū!
Aizjyugsim vēja zyrgus, kaļodū
kaļodū!
Jyugsim kaula kamaneņas, kaļodū
kaļodū!
Ni pīkuss vēja zyrgi, kaļodū
kaļodū!
Ni tuos kaula kamaneņas, kaļodū
kaļodū!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54372.

Zīmassvātkus es sajemu
Dzīduodama, doncuodama,
Lai tai veļās jaunais gods,
Jauna goda kūdeļiņas.
143 [Jāsmuižas D].

- 218 -

54373.

Jaunas meitas kaķi svēra
Veca gada vakarā;
Svērs kaķītis puspodiņu,
Tad vedīs šoruden.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

54374.

Vacu godu palaižam
Ar ūzola kaneņom;
Jaunu godu sajamam
Ar sudobra bičerem.
170 [Kapiņu D].

54375.

Kas tur rībina
Pa jumta virsu?
Jauns gads dancāja
Ar sulainīti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

b) Budēļu, Ķekatu, čigānu dziesmas

1) Sataisās iet budēļos

33309.

Dievs dod rītu labu laiku,
Tad es iešu sigānos;
Ziņģāt māku, Dieva lūgt
Par maizītes gabaliņu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

33310.

Iesim mēs uz tām mājām,
Kur zilie dūmi kūp,
Tur mums dos sēņu zupi
Ar sudraba kaŗotēm.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33311.

Iesim, puiši, tais mājās,
Kur tie zilie dūmi kūp,
Tur meitiņas adītājas,
Baltas vilnas vērpējiņas;
Tās dos cimdus, tās dos zeķes,
Tās dos baltas vilnānītes.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

1. Iesim, brāļi, uz to ciemu,
Kur tie zilie dūmi kūp,
Tur būs meitas rakstītājas,
Raibu cimdu adītājas,
Citam cimdi, citam zeķes,
Citam jauna līgaviņa.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

2. Nākat, ļaudis, skatīties,
Kur aizies budēlīši!
Tur aizies budēlīši,
Kur tie zilie dūmi kūp:
Tur svilina vecus puišus
Ar zilām ugunīm.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33312.

Eima, bērni, čigānos,
čigānos laba dzīve:
Brīvi ēsti, brīvi dzerti,
Brīv pie meitas pagulēt.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Iesam, bērni, čigānos,
Ziemassvētku vakarā!
Dod mums ēst, dod mums dzert,
Dod naksniņu pārgulēt .
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33313.

Eima, bērni, čigānos,
čigānos laba dzīve:
čigāns ēda baltu maizi,
Pa pasauli staigādams.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

33314.

Eima, bērni, čigānos,
čigānos laba dzīve:
čigāns ēda tauku gaļu,
Krējumā mērcēdams.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Lai bij dzīve, kam bij dzīve,
čigānam laba dzīve:
čigāns ēda baltu maizi,
Krējumā mērcēdams.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

33315.

Man māmiņa noauduse
Cigaunīšu villainīti;
Kad Dievs dotu rītu salnu,
Rītu ietu cigānos.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33316.

Mana balta māmulīte,
Man jāiet čigānos:
Nemācēju raibu cimdu,
Ne trinīta audekliņa.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

333161.

Nu es iešu tais mājās,
Tais mājās labi ļaudis:
Kristiņš man maizi deva,
Vecā Trīne kāpostiņus,
Vecā Grieta aprikšoja
Lielu šķēli cūkas gaļas.
224 [Kabilē (Kld)].

- 219 -

33317.

Rīs mergas, seši pupi,
Kur deviņi važosim?
Diegu zeķes, vasku kurpes,
Kaņepēju lindraciņi.
Važosim lubu plēst,
Iesim Šauļu baznīcā;
Kad pārnāksim mājā,
Kuguļu krāsni krausim,
Sieru grīdu sitīsim,
Sieru grīdu sitīsim,
Pēperkoku jumtu jumsim,
Siļķu mietus dursim,
Desu sētu locīsim.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

1. Kukuļ' mūŗus mūrēsim,
Desas sētas taisīsim,
Suņus, kaķus nošausim,
Lai neēda desu sētas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

33318.

čigānos laizdamās,
Vilku biezu kažociņu:
Citur deva ēsti, dzerti,
Citur vēzdu par muguru.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33319.

čigānos laizdamās,
Vilku gaŗu kažociņu:
Jau es pate gan zināju,
Kādas dienas čigānos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33320.

čigānos laizdamies,
Vilku gaŗu kažociņu:
Lai pīckāja, ko pīckāja,
Pīckā munu kažociņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33321.

čigānos laizdamās,
Vilku kaula kažociņu:
Jau es pate gan zināju,
Kuls man' citi čigāniņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

33322.

čigānos čigānos
Ziemassvētku vakarā!
Kad nedeve kūķu ēst,
Deve cūkas smecerīti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

54376.

Ar Dieviņu, tēvs māmiņa,
Nu es iešu čigānos:
Ne es māku cimdu rakstu,
Ne trīnīta audekliņ'.
141 [Ivandes Kld].

1. Mana balta māmuliņa,
Man jāiet ir zirganos [čigānos?]:
Ne es māku raibus cimdus,
Ne trīnīta audekliņa;
Dancāt māku, Dievu lūgt
Par maizītes gabaliņu.
335 [Puzes Vp].

54377.

čigānos čigānos
Tev, meitiņa, jāaiziet:
Ne tu māki dziju vērpt,
Ne liniņus balināt.
605 [Skolas].

54378.

čigānīca, pogānīca,
Mani veda čigānos;
Pār kalniņu nepārveda,
Sāk ar sniegu mētāties.
236 [Līvānu D].

1. čiguoneica, poguoneica, taldarū taldarū!
Tuoli vede čyguonūs, taldarū taldarū!
Aizvaduse aiz kalneņa, taldarū taldarū!
Suok ar snīgu svaideitīs, taldarū,
taldarū!
236 [Līvānu D].

54379.

čigānosi laizdamās,
Aizaklāju kazas ādu;
Jau es pate gan zināju:
Badīs citi čigāniņi.
418 [Sunākstes Jk].

54380.

čigānos laizdamās,
Vilku gaŗu kažociņu;
Ka māmiņa gaļu deva,
Aizabāžu aiz kažoka.
545 [Krustpils D apr.].

- 220 -

54381.

čigānos laizdamās,
Vilku gaŗu kažociņu.
Kaŗu plecos lielu kuli,
Kulē buožu kozas golvu.
Ja nedos saimenīca,
Grauzšu sovu kazas golvu.
236 [Līvānu D].

54382.

čigānos laizdamās,
Gaŗu kuli šūdināju;
Bāžu bļodu, bāžu kausu,
Vēl nelīda pavārnīca.
241 [Lubānas Md].

54383.

čyguonūs laizdamīs,
Treis kulītes leidzā jēmu:
Vīnā dasas, ūtrā lyni,
Trešā cyukas smecerēte.
Dūdit gaļu, dūdit myltu
Molnai čygonkai.
466 [Vārkavas D].

1. čygonūs laizdamīs, taldarū
taldarū!
Treis kuleites leidz jēmu, taldarū,
taldarū!
Vīnā pupys, ūtrā zierņi,
taldarū, taldarū!
Trešā zuoļu buteleite, taldarū
taldarū!
236 [Līvānu D].

2. Tēvainīc, budulīc,
Buduļos laizdamies,
Trīs kulītes apsakāra:
Vienā putru, vienā maizi,
Vienā gaļas kumosiņu.
127 [Grostonas Md].

3. čigānos taisījos,
Trīs kulītes salāpīju;
Divās lēju zupu, gaļu,
Trešā liku suseklīti;
Trešā liku suseklīti,
Ar ko kūsi izsukāt.
115 [Galgauskas Md].

54384.

Ejat, meitas, čiguonūs,
čiguonūs loba peļņa:
Puoris kurpu, seši rubļi,
Pīci zalta gredzineņi.
236 [Līvānu D].

54385.

Kas duc, kas reib
Ap ustabiņu?
Kūčinas, kaļadas
Nu Reigas braucja
Ar cyukas kuojiņom,
Ar smecerītem.
465 [Varakļānu Rz].

54386.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādu ceļu mēs iesim!
Mēs iesim tādu ceļu,
Kur tie zili dūmi kūp;
Tur būs alus, brandavīns,
Jaunas meitas klātgulēt.
513 [Zemītes Tk].

54387.

Tur es iešu nakts gulētu,
Kur tā gaiša uguntiņa;
Tur taisīja mīkstas vietas,
Tur dod meitas klātgulēt.
337 [Rāmuļu C].

54388.

Tur man tika tais mājās,
Kur tie zilie dūmi kūp;
Tur man deva sēņu zupu
Ar sudraba karotēm.
112 [Ezeres Kld].

54389.

Iesim tais mājās,
Kur tie zili dūmi kūp;
Tur mūs cienās saiminiece
Ar to skaisto sēņu zupu.
417 [Struteles Tk].

54390.

Kur tie kuplie dūmi kūp,
Tur vār' mīksti kāpostiņi;
Kur tieniknie suņi rēja,
Tur aug daiļas mātesmeitas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

54391.

Tālu gāju čigānos
Ziemassvētku vakarā,
Lai liniņi gaŗi auga
Mālotā kalniņā.
236 [Līvānu D].

54392.

čygonūs laizdamīs,
Garu vylku kažuciņu,
Lai aug mani gari lini
Muolutā kaļninā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 221 -

54393.

Tuoļi tuoļi čiguonūsī, taldaruo,
taldaruo!
Zīmassvātku vokorai, taldaruo taldaruo!
Deveņ' kalni, deveņ lejas, taldaruo, taldaruo!
Da čiguonu muojeņomi, taldaruo taldaruo!
236 [Līvānu D].

54394.

Narejit, cīma suņi, taldaru taldaru!
Natuolejī čiguoniņi, taldaru taldaru!
Deviņ' kolnu, deviņ' leju, taldaru taldaru!
Da čiguonu muojiņom, taldaru taldaru!
357 [Rudzētu D].

2) Budēļi nonāk pie ciemiņu mājām

33323.

Ai nama māmīna,
Dari durvetīnas!
Ķekatas atbrauca
Ar vezumīnu:
Ar rudzis, ar miežis,
Ar kumelīnu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33324.

Budēlīti, tēvainīti,
Nāc manēju sētiņēju,
Lai aug manim kāpostiņi
Kā budēļa cepurīte!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33325.

Kur godīga saiminiece,
Saucin sauca cigāniņus;
Kur bij kāda miega cūka,
Gul kā cūka midzenī.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33326.

Labvakari, namamāte,
Vai gaidīji budēlīšus?
Ja gaidīji budēlīšus,
Atver durvis līdz galam!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33327.

Laid iekšā, saimeniece,
Man kājiņas nosalušas,
Man kājiņas nosalušas,
Tumšu nakti staigājot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33328.

Lūdzama, māmiņa,
Laid bērnus iekšā:
Ķekatu bērniem
Kājiņas salst.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33329.

Lūdzama, māmiņa,
Laid mani iekšā!
Ne zagšu adatu,
Ne īleniņu.
Susekli zagšu,
Tā man vajaga:
Ķekatas bērniem
Pinkaiņas galvas.
301 [Paskavā(?)].

33330.

Nākat, ļaudis, skatītiesi,
Kādi brauca budēlīši:
Vienu sliecikamaniņas,
Trim kājām kumeliņš.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33331.

Sajemat danča bērnus,
Neba mēs daudz bijām:
Bijām pieci, bijām seši,
Līdz trešam desmitam.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)].

54395.

Ai barinka barinka,
Suska leca kambarī!
Gaide sviestu, gaide gaļu,
Gaide goda zābaciņus.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54396.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Nu sabrauca mežinieki!
Kāpostiņi saskābuši,
Miltu putra nevārīta.
48 [Bērzaunes Md].

- 222 -

54397.

Budēlītis iekrācās,
Aiz lodziņa stāvēdams.
Smuka meitiņa sabijās,
Raibus cimdus adīdama.
374 [Sātiņu Kld].

1. Budelītis ierūcās,
Aiz lodziņa tupēdams.
Jauna meita sabijās,
Raibu šalli adīdama.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

54398.

Ei saiminīk, i pasakot,
Kas tovāji pogolmā!
Kolopīši sabraukuši,
Vāzdas vīn saklabēja.
168 [Kalupes D].

54399.

Eita, bērni, veraties,
Ko tie mūsu suņi rej!
Pagalmā kules klaudz,
Eita, gasti, istabā;
Eita, gasti, istabā,
Būsiet svārti, radinieki!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

54400.

Es jūs lūdzu, saimeniece,
Laižiet mani istabā!
Budulīši nosaluši
Ar tām glāžu tupelēm.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54401.

Īlaidit, lobi ļaudis, taldaru taldaru!
Kot rūciņu apsiļdīt, taldaru taldaru!
Mans rūciņas nūsolušas, taldaru taldaru!
Upes molu važojūt, taldaru taldaru!
357 [Rudzētu D].

54402.

Kas tura rībina
Aiz nama durvju?
Ķekatas rībina,
Grib nākt iekšā;
Grib nākt iekšā,
Grib padancāt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54403.

Memmiņa mīļā,
Budēļi sētā!
Meitiņa mīļā,
Laid viņus iekšā!
Memmiņa mīļā,
Ko viņus cienās?
Div cepti cāļi,
Div baltas maizes.
125 [Grenču Tk].

54404.

No tālienes es pazinu,
Kur bij laba saiminiece:
Trīs eņģeļi kokles sita
Nama jumta galiņā.
540 [Jelgava Jg apr.].

3) Budēļi istabā; apsveic namamāti un namatēvu

33332.

Ai nama māmīna,
Tavu jaukumīnu!
Glāžu tavs namīns,
Glāžu istabīna;
Sudraba slotīnu
Istabu slauka;
Dimanta sietīnā
Mēslīnus nesa.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Vai māmiņ, vai māmiņ,
Tavu daiļumiņu:
Glāžu tavi lodziņi,
Glāžu istabiņa,
Sudraba slotiņa
Istabiņu slaucīt,
Zeltīts groziņš
Gruzīšus nēsāt.
Te nāks Dieviņš
Naksniņu gulēt.
Gul', gul', Dieviņ,
Rītā agri cēlies!
Nāks tevi lūkāt
Pa vis' platu pasauli
Cits jāšus, cits braukšus,
Cits kājām nāca.
40-1 (Bigauņc.).

2. Ai nama māmīna,
Tavu jaukumīnu:
Glāzu tavis namīnis,
Glāzu istabīna;
Vēl tēvs dēstīja
Ābeļu dārzu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 223 -

33333.

Budēlīši nosaluši,
Visu nakti maldījās
Pa krūmiem, pa mežiem,
Kamēr tika istabā.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33334.

Budēlīši, tēvainīši,
Ko jūs še meklējat?
Še nevaid jaunu meitu,
Nedz ar gaļas kumosiņa.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33335.

Budēlīti, skarainīti,
Kam tu nāci istabā?
Visas tavas skaras dreb,
Ar meitām runājot.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33336.

Budēlīti, tēvainīti,
Nenāc meitu istabā!
Meitas drēbes noplēsīs,
Sev pūriņu darīdamas.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33337.

Divām mājām gaŗām gāju,
Trešajās iegriezos:
Tur bij jauna saimeniece,
Tur bij jauna istabiņa,
Dzelzu duris, vaŗa grīda,
Sudrabiņa stenderītes.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33338.

Labs vīrs iegāja
Laba vīra sētāi,
Izsita stenderi
Ar naudas kuli.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

33339.

Labvakar, labvakar
Šai vietā, tai vietā!
Vai bagāti, vai raženi
Kā pērnaji palikuši?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Labvakar, labvakar,
Lab' saimeniecu!
Vai iru veseli
Kā pēri palika?
- Tāpati veseli
Ka pēri palika,
Katriņas vakaru
Gaidedam'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33340.

Labvakar, labvakar,
Šī nama māte!
Vai tev sadzija
Pērnais dūrums?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33341.

Labvakar, namamāte,
Vai būs silta istabiņa?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33342.

Labvakar, saimeniek!
Kā jums Dievs palīdzēja?
Rūga jūsu maizes mulda,
Rūga jūsu cepējiņa?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33343.

Labvakar, saimeniece,
Kā klājās sētiņā?
Rūgst tev labi maizes mulda,
Klausa tevi drauga saime?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Laba laba tā māmiņa,
Kam maizīte labi rūgst;
Rūgst tai pilna maizes mulda,
Klausa labi drauga saime.
1410 [Kāģeriešos (Kaagjärve, Igaunijā)].

33344.

Labvakar, saiminiece,
Vai čigānu gaidījāt?
Vai čigānu gaidījāt,
Vai kāpostus vārījāt?
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33345.

Liek man sēdēt, -
Neiešu sēdēt,
Li man gaspaža
Sēdekli cēla.
216 [Ventspilī].

- 224 -

33346.

Nebīsties, saiminiece,
Ka tev daudz viesu nāca:
Šauni galdu pār istabu,
Sēdies galda galiņā!
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33347.

Sasabija māmuļiņa,
Ka sabrauca čigāniņi.
Nebīsties, māmuļiņa-
Paēduši čigāniņi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33348.

Še liels namiņš
Kā liela muiža,
Še var ķekatas
Līkumus mest.
216 [Ventspilī].

33349.

Vakar teicu meitiņām,
Lai izslauka istabiņu;
Istabiņa izslaucīta,
Pabeņķītes neslaucītas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33350.

Vakar teicu meitiņām,
Lai izslauka istabiņu:
Rītā brauks Rīgas kungi
Šķērētām cepurēm,
Šķērētām cepurēm,
Štulpētiem zābakiem.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Sen sacīju meitiņām:
Slaukāt namu istabiņu!
Rītu nāks jaunikungi
Slīpētiem zābakiem.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33351.

Veŗu durvis, speŗu kāju
Tiešām meitu istabā;
Istab's vidus izslaucīts,
Pabeņķītes neslaucītas.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54405.

Ai namamāmīna,
Tavu greznumīnu!
Sudraba slotīnu
Istubu slauka,
Dimantu sietīnu
Muižlīšus nes.
Man kājīna pasklīdēja,
Kad atlēcu ķekatās.
282 [Nīcas Lp].

1. Ai namamāmīna,
Tavu jaukumīnu!
Glāžu tavas sienīnas,
Glāžu istabīna.
Slīd manas kājīnas,
Ķekatas lēcot.
94 [Dunikas Lp].

2. Ai namamāmiņa,
Tavu jaukumiņu!
Sudraba laistīta
Tā istabiņa.
Sklid manas kājiņas,
Ķekatas lecot.
282 [Nīcas Lp].

3. Sklid mana kājiņa,
Ķekatas lecot.
Sudraba slotiņu
Muižlīšus slauka.
282 [Nīcas Lp].

54406.

Gana spēru, gan dancāju,
Nerībēja, nerībēja;
Kuta jeli rībēsi-
Māli viena apakšā?
604 [Dažādi iesūtītāji].

544061.

Gana spēru, gan dancāju,
Nesklidēja, nesklidēj';
Varējāti šovakaru
Sudrabiņu izlaistīt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54407.

Ai namamāmiņa,
Tavu jaukumiņu:
Visi tavi vārtu stabi
Sudrabiņa uzvijām,
Visi tavi nama sliekšņi
Sudrabiņu nolaistīt'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54408.

Ai Dieva zemīte,
Tav' jaukumiņu:
Zied pupas, zied zirņi
Pelēkis ziedis.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 225 -

54409.

Ciemiņ mātei mundras meitas
Sagaidījšas ķekatīnas;
Sagaidījšas ķekatīnas,
Izslaucījšas istabīnu.
282 [Nīcas Lp].

54410.

Es iegāju nevilšā
Bajāriņa sētiņā,
Tur gailītis iztecēja
Medainām kājiņām.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

1. Dievsigan dievsigan
Laba vīra sētiņā:
Nule nesa no pagraba
Vecu miežu alutiņu;
I gailītis iztecēja
Medaiņām kājiņām.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

2. No tālienes es redzēju,
Kur bij laba namamāte:
Melns gailītis iztecēja
Medainām kājiņām.
Tas nebija melns gailītis,
Tā bij puišu lakstīgala.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

3. Protu, protu, redzu, redzu,
Te bagāti saimenieki:
Melns gailītis iztecēja
Medainām kājiņām.
513 [Zemītes Tk].

4. Ekur skaiški pīdaŗāja
Mozajā cimeņāji!
Gailītis iztecēja
Madojom kuojiņom.
559 [Rēzekne Rz apr.].

54411.

Iesim iekšā, budulīši,
Raudzīs, kāda istabiņa:
Vai ir silta kurināta,
Vai ir tīra izslaucīta?
Ir gan silta kurināta-
Priežu mizas plānvidē.
70 [Cēres Tl].

544111.

Iekalnis, ielejis
Tā istabiņa:
Sanāca danča bērni
Nolīdzināta.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

54412.

Kur palika, nepalika
Šās mājiņas dzīvotāj(i)?
Neredz pašus staigājam,
Ne gailīšus uzdziedam.
127 [Grostonas Md].

54413.

Kūču kūču, saiminīca,
Vai gaidēji čiguoniņu?
čiguoniņu lela draudze,
Kur šūnakt gulējāt?
Cyts zam prīdes, cyts zam egles,
Cyts uz sova vazumiņa.
465 [Varakļānu Rz].

544131.

Labvakari, namamāte,
Vai gaidīji budēlīšus?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jautra valodiņa.
464 [Vānes Tk].

54414.

Labvakari labvakari, namamāte,
Vai gaidīji budēlīti?
Visu gadu gulēju, pasakarnīju,
Nu mans vakars, nu atnācu.
221 [Lielauces Jg].

54415.

Labvakar, saiminiece,
Vai izcepi pīrādziņu?
Ja nebūs pīradziņi,
Stulbs tavs jēriņš, stulbs
kazlēniņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54416.

Labdieniņ, meitu māte,
Es atjāju jumalās!
Man vajaga saimenieci,
Puišiem putras vārītāju.
398 [Skrundas Kld].

54417.

Labvakar, dievspalīdz,
Diža tautu istabiņa,
Jo bagāti, jo raženi
Namatēvs un māmulīt'!
282 [Nīcas Lp].

54418.

Nu debesim Dīva dāli
Par čiganim atnuokuši.
Esit gudri, zemes bārni,
Uzņemt labi čiganiņus!
35 [Baltinavas Abr].

- 226 -

54419.

No tālienes es pazinu,
Kur bagāta saimeniec(e):
Trīs eņģeļi kokles sita
Pašā jumta galiņā. Bū!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54420.

Pūš uguni, šķiļ uguni,
Nav vairs goda istabā!
Mans gailītis apgulies
Iejaviņas abriņā.
513 [Zemītes Tk].

54421.

Pūš uguni, šķiļ uguni,
Nava goda istabā!
Aizkrāsnē skalus plēsa,
Pagalvē dedzināj'.
513 [Zemītes Tk].

54422.

Pūš uguni, šķiļ uguni,
Nav vairs goda istabā!
Mātei kājas nosalušas,
Uguntiņu meklējot.
513 [Zemītes Tk].

54423.

Pūš uguni, šķiļ uguni,
Nav vairs goda istabā!
Sveši ļaudis sanākuši,
Tie uguni nezināja.
513 [Zemītes Tk].

54424.

Saimenieks vaicāja:
Kādas zemes buduļi?
No Rīgas, no Rīgas,
Kazaku dēli.
382 [Sēmes Tk].

54425.

Vakar teicu meitiņām,
Lai slauk' nama istabiņu;
Rītā būs budulīši
Viksētiem zābakiem.
572 [Tukums Tk apr.].

4) Budēļa rikste

33352.

Budēli, tēvaini,
Kur lauzi rīksti?
- Zītara kalnā
Sudraba birzē.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33353.

Budēlim, tēvainim,
Smuka smalka bērza rīkste:
Pate rīkste tīra zelta,
Pumpuriņi dimantiņa.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33354.

Budēlim, tēvainim,
Dzīparota pātadziņa,
Meitu šūta, meitu pīta,
Mīļas Māras norakstīna.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33355.

Budēlīti, tēvainīti,
Izkul manu vedekliņu!
Es tev došu cimdu pāri
Par vedeklas izkūlumu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Budēlīti, tēvainīti,
Izkul manu vedeklīti!
Es tev došu cūkas kāju
Ar visiem nadziņiem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33356.

Budēlīti, tēvainīti,
Izper manu vedekliņu:
Slinka mana vedekliņa,
Nevērpj linu pakuliņas.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33357.

Kas spīdēja, kas vizēja
Rīgas kalna galiņā?
Budēls pēra Rīgas meitas
Ar sudraba rīkstītēm.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33358.

Kur, māmiņa, tavas meitas,
Ka neredz staigājam?
- Manas meitas iebēgušas
Dzīpariņu kambarī.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33359.

Kur, māmiņa, tavas meitas,
Ka neredz staigājam?
Vai tu būsi paglabājse,
No budēļa bīdamās,
No budēļa bīdamās,
Vecā cūku aizgaldā?
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

- 227 -

1. Māte meitas paglabājse,
No budēļa bīdamies,
No budēļa bīdamies,
Kūtī cūku midzenī,
Kuiļa pauti pagalvī,
Cūkas ausis apsegā.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

33360.

Kur, saimnieks, tavi puiši,
Ka neredzu staigājam?
Vai tu būsi paglabājis
Vecā cūku aizgaldā,
Lai tur suta, lai tur puva
Līdz citiem budēļiem?
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33361.

Kur, saimniece, tavas meitas,
Ka neredz staigājam?
Vai tu būsi glabājusi
Rakstāmāja istabā,
Lai tur šuva, lai rakstīja
Līdz citiem budēļiem?
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33362.

Kur tās meitas palikušas,
Kad nerauga uguntiņu?
Vai būs čurkas nograuzušas,
Vai pamatā ievilkušas?
Vai būs māte paglabājsi
Baltā cūkas aizgaldā? -
Bērzu klucis pagalvēi,
Egļu miza apsegami.
226 [Kandavā (Tl)].

33363.

Kur tie bērni palikuši
Ar tiem tauku vēderiem?
Visu gaļu apēduši,
Kauli vien palikuši.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33364.

Nebēdā, māmulīte,
Ka budēlis meitu kūla:
Silta pirte, mīksta slota,
Tad būs labi klātgulēt.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

54426.

Budēlīti, tēvainīti,
Izper manu vedekliņu;
Izper manu vedekliņu
Dzīpariņa pātedziņu!
Es tev došu cimdu pāri
Par vedeklas kūlumiņu.
520 [Zvārdes Kld].

1. Budelīti, tēvainīti,
Izkul manu vedekliņu,
Es tev došu baltu vistu
Ar visiem cālīšiem.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

54427.

čigāns savu čigānīcu
Ik vakara nosukāja;
Kam krējuma neprasīja
Mazajiem bērniņiem.
57 [Biržu Jk].

5) Lācis, kaza, dažādas citas maskas

33365.

Danco, lāci, danco, lāci,
Saimeniece maksās:
Šķiņķi gaļas, klaipu maizes,
Trīs pimbeŗi naudas.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Danco, lāci, danco, lāci,
Saimenīca aizmaksās:
Pieci šĶiņķi kaķa gaļas,
Trīs kukuļi grūstas maizes.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Danco, lāci, danco, lāci,
Saimnieks solās maksāt
Šķiņķi gaļas, kukul' maizes,
Divi sieki naudas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

33366.

Jūs trīs, mēs trīs
Sagrūžam čumuriņu!
Ak tu tavu daiļumiņu,
Tavu daiļu čumuriņu:
Vienam nagi, otram ragi,
Trešam ļipa pakaļā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

33367.

Lācis kūla, lācis mala,
Lācim stopu putraimiņu!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 228 -

33368.

Lācis savu sievu pēra,
Pavadā vadīdams.
Ai lācīti, ko tu dari,
Tevis sieva nemīlēs!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33369.

Meitas mani jādināja
Uz pelēku ķēvenīti;
Ja tā ķēve netecēja,
Dūru piešus vēderā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33370.

Meitas mani vizināja
Ar tiem skārda ratiņiem;
čīkstēj' rati, lūza ass,
Es uz priekšu kaklu lauzu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33371.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi aizdurvē:
Brūna kaza, vaŗa ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To varēs ik svētdienas
Puiši jāti baznīcā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Brūna kaza, vaŗa ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To varēja puiši jāt
Ik svētdienas baznīcā,
Ik svētdienas baznīcā,
Ik vakara krodziņā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Zaļa kaza, vaŗa ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To varēja buciņš jāt
Svētu rītu baznīcā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3. Puiši, muļķi, nezināja,
Kas namā aizdurvē:
Brūna kaza, vaŗa ragi,
Sudrabiņa iemauktiņi.
To varēja puiši jāt
Ik svētdienas baznīcā,
Ik svētdienas baznīcā
Un pie ciema meitiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

4. Zila kaza, vaŗa ragi,
Bukata bukata!
Tā būs laba skroderim
Svētu rītu krogū jāt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6) Apdziedāšana; katrs dabū savu tiesu

33372.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Kalpi kliedza, zirgi zviedza:
Kalpi kliedza piedzēruši,
Zirgi zviedza neēduši.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33373.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Kalpi tauki, zirgi liesi;
Kalpam pilna gaļas bļoda,
Zirgam tukšas redelītes.
18 (Kliģeņē).

33374.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Kalpi tauki, zirgi liesi;
Kalpi tauki, nobaroti,
Zirgi liesi, nebaroti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33375.

Ai bagāti [dārgie] Ziemassvētki,
Ko jūs labu atnesiet?
Puišus treknus, zirgus liesus,
To jūs labu atnesiet.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Ziemassvētki, Ziemassvētki,
Ko jūs labu atnesāt?
Kalpi tauki, zirgi liesi, -
To jūs labu atnesāt;
Kalpi tauki-alu dzēre,
Zirgi liesi-nebaroti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33376.

Vai lielie Ziemassvētki,
Puiši trekni, zirgi liesi:
Iemetuši zirgiem salmus,
Paši rikšus istabā.
Pašiem alus, brandavīns,
Zirgiem tukšas redelītes.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33377.

Ieraudzījis vien, pazinu
Savu vecu saimenieku.
Visi stabu stumburīši
Ar sūnām apauguši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 229 -

33378.

Ir Dievam žēli bija
Jaunu puišu dzīvošana:
Lai tā zirgu barošana,
Kur tā solu gulēšana!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33379.

Kas tā tāda saiminiece,
Tai ne lāgas meitas nav!
Viena pate cūku meita
Aizkrāsnē ielīduse.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33380.

Kas tur kūra uguntiņu
Viņā kalna galiņā?
Miķelītis, tas tur kūra,
Savu brūti gaidīdams.
Izkūrās, izgaidās,
Nevar brūti sagaidīt;
Tek uz mājām raudādams,
Bikšelītes raustīdams.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33381.

Kas tur čab, kas tur grab
Saiminieces pagultē?
Lielais runcis žurku koda,
Zobi vien šņakstējās.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33382.

Ko tu gaidi, vecais puisi,
Ka šogad neprecies?
Tās ir visas tavas brūtes,
Kas atnāca budēļos.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33383.

Lai bij kāri, kas bij kāri,
Tais mājās kāri puiši:
Raibu kuņu pakāruši,
Kauņas desas gribēdami.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33384.

Lūdziet, puiši, par man' Dievu,
Ka es būtu saimeniece:
Es jums dotu rudzus malt,
Ūdenī mērcēdama.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

33385.

Maza maza saiminiece
Kā kamolis valstījās.
Kā lai maza nevalstās, -
No meitām nodurēta(?).
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

33386.

Mīļa Māra rotā
Pa nama jumtu,
Sievu, meitu godiņu
Raudzīdama,
Vai šķīsts namiņš,
Vai balti trauciņi,
Vai jaunas sieviņas
Linautiņos,
Vai jaunas meitiņas
Vaŗa vaiņakos.
216 [Ventspilī].

1. Cielava rotāja
Pa nama jumtu,
Siev', meitu godiņu
Raudzīdama,
Vai balti trauciņi,
Vai šķīstis plāniņš.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33387.

Muižā bija slinkas meitas,
Suni raida govis slaukt;
Suns, iegājis laidarā,
Asti vien kustināja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33388.

Nav liniņu druviņā,
Jau bij kangas istabā;
Nav audekli audināti,
Jau krekliņi šūdināti.
216 [Ventspilī].

333881.

Protu, protu, redzu, redzu,
Tās mājās slinkas meitas:
Galdi, beņķi nomazgāti,
Galda kājas nemazgātas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33389.

Protu, protu, redzu, redzu,
Tais mājās slinkas meitas:
Logi, soli nemazgāti,
Mēslu čupa pagultē.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

1. Redzu, redzu, protu protu,
Tais mājās slinkas meitas:
Istabiņas izslaucītas,
Pabeņķītes neslaucītas,
Mēslu čupa kaktiņā,
Vecā māte virsū tup.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

- 230 -

333891.

Protu, protu, redzu, redzu,
Tās mājās slinki puiši:
Sētā ragus neapgāztas,
Zirgiem astis neuzsietas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33390.

Protu, protu, redzu, redzu,
Tais mājās slinki puiši:
Zirgi sēku noēduši,
Cits citam asti grauž.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33391.

Puiši mani skaisti puiši,
Es to puišu saiminiece.
Viens man vietu pataisīja,
Otru ņēmu klātgulēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33392.

Puiši puiši, Ziemassvētki,
Suņi trekni, zirgi liesi:
Suņiem kauli, garoziņas,
Zirgiem tukšas redelītes.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)], 226 [Kandavā (Tl)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

33393.

Saimniekam pieci puiši,
Visi pieci cepļa guļas;
Jānis, visu raženajis [skaistākais],
Pašā cepļa dibenā.
Nāc ārāi, cepļa guļa!
Vai tev acis nomazgātas,
Vai tev acis nomazgātas,
Vai galviņa izsukāta?
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33394.

Zirgi liesi, puiši tauki
Ziemassvētku vakarā:
Zirgi liesisalmus ēda,
Puiši tauki-taukus ēda.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33395.

Sit uguni, pūt uguni,
Nava labi istabā:
Melnais lācis iegulies
Jaunas meitas pagultē.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33396.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?
Vecā Grieta aizkrāsnē,
Tā tos skalus grabināja.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33397.

Tā bij māte, tai bij meitas,
Tā māk meitas audzināt:
Piektdiendzima, sestdien auga,
Svētdien jāja precenieki.
("Dien. lapa" 1887.g. 104.nr.).

33398.

Tā bij māte, tai bij meitas,
Tā māk meitas audzināt:
Pienu ēda, pienu dzēra,
Pienā muti nomazgāja.
("Dien. lapa" 1887.g. 104.nr.).

33399.

Tā bij māte, tai bij meitas,
Tā māk meitas audzināt:
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar gūžas kustināt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33400.

Tai mājā divas meitas,
Abas labas medinieces,
Izslauķēja kreima ķērni,
Tad tik gāja govju slaukt.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33401.

Tev, saimnieks, tādi puiši
Kā tie kverpja sivēniņi:
Krūkļa zupi sastrēbuši,
Iet pa silu kverkšķēdami.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33402.

Tev, saimnieks, tīra maize,
Tavi puiši panīkuši:
Nevar meitas nobučot,
Ne kumeļa apsedlot.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33403.

Troka buoba pīdzārus'e,
Syuta suni lyuku plāstu.
Īt suneits rauduodams,
Asareņis slauc'eidams.
4271 [Rēzeknes apr.].

- 231 -

33404.

Traka traka saimeniece,
Suni sūta lūku plēst!
Silta saule, karsta liepa,
Sunīšam zobi deg.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

33405.

Traka traka saimeniece,
Suni sūta lūku plēst;
Suns iegāja Liepājā,
Asti vien kustināja.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33406.

Visi ļaudis to vien teica-
Tais mājās čaklas meitas;
Nu atnācu, nu redzēju
Tencinātas mātes meitas:
Viena pati karotīte,
Tā pat' melna, nemazgāta;
Raiba kuņa kuplu asti,
Tā bij trauku mazgātāja.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

54428.

Budulītis, puisēnīc,
Buduļos aiziedams,
Tu novilki kazai ragu
Par meitiņas gredzentiņu.
127 [Grostonas Md].

54429.

Budēli, tēvaini,
Tev gaŗš deguns:
Visu gaļu sakāri
Deguna galā.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

54430.

Budelīti, tēvainīti,
Tev gaŗa bārda,
Dod manām meitām
Istabu slaucīt.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54431.

Budelim, tēvainim,
Dzīparota pautu kule;
Kuŗa meita ieraudzīja,
Tā dzīparu piesējusi.
464 [Vānes Tk].

54432.

Anniņai, māsiņai,
Bubulaiņi lindraciņi;
Apakš katra bubulīša
Simtiem utu, simtiem blusu.
149 [Jaunpils Tk].

54433.

Budēļu tēvam
Kraupaiņš vēders:
Pie kuŗa pakša piegāja,
Briku brīku, brāku brāku!
149 [Jaunpils Tk].

1. Budēļu mātei
Kraupains vēders,
Pie kuŗa pakša piegāja,
Brīskā brāskā!
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

544331.

Budēļu mātei
Kraupaiņš vēders;
Gar pakšķi bērza
Žvīkā žvārkā!
520 [Zvārdes Kld].

54434.

Buduļu mātei
Bij tāds vēders:
Pie katra stimbāna
Atmetās.
149 [Jaunpils Tk].

54435.

Budulīša līgaviņa
Skaista bija, betikuse;
Budulītis žanžilāja
Ar deviņām žanželām.
127 [Grostonas Md].

54436.

čigānam, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Polder' bikses sadegušas,
Lecamie kamzolīši.
119 [Gaujienas Vlk].

54437.

čigāniņi bēdājās:
Nava krēsla būdiņā;
Lepnām meitām platas lūpas,
Tur būs laba sēdēšana.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

54438.

čigāniņu māmuliņa
Pasacēla ērzeļos,
Pārskrējusi pār Daugavu
Skangaliņa laiviņā.
263 [Mēmeles Jk].

- 232 -

54439.

čigāniņu māmuliņa
Uz akmeņa zosi mina,
Kuŗu bērnu paraudzīja,
To iebāza upītē.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54440.

čygonam bej malna geimja,
Pagai dumbyr, dumbyr ja!
čygons tū malnū geimi
Ar džyndžalu džyndžaluoja, pagai, u. t. t.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54441.

čigoni leli būri, taldaru taldaru!
Vysas cyukas apbūruši, taldarutaldaru!
Pats lobais sivēniņš, taldaru taldaru!
Staigoj austiņas aplaids, taldaru taldaru!
357 [Rudzētu D].

54442.

čigān' māte bērnus sauca:
Vai ir visi čigāniņi,
Visi bija čigāniņi,
Buļļa raga vien nebija;
Buļļa rags pūnītī
Ar meitām salmus mina.
198 [Krustpils D].

54443.

čyguons prosa, čyguons prosa,
Taldaro taldaro!
Es nazinu, kuo jis prosa, taldaro taldaro!
Sīna skaudzes, pļavas staura, taldaro, taldaro!
Tys man beja, tuo nadevu, taldaro taldaro!
Tuo vajdzēja man pošai, taldaro taldaro!
236 [Līvānu D].

54444.

čiguons prosa, čiguons prosa,
Valns jū zyna, kuo jis prosa.
čiguons prosa sīna veikša
I auziņu kumeļam.
(=Pēc katras rindiņas "taldaru t.")
357 [Rudzētu D].

54445.

čiguons pēŗa čiguonīcu, taldaru,
taldaru!
Ar garū teteriņu, taldaru taldaru!
Kam tei agri nasacēļa, taldaru taldaru!
Kam kulīšu naluopīja, taldaru taldaru!
357 [Rudzētu D].

54446.

Diezgan daiļa bērzu birze,
Nav neviena ratu loka;
Diezgan daiļisaimenieki,
Nav neviena jauna puiša.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

54447.

Duji duji, meladā,
Jau čigaņi paspirā.
Jau čigaņu grāmatiņa
Pa vārtim iztecēja.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54448.

Guli, guli, gulavīca,
Mysa tova saime guļ!
Ni čeikst tovi kula vuorti,
Ni ryuc tovas (d)ziernaviņas.
Sorkons vepris maizi meica,
Raiba kuce svīkstu neja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54449.

Guli, guli, saiminiece,
Tavi darbi padarīti:
Buks ar kazu kāpostos,
Sivēnīni burkānos;
Suns ar kaķi sviestu taisa,
Viens otram nedodams.
39 [Bārtas Lp].

54450.

Guli, guli, miega cūka,
Tavi darbi nedarīti:
Govis guļ laidarā,
Istabiņa neslaucīta.
378 [Seces Jk].

54451.

Guli, guli, saimeniece,
Visi darbi padarīti:
Cūka dobi noravēja,
Kaķis ķērnu izlaizīj(a).
467 [Vārmes Kld].

- 233 -

54452.

Guļat, guļat, miega cūkas,
Līdz citiem buduļiem!
Kad atnākšu citu gadu,
Tad es atkal modināšu.
70 [Cēres Tl].

1. Guli, guli, miega cūka,
Līdz citiemi buduļiem!
Kad atnāks citu gadu,
Tad es tevi svilināš'.
70 [Cēres Tl].

54453.

Ir tā bāba piedzērusi,
Sūta vilku suni plēst;
Iet tas sunīts raudādams,
To bābiņu lādēdams.
194 [Krāslavas D].

54454.

Izvārīju kunkulīšus
No smalkiem miltiņiem.
Ak tu mani vecie tēvi,
Kā tie strēba stenēdami!
Ak tu manas vecās mātes,
Kā tās strēba pukstēdamas!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54455.

Ja būs laba dēla māte,
Tad uz pēli guldināšu;
Ja nebūs dēla māte,
Tad gŗāvī slīcināšu.
464 [Vānes Tk].

54456.

Jaunā māsa bažījās:
Nava zīda priekšautiņa.
Nebēdā, jaunā māsa,
Tevi likšu čigānos!
545 [Krustpils D apr.].

54457.

Kaļaduška īkrituse
Ruocineišu dūbeitē.
Cik gribēju uorā vilkt,
Aiz smīkliņa navarēju.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54458.

Kaļadnīca nūsleikuse
Ruocenīšu dūbītē.
Ejet visi, leli, mozi,
Izvelceit kaļadnīcu!
174 [Kārsavas Ldz].

54459.

Kas kūpēja, kas gruzdēja
Viņā lauka galiņā?
Puiši vilnu nocirpuši,
Uzkūruši uguntiņu.
464 [Vānes Tk].

54460.

Ko, meitiņ, tu lielies,
Kas gan tevi nezināja?
Vakar tevi čigāns kāva,
Pa nātriem vazādams.
513 [Zemītes Tk].

54461.

Ko tas melnais krauklīts ķērca,
Uz žodzīnu stāvēdams?
Cigānmāte nosprāguse,
Baltus jēriņus pieēzdama;
Baltus jēriņus pieēzdama,
Vilnainītes nozagdama.
282 [Nīcas Lp].

54462.

Kur godīga saimeniece,
Tā saņēma čigāniņus;
Kuŗa kāda miega cūka,
Lien kā cūka midzenī.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

544621.

Kur veiklīga muomuliņa,
Tur ir veikla muojas dzeive;
Kur jou kāda naveiklīte,
Guļ dorbiņi aizkrāsnē.
551 [Ludza Ldz apr.].

54463.

Ķekatīna, maza sieva,
Pazuduse kupenē;
Ņem sudraba šķipelīti,
Meklē mazu ķekatīnu.
282 [Nīcas Lp].

54464.

Ķekatu naktī liela salna,
Visa zeme nosārmojse;
Tā nebija sala sārma,
Tie bij puiša netikumi.
282 [Nīcas Lp].

54465.

Lēni lēni er klausos,
Kas aiz durvim velējās.
čigāns sita savu sievu,
Aiz ausim turēdams.
560 [Rīga ].

- 234 -

54466.

Lepna lepna saimeniece
Kuņu brauca baznīcā;
Kamēr pate Dievu lūdz,
Kuņa širas saēdusi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

54467.

Man' budēļa vecajam
Ceļa reize uznākusi;
Uz akmeņa bērnu raugu,
Strautā slotas sutināju.
464 [Vānes Tk].

54468.

Meitiņām, māsiņām,
Auzu maize vācelē;
Auzu maize vācelē,
Kuņas kāja pavalgā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54469.

Mūs' kaimiņa istabiņa
Trīs gadiņi neslaucīta:
Budelīši sapinās
Kā cālīši pakulās.
513 [Zemītes Tk].

54470.

Nuokat, ļaudis, skotatēs
Ituos sātas ustobā:
Malli sūli, malli lūgi,
Malla pate saiminīca.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

54471.

Oša koka čiganiņš
Ar ozola kājiņām,
Egļu zaru ļipukiņš
Ar ābeļu kulītiņu.
545 [Krustpils D apr.].

54472.

Padzāruse muosiciņa,
Padzāruse vedekliņa;
Obas divi nazynuoja,
Kur palyka etslēdziņa.
Zeiles varde nūnasuse
Kambarīša etslēdziņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

54473.

Puisīšam platas acis,
Nevar tāli ieraudzīt;
Pieved lāci, nobučo:
Ak, cik gārda meitu mute!
513 [Zemītes Tk].

54474.

Redz kur šmuki čigoneņi,
Šņūrkū šņūrkū!
čakavuoti, maļavuoti,
Šņūrkū šņūrkū!
Sudobreņa prasavuoti,
Šņūrkū šņūrkū!
466 [Vārkavas D].

54475.

Saimeniece saimeniece,
Kur ir tavas raibuliņas?
Ragi vien noklabēja,
Ciema ļaužu vēderā.
114 [Gaiķu Kld].

54476.

Saimnieks savus slinkus puišus
Pa grāvjiem izmētājis;
Citi puiši pāri gāja,
Domādami tilta kokus.
464 [Vānes Tk].

54477.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Es lielo buduļ' tēvu:
Svina piere, linuaste,
Tēraudiņa pakaviņi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54478.

Slinki puiši loni prasa,
Gaŗu beņķi gulēdami.
Piecas dienas, piecas naktis,
Kumeliņi neēduši.
513 [Zemītes Tk].

54479.

Tās mājās slinki puiši,
Stallī zirgi neēduši;
Zirgi astes noēduši,
Visas sienas izspārdījši.
464 [Vānes Tk].

54480.

Tēvu manu, vecu tēvu
Sila zaķis nobadīja;
Sila zaķis nobadīja
Ar pakulu radziņiem.
350 [Ropažu Rg].

1. Manu brūti ods nospēra
Ar pakaļas kājiņām;
Es gribēju paraudāt,
Aiz smiekliemi nevarēj'.
89 [Dricēnu Rz].

- 235 -

2. čudi, leli breinumiņi,
Začs nūspēŗa munu veiru;
Začs nūspēŗa munu veiru
Ar pakaļas kuojiņom,
Es gribēju parauduot,
Aiz smīkliņa navarēju.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

3. Nākat, ļaudis, skatītiesa
Kādi ērmi tīrumāja:
Zaķis savu tēvu kūle
Ar pakaļas kājināma;
Es būt' gauži noraudājis,
Aiz smiekliema nevarēju.
39 [Bārtas Lp].

4. Zaķīts spēra manu Jāni
Ar pakaļas kājīnām;
Es to būtu izglābusi,
Bet man' zaķīts nobadīja.
405 [Smiltenes Vlk].

5. Pasaverit jyus, ļauteņi,
Kaids breinums teirumā:
Zači puišus apspārdēja
Ar pakaļis kuojeņom.
365 [Sakstagalas Rz].

6. Ei, jel manu vecu tēvu
Silā zaķi norējuši;
Es būt' viņu pats paglābis,
Smiekliem vien nevarēju.
Es meičām mutes devu
Par naksniņas gulējumu.
94 [Dunikas Lp].

54481.

Aizvakar sila zaķis
Manu tēvu nobiedēja:
Pagaid', sila rakarīti,
Būs aukliņa kakliņā.
236 [Līvānu D].

54482.

Zaķis manu tēvu spēra
Ar pakaļas kājiņam.
Kad es, zaķi, tevi speršu,
Zili dūmi nokūpēs;
Panāks tevi svina lode,
Dui tērauda pederītes.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

54483.

Tavu joku, kas nu bija,
Zaķis puisi nobadīja!
Puisis pārnāk raudādams,
Zaķis aizskrien kāpostos.
605 [Skolas].

54484.

Sveinīt, munu kukainīt,
Tu nūsleiki keiselī;
As gribēju ratavuot,
Aiz smīkleņa navarēju.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

54485.

Troka buoba pīdzāruse,
Kozu jyudzja komonuos;
Jo tej koza koza uotri skrēja,
Šei veļ grūžus kustynuoja.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

54486.

Trīs veci čigāni
Kūmās stāvēja,
Visiem trijiem
Džindžalas rokās.
74 [Cīravas Azp].

54487.

Tu puisīt, ķekainīt,
Tu jau manis nedabūs'!
Tu dabūs' čigaiņ Dori
Ar visiem vērzakiem.
70 [Cēres Tl].

54488.

Veŗat dures, veŗat dures,
Sveša smaka istabā!
Suņa plūčis Ķēķē vira
Uz uguni kastrolē.
355 [Rucavas Lp].

7) Mielasts

33407.

Desa tek pa celiņu,
Līkumiņus mētādama;
čigāns tek pakaļā,
Aizbariņus lasīdams.
121 [Gulbenē (Md)].

33408.

Dod gaļas, dod gaļas,
Man gaŗš deguns,
Trīs gadi gulēju
Paseknī.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33409.

Ēd pate, māmiņa,
Savu ceptu maizīti,
Kam lēci pār abru
Mīcīdama!
216 [Ventspilī].

- 236 -

33410.

Ēdat, bērni, sāl' ar maizi,
Man gaļiņas vairs nevaid;
Trīs dieniņas kazu kavu,
Vēl tā lipu kustiņāja.
224 [Kabilē (Kld)].

33411.

Es bulli iedzīšu
Tai sētiņā:
Te bij sviestiņš
Sadarīts.
216 [Ventspilī].

1. Mēs bulli nedzīsim
Šī sētiņā,
Kam raušus necepa
Ķekatu vakaru.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33412.

Es jau zinu saimniece,
Kur gaļa stāv:
Kambarī plauktā
Krustiņš virsū.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan zinu, gan zinu,
Kur gaļa stāvi:
Klētē tīnē,
Vāciņš virsū.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Ķekata ķekata,
Pīrāgu pīrāgu!
Pīrāgs klētī,
Krustiņš virsū.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

33413.

Es nebiju kazas gaļas
Visu gadu dabūjuse,
Nu dabūju kazas gaļu
Ziemassvētku vakarā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33414.

Es čigānam rada biju,
Man tie plaušņi nemīlēja;
Man mīlēja cūkas gaļa,
Liela lopa cepetiņš.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33415.

Gaļas gribu, gaļas gribu,
Man gaŗš deguns,
Visu gaļu sakāru
Deguna galā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33416.

Gaļu gaļu, saiminiece,
Tev vepriņi aizgaldā;
Alu alu saimes tēv,
Tev miezīši apcirknī!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

334161.

Budēlīši gaļu prasa,
Kur bij man gaļu ņemt?
Bērni gaļu izēduši,
Kauli katla dibenā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33417.

Izcepu kukuli
četriem stūŗiem:
Tas bij ķekatu
Mielastiņš.
216 [Ventspilī].

33418.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Uzkal man īleniņu:
Sīksta bija kazas gaļa,
Pilni zobi pielīduši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33419.

Kas deva gaļu,
Tam auga cūkas
Glumām spalvām,
Treknām miesām.
Kas deva siļķi,
Tam auga kaķi,
Tam auga kaķi
Izsprāgušām acīm.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

1. Kas mums deva siļķes ēst,
Tam lai visi kaķi sprāgst;
Kas mumsdeva gaļu ēst,
Tam lai lieli vepŗi aug.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33420.

Kas man koču i nedeva
Ziemassvētku vakarā,
Lai tam zirgs mežā skrēja
Ar visiem lemešiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 237 -

33421.

Kas mūsu plāniņā
Sudrabu palēja?
Māmiņa palēja,
Vakariņas nesdama.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33422.

Kas čigānam alu deva,
Lai aug mieži tīrumā;
Kas čigānam gaļu deva,
Lai aug balti sivēniņi!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

33423.

Kulksnīši grabēja
Katla dibenā.
Nu būs bērniem
Taukoti vēdari.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33424.

Kur sētiņa laipi mesta,
Tur maizītes dievsungan;
Kur sētiņa zaļu mauru,
Tur maizītes vairs navaid.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

33425.

Kučā kaļadā,
Riteņa desa,
Riteņa desa,
Puscūkas galva!
301 [Paskavā(?)].

33426.

Māmiņa māmiņa,
Dal' vecu tiesu:
Kukuli maizes,
Kann' alutiņa!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33427.

Māmiņa māmiņa,
Pīrāgi pīrāgi!
- Pīrāgi necepti,
Nevangalēti.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33428.

Ne gaļas labada
Ķekatas lēca:
Linīnu labada,
Balt' avetīnu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33429.

Nedomā, saimeniece,
Ka es nācu gaļas dēļ:
Es iznācu lustes dēļ
Savus bērnus izvadāt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33430.

Nesmejiet, sveši ļaudis,
Kāda mana barībiņa:
Buka gaļa, rutku lapas,
Ar dūmiem apkvēpušas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33431.

Saimeniece siļķi cepa
Pukstēdama, stenēdama.
Vai tu puksti, vai tu steni,
Drusciņ gaļas ar vajaga!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33432.

Saimeniece cisku kasa,
Negribēja gaļas dot.
Vai tu kasi, vai nekasi,
Tāpat gaļa jāpiedod!
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)], 269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

33433.

Zini pate, saimeniece,
Ko vajaga budēlim:
Ceptas gaļas, baltas maizes,
Jaunas meitas klātgulēt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33434.

Zini, zini, saimeniece,
Ko vajaga budēlim:
Sūti zēnu, vai meitēnu,
Lai pārnesa brandavīnu!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33435.

Zinu, zinu, nesacīšu,
Tēvs nokava kazlēniņu,
Rijā āda apakš baļļas,
Klētī gaļa spannītī.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33436.

čigānam, nabagam,
Nopelnim [Nopelnīta] garoziņ':
Visi ciemi jāstaigā,
Visi suņi jālādin'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

- 238 -

1. čigānam, tatāram
Bij pelnīta garoziņa:
Citā vietā suņi rēja,
Cits ar skruķi pavadīja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33437.

čigāniete māmuliņa
Vakar kava sivēniņu;
Šodien mani pamieloja
Ar sivēna kājiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

33438.

čigānos laizdamās,
Iesabāžu teļa galvu:
Kad nedeva ēsti, dzerti,
Graužu savu teļa galvu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33439.

čigānos laizdamās,
Trinu asu tuteniņu;
Kur māmiņa gaļu grieza,
Es ar savu tuteniņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33440.

Vecāmāte, vecāmāte,
Glabā sviestu radziņā:
Pavasari griķu maize,
Vajag sviesta pavalgam.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Ai vecā māmuliņa,
Glabā sviestu cibiņā:
Pilni plaukti kriķu maizes,
Tai vajaga pavaldziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

54489.

Cygoniņu lela draudze: kaļadū
kaļadū!
Dūd, saiminīc, mums desiņu,
kaļadū, kaļadū!
Ka nadūsi mums desiņu, kaļadū
kaļadū!
Bāzsim cyuku kuleitī, kaļadū
kaļadū!
143 [Jāsmuižas D].

54490.

Oi des, oi des,
Kam gāj ciema?
Kur tev satik,
Tur tev apeid.
329 [Popes Vp].

54491.

čigānbērni priecājās,
Vakarā būs deseles.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54492.

čigāns lēca, čigāns deja
Krējumtiņa prasīdams.
Nāc, čigān, uz pavasari,
Kad katenes vadāsies.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54493.

čigāns nesa maiz' un gaļu,
čigāniete kāpostiņ's;
Lai tā gaļa, ku' tā gaļa,
Kad tie mīksti kāpostiņ'!
413 [Stendes Tl].

54494.

čigāns saka čigānam:
Gaļas gribu, gaļas gribu.
Vai tu, aklis, neredzēji:
Balta ķēve linaitā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54495.

Es atguoju, kaļadneica:
Dūdit maņ kaļadiņu! kaļaduo
kaļaduo!
Dūdit zierņu, dūdit pupu, kaļaduo,
kaļaduo!
Dūdit cyukas smecerīti, kaļaduo
kaļaduo!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

54496.

Es atguoju, kaļadnīca: kaļadū
kaļadū!
Dūdit manim pupu, zierņu; kaļadū
kaļadū!
Dūdit vysas labībiņas, kaļadū
kaļadū!
Dūdit cyukas smecerīti! kaļadū
kaļadū!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

54497.

Es čigāna roda biju, totara totara!
Man tie plauši nasmeķēja; totara totara!
Man vajaga zosu, gaļas, totara totara!
Krāsnī ceptas vērša gaļas! totara
totara!
358 [Rugāju Abr].

1. Es čigāna rada biju,
Man tie plauši nesmeķēja;
Liela lopa dzīslu gali,
Tie man labi gan smeķēja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 239 -

54498.

Es bij' gaŗa čigāniete
Aiz visām čigānietēm;
Es pasniedzu kraškā gaļu,
I zemēji stāvēdama.
418 [Sunākstes Jk].

1. Es gaŗāka čigāniete
Aiz visiem čigāņiem;
Es pasniedzu klētī gaļu,
I zemē stāvēdama.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

2. Es garāka čiganice
Aiz visiem čigāniem;
Es pasniedzu kukņā gaļu,
Kājiņās stāvēdama.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

54499.

Gaļas gribu, gaļas gribu,
Garš mans deguns.
Septiņi gadi gulēju
čakārņu bedrē,
Un pārnācu mājā
Ar tām līkām kājām.
572 [Tukums Tk apr.].

54500.

Pieci gadi sagulēju
Karpeļu bedrē;
Gaļas gribu, gaļas gribu,
Man tukšs vēdars.
605 [Skolas].

54501.

Jau aizguoja, jau aizguoja, taldaruo taldaruo!
Atneseisi, atneseisi: taldaruo taldaruo!
Zierņu sīku, pupu sīku, taldaruo taldaruo!
Kaņipeišu vuoceleiti, taldaruo taldaruo!
236 [Līvānu D].

54502.

Kas tur mirdz, kas tur zvirn
Meitu mātes istabā?
Meitu māte alu dara,
Ķekatīnas gaidīdama.
282 [Nīcas Lp].

54503.

Kur tie bērni palikuši
Ar tiem tauku vēderiem?
Visu gaļu apēduši-
Kauli katlu dibenē.
Gaļu gribu, gaļu gribu,
Cūkslīšus cūkslīšus.
382 [Sēmes Tk].

54504.

Kur to cūku vārīsim?
Lību mātes Ķēķītī.
Lību mātes īstais dēls
Pirmais zupas lūkotājs.
72 [Cesvaines Md].

1. Pauškam cūku nozaguši-
Kur to cūku vārīsim?
Polvarkkroga Ķēķītei,
Polvarkkroga krodzenīca
Pirmā zupas lūkotāja.
72 [Cesvaines Md].

54505.

Labi ļaudis, labi ļaudis,
Labi mani pamieloja:
Stribināja sēņu zupu
Ar sidraba kaŗotēm.
Lai tā zupa, kā tā zupa,
Kur tās labas kaŗotītes.
94 [Dunikas Lp].

54506.

Labi mani pamieloja
Mazajā ciemiņā:
Izcep manim oda šķinķi,
Circenīša sānkaulīti.
46 [Beļavas Md].

54507.

Labi mani pamieloja
Tai mazā ciemiņā:
Zirgam desas, suņam auzas,
Pašam vecus kažociņus.
159 [Jumurdas C].

54508.

Labi mozi čiguoneņi, taldaruo taldaruo!
Berit miltus skūtelē! taldaruo taldaruo!
Puorguojuši Ūdzes kolnu, taldaruo taldaruo!
Vuoreisimi bīzputreņu, taldaruo taldaruo!
236 [Līvānu D].

54509.

Lustējiet, mani bērni,
Šodien gaļu vārīsim!
Vakar vilku dīrājām
Liela meža maliņā.
146 [Jaungulbenes Md].

- 240 -

54510.

Māmīna māmīna,
Sierīna sierīna,
Salda brandavīna!
Ja neva saldā,
Tā paša sīvā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54511.

Mēs mājās neiesim,
Biezas putras neēduši;
Augsti kalni, dziļas Lejas,
Klaudzēs mūsu vēderiņi.
380 [Sēlpils Jk].

54512.

Mielo, māmiņa,
Ķekatu bērnus!
Ķekatu bērniņi
Tie grezni dzieda.
141 [Ivandes Kld].

54513.

Mūkat, bērni, ķekas nāk,
Ko jūs ķekas pamielosat?
Klētī kvieši, stallī auni,
Nav ķekām galdā celt.
398 [Skrundas Kld].

54514.

Namamāte nezināja,
Ko vajaga budēlim:
Prišu gaļu, saldu alu,
Jaunu puisi klātgulēt.
464 [Vānes Tk].

54515.

Nu būs laime, nu būs laime,
Nu satiku saimenieci;
Saimeniece gaļu dos,
Saimenieks brandavīnu.
Sūtīs zēnu vai meiteni,
Lai pārnesa brandavīnu.
572 [Tukums Tk apr.].

54516.

Pēc maniemi, kaimiņien,
Atsasēst' skaidienā,
Dod man ēst, dod man dzert,
Es par tevi nebēdāj'!
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

54517.

Saimnieksa lielijāsa,
Piecas cūkas barojot;
Nogāja ķekatas,
Nebija šķipatas,
Meitas gaļu noēdušas,
Kauli viena atlikuši.
282 [Nīcas Lp].

1. Saimeniece lielījās:
Pieci vepŗi uz istabu;
Kad atlecu ķekatās:
Pate gaļu saēduse,
Kauli vien atlikuši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Namamāte lielījāsa,
Pieci vepŗi uz istabu;
Znoti gaļu noēduši,
Kauli vien atlikuši.
282 [Nīcas Lp].

3. Ciemiņmāte lielījas,
Kada daudza gaļas ir;
Puiši gaļu apēduši,
Meitas kaulus grabināja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54518.

Saimeniece, siļķu ciska,
Negrib labu gaļu dot.
Kas dod speķi, tam aug suķi,
Kas dod siļķi, tam sprāgst kaķi.
70 [Cēres Tl].

54519.

Sētu gāju no sētiņas-
Pupām vieni ēdināja;
Tā vārdiņa nesacīja:
Pacepsim cūkas gaļu.
214 [Lažas Azp].

54520.

Stalga māte, stalga meita,
Visu gaļu apēdušas;
Kad atnāca ķekatīnas,
Nav neviena kumosīna.
94 [Dunikas Lp].

545201.

N. n. māte lielījās,
Pieci šķiņķi uz istabu;
Stalga māte, stalga meita,
Visu gaļu apēdušas.
Atlekušas ķekatīnas,
Nav neviena kumosīna.
282 [Nīcas Lp].

54521.

Stalga māte, stalga meita,
Visu gaļu apēduši;
Kauli vien tik karājas,
Nav ko znotu pamielot.
282 [Nīcas Lp].

- 241 -

54522.

Sīvasmuote mani baroj
Ar tu zača zaļu gaļu.
Dud, Dīveņ, sīvasmuotei
Kai začam nūlakstīt.
605 [Skolas].

54523.

Sūtat puiku vai meiteni,
Lai pārnesa brandavīnu!
Saimeniece goda sieva,
Tā iedeva brandavīnu;
Saimenieks stirbiksītis,
Tas nedeva brandavīnu.
245 [Lutriņu Kld].

1. Saimenieks šķībelbiksis,
Mums nedeva brandavīn';
Saimeniece laba sieva,
Tā dod alu nodzerties.
540 [Jelgava Jg apr.].

54524.

Svuoča svuoču mielojās,
Pelnos desas sutināj';
Apkārt silts, vidū salts,
Ekur laba mielošana!
241 [Lubānas Md].

54525.

Še, sunīti, mīksta maize,
Vakar cepta vecas bābas,
Vecas bābas līkiem pirkstiem.
46 [Beļavas Md].

54526.

Škitu olis napīdzert
Mozajā cīmiņā,
Kai atrodu soldon' olu,
Treis naksniņas puorgulēju.
358 [Rugāju Abr].

54527.

Trīs trīs kazu kājas,
četri plunču gabaliņ':
Pieliksim pētersīli,
Tad būs vācu barībiņ'.
104 [Ēdoles Vp].

54528.

Uz bruoļim gostūs guoju,
Ņēmu leidza uoža golvu;
Ka maņ bruoļi āst nadeva,
Graužu sovu uoža golvu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54529.

Vinceit, duška, mozgoj kotlu,
Maņ ir taida myltu druska,
Vuoŗāsim steivineicu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54530.

Zinu, zinu, nesacīšu,
Ko mēs ēdām launagā:
Tēvs nokāva ciema kazu,
To mēs ēdām launagā;
Zem kubula gaļu lika,
Pirtī ādu sutināja.
358 [Rugāju Abr].

54531.

Zinu, zinu nesacīšu:
Tēvs nokāva ciemāzīti;
Cita gaļa gaļa podā vārās,
Cita rijā kubulā.
391 [Sinoles Vlk].

54532.

Žēlo, žēlo, budulīš',
Es jūs labi pamieloš':
Došu alus, cūkas šķiņķi,
Baltas maizes kukulīti.
70 [Cēres Tl].

8) Izlūdzas vai nozog gan ēdamas lietas, gan drēbju gabalus

33441.

Apakš cieta akmentiņa,
Tur gul skopu dzēselītes,
Diedziņā karājās,
Uz oglēm zvērojās.
Apakš mīkstas villainītes,
Turgul naudas devējiņš
Mīkstos dūju spilvenos,
Rakstītos palagos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33442.

Dodat, meitas, cimdus, zeķes
Tam budēļu vecajam:
Kad nedos cimdus, zeķes,
Augs jēriem īsa vilna.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 242 -

33443.

Es bij' gaŗa čigānīce,
Man bij labi zagti iet:
Es pasniedžu kraškā gaļu,
I kājās stāvēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Gaŗajam čigānam,
Tam bij labi zagti iet:
Tas pasniece skorbē(?) gaļu,
Ir zemē stāvēdams.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33444.

Kas manu ērkuli
Apziedaneja,
Lai Dievs ziedana
Tam linu druviņu,
Tam linu druviņu,
Tam avju stallīti.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Kas manu ērkuliņ'
Apziedan,
Lai Dievs ziedan
Tam linu druvu,
Tam linu druviņu,
Tam aitu stalliņu.
Kas manu ērkuliņ'
Nosvilan,
Lai aug kušķīts
Muguras vidū!
216 [Ventspilī].

33445.

Kavājat īlenus,
Kavājat susekļus!
Ķekatu pulkā
Rāvēji ļaudis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33446.

Ko tie mani cāļi lasa,
Pa pagalmu tecēdami?
čigāniņu māmiņai
Putraimiņi pabiruši.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

33447.

Mēroju, mēroju
Pagaŗus kreklus:
Nākošu gadiņu
Tik gaŗi lini!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33448.

Neraudiet, mani bērni,
Man ir milti kulītē;
Aizbraukuši aiz kalniņa,
Vārīsam biezuputru.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Neraudiet, man' bērniņi,
Man ir milti kulītē;
Kur krogā ieiesim,
Tur mēs gricku vārīsim.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Ai ai čigāniņi,
Kur putriņu vārīsim?
Aiz kalniņa krūmmalā,
Tur zemnieki neredzēja.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

33449.

Nu lustīgi, mani bērni!
Rītā gaļu vārīsim,
Vakar vilku dīrājām
Liela purva maliņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33450.

Saguojušas kaladneicas,
Prosa boltu vylnuoneišu.
Man pošai muosys auga
Vylnuoneišu nosuotuojis.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33451.

Saimeniece saimeniece,
Glabā savu suseklīti:
Nu sanāca budelīši,
Susekliņa zadzējīni;
Rītu būs svēta diena,
Visiem mati jāsukā
[jāķērsē].
40-1 (Lapmežc.).

33452.

Trīs cūkas, četras kazas,
Divi kuņģa gabaliņi;
Pieliksimi pētersīles,
Būs mums labs cepetīts.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33453.

čigāniņi, mani bērni,
Nezodziet suseklīšu;
Īleniņus vien zodziet
Māsiņai pūru šūt!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 243 -

1. Cigānēni, mani bērni,
Nezodziet sīpoliņus;
Zodziet linus, īleniņus,
Ar ko kurpes šūdināt!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33454.

čigānos laizdamās,
Trīs kulītes apsakāru:
Vienā rudzi, otrā mieži,
Trešā gaļas gabaliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

54533.

Ai svešās ķekatiņas,
Negriež manu audekliņu!
Man ir gŗūti jāstrādā
Linu vērptu audekliņu.
282 [Nīcas Lp].

54534.

Dodat, meitas, cimdus, zeķes,
Tam budēļu vecajam!
Augs jums aitām gaŗa villa
Līdz pat kāju nadziņiem.
149 [Jaunpils Tk].

1. Dodat, meitas, gaŗu villu
Vecajami nabagam!
Lai aug aitām gaŗa villa
Līdz nadziņu galiņiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Dodat, meitas, cimdu pāri
Tam budēļu vecajam!
Tad augs jēri, kazlēniņi
Pa ciņiem i lēkādam'.
513 [Zemītes Tk].

54535.

Kavājat susekļus, kavājat īlenus,
Ķekatu lecēji rāvēju ļaudis.
Ku nu duršu, ku nu duršu,
Nev neviena krāsnes poda?
Ronas puika plānīnā,
Tam iedūru vēderā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Kavait īlenus,
Susekļa kātus,
Ķekatu dienā
Rāvēji ļaudis.
282 [Nīcas Lp].

2. Kavājat susekļus, kavājat īlenus,
Ķekatu ļaudis, tie lieli zagļi.
Ķekatu tēvam trīs labas lietas,
Tā pate dīsele no veca praula.
282 [Nīcas Lp].

545351.

Vec tēs, vec tēs,
Sārg savu īlan:
Vis mūsu draudzibu
Īlanu zagļi.
79 [Daudzeses Jk].

54536.

Necerēju, nedomāju
To Anniņu zagļa bērnu:
Nokrita no roves
Ar desu maisu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54537.

Saguojušas kaļādnīcas,
Kaļāduo kaļāduo!
Prosa boltu vylnonīšu.
Man pošam muosas auga,
Vylnonīšu nosuotuojas.
174 [Kārsavas Ldz].

54538.

Tu, Juonīt, vystu zaglis,
Kam tu munu vystu zogi?
Es tev svīžu armylynu,
Tu nūskrēji par kilynu.
143 [Jāsmuižas D].

1. Es sacēju tev, staseiti:
Munu vystu nadzanoj!
Es tev svīžu ar mylynu,
Tu noskrēji par kilynu.
168 [Kalupes D].

54539.

Tu puisīti, lobs cilvāks,
Kom tu guoji miltu zogt?
As tev situ ar miliņu,
Tu nūskrēji par kiliņu.
559 [Rēzekne Rz apr.].

9) Budēļi atnes sekmes saimniecībā

33455.

Es pielēcu zirgstallim,
Dievs dev' bērus kumeliņus;
Es pielēcu govstallim,
Dievs dev' raibas raibelītes;
Es pielēcu aitstallim,
Dievs dev' mazus sprogainīšus;
Es pielēcu cūkstallim,
Strīpains, deglains midzīt' vilka;
Es pielēcu zosstallim,
Dievs dev' mazus klēgātājus.
216 [Ventspilī].

- 244 -

1. Es pielēcu cūku stalli,
Dievs dev' mazus strīpainīšus;
Es pielēcu avju stalli,
Dievs dev' mazus sprogainīšus.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

2. Kučā kaļadā!
Aitai pāris aveniņu;
Kučā kaļadā!
Kazai pāris kazlēniņu;
Kučā kaļadā!
Cūkai desmit sivēniņu;
Kučā kaļadā!
Pilli staļļi bēru zirgu;
Kučā kaļadā!
Pillas kūtis raibu govju.
301 [Paskavā(?)].

33456.

Esi laba, meitu māte,
Māci savas meitas labi,
Cel no rīta labi agri,
Lai iet lopu apraudzīt,
Vai ir jēri, vai kazlēni,
Vai mazie tprutulēni.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33457.

Ķekatā lēkatā!
Lēksim kāļu dārzīnā,
Lai aug kāļi, kāpostīni
Apaļām galvīnām,
Apaļām galvīnām,
Rūtainām lapīnām.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33458.

Ķekatas ielēca
Dūm' istabēju:
Dievs deva miglaiņu
Vasariņu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33459.

Ķikota ielēca
Kāpostu dārzā,
Noēda baltos
Kāpostiņus.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33460.

Lec, ķekata, kur lēkdams,
Lec kāpostu dārziņā,
Nomin visas sīkas nātres,
Lai aug balti kāpostiņi!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)], 216 [Ventspilī].

1. Ķiku Ķiku ķikuliņ,
Lec kāpostu dārziņā,
Min zālīti kājiņām,
Cel augšām kāpostiņu!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33461.

Meitiņām, māsiņām,
Lielu prieku pasacīju:
Divi laivas jēru nāca,
Trešā sīku kazlēniņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33462.

Parādi, tētīni,
Kur linu druva,
Lai var ķekatas
Zālīti izmīt:
Linīni druvā,
Zālīte ežā!
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Parādi, tēvīni
Kur linu zeme!
Zālīti izmīšu,
Linīnus iemīšu.
158 (Nīcā).

33463.

Puiši, sliņķi, negulat,
Eit', raugāti zirgu stalli:
Ķekatīnas ielaidušas
Stallī bērus kumelīnus.
Meitas, sliņķes, negulat,
Eit', raugāti aitu stalli:
Ķekatīnas ielaidušas
Stallī baltas avitīnas.
Sievas, sliņķes, negulat,
Eit', raugāti govju stalli:
Ķekatīnas ielaidušas
Stallī raibas raibulīnas.
158 (Nīcā).

33464.

Sasagrieza čigāniņi
Īstabiņas dibinā:
Sagriez, Dievs, rudzus miežus
Lielajā tīrumā!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 245 -

33465.

Saiminiece man prasīja,
Cik kazai kazlēniņu.
Vilki velni viņus zina,
Es gar kazām nepinos!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

1. Moderīte man vaicāja,
Kad būs kāzas kazlēniem.
Vilki zvēri viņus zina,
Es ar zvēriem nepinos!
Cilvēkiem gan zināju,
Kas meitām piederēja:
Kupli gurni piederēja
Pie ikkatras mātesmeitas.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33466.

Strump mani jēriņi,
Strump kazlēniņi,
Es pate strumpāju
Budēļu vakaru.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33466v1.

Spriņģu, mani jēriņi,
Spriņģu, kazuliņi!
Es pats spriņģoju
Pīrāgu vakarā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33467.

Tā bij māte, tai bij meitas,
Tā māk meitas audzināt:
No rītiņa agri cēla,
Lai iet lopus apraudzīt.
Govīm teļi, aitām jēri,
Cūkām mazi sivēniņi.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33468.

Tais mājās slinkas meitas,
Neiet lopus apraudzīt:
Kūtī mazi jēri brēca,
Laukā mazi kazlēniņi.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

33469.

Tik smīdra, tik gaŗa
Miezīšu vārpa!
Smīdrā vārpā
Brieduši graudi.
216 [Ventspilī].

54540.

Ai nama māmīna,
Rādi linu druvu!
Ķekatas sajāja
Zālīti mīdīt.
94 [Dunikas Lp].

1. Parādi, māmīna, ku' linu druva,
Lai var ķekatas zālīti mīt;
Lai auga linīni lins lina galā,
Audīsim skāteŗus skāteŗa
galā.
282 [Nīcas Lp].

54541.

Tēvainīti, budulīti,
Lec kāpostu dārziņā!
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā buduļa cepurīte.
112 [Ezeres Kld].

1. Lec, budēli, dārziņā,
Lai aug labi kāpostiņi;
Lai aug mani kāpostiņi
Kā budēļa cepurīte.
464 [Vānes Tk].

54542.

Ķekatā, ļekatā,
Lēksim kāļu dārziņā!
Lai aug kāļi, kāpostiņi
Rūtainām lapiņām.
94 [Dunikas Lp].

54543.

Ķekatā, ļekatā,
Lēksim kāļu dārziņā!
Pašai cūkai šūtas kurpes,
Suvēnīņiem zābaciņi.
94 [Dunikas Lp].

54544.

Cipu capu, cabulīti,
Palaid mani istabā!
Augs tev raibi dūrainīši
Uz aitiņu mugurām.
572 [Tukums Tk apr.].

54545.

Cibu čabu, bolūdeit,
Īlaid mani ustobā!
Es tev dūšu boltu vystu
Ar vysim cuoleišimi.
182 [Kaunatas Rz].

54546.

Cienā labi budulīšus
Ar sausiem ziriņiem,
Cik ziriņu buduļam,
Tik jēriņu aizgaldā.
572 [Tukums Tk apr.].

- 246 -

54547.

Kas dūs dasis, tam beus ceukas, taldaruo taldaruo
Kas nadūsi, tam nabeusi, taldaruo taldaruo!
Ni vīna okla sivēneņa, taldaruo taldaruo!
236 [Līvānu D].

54548.

Kuča, kuļada,
Laidiet mani istabā!
Pilna kūte raibu govju,
Stallis bēru kumeliņu.
Kuča, kuļada.
Kuča, kuļada,
Laidiet mani istabā!
Cūkai desmit sivēntiņu,
Aitai pāris aveniņu,
Kuča, kuļada.
Kuča kuļada,
Laidiet mani istabā!
Es nezagšu ne īlena, ne adatu,
Kuča, kuļada.
Kuča, kuļada,
Laidiet mani istabā!
Suseklīti, to es zagšu,
To manim vajag,
Kaimiņu bērniem
Pinkainas galvas,
Kuča, kuļada!
540 [Jelgava Jg apr.].

54549.

Kupāt kupāja
Auniņa villa,
Tā lai kupāja
Nama saimeniece.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54550.

Nebada ķekatas
Gaļas labad lēca,
Liniņu labad,
Baltu avitiņu;
Sieniņa labad,
Salda brandaviņa.
282 [Nīcas Lp].

1. ķekats nelēca
Gaļīnas labad;
Sierīna labada,
Salda brandavīna.
282 [Nīcas Lp].

54551.

Neguļat, slinkas mātes,
Eit raugāt cūku stalli!
Ķekatīnas ielaidušas
Stallī baltus sivēniņus.
282 [Nīcas Lp].

54552.

Ko tu guli, saimeniece,
Ej tak lopus apraudzīt:
Govīm teļi, aitām jēri,
Cūkām siventiņi.
520 [Zvārdes Kld].

54553.

Paklausiesa, mana māte,
Ko vēl teva ķekatiņas:
Stallī bērus kumeliņus,
Klētis pilnas miežu, rudzu.
282 [Nīcas Lp].

54554.

Sildi, pildi menskas kūti,
Lai aug jēri, kazulēni;
Lai aug jēri, kazulēni,
Lai aug sirmi kumelīni.
318 [Plāņu Vlk].

54555.

Še auga trusītis,
Še pupalkšķītis,
Še pats pļukšītis
Saderināts.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54556.

Trusuliti, reseliti,
Lec pa logu istabā!
Es jums došu ēst un dzert,
Tu man sirmus kumeliņus.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

54557.

Zaķi, miežus neēdat
Nāburga saimnieka tīrumā!
Tārpi, kāpostus negraužat
Nāburga saimnieces dārziņā!
192 [Kosas C].

- 247 -

10) Dažādas budēļu dziesmas

33470.

Ei mani smalkie
Lin' lindraciņi!
Aizmirsis, nevilku
Ķekatu vakaru.
Cit' gadu, cit' gadu,
Tad vilkšu deviņus.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33471.

Ai čigānu māmuliņa,
Tavus daiļus čigāniņus!
Puiši gaŗos zābakos,
Meitas zīda lakatos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Redz kur skaisti čigāniņi
Ziemassvētku vakarā;
Puiši, vīri zābakos,
Meitas, sievas pastalās.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

2. Še čigāni bagātāki
Par visiem čigāniem:
Jaunikungi zābakos,
Jumpraviņas kurpītēs.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33472.

Aiz ko man gribējās
Svētkos iet čigānos?
čigāns bija mans tētiņš,
čigāniete māmuliņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

33473.

Ar kauniņu vakar biju,
Ar kauniņu rītā būšu,
Bez kauniņa vien tik biju
Ziemassvētku vakarāi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33474.

Brisku brasku jaunikungi
Par tiem liepu zariņiem;
čibu čabu mamzelītes
Par tām liepu lapiņām.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33475.

Budēli, tēvaini,
Audzini bērnus!
Kad bērni izaugs,
Tad pašu pakārs.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33476.

Budēlim, tēvainim,
Izkrituse sēņu kule;
Jaunas meitas pacēlušas,
Ieliek pūra dibinā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33477.

Budēlīšu mātītēm
Ceļā tika radībiņas;
Uz akmiņa pirti kūra,
Strautā slotu sutināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. čigānam, nabagam,
Ceļā tika nelaimīte;
Uz cintiņas guni kūra,
Micē silda ūdentiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33478.

Dīv'aņč brauc'a por azaru,
Boltus ladus lauz'eidams;
Pec Dīv'eņa svuota Muora,
Līpa lopas kluosteidama.
414 [Krāslavas apkārtnē], 415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

33479.

Duido duido šo naksniņu,
Citu vairs neduidošu,
Citu vairs neduidošu
Jaunu puišu kažokāi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33480.

Es acis nerādu
Šo vakariņu,
Lai skauģis neredz
Manu augumiņu.
216 [Ventspilī].

33481.

Es no Rīgas budēlītis
Ar tām glāžu tupelēm;
Līdz iegāju, līdz saplīsa
Tupeles gabalu gabalos.
Ņem, māmiņa, saru slotu,
Slauki savu istabiņu!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Budēlītis es no Rīgas
Ar tiem glāžu zābakiem;
Dancot gāju, man saplīsa
Mani glāžu zābaciņi.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33482.

Es čigāna meita biju,
Jauna kunga līgaviņ';
Jauni kungi nepazine,
Ka čigāna meita bij'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

- 248 -

33483.

Es čigāna meita biju,
Kā jumprava vien staigāju:
Kurpes kājā, niedre rokā,
Galvā zīļu vainadziņš.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

1. čigāns bija mans tēvīnis,
čigānīte māmulīna,
Es čigāna meita biju,
Kā preilene vien staigāju,
Klumpas kājās, pīpe zobos,
Galvā salmu cepurīte.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

33484.

Es čigāna meita biju,
Kā jumprava vien staigāju.
čigāns sētā zirgus mija,
Es pa logu skatījos,
Es pa logu skatījos,
Lai čigānu nenokrāpj.
čigāns priežu prasītājs,
Es tā priežu vāķējiņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

33485.

Es čigāna meita biju,
čigāns bija mans vīriņš.
čigāns laukā zirgus mija,
Es pa logu skatījos.
Mij, vīriņi, labus zirgus,
Man braucamu kumeliņu,
Man braucamu kumelīnu,
Sev jājamu ērzelīti!
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

33486.

Es čigāna sieva biju,
Kā jumprava vien staigāju,
Kurpes kājā, niedre rokā,
Sēd' galdiņa galiņā.
Pa lodziņu raudzījos,
Kur vīriņi zirgiem mija.
Mans vīriņis labs vīriņis,
Tas mācēja zirgiem mīt,
Tas iemija lielus zirgus,
Jēme lielus piedaviņus:
Zirņu sieku, pupu sieku,
Kaņepīšu pasijāni.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33487.

Es pa logu skatījos,
Redz', kur mana čube nāk:
Kurpes kājās, niedre rokā,
Sarkans zīdes nēzdodziņš.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33488.

Igaunītis mans vīriņš,
Es igauņa līgaviņa;
Igauns mani izmācīja
Kuratāt, peratāt.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

33489.

Jūs, ļautiņi, nezināt,
No kurienes budēlīši:
No Rīgas nākuši
Namnieka dēli.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Saiminiece man vaicāja,
No kurienes budēlīši:
No Rīgas, no Rīgas
Kazāku dēli
Dzīparu pītām
Pātadziņām.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33490.

Kad es biju jauna meita,
Es dažādi lepojos:
Es pašuvu tādu jaku,
Piecas ļipas pakaļā.
Cik es gāju baznīcā,
To es vilku mugurā;
Visi Rīgas jaunikungi
Uz manim lūkojās.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

33491.

Ķekatā ļekatā!
Melni krekli mugurā.
Kā būs mumis, nabagiem,
Lielasdienas sagaidīt!
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33492.

Ķekatnieki, mani bērni,
Kur jūs visi saiesiet?
Pie madītes, malējiņas,
Pie jurģīša, arājiņa.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

33493.

Ķekatu tēvam
Tērauda bikses,
Ķekatu māmīnai
Vaŗa lindracīns.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 249 -

33494.

Kur to teci, doru pele?
Kolidū kolidū!
- Tek' uz zārdu zirņus ēst.
Kolidū kolidū!
Ka tev' tur nenosita? K. k.!
-Es iebēgu aliņā. K. k.!
Kā tu tur nenosali? K. k.!
-Sasakūru kaula guni. K. k.!
Kā tu tur nesadegi? K. k.!
-Sasapraužu adatās. K. k.!
Kā tev tas nesāpēja? K. k.!
-Sasmērēju vecu sviestu. K. k.!
Kur tu jēmi vecu sviestu? K. k.!
-Vecasmātes tīnītē. K. k.!
Kur tā jēme, vecamāte? K. k.!
-Raibas govs cicītī. K. k.!
Kur tā jēme, raiba govs? K. k.!
-Zaļas zāles galiņā. K. k.!
Kur palika zaļa zāle? K. k.!
-To noēda Dieva zirgi. K. k.!
Kur palika Dieva zirgi? K. k.!
-Tos aizjāja Dieva dēli. K. k.!
Kur palika Dieva dēli? K. k.!
-Tie uzkāpa debesīs. K. k.!
Tie uzkāpa debesīs
Pa sudraba trepītēm.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kur tu teci, moza pel'a? Koladu koladu!
- Da orūda zērņu zogtu.
Kai ti tevi nasagiva?
- Es ībāgu al'eņā.
Kai tu tī nanūsoli?
- Sasakiuru kaula guni.
Kai tu tī nasadagi?
- Sasaspraužu odotuos.
Kai tev asnis natecēja?
- Sasasīžu vacu svīkstu.
Kur tu jēmi vacu svīkstu?
- Vacuosmuotis pyureņā.
Kur tei jēme, vacuomuote?
- Raibas gūvis ciceitī.
Kur tei jēme, raiba gūvs?
- Zaļis zuol'es gal'eņā.
Kur palyka zaļa zuol'a?
- Dīva vērši nūāduši.
Kur palyka Dīva vērši?
- Dīva dāli [kolpi] nūdzynuši.
Kur palyka Dīva dāli [kolpi]?
- Uz kal'neņa pili taisa.
Kur palyka tei pileite?
- Zyluom gunim sadaguse.
Kur palyka tuos pl'ēnteņis?
- Dīva vystas izkosušas.
Kur palyka Dīva vystas?
- Līpeņā salākušas.
Kur palyka tei līpeņa?
- Dīva dāli nūcārtuši,
Dīva dāli nūcārtuši
Ar osīm zūbinīm.
Kur palyka tuos skaideņas?
- Jiureņuos salakstēja.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

2. Kur tecēsi, tu pelīte? līgo!
- Es tecēšu meža ceļu. līgo!
Kā tev' koki nenosita?
- Es palīdu pasaknē.
Ko tu ēdi pasaknē?
- Zaļas egles pumpurīšus.
Vai tev vēdars nesāpēja?
- Sasmērēju saldu kreimu.
Kur tu ņēmi saldu kreimu?
- Tur atdzina sveši gani,
Tur atdzina sveši gani,
Es izslaucu raibulīti.
(=Ik rindas galā piedzied: Līgo!)
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

3. Kur tu teci, sila pele? rutadi rutadi!
- Uz siliņu galdu šķelt. rutadi rutadi!
Nosis tevi lieli koki.
- Es pabēgšu zem eglītes.
Ko tu ēsi zem eglītes?
- Zaļas egles čiekuriņus.
Sāpēs tavs vēdariņš.
- Es smērēšu vasku sviestu.
Kur tu ņemsi vasku sviestu?
- Mīļas Māras kambarī.
Kur to ņēma mīļa Māra?
- Raibas govs cicīšos.
Kur to ņēma raiba govs?
- Rīta zāles rasiņāi.
Kur ta ņēma rīta rasa?
- No debeša lietiņš lija.
Kur ta ņēma debess lietu?
- No ezera riksna [=varavīksne] dzēra.
Kur ta ņēma ezeriņš?
- No avota iztecēja.
(=Ik rindiņas galā piedzied: Rutadi rutadi!)
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 250 -

4. Kur tecēsi, tu pelīte? Līgo līgo!
- Teku pirti kurinātu. Līgo līgo!
- Teku pirti kurinātu. Līgo līgo!
Kā tu dūmos nenoslāpi?
- Es palīdu pa zemīti.
Ko tu ēdi pa zemīti?
- Sīkus olu akmentiņus.
Kā tev sirdi nenospieda?
- Es uzdzēru saldu pienu.
Kur dabūji saldu pienu?
- Svētas Māras laidarā,
Svētas Māras laidarā,
Raibas goves pupiņā.
(=Ik rindiņas galā: Līgo līgo!)
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

5. Kur tu teci, rudzu pele? Līgo līgo!
Pirtē teku pirti kurt. Līgo līgo!
Kā tu dūmos nenoslāpi?
- Patecēju palāvē.
Ko tu ēdi, ko tu dzēri?
- Skujas ēdu, dūņas dzēru.
Kā tev muti nebakstīja?
- Apsvaidīju ar sviestiņu.
Kur tu ņēmi to sviestiņu?
- Vecasmātes podiņā.
Kur tā vecamāte ņēma?
Raibas goves pupiņos.
Kur tā raiba gove ņēma?
- Zaļas zāles rasiņā,
Zaļas zāles rasiņā,
Baltābola kalniņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33495.

Mazi mazi čigāniņi,
Bet jo daiļi kumeliņi.
Ja tev tīk, saimeniek,
Mij ar mani kumeļiem!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33496.

Nedod Dievs tādu dienu,
Kādas dienas čigānam:
Tumsa nakts, suņi rej,
Desu kule mugurā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

33497.

Nedod Dievs tādu dienu,
Kādas dienas čigāniem:
Citā vietā suņi rēja,
Cits ar skruķi pavadīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33498.

Žīdīns savu žīdenīti
Uz muldīnu vizināja.
Ak tu muļķis žīdelītis,
Nemāk ratus pataisīt!
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33499.

Šķil uguni, pūt uguni,
Nava goda istabā:
Blusa dīda circenīti,
Pie cekula turēdama.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33500.

Šovakar šovakar
Mūs' kalpam kāzas.
Suns vāra mencīti,
Kaķis klāja galdu;
Tie blusi, tie prūši,
Tie panāksnieki,
Dancedami izlēca
Pa logu laukē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33501.

Sieviņ mana grabažiņa,
Kam tu muti neturēji?
Es tev' būtu uzturējis
Ar zagšanu, melošanu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33502.

Seskis dara alutiņu,
Caur zemīti dūmi kūp.
Kas kait seskam nebrūvēt,
Pašam mieži, pašam rudzi!
Kamēr seskis raugu gāja,
Tamēr Līze izmaisīja.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33503.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?
Ķēkatnieki grabināja,
Pīrādziņu meklēdami.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 251 -

33504.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?
čigāns skalus grabināja,
čigānietes meklēdams.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33505.

Tā vien mēs dzīvojam,
Kā tai kūķu vakarā:
Labus zirgus barojam,
Muižas meitas precējam.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Tā vien mēs dzīvojam
Ataudziņas maliņā:
Sirmus zirgus audzējam,
Jaunas meitas precējam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33506.

Tas bij traks cilvēciņš,
Kas čigāna meitu ņēma:
čigān' meita iejukusi
Gardi ēst, gardi dzērt.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33507.

Tēviņam spica bārda,
Tieva gaŗa cepurīte;
Māmiņai smiekli nāca,
Uz tēviņu raugoties.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Žīdiņam melna bārzda,
Skaista cauņu cepurīte;
Žīdienei smiekli nāca,
Uz tā žīda skatoties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33508.

Tēviņu tēviņu,
Īlanu īlanu!
Pastala pārplīsa,
Par sētu lēkdam.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33509.

Tēvs man bija igaunīts,
Māte mana čigāniete;
Es meitiņa kā liepiņa,
Man deviņi brūtgāniņi.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

33510.

Tēvu, manu vecu tēvu
Sila zaķis nobadīja;
Es būt' gauži noraudājis,
Aiz smiekliem(i) nevarēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 71 [Drustos (Drustu pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aija manu vecu tēvu,
Sila zaķis nobadīja;
Es gribēju glābti ieti,
Aiz smiekliem(i) nevarēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Manu mīļu brūtgāniņu
Sila zaķis nobadīja;
Es būt' gauži raudājuse,
Aiz smiekliem nevarēju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Zaķīts manu tēvu spēra
Ar pakaļas kājiņām;
Es gribēju glābti iet, -
Smiekli nāca, nevarēju.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

4. Sila zaķis nobadīja
Manu lielu vīramāti;
Es būt' skrējis, es būt glābis, -
Aiz smiekliem nevarēju.
280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)].

33511.

čigānam daudz bērniņu,
Pilni kārkli šūpolīšu;
Citu bērnu suņi rēja,
Citu zaķi spīdzināja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33512.

čigānam laba dzīve,
Kas čigāna kumeļam?
Kumeļš kārti klaudzināja
Vakarēju sējumiņu.
121 [Gulbenē (Md)].

33513.

čigānam, nabagam,
Nelaimīte notikuse:
Vilks apēdis aunelīti
Ar visiem radziņiem.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33514.

čigānam pieci dēli,
Visi pieci postā gāja:
Div' noslīka, div' aizbēga,
Viens Rīgā cietumā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 252 -

33515.

čigānam skaista sieva
Kā skaistaja mamzelīte:
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans zīžu šņudaudziņš.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

33516.

čigānam skaista sieva
Tā kā viena mamzelīte:
Kurpes kājā, gredzens pirkstā,
Sēd žagaru būrītī.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33517.

čigāni čigāni,
Pa vienas vietas,
Lai krūma žagarus [žagari?]
Neplucināja.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33518.

čigāniņi, mani bērni,
Kur šo nakti gulēsim?
Cits priedē, cits eglē,
Cits celiņa maliņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. čigāniņi, pagāniņi,
Kur šonakt gulējāt?
Cits priedē, cits eglē,
Cits bunduļu krodziņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Ūjā manu jaunkundziņu,
Kur gulēji viņunakt'?
Vai zem priedes, vai zem egles,
Vai pie kādas mātes meitas?
1253 [Kroņa laicenē].

33519.

čigāniņu māmiņai
Dzērves kliedz vēderā;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur paknāba caurumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33520.

čiguon'eica Dīva lyudz'e,
Lai dūd meitys kuortys m'est;
Kur' atnas šņaba kvartu,
Tai izmat lobu kuortu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

33521.

čyguonūs laizdamīs,
Uodys lamžys apsavylku;
Suņi lamžys apāduši,
Pūgys vīn pamatuši.
422 [Līvānu pag. D].

33522.

čigāns bija mans tēviņis,
čigāniete māmuļīte;
čigāns mane maizi deve,
čigānīte kāpostiņus.
165 [Embūtē (Embūtes pag. Lp)].

33523.

čigāns brauca labu zirgu,
Pa pasauli staigādams;
I es būtu labu braucis,
Kad varētu nopelnīt.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33524.

čigāns kāpe uz čigāna,
Gribēj' Rīgu ieraudzīt.
Lai vēl kāptu otrutik,
Tādēļ Rīgas neredzēs!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

33525.

čigāns mani iemācīja
Savu lētu amatiņu:
Zirgus zagt, ļaudis krāpt,
Pa krūmiem jērus ķert.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. čigāns mani iemācija
Divi darbi, amatiņi:
Pa mārkiem linus zagt,
Pa krūmiem jērus ķert.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. čigāns mani iemācīja
Mazu mazu amatiņu:
Zirgus zagt, ļaudis krāpt,
Jaunas meitas krūmos vest.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

33526.

čigains mans tēvs bija,
Es čigaina meita biju;
čigains vāra jēra gaļu,
Man tā zupe nesmeķēj'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33527.

čigāns manis tēvis bija,
Igauniete māmuliņa;
Es meitiņa kā jumprava
Vaskajiemi matiņiem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 253 -

1. Tēvs man bija igaunīts,
Māte bija čigāniete;
Es, dēliņš, kākundziņš
Sarkaniem matiņiem.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

33528.

čigāns mans tēvis bija,
čigānīca māmuliņa;
Es meitiņa jumpraviņa,
Dēļu virsu staigātāja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33529.

čigāns manis tēvis bija,
čigāniete māmuliņa;
Es meitiņa jumpraviņa,
Kunga dēla līgaviņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Tēvs man bija igaunītis,
Māte čista čigāniete,
Es meitiņa mamzelīte,
Man vajaga jaunkundziņa;
Man vajaga jaunkundziņa,
Jaunkundziņa kambarīša;
Jaunkundziņa kambarīša,
Jaunkundziņa spilvenīša;
Jaunkundziņa spilvenīša,
Jaunkundziņa klātgulēt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

33530.

čigāns mans tēvis bija,
čigāniete māmaļiņa;
Es meitiņa kā rozīte,
Kā Vāczemes magonīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33531.

čigāns mans tēvis bija,
čigāniete māmuliņa;
čigāns mani padomāja,
Pa pasauli klejodams.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33532.

čigāns savu čigānieti
Ar džendžalu džendžalāja;
Žīdiņš savu žīdietīti
Ar muldiņu vizināja.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Žīdiņš savu žīdenīti
Uz muldiņas vizināja;
Zigāns(?) savu māmulīti
Ar kārbaču džindžalāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Žīdiņš savu žīdenīti
Uz muldiņu vizināja;
čigāns savu čigānieti
Ar dandalu dandaloja;
Vāciets savu gaspažiņu
Ar ābolu kaitināja;
Nabags savu nabadzīti
Ar maizītes garoziņu.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

33533.

čigāns savu čigānieti
Ar džendžalu karbačoja,
Kam tā agri nesacēle,
Kam kulīšu nelāpīja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33534.

čigāns savu čigānieti
Pa kārkliem plūderēja;
Tā sacīja dīdīdams:
Pelni naudu, pelni maizi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33535.

čigān' tēvs, čigān' tēvs,
Saskait' savus čigāniņus!
- Še ir visi čigāniņi,
Buļļaraga vien nevaid.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33536.

čigi čigi čigāniņi,
Vienu vietu, vienu vietu!
Lai tie citi čigāniņi
Kā zirnāji staipījās,
Kā zirnāji staipījās,
Kā pupāji kaisījās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33537.

Vienami tēvami
Deviņi dēli,
Tie visi deviņi
Amatinieki:
Trīs sita bungas,
Trīs stebulēja,
Trīs vilka tīkliņu
Gar jūras malu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33538.

Vecais čigāns zirgu mija,
Es pa logu skatījos:
Viņš iemija stīvu zirgu,
Ņēm' sudraba piedaviņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 254 -

33539.

Vecajam budēlim
Dzelzu stīpa gar vēderu;
Kad tā stīpa pušu trūks,
Izbirs mazi budēlīši.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Vecajam budēlim
Liela skāde notikuse:
Pārsprāguse dzelzu stīpa,
Izbiruši budēlīši.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Vecajam budēlim
Lietu kule izkrituse;
Skārdu Grieta pacēluse,
Tā bez maksas neatdeva.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

33540.

Vīze gāja ar pastalu
Pa celiņu rādamies:
Ko tā vīze norakstīja,
To pastala līdzināja.
216 [Ventspilī].

1. Vīzīte rājās
Ar pastaliņu:
Kam gāji celiņu
Nerakstīdama!
224 [Kabilē (Kld)].

33541.

Viņās mājās to vien teica:
Tais mājās suņu nav.
Tais mājas ļauni suņi,
Iekož man papēdī.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

33542.

Visu gadu gulēju
Paseknī;
Nu mans vakars,
Nu līdu laukā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

54558.

Budēlim, tēvainim,
Liela skāde notikusi:
Pa krūmiem staigājot,
Naudas kule izkritusi.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

54559.

Budelīts, nabadziņš,
Tek pa ceļu spudēdams,
Satiek Ķiļķēnu :
Kur tu iesi?
Uz pirmo muižu.
125 [Grenču Tk].

54560.

čigānam, tatāram,
Pelnītam garoziņa;
Citu vietu suņi rēja,
Citu skruķi pavadīja.
72 [Cesvaines Md].

54561.

čigānam sieva zuda,
Visu nakti staigājot.
Rītā agri atraduši:
Tiltiņā iekritusi.
560 [Rīga ].

54562.

čigāniete donco,
Kuleites krotās;
Atpakaļ skotās,
Kā tās labi krotās.
236 [Līvānu D].

54563.

čigāniņi čigāniņi,
Vienu vietu, vienu vietu!
Kur skādīte lēkusies,
Pasasauca čigāniņus.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54564.

čigāniņi čigāniņi,
Vienu vietu, vienu vietu!
Še ir daudz jaunu kungu,
Ka jums kādas nenozog.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

54565.

čigāniņi, poganiņi,
Kur jūs nakti gulāsiet?
Cits kūtī, cits klātī,
Cits siltā ustabā.
377 [Sāvienas Md].

54566.

Cyts prīdē, cyts eglē, taldarū
taldarū!
Cyts celeņa maleņai; taldarū taldarū!
Kurs celeņa maleņai, taldarū taldarū!
Beus vylkami kumeuseņš, taldarū taldarū!
236 [Līvānu D].

- 255 -

54567.

čigāns manis tēvis bija,
čigāniete māmuliņ',
Ē illili, ī dadā,
Daka dallā dallalā!
čigāns mani pataisīja,
Pa pasauli staigādams.
Es čigāna meita biju,
Pa istabu vien staigāju;
Pa istabu vien staigāju,
Pa lodziņu skatījos,
Pa lodziņu skatījos;
Kā čigāni zirgus mij:
Iemij klibus, iemij aklus,
Pieņem zeltu piedevām.
čigāns man i maizi deva,
čigāniete kāpostiņ',
Lai tā maize, kur tā maize,
Kur tie gardi kāpostiņ',
Kur tie gardi kāpostiņ',
Jēra ciskā sutināt'.
560 [Rīga ].

1. čygans munsi tāvys beja,
čyganīte muomuleņa.
čygans mani iztaisēja,
Pa pasauli braukuodams;
Pa pasauli braukuodams,
Nu vacomi lupotom.
437 [Tomes Rg].

2. čigāns mans tēvs bija,
čigāniete māmuliņa.
čigāns mani iztaisīja
No kažoka lacaniem;
Pa pasauli braukādams,
Maizes rikas lasīdams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

54568.

čigāns bija mans tēviņis,
čigāniete māmuļīte.
Kad čigāni zirgus mija,
Es pa logu skatījos;
Es pa logu skatījos,
Lai čigānus nenokrāpj.
197 [Krotes Lp].

54569.

čigāns mans tēvs bija,
čigānīca māmuļiņa,
Mes čigāna bērni bijām
Kā kundziņi zābakos.
198 [Krustpils D].

54570.

čigāns mani iemācīja
Lētajāji amatā:
Krogū dzerti, zirgus mīti,
Meitas vesti krūmiņosi.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

54571.

čygons cylvāk' iztaisīja
Nu kažuka lupotom,
(= Piedz: Trom trādrī, trom trādrī,)
(= Piedz: nu kažuka lupatom!)
Zyrgim meit, kēves plēst,
Vacus vačus kryumūs vest,
(= Piedz: Trom trādrī, trom trādrī,)
(= Piedz: vacus vačus krymūs vest!)
578 [Viesīte Jk apr.].

54572.

Es čigāna meita biju,
Kā jumprova vien staigāju.
čigāns mans tēvs bija,
čigānīca māmulīna;
Es meitī(na), jumprovīna,
Ogles ēdu, naud(u) spļāvu.
605 [Skolas].

54573.

Es, čigāna līgaviņa,
Kā jumprava vien staigāju;
Kurpes kājā, gredzens rokā,
Adīt' jaka mugurā.
213 [Lazdonas Md].

54574.

čigons bārnu iztaisēja
Nu vysaidim kuciņim.
Trad jemšu, trad jemšu,
Trad jemšu līgaviņu!
Ūša rūkas, bārza kuojas,
Buka kūka puponiņa,
Trad jemšu, trad jemšu,
Trad jemšu līgaviņu.
168 [Kalupes D].

54575.

čigāns gāja par pasauli,
Krēslu nesa mugurā;
Kuŗā ciemā ieiedams,
Atsasēdas krēsliņā.
213 [Lazdonas Md].

54576.

čigāns mani aicināja
Sava bērna godībās.
Mana paša jēra kāja
Pie čigāna gunskuriņa.
72 [Cesvaines Md].

- 256 -

54577.

čigān' māte bažījās,
Ka mēs mazi čigāniņi.
Lai bij mazi, bet diženi,
Visiem stalti kumeliņi.
545 [Krustpils D apr.].

54578.

Es atguoju, kaļadneica, kaļaduo kaļaduo!
Mani pīstā sādynova, kaļaduo
kaļaduo!
Oi Dīven, raksni gurni, kaļaduo kaļaduo!
Navarēju apsagrīzt, kaļaduo kaļaduo!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

54579.

Es neietu čigāņos,
Ka māmiņa negājusi;
Es neviltu saimeniču,
Ka māmiņa nevīlusi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54580.

Govs nospēra vellu
Pašā budēļu vakarā,
Kur mēs ņemsim dunčus,
Ko to vellu dīrāt?
Iesim mēs uz Rīgu
Uz tām Krievu rinkām,
Tur mēs pirksim dunčus,
Ko tos vellus dīrāt.
595 [Tukuma apr.].

54581.

Jūs, meitiņas, nezināt,
Kāda muiža budulim:
Budulim zelta muiža
Ar sudraba skursteņiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54582.

Jūs neviens nezināt,
Kādas dienas budulim:
Slapjas kājas, mikla piere,
Sīksprogainis kažociņš.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54583.

Klibī, klibī, kumeliņi,
Tibī, tibī, man gailīti;
Patipdamis, paklībdamis
No kalniņa lejiņā.
141 [Ivandes Kld].

545831.

Kur duršu, tur duršu,
Ķekatu vakaru;
Ja nav kur durt,
Dur krāsnes podā!
282 [Nīcas Lp].

54584.

Kur tu teci, tu pelīte?
Es tecēšu pirti kurt.
Vai tev dūmi nekūpēs?
Es līdīšu caur zemīti.
Ko tu ēdi caur zemīti?
Sīkus mazus kukainīšus.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Kur, pelit, tu tece? līgo līgo!
Pierte tek malk nest, līgo līgo!
Kā dūmos nenoslāp?
Palāve patece.
Ko tu eid, ko to dzeir?
Skujs eid, duņs dzeir.
Kā mute nadūras?
Ar sviestiņ apsvaide.
Kur tu, pel, sviest jēm?
Vecs māts spanite.
Kur tā veca māt jēm?
Raibes govs titiņas.
Kur tā raibe gov jēm?
Zaļas zāls galiņe.
Kur tā zaļe zāl jēm?
No rītiņ rasiņe.
Kur tā rītras jēm?
No Dieviņ tapine.
445 [Ugāles Vp].

2. Kur tu teci, tu pelīte? rietū rietū!
Tek' uz mežu dēļus plēst, rietū!
Vai tev dēlis nenosita? rietū rietū!
Es palīduzem eglītes, rietū!
Ko tu ēdi apakš egles?
Priedes, egles pumpuriņus.
Vai tev vēders nesāpēja?
Es padūru ar adatu.
Vai tev pūžņi netecēja?
Zaļu sviestu apsmērēju.
Kur tu ņēmi zaļu sviestu?
Vecas mātes budulī.
Kur tad ņēma veca māte?
Jaunas toles radziņā.
Kur tad ņēma jauna tole?
Viss bij Dieva devumiņš.
14 [Alsviķa Vlk].

- 257 -

3. Kur tu skrēji, maz' pelīte?
Rigdai rīdi rallallā,
Mm:. mm:. dididik,
Rigdai rīdi rallallā!
Vai tad runci nesatiki?
Kā ta šo nu nesatiku.
Kur tad tu nu paslēpies?
Veca koka pasaknē.
Ko ta tu tur grauzi?
Saknes grauzu, skanes grauzu.
Vai t' tev vēders nesāpēja?
Kā ta šis nu nesāpēja.
Ar ko ta tu sasmērēji?
Saldu sviestu, saldu sviestu.
Kur tu ņēmi saldu sviestu?
Vecas mātes budžulē.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

4. Kur tu skrīni, durna pele?
Kaļadū kaļadu!
Da žegiņam zierņuzogtu,
Kaļadū kaļadu!
Kai tev tī nanūsyta?
Es ībāgu aliņā.
Kai tu tī nasasoli?
Sasakyuru skala guni.
Kai tu tī nasadagi?
Apsaspraužu ar odotas.
Kai tevi tī nasabadē?
Apsvīžu ar svīstiņi.
Kur tu jēmi tū svīstiņi?
Vecas muotes teinītē?
Es pagraužu dybynu
Vecas muotes teineitei.
Svīstiņi pajēmusi,
Aižbāgu es aļiņā.
Kur tū jieme, vacuo muote?
Nu sorkonuos roguleitis.
Kur tei jieme sorkonuo rogūleite?
Zaļis zuolis pīādūse,
Olūtiņā pīdzāruse,
Iz mauriņa pagulējus.
Vaca muote pīslaukuse,
Svīstiņi sanejusi,
Teinītē īlykuse.
194 [Krāslavas D].

5. Kaļadu kaļadu,
Tec, pelīte, zierņu zogtu, kaļadu
kaļadu!
Atnes maņ pīzaguse, kaļadu kaļadu!
Vīnu pupu, ūtru zierņu, kaļadu
kaļadu!
Trešu seika sudrabiņa, kaļadu kaļadu!
Kai tevi tī nasagiva? kaļadu kaļadu!
Es ībāgu aliņā, kaļadu
kaļadu!
Kai tu tī nasasoli? kaļadu kaļadu!
Es izamazuoju ar vacū svīstu, kaļadu,
kaļadu!
Kur tu jēmi vacu svīstu, kaļadu
kaļadu!
Vacuos muotes teinītē, kaļadu kaļadu!
Kur tei jēmja vacuo muote? kaļadu kaļadu!
Raibas gūves zaļuos zuoles pīaduse,
kaļadu, ka
Kur tei jēmes zaļa zuole? kaļadu
kaļadu!
Smolki leiti pīlejuši, kaļadu kaļadu!
Kur palyka smolki leiti? kaļadu kaļadu!
Satecēja upītēs, kaļadu kaļadu!
Kur palyka tuos upītes? kaļadu kaļadu!
Dīva vērši izdzāruši, kaļadu
kaļadu!
Uz Dīviņi nūguojuši, kaļadu
kaļadu!
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

6. Ej, pelīte, zierņu zogtu, kaļāduo
kaļāduo!
Atnes maņi pīzogusja, kaļāduo
kaļāduo!
Vīnu pupu, ūtru zierņu, kaļāduo
kaļāduo!
Trešu seikas labeibeņas, kaļāduo kaļāduo!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

7. Tec, peleite, zierņa zogtu kaļaduo
kaļaduo!
Atnas man i pīzoguša, kaļaduo kaļaduo!
I pupjaņu, i zierneišu, kaļaduo kaļaduo!
I cyucjaņis smjacjareiti, kaļaduo kaļaduo!
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

- 258 -

8. Ej, peleite, zierņu zogtu,
Atnes man, pīzoguse!
Tu pīzogi, es apēžu,
Tevis sauce zierņu zagle.
559 [Rēzekne Rz apr.].

54585.

Kur tecēsi, dūra pele,
Smilkstātomi [Smilkatinomi?] acteņom,
Voi tu munas myuža dzeives
Smilkstīnī apraudzei?
605 [Skolas].

54586.

Ķekatā ļekatā,
Stallī bērs kumeliņš!
Nākat, bērni, skatāties,
Kā šie divi mīlējās!
282 [Nīcas Lp].

54587.

Ķekatām nevajag
Ugunis šķilt,
Ķekatas pašas sev
Ugunis šķiļ.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. ķekatām nevaig
Šķiltavas rādīt,
Viņām pašām
Ugunis līdz.
282 [Nīcas Lp].

54588.

Ķekatu tēviņam
Trīs labas lietas:
Pīpīte, kulīte,
Tabāka maciņš.
282 [Nīcas Lp].

54589.

Lai brauc viesi, kur braukdami,
Sila krogū nakti guļ:
Sila krogū tīra maize,
Sudraboti galda stūŗ(i). Bū!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54590.

Muns buoleņs tai sacēja:
Kaļeduo kaļeduo!
Miužam lopsis naredzēt, kaļeduo!
487 [Vietalvas Md].

54591.

Mammiņ mīļā, nebaidies,
Kad es drusku iedzēries!
Jā tev nava sīkas naudas,
Ieber pelnus kulītē.
72 [Cesvaines Md].

54592.

Maza pulka čigāniņi,
Bet (ir) daiļi čigāniņi:
Ar zobenu vārtus vēra,
Stāvu dīda kumeliņu.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

54593.

Mēs bijām čigāni,
Mēs krūmos dzīvojām;
Mēs krūmos dzīvojām,
Mēs zirgus mainījām:
Klibus uz veseliem,
Stulbus uz redzīgiem.
427 [Tadaiķu Lp].

54594.

Skali čab, skali čab,
Kas tos skalus čabināja?
Saimeniece čabināja,
Atslēdziņas meklēdama.
Atslēgas vadzī,
Kriņģeles klētī.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

54595.

Skali brikš, skali brikš,
Kas tos skalus brikšķināja?
čigāns meklē čigānieti,
Tas tos skalus brikšķināja.
72 [Cesvaines Md].

54596.

čigāns skalus grabināja,
čigānietes meklēdams.
Skali vien nograbēja,
čigāniete atradās.
560 [Rīga ].

54597.

Pele gāja zirņu zagt, kaļaduo!
Ziemassvētku vakarā; kaļaduo kaļaduo!
Piezagusi zirņu cibu, kaļaduo kaļaduo!
Ēd par visu svētku dienu, kaļaduo!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 259 -

54598.

Tŗancja mani čiguons
Ap ustobeņu,
Trankdams ītŗancja
Ruociņu dūbī.
Taidi dāli, daidys mjaitineitis
Kai ruocineiši!
466 [Vārkavas D].

54599.

Velns kur rāva uradņiku,
Man' ierāva zirnājos,
Kāda dzīve zirnājos?
Sāl' ar maizi es ieēdu;
Sāl' ar maizi es ieēdu,
Ūdentiņu padzēros.
198 [Krustpils D].

11) Budēļus raida projām; budēļi pateicas par pacienājumu un aiziet

33543.

Eit' projām, budēlīši,
Negaidāt kruķējam!
- Tais mājās tādi puiši,
Nemāk kruķi uztaisīt.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33544.

Eit' mazie čigāniņi,
Barojiet kumeliņus,
Ka varam rītā braukt
Uz citiem čigāniem!
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33545.

Es ārā neiziešu,
Ka es skādes nedarīšu:
Apgriezīšu gailim kaklu,
Saplēsīšu dzirnutiņas.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33546.

Nu ar Dievu, nu ar Dievu,
Šī vakara saiminiece!
Rītu būs jauna diena,
Būs mums jauna saiminiece.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33547.

Paldiesu, māmiņa,
Par jūsu godiņu!
Gan deva ēsti,
Gan deva dzerti,
Nēzdogu nedeva
Mutīti slaucīt.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33548.

Paldiesu, māmiņ,
Par jūsu god'!
Citgad vēl atnākšu
Tai sētiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33549.

Paldies saku māmiņai,
Tā man' labi pamieloja,
Tā man deva cūkas gaļas,
Salda alus nodzerties.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33550.

Tā bij laba namamāte,
Tā man' labi pamieloja,
Deva ēst, deva dzert,
Deva saldu brandaviņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33551.

Tā bij laba saiminiece,
Tā man' labi pacienāja:
Saēdos cūkas gaļas
Ar tērauda gapelēm,
Sastrēbos sēņu putras
Ar sudraba kaŗotēm.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33552.

Dievsungan dievsungan
Laba vīra sētiņā,
I gailītis iztecēja
Medainām kājiņām.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Kas kaitēja nedzīvot
Bajāriņa sētiņā?
Ir gailītis iztecēja
Medaiņāmi kājiņām.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

2. No sētiņas es pazinu,
Kur bagāti saimenieki:
Melns gailītis iztecēja
Medaiņām kājiņām.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

33553.

čigu čigu zaķīts lēca
No krūmiņa krūmīnā;
Tā čigava čigāniņi
No ciemiņa ciemiņā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

- 260 -

335531.

Lustīgs tēvs, māmuliņa:
Es noķēru cielaviņu,
Es noķēru cielaviņu
Siena vāla galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

54600.

Iesim ārā, budēlīši,
Negaidīsim kruķējam;
Šais mājās navlaba kruķa,
Kas mūs var izkruķēt.
133 [Īles Jg].

54601.

Iesim projām, budēlīši,
Ko mēs te darīsimi?
Te nebija lāga puišu,
Nemāk kruķu uztaisīt.
520 [Zvārdes Kld].

54602.

Kad es būtu to zinājsi,
Kad te tāda laba vieta,
Es būt' vīru līdzņēmusi
Ar visiem bērniņiem.
282 [Nīcas Lp].

1. Ka mēs būtu zinājušas,
Ka te tāda laba vieta;
Ka te tāda laba vieta,
Ka te dos brandavīnu;
Mēs būt' vīrus līdzjēmušas
A visiem bērnīniem.
282 [Nīcas Lp].

54603.

Kājiņas kājiņas,
Zēte zēte!
Zēte kāposti
A kazas pienu.
200 [Kuldīgas Kld].

54604.

Laba zeme, labi ļaudis,
Labi mani mitināja:
Sēņu zupu stribināja
Ar sidraba kaŗotēm.
Lai tā zupa, kur tā zupa,
Kur tās daiļās kaŗotītes!
94 [Dunikas Lp].

54605.

Lai aug vepŗi kā tie lāči,
Kas mums deva gaļu ēst;
Lai tam sprāga kaķi, suņi,
Kas ar siļķi pamieloj'.
560 [Rīga ], 572 [Tukums Tk apr.].

54606.

Projām iešu nepalikšu,
Še nav mani rudzi sēti;
Še nav mani rudzi sēti,
Še nav manis arājiņis.
282 [Nīcas Lp].

54607.

Skaiški jauki pagūļuoju
Mozajā cīmeņā:
Skaiški jauki pījam mani,
Pījam munu kumeliņu;
Pošam devja ēsti, dzjārt,
Kumeļami auzu sili.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54608.

Skaišķi mani pamieloja
Mazajā ciemiņā;
Nogājuse sētiņā.
Pasacīšu māmiņai.
373 [Sarkaņu Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu