SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

4. Jāņi

a) Rīkojas un pošas Jāņu vakaram

1) Dara alu, cep raušus, sien sieru

32306.

Ei Jānīti, Pēterīti,
Ka nāciet vienu vietu!
Kad bij man sieru siet,
Kad uzlūgt Jāņa bērnus?
121 [Gulbenē (Md)].

32307.

Ai Jānīti, Pēterīti,
Kam nākat vienu vietu!
Nav vienam siers sasiets,
Otram alus padarīts.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 43 -

32308.

Ai Jānīti, pundurīti,
Ko tā tava sieva dara?
Pienu silda, sieru sēja,
Pa namiņu tekādama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

32309.

Dar', bāliņ, miežu alu,
Dod Jāņam padzerties!
Šogad mieži trekni auga,
Alus rūga putodams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32310.

Daudz govis Jāņu rītu
Ālavas māva,
Kam sieru nesēju
Jāņu vakariņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

32311.

Devu, devu Jānīšam,
Ko es biju solījusi:
Cepli maizes, mucu alus,
Nobarotu sivēniņu.
18 (Kliģenē).

1. Ko solīju Jānīšam,
To atdevu Jānīšam:
Mucu alus, pūru kviešu,
Nobarotu sivēniņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32312.

Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienas gaidīdama;
Jāņu dienu izdalīju
Pa maziemi gabaliem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32313.

Jāņa māte, sien man sieru,
Tevi sauca sējējiņu!
Mana māte nevīžoja
Ne akmiņa pacilāt.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

32314.

Jāņa [Jāņu] māte sieru sēja
Deviņiem(i) stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašam viducītis.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis,
Man pašai viducītis
Par akmeņa cēlumiņu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

32315.

Jānīšam alu daru
No sējiņas paliekiem;
Darīš' alu Miķeļam
No jauniem miezīšiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32316.

Jānītim klaipu cepu
Triju rītu malumiņu,
Ne deviņi nevarēja
Smaga klaipa kustināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

323161.

Juŗu dien' gaili kāva,
Jāņu dien' aveniņu,
Jāņu dien' aveniņu
Pelēkiem radziņiem.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

32317.

Mana balta māmulīte
Mazu sieru sasējuse.
Ko tu dosi ganiņam,
Ko zālīšu nesējam?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32318.

Par gadiņu Jānīts nāca,
Kā mēs Jāni mielosim?
Sildām pienu, cepam raušus,
Tā mēs Jāni mielosim.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Jānīts nāca, Jānīts nāca,
Ko mēs Jāni mielosim?
Nokausim purva dzērvi,
Upē zaļu līdaciņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32319.

Sasien sieru, māmuliņa,
Svētdieniņas rītiņam,
Lai es varu ciema zēnus
Caur ataugu kairināt!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

1. Siera siera, māmuliņa,
Jel svētdienas rītiņam,
Lai es varu ciema puišus
Par upīti karināt!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 44 -

53153.

Aiz kalniņa miežus sēju,
Lai vārniņas nenoēd;
Es (uz?) Jāņiem alu daru
Kumeliņa pēdiņā.
378 [Seces Jk].

53154.

Brēkdams gailis laktā lēca,
Nu būs miežu vasariņa;
Nu dzers alu Jāņu bērni,
Snīpus krūzā mērcēdami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53155.

Celsim Juoneiti
Lelāji gūdā;
Lelāji gūdā,
Lelāji slavā.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

53156.

Ejat, meitas, lūkoties,
Ko dar' Jānis dārziņā.
Pītin pina, vītin vija
Meitām govju slaucenītes;
Tur meitiņas govis slauks,
Jāņu māte sieru sies.
184 [Ķēču Rg].

53157.

Es savām gotiņāmi
Par gadskārtu godu daru:
Cepu maizi, daru alu,
Lai gotiņas barojās.
373 [Sarkaņu Md].

53158.

Jānīts brauca Jāņu nakti
Šķindēdamis, žvārkstēdamis;
Jānīts sita liepu galdu
Meitiņām sierus likt.
398 [Skrundas Kld].

53159.

Juoņa dīna atīdama, leigū,
Atnas sīra gabaliņu, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

53160.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Puškojam laidarīnus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutīnu.
192 [Kosas C].

53161.

Jāņa māte sieru sēja
Pašā Jāņu vakarā;
Jānīts cēla akmentiņu
Vaidēdams, raudādams.
127 [Grostonas Md].

53162.

Jāņa māte sieru sēja
Aiz pirtīnas elksnīšos;
Nebij lāga izdevies,
Viena pate apēduse.
192 [Kosas C].

53163.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem žuburiem;
Pirmais stūris pašai mātei,
Otris mūsu Jānīšam.
211 [Ļaudonas Md].

53164.

Jāņu māte sieru sēja,
Aiz namīna krūminā;
Jāņu meitas govis slauca,
Laidarāji tupēdamas;
Pienīc gāja šņību šņābu,
Kaņepīte knipu knapu.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

53165.

Jāņu māte sieru sēja
Pašā Jāņu vakarā;
Pašā Jāņu vakarā,
Visi pakši notrīcēj'.
112 [Ezeres Kld].

53166.

Jāņa māte sieru sēja,
Cūku mēslus vidū lika;
Puikām deva cūku mēslus,
Meitām siera gabaliņu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

53167.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņieme stūrīšieme;
Jāņu tēvis miežus sēja
Celmaināje līdumāje.
40 [Basu (Bases) Azp].

53168.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem žuburiem;
Šim žuburis, tam žuburis,
Pašam paliek viduklīts.
Pats Jānītis govi slauca,
Pauti mirka slaucenē.
372 [Sarkanmuižas Vp].

- 45 -

1. Jāņa māte bēdājāsi,
Mazu sieru sasējusi;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Pašai paliek viduklītis.
347 [Rendas Kld].

2. Šodien manim iraid labi
Par visiemi šādiem tādiem:
Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pats siera viducītis.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53169.

Juoņa muote sīru sēja
Juoņa dīnas reitiņā;
Juoņa bārni skatījuos,
Maliņā stuovādami.
357 [Rudzētu D].

53170.

Jāņa tēvam saldens alus,
Caur čakārni tecenāts;
Jāņa mātei sūrais siers,
Apenīšos noglabāts.
192 [Kosas C].

53171.

Juonīnai raibas gūs,
Sīru sēja pologā,
Svīstu neja kubulā,
Rūtuo rūtuo!
182 [Kaunatas Rz].

53172.

Jāņa tēvs alu dara
No līduma miezīšiemi;
Pēterīts raugu lika
No trīs ošu lapiņām.
211 [Ļaudonas Md].

53173.

Kas darīja Jāņam alu,
Lai aug mieži griezdamies;
Kas nedara Jāņam alu,
Zāles vien nolīgoja.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53174.

Lai bij slinkas, kas bij slinkas,
Stendes meitas tās bij slinkas:
Jāņu rauši sadeguši,
Rudzu maize atlēkusi.
413 [Stendes Tl].

53175.

Laimīt' kliedza, Laimīt' brēca,
Zem ozola stāvēdama:
Redzēj' svētkus sagaidām,
Alutiņu netaisām.
512 [Zeltiņu Vlk].

53176.

Pašā Jāņa rītiņā
Man notika nelaimīte:
Sieru sēju, tas pārplīsa,
Suns apēda plācenīti.
261 [Mēdzūlas Md].

53177.

Pirmo reizi Jāns atnāca-
Ko mēs viņu mielosim?
Siesim sierus, dosim alu,
Vedīsim sētiņā.
40 [Basu (Bases) Azp].

53178.

Puiši gāja govju slaukt
Trīs spainīšiem mugurā;
Nepieslauca pilnus spaiņus,
Nedabūja Jāņa siera.
230 [Liezeres Md].

53179.

Sen slavēja Jāņu tēvu
Saldu alu brūvējot;
Kad atnāca līgotāji,
Nu griež ūsas špicerē.
391 [Sinoles Vlk].

53180.

Svētu rītu ganīdama,
Jāņa bērniem sieru sēju;
Jāņa bērni sanākuši,
Div' dieniņas neēduši.
127 [Grostonas Md].

53181.

Šādi Jāņi, tādi Jāņi,
Mūs' Jānīti nepanāca;
Mūs' Jānītis alu dara,
Deviņ' tautas dzirdināja.
405 [Smiltenes Vlk].

53182.

Tēvs bij alu izdarījis
No tiem sēklas palikiem;
Māte sieru sasējusi
No jaunāmi telītēm.
211 [Ļaudonas Md].

- 46 -

1. Tētiņš olu padarēja
No sākliņa paliekām;
Māte sieru sasējusa
No jaunām teleitām.
198 [Krustpils D].

53183.

Zaķīšam bērns piedzima
Pašā Jāņa vakarā;
Cepat kūkas, darāt alu
Uz zaķīša kristībām.
476 [Vecpiebalgas C].

2) Pin no puķēm un mētrām vainagus, pušķo māju meijām

32320.

Ai Jānīša vakariņš,
Ozuliņa tērētājs!
Grib dārziņi, tīrumiņi,
Grib meitiņas vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32321.

Dzirnaviņas raudājās,
Ka nelika vaiņadziņa.
Neraudiet, dzirnaviņas,
Likšu Jāņa vakarā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32322.

Dzirnaviņas raudājāsi,
Nav ozola vainadziņa.
Tepat auga ozoliņš
Maltuvītes pakaļā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32323.

Es iespraudu ozoliņu
Pagalmiņa viducī;
Jānīts kāra cepurīti,
Es pakāru vaiņadziņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

32324.

Es Jānīša istabiņu
Ar ābulu izkaisīju:
Šovakar izkaisīju
Ar sarkanu ābuliņu;
No rītiņa, tad kaisīšu
Ar balto ābuliņu.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

32325.

Es jums saku, Jāņa bērni,
Metat kokus no celiņa:
Jās Dieviņš, brauks Laimīte,
Kritīs Laimes kumeliņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Jauni puiši, jaunas meitas,
Tīrījiet ceļmaliņas:
Dieviņš brauce, Laime jāja,
Pakrīt Laimes kumeliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32326.

Es jums saku, jauni puiši,
Puškojieti klētes jumtu!
Tad Dieviņis jūs puškos
Ar miežiem, ar rudziem.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Slinki slinki saimenieki,
Klētes jumtu nepuškoja.
Kā Dieviņis jūs puškoja
Ar miežiem, ar rudziem.
40-1 (Bigauņc.).

2. Vīri, puiši, ko gaidāt?
Puškojati rijas jumtu!
Tad Dieviņis jūs puškos
Ar rudziem, ar miežiem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32327.

Es nopinu vaiņadziņu
Visādām lapiņām;
Ziedēj' mans vaiņadziņš
Visādiem ziediņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32328.

Es noviju vainadziņu
No visām puķītēm;
Es uzliku vainadziņu
Pašā Jāņu vakarā,
Jānīts manim roku sniedza
Pašā Jāņu vakarā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32329.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur bij daudz jaunu puišu [meitu]:
Liela ēka, maza ēka,
Vis' ar pušķi galiņā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

- 47 -

32330.

Gauži raud dzirnaviņas,
Jāņa rītu nepuškotas.
Ko darīja snaudulīte,
Jāņa rītu ganīdama?
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32331.

Jāņa māte izpuškoja
Ar apsēm istabiņu.
Vai tev trūka bērzu, kļavu,
Vai kuplaja ozoliņa?
40-1 (Bigauņc.).

32332.

Jānīšam daudzi puķu,
Savij man vainadziņu,
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32333.

Jaunas meitas, ko gaidāt?
Puškojati klētes jumtu!
Tā Dieviņis jūs puškos
Ar slaikiem brūtgāniem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32334.

Ko tie dara mūsu puiši,
Nepļāvuši dābuliņa?
Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Gaŗu ceļu tecējuši?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32335.

Kur, Jānīti, meijas cirti,
Kad meijāji lievenītes?
Dieva dēla rājumā
Smuidrajos ozolos.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

32336.

Zāļu dienas vakarā
Jaunas meitas kroņus pin;
Ziemassvētku vakarā,
Tad vēl viņus galvā liek.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

32337.

Zāļu dienu pirti kūru
Ar ozola zariņiem,
Lai peŗās tie ļautiņi,
Kam bij kaula kažociņš.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

32338.

Viju Jāņa vakarā
Dārza puķu vainaciņu
No rozēm, magonēm,
Vaskajām kleņgerēm.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3) Tērpjas paši svētku rotā

32339.

Jānīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem:
Jānīts manas aitas gana
Šo gaŗo vasariņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Jānīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem,
Lai tas mani palīdzēja
Brāļa govis paganīt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

32340.

Mazs Kabiles novadiņš,
Bet ražani turējās:
Sunītim zelta kronis,
Kaķei vaŗa vaiņadziņš.
224 [Kabilē (Kld)].

32341.

Meitiņ, tava skaista rota
Jāņa nakti jāgodē;
Izgodējse Jāņa nakti,
Liec pūriņa dibenā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32342.

Piecus gadus ganos gāju,
Katru gadu kažociņš;
Nu atnāca Jāņa vakars,
Visi pieci mugurā.
40-1 (Antiņc.).

32343.

Puškojies, brāleliņi,
Ar ozola lapiņām,
Kam nīdies dzīvodams
Ar kaimiņu meitiņām!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32344.

Šuj man kurpes, kurpenieks,
Zeltītām lapiņām,
Lai es varu Jāņa nakti
Ciema puišus kaitināt!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 48 -

32345.

Skotelītes balināju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Kad atnāca Jāņa diena,
Kā gulbītis plevināju.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

32346.

Trīs dieniņas velējos,
Jāņa nakti gaidīdama;
Kad atnāca Jāņa nakte,
Balts krekliņis mugurā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

b) Gaida un ielīgo Jāņus

32347.

Gaida gani, gaida govis
Jāņa dienas atnākam;
Gani gaida siera, piena,
Govis bērza vainadziņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32348.

Līgojati, līgojati,
Nav vairs tāļu Jāņa diena:
Šī dieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

32349.

Meitas gaida Jāņa dienas,
Puiši vis negaidīja.
Kar dūmos, šaut skujām,
Lai gaidīja Jāņa dienas!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32350.

Nāc nākdama, Jāņa diena,
Tev ir pulka gaidītāju:
Govis gaida zaļu kroņu,
Meitas skaistas līgošanas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32351.

Visu gadu Jāni gaidu,
Nevarēju sagaidīt;
Nu es viņu sagaidīju
Pašā Jāņu vakarā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32352.

Celies, brālīti [Nn],
Aunies kājas!
Iesim Jānīti
Ielīgot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32353.

Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis:
Pirmie gani,
Pēc arāji,
Visupēc(i) jaunas meitas.
40-1 (Antiņc.), 76,
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 130 [Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)],
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas Jānīti ielīgoja
Visupirmu vakarā?
Gani Jāni ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji;
Tad vēl pati saiminiece
Pašā Jāņu vakarā,
Pašā Jāņu vakarā,
Jāņu zāles lasīdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas Jānīti ielīgoja
Visupirmu vasarā?
Govju gani ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji,
Tad i mūsu māmuliņa,
Azaidiņu vārīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Kas Jānīti ielīgoja
Visupirmis vasarāi?
Pirmie gani ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji;
Tad tās pašas saiminieces
Pie sieriņa gabaliņa;
Tad tie paši saininieki
Pie jēriņa, kazlēniņa;
Visupēci jaunas meitas
Iet, ziediņus lasīdamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

4. Kas to Jānīti
Pirmo ielīgoja?
Visupirms ganiņi,
Tad arājiņi,
Visupēc māmiņa
Ar savām meitām.
224 [Kabilē (Kld)].

5. Kas tos Jāņus ielīgoja?
Govju gani ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji,
Tad vēl siena pļāvējiņi;
Tad vēl paši saimenieki,
Pie galdiņa sēdēdami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 49 -

32354.

Laužat skalus, pūšat guni,
Laižat Jāni istabā!
Jānīts stāv aiz durvīm
Nosvīdušu kumeliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32355.

Šodien Jāni sagaidām,
Rītā Jāni pavadām
Līdz Nn muižiņai,
Līdz pašai Rīdziņai.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

53184.

Atslēdziņa nolūzusa
Manam dziesmu pūriņam,
Lai dziesmiņas pataupās
Līdz Jānīša vakaram.
127 [Grostonas Md].

53185.

Auniet, puiši, meitas, kājas,
Rītā būs Jāņu diena,
Tad iesim līgodami,
Jāņu bērnus meklēdami.
378 [Seces Jk].

53186.

Brauc, Jānīt, nu no Rīgas,
Nu mēs tevi sagaidām:
Savus vārtus puškojam
Ar ozola lapiņām.
127 [Grostonas Md].

53187.

Brauc, Jānīti, kurp braukdamis,
Mūsmājās nakti guli;
Mūsmājās žigli puiši,
Saņems tavu kumeliņu;
Mūsmājās žiglas meitas,
Taisīs gultu Jānītim.
443 [Turlavas Kld].

53188.

Jānīts brauc katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai dzird visa pasaulīte.
476 [Vecpiebalgas C].

53189.

Jānis brauc, zeme rīb,
Nelaulātu meitu ved.
Brauc, Jānīti, šai mājā,
Še mēs tevi sagaidām.
127 [Grostonas Md].

53190.

Jānīts jāja visu gad',
Atjāj Jāņu vakarā;
Atjāj Jāņu vakarā
Savus bērnus apraudzīt,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai nav badu nomiruš'.
220 [Lībagu Tl].

1. Jānīts nāca par gadiņu
Sav bērniņu aplūkot,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai ir badā aizmiruši.
Paēduši, padzēruši,
Ir Jānīti gaidījuši,
Vecu miežu alu dzēra,
Jaunu rudzu maizi ēda.
15 [Alūksnes Vlk].

2. Jānīts nāca pa gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko tie sēja zemītē,
Vecu rudzu maizi ēda,
Vecu miežu alu dzēra,
Vecu miežu alu dzēra,
Vecu miežu zemīt' sēja.
560 [Rīga ].

53191.

Par gadiņu Jānīts nāca
Savu bērnu aplūkot,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai no Dieva veselība?
I ēduši, i dzēruši,
I no Dieva veselība.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53192.

Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja?
Kaņ'pes ēda sņiku šņaku,
Pupas strēba šļipu šļepu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53193.

Jānīts nāca pa gadskārtu
Savus bērnus apraudzīti,
Vai Jānīti gaidījuši,
Vai tam vārtus puškojuši.
270 [Mežotnes B].

- 50 -

1. Jānīts nāca par gadiņu
Sav' bērniņu apraudzīt.
Nāc, Jānīti, vai nenāc,
Nu vairs visu neredzēsi:
Cits ir krievos, cits ir leišos,
Cits ir smilšu kalniņā.
Kas krievos, kas leišos,
Tas par gadiem sērstu nāca,
Kas ir smilšu kalniņā,
To mūžam neredzēsi.
15 [Alūksnes Vlk].

53194.

Jānīts brauca visu gadu,
Pārbrauc Jāņa vakarā;
Meitas taisa Jāņam guļu
No liepiņu lapiņām.
141 [Ivandes Kld].

53195.

Jau Janītis aizvakar
No Vāczemes izreizoja.
Jāņam govis, Jāņam vērši,
Jāņam sirmi kumeliņi;
Jāņam bēri kumeliņi;
Dzelzu kalti ritenīši.
72 [Cesvaines Md].

53196.

Šovakar Jāņa bērni
No Vāczemes sajājuši;
Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņ'.
322 [Praulienas Md].

53197.

Jānīts guļ upītē,
Samta svārki mugurā.
Sanākat, Jāņa bērni,
Velkat Jāni maliņā!
192 [Kosas C].

53198.

Jānīts kāpa ozolā,
Jāņa bērni pazarēs.
Kāp, Jānīti, lejiņā,
Nāc(i) mūsu pagalmā!
381 [Sēļu Vlm].

53199.

Jānīc sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā.
Nāc, Jānīti, sētiņā
Pašā Jāņu vakarā!
127 [Grostonas Md].

53200.

Kas šķindēja, kas žvadzēja
Jāņa nakti kalniņā?
Jānīts brauca no kalniņa,
Iemauktiņus žvadzinot,
Lai dzirdēja Jāņa bērni
Jāņa tēvu atbraukušu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53201.

Kā tos Jāņus sagaidīja,
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.
378 [Seces Jk].

53202.

Kas Jānīti ielīgoja
Paši pirmie vasarā?
Pirmie gani, pieguļnieki,
Pēc arāji, ecētāji;
Visupēc jaunas meitas,
Pagalmiņu slaucīdamas.
211 [Ļaudonas Md].

1. Kas tos Jāņus ielīgoja
Visupirms vasarā?
Pirmie gani, pieguļnieki,
Tad arāji, ecētāji;
Visu pēc jaunas meitas
Vaiņadziņus darīdamas.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

2. Kas Jānīti ielīgoja?
Pirmie gani, pēc arāji,
Pirmie gani ganīdami,
Pēc arāji ecēdami.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53203.

Koši koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva Jāņa dienu;
Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Daiļi līgo Jāņa bērni.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53204.

Kristomuoti, pištjaleit,
Atdūd munu susekleiti!
Reitu byus Juoņa dīna,
Maņ galveņa nasukota.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 51 -

1. Kristamuote, pištaļneica,
Atdūd munu grebineiti!
Reitu byus Muoras dīna,
Meitom golvas nasukuotas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Ak tu trakais laivinieks,
Nozadzis meitai suseklīti!
Rītu atnāk Jāņu diena,
Meitai mati nesukāti.
41 [Bauņu Vlm].

53205.

Kur, Jānīti, tu gulēji
Pašā ziedu laiciņā?
Nu ienāci mūs' mājā
Pašā Jāņu vakarā.
127 [Grostonas Md].

53206.

Līgodama vien staigāju
Šo gaŗo vasariņu,
Būs visiem pieminēt
Manu skaistu līgojumu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53207.

Meitas Jāni daudzināja
Jau vakar, aizvakar;
Puiši, šķelmji, nedaudzina
Ne Jānīša vakarā.
192 [Kosas C].

53208.

Puiši gaida Juoņu nakti,
Meitas vīni nagaidēja;
Rūžu duorzi naravāti,
Ar ņuotrēmi aizauguši.
236 [Līvānu D].

53209.

Nāc, Jānīti, nākamā,
Tevis gaida gaidamā:
Govis gaida zaļa kroņa,
Meitas skaistas līgošanas.
99 [Dzelzavas Md].

53210.

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Daudzi tevis gaidītāju:
Gaida govis, gaida gani,
Gaida paši saiminieki.
241 [Lubānas Md].

53211.

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Ku tik ilgi kavējies?
Novīst mani puķu kroņi,
Puķu dobes izravētas.
605 [Skolas].

53212.

Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citā gadā ar būs Jāņi.
Nu, ļautiņi, priecājties,
Nav vairs tālu Jāņa diena:
Noies saule, uzlēks saule,
Tad būs pati Jāņu diena.
464 [Vānes Tk].

53213.

Priekš Jānīša gan līgoju,
Pēc Jānīša nelīgoju.
Priekš Jānīša ziedi zied,
Pēc Jānīša neziedēja.
480 [Vējavas Md].

53214.

Šodien pati zāļu diena,
Šodien Janīts zābakos;
Rīt būs pati Jāņa diena,
Tad būs kārklu vīzītes.
72 [Cesvaines Md].

53215.

Veci puiši guļ gar sētu,
Gaidīdami Jāņa dienu.
Ņem aiz kājām, sper pār sētu:
Še tev laba Jāņa diena!
127 [Grostonas Md].

53216.

Visi gaida Jāņu dienas,
Jauni puiši negaidīja.
Dūmos kāru, nātrēm pēru,
Lai gaidīja Jāņu dienas.
127 [Grostonas Md].

53217.

Visi gaida Jāņa dienu,
Puiši gaida, meitas gaida;
Puišiem alu, puišiem sieru,
Meitām zāļu vainadziņus.
457 [Vaives (Veismaņu) C].

1. Vysi gaida Juoņa dīnu, leigū leigū,
Meitas gaida, puiši gaida, leigū leigū,
Puišim sīru, puišim olu,
Meitom (zuoļu?) vainadzeņu.
593 [Rēzeknes apr.].

53218.

Visi putni priecājāsi,
Jāņu dienu gaidīdami;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi spārnus plivināja.
560 [Rīga ].

- 52 -

53219.

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.
6 [Aiviekstes D].

1. Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu nakti gaidīdam';
Nu atnāca Jāņu nakte,
Nu dziesmiņas padziedamas.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

2. Visu gadu sķeterēju
Savu dziesmu kamoliņu;
Kad atnāca Jāņu diena,
Pa vienai ritināju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Pieci gadi ganos gāju,
Jāņa dienu gaidīdams;
Nu atnāca Jāņa diena,
Nu dziesmīnas jāšķetina.
192 [Kosas C].

4. Vysas dzīsmes saturēju,
Juoņa dīnas gaidēdama;
Kai daguoja Juoņa dīna,
Tai maņ vysas juodzīdoj.
551 [Ludza Ldz apr.].

53220.

Visu gadu dziesmas krāja
Puiši, Jāņus gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena,
Ne vārdiņa nezināja.
224 [Lielvārdes Rg].

53221.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņa dienas gaidīdams;
Nu atnāca Jāņa diena,
Nu naudiņa jātērē;
Nu naudiņa jātērē,
Nav ne plikas kapeiciņas.
476 [Vecpiebalgas C].

53222.

Augšāmpēdus vien gulēju,
Jāņu dienas gaidīdam(s);
Kad atnāca Jāņa diena,
Par kapeiku brandavīn'!
316 [Piltenes Vp].

53223.

Visu gadu Jāņu gaidu,
Šovakar sagaidīju;
Atnāk-zeme norībēja,
Aiziet-zeme nodindēja.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

53224.

Visu gadu Jānis brauca,
Nu atbrauca šovakaru;
Nu atbrauca šovakaru,
Par divpadsmit mēnešiem.
282 [Nīcas Lp].

53225.

Visu gadu Jānis jāja,
Nu atjāja šovakar;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemītei zaļu zāl'.
21 [Apriķu Azp].

53226.

Visu gadu Jānīts brauca,
Nu atbrauca šovakar:
Zeme dimd, rati rīb;
Kā nu zeme nedimdēs-
Alus muca vezumā?
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

53227.

Kas tur rīb, kas tur šķind
Viņā kalna galiņā?
Jānīts jāja par gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt:
Rībēj' zeme nolecot,
Šķindēj' pieši atjājot.
245 [Lutriņu Kld].

1. Jānīts jāja gadapkārt,
Atjāj Jāņu vakarā;
Atjāj Jāņu vakarā,
Visa zeme norībēja.
560 [Rīga ].

2. Visu gadu Jānīts jāja,
Nu atjāja šovakar;
Zelta spieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
396 [Skrīveŗu Rg].

53228.

Visu gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakar.
Celiet vārtus, taisiet durvis,
Laidiet Jāni sētiņā.
270 [Mežotnes B].

- 53 -

53229.

Jānīts brauca niedras tiltu
Ar dīženu kumeliņu;
Grab tiltiņš, skan iemaukti,
Skan tērauda pakaviņi.
344 [Rembates Rg].

c) Jāņu diena piemirsta, negaidot pienākusi

32356.

Atpakaļi, Jāņa diena,
Kam atnāci nezināma!
Ne māmiņa sieru sējse,
Ne karašu plikšinājse.
130 [Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)].

32357.

Aizzamirsa, aizzamirsa
Jāņa diena nelīgota!
Siesim sieru palagos,
Līgosim Pēterdienu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32358.

Aizzamirsa, aizzamirsa
Jāņa diena neturēta!
Siesim sieru palagā,
Turēsim Jāņa dienu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Vai Dieviņ, nezinot
Jāņa diena danākusi!
Siesam sieru palagos,
Turēsam Jāņa dienu.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

32359.

Man atnāca Jāņa diena
Nezināma, negaidāma;
Ne man bija rozes sētas,
Ne vēl vīti vainadziņi;
Nu vēl gāju rožu sēt,
Nu vēl viju vainadziņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

32360.

Man atnāca Jāņu diena
Nizināma, nigaidāma;
Ni man bija sieri sieti,
Ni skotele balināta.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Jāņa diena danākusi
Nejūtama, nedzirdama;
Ne man bija sieri sieti,
Ne palagi balināti.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

32361.

Man atnāca Jāņa diena
Nezināma, negaidāma;
Ne man bija sieri sieti,
Ne vainagi darināti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Atpakaļ, Jāņa diena,
Kam uznāci nezināma!
Ni man bija sieri sieti,
Ni kronīši darināti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32362.

Man atnāca Jāņu diena
Pavisami negaidot;
Ne man bija kroņi pīti,
Ne Jānītis daudzināts.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

32363.

Man atnāca Jāņu diena
Visai manim negaidāma;
Ne man bija kroņi pīti,
Ne vaiņagi darināti.
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Atkal jauna Jāņu diena
Nezināma atnākuse;
Ni man vīti vainadziņi,
Ni cekuli darināti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32364.

Man atnāca Jāņa diena
Visu manu nezināmu;
Ne man vītis vainaciņš,
Ne snātnīte balināta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Atnākuse Jāņu nakte
Visa mana nezināma;
Ne man šūti linu krekli,
Ne snātnītes balinātas.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

2. Man atnāca Jāņu diena
Nezināma, negaidāma;
Ne man kurpes šūdinātas,
Ne skotele balināta.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

53230.

Ej, Jānīti, Pēterīt,
Kam nācāt vienuviet?
Kad bij man kroni pīt,
Kad snātnīti balināt?
99 [Dzelzavas Md].

- 54 -

53231.

Man pienāca Jāņa diena,
Ne vēl bija rozes sētas,
Ne vēl pīti vainadziņi.
Nu vēl gribu rozes sēti,
Nu vēl pīti vainadziņus.
184 [Ķēču Rg].

53232.

Ej, Jānīti, ej, Pēteri,
Ka nācāti vienu viet'?
Ne man siets Jāņa siers,
Ne aizlūgti Jāņa viesi.
99 [Dzelzavas Md].

53233.

Atnāk manim Jāņu diena
Nezināma, nedzirdama;
Ne man siets Jāņa siers,
Ne salūgti Jāņa bērni.
99 [Dzelzavas Md].

53234.

Atiet mana Jāņu diena,
Atiet manim jaunas bites;
Ne man Jāņu daudzināt,
Ne man bišu slacināt.
24 [Asares Il].

53235.

Nāburg' puiši brīnījās:
Ciema meitas vārtus pin.
Vai zināt, ciema puiši,
Rītu būs Jāņu diena.
192 [Kosas C].

53236.

Nenāc, nenāc, Jāņa diena,
Vēl es tevis negaidīju:
Mana sieva nosalusi,
Trīs kažoki valkādama.
12 [Allažu Rg].

53237.

Nezinot, nemanot
Man atnāca Jāņa diena.
Siesim sieru palagos,
Gaidīsim Jāņa bērnus.
205 [Kusas Md].

53238.

Reiz par gadu Jānīts jāja
Savus bērnus aplūkot.
Nu atjāja šovakar
Negaidīts, nezināms.
286 [Nītaures Rg].

53239.

Tautu dēls man vaicāja:
Kad būs Jāņa vakariņš?
Vai tu, ačka, nezināji:
Šis pats Jāņa vakariņš.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

d) Jāņu zāles. Paparde

32365.

Vai baltais āboliņš,
Neaudz ceļa maliņā;
Ies gaŗām Jāņa bērni,
Tie jau tevi izplūkās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32366.

Ak, pasaki, Jāņa māte,
Kāda bija Jāņa zāle?
- Zilgalvītes, repējumi,
Buldurītes pastarpēm.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32367.

Āboltiņš, dedestiņš
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Suņuburkši, pupurlakši
Jaunu puišu Jāņu zales.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. No tālienes es redzēju,
Kuŗas puišu Jāņu zāles:
Sīvi dadži, asas nātres,
Tās bij puišu Jāņu zāles.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

2. Nu es iešu skatīties,
Kuŗas meitu Jāņu zāles:
Sīkas rozes, magonītes,
Tās ir meitu Jāņu zāles.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3. Santenītes, baltrozītes
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Zirgu stobri, purva grīslis
Jaunu puišu Jāņu zāles.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4. Santenītes, magonītes
Jaunu meitu Jāņa zāles;
Asi dadži, sīkas nātres
Jaunu zēnu Jāņa zāles;
Papardītes, vībotnītes
Vecu ļaužu Jāņa zāles.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 55 -

5. Suņuburkšķi, pupulakšķi
Jaunu puišu Jāņu zāles;
Biškrēsliņi, dievkociņi
Jaunu meitu Jāņu zāles.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32368.

Dievkociņi, biškrēsliņi
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Puišiem oši, puišiem kļavi,
Puišiem zaļi ozoliņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32369.

Ieiedama istabāi,
Stāvu metu ābuliņu,
Lai tas auga, lai ziedēja
Līdz citiem Jānīšiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32370.

Iemetam Jāņu zāles
Jauna puiša gultiņā.
Dievs dod tam citu gadu
Otru jaunu gulētāju!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Iemetam smalkas nātres
Modernieka gultiņā;
Dievs dod mūsu moderniekam
Ruden otru gulētāju:
Jēkabdiena atnākdama
Atved otru gulētāju.
; 407-55.

2. Es iesviežu Jāņu zāles
Pašā Jāņa gultiņā,
Lai Dievs dod Jānīšam
Citgad otru gulētāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32371.

Eite, meitas, kudeiluos,
Dzīdit skaistys Juoņa dzīsmys!
Reitu byus Juoņa dīna,
Skaista saul'eite l'eiguos.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

32372.

Es aizgāju zālītēs,
Es zālīšu nedabūju.
Man iedeva mīļa Māra,
Avotā pieplūkusi;
Tā sacīja iedodama:
Dod savām telītēm!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32373.

Es atnesu Jāņu mātei
Dižan raibas Jāņu zāles.
Audzē, Dievs, māmiņai
Baltgalvīšus telēniņus!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32374.

Es domāju, es gādāju,
Kas pļaviņu nosliedēja:
Jāņa bērni nosliedēja,
Jāņa zāles lasīdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Domājam, gādājam,
Kas pļaviņu nosliedēja:
Puiši pļavu nosliedēja,
Uz meitām staigādami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Es domāju, es prasīju,
Kas pļaviņu izsliedēja:
Jāņa bērni izsliedēja,
Tumšu nakti staigājot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

3. Kas tos takus notekāja
Tādē zāļu vietiņē?
Jāņa bērni notekāja,
Jāņa zāles lasīdami.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32375.

Es meitām pasacīju,
Kāda puķe dārzā aug:
Lapas saujas platumā,
Sarkaniem ziediņiem.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32376.

Izstaigāju grāvju grāvjus,
Buldurjāņa meklēdama;
Nu atradu buldurjāni
Pašā dārza maliņāi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Es izgāju grāvju grāvjus,
Buldurjāņa meklēdama;
Kad atradu buldurjāni,
Tad saviju vainaciņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32377.

Izstaigāju meža mežus,
Burbuļjāņa meklēdama;
Burbuļjāns pasaslēpa
Zem sudraba sakarnīša.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 56 -

32378.

Jāņa bērni, Jāņa bērni,
Darāt savu vecu tiesu:
Dodat zāles māmiņai,
Lai gotiņas lielas aug!
40-1 (Lapmežc.).

32379.

Jāņa bērni nezināja,
Kādas īstas Jāņa zāles:
Pumpatenes, rūpatenes-
Tās īstās Jāņa zāles.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

32380.

Jāņa bērni zāles lasa
Baltābola kalniņā.
Saplūkuši Jāņa zāles,
Nesat govju laidarā,
Nesat govju laidarā,
Dodat mūsu telītēm!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32381.

Jānis sēd kalniņāi,
Jāņu zāle rociņāi.
Tu, Jānīti zilzobīti,
Nāc manāi sētiņai!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32382.

Jaunas meitas, jaunas sievas,
Negulati Jāņa nakti,
Plūcat rozes, magonītes,
Puškojati Jāņa māti!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

32383.

Kas spīdēja, kas vizēja
Viņē lauka galiņē?
Viena pate Jāņa zāle,
Tā spīdēja, tā vizēja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32384.

Kodeil'es, munas kodeil'es,
Cīši greuši salaseitos,
Cita pleukta jeureņuos,
Cita jeuras maleņā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

32385.

Lai bij slinka, kas bij slinka,
Jāņa sieva tā bij slinka:
Citas sievas zāles plūca,
Pate gul spilvenos.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32386.

Lai puķītes, kam puķītes,
Līgo, līgo!
Man bij skaisti staipeknīši,
Līgo, līgo!
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

32387.

Līdzat, meitas, man dziedāt,
Es ievešu puķītes:
Viena puķe, trīs lapiņas,
Trejdeviņi ziedi zied.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Ievedīšu puķītēs:
Viens kociņš, trīs zariņi,
Deviņiem ziediņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Manā rožu dārziņā:
Viens kociņš, trim zariem,
Deviņāmi lapiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32388.

Līst', lietiņ, kad līdams,
Nelīst' Jāņu vakarā:
Salijīs Jāņa zāles,
Salīs Jāņa papardītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32389.

Meitas gāja Jānīšos,
Jāņa zāles nepazina;
Ka māmiņa mani laistu,
Es pazītu Jāņa zāles.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

32390.

Ne tās visas Jāņa zāles,
Ko rauj Jāņa vakarā:
Rubatenes, buldurenes,
Tās īstās Jāņa zāles.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32391.

Nebēdā, Jāņu māte,
Nava sliktas Jāņu zāles:
Trīsdeviņas kaudžu lāvas,
četru lapu ābulīc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 57 -

32392.

Papardīte, lēdzirknīte,
Tā ir lielā Jāņa zāle.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

32393.

Pavaicāju Jānītim,
Kuŗu zāli pirmo raut.
- Rauj papriekšu buldurjāni,
Pēc sarkanu āboliņu!
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

1. Es jautāju Jānītim,
Kuŗu raut pirmo zāli.
- Vīderksnīti, papardīti,
Sarkano āboliņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

2. Jānīšam pavaicāju,
Kādas plūkt Jāņa zāles.
- Plūc papriekšu pundra zāles,
Tad plūc kādas gribēdams!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32394.

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

32395.

Plūcat, bērni, zilgalvītes,
Tās pirmās Jāņa zāles;
Saplūkuši zilgalvītes,
Eit' pa ceļu dziedādami!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32396.

Zālēs māsiņ' i aizgāja,
Nejūt vaira atejam;
Vai bitīte paturējse
Dravenieka dēliņam?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32397.

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā āboliņa.
Eita, meitas, noraujat
Jele Jāņu vakarā!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32398.

Vai tās vien Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā?
Ij tās bijajāņa zāles,
Ko plūc Jāņa pusdienā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32399.

Vai tās visas Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā?
Cita bija Jāņu zāle,
Cita Māŗas papardiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

32400.

Viena pate Jāņa zāle
Deviņiem žuburiem;
Devītā žuburā
Zelta poga galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32401.

Visa bija Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Ko plūc rīta saulītē,
Tā vairs lieti nederēja.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

32402.

Visa laba Jāņa zāle,
Ko rauj Jāņa vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanajis āboliņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Visas bija Jāņu [Jāņa] zāles,
Ko plūc [rauj] Jāņu [Jāņa]
vakarā,
Vai bij gušņas, vai bij nātras,
Vai pelēkas balandiņas.
46 [Carnikavā (Rg)], im-11.

2. Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā,
Cita nātre, cita ušņa,
Cita Māras papardīte.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

32403.

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Plūc' papriekšu buldurjāni,
Tad balto dāboliņu.
Grāvju grāvju izstaigāju,
Buldurjāņa meklēdama;
Trešā grāvja galiņā,
Tur atradu buldurjāni.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

32404.

Visas bija Jāņu [Jāņa] zāles,
Ko plūc Jāņu [Jāņa] vakarā;
Sīvas nātres, sīvie dadži,
Tās labās Jāņu [Jāņa]
zāles.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 58 -

1. Visa laba Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Nolauž bērza žagariņu-
Pat' labā Jāņa zāle.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32405.

Visas puķes vasarā,
Visas viju vainagā;
Ābelsziedu vien neviju,
Tie raud gauži valkājot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32406.

Visu nakti nostaigāju,
Buldurjāņa meklēdams;
Gudris bija buldurjāns,
Tas mācēja glabāties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32407.

Visus visus ziedus rāvu,
Ievas ziedu vien nerāvu,
Ievas ziedu vien nerāvu,
Lai galviņa nesāpēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32408.

Ei svētā papardīte,
Kā raudāji Jāņu nakti?
- Kā man bija neraudāt:
Veļānieši ziedu rāve.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32409.

Sīkas puķes, lielas puķes
Ziedēj' visu vasariņu;
Papardīte, gudreniece,
Tā ziedēja Jāņa nakti.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

32410.

Visa bija Jāņa zāle,
Ko rauj Jāņa vakarā;
Papardīte, tā nebija
Tai ziediņi neziedēja.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

32411.

Visas lauku puķes zied,
Papardīte, tā nezied;
Tā zied Jāņu naksniņā,
Kad ļautiņi neredzēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32412.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Papardīte Jāņa zāle,
Tā zied Jāņa vakarā.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

1. Vis' Jāņ' zāl' zied,
Papardiši vien nezied.
Papardiši Jāņ' zāl',
Tā zied Jāņ' naksniņē,
Tā zied Jāņ' naksniņē,
Pašē nakts vidiņē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

32413.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Parpardīte noziedēja
Pašā Jāņa vakarā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

32414.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32415.

Visas puķes noziedējšas,
Papardīte neziedējse;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Sudrabiņa ziediņiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Visa zāle noziedēja,
Papardīte neziedēja;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Dimantiņa ziediņiem.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

2. Visa zemes zāle zied,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Zeltītiem ziedīniem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3. Visi koki noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Zilajiem ziediņiem.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

53240.

Vai Jānīti, skrandulīti,
Kam tu stāvi aizkrāsnē?
Nāc, Jānīti, klajumā,
Lai mēs tevi puškojam.
108 [Engures Tk].

- 59 -

53241.

Ai sīkās madariņas,
Sargiet savus cekuliņus:
Liela pulka meitu nāca,
Visiem kapļi mugurā.
48 [Bērzaunes Md].

53242.

Appušķoju Jāņa tēvu
Ar ozola vaiņadziņ',
Lai tam auga tādi dēli,
Zemi resni kā ozoli.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53243.

Appuškoju Jāņu tēvu
Ar ozola lapiņām,
Lai zaļoja Jāņu tēvs
Kā zaļais ozoliņš.
99 [Dzelzavas Md].

53244.

Appuškoju Jāņa māti
Ar ozola vaiņadziņu;
Cik lapiņas vaiņagam,
Tik gosniņas laidarā.
245 [Lutriņu Kld].

53245.

Apsaovu līpu veizes
Juoņa dīnas vokorā,
Lai īkrita papardzīds,
Juoņa nakti staigojūt.
279 [Naukšēnu Vlm].

53246.

Atiet mana Jāņu diena
Ar skaistām puķītēm.
241 [Lubānas Md].

53247.

Audz, bērziņ, zelta zariem,
Sudrabiņa lapiņām;
Kad es iešu tautiņās,
No tev's vīšu vainadziņu.
3 [Adulienas Md].

53248.

Augsti metu Jāņu zāles,
Lai telītes lielas aug;
Tās manai māsiņai,
Tautiņās aizejot.
316 [Piltenes Vp].

53249.

Citas zāles, lauka zāles,
Nezied Jāņu vakarā;
Papardīte Jāņu zāle,
Tā zied Jāņu vakarā.
94 [Dunikas Lp].

53250.

Ciema meitas puškojās
Liepu lapu vainagiem;
Liepu lapu vainagiem,
Jāņu dēlus gaidīdamas.
Vējš nopūta liepu lapu,
Vells parāva Jāņu dēlus.
112 [Ezeres Kld].

53251.

Daudzi nāca Jāņa bērnu,
Daudzi nesa Jāņa zāļu;
Es atnāču, es atnešu,
Trīs birkavi sviesta zāļu.
552 [Madona Md apr.].

53252.

Dievkocīna kroni pinu,
Salda alus gribēdams.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53253.

Dodat, meitas, Jānīšam,
Ko bijāt solījušas:
Rozēm vītu vainadziņu,
Izpuškotu istabiņu.
192 [Kosas C].

53254.

Eita, meitas, zālītēs,
Vediet mani, mazāko;
Jūs zālīšu plūcējiņas,
Es rasiņas bridējiņa.
72 [Cesvaines Md].

53255.

Ejat, meitas, kuodeiļuos,
Jemit mani, mozuokū;
Es mozuoka, es gudruoka,
Es kuodeiļu pazinēja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Aitja, meitis, kodeiļuosi,
Vadat mani pamozuoku;
As kodeiļu laseituoja,
Vysu zīdu pazinēja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Eite, meitys, kuodeiļuosi,
Vedit mani moziņū;
Es kuodeiļu pazinēja,
Lelu nostu nesējiņa.
26 [Asūnes D].

- 60 -

53256.

Maitas guo modarūs,
Es juom leidzi izalaižu;
Maitas kasē madareņas,
Es lasēju duobūleņus.
44 [Bebrenes Il].

53257.

Iem, māsiņas, lūkotiesi
Jāņu nakti papardītes;
Jāņu nakti papardītes
Zied trijiem ziediņiem.
337 [Rāmuļu C].

53258.

Es noviju vainadziņu
Savam labam arājam;
Tas uzlika galviņā
Pašā Jāņu vakarā.
605 [Skolas].

53259.

Es nopinu vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā;
Pašā ziedu laiciņā,
Pašā Jāņu vakarā.
545 [Krustpils D apr.].

53260.

Es nopinu Jāņu nakti
Rudzu puķu vainadziņu,
Gribēdama tīru vīru,
Tīru rudzu maizi ēst.
560 [Rīga ].

53261.

Es saviju vainadziņu
No zemeņu ziediņiem,
To uzlikšu galviņā,
Jāņu nakti līgodama.
127 [Grostonas Md].

53262.

Es nopinu vaiņadziņu
No tiem pura vaivariem,
To uzliku Jānīšam,
Lai tas reibtu nepiedzēris.
150 [Jaunraunas C].

53263.

Es noviju rožu kroni
Pašā zāļu vakarā;
To uzliku Jāņa mātei
Par Jānīša audzējumu.
148 [Jaunpiebalgas C].

53264.

Es tev lyudzu, daiļa meita, leigū leigū,
Pin ūzula vainadzeņu, leigū leigū.
Peitin peitu, nav ūzulu, leigū leigū,
Muna tāva sēteņai, leigū leigū.
Vysus zaļūs ūzuleņus, leigū
leigū,
Juoņa bārni izlauzuši, leigū leigū.
236 [Līvānu D].

53265.

Es tev lūdzu, bāleliņi,
Piepļauj zaļa āboliņa!
Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Gaŗu ceļu tecēdami?
387 [Siguldas Rg].

53266.

Es tev lūdzu, tautu meita,
Piepļaun zaļa āboliņa!
Sieru deva Jāņa bērniem,
Āboliņu kumeliņiem.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53267.

Es to savu istabiņu
Lapiņām izkaisīju;
Lapiņām izkaisīju,
Rozītēm izspraudīju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53268.

Es uzliku dzirnavām
Ozolzaru vainaciņu,
Lai tās man viegli tek
Līdz citam Jānīšam.
48 [Bērzaunes Md].

53269.

Es pārbridu ziedu pļavu,
Samta kurpes kājiņā;
Pilnas manas samta kurpes
Zelta ziedu piebirušas.
166 [Kalsnavas Md].

53270.

Es puišam vasarā
Dažu kaunu padarīj':
Ar ozola lapiņām
Aizpušķoju cepurīt'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 61 -

53271.

Es redzēju sav' bāliņu
Kaŗlaukā nokrītam,
Tā nokrita gaŗa zāle
Pašā Jāņu vakarā.
337 [Rāmuļu C].

53272.

Es savam Jānīšam
Skaistu kroni darināju:
Dadžus liku ap malām,
Rozes viju cekulā(?).
211 [Ļaudonas Md].

53273.

Es uzliku Jāņa mātei
Raibu puķu vainadziņu,
Lai aug govis raibaliņas,
Lai aug baltas avitiņas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53274.

Es atnesu Jāņu mātei
Baltas puķes, pieplūkuse.
Audzē, Dievs, Jāņu mātei
Baltu galvu telēniņu.
373 [Sarkaņu Md].

53275.

Uzliekam Jānīšam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai Jānītis visu mūžu
Ka ozolis nolapoja.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53276.

Es uzlikšu Jāņa mātei
Sīku ziedu vainadziņu,
Cik ziediņi, tik bitītes
Jāņa mātes dārziņā.
464 [Vānes Tk].

53277.

Es atnesu Jānīšam
Āboliņa vainadziņu
Audzē Dievs Jānīšam
Ābolainus kumeliņus.
373 [Sarkaņu Md].

53278.

Uzliksim Jāņu tēvam
Liepu ziedu vainadziņu;
Ap tētiņu bites rūca
Kā ap liepu sētiņā.
127 [Grostonas Md].

53279.

Es uzliku Jānīšami
Zaļozola vaiņadziņ(u),
Lai metāsi jaunas bites
Zaļozola vaiņagā.
344 [Rembates Rg].

53280.

Es uzgāju sev priekšā
Ziedu pļavu nenoplūktu;
Nivarēju pāri kļūt,
Ni apkārt aptecēt.
Kad pieplūcu ziedu sauju,
Tad varēju pāri kļūt.
270 [Mežotnes B].

53281.

Grāvju grāvjus izbradāju,
Buldurjāņus meklēdam(a);
Buldurjān's kalniņā
Sudrabiņa ziediņiem.
363 [Saikavas Md].

1. Grāvju grāvjus izstaigāju,
Buldurjāņa meklēdama;
Buldurjānis siliņā
Ar meitām kroņus pin.
211 [Ļaudonas Md].

53282.

Izkaisīju nama plānu
Zaļajām zālītēm:
Sper kājiņu, kur sperdams,
Rit zālītes ritēdamas.
605 [Skolas].

53283.

Izpušķoju bišu dārzu
Ar trejiem ziediņiem:
Ar rozēm, magonēm,
Ar ozola lapiņām.
72 [Cesvaines Md].

53284.

Jau atnāca Jāņa diena,
Jāņu zāles lasīdam',
Salasīse Jāņu zāles,
Pin vaiņagu sērdienei.
270 [Mežotnes B].

53285.

Jaunas meitas nezināj',
Ko dar' Jānis ābolā:
Pītin pina, vītin vija
Meitām puķu vainadziņu.
72 [Cesvaines Md].

- 62 -

53286.

Jānis brauca Jāņ' vakar'
Šķindēdams, ļordzēdams.
Ai Jānīti, Dieva dēls,
Kas tave vezume?
Jāņa zāles, papārdītes,
Tās mane vezume.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

53287.

Jānīšam, brālīšam,
Treju puķu rociņā.
Vītēm vija, pītēm pina
Meitām govju slauktuvīt'.
112 [Ezeres Kld].

53288.

Jānīšam istabiņa
Puķēm, rozēm izpušķota;
Jaunas meitas izpušķoja,
Jāņu nakti līgojot.
184 [Ķēču Rg].

53289.

Jānītim daudzi puķu,
Savij man vaiņadziņ';
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
72 [Cesvaines Md].

53290.

Jānīšam zili svārki,
Zilu ziedu vainadziņš.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

53291.

Jānīts nāca visu gadu,
Nu atnāca šovakar,
Nu atnesa zelta rasu,
Ko papardes izpuškot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53292.

Jānīts plēsa Jāņa zāles,
Pa paleju staigādams;
Jāņa sieva, Līzbetīte,
Tā vaiņagu darināja.
241 [Lubānas Md].

53293.

Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jānim bērni pazuduši;
Jānim bērni pazuduši
Lielajās papardēs.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni,
Tavi bērni sētiņā.
127 [Grostonas Md].

53294.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, sētiņā
[lejiņā],
Dod manām telītēm;
Došu sieru, došu pienu,
Došu govi raibuļiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Dos manāmi gosniņāmi;
Es tev došu piena spaini,
Baltas maizes kukulīti.
141 [Ivandes Kld].

2. Jānīts gāja pa celiņu,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīt, sētiņā,
Dod manai raibaļai;
Es tev došu pienu spanni,
Baltas maizs kukulīt'.
17 [Ances Vp].

3. Jānīts nāca pa kalniņu,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, no kalniņa,
Dod manām telītēm;
Es tev došu siera nuku
Par telīšu baŗošanu.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53295.

Jānīts kāpa kalniņāji,
Zāļu kronis galviņāji.
Kāp, Jānīti, lejiņāji,
Dod manāmi telītēmi,
Lai tās visas lielas augtu,
Lai tās pulka piena dotu.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

53296.

Jānīts nāca aplūkoti,
Vai druviņas
Izravētas;
Jānīts nāca aplūkoti,
Vai vārtiņi appuškoti.
294 [Omuļu Vlk].

53297.

Jānīts jāja melnu zirgu,
Jumtu galus lūkodams,
Vai ir labi izpuškoti
Ar ozolu lapiņām.
241 [Lubānas Md].

- 63 -

53298.

Jāņa bērni bēdājās,
Kur būs ņemt Jāņa zāles.
Vai jūs, akli, neredziet,
Pupas zied dārziņā.
241 [Lubānas Md].

53299.

Jāņu bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
Sildīsim pienīti,
Tā mēs Jāni mielosim.
93 [Dundagas Vp].

53300.

Jāņu dienas vakarā
Āboliņa pļavu pļāvu;
Ziemassvētku vakarā
Āboliņa cisas liku.
290 [Ogres C].

53301.

Jāņu mātes istabiņa
Ar bērziem izpuškota.
Vai pietrūka oša lapas,
Vai ar kupli ozoliņi?
413 [Stendes Tl].

53302.

Jāņu nakti nezināju,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Saulītei noejot
Visām vaiņags galviņā.
338 [Rankas C].

53303.

Jāņiem kroņus Rīgā vedu
Ar deviņi melni zirgi,
Pretim nāca Rīgas kungi,
Siekiem naudu mērodami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53304.

Jūs, sieviņas, atnākdami
Izpuškoj lielu kungu,
Lielkungam ozolkroni,
Lielmātei liepu lik.
Jaunkungami, preilenami,
No puķem pataise.
93 [Dundagas Vp].

53305.

Kad es iešu kalniņā.
Tad lauzīšu ozoliņ';
Tad lauzīšu ozoliņu,
Kaisīš savu sētas placi.
40 [Basu (Bases) Azp].

53306.

Kam tas tāda puķu pļava,
Kur tie meitas pāri iet?
Tas manai māsiņai
Baltābolu noziedēj.
93 [Dundagas Vp].

53307.

Kas redzēja Jāņu nakti
Papardīti uzziedam,
Tas līgoja cauru gadu
Kā Jānīts vakarā.
337 [Rāmuļu C].

53308.

Kas slīdjāja, naslīdjāja,
Bitja pļovys naslīdjā;
Rūtoituoji gon slīdjāja,
Kuodeileņus laseidami.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

53309.

Kas tur mirdz, kas tur spīd
Viņā lauka galiņā?
Jānīšam cepurīte
Zelta pušķi galiņā.
205 [Kusas Md].

53310.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņu dienas naksnīnā?
Tur ziedēja papardītes
Zeltītiem ziedīniem.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

53311.

Kādas zāles vēl vajaga
Bandenieka sētiņā?
Retējiņa, raskretiņa,
Sarkanais dāboliņš.
344 [Rembates Rg].

53312.

Ko, Jānīti, tu domāji,
Kalnīnā apstājies?
Vai tev smaga Zāļu nasta,
Vai žēloji bāru bērnus?
192 [Kosas C].

53313.

Kuo, Juoneiti, tu dūmuoji, rūtu rūtu,
Sovys dinys vokorai? rūtu rūtu.
Vai tjav puču napītyka, rūtu rūtu,
Vai vaiņuka nanūveja? rūtu rūtu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 64 -

53314.

Kodeiļas, munas kodeiļas,
Tik gryuši salasētas:
Cyta jemta ceļeņā,
Cyta ceļa maleņā.
466 [Vārkavas D].

53315.

Ko līdz liepai platas lapas,
Kad tā ziemu neziedēja;
Ko līdz meitai vaiņadzinis,
Kad tā ziemu nenasāja?
604 [Dažādi iesūtītāji].

53316.

Kur, priedīte, tavas skujas-
Zari vien līgojās?
Ar zariem tautas meita
Puško savu istabiņu.
356 [Rudbāržu Azp].

53317.

Lai puškoja, ko puškoja,
Cūku kūts jāpuško;
Citu gadu šādu laiku
Sivēniņu vajadzēs.
48 [Bērzaunes Md].

53318.

Līgotāji sanākuši,
Purva zāles sanesuši;
Ja es būtu līgotāja,
Es atnestu āboliņu.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

53319.

Lietiņš lija zāļu dienu
Lija Jāņu vakarā;
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņu zāles lasīdami.
282 [Nīcas Lp].

53320.

Mani mīļi bāleliņi
Jāņu nakti negulēja;
Jāņu nakti tie aizgāja
Papardītes lūkoties.
337 [Rāmuļu C].

53321.

Nav nivīnas vainudziņš
Leidzīgs Monis vainukam;
Jau Monītes vainudziņš
Lībuovā(?) madu dzēra.
389 [Silajāņu Rz].

53322.

Nāc, Jānīt, dod rociņu,
Ko es tevīm dāvināšu:
Es nopinu puķu kroni
Tavā vārda dieniņā.
127 [Grostonas Md].

53323.

Nāc skaties, Jāņa māte,
Kur man smukas Jāņa zāles:
Sudrabiņa lapiņām,
Zeltītiem ziediņiem.
125 [Grenču Tk].

53324.

Noiet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Sanāk pulkiem Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

53325.

Ņem, Jānīti, vaŗa tauri,
Taurē savus Jāņa bērnus;
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
93 [Dundagas Vp].

53326.

Ozolītis, zemzarītis,
Gauži raud Jāņu nakti:
Visi zari aplauzīti,
Jāņiem kroņus darinoti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53327.

Papardīte lielījās
Jāņu nakti uzziedēt;
Jāņu nakti uzziedēt
Zeltītiem ziediņiem.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

53328.

Papardīte izziedēja
Pašā Jāņu naksniņā;
No tālienes puiši nāca
Papardītes lūkoties.
337 [Rāmuļu C].

53329.

Pēri pinu miršu kroni,
Šogad balta āboltīna;
Uz citam rudeņam,
Ne baltā āboltīna.
54 [Bilskas Vlk].

- 65 -

53330.

Pillu maisu liepu lapu
Jānīts nesa raudādams.
54 [Bilskas Vlk].

53331.

Piniet, meitas, vijiet, meitas,
Ozoliņa vainadziņu;
Savijušas vainadziņu,
Lieciet Jāņa galviņā.
127 [Grostonas Md].

53332.

Plūcat, bērni, āboliņu,
Nesat Jāņa istabā;
Jāņu māte Jāņu nakti
Bez ābola negulēja,
Baltu lika pagalvī,
Ar sārkanu apsedzās.
514 [Zentenes Tl].

53333.

Puķes zied ezerā,
Dzelteniem ziediņiem;
Jāņa bērni gaŗām gāja,
Aizsprauž puķi aiz cepures
378 [Seces Jk].

53334.

Puķīt' rāvu, kronīt' viju
Otra kunga tiesiņā;
Ja tie dzina, lai panāca,
Rokā manis nedabūs.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53335.

Puškosim mēs Jānīti
Ar asiem dadzīšiem,
Kam bāries dzīvodams
Ar kaimiņu meitiņām.
344 [Rembates Rg].

53336.

Šad bij Jāņi, tad bij Jāņi,
Šovakar Jāņi bija:
Nu Jānīts puškojās
Ar ozola lapiņām.
281 [Neretas Jk].

53337.

Raibas vien man telītes,
Kas tās raibas izraiboja?
Jāņu nakti izraiboju,
Jāņu zāles lasīdama.
192 [Kosas C].

53338.

Rekur lieli brīnumiņi,
Jāņu diena atnākusi:
Vībotnītes zābaciņiem,
Papardītes kājiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

53339.

Sit, Jānīti, oša vadzi
Istabiņas galiņā,
Tur salika Jāņa bērni
Savus lapu vainadziņus.
104 [Ēdoles Vp].

53340.

Suņu burkšķi, pupulēkši,
Tās ir puišu Jāņu zāles;
Meitāmauga pļaviņā
Sarkanais āboliņš.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

53341.

Svētu rītu ganos gāju,
Govis slaucu, sieru sēju;
Jāņa bērnus gaidīdama,
Pinu rožu vainadziņu.
127 [Grostonas Md].

53342.

Še nevaida tādu zāļu,
Kādas mūsu zemītē:
Trejdeviņu kaudžu vietu
Sarkanā āboliņa.
Lai Dievs dod Jāņu mātei
Dižen raibus telēniņus.
373 [Sarkaņu Md].

53343.

Šķūņa durvis gan redzēju,
Paša puiša neredzēju.
Kau' man bīse tā puķīte,
Kas aiz Jāņa cepurītes.
261 [Mēdzūlas Md].

53344.

Tev, Jānīti, daudz puķītes,
Nopin man vainadziņu,
Liec rozītes, liec lapiņas,
Liec balto āboliņu.
224 [Lielvārdes Rg].

53345.

Tu Jānīti, Dieva dēls,
Kam tu kāpi kalniņā?
Kam tu kāpi kalniņā,
Zāļu nasta mugurā?
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

- 66 -

53346.

Tu nezini, Jāņa māte,
Kādas skaistas Jāņu zāles:
Zīda kāti, zelta ziedi,
Sudrabiņa lapiņāmi.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

53347.

Upes malu vien staigāju,
Buldurjāni meklēdama;
Es atradu buldurjāni
Bāleniņa namgalā.
373 [Sarkaņu Md].

53348.

Vai tās vīni Juoņu zuoles, leigū
leigū,
Kas pļavai leiguojāsi? leigū leigū;
I tuos beja Juoņu zuoles, leigū leigū,
Kas peipei izkyupēja, leigū leigū.
236 [Līvānu D].

53349.

Vakar gāja liela vētra
Par ziediņu galiņiem;
Tādēļ Jāņa vakarā
Jāņam galva nerotāta.
572 [Tukums Tk apr.].

53350.

Veci puiši priecājās,
Meitas gāja Jāņu zālēs.
Nu tie sēda, nu tie gaida,
Kad nāks meitas atpakaļ.
Te atnāca baltas kazas,
Astes gaisā uzcēlušas.
211 [Ļaudonas Md].

53351.

Veda mani zālītēs,
Es zālīšu nepazinu:
Es noplūcu driķu druvu,
Par ābolu domādama.
72 [Cesvaines Md].

53352.

Veŗat durvis līdz galam,
Lai nelauž Jāņu ziedus.
413 [Stendes Tl].

53353.

Viju, viju, pinu, pinu
Zem ozola stāvēdama,
Sudrabīna pītēm pinu,
Sev [Savu?] zelta vainadzīnu.
192 [Kosas C].

53354.

Vijiet man, vijiet man
Vītoliņa vainadziņu;
Vijiet man tā vītola,
Kas aug jūŗas maliņā.
198 [Krustpils D].

53355.

Visa Jāņa istabiņa
Ar zariem izpuškota;
Stradziņš dzied zariņā,
Lakstīgala galotnē.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53356.

Visi kalni noziedēja,
Pakalnīte neziedēja.
261 [Mēdzūlas Md].

53357.

Visa laba Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.
91 [Druvienas C].

53358.

Visas labas Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā:
Elkšņu lapas, dadžu lapas,
Silā rautas papardītes.
560 [Rīga ].

53359.

Visi labi Jāņa bērni,
Kam ir zāles rocīnā;
Kam nav zāles rocīnā,
Tie nav lāga Jāņa bērni.
192 [Kosas C].

53360.

Visiem vārti appušķoti,
Kaimiņos nepušķoti;
Kaimiņos akli puiši,
Tie bērziņus nepazina.
520 [Zvārdes Kld].

53361.

Visi ziedi izziedēja,
Paparkliņa neziedēja;
Tā ziedēja Jāņu nakti
Sudrabiņa ziediņiem.
Kur nu mani sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš?
605 [Skolas].

- 67 -

53362.

Jāņu diena, Jāņu nakte,
Nu pats Jāņu vakariņis.
Visas puķes noziedēja,
Papardīte neziedēja;
Papardīte noziedēja
Paše Jāņu vakarēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53363.

Vysys pļavys izšlūkāvu,
Petra zuolis maklādama;
Petra zuoli jas atrodu
Leluo pūra maliņā.
Petra zuoļa plotom lopom,
Kopuotomi maliņom.
(=Šī zāle esot laba pret kāsu.)
194 [Krāslavas D].

53364.

Visu nakti sastaigāju,
Bulderjāni meklēdams.
Te atnācu, te atradu
Sēžam galda galiņā;
Sēžam galda galiņā,
Alus kannarociņā.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

53365.

Viena pati Jāņu zāle
Ne ziedēja, ne lapoja;
Kad atnāca Jāņu diena,
Tad ziedēja, tad lapoja.
378 [Seces Jk].

53366.

Viena pate Jāņu zāle
Deviņiemi žuburiem;
Viena pate brāļa māsa
Iet pa ceļu līgodama.
439 [Trikātas Vlk].

53367.

Viena pati Jāņu zāle
Mīļas Māras dārziņā;
Ko es plūkšu, ko atstāšu
Mīļas Māras telītēm?
211 [Ļaudonas Md].

53368.

Viena pati Jāņu zāle,
I tā pati klibu kāju:
Jaunas meitas nolauzušas,
Jāņu zāles lasīdamas.
605 [Skolas].

53369.

Viena pati Jāņu zāle
Deviņiem žuburiem;
Devītā žuburā
Zelta poga galiņā.
72 [Cesvaines Md].

53370.

Ziedi, ziedi, vizbulīti,
Kamēr vēl ziedēt var;
Atnāks meitas, noplūks tevi,
Piespraudīs pie vaiņadziņa.
; 452-67.

53371.

Ziedi, ziedi, silpuķīte,
Strauja strauta maliņā;
Nāks jaunava, noplūks tevi,
Sevīm kroni darinās.
378 [Seces Jk].

e) Gani pārdzen lopus mājā, ielaiž laidarā, apkopj un aplīgo

32416.

Ak tu govju Māršaliņa,
Lielas govis audzējusi:
Kūtī ragi neietilpa,
Dārzā rūmes nedabūja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Jāņa māte man iedeve
Raibu govi platim ragim,
Durvīs ragi neiegāja,
Kūtī rūmes tai nebija;
Vež' ābeļu dārziņā
Zem kuplās ābelītes.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

2. Mīļa Māra man iedeva
Raibu govi platiem ragiem;
Kūtī ragi neiegāja,
Ķipī pienu nesaslaucu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

3. Mīļa Māŗa man iedeva
Raibu gavi platim ragim;
Ne tā ziemu stallī tilpa,
Ne vasaru laidarā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

32417.

Appuškoju raibu govi
Ar bērziņa žagariem.
Puško, Dievs, citu gadu
Ar raibām telītēm!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 68 -

32418.

Augstu metu [sviežu] Jāņa zāles,
Lai telītes lielas aug,
Lai telītes lielas aug
Jāņu mātes laidarā,
Jāņu mātes laidarā ,
Ar baltām galviņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32419.

Augstu metu Jāņu zāles,
Lai telītes lielas auga,
Lai telītes lielas auga,
Lai tās pulka piena deva.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Augsti sviedu Jāņa zāles
Jāņa mātes istabā,
Lai aug lieli telēniņi,
Govis daudz piena dod.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

32420.

Iesim, meitas, skatīties,
Kādas govis laidarā:
Citas zilas, citas melnas,
Citas baltu muguriņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32421.

Eita, bērni, lūkoties,
Ko dar' Jānis aplokā:
Pītin pina, vītin vija
Meitām govju slauktuvīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Eite, m'eitys, apraugot,
Kū dor' Juonis oplūkā:
Peitin' pyna, v'eitin' v'eja
M'eituom gūvu slauktiv'eitis,
M'eituom gūvu slauktiv'eitis,
Puišim cauņu capureitis.
422 [Līvānu pag. D].

2. Jūs, māsiņas, neziniet,
Ko dar' Māra laidarā:
Pītin pina, vītin vija
Zaļa vaŗa slauktuvīti.
; 323-68.

3. Ko, Jānīti, tu darīji
Visu dienu aplokā?
- Šūtin šuvu, pītin pinu
Divas zelta slaucenītes.
49; 252-68.

4. Visu gadu Jānis pina
Manā teļu aplokā;
Šūt nošuva, pīt nopina
Divi teļu slaucenītes,
Divi teļu slaucenītes
Zeltītāma stīpiņāma.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32422.

Es savām telītēm
Šovakar vārdu devu:
Kuŗa raiba - raibulīte,
Kuŗa melna - vabolīte.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kuodu vuordu Krist'ējuom
Šuos vosorys t'el'eit'ēm?
Kura deuma - deumaļiņa,
Kura raiba - raibaļiņa.
422 [Līvānu pag. D].

2. Ko, Jānīti, vārdu liksi
Šās vasaras telītēm?
Kuŗa melna - vabulīte,
Kuŗa raiba - ziedaliņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

3. Krustdienā vārdu liku
Pērnajām telītēm:
Kuŗa raiba - raibaliņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Māmiņai pavaicāju,
Ko telītēm vārdā likt.
- Kas bij raiba - raibaliņa,
Kas sarkana - māraliņa.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

5. Nāc, Laimiņa, liec vārdiņu
Pērnajām telītēm:
Kuŗa raiba - raibaliņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

6. Pavaicāju mīļai Māŗai,
Kā būs saukt raibu govi:
Kuŗa raiba - raibalīte,
Kuŗa melna - vabulīte.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32423.

Gāju govju dārziņā,
Radu prieku Jāņu rītu:
Radu vērsīt' piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 69 -

32424.

Gāju telīš' i raudzīt,
Ko darīja dārziņā:
Cita citu laizījās,
Ar ragiem kasījās.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32425.

Gani dzina sētiņā,
Kupla liepa vārtus vēra;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij Jāņa māmuliņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32426.

Gosniņ, mana raibuļiņa,
Kas tev' raibu norakstīja?
Mīļa Māra norakstīja,
Svētu rītu ganīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

32427.

Gotiņ' manu raibuliņu
Vakarā ēdināju;
No druviņas pāriedama,
Rokā nesu dāboliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32428.

Jāņa māte nezināja,
Kādas govis laidarā:
Tumši brūnas, gaiši brūnas,
Zeltītiem radzīniem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Jūs, meitiņas, nezināt,
Kādas govis laidarā:
Raibas govis, brūnas teles,
Baltas kazas kaktiņā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32429.

Jāņa nakti apģērbos
Puse balta, puse melna,
Lai aug mani telēniņi
Puse balti, puse melni.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

1. Es nogāju Pēterī
Puse balta, puse melna,
Lai aug man raibas govis
Puse baltas, puse melnas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32430.

Jānis gāja gar vārtiem,
Stīpu bunte mugurā.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Stīpo manus piena spaņņus!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32431.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā,
Dod manām telītēm!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Jānīts sēdēj' ozolāi,
Jāņa zāles rociņā.
Nes, Jānīti, Jāņa zāles,
Dod manām gostiņām,
Lai dod pienu, lai dod sieru
Jāņu bērnus pamielot!
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

32432.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā,
Dod manām telītēm!
Es tev došu sieru ēst
Dižan lielu gabaliņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Jānīts tupi kalniņā,
Zelta kurpes kājiņā.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Došu siera gabaliņu!
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

32433.

Jānīts sēda kalniņā
Zāļu nastu mugurā;
Cik zālīšu nastiņā,
Tik telīšu kūtiņā.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

32434.

Jānīts sēdi kalniņā,
Zāļu nastu mugurā;
Cik zālīšu nastiņā,
Tik tev siera gabaliņu.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

1. Jānīts nāca par kalniņu,
Zāļu nasta mugurā;
Cik zālīšu, tik telīšu,
Tik tev siera gabaliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32435.

Jāņu rītu govis ganu
Zaļābula lauciņā;
Jāņa māte atnākusi,
Siera nuki kabatā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 70 -

32436.

Kas iemeta raibu koku
Manā govju laidarā?
Mīļa Laime iemetusi,
Raibu govi gribēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32437.

Kas iemeta zelta laipu
Manā govju laidarā!
Jāņa bērni iemetuši,
Jāņa nakti līgojot.
40-1 (Bigauņc.).

32438.

Kas iemeta zelta pušķi
Manā govju laidarā?
Mīļa Māra iemetusi,
Maz telīšu atradusi.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

32439.

Kupla liepa uzauguse
Jāņa mātes laidarā;
Tur pakāra Jāņa meitas
Savas baltas slaucenītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32440.

Kupla liepa uzauguse
Manā govju dārziņā;
Kad es iemu govis slaukt,
Tur pakāru vainadziņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laidarā;
Cik es gāju goves slaukt,
Tur pakāru vainadziņu,
Lai viz mans vainadziņš
Kā saulīt' un mēnestiņš.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

32441.

Labvakar, Jāņa māete,
As tev laimi pasecīšu:
Tev piedzima raibas guoev's
Sudrebiņa redziņiem.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32442.

Lēni gāju par pagalmu,
Lēni vēru klāva durvis,
Lei tij govu Māršaviņa
Nesatrūka, gulējuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32443.

Līgo saule meža galus,
Vakarāi noiedama;
Līgo pate māmuliņa
Ganiņam vārtu celt.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32444.

Līgo saule vakarā,
Līgo gani sētiņā,
Līgo pati mīļa Māra
Telītēm vārtu vērt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32445.

Līgojam mēs, bitīte, -
Tev siliņi, man āriņi;
Tev siliņi ziedu ņemt,
Man āriņi paganīt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32446.

Melna odze ietecēja
Manā govju laidarā;
Tā nebija melna odze,
Tā bij govju Māršaviņa.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Balta vista ietecēja
Manā govju laidarā;
Tā nebija balta vista,
Tā bij mana govju Laime.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

2. Balta vista platījās,
Manā govju dārziņā;
Tā nebija balta vista,
Tā bij govju Māršaliņa.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

3. Mella čūska ietecēja
Manā bišu dārziņā;
Tā nebija mella čūska,
Tā bij bišu māmuliņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32447.

Mella vista purināja
Manā govju dārziņā;
Sev purina pillu pērkli,
Man telīšu pillu dārzu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

- 71 -

32448.

Metam zāles laidarā,
Lai telītes vaislojās;
Cik zālīšu, tik telīšu
Jāņa mātes laidarā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Metam zāles laidarā,
Lai aug govis raibuliņas;
Cik zālītes es iemetu,
Tik gosniņu raibuliņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Plūcat, meitas, baltābolu,
Metat govju laidarā!
Cik ābolu saujiņā,
Tik gosniņu laidarā.
40-1 (Lapmežc.).

32449.

Nāc ārā, Jāņu māte
[saimeniece]
Es tev teikšu govju laimi:
Laidarā apakš sliekšņa,
Tur gul tava govju Laime.
232 [Talsos (Tl)].

1. Ai tu govju Māršaviņa,
Kur gulēji Jāņu nakti?
Stallītī, paslieksnē,
Kā melnā vabolīte.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2. Jāņa māte nezināja,
Kur gosniņu Laime gul:
Kūtī gul, paslieksnē,
Kā melnā vabolīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Jaunas meitas nezināja,
Kur guļ govju Māršaviņa:
Stallie guļ zem silītes,
Sudrabiņa spilvenā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32450.

Nava laika, nava laika
Ganiem dzīt sētiņā,
Nūle mūsu māmuliņa
Vij dābula vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32451.

Piecas vien man gosniņas,
Visas melnas kā vamboles;
Lai Dievs dod citas piecas
Līdz citiemi Jānīšiem.
40-1 (Lapmežc.).

32452.

Sit, Jānīti, zelta vadzi
Savas kūts dibinā!
Tur pakāra mīļa Māra
Savu baltu slaucenīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32453.

Trim kārtām jostu jožu,
Govju kūti daiedama.
Audzē, Dievis, mīļa Māre,
Trim kārtām laidarā!
18 (Kliģenē).

1. Trim kārtām jostu jožu
Ap to savu augumiņu;
Trim kārtām raibas govis
Ap to manu laidariņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Trim kārtām jostu jožu,
Uz kūtiņu tecēdama.
Dod, Dieviņ, man telītes
Trim, četrām kārtiņām!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

32454.

Aitiņ mana bērbaliņa,
Puško manu augumiņu!
Es puškoju tavu kūti
Jāņa dienas vakarā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

32455.

Kas grib baltu villainīšu,
Lai dzin aitas pieguļā:
Jāņa [Jāņu] nakti zelta rasa,
Tad aitiņas mazgājās.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Es izdzinu Jāņu nakti
Savas aitas pieguļā:
Jāņa nakti zelta rasa,
Lai tās baltas mazgājās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Kas grib baltas villainītes,
Lai dzin aitas pieguļā:
Jāņa [Jāņu] nakti zeltarasa,
Tad aitiņas mazgājās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

3. Kas gribēja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā,
Lai aitiņas mazgājās
Baltābula rasiņā.
183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

- 72 -

4. Tīk tev balta villainīte,
Gani aitas Jāņu nakti:
Jāņu rasa balināja
Baltas tavas avitiņas.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32456.

Liela migla, liela rasa
Liela meža maliņā,
Tur es dzīšu sav' aitiņu
Pašā Jāņa vakarā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

53372.

Agatītes pogolmā
Bolta vysta ūlas dēj;
Sēv pyryna pylnu pērkli,
Maņ teleišu pylnu klāvu.
143 [Jāsmuižas D].

53373.

Agatīte savu sīru
Drupynuoti drupynuoja.
Tik tev gūvu, tik tev vēršu,
Cik tūs sīra drupaniņ'.
143 [Jāsmuižas D].

53374.

Eita, meitas, skatāties,
Ko dar' govis dārziņā:
Cita citu laizījās,
Radziņiem mērījās.
545 [Krustpils D apr.].

53375.

Es atnesu Jāņu mātei
Raibas puķes pieplūkuse.
Audzē, Dievs, Jāņu mātei
Raibas govis stallītie.
373 [Sarkaņu Md].

53376.

Uzliksim saimniecei
Baltu ziedu vainadziņu,
Lai aug viņas raibaliņas
Baltajiem ziediņiem.
166 [Kalsnavas Md].

53377.

Es iemetu zelta pušķi
Savā govju laidarā;
Cik zālītes, tik telīšu,
Manā govju laidarā.
521 [Zvārtavas Vlk].

53378.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu vīju,
Lai tās manim pašas nāca
Jāņu rītu sētiņā.
261 [Mēdzūlas Md].

53379.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu vīju,
Lai tās manim pienu deva
Līdz pašam rudeņam.
261 [Mēdzūlas Md].

53380.

Es savai telītei
Baltābola saitu vīju,
Lai aug manas raibas teles
Ziedainām kājiņām.
605 [Skolas].

53381.

Ganu avis Jāņu nakti,
Sedzu baltas villainītes;
Jāņu rasa balināja
Baltumbaltas villainītes.
40 [Basu (Bases) Azp].

53382.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Kas tev raibu norakstīja?
Svēta Māra Jāņu nakti,
Raibus cimdus adīdama.
427 [Tadaiķu Lp].

53383.

Grieziet ceļu, rūmējati, līgo
līgo,
Jāņu tēvam Laime nāca, līgo:
Viens simts nāca raibas govis, līgo līgo,
Otrs simts bēru kumeliņu, līgo.
169 [Kandavas Tl].

53384.

Jānīts gana raibas govis
Lielajā ābolā;
Jāņu govis piekusušas,
Pa ābolu staigājot.
127 [Grostonas Md].

53385.

Juonīts guoja par kaļneņi,
Zuoļu nosta mugurā.
Aj, Juonīti, uz munu sātu,
Baroj munu raibaleiti;
Es tev dūšu sīra kanci
Par raibaļas boruošonu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 73 -

53386.

Jānīts sēd kalniņā,
Zelta svārki mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā
Pie manām gosniņām.
374 [Sātiņu Kld].

53387.

Jāņu mātei kroni pinu
Ar ozola zīlītēm,
Lai tai auga raibas govis
Ziedaiņām kājiņām.
263 [Mēmeles Jk].

53388.

Jāņa māte man iedeva
Raibu govi platim ragim;
Kūtī ragi neiegāja,
To piesējam laidarā,
Sudrabīna ķēdītem.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53389.

Jāņu mātei tādas govs
Ka lielās briežu mātes:
Kūtie ragi tām nelīda,
Dārzā rūmes tām nebija.
373 [Sarkaņu Md].

1. Jāņa mātei lielas govis,
Kā lielās lāču mātes;
Kūtī ragineielīda,
Dārzā rūmes ar nebij.
552 [Madona Md apr.].

53390.

Šādas govis, tādas govis
Jāņu mātes laidarā;
Viena govs ar platiem ragiem,
Ragi kūtī neiegāja.
439 [Trikātas Vlk].

53391.

Man piedzima Jāņu nakti
Raibai govij telēniņš;
Lai der vietu [Laidervietas?] tam nebija,
Kūtī ragi neiegāja.
90 [Drustu C].

53392.

Juoņa muotei lelas gūvis,
Ko leluos brīža muotes:
Nu gūtiņas spaņi slouca,
Nu telītes slauktuvīti.
357 [Rudzētu D].

53393.

Jāņu rītu slaukti gāju
Ar sidraba slauktuvīti:
Ar sidraba slauktuvīti
Dimantiņa rasiņā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

53394.

Es vaicāju mīļai Mārai,
Kā es saukšu savas govis.
Kuŗa bija zila gove-
Tā zilā zilgalvīte.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53395.

Kas atstāja zelta rīksti
Manā govju laidarā?
Svētā Māra atstājusi,
Raibaļiņas skaitīdama.
571 [Talsi Tl apr.].

53396.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes laidarā?
Jāņa mātei raibas govis
Zeltītiem radziņiem.
245 [Lutriņu Kld].

53397.

Lai bij labi, kam bij labi, līgā
līgā,
Jāņu mātei tai bij labi: līgā
līgā,
Pilna kūte raibu govju,
Pilns spainītis salda piena.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

53398.

Lai pļauj sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga:
Manu kazu vilks aizveda
Pašā Jāņu vakarā.
560 [Rīga ].

53399.

Līgo, Māra, manā kūtī,
Kā līgoju tavu nakti.
318 [Plāņu Vlk].

53400.

Līgo saule meža galus,
Vakarā noiedama;
Līgo gani sētiņā,
Līgo meitas laidarā,
Līgo pate Jāņu māte,
Jāņu bērnus gaidīdama.
127 [Grostonas Md].

- 74 -

53401.

Līgojiet, Jāņa bērni,
Metat zāles laiderie!
Cik zālīšu, tik telīšu
Jāņa mātes laiderie.
261 [Mēdzūlas Md].

53402.

Liela diža ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Govēm ragus izrotājse
Ar zaļām lapiņām.
605 [Skolas].

53403.

Man bij pulka raibu govju,
Kas tās raibas izraiboja?
Mīļā Māra izraiboja,
Jāņa nakti ganīdama.
Dod, kundziņ, savu dēlu,
Nevar vienis noganīt.
261 [Mēdzūlas Md].

53404.

Mīļā mŗa govis skaita,
Vītolēje sēdēdama.
Dod, Māriņa, to gosniņu,
Kas no simta atlikuse;
Man jāvāra svētu rītu
Tautiešame azaidiņis.
129 [Gudenieku Azp].

53405.

Nāc laukā, Jāņa tēvs,
Es tev teikšu ziergu laimi:
Ber auzītes silītē,
Kadiķīšus sakapā.
245 [Lutriņu Kld].

53406.

Jem, saimniec, mellus brunčus,
Apej savus laidariņs,
Lai neguļ Jāņa nakt(i)
Manas govis laidarā.
180 [Katvaru Vlm].

53407.

Pagaid', govju Māršaliņi,
Man ar tevi jārunā.
Kādēļ manas raibas govis
Polatiesi polojās? [paļajās, sirga]
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

1. Svēta Māre Madaliņa,
Ak tu govju Māršaviņa,
Nāc ar mani parunāt!
Kādēļ manas raibas govis
Paļāties paļājās?
604 [Dažādi iesūtītāji].

53408.

Pavaicāju mīļu Māru,
Kam gosniņas man neauga?
Kam gosniņu kājām spēri,
Siti piena slauktuvīti?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53409.

Pi Juonines raibas gūvs,
Plotim ragim, garim cičym;
Sīru sēja pologā,
Svīstu neja kubolā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

53410.

Ptru gūteņi raibaleiti,
Kas tev (raibu?) raibinuoja?
Svāta Muora raibinuoja,
Iz yudiņa stuovādama.
Iz yudiņa stuovādama,
Ar ūgleiti raksteidama.
389 [Silajāņu Rz].

53411.

Raibas vien man telītes,
Citas lielas, citas mazas;
Vai ir pati mīļā Laima
Agrā rītā rakstījusi?
605 [Skolas].

53412.

Reibas vīn maņ telītes,
Jaunas vīn ganītuojas;
Skaudējam aces dag,
Caur kryumim verūtīs.
326 [Preiļu D].

53413.

Rindā nāca raibas govis,
Pulkiem bēri kumeliņi;
Visi pulki satecēja
Jāņa mātes laidarā.
36 [Balvu Abr].

53414.

Šorīt agri piecēlos,
Lielu darbu padarīju:
Sev matiņus izķemmēju,
Buļļam ragus appuškoju;
Buļļam ragus appuškoju
Ar ozola zariņiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 75 -

53415.

Trīsreiz gadu pūtināju
Savas raibas rabuliņas:
Vasarsvētkos, Jāņu rītu,
Pirmo dienu pusdienā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53416.

Sviežu vecu izaviņu
Savā govju dārziņā,
Lai telītes vazājās
Ka vecās izaviņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Visas vecas izaviņas
Metu govju dārziņā,
Lai telītes valkājās
Kā vecās izaviņas.
48 [Bērzaunes Md].

f) Saimniece pacienā ganus ar sieru un pienu

32457.

Siera, piena ganiņam,
Piena sulas arājam,
Kam apara papuvīti
Melnajām velēnām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32458.

Siera, piena ganiņiem,
Arājiem piena sulas,
Par ko pēra ganu meitas,
Pa krūmiem valkādami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32459.

Siera, piena, Jāņa māte
[māmuliņa],
Par telīšu ganījumu!
Ja nedosi siera, piena,
Paliks teles ālavīcas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dodi sieru, Jāņu māte,
Jāņu zāļu plūcējam!
Ja sieriņa man nedosi,
Paliks govis ālavītes.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

2. Sieru sieru, Jāņa māte,
Labas govis laidarā;
Ja tu siera man nedosi,
Paliks govis ālavē.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32460.

Siera, piena, māmuliņa,
Par telīšu ganījumu!
Ja nedosi siera, piena,
Nedzīš' govis ābolā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32461.

Sieru, pienu, māmuliņ,
Par telīšu puškojumu!
Ja nedosi siera, piena,
Nepuškošu citu gadu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Siera, piena, māmuliņa,
Par vainaka vijumiņu!
Ja nedosi siera, piena,
Tad vainaku es nevīšu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32462.

Siera, piena māmuliņa,
Savam govju ganiņam;
Arājam piena sulas,
Sutinātu ievas kūju!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32463.

Siera, piena man, māmiņ!
Es bij' tava govju gane,
Es telītes pieganīju
Pa zaļo dāboliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32464.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Dižan lielu gabaliņu!
Es iekritu rāvienā,
Tavas govis ganīdama.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32465.

Siera siera, māmuļīte,
Es gotiņu ganītāja;
Ja tu siera man nedosi,
Lai stāv govis laidarā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32466.

Siera siera, māmuļiņa,
Man lielāku gabaliņu,
Man lielāku gabaliņu
Par telīšu ganījumu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 76 -

53417.

Dod, māmiņa, sier' ar pienu
Par telīšu pušķošanu!
Vēl tev vīšu vainadziņu
Visvisādiem zemes ziediem.
15 [Alūksnes Vlk].

53418.

Jas redzēju saimineicai, rūtuo rūtuo,
Pīcus sīrus nārteņā; rūtuo
rūtuo;
Ka nadūsi sīra, pīna, rūtuo
rūtuo,
Paliks gūvis vuolaveidzas, rūtuo rūtuo.
18 [Andrupenes Rz].

53419.

Īdevja Līzīte taukoju sīru,
Īdevja Līzīte taukoju sīru,
Taucej, Dīviņ, tovas telītes,
Taucej, Dīviņ, tovas telītes!
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Īdeve Madeļa taukojū sīru,
Taucej, Dīven, taleitis tovys.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53420.

Māte māte, sieru, pienu,
Lai aug govis raibaļiņas!
Kad nedosi sieru, pienu,
Tad augs tādas dūmaļiņas.
72 [Cesvaines Md].

53421.

Māte māte, sieru sieru,
Nu ir Jāņu vakariņis.
Kam ganīja raibas govis
Visu gadu ābolēje.
129 [Gudenieku Azp].

53422.

Krystamuote, saimnīceņa,
Pati sīra sējējiņa,
Kai īdusi, tai īdusi
Pa lelami gobolam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53423.

Pasild' man, Jāņa māt,
Siltu pienu podiņā!
Es atnācu nosalusi,
Tavas govis ganīdama.
211 [Ļaudonas Md].

53424.

Saimnieks stāv istabā,
Alus kanna rociņā;
Saiminiece sieru grieza
Visapkārt riecienam.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

53425.

Sen šos Jāņus gaidījām,
Šito pašu vakarīnu.
Siers, plācenis ganīniem,
Bērzu vaiņags gotīnām.
192 [Kosas C].

53426.

Siera, piena ganiņam,
Arājam siera sulu!
Kam tas manas raibas govis
Velēnām nomētāj(a).
119 [Gaujienas Vlk].

53427.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Tev ir govis laidarā!
Ja nedosi sieru, pienu,
Guldīš' govis kalnīnā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

53428.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Tev ir govis laidarā!
Ja nedosi sieru ēsti,
Govim ragus aplauzīšu.
184 [Ķēču Rg].

53429.

Jā nedosi mīkstu sieru,
Govim ragus nolauzīšu;
Jā nedosi siltu alu,
Visus miešus izbradāšu.
33 [Baižkalna C].

53430.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Tev ir govis laidarā
Tumši brūnas, gaiši brūnas,
Zeltītiem radziņiem.
464 [Vānes Tk].

53431.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Tev gotiņas raibaļiņas!
Nazīts, manis baltspalītis,
Jāņu siera dalāmais.
270 [Mežotnes B].

- 77 -

53432.

Siera, piena, Jāņa māte,
Es atnesu Jāņa zāles!
Jāns atnesa purva zāli,
Ielej sulu bļodiņā.
241 [Lubānas Md].

g) Līdzekļi pret raganām, burvjiem, skauģiem, kas Jāņu nakti sevišķi darbīgi

32467.

Ai meitas meitas,
Glabājat govis!
Ragana krūmos,
Slaucene rokā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Grieta sēž krūmos,
Slaucene rokā.
Pasakiet meitām,
Lai glabā govis!
224 [Kabilē (Kld)].

2. Meitas meitas, sargāt govis:
Jāņa māte krūmos tup,
Jāņa māte krūmos tup,
Slaucenīte rociņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32468.

Buŗ man buŗi, skauž man skauģi,
Nevar manis izpostīt:
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Apkārt manu mājvietu.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

32469.

Iestādīju ērkšķu krūmu
Savē govju laidarē:
Jāņa nakti ragan' mātes
Pulcēties pulcējās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32470.

Iestatīju asu dadzi
Tīrumā
Burvjiem, raganām
Plēvāties.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Iestatu ābeli
Tīruma vidū,
Kur burvjiem, raganām
Žāpstīties.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32471.

Iestatu dadzīti
Laidara vidū
Raganai, maukai,
Žāpstīties.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Iestādīju ābeltiņu
Laidariņa vidiņāi
Raganām žāpstīties,
Jāņu nakti staigājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Meijot meijoju
Laidara vārtus
Ābelēm, vilku ābelēm,
Krūklēm un apsēm
Laumām, raganām
Žāpstīties.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32472.

Es iemetu asu dadzi
Savā govju laidarā,
Lai ragana [raganas] padūrās,
Jāņa nakti staigājot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32472v1.

Appuškoju laidariņu
Ar ābeļu zariņiem,
Lai izbada Lauma acis,
Jāņa nakti staigājot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Asu dadzi es ieliku
Savā govju laidarā,
Lai ragana neiegāja
Pie manām gosniņām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3. Aizpuškoju govju kūti
Ar asiem dadzīšiem,
Lai ragana pasadūra,
Jāņa nakti staigādama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

4. Iestādīju ērkšķu krūmu
Laidariņa vidiņā,
Lai ragana nodūrasi,
Jāņu nakti skraidīdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5. Iestādīju cūkābeli
Pašā Jāņa vakarā,
Lai nodūrās Jāņa nakti
Visas vecas raganiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

6. Es iemetu ašu dadzi
Savā govju laidarā,
Lai izbaksta skauģis acis,
Kas man laba nevēlēja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 78 -

7. Es iestādu vilkābeli
Savā govju laidarī,
Lai tās laumas, raganiņas
Jāņu nakti bakstījās.
401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)].

8. Uzspraudu dadzīti
Uz vārtu staba
Burvjiem, raganām
Uzdurties.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32473.

Es iemetu asu dadzi
Savā govju laidarā,
Lai tie buŗi nenobuŗ,
Lai skauģīši nenoskauž.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32474.

Es iespraudu izkaptiņu
Savā govju laidarā,
Lai ragana nosagrieza
Ātrajā skrējienā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32475.

Es jums lūdzu, saimenieki,
Jāņa nakti neguliet:
Skauģīts kūrauguntiņu
Jūsu lauka galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32476.

Es savāmi telītēmi
Adatāmi jumtu jumu,
Lai skauģītis nenoskauda,
Lai burītis nenobūra.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32477.

Es savām(i) telītēm(i)
Adatiņu stalli taisu,
Lai raganas nodūrās,
Jāņu nakti skraidīdamas.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Es savam(i) laidaram
Adatiņu jumtu jumu,
Lai raganas noduŗās,
Jāņu nakti skraidīdamas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Es savām telītēm
Adatiņu klēvu daru,
Adatiņu klēvu daru,
Izkaptiņu jumtu jūmu,
Lai dūrās, lai šķērdēs
Manu govju skaudējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32478.

Es savām telītēm
Ar nātrēm ceļu kaisu,
Lai duŗas raganiņas,
Tumšu nakti staigādamas.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

32479.

Izaplēte dadžu krūms
Manā govju dārziņā;
Kad es gāju govju slaukt,
Tad pakāru slaucenīti.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32480.

Jāņu nakti negulēju,
Sav' telīti sargādama:
Jāņu nakti raganiņas
Pulcēties(i) pulcējās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Slēdz, māmiņ, govju klēvu
Deviņām atslēgām:
Jāņu nakti raganiņas
Pulcētiesi pulcējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32481.

Jāņi Jāņi šovakar,
Kam tie Jāņi piederēja?
Moderēm, raganām,
Tām tie Jāņi piederēja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

32482.

Jāņos govju neslauciet,
Ganos agri nedzeniet:
Sēd ragana krūmiņos
Ar sudraba slauktuvīti.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

32483.

Lec, Jānīti, kur lekdams,
Lec lopiņu laidārzā,
Min rupucus, min raganas,
Tīrī manu laidārziņu!
1311 [Apē (Vlk)].

32484.

Nelaid skauģu, mīļā Māre,
Jāņu mātes laiderī,
Cērt ar dzelzu zobenīti,
Sit ar vaŗa trumulīti!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 79 -

32485.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus,
Lai burītis nenobūra,
Lai sakuģītis nenoskauda!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj kūti, laidārziņu,
Lai ne skauģi, ne raganas
Nebuŗ manus govis vēršus.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

32486.

Nu ir laiks raganām
Beku lauzt siliņā:
Visi četri pērkoniņi
Jūrmalāi kāzas dzēra.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32487.

Piniet, meitas, ērkšķu kroni,
Metiet govju laidarāji,
Lai ragana acis bada,
Jāņu nakti skraidīdama!
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

1. Plūciet nātres, dzeltenītes,
Metiet govju laidarē,
Lai ragana atsadūrās,
Jāņa nakti skraidīdama!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32488.

Šķību greizu tiltu taisu
Raganām pāri skriet,
Lai tās savu kaklu lauza
Pirmajā skrējienā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. No tiem sila greiziem kokiem
Raganām tiltu taisu,
Lai tās savu kaklu lauza,
Jāņa nakti staigādamas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

2. Šķību greizu koku liku
Sava tilta vidiņā,
Lai ragana kaklu lauza,
Tumšu nakti skraidīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Šķību greizu tiltu taisu
Savā lopu laidarā,
Lai ragana kaklu lauza
Pirmajā skrējienā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32489.

Silē dūru adatiņu
Savā govju laidarā,
Lai ragana noduŗās,
Jāņa nakti staigādama.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32490.

Skrien, ragana, šķērsu gaisu,
Ne manā sētiņā:
Mana sēta dzelžiem kalta,
Adatām jumti jumti.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Skrien, ragana, šķērsu gaisu,
Manu sētu neieskriesi:
Mana sēta dzelžiem kalta,
Izkaptiemi spāres celtas,
Izkaptiemi spāres celtas,
Adatāmi jumti jumti-
Izkaptiem nosagriezti,
Adatāmi nosadorti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32491.

Sviesta, piena upe teka
Manāi govju laidarāi;
Tur nolauza skauģis kaklu,
Tur deviņas raganiņas,
Tur noslīka laumes meita
Bez saulītes vakarāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

32492.

Tiesa tiesa, ne meliņi
Vecu ļaužu valodiņa:
Jāņa nakti meitas gāja
Raganās, vilkacēs.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32493.

Telīt mana platradzīte,
Stāv' laidara vidiņā;
Ja nāk laumas, raganiņas,
Sper tās visas maliņā!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

32494.

Trīs gadiņi audzināju
Laidarā ēršķu krūmu;
Tur ragana nodūrāsi,
Jāņu nakti skraidīdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 80 -

53433.

Ai tu gaisa raganiņa,
Manas sētas nepārskrien:
Es iespraužu asu dadzi,
Savā govu laiderie.
Ar dadžiem sabadīju,
Ar nātrēm tevi pēršu.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53434.

Eit gaŗām, raganiņas,
Nenākat Buliņos!
Buliņiem dzelza sētas
Ar asām adatām;
Tur jau jūs dursities,
Jāņa nakti staigādamas.
90 [Drustu C].

53435.

Es nevedu kumeliņu
Jāņu nakti pieguļā,
Tad staigāja ļaunie gari,
Tad burvīši, raganiņas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

53436.

Es savami kumeļami
No adatām stalli taisu,
Lai tas mans skaudējiņš
Uz adatas nozaduŗas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53437.

Es sovom telīšom
Adateņu klāvu taisu,
Kab rogona naīlaktu,
Munu teļu natrokuotu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53438.

Es savam sunīšam
Cimdus, zeķes noadīju,
Lai viņš manu sētu sargā,
Nelaiž skauģi sētiņā.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

53439.

Es savāmi telītēm
Adatiņu tiltu griezu,
Lai dūrās, lai vērās
Manu govju skaudējiņi.
241 [Lubānas Md].

53440.

Es savām telītēm
Pīlādžkūju kūtī liku,
Lai raganas nenobuŗ,
Jāņu nakti staigādamas.
514 [Zentenes Tl].

53441.

Iemetam dzelzu nātras
Savā govju laidarā,
Lai raganas badījās
Ap tām dzelzu nātriņām.
560 [Rīga ].

53442.

Iestādīju asu dadzi
Tīrumiņa maliņā,
Lai tie burvji, raganiņas
Uz dadžiem plēvājās.
369 [Saldus Kld].

53443.

Iestādīju pucenīti
Savā govju laidarā;
Ik rītiņus skauģa māte
Gaŗām gāja šņaukādama.
141 [Ivandes Kld].

53444.

Jaunas meitas, Jāņu nakti
Nātrēm kūti pakaisāt,
Lai apdzeļas raganiņas,
Jāņu nakti staigādamas.
90 [Drustu C].

53445.

Jāņos govju neslauciet,
Ganos agri nedzeniet:
Raganiņa krūmiņos,
Slaucenīte rociņā.
263 [Mēmeles Jk].

53446.

Krustu ceļu es pārgāju
Krustu metu skauģenei,
Lai Laimīte pāri tiek,
Mana ceļa rādītāja.
374 [Sātiņu Kld].

53447.

Kupla liepa gudolmoja(?)
Munā govju dārziņā;
Tur bej lebi golvu lauzt
Deviņām rogonām.
605 [Skolas].

53448.

Labvakaru, Jāņa māte,
Ņemi nu to melno banti,
Apvelc savu laidariņu,
Izravē to nikno dadzi,
Iemet vidū laidarā,
Lai tie skauģi atdurās.
234 [Limbažu Vlm].

- 81 -

53449.

Melna vista, cekulaina,
Ielēc govju laidarā;
Tā nebija melna vista,
Tā bij govju raganiņa.
83 [Dignājas Jk].

53450.

Ņem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manus tīrumīnus,
Lai skauģītis nenoskauda,
Manus mazus tīrumīnus.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

53451.

Pirmo zāli dadzi rāvu,
Raganai acis graizu,
Lai tā stulba vazājās
Gaŗam manu laidariņ'.
372 [Sarkanmuižas Vp], 577 [Ventspils Vp apr.].

1. Pirmo zāli dadzi rāvu,
Raganai acis dūru,
Lai tā mani neredzēja
Manā govju laidarā.
572 [Tukums Tk apr.].

53452.

Sējat, kungi, asus dadžus
Gar saviem laidariem,
Lai raganas noduŗas,
Gar pakšiem lodādamas.
464 [Vānes Tk].

53453.

Skauģis jāja raudzīties
Kāds bij mans rudzu lauks.
Slēpies, mans rudzu lauks;
Kad nevar pasaslēpt,
Apsameties migliņā!
263 [Mēmeles Jk].

53454.

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā sētiņā!
Man sētiņa dzelžu kalta,
Sudraboti vītoliņi.
112 [Ezeres Kld].

53455.

Līka koka, taisna koka
Raganām tiltu taisa.
Skrien, ragana, kur skriedama,
Šitai mājai cauri skrien;
Šitā māja dzelžiem kalta.
Adatiņu jumti jumti.
261 [Mēdzūlas Md].

53456.

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Pirmo zāli dadzi rāvu,
Raganai acīs durt.
416 [Strazdes (Tl)].

h) Apkopj stallī zirgus un aplīgo

32495.

Danco kunga stiliņģī
Ābolaini kumeliņi;
Cierē paši jājējiņi,
Zelta pieši kājiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Bij tai kunga stallītī
Dāldeŗaini kumeliņi;
Bij pašam jājējam
Zelta pieši kājiņā.
316 [Jēkabpilī].

2. Sirmi zirgi jūru peld,
Zelta segli mugurā;
Staigā paši staļļa puiši,
Zelta pieši kājiņās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

32496.

Div' ierbītes ceļu tek
Nosukātu cekulīti.
Kā nav kauna jānītim-
Nesukāts kumeliņš!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32497.

Jānīšam divi staļļi
Pārdodamu kumeliņu.
Pirciet, mani bāleliņi,
Jel ar vienu ceļa zirgu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32498.

Jānīšami sirmi zirgi,
Māsas jāja pieguļā;
Tautiņāmi acis dega,
Caur krūmiem raugoties.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 82 -

32499.

Jauni puiši nezināja,
Kur gul zirgu māmulīte:
Vidū staļļa apakš grīdas
Zaļā zīda nēzdogā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Jauni puiši nezināja,
Kur gul ziedu māmulīte:
Vidū stallī, apakš grīdas,
Zaļā zīdu deķītē.
224 [Kabilē (Kld)].

32500.

Man piedzima Jāņa nakti
Baltai ķēvei kumeliņš;
Ja zirdziņš- tētiņam,
Ja ķēvīte- māmiņai.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32501.

Nāc ārā, Jāņa tēvs
[saimenieks],
Es tev teikšu zirgu Laimi:
Zirgu stallī apakš sliekša,
Tur ir tava zirgu Laime.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

i) Pieguļā nejāj (jāj)

32502.

Ai puiši puiši,
Glabājiet zirgus!
Jānītis krūmos,
Iemaukti rokā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Es jums saku, jauni puiši,
Jāņa nakti neguļat:
Jānis sēda krūmiņos,
Iemauktiņi rociņā.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Jauni puiši, bāleliņi,
Glabājiet kumeliņus:
Jānīts gāja visu nakti,
Iemauktiņi rociņā.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

3. Pieguļnieki, bāleliņi,
Glabājieti kumeliņus:
Jānīts stāv kalniņā,
Iemauktiņi rociņā.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

32503.

Aiz upītes zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā;
Tur jās mani bāleliņi
Jāņu nakti pieguļā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Aiz Daugavas dzelzu zāle
Zied ar zelta ziediņiem:
Tur jāj mani bāleliņi
Jāņu nakti pieguļā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Aiz upītes melni meži
Dzeltainiemi zariņiem;
Tur jāj mani brāleliņi
Ik vakarus pieguļā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Aiz upītes zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā;
Tur jāj mani bāleliņi
Ik vakarus pieguļā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32504.

Es jums saku, jauni puiši,
Nejājati pieguļā:
Pats Jānītis kumeliņu
Pavadāi ēdināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32505.

Es nejātu Jāņu nakti
Kumeliņu pieguļā;
Jāņu nakts vīstu nakts,
Novīst manis kumeliņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32506.

Es nejātu kumeliņu
Jāņu nakti pieguļā:
Jāņu nakti jaunas meitas
Meklē manu kumeliņu.
401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)], (Bigauņc.), 185.

1. Savu laiku es negāju
Jāņa nakti pieguļā:
Jaunas meitas Jāņu nakti
Nozog manu kumeliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32507.

Jājat, puiši, pieguļā
Vilkābeļu līdumā!
Tur tie visi grēcinieki
Jāņa nakti līksmojās.
226 [Kandavā (Tl)].

32508.

Jāņu nakti, bāleliņi,
Nejājiet pieguļā:
Meža māte suņus sauca,
Rīdīs jūsu kumeliņus.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 83 -

32509.

Jānīts zirgu nojādīja,
Pieguļnieku meklēdams;
Gudri mani brāleliņi,
Tie nejāja pieguļā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Jānīts jāja visu nakti,
Pieguļniekus meklēdams:
Pieguļnieki gudri vīri,
Visi guļ sētiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

32510.

Jānīts jāja visu nakti,
Pieguļniekus meklēdams:
Pieguļnieki gudri bija,
Neguļ ceļa maliņā;
Tie guļ upes līcīšos,
Smalkajos kārkliņos;
Niedru kaulu guni kūra,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai Jānītis neredzēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32510v1.

Apkārt kalnu saule tek,
Pieguļnieku meklēdama;
Pieguļnieki gudri vīri,
Neguļ kalna galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Jānīts zirgu nojādīja,
Ganu meitu meklēdams;
Ganu meitas gudras bija,
Gana sila vidiņā,
Gana sila vidiņā,
Negan' ceļa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

3. Jānīts zirgu nojādīja,
Pieguļnieku meklēdams.
Gudri bija pieguļnieki,
Neguļ ceļa maliņā,
Guļ upītes līcītī,
Pašā Dieva dārziņā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

4. Meitas kazu nojājušas,
Pieguļnieku meklēdamas.
Pieguļnieki gudri puikas,
Iejāj jūras līkumā,
Iejāj jūras līkumā,
Guļ jūriņas kārkliņos;
Ņiedru kaulu guni kūra,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai meitiņas neredzēja.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

32511.

Kas spīdēja, kas vizēja
Viņā meža maliņā?
Veci puiši zirgus gana,
Veca spalva mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

32512.

Jāņu nakti, bāleliņi,
Pieguļā nejājat:
Jānīts jūsu kumeliņus
Dzelza zāli ēdinās.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Jāņu nakti, bāleliņi,
Pieguļā nejājat:
Jānīts jūsu kumeliņus
Dzelza zāli ēdinās,
Dzelza zāli ēdīnās,
Sapīs vaŗa pineklos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Jauni puiši, bandinieki,
Jāņa nakti neguliet:
Skauģīts jūsu kumeliņu
Dzelzu zāli ēdināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32513.

No Jurģiem līdz Jāņiem
Puiši jāja pieguļā;
Pašā zāļu vakarā
Ielīduši aizkrāsnē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. No Jurģiem līdz Miķeļiem
Puiši jāja pieguļā;
Pašā jāņavakarā
Sazagāze aizkrāsnē.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. No Ūsiņa jauni puiši
Neguļ vairs istabā;
Pašā zāļu vakarā
Sasavēlās aizkrāsnī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

53457.

Apleik kolnim saule tak,
Garas dīnas gribādama;
Apleik kolnim muote tak,
Pīguļnīku vaicuodama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 84 -

53458.

Es redzēju šorītiņ'
Strupu, īsu tautu meitu;
Ēdolnieki šķeterēja
Jāņu nakti pieguļā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53459.

Juonīts pļovas izbroduoja
Pīguļnīkus vaicuodams.
Gudri beja pīguļnīki,
Naguļ ceļa maleņā;
Guļ Dīveņa klētiņā,
Aiz deviņu atslēdziņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

53460.

Jānīts manu kumeliņu
Dzelzu zāli ēdināja;
Dzelzu zāli ēdināja;
Rāv' ūdeni dzirdināja.
15 [Alūksnes Vlk].

53461.

Jānīts sēd kalniņā.
Gana rīkste rociņā.
Kas grib baltas villainītes,
Lai dzen aitas pieguļā.
169 [Kandavas Tl].

53462.

Jāņam zirgi pazuduši
Jāņa nakti pieguļā;
Dieva dēli saņēmuši
Savā auzu tīrumā.
33 [Baižkalna C].

53463.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Kalniņāji stāvēdams;
Jānīšami, brālīšami,
Kumeliņi pazuduši.
282 [Nīcas Lp].

53464.

Jānīšami, brālīšami,
Liela skāde notikusi:
Pašā Jāņu vakarā
Kumelīni pazuduši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53465.

Kas grib baltas villainītes,
Lai gan' aitas Jāņu nakti;
Jāņu nakti zaļa zāle,
Zelta rasa galiņēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53466.

Kas grib baltu villainīti,
Lai dzen aitas pieguļe;
Kas grib bērus kumeliņus,
Lai dzen ziergus pieguļe.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

53467.

Jāņu nakti lietiņš lija
Sudrabiņa lāsītēm;
Kas gribēja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

53468.

Kālabad tev, Jānīti,
Pluskutaini kumeliņi?
Vai tu neesi auzas devis,
Vai nejājis pieguļā?
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

53469.

Pats izdzinu sav' gosniņu
Jāņu nakti pieguļe;
Neraidīju tautu bērnu
Pa vārtieme grūzdināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53470.

Pošatiesi, Jāņa bērni,
Meklējiet kumeliņus!
Jāņu nakti kumeliņi
Zaļā līcī ganījāsi.
282 [Nīcas Lp].

53471.

Puiši jāja pieguļā
Pašā Jāņu vakarā;
Katris savu līgaviņu
Trīs kažokos guldināja.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53472.

Puiši puiši, ko nu gaidāt,
Ka nejājat pieguļā,
Vilkābeļu līdumā?
Tur tie visi grēcinieki
Jāņu nakti līksmojās.
560 [Rīga ], 572 [Tukums Tk apr.].

- 85 -

53473.

Tu pādīte, tieva gaŗa,
Kas tav' tādu šķeterēj'?
Jauni puiši šķeterēja
Jāņu nakti pieguļe.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

j) Māju ļaudis aplīgo savus dārzus, laukus, pļavas

32514.

Ai pupiņa melnacīte,
Tavu košu vainadziņu!
Es bij' meita, man nebija
Tik dižana vainadziņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ai pupiņa melnacīte,
Tavu daiļu augumiņu!
Es meitiņa kā liepiņa,
Nav man tāda augumiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

2. Tu pupiņa melnacīte,
Tu ziedēji daiļu ziedu;
Es bij' meita, man nebija
Tik dižena augumiņa.
279 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

32515.

Aplīgoju savu Kranci,
Savu lielu rožu dārzu,
Lai Krancīša vilks nenesa,
Lai rozītes nenosala.
121 [Gulbenē (Md)].

32516.

Es redzēju melnu ogli
Pie debess zvērojam.
Krīt' zemē, melnā ogle,
Krīt' apīņu dārziņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es redzēju melnu vistu
Vidū gaisa lidinot.
Krīt' zemē, melnā vista,
Krīt' apeņu dārziņā!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32517.

Jānīts savu kumeliņu
Iejāj bišu dārziņā
Medainām kājiņām,
Vaskainiem iemauktiem.
40-1 (Bigauņc.).

32518.

Kādi ziedi pupiņai?
Raibi ziedi pupiņai.
Tie nebija pupu ziedi,
Tie bij Dieva pakariņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kādi ziedi pupiņai?
Raibi ziedi pupiņai;
Tie Dieviņa pakariņi,
Mīļas Māras vizulīši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Pupiņām raibi ziedi,
Tur bij labi cimdu raksti;
Tie nebija pupu ziedi,
Tie bij Dieva cimdu raksti.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32519.

Kāpostiņi dārziņā,
Kur tā pate stādītāja?
Stādītāja klētiņā
Loka baltas villainītes.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kāpost' auga dārziņā,
Kur kāpostu ravētāja?
Ravētāja istabā
Sēd sidraba krēsliņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Skaistas rozes dārziņā,
Kur tā pati dēstītāja?
Dēstītāja klētiņā
Loka baltas villainītes.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

32520.

Kam tās tādas lielas mājas,
Kam tie kupli koku dārzi?
Tās Jānīša lielas mājas,
Tie Jānīša koku dārzi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32521.

Ko, dārznieks, tu lielies
Ar saviem sīpoliem?
Saulē luksti novītuši,
Tārpi saknes nograuzuši.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32522.

Kur bij čaklas mātes meitas,
Tur dārziņi noravēti;
Kur laiskaji tēva dēli,
Papuvītes neapartas.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

- 86 -

32523.

Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec kāpostu dārziņā,
Izmin gušņas, izmin nātres,
Lai aug tīri kāpostiņi!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manu sakņu dārzu,
Izmin nātres, izmin zāles,
Lai aug tīri kāpostiņi!
40-1 (Antiņc.).

32524.

Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec kāpostu dārziņā,
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīte!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)],
188-0. (Bigauņc.).

1. Ai Ķikuti, ķikutiņ,
Nāc kāpostu dārziņā,
Lai aug balti kāpostiņi
Kā ķikuta pavēdere!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Ei Jānīti platgalvīti,
Lec kāpostu vidiņā,
Lai kāposti plātījās
Kā Jānīša cepurīte!
; 111-86.

3. Lec, Jānīti, dārziņā,
Izmin dadžus, izmin smilgas,
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīte!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

4. Līgojieti Jāņa nakti,
Lai aug mūsu kāpostiņi,
Lai aug mūsu kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīte!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32525.

Tiesa tiesa, ne meliņi
Vecu ļaužu valodiņa:
Zirnīts auga kāsītī,
Kaņepīte cekulā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Klausās visa istabīna,
Kad es stāstu pasacīnu:
Zirnīts auga pākstītē,
Kaņepīte cekulā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

32526.

Ai brālīti, ai brālīti,
Tavu lielu rudzu lauku!
Visu nakti salīgoju,
Laukam galu neatradu.
226 [Kandavā (Tl)].

32527.

Ak tu pūra kogulīti,
Tavu daiļu augumiņu!
Rīgas kungi tevis dēļ
Zelta naudu liedināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32528.

Aplīgoju rudzu lauku,
Kādiem ziediem rudzi zied:
Pelēkiemi ziediņiem.
Aplīgoju kviešu lauku,
Kādiem ziediem kvieši zied:
Dzelteniemi ziediņiem.
Aplīgoju miežu lauku,
Kādiem ziediem mieži zied:
Dzelteniemi ziediņiem.
Aplīgoju auzu lauku,
Kādiem ziediem auzas zied:
Baltiem ziediem auzas zied.
Aplīgoju zirņu lauku,
Kādiem ziediem zirņi zied:
Raibiem ziediem zirņi zied.
Aplīgoju linu lauku,
Kādiem ziediem lini zied:
Ziliem ziediem lini zied.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kādi ziedi rudzīšam?
Rudzīšam pelēk' ziedi.
Tie nebija rudzu ziedi,
Tie bij Dieva pakariņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kādi ziedi tupeļam?
Zili ziedi, balti ziedi,
Zili ziedi, balti ziedi,
Zaļa vaŗa pakariņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3. Līgo Jānīti,
Kādi ziedi rudziem?
Pelēki ziediņi
Līgot līgo.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32529.

Audz, miezīti, ņem krūmiņu,
Šorudeni daudz vajaga:
Man māsiņa izvedama,
Brālim sieva pārvedama.
190 [Kuldīā].

- 87 -

1. Audz, miezīti, ņem krūmiņu,
Rudens nāca, daudz vajaga:
Brālim kāzas, man derības
Tai vienāi rudenī.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

32530.

Audz, rudzīt, riet krūmiņu
Lielajā tīrumā;
Aizmaksā zirga varu,
Arājiņa gājumiņu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Riet, rudzīti, lielu krūmu
Lielajā tīrumā;
Maksā zirga vilkumiņu,
Arājiņa gājumiņu!
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

32531.

Audzin' Dievis, brālītim
Labus miežus, labus rudzus!
Lepnajiem, skopajiem
Ar lopiem izganīšu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32532.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti.
Brien, Dieviņi, pacelies,
Nenobrauki rudziem ziedus!
263 [Dobelē].

1. Jānīts jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti.
Uzņem, Jāni, mētelīti,
Lai nebrauka rudzu ziedus!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Saule brida rudzu lauku
Pelēkiem lindrakiem.
Pacel, saule, lindraciņus,
Lai ziediņi nenobira!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32533.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Kad izbrida, tad apsedza
Pelēkām(i) vārpiņām.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32534.

Dieviņš jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Pretim jāja mīļa Māŗa, -
Šei būs laime pļāvējam.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

32535.

Dieviņš jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Redzēj' manu rudzu lauku
Zelta vilni vilnījot.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

32536.

Dieviņš sēja sudrabiņu
Visu gaŗu Jaņu nakti.
Sēj, Dieviņi, manu tiesu
Jele vienu birzumiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32537.

Iesim, meitas, skatīties,
Kādi ziedi rudziem zied:
Rudziem zied zelta ziedi
Sudrabiņa pakariem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Iesim, meitas, skatītiesi,
Kādi ziedi liniem zied.
Liniem zied zili ziedi
Zeltītiem pakariem.
263 [Dobelē], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Iesim, meitas, skatīties(i),
Kādi ziedi miezīšiem:
Miezīšiem zelta ziedi,
Rudziem vaŗa pakariņi.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32538.

Es nominu vien' rudzīti
Pašā Jāņu vakarāi.
Celies, rudzi, riet krūmiņu,
Zied' sudraba ziediņiem!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Vienu rudzīt' i nominu,
Jāņa nakti līgodama.
Celies, rudzi, riet krūmiņu,
Zied' sudraba ziediņiem!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32539.

Es šķitos Jāņa nakti
Apiet brāļa rudzu lauku;
Izsvīst gaisma, uzlec saule,
Ne līdz pusi nenogāju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32540.

Jāņu māte man vaicāja,
Kādi ziedi rāciņiem;
Es viņai atbildēju:
Rāciņiem balti ziedi.
226 [Kandavā (Tl)].

- 88 -

32541.

Jāņu māete rudzuos brida,
Geri svāerki mugurā.
Kuir' ruidzīti tā nuomina-
Zalta graudi vāerpiņā.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32542.

Jāņu māte rudzus brida,
Samta svārkus paceldama;
Kad nolaida samta svārkus,
Tad nolīka rudzu vārpas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Dieviņš jāja rudzu lauku,
Mētelī satinies;
Kur nolaida mētelīti,
Tur nolīka rudzu vārpa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Saule brida rudzu lauku,
Pacēlusi mētelīti;
Kur palaida mētelīti,
Tur noslīka rudzu lauks.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

32543.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus pacēluse;
Kur nolūza vien' vārpiņa,
Tur uzauga div' vārpiņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32544.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus pacēluse;
Kuŗu rudzi tā nolauza,
Tas uzauga zarodams.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

32545.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus sacēluse;
Kad pārbrida rudzu lauku,
Tad nolaida samta svārkus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Saule brida rudzu lauku,
Zīda svārkus paceldama;
Izbridusi rudzu lauku,
Nolaiž savus zīda svārkus.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32546.

Jānīts jāja rudzu lauku
Ar pelēku metelīti,
Lai zied mana rudzu druva
Pelēkiem ziediņiem.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32547.

Kas apjoza zelta jostu
Apkārt manu rudzu lauku?
Mīļa Māra apjozuse,
Jānu nakti staigājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32548.

Kas to zeltu izlaistīja
Pa Jānīša rudzu lauku?
Dieviņš zeltu izlaistīja,
Tīru maizi gribēdams.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32549.

Kas tos rudzus novārtīja
Pašā Jāņu vakarā?
Jāņa bērni novārtījši,
Pašu Jāni meklēdami.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32550.

Kuŗa laba saimeniece,
Apiet savu rudzu lauku;
Kuŗa kāda palaistuve,
Ne ap dārzu neapgāja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

32551.

Kuŗa laba saimeniece,
Apiet savu rudzu lauku;
Kuŗa kāda netikuse,
Gul kā cūka midzenī.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kas godīga saimeniece,
Tā apgāja savu dārzu;
Kas bij kāda miega mice,
Tā ielīda midzenī.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas mudīga saimeniece,
Aplīgoja linu lauku;
Kuŗa kāda netikuse,
Gul ar vīru klētiņā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32552.

Labvakar, Jāņu tēvs,
Sedlo savu sirmu zirgu;
Apjāj rudzus, apjāj miežus,
Apjāj visus tīrumiņus,
Lai aug rudzi, lai aug mieži,
Lai aug visa labībiņa!
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

- 89 -

32553.

Labvakaru, rudzu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Pelēk's ziedus noziedēt?
Labvakaru, miežu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Dzelt'nus ziedus noziedēt?
Labvakaru, linu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Zilus ziedus noziedēt?
Labvakaru, zirņu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā dieviņistev līdzēja
Sark'nus ziedus noziedēt?
Labvakaru, rāciņ' lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Baltus ziedus noziedēt?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

32554.

Labvakar(i), rudzu lauks,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Vakar gāja liela vētra
Pa vārpiņu galiņiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Labvakari, rudzu lauks,
Kā Dieviņis tev līdzējis?
Kā dieviņistev līdzējis
Jāņ' vakaru sagaidīt?
Vakar gāja liela vētra
Par rudzīšu ziediņiem;
Šodien bērni nobradāja,
Jānim puķes lasīdami.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

2. Labvakari, rudzu [kviešu, miežu, auzu] druva,
Kā tev Dievis palīdzēja?
Vakar bija liela vētra,
Līdz zemei locījās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

325541.

Laime brida rudzu lauku,
Zīda svārkus pacēluse;
Kad nolaida zīda svārkus,
Apklāj' visu rudzu lauku.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

32555.

Laima gāja auzu lauku
Auzu skaru mētelīti;
Dieviņš gāja rudzu lauku
Rudzu rogu cepurīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32556.

Linītimi zili ziedi,
Misiņoti kukuriņi;
Auziņāmi kuplas vārpas,
Lielas auga gaŗumā.
40-1 (Antiņc.).

32557.

Ne kārkļi vien auga
Rundāles laukā:
Aug rudzi, aug kvieši,
Veldrē krizdami.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

32558.

Jem, Dīveņ, s'ermu zirgu,
Apjuoj munu teirumeņ'!
Cik sūl'eiš', cik pēdeņ',
Tik gubeņ' teirumā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

32559.

Ņem, Jānīti, augstu zirgu,
Apjāj manu tīrumiņu,
Cel asniņu augstumā,
Min zālīti zemumā!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Atjāj Jānītis
Pa rudzu lauku,
Asniņus celdams,
Zālīti mīdams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Dievs gāja pa lauku,
Pa ežu ežām,
Zālīti mīdams,
Rudzīšus celdams.
226 [Kandavā (Tl)].

3. Kāp, Jānīti, augstu zirgu,
Apjāj manus tīrumiņus,
Celdams asnus, mīdams zāles,
Labībiņu ravēdams!
121; 11-89

- 90 -

32560.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manus tīrumiņus,
Izmin usnes, izmin zāles,
Lai aug tīra labībiņa!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti,
Izbrien lāčus, izbrien smilgas,
Lai aug mani tīri rudzi.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

2. Ņem, Jānīti, bēru zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku,
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani tīri rudzi!
Ņem, Jānīti, dulu zirgu,
Apjāj manu miežu lauku,
Izmin smilgas, izmin gušņas,
Lai aug mani tīri mieži!
Lai aug mani tīri mieži!
Ņem, Jānīti, dzelten' zirgu,
Apjāj manu auzu lauku,
Izmin smilgas, izmin puķes,
Lai aug mani tīras auzas!
Ņem, Jānīti, seķa zirgu,
Apjāj manu zirņu lauku,
Izmin smilgas, izmin gušņas,
Lai aug mani tīri zirņi,
Lai aug mani tīri zirņi
Zarotāma pākstītēma!
Ņem, Jānīti, zilu zirgu,
Apjāj manu linu lauku,
Izmin gaurus, izmin akļus,
Lai aug mani tīri lini!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3. Ņem, Jānīti, bēru zirgu,
Izjāj manu rudzu lauku,
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani tīri rudzi!
Kad iejāsi citu gadu,
Doš' tev skaidru maizi ēst,
Doš' tev skaidru maizi ēst,
Doš' tev brūnu alu dzert.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

4. Ņem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manu linu lauku,
Izmin smilgas, izmin judras,
Lai aug tīri mani lini!
Kad atjāsi citu gadu,
Došu smalku linu kreklu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5. Ņem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manu miežu lauku!
Kad atjāsi citu gadu,
Došu saldu miežu alu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32561.

Tev, Dieviņ, labs zirdziņš,
Apjāj manu rudzu lauku;
Tev, Laimiņ, plata sagša,
Apsedz manu govju dārzu!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32562.

Vajadzēja, vajadzēja
I miežam, apīņam;
Apīņam gaŗa mieta,
Miežam sūdu vezumiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32563.

Visi rudzi noziedēja,
Kalpa rudzi neziedēja;
Tie ziedēja Jāņu nakti
Sudrabiņa ziediņiem.
331 [Augškurzemē (Il)].

1. Visi ziedi noziedēja,
Bandu rudzi neziedēja;
Bandu rudzi noziedēja
Pašā Jāņu vakarā,
Pašā Jāņu vakarā
Sudrabiņa ziediņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32564.

Es iebridu Jāņa nakti
Bandenieka pļaviņā;
Trīs gadiņi tā pļaviņa
Zelta miglu nomigloja.
153 [skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)].

32565.

Kam tā tāda puķu pļava,
Kur māsiņas pāri gāja?
Tā brālīša puķu pļava,
Ko pļaun Jāņu vakarā.
226 [Kandavā (Tl)].

32566.

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu;
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedus lasīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 91 -

32567.

Pļavas dziesmu nodziedāju,
Par pļaviņu pāriedama;
Man piebirapilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)].

53474.

Ai kāpusti, kāpustiņi,
Kādēļ lieli neaugāt?
Vai tādēļ neaugāt,
Kad bij veca dēstītāja?
Audziet lieli, kāpostiņi,
Būs jums jauna ravētāja!
604 [Dažādi iesūtītāji].

53475.

Ai rudzīti, rogainīti,
Tev galvīna gauži sāp;
Vakar bija liela vētra,
Tev galvīnu sadauzīj'.
192 [Kosas C].

53476.

Vāji vāji mūsu puiši, līgo līgo,
Rudzu rogas nekustina, līgo!
15 [Alūksnes Vlk].

53477.

Aplīgoju tīrumiņus,
Na jou sovus aplīgoju;
Kad iziešu tautiņās,
Tad es sovus aplīgošu.
358 [Rugāju Abr].

53478.

Es nūguoju rudzu molu,
Rudzim zīdu vādamuos;
Cyts bej bolts, cyts palāks,
Vysi zīdi aileņā.
170 [Kapiņu D].

1. Rudzu maleņu nūguoju,
Rudzim zīdu vārdamuos;
Cyts zīd malns, cyts palāks,
Vysi vīnā eileņā.
389 [Silajāņu Rz].

53478v2.

Apleigavu teirumeņu
Rudza zīda vādamuos;
Cyts zīd bolts, cyts palāks,
Vysi zīdi eileņā.
466 [Vārkavas D].

3. Es apguoju teirumiņu,
Rudzim zīdu vārdamuos;
Cits zīd baltis, cits palākis,
Visim zīdi eiļiņā,
Byus maizīte klētiņā.
326 [Preiļu D].

53479.

Jāj, jāj, Jānīti,
Pa kāpostu dārzu,
Virziņu mīdams,
Kāpostus celdams!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53480.

Jānīts brauca visu gadu,
Nu atbrauca mūs' mājās.
Brauc, Jānīti, pagalmā,
Griez riņķīti viducē,
Lai aug mūsu rudzu lauki,
Vērpelēs griezdamies.
184 [Ķēču Rg].

53481.

Jāņu māte rudzus brida,
Samta brunčus apvilkuse;
Kuŗus rudzusizbridusi,
Tur aug rudzi griezdamies.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

53482.

Jāņu māte rudzus brida,
Zīdu kleitu pacēluse,
Gribēdama divas vārpas
Viena stiebra galīnā.
192 [Kosas C].

53483.

Kas apvilka zaļu zīdu
Apkārt manu rudzu lauku?
Dieva dēli apvilkuši,
Jāņu nakti staigādami.
133 [Īles Jg].

53484.

Kas kaitēja mūs' kungam
Zelta jostu nevalkāt:
Veldrē kvieši, veldrē lini,
Abē pusē lielceļam;
Nāks no Rīgas kaupmanīši,
Siekiem naudu mērīdami.
605 [Skolas].

53485.

Līgo druvas, līgo meži,
Līgo Jāņu vakarā;
Tā līgoja labībiņa
Mana tēva druviņā.
94 [Dunikas Lp].

- 92 -

53486.

Līgot iešu-kur līgošu-
Ap miežiem, ap rudziem,
Ap bāliņa tīrumiem.
3 [Adulienas Md].

53487.

Jem, Jānīti, mellu ziergu,
Apjāj manu linu lauku,
Lai zied manis linu laukse,
Zilājieme ziediņieme.
129 [Gudenieku Azp].

53488.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus!
Ielaid savu kumeliņu
Sarkanai ābolai.
215 [Lēdmanes Rg].

53489.

Kāp, Jānīti, kalniņā
Augstam zirgam mugurā!
Apjāj savus tīrumiņus,
Lai aug tīra labībiņa
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53490.

Jem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku!
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani skaidri rudzi!
Ne pelīte smilgas ēda,
Ne līgava lācauzīnas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53491.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manu sakņu dārzu!
Izmin nātres, izmin zāles,
Lai aug tīri kāpostiņi!
195 [Kraukļu Md].

53492.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus!
Visi tavi tīrumiņi
Novītuši, nokaltuši.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53493.

Augsti zirgi Jānīšami,
Vēl augstāki Pēterīšam.
Ņem, Jānīti, melnus zirgus,
Apjāj savus tīrumiņus!
Izmin usnas, izmin zāles,
Lai aug tīra labībiņa!
72 [Cesvaines Md].

53494.

Ņem, Jānīti, sirmu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus!
Zaķi miežus apēduši,
Stupes vien palikušas.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53495.

Ņem, bāliņ, baltu zirgu,
Izjāj manu rožu dārzu!
Uzsedz savam kumeļam
Skaistu rožu deķi.
263 [Mēmeles Jk].

53496.

Pūt, mazāju balodīt,
Pašā Jāņu vakarā!
Pūt mežā smilgas, lāčus,
Tīrus rudzus tīrumā!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53497.

Visas druvas izravētas,
Apenīši neravēti;
Tos ravēja Jāņa bērni,
Jāņa naktī līgojot.
248 [Mālpils Rg].

53498.

Raibs ziediņš pupiņai,
Kas to raibu darināja?
Pats Dieviņš izrakstīja,
Kalniņā sēdēdams.
344 [Rembates Rg].

53499.

Rudzus sēju, mīži auga,
Apeinīši izzīdēja;
Nakts mīga nagulēju,
Tū teirumu carādams.
358 [Rugāju Abr].

53500.

Slēpies, mans rudzu lauks,
Nu nāk daudzi līgotāji!
Apsameti mellu miglu,
Lai tie tevis neredzēj'.(?)
112 [Ezeres Kld].

53501.

Stiku stiku, stikuteņ,
Lēc kuopustu duorzeņā!
Plēs zuolīti duorzeņā,
Svīd zuolīti maleņā!
18 [Andrupenes Rz].

- 93 -

53502.

Svēta Māra ciemā brauca,
Satiek pupas revējot:
Dievspalīdz, revētājas,
Sviediet zāles maliņā!
Atnāks jums Jāņu māte,
Vaicās jūsu revējumu.
263 [Mēmeles Jk].

53503.

Šķitu viešņu iesēdušu
Kāpostiņu dārziņā;
Kāpostiņu galvenīcas
Baltas sēd galviņās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53504.

Šogad salta Jāņu diena,
Tupeņlaksti nosaluši;
Dievs to zina, citu gadu
Vai nesals kāpostiņi.
48 [Bērzaunes Md].

53505.

Atkal jauna Jāņu diena,
Tupeņlaksti nosaluši,
Meitām ciči nosutuši.
72 [Cesvaines Md].

53506.

Ubadziņ, nabadziņ,
Kam tu nāci mūsmājās?
Kam tu nāci mūsmājā
Pašā Jāņu vakarā;
Pašā Jāņu vakarā,
Pašā ziedu laiciņā.
110 [Ērgļu C].

53507.

Vēl es pate nezināju,
Ko man Dievis dāvināja:
Divi auga kāpostiņi
Pie tā viena kecēniņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53508.

Visa Dieva radībiņa,
Saulītēi līgojāsi:
Rudzu vārpas, puķu ziedi,
Dižu mežu koku gali,
Veci ļaudis, mazi bērni,
Jauni puiši, jaunas meitas.
24 [Asares Il].

h) Aplīgo dažādās vietas un lietas

32568.

Ai ustuba, ustubiņa,
Tavu skaistu cekuliņu!
Jānīšam sieva nāca
Cekulā raudzīties.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32569.

Ej, māmiņa, klausīties,
Kas dzied piena kambarī:
Pieniņš dzied, sieriņš velk,
Sulu ķērne darināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32570.

Jāņa mātes pagalmā
Trīs sidraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,
Trešajā avotā
Jāņa māte mazgājās.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Jāņa mātes pagalmā
Trīs sudraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešā pate Jāņa māte
Zīdautiņu balināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Jānīšam, brālīšam,
Trim stūŗiem ezariņš.
Vienā dzēra melni vērši,
Otrā sirmi kumeliņi,
Trešajā stūrītī
Mērc māsiņa vainadziņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

3. Manā lopu laidarā
Trīs sudraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Tai trešā avotā
Mīļa Māre mazgājās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Mana tēva laidarī
Trīs zeltīti avotīni,
Vienā dzēra raibas goves,
Otrā bēri kumelīni,
Trešajā avotā
Trīs meitīnas velējās.
Viena bija mana māsa,
Otra brāļa līgavīna,
Tā trešaja itin sveša,
Tā būs mana līgavīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 94 -

5. Nevienam tāda dārza,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Zelta sēta, vaŗa vārti,
Sidrabiņa atslēdziņa;
Pašā dārza vidiņā
Trīs sidraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešajā avotā
Mīļa Laima mazgājās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6. Trīs sudraba upes tek
Caur brālīša pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešajā upītē
Māsa vaiņag' izmazgāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32571.

Jānīts vāģus kaldināja
Deviņiem skrituļiem,
Ar ko miežus, ar ko rudzus
Klētiņā ritināt.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Jānīts vāģus kaldināja
No ozola dēlīšiem,
Ka varēja ritināt
Rudzus miežus klētiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32572.

Kam tā sēta kalniņā,
Astriem jumta istabiņa?
Tur saulīte mirdzināja
Miglainā rītiņā.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

32573.

Kas apvilka zelta stīgu
Gar Jānīša istabiņu?
Jāņa bērni apvilkuši,
Jāņa nakti līgojot.
40-1 (Lapmežc.).

32574.

Kas piesēja melnu zirgu
Pie Jānīša klētsdurvīm?
Dieva dēli piesējuši,
Miežus rudzus mērodami.
40-1 (Antiņc.).

32575.

Kas piesēja melnu zirgu
Pie Jānīša nama durvju?
Jāņa bērni piesējuši,
Jāņa nakti līgodami.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32576.

Labvakar, jūs vabiņas,
Kā labi jūs stāvat?
Vakar bija liela vētra,
Kā jūs visas nenolauza!
40-1 (Lapmežc.).

32577.

Šuv, bitīt, vaska krēslu
Zem zaļā ozoliņa,
Tur sēdēja Jāņa māte,
Jāņa bērnu gaidīdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

53509.

Appušķoju baltu zirgu
Ar sarkanu dāboliņ(u):
Zirdziņam nosazied(?),
Druviņām noplēnēt.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

53510.

Bārtinieku mazs ciemiņš,
Bet raženi turējās:
Visi mazi kadiģīši
Zelta ziedis noziedēja;
Visi žoga piemietiņi
Sudrabiņa nolaistīti.
39 [Bārtas Lp].

1. Buku ciems mazs ciemīnis,
Bet raženi turējās:
Visi veci žogu posmi
Sudrabīnu laistījās;
Visi gravas kadiģīši
Zelta ziedus noziedēja.
94 [Dunikas Lp].

2. Otaņķīte mazs ciemiņš,
Bet raženi turējās:
Visi mazi kadeģīši
Zelta ziedis noziedēja;
Visas mazas meitenītes
Staigā zīļu vaiņagos;
Visi mazi puišelīši
Staigā caunu cepurēs.
282 [Nīcas Lp].

- 95 -

3. Nīcas ciems mazs ciemīns,
Bet raženi turējās:
Visi mazi puišelīši
Staigā melnos zābakos;
Visas mazas meitenītes
Staigā zīļu vaiņagos.
282 [Nīcas Lp].

53511.

Sald(i)nieku krūmi zied
Ar baltiem ziediņiem.
Te sanāca ravētāji
No pagastu pagastiem.
369 [Saldus Kld].

53512.

Beru meitas lielījās
Jāņu nakti puišos iet;
Jāņu nakts tumša bija,
Kad atnāca dienas gaisma,
Tad redzēju jaunu meitu
Kuiļa sānos aizmigušu.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

53513.

Ciema puiši, ciema puiši,
Neejat tais meitās!
Šitās meitas laiskas meitas,
Nevar dārzus izravēt;
Nevar dārzus [zāles?] izravēt,
Savam rožu dārziņam.
192 [Kosas C].

53514.

Cauri gāju nāburgiem,
Lāga puķu neredzēj(u):
Kliņģerītes, magonītes,
Dzeltenās pīpenītes.
192 [Kosas C].

53515.

Circenītis sievu veda
Pašā Jāņu vakarā;
Blusa lēca panākstos
Vaŗa kaltiem zābakiem.
405 [Smiltenes Vlk].

53516.

Ciema puišiem reti zobi-
Dodat matus izķemmēt!
Man matiņi pieputējši,
Jāņu nakti dancojot.
245 [Lutriņu Kld].

53517.

Ciema puiši piedzēruši,
Sagūluši grāvmalā;
Mūsu meitas gaŗām gāja,
Virsū svieda Jāņu zāles.
192 [Kosas C].

53518.

Cūka meitu nogulēja
Pašā Jāņu vakarā.
Tā nebija cūkas vaina,
Tā bij meitas pašas vaina;
Tā bij meitas pašas vaina,
Kā līž cūkas midzenī.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

1. Cūka puisi nogulēj'si
Jāņa dienas vakarā;
Tā bij puiša paša vaina,
Kam gāj' cūkas midziņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53519.

čīkstēdama, vaidēdama
Kīvītiņa gaisā skrēja;
Tā čikstēja mūsu puiši,
Jāņu dziesmas nezinot.
301 [Palsmaņa Vlk].

53520.

Da kam itis celiņš
Sudrabeņa palaistīts?
Da Juonīti tis celiņš
Sudobreņu palaistīts.
182 [Kaunatas Rz].

53521.

Es gulēju Jāņu nakti
Apakš zaļa ozoliņa;
Cik zīlīšu ozolā,
Tik vizuļu vaiņagā.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

53522.

Es pārsviežu zelta zirni
Pār sidraba ozoliņu:
Tas nogāja skanēdams
Pa zariņu zariņiem;
Tā skanēja meitu dziesmas
Pa maliņu maliņām.
377 [Sāvienas Md].

- 96 -

1. Es pametu zelta zirni
Par ozola lapiņām;
Prieks man bija klausīties:
Zemē lēca grabēdams.
38 [Barkavas Rz].

53523.

Pāri sviedu zelta zierni
Pār sudraba ezeriņ';
Nošķindē zelta ziernis
Tautu dēlu klētiņā.
40 [Basu (Bases) Azp].

53524.

Es pārsviedu zelta zierni
Pār sudraba ozoliņ';
Aug ziernītis ziedēdams
Līdz ozola zariņiem.
40 [Basu (Bases) Azp].

53525.

Es savāmi mājiņāmi
Labu devu vakariņu,
Ja nedzirda namamāte,
Lai saņem svētā Māŗa.
39 [Bārtas Lp].

53526.

Gaŗi mati, īss padoms
Mūsu ciema meitiņām:
Kaķi cepa, vistu slauca
Pašā Jāņu vakarā.
184 [Ķēču Rg].

53527.

Jānīšam slinķi puiši,
Tam papuves neapartas;
Līnītei mudras meitas,
Tai pupiņas izravētas.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

53528.

Jānīšam viens pats zirgs
Nij tis ēd's, nij tis dzēr's,
Kumeļš ļipu nograuz's,
Jāņu nakti stāvēdams.
127 [Grostonas Md].

53529.

Jānīts savu kumeliņu
Grūža zāli ēdināja;
Cik gribēja stalti jāt,
Tik attupa ļipiņā.
261 [Mēdzūlas Md].

53530.

Jāņu māt, Jāņu māt,
Tev grūžots pagalmiņš!
Vai nebija tev slotiņu,
Vai meitiņu slaucītāju?
322 [Praulienas Md].

53531.

Jāņa mātes pagalmiņā
Trīs sidraba avotiņi.
Pie vienai govis dzirda,
Pie otrai pieguļnieki,
Pie trešā avotiņa
Jāņu bērni salasījšies.
148 [Jaunpiebalgas C].

1. Stuov munāji pogolmā
Treis sudobra ezereņi.
Vīnā dzēŗa raibas gūvis,
Ūtrā siermi kumeleņi;
Trešā poša saimineica
Slauktiveites balynuoja.
232 [Līksnas D].

2. Oi Dīveņ, oi Laimeņ,
Treis olūti pogolmā!
Vīnu dzēra raibas gūvis,
Ūtru bāri kumeleņi;
Da trešam poša taku
Bičereišu balynuotu.
365 [Sakstagalas Rz].

53532.

Jāņu nakti nepazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Ne sievai galvā mice,
Ne meitai vainadziņš.
296 [Ozolnieku Jg].

1. Jāņu nakt nepazin,
Vai bi siev, vai meitiņ,
Galvā ozola vainadziņš,
Es vaiņaga valkātājs,
No vaiņaga vien dziedāj.
17 [Ances Vp].

53533.

Jāņa tēvs bažījās,
Kur būs ņemti alus mucu,
Mūsu Andžam liels vēders,
Tur būs laba alus muca.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

1. Jāņa tēvs bažījās,
Kur būs ņemti apīņmietus.
Pēteŗam gaŗas kājas,
Tur bus labi apīņmieti.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

- 97 -

53534.

Jāņa tēvis lielījās,
Stāvu koku māju cēlis.
Kad nogāju apraudzīt,
Asakām atstutēta.
298 [Pabažu Rg].

53535.

Kam šie kalni, kam šās lejas,
Kam lielieji rudzu lauki?
Dievam kalni, Laimai lejas,
Jānīšami rudzu lauki.
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

1. Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie skaistie ozoliņi?
Jāņa kalni, Jāņa lejas,
Jāņa skaistie ozoliņi.
439 [Trikātas Vlk].

2. Kam tie rudzi, kam tie mieži,
Kam tas daiļais āboliņš?
Jānim rudzi, Jānim mieži,
Jānim daiļais āboliņš.
192 [Kosas C].

53536.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Jāņa mātes pagalmā?
Ods nosita savu sievu,
Dundurs savu līgaviņu.
192 [Kosas C].

53537.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Viņā pusei Daugavai?
Zaķim lūpa pārsprāgusi
Kāpostiņu dārziņā.
378 [Seces Jk].

53538.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa kalna galīnā?
Spīd Jānīša vācelīte
Sidrabīna sloksnītēm.
301 [Palsmaņa Vlk].

53539.

Ķipis ķērni saspārdīja,
Pašā Jāņu vakarā.
Klus, ķipīti, nesak' niekus,
Būs i rītā liela ķērne!
Krauklīts vārnu piegulēja,
Žagatēnus izperēja.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

1. Ķipis ķērnu sabadīja
Paše Jāņu vakarēje.
Kuš ķipīti, neteic niekus,
Tad tev būs liela ķeza!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Ķipīts ķērni saspārdīja
Pašā Jāņu vakarā;
Ķernītei, nabadzei,
Abas ausis nolūzušas.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

3. Ķipīts ķērni saspārdīja
līgā līgā!
Pašā Jāņu vakarāji, līgā!
Stīpas vieni staipījāsi, līgā
līgā!
Stīpas vieni kaisījāsi, līgā!
429 [Taurkalna (Valles) B].

53540.

Ķipīts ķērni nobadīja,
Ieliek ķipi cietumā.
Saka ķipja līgaviņa,
Lai tik kauži neraudot.
119 [Gaujienas Vlk].

53541.

Lai bij slinki, kas bij slinki,
Braģam puiši tie bij slinki:
Papuviņas neecētas
Pašā Jāņu vakarā.
514 [Zentenes Tl].

53542.

Līgo bite, līgo saule,
Līgo mana līgaviņa.
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedu lasīdama;
A tā mana līgaviņa,
Raibas govis ganīdama.
117 [Gārsenes Il].

53543.

Leigoj bite, leigoj saule
Pa lelūji teirumiņu.
Saule sīnu kolteidama,
Bite zīdus laseidama;
Saule sīnu izkaltēja,
Bite zīdus izlasēja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Rūtoj bite, rūtoj saule, rūtuo rūtuo,
Pa tū garū syla molu, rūtuo rūtuo.
Bite zīdu lasēdama, rūtuo rūtuo;
Saule sīnu kaļtēdama, rūtuo
rūtuo,
Bite zīdu pīlasjā, rūtuo rūtuo.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. Leigoj bite, leigoj saule
Pa lelū teirumiņu.
Bite zīdus lasīdama,
Saule sīnu kaltādama;
Saule sīnu izkaltēja,
Bite zīdu naizlasīja.
326 [Preiļu D].

- 98 -

3. Leiguo bite, leiguo saule
Pa leluo teirumiņu.
Bite uobulu nasalosa,
Saule sīnu sakaltēja.
38 [Barkavas Rz].

53544.

Bite bite, saule saule,
Tā nerieba nevienam;
Bite ziedus lasīdama,
Saule ziedus kaltēdama.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

53545.

Rūtoj saule, rūtoj bite, rūtuo rūtuo!
Saule rūtoj nūīdama, rūtuo
rūtuo!
Bite madu atnasdama, rūtuo rūtuo.
182 [Kaunatas Rz].

53546.

Leigoj bite, leigoj saule,
Leigoj vysu vasareņu;
Kur nūkryta asareņa,
Tur pavērtja sudrobeņu.
170 [Kapiņu D].

53547.

Leigoj prīde, leigoj agle, rūtuo rūtuo!
Leigoj bārza golūtneite, leiguo leiguo!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

53548.

Līgojies, ozoliņ,
Es ar tevi nelīgošu;
Es līgošu kalniņā,
Zelta vārpas druviņā.
192 [Kosas C].

53549.

Meitām rīkles aizsalušas
Pašā Jāņu vakarā:
Nevarēja palīgot,
Ne dziesmiņu padziedāt.
114 [Gaiķu Kld].

53550.

Nabadziņi bizināja
Pašā Jāņu vakarā,
Pakāruši ķeselītes
Ozoliņa zariņā.
378 [Seces Jk].

53551.

No tālienes es pazinu,
Kur bagāta saiminiece:
Trīs enģeļi kokli sita
Pašā jumta galiņā.
112 [Ezeres Kld].

53552.

Ņem, bāliņ, baltu zirgu,
Izjāj manu rožu dārzu,
Uzliec savam kumeļam
Rožu deķi mugurā.
263 [Mēmeles Jk].

53553.

Palīgosim nu, meitiņas,
Mums puķītes izravētas,
Lai kaunās mūsu puiši,
Tiem papuve neuzarta;
Papuvīte noziedēja
Dzelteniem ziediņiem.
211 [Ļaudonas Md].

53554.

Pie vārtiem vien pazinu,
Kur bagāti saiminieki:
Visi vārtu stumburiņi
Ar sūnām noauguši.
337 [Rāmuļu C].

53555.

Provda provda, nava mala
Vacu ļaužu volūdeņa:
Kū pasēju dierveņē,
Tis izauga vārpeņē.
182 [Kaunatas Rz].

53556.

Pucenīte Jāņu koks
Tieva, gaŗa izaugus';
Tādu jemšu līgaviņ(u),
Pucenītes gaŗumiņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53557.

Rītu rītu, šovakar,
Meitu godu redzēsim:
Jāņa diena atnākuse,
Govīm kūla mugurā.
358 [Rugāju Abr].

53558.

Saimnieks kliedza, saimnieks brēca,
Saimniek' puiši pazuduši;
Nu atrada Jāņu nakti
Rijas krāsnes kults bedrē.
223 [Lielstraupes C].

- 99 -

53559.

Sen slavēja Jāņa tēvam
Sētā zaļu ozoliņu.
Nu atnācu, nu atradu
Tiešām skaistu ozoliņu:
Zīda miza, zelta zari,
Sudrabiņa lapiņām.
241 [Lubānas Md].

53560.

Slinki slinki mūsu puiši,
Papuvītes neapaŗa;
Tās līgoja Jāņu nakti
Zeltainiem ziediņiem.
224 [Lielvārdes Rg].

53561.

Myusu puiši natiklīši,
Popivītes naaporuši;
Popiveitja sazuoluse
Boltajom pukeitjom.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53562.

Tai sētā slinkas meitas,
Visi dārzi neravēti;
Tai sētā slinki puiši,
Visi jumti nepuškoti.
93 [Dundagas Vp].

53563.

Kaimiņ' mājas slinkas meitas,
Visas malas nepuškotas;
Visas malas izpuškotas,
Mūsu majas čaklas meitas.
17 [Ances Vp].

53564.

Kaimiņiem slinki puiši,
Tiem papuve neuzarta;
Tiem papuve neuzarta,
Tiem mēsliņi neizvesti.
42 [Bauskas B].

53565.

Es pazinu to sētiņu,
Kur bij slinkas mātes meitas:
Ne istaba izslaucīta,
Ne durvtiņas nopuškotas.
200 [Kuldīgas Kld].

53566.

Nāborgimi laiskas meitas,
I pupiņas neravātas,
I ustoba naslaucīta,
I pagalmiņši naslaucīts.
15 [Alūksnes Vlk].

53567.

Cīma meitys natikleitis,
Vēļ pupeņas naravātas;
Vysu cīma dzaltonem
Kanepeitis izrevātys.
174 [Kārsavas Ldz].

53568.

Nāburgos slinki puiši,
Staļļa durvis nokvēpušas;
Mūsu meitas noslaucīja
Pašā Jāņu vakarā.
192 [Kosas C].

53569.

Šeit mudīga namamāte,
Visi tak noslaucēt;
Visi tak noslaucēt,
Visas dobs izravēts.
17 [Ances Vp].

53570.

Visiem dārzi izravēti,
Nāburgam ir neravēti,
Nāburgam ir laiskas meitas:
Nātras auga par kāpostiem.
81 [Dauguļu Vlm].

53571.

Šyun mums kūrpis, kūrpnīceņi,
Osajim purneņimi,
Lai varami leiguodami,
Vardes dūrti purveņai.
236 [Līvānu D].

53572.

Visa Dieva radībiņa
Saulītei līgojāsi:
Graudu vārpas, puķu ziedi,
Diža meža koku gali.
136 [Ipiķu Vlm].

53573.

Visapkārt zirgi zviedz,
Pulekšos vien nezviedz;
Pulekšos laiski puiši,
Savus zirgus nebaroja.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53574.

Visapkārt gaiļi dzied,
Kaimiņos nedziedāja;
Kā dziedās kaimiņos,
Putraimiņu nedabūši?
90 [Drustu C].

- 100 -

53575.

Visiem gaiļi nodziedāja,
Mans gailītis nedziedāja:
Tas dziedāja Jāņu nakti,
Jāņu bērnus modināja.
378 [Seces Jk].

53576.

Visi koki salapoja,
Ošis vien nelapoja;
Kad atnāca Jāņa diena,
Tad redzēja ošim lapas.
282 [Nīcas Lp].

l) Jāņu bērni iet ciemā

1) Aicinājums

32578.

Kur mēs, Jāņa bērni,
Noleksim?
Pie tētiņa alus dzert,
Pie māmiņas raušu ēst.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32579.

Celies, saimniece,
Aunies kājas:
Jau tevi kaimiņiene
Jāņos aicina.
Nebūsi, saimniece,
Jāņos gājuse,
Paliks tavas gotiņas
Ālavītes.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

2) Ceļā; mājām gaŗām ejot, kur Jāņa bērnus negaida, neuzņem

32580.

Ai kaimiņu māmulīte,
Kam guleji Jāņu nakti!
Nule tavas cūkas raka
Pērnajā midzenē.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32581.

Es neiešu tai ciemā,
Kur mēs pērn līgojam:
Tur man deva skābu pienu,
Kaņepīšu plācenīti.
Es, tā piena strēbusies,
Brizdu brazdu kaņepēs.
Sāka mani suņi riet,
Lāča māti dāvādami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Es neietu tai ciemā,
Kur mēs pērn līgojām:
Sapuvušu pienu deva
Melnā ganu cibiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Šitai sētai gaŗām gāju,
Kur mēs pērn līgojām:
Tur man deva šķīstu pienu,
Kaņepīšu plācenīti.
Pieniņš gāja šļiku šļaku,
Kaņepītes ņiku ņaku.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

32582.

Guli, guli, Jāņa māte,
Bez sietavu istabā!
Dzeltīs tevi Jāņa bērni
Smalkajām nātrītēm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Guli, guli, Jāņa māte,
Bez brunčiem gultiņā!
Atnāks tavi Jāņa bērni,
Nopērs tevi dzeltenēm.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

2. Liela, resna Jāņa māte
Gul kā rumba ustabā.
Dzeldīs tevi Jāņa bērni
Ar asām dzeltenēm!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32583.

Guli, guli, Jāņa [Jāņu] māte,
Tavi darbi padarīti:
Cūka pupas izravēja,
Kaza šķina kāpostiņus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Guli, guli, saimeniece,
Tavi darbi padarīti:
Sarkans vepris maizi mīca,
Raiba kuce sviestu nij.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Guli, guli, sameniece!
Visa tava saime guļ;
Suķēntiņi izravējši
Visus tavus burkāntiņus.
232 [Talsos (Tl)].

3. Guli, guli saimeniece,
Visi darbi padarīti:
Gailis lokus izravēja,
Kaķis kreimu izķērnēja,
Kaza šķina kāpostiņus,
Cūka vāra azaidiņu;
Žagatiņa gaŗastīte,
Tā istabu izslaucīja;
Cielaviņa, viegla sieva,
Tā galdiņu noslaucīja;
Krancim bija gaŗa mēle,
Tas karotes nomazgāja.
280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)].

- 101 -

4. Guli, guli, saimeniece,
Visi darbi padarīti:
Vista lokus noravēja,
Sivēniņi burkāniņus;
Kaķīts sviestu saķērnēja,
Sunīts traukus nomazgāja;
Dižais vepris kaudzi meta
Viņā lauka galiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32584.

Jāņa māte apgulusi
Mīkstos dūnu spilvenos;
Ne tā gaida Jāņa bērnus,
Ne svin Jāņa vakariņu.
40-1 (Lapmežc.).

32585.

Jāņa māte, grūž cūka,
Jāņa vārtus aizslēguse;
Jāņa bērni gaŗām gāja,
Asariņas slaucīdami.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32586.

Kas bij laba Jāņu māte,
Saņem savus Jāņu bērnus;
Kas bij kāda skopuliņa,
Tā iebēdze istabā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32587.

Kas godīga Jāņa māte,
Atveŗ logu gaidīdama;
Kas jau kāda netiklīte,
Cisiņās čužināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32588.

Kas godīga Jāņu māte,
Sajem savus Jāņa bērnus;
Kas bij kāda grūžu cūka,
Guļ savā midzenie.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas jau kāda cūcenīte,
Guļ ar vīru gubenē.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

325881.

Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas bij kāda grūžu cūka,
Ne vārtiņu neatvēra.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Kas godīga Jāņa māte,
Tā saņēma Jāņa bērnus;
Kas bij kāda snaudulīte,
Tā vārtiņu neatvēra.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32589.

Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas jau kāda netiklīte,
Tā ir galvas nepacēle.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32590.

Kas godīga Jāņa māte,
Tā gaidīja Jāņa bērnus;
Kas bij kāda miega cūka,
Tā ielīda midzenī.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32591.

Klusu klusu tās mājiņas,
Te meitiņas apgūlušas,
Dienu maļus izmalušas,
Nakti rijas izkūlušas.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

32592.

Klusi klusi tie ļautiņi,
Klusi bija ieraduši,
Ne zināja Jāņa dienas,
Ne Jānīša vakariņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32593.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājam?
Jāņa māte, miega cūka,
Ielīduse midzenī.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 102 -

32594.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka nejuta staigājot?
Vai pelītes norējušas,
Ievilkušas midzenī?
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

32595.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Krūmiņos krūmiņos
No brunčiem blusas lasa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32596.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
Ka neredz staigājot?
Vai tā bija aizmiguse
Smalkos linu palagos,
Smalkos linu palagos,
Mīkstos dūju spilvenos?
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

1. Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Vai tā bija aizmigusi
Tumšajā kambarī
Smalkos linu palagos,
Mīkstos dūnu spilvenos?
Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa ziedus lasīdami.
108; 11-102

32597.

Mēs varim Jāņos iet,
Mums dārziņi noravēti;
Lai kaunās ciema puiši,
Kam papuves neuzartas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Es lustīga, es vēlīga,
Man apausti audekliņi,
Man apausti audekliņi,
Es aizgāju Jānīšos;
Lai kaunās ciema puiši-
Nav apartas papuvītes.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

325971.

Pūt, bāliņu, gaŗu tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās tās meitiņas,
Kas gulēt aizgājušas!
216 [Ventspilī].

325972.

Puš, bāliņi, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās tās meitiņas,
Ko celdams nepiecēla!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

32598.

To celiņu gan pazinu,
Kur bij gājši Jāņa bērni:
Tas celiņš nokaisīts
Dzelteniem ziediņiem.
153 [skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)].

32599.

Tumša tumša tā istaba,
Nav svecītes dedzināt;
Nu vēl Jānis sveces lēja
Viņā kalna galiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32600.

Vakar mūsu Jāņu māte
Jāņu bērnus aicināja;
Kad atnāca Jāņu bērni,
Pate bēdza aizkrāsnēi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32601.

Visapkārt suņi rēja,
Nāburgos vien nerēja:
Nāburgos laiskas meitas,
Savu suņu nebaroja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32602.

Visiem pupas izravētas,
Nāburgam neravētas:
Nāburgam laiskas meitas,
Savas pupas neravēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32603.

Visiem vārti appuškoti,
Nāburgam nepuškoti:
Nāburgam laiski puiši,
Savu vārtu nepuškoja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ciemiņam slinki puiši,
Vārtu gali nepuškoti;
Ciemiņam slinkasmeitas,
Visas dobes neravētas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 103 -

3) Jāņu bērni pie nodomātā ciema vārtiem un pagalmā

32604.

Atcel vārtus, Jāņa māte,
Nu nes zāles Jāņa bērni!
Jāņa bērni nokusuši,
Jāņa zāles lasīdami.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32605.

Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Atver man vaŗa vārtus,
Atver man vaŗa vārtus
Līdz pašami ziemeļam!
40-1 (Bigauņc.).

32606.

Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu
Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Ieved danci istabā!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32607.

Gaidi, gaidi, māmulīte,
Nu nāk tavi Jāņa bērni,
Nu nāk tavi Jāņa bērni,
Jāņa zāles kaisīdami.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

32608.

Ja gaidiet Jāņa bērnu,
Tad vārtiņus atveriet;
Ja jau viņu negaidiet,
Tad ciešāki aizveriet!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32609.

Jāņa bērni sakāpuši
Vārtu staba galiņā.
Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Lai nāk visi istabā!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32610.

Jāņu māte pielējuse
Lielu dobi paslieksnē;
Jāņa bērni samirkuši
Ar visām zālītēm.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32611.

Jānīts sēd ozolā,
Jāņa bērni pazarēs.
Kāp, Jānīti, no ozola,
Vedi bērnus istabā!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

32612.

Kas palēja sudrabiņu
Pie Jānīša nama duru?
Jāņa bērni palējuši,
Jāņa nakti staigādami.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32613.

Kas palēja sudrabiņu
Pie Jānīša nama durvju?
Jāņa māte palējusi,
Jāņa bērnus gaidīdama.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa tēva durpriekšā?
Jānīts lēja sudrabiņu,
Jāņa bērnus gaidīdams.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32614.

Kas tā tāda liela pile
Tai celiņa maliņā?
Tai pilei triji vārti,
Visi triji sudrabiņa;
Pa vieniemi Dievs iebrauca,
Pa otriemi mīļā Māra,
Pa trešiemi Jānīts brauca
Div' dzelteni kumeliņi.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Tais mājās treji vārti.
Pa vieniem Laimīt' nāca,
Pa otriem Dievs iebrauca,
Pa trešiem saulīt' brauca
Seši bēri kumeliņi.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

32615.

Kas to namiņu
Sudraba pielēja?
Māmiņa pielēja,
Sieriņu siedama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Kas to celiņu
Apsudraboja?
Māmiņa aplēja,
Sieriņu siedama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 104 -

32616.

Kas to celiņu
Sudrabiem nolēja?
Jānīša līgava,
Ūdeni nesdama.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32617.

Ko tā dara, Jāņu māte,
Ka neredz Jāņu bērnu?
Jāņu bērni nomirkuši,
Jāņa zāles lasīdami.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

32618.

Kupla liepa locījās
Jāņa mātes pagalmā;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij pate Jāņa māte.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

1. Kas tas tāds kupls ozols
Nn mājas pagalmā?
Tas nebija kupls ozols,
Tas bij mājas saimenieks.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

32619.

Labvakar, Dievs palīdz!
Tā pirmaja valodiņa;
Vai gaidieti Jāņa bērnus
Līgodamus atnākam?
226 [Kandavā (Tl)].

32620.

Labvakar, Jāņa māte,
Ieved bērnus istabā!
Jāņa bērni nosaluši
Ar basām kājiņām,
Ar basām kājiņām
Jāņa zāles lasīdami.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32621.

Labvakar, Jāņu māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnu?
Ja gaidīji ,
Atver vārtus,
Ja negaidi, aizver vārtus!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32622.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver logu , atver durvis;
Ja negaidi, tad atsaki,
Iesim projām līgodami!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

32623.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver durvis, laid iekšā!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

32624.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver vārtus līdz galam;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Aizsit vārtus ar naglām!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32625.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Sūt' meitiņu atvērt vārtus;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Sūt' kalponi aizvērt vārtus!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32626.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Tad atveri vaŗa vārtus!
40-1 (Bigauņc.).

32627.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Jāņa berni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņa ziedus lasīdami.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32628.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnu?
Vai būs' savu istabiņu
Ziediņiem kaisījuse?
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 105 -

1. Es redzēšu , malejiņa,
Būsi manis gaidījusi,
Būsi savas dzirnaviņas
Puķītēm kaisījuse.
317 [Pabažos (Pabažu pag. Rg)].

32629.

Melna odze iztecēja
No nāburga istabiņas;
Tā nebija melna odze,
Tā bij pati Jāņu māte.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Balta pele pārtecēja
Par kaimiņa sētasvidu;
Tā nebija balta pele,
Tā bij mājas saimeniece.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32630.

Nāc ārā, Jāņu māte,
Ko es tevim parādīšu:
Tavi bērni iztecēja,
Sagaidīja svešu ļaužu.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32631.

Nāc ārāji, Jāņu māte,
Ko es tevim parādīšu:
Tev sadzina Jāņa bērni
Lielu pulku raibu govju.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32632.

Nāc ārā, Jāņa tēv,
Ko es tevim parādīšu:
Jāņa tēva pagalmā
Div' Laimiņas meņģējās,
Viena bija raibu govju,
Otra bēru kumeliņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

32633.

Netikušas šitās meitas,
Pagalmiņa neslaucījšas;
Sazapina Jāņa bērni
Kā vistiņas pakulās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Tās mājāsi slinkas meitas,
Tās mājāsi slinkas meitas,
Te istaba neslaucīta:
Jāņa bērni sapinās
Kā cālēni pakulās.
226 [Kandavā (Tl)].

32634.

Piecelies, saimeniece,
Uzvelcies brūnus svārkus,
Redz' Jānīti Dieva dēlu
Zelta tauri rociņā.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32635.

Protu, protu, redzu, redzu,
Te būs laba Jāņu māte:
Te gailītis iztecēja
Medaiņām kājiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32636.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās(i) Jāņa māte
No mīkstiem spilveniem!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Jānīts kāpa uz vārtiem,
Zelta tauri iepūtās,
Lai ceļās saimeniece
No mīkstiem spilveniem.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Jānīts pūta vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās Jāņa māte
No mīkstiemi spilveniemi,
No mīkstiemi spilveniemi,
No baltiemi palagiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3. Ņem, Jānīti, vaŗa strumpi,
Sit pie durvju stenderītes,
Lai ceļāsi Jāņa māte
No mīkstiem spilveniem!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

4. Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās saiminieki
No tiem dūnu spilveniem!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32637.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Pašā vārtu stabiņā,
Lai satrūka Jāņa māte
Bez sietavu ustabā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32638.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās jāņamāte,
Lai saņēma Jāņa bērnus!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 106 -

1. Ņem, Jānīti, vaŗa bungas,
Sit pie vārtu stuburiņa,
Lai trūkāsjāņa māte,
Lai saņem Jāņa bērnus:
Jāņa bērni nomirkuši,
Jāņa zāles lasīdami.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

326381.

Skaņa skaņa bērzu birze,
Kas to skaņu skandināja?
Jāņa tēvs skandināja,
Jāņa bērnus gaidīdamis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32639.

Tā, māmiņa, tu nedari,
Kā darīji pērno gadu:
Es iegāju līgodama,
Tu iebēgi kaņepēs.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32640.

Vecas vecas tās mājiņas,
Vārtu stabi nosūnojši;
Daži labi Jāņa bērni
Te ēduši, te dzēruši.
226 [Kandavā (Tl)].

32641.

Celies, saimniek,
Velc bikses kājā!
Atjāja Jānītis
Zirgiem mainīt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Celies, Jānīti,
Uzvelc biksas!
Pēteris atjāja
Zirgiem mainīt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

4) Jāņa bērnus laipni saņem un aicina istabā

32642.

Kauniņš bija Jānīšam,
Mazi nāca Jāņa bērni,
Cits penteris, cits tenteris,
Cits līkām kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32643.

Labvakari, Jāņa bērni,
Nāciet droši sētiņāi:
Netrūkst siera, netrūkst sviesta,
Netrūkst salda alutiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32644.

Nākat droši, Jāņa bērni,
Nenākati bīdamies:
Jau vakari, aizvakari
Gaidīj' mana māmuliņa.
226 [Kandavā (Tl)].

32645.

Nāciet šurp, Jāņa bērni,
Gaŗām vis neejiet:
Es jums došu, kas man būs,
Alu dzert, sieru ēst.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32646.

Nākat šurpu, Jāņa bērni,
Nākat lieli, nākat mazi!
Lieliem došu alu dzerti,
Maziem siera gabaliņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32647.

Nākat šurpu, Jāņa bērni,
Nenākat bīdamies!
Te dzied pate Jāņa māte,
Alus kanna rociņā.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32648.

Nākat šurp, Jāņa bērni!
Še bagāta saimeniece,
Še gailītis iztecēja
Medainām kājiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32649.

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32650.

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas Jānīti daudzināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5) Jāņu bērni apsveicina Jāņu māti istabā

32651.

Atver duris, Jāņa māte,
Lai es eimu istabā,
Lai es eimu istabā,
Vai tā smuka izpuškota.
Ira smuka, ira smuka,
Vairāk zelta ne sudraba.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

- 107 -

32652.

Ieš' iekšā apraudzīti,
Kāda Jāņa istabiņa:
Grumbulaina šī grīdiņa,
Jāņa bērni līdzinās.
40-1 (Bigauņc.).

1. Kalnaina, lejaina
Tā istabiņa;
Gan mēs, Jāņa bērni,
Nolīdzināsim.
226 [Kandavā (Tl)].

32653.

Iesim, bērni, apraudzīt,
Kāda Jāņa istabiņa:
Šūtin šūta, pītin pīta,
Kā rakstīt izrakstīta.
216 [Ventspilī].

32654.

Iesim, bērni, skatīties,
Kāda Jāņa istabiņa:
Šūtin šūta, pītin pīta,
Vairāk zelta ne sudraba.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32655.

Iesim, bērni, skatīties,
Kāda jāna istabiņa:
Visapkārt vaska sveces,
Vidū liepa līgojās.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32656.

Iesim iekšā apraudzīt,
Vai būs silta istabiņa:
Jāņu bērni nosaluši,
Visu nakti līgojot.
216 [Ventspilī].

32657.

Ja būs laba Jāņa māte,
Ar ziediem kaisīsam;
Ja būs slikta, ja būs barga,
Ar dadžiem badīsam.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32658.

Jāņa bērni sanākuši,
Nav krēsliņa, kur sēdēt;
Nu vēl Jānis krēslu pine
Viņa kalna galiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

32659.

Kas to teica, tas meloja,
Jāņa māte Jelgavā:
Jāņa māte kambarī
Nu vēl vilka zīda svārkus,
Nu vēl vilka zīda svārkus
Sudrabiņu pastotiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Tevi teica, Jāņu māte,
Jelgavā nobraukušu:
Tepat vilka zīda kleitus,
Līdz pusīti sudrabiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

32660.

Kas tur spīd, kas tur viz
Istabiņas dibenāi?
Jāņa mātes istabiņa
Šūtin šūta, izrakstīta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32661.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājam?
Jāņa māte kambarī
Siera nukas darināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32662.

Labvakar, Jāņa māte,
Kur tās jūsu meitas guļ?
Mēs vedam savus puišus
Jūsu meitu lūkoties.
- Mūsu meitas dārzā guļ
Baltos linu palagos,
Baltos linu palagos,
Smalkos dūju spilvenos.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32663.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Stiep galdiņu pār istabu!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

32664.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Vai ir silta istabiņa,
Mīksta gulta pataisīta?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 108 -

32665.

Labvakari, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Vai tev sieri, vai tev rauši,
Vai tev alus pagrabā?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

326651.

Labvakar, Jāņu māte,
Vai ir silta istabiņa?
Ira silta, ira silta,
Liepas malku kurināta.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32666.

Labvakari, Jāņu māte,
Var ir silta istabiņa?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32667.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai ir silta istabiņa?
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Cērt, Jānīt, bērza malku,
Kurin' siltu istabiņu:
Nu sanāca Jāņa bērni
Samirkuši, nosaluši.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

32668.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai tu mūsu gaidījuse,
Mīkstu sieru sasējuse,
Saldu alu darījuse?
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Labvakari, Jāņu māte,
Vai gaidīji Jāņu bērnus?
Vai sasēji lielu sieru,
Vai ir silta istabiņa?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32669.

Labvakaru, Jāņa tēvis,
Vai tu dosi alus dzert?
Ja nedosi alus dzert,
Izbradāšu miežu lauku.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

32670.

Labvakar labvakar,
Krodziņa mamma!
Vai mīksti pīragi,
Vai sieri gatavi?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32671.

Labvakar labvakar
Šai vietā!
Vai visi veseli
Pērno gājumu?
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32672.

Lūkājies, Jāņa māte,
Kādi tavi Jāņa bērni:
Zili svārki, baltas bikses,
Pogas vien laistījās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32673.

Nāburgam čaklas meitas,
Istabiņa izpuškota,
Istabiņa izpuškota,
Vārtu stabi apmeijoti.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32674.

Naigas naigas tās meitiņas,
Istabiņa izpuškota
Ar ozola lapiņām,
Ar dimanta pakariem.
40-1 (Lapmežc.).

32675.

Pacel krēslu, Jāņu māte,
Lai sēžās Jāņu bērni:
Jāņu bērni piekusuši,
Jāņu zāles lasīdami.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

32676.

Skaisti gāju līgodama
Jāņa mātes istabā
Par sieriņu, par pieniņu,
Jāņa mātes telītēm.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32677.

Smuka bija Jāņa māte,
Smuka Jāņa istabiņa:
Gar griestiem kuplas rozes,
Pa plāniņu magonītes.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32678.

Tā Jānīša istabiņa
Ar alkšņiem izpuškota.
Vai tam trūka ošu, bērzu,
Vai ar kuplu ozoliņu?
252 [Spirgū (Slampes pag. Tk)].

- 109 -

32679.

Visu nakti Jāni dzinu
Pa to rudzu tīrumiņu;
Te sadzinu, te panācu
Jāņu mātes kambarie.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6) Noliek Jāņu zāles

32680.

Atpakaļ, Jāņa bērni,
Jums nav lāga Jāņu zāļu
Suņaburkši, pupurlakši,
Tās ir jūsu Jāņu zāles.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32681.

Es savai Jāņa mātei
Došu skaistas Jāņa zāles;
Viņa man siera dos
Pa lieliem gabaliem.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32682.

Labvakaru, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus,
Saņem savus Jāņa bērnus
Ar nastāmi mugurāi!
40-1 (Antiņc.).

32683.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Jāņa bērni atnesuši
Trejdeviņas Jāņa zāles.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

32684.

Labvakari, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Manas rokas nogurušas,
Jāņa zāles nesājot.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32685.

Metam zāles istabā,
Lai nesnauda vērpējiņas,
Lai nesnauda vērpējiņas,
Lai snauž tēva arājiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32686.

Nāc, skaties, Jāņa māte,
Man trejādas Jāņa zāles:
Viena piena, otra kreima,
Trešā tīru sūkaliņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32687.

Ņemat zāles, ja ņemat,
Dodat sieru, ja dodat,
Lai es teku tekamo
Cita siera pelnīties!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Duoediet siera, naduoediet,
Jāņa zāeles atņemiet,
Lai as taku takuimiņu
Pa citiemi ciemiņiem!
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32688.

Neskaties, Jāņa māte,
Kādas manas Jāņa zāles:
Dadži manas Jāņa zāles,
Klajumā dzīvojot.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32689.

Parādi, krodzniece,
Kur likšu zālītes:
Vai likšu krogā,
Vai kroga kaktā?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32690.

Visi nāca, visi nesa,
Tādu zāļu neatnesa;
Es atnācu, es atnešu
Piena zāles, sviesta zāles.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7) Godina un daudzina Jāņu tēvu un māti

32691.

Dancoja, dancoja
Ozolu kronis
Jāņu mātes galviņā;
Dancoja, dancoja
Govju sieris
Pa manām rociņām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

32692.

Es nopinu raibu kroni
Pašā Jāņa vakarā;
To es došu Jāņa mātei,
Lai aug raibi telēniņi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 110 -

32693.

Es savai Jāņa mātei
Došu ziedu vainadziņu,
Lai tai aug labas govis
Ziedainām kājiņām.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32694.

Es savam Jāņa tēvam
Likš' ozola vaiņadziņu,
Lai aug viņa kumeliņi
Zemi resni kā ozoli.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Es uzliku saimniekam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai tam auga tādi zirgi
Kā kuplie ozoliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32695.

Es uzliku Jāņa mātei
Baltu puķu vainadziņu,
Lai Dievs dod Jāņa mātei
Baltgalvīšus talēniņus.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32696.

Es uzliku Jāņa mātei
Dābultiņa vainaciņu;
Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Labas goves dābulā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32697.

Es uzliku Jānīšam
Zaļ' ozola vaiņaciņu:
Lai Dievs dod Jānīšam
Labas bites ozolā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

1. Es uzliku bitīiēm
Ozoliņa vainadziņu,
Lai Dievs dod citu gadu
Jaunas bites dārziņā.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

2. Es uzliku tētiņam
Ozoliņa vainaciņu.
Iecel, Dievs, tētiņam
Jaunas bites dārziņā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32698.

Es uzliku Jāņa tēvam
Zaļ' ozola vainadziņu,
Lai zaļo Jāņa tēvs
Kā zaļais ozoliņš.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32699.

Es uzliku māmiņai
Zaļu ziedu vainadziņu.
Ieved, Dievus, māmiņai
Jaunas govis dārziņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32700.

Nāc, Jānīti, dod rociņu,
Ko es tev dāvināšu:
Es nopinu puķu kroni
Tavā vārda dieniņā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32701.

Puškosimi mēs Jānīti
Ar ozola lapiņām,
Ar ozola lapiņām,
Ar rozēm, magonēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32702.

Sēd', Jānīti krēsliņā
Zaļozola lapiņās,
Zaļozola lapiņās,
Āboliņa ziediņos!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32703.

Uzliekam tētiņam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai bitīte uzsameta
Cekuliņa galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32704.

Ap tētiņu bites rūca
Kā ap zaļu ozoliņu;
Ap māmiņu govis māva
Kā ap zaļu āboliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32705.

Ausa! maza, bet bagāta
Jāņu māte šovakar,
Savu zeltu, sudrabiņu
Ar kājiņu rušināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32706.

Bagāta bagāta
Tā Jāņu māte:
Pilni pirksti zelta riņķu,
Pilnas kules zelta naudas';
Kur stāvēja, tur mirdzēja,
Kur staigāja, tur skanēja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

- 111 -

32707.

Bagāts bija šo Jānītis,
Ar trīs zelta kulītēm;
Mūsējais bagātāks,
Ar piecām kulītēm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32708.

Jāņa māte Jāņa nakti
Bez ābolu negulēja:
Balto lika pagalvē,
Sarkano apsedzās.
226 [Kandavā (Tl)].

32709.

Jāņa mātei zīda brunči
Lādītē glabājami;
Tos uzvilka Jāņa nakti,
Jāņa bērnus gaidīdama.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

1. Sapelējši Jāņa mātei
Brūni svārki lādītē;
Nu apvilka mugurā,
Jāņa bērnu gaidīdama.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32710.

Jāņa tēvu gan pazinu,
Jāņa mātes nepazinu;
Jāņa tēvs zābakos,
Jāņa māte raibenos.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32711.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa māte zelta svārkus
Jāņa nakti vēsināja.
40-1 (Bigauņc.).

32712.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Lielakunga kambaŗos?
Lielakunga kambaŗos
Zelta nauda plēvojās.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas spīdēja, kas vizēja
Lielakunga kambarī?
Lielakunga kambarī
Vētī zeltu, sudrabiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32713.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Saimenieces pagultē?
Lūku vīzes, liepu šnelles,
Tās spīdēja, tās mirdzēja.
40-1 (Antiņc.).

32714.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Vīdreksnīšu krūmiņā?
Mūs' bāliņu zelta nauda
Jāņu nakti žāvējās.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

32715.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Jāņa mātes zelta kronis
Sudrabiņa lapiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

32716.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Jāņa mātes zelta rota,
Tā spīdēja, tā vizēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32717.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Jāņa mātes zīda kleite,
Tā spīdēja, tā vizēja.
226 [Kandavā (Tl)].

32718.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa mātes brūtes svārki,
Tie spīdēja, tie vizēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32719.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa mātes zelta gulta
Ar dimanta kājiņām.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32720.

Kas spīdēja kas vizēja
Jāņa mātes pagultē?
Jāņa mātes zelta kurpes,
Tās spīdēja, tās vizēja.
226 [Kandavā (Tl)], 250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

- 112 -

32721.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa tēva istabā?
Jāņa tēva zelta josta,
Tā spīdēja, tā vizēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Kas spīdēja, kas vizēja
Mūsu tēva kambarī?
Tēvam spīd zelta josta,
Māmiņai sidrabiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32722.

Kas spīdēja, kas vizēja
Pie Jānīša nama durvju?
Jānītim div' meitiņas,
Zelta kroņus vēdināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32723.

Kas tik kupli grozījās
Jāņa tēva istabē?
Jāņa tēvs naudu skaita,
Vairāk zelta ne sudraba.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32724.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņu mātes istabā?
Jāņu mātes gultas deķi,
Tie spīdēja, tie mirdzēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32725.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa tēva kambarī?
Jāņa tēva cepurīte,
Tā tur spīd, tā tur mirdz.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

32726.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņu tēva istabā?
Jāņu tēva zelta pīpe
Zelta vadža galiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kas tur spīdi, kas tur vizi
Jāņ' istabas dibinā?
Jāņa tēva zelta pīpe,
Jāņa mātes zelta aube.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

32727.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa māte grozījās,
Zīda kleita mugurā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32728.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa mātes zelta aube,
Tā spīdēja, tā vizēja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņu mātes istabā?
Zelta aube, tā spīdēja
Sudrabiņa vadzītī.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32729.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarī?
Tur spīdēja, tur mirdzēja
Jāņa mātes priekšautiņš.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

32730.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa tēva kambarī?
Jāņa tēva samta svārki,
Tie spīdēja, tie vizēja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

32731.

Nevienam tā nebija,
Kā tam mūsu Jānīšam:
No kājām ziedi bira,
No rokām sudrabiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32732.

Nevienam tā nebija,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Zirgi zviedza stiliņģos,
Gaiļi dzied bēniņos.
18 (Kliģenē).

1. Nevienam tā nebija
Kā manam bāliņam:
Zirgi zviedz stallītī,
Govis bļauj laidarā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32733.

Nevienam tā nevaid
Kā manam bāliņam:
Pilna klēts rudzu miežu,
Strīķētana bērnu lāva.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 113 -

32734.

Nevienam tā nevaid [nebij]
Kā tam mūsu kundziņam:
Caur istabu upe tek,
Ūdrīts guļ dibinā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

32735.

Nevienam tāda dzīve,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Visapkārt bērzu birze,
Vidu saule laistījās.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

32736.

Nevienami tāda vaļa,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Tas saviemi kumeļiemi
No ozola stalli cirta,
Vaŗa grīdu darināja,
Zelta siles kaldināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32737.

Nevienam tādas laimes,
Kāda laime Jānīšam:
Tam izauga piecas vārpas
Viena stobra galiņā.
Tam ar bija jābaro
Pieci bēri kumeliņi;
Tam ar bija jāuztur
Piecas brūtes Jelgavā,
Piecas brūtes Jelgavā,
Vēl deviņas Vidzemē.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32738.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca:
Mūsu kunga cepurīte
Lietavā medu dzēra
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32739.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca:
Mūsu kunga cepurīte
Tīru zeltu vizināja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Šādi tēvi, tādi tēvi
Jāņa tēva nepanāk:
Jāņa tēva cepurē
Vairāk zelta ne sudraba.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32740.

Šāedi kungi, tāedi kungi
Mūsu kunga napanāeca:
Mūs' kungam zalta pieši,
Sudraebiņa mētelīts.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

32741.

Skatāmies, raugāmies,
Kas tur viz jūrmalāi:
Mūsu Jāņa līgaviņa
Zelta naudu rēķināja,
Zelta naudu rēķināja,
Stikla durvis virināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32742.

Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga Jāņa māte:
Kur lustīga Jāņa māte,
Tur lustīga dzīvošana.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32743.

Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga saimeniece,
Tur gailītis iztecēja
Medaiņām kājiņām.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32744.

Cienīgtēva cepurīte
Visu pili izlīgoja;
Cienīgtēva padomīc
Visu muižu apgādāja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

8) Jāņa bērnus pacienā

32745.

Alu alu, Jāņa tēvs!
Tavus miežus izravēju;
Ja nedosi alus dzert,
Ar puišiem izviļāšu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32746.

Alu alu, Jāņu tēvis!
Tev aug mieži tīrumā;
Ja nedosi alutiņa,
Iešu, miežus noviļāšu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Labvakar, Jāņa tēvs,
Dosi man alus dzert?
Ja nedosi alus dzert,
Noviļāšu miežu lauku,
Noviļāšu miežu lauku,
Nošķinīšu apīnīšus.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 114 -

32747.

Alu alu, saimenieks!
Labi mieži sūdājā;
Ja nedosi alu dzert,
Paliks mieži melnplaukaini.
40 [Slokā (Rg)].

32748.

Dodi ēst, Jāņa māte,
Svešas zemes putniņiem!
Tie atnāce no Vāczemes,
Ne rasiņu nebaudīja.
226 [Kandavā (Tl)].

32749.

Dod, māmiņa, sieru, pienu
Pašā Jāņa vakarā,
Lai aug govis raibaļiņas,
Lai aug baltas avitiņas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32750.

Dod, māmiņa, to pieniņu,
Kuŗu liki drēbītē!
Es neēžu tā pieniņa,
Kuŗu liki bļodiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32751.

Dod man, māmiņa,
Barota brandava!
Es tavas telītes
Pabaroju,
No galvas paņēmu,
Pie ļipas pieliku,
Pie ļipas pieliku
Gaŗos salmus.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32752.

Duoediet man als padzart
Jāņa dienas vakarā!
Kāpuoestiņus aplauzīšu,
Ja māemiņa nemieluos.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32753.

Dodiet man siera, piena
Pašā Jāņa vakarā!
Nedosiet siera, piena,
Iešu, pļavas izvāļāšu,
Iešu, pļavas izvāļāšu,
Akmentiņu piesvaidīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32754.

Dodiet man visu sieru,
Siera mazga nedodiet:
Siera mazgis piederēja
Pašai siera sējējai.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32755.

Dodiet sieru, kad dodami,
Atsakiet sacīdami,
Lai es eju līgodama
Pa citiemi ciemiņiem!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32756.

Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Sild' man siltus kāpostiņus:
Kad tiesilti, tad tie labi,
Kad tie auksti, nesmeķē.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32757.

Galdam kājas nolīkušas,
Ne no zelta , sudrabiņa:
No ēdiena dzērieniņa,
Jāņa bērnus mielojot.
226 [Kandavā (Tl)].

32758.

Ja, māmiņa, ēst nedosi,
Noviļāšu kāpostiņus;
Ja, tētiņi, dzert nedosi,
Nobraucīšu apentiņus.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32759.

Jāņa bērni alu prasa;
Kur bij manim alu ņemt?
Nu vēl Jānis raugu lika,
Vasku cimdi rociņā.
226 [Kandavā (Tl)].

32760.

Jāņa [Jāņu] bērni gaļas
prasa;
Kur mēs gaļu dabūsim?
Man kaziņu vilks aiznesa
Pašā Jāņa [Jāņu] vakarā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 115 -

32761.

Jāņa bērni sanākuši,
Man vēl alus kocenē.
Jāj, Jānīti, apkārt kalnu,
Līdz izkāsu alutiņu!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

32762.

Jāņa bērni sieru prasa;
Kur mēs sieru dabūsim?
Mums gosniņa raibaļiņa
Trīs gadiņi ālavē.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Jāņa bērni sieru prasa;
Kur bij man sieru ņemt?
Kur bij man sieru ņemt,
Man gosniņas ālavē?
Vai, lūdzami, Jāņa bērni,
Atvedati bullēniņu,
Atvedati bullēniņu,
Kad nākat citu gadu!
226 [Kandavā (Tl)].

32763.

Jāņa māte baidījās,
Pulks sanāca Jāņu bērnu.
Nebaidies, Jāņa māte,
Neba tevis izpostīs!
226 [Kandavā (Tl)].

32764.

Jāņa māte bēdājās,
Atslēdziņa nozudusi.
Atrauj piķis atslēdziņu,
Dod tik saldu brandevīnu!
40-1 (Lapmežc.).

32765.

Jāņa māte bēdājās,
Atslēdziņa pazudusi.
Vells tev rāva atslēdziņu
Pašā Jāņa vakarā!
40-1 (Bigauņc.).

1. Jāņa māte žēlojas,
Atslēdziņa nozudusi.
Velns tev rāva atslēdziņu
Pašā Jāņa vakarā-
Žēl bij sviesta, žēl bij piena,
Žēl bij siera gabaliņa!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

32766.

Jāņa [Jāņu] māte
bēdājās,
Daudzi nāce Jāņa bērnu.
Nebēdā, Jāņa māt,
Gan tos visus pamielosi,
Gan tos visus pamielosi,
Saujiņā turēdama!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32766v1.

Apsabija Jāņu māte,
Daudzi nāce Jāņa bērnu;
Atsacīja gausu māte:
Gan es visus pamielošu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32767.

Jāņa māte bēdājās,
Daudzi nāca Jāņu bērnu.
Nebēdā, Jāņu māte,
Nava daudzi Jāņu bērnu:
Pieci puiši, sešas meitas,
Divas vecas māmuliņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32768.

Jāņa māte bēdājās(i),
Daudzi nāca Jāņa bērnu.
Nebēdā, Jāņa māte,
Visi nāca paēduši!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāņa māte bēdājās(i),
Daudzi nāca Jāņa bērnu.
Nebēdā, Jāņa māte,
Visi nāca paēduši,
Visi nāca paēduši,
Salda ala padzēruši.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Jāņa māte bēdājās,
Liela pulka līgotāju.
Nebēdā, Jāņa māte:
Paēduši, padzēruši,
Paēduši, padzēruši,
Līgot vien atnācām.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32769.

Jāņa māte bēdājāsi,
Jāņa bērni sanākuši.
Nebēdājies, Jāņa māte:
Pašiem siera, pašiem piena,
Pašiem siera, pašiem piena, -
Dod tik puišus klātgulēt!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32770.

Jāņa māte bēdājās,
Mazu sieru sasējuse.
Nebēdā, Jāņa māte,
Dosi mazus gabaliņus!
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

- 116 -

32771.

Jāņa māte bēdājās,
Mazu sieru sasējusi.
Nebēdā, Jāņa māte,
Gan Dieviņš gausinās.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Tev pašai viducītis.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

32772.

Jāņa māte sieru deva,
Lai aug slaidi telēniņi;
Jāņa tēvs dzerti deva,
Lai aug bēri kumeliņi.
121 [Gulbenē (Md)].

32773.

Jāņa mātei lielas govis
Kā lielās briežu mātes;
Tā sasējalielu sieru,
Jāņa bērnu gaidīdama.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32774.

Jāņa mātes priekšautiņš
Pilnis siera līgojās;
Vajadzēja vajadzēja
Jāņa bērnus pamielot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

32775.

Jāņu nakti līgot gāju,
Brandaviņa gribēdams;
Ja nedos brandaviņu,
Kāpostiņus izraustīšu,
Kāpostiņus izraustīšu,
Kaņepītes aplauzīšu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32776.

Jāņa tēvs bēdājās,
Zaķi miežus noēduši.
Nu paldies, tā vajag,
Kad Jāņiem al's nedara!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

32777.

Jānim auga mieži rudzi,
Tas man deva maizi ēst;
Marijai govis, aitas,
Tā man deva sieru ēst.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32778.

Kādu godu mēs dzeŗam,
Tādu dziesmu nodziedam:
Jāņu godu nu dzeŗam,
Jāņu dziesmu nodziedam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32779.

Kāra kāra Jāņa māte,
Pate sieru apēduse,
Druskas vien sabēruse
Jāņa bērnu trauciņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32780.

Kas dos siera, tam būs piena,
Līgo, līgo!
Kas nedos, tam nebūs,
Līgo līgo!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kas dos sieru, tam būs piens,
Kas nedos, tam nebūs;
Kas dos saldu alutiņu,
Tam aug mieži griezdamies;
Kas dos sūru brandavīnu,
Tam augs rudzi griezdamies.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

32781.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa galda galiņā?
Jāņa mātes lieli sieri,
Tie tur spīd, tie tur mirdz.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

327811.

Kur palika Jāņa tēvs,
Ka neredz staigājam?
- Jāņa tēvs pagrabā
Uzvelk vīna enkurīti.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32782.

Kuŗa māte sieru deva,
Tai aug slaiki telēniņi;
Kuŗa sieru man nedeva,
Lai aug sīki, sakrupuši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Kas man deva piena, siera,
Lai aug slaiki telēniņi;
Kas nedeva piena, siera,
Lai kā krupji vazājās.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 117 -

32783.

Laba diena Jāņa diena,
Ti dod siera, ti dod piena,
Ti dod siera, ti dod piena,
Ti saldana alotiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32784.

Laba laba Jāņa māte,
Gārdus raušus izcepusi:
Kviešu milti pa apakšu,
Krējumiņis pa virsiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

32785.

Laba laba Jāņa māte,
Labi bērnus pamieloja:
Sēņu zupi stribināja
Sudrabiņa karotēm.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Paldies saku māmiņai
Par to labu mielastiņu:
Deva, deva gaļu ēst,
Sēņu zupu strēbināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32786.

Laba laba Jāņa māte,
Tā man' labi pamieloja:
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva siera gabaliņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

32787.

Laba laba Jāņa māte,
Vēl labāks Jāņa tēvs:
Jāņa māte sieru deva,
Jāņa tēvs alutiņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32788.

Labi labi pamieloja
Tai mazāi sētiņā:
Vīnu medu dzirdināja
Ar sudraba biķeŗiem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32789.

Māte māte, siera, piena,
Lai aug govis raibaļiņas!
Ja nedosi siera, piena
Tad augs tādas dūmaļiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

32790.

Man iedeva Jāņa māte
Raibu siera gabaliņu.
Audzē, Dievs, Jāņa mātei
Raibus vien telēniņus!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32791.

Maza maza Jāņa māte,
Kā bitīte ritājās,
Drīz priekšā, pakaļā,
Mielodama Jāņa bērnus.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32792.

Mazajā ciemiņā,
Tur man' skaisti pamieloja:
Tur man deva šķīstu pienu
Ar sudraba karotiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32793.

Mēs Jānīti piesējām
Pie ozola vārtu staba,
Kam Jānītis mums nedeva
Pērno miežu alutiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32794.

Ne es ēstu, dzertu nācu
Šai lielā līkumā:
Nācu ļaužu apraudzīt,
Kā dzīvoja maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32795.

Nebēdā, saimenīca,
Ka daudz mūsu viesu gāje;
Velc galdiņu par istabu,
Sēdi pati galiņā!
331 [Augškurzemē (Il)].

32796.

Nenācēm ēst un dzert,
Nācēm ļaužu aplūkot,
Nācēm ļaužu aplūkot,
Vai tie Jāni gaidījuši.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32797.

No tālienes jau pazinu,
Kuŗa bija Jāņa māte:
Slēšu kreklis mugurā,
Balta kanna rociņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 118 -

32798.

Protu, protu, redzu, redzu,
Mielos mani Jāņa māte:
Ira raušus sacepusi,
Raģelīti nokavusi.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32799.

Protu, protu, redzu, redzu,
Mielos mani Jāņa māte,
Mielos mani Jāņa mate
Ar tiem pūŗu rausīšiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32800.

Še ēdam, še dzeŗam,
Še Dievs rod rodamo,
Še Dieviņš nakti gul,
Še dusēja launadziņu.
216 [Ventspilī].

32801.

Še nāksim citu gadu,
Še līksmīga Jāņu māte,
Kā bitīte vīvināja,
Savus bērnus mielodama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32802.

Sieru, pienu, mamzelīte,
Par gosniņu ganīšanu,
Kā kundzinis alu deva
Par vārpinu lasīšanu.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32803.

Siera siera, biezapiena,
Šķīsta piena nedodiet:
Tas klaudzēja vēderā,
Jāņa nakti līgojot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32804.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Tev bij govis laidarā;
Alu alu, Jāņa tēv(i)s,
Tev bij mieži tīrumā!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 188-0364-1.

1. Gaļu gaļu, saimeniece,
Tev vepriņi aizgaldā;
Alu alu, saimes tēvis,
Tev miezīši apcirknī!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32805.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Tev bij govis laidarā!
Ja tu sieru man nedosi,
Ņemšu vienu raibuļiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32806.

Siera siera, māmuliņa,
Man lielāku gabaliņu!
Ne es ēdu, ne pārdevu,
Puišus vieni kairināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Dod, māmiņa, kazu sieru
Jele vienu gabaliņu,
Lai puisīši pakaļ skrēja,
Kā āzīši brēkādami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

32807.

Sieru sieru, mums, māmiņa!
Mēs puišiemi nedosami,
Mēs puišiemi nedosami,
Puiši govju neganīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32808.

Sieru sieru, saiminiece!
Mēs gosniņas mielojam,
Mēs gosniņas mielojam
Ar baltaju āboliņu.
40-1 (Lapmežc.).

32809.

Skatātiesi, Jāņa bērni:
Jāņa māte sieru griež,
Zelta nazis, zelta šķīvis,
Sudrabiņa gapelīte.
40-1 (Bigauņc.).

32810.

Tā bij laba Jāņa māte,
Kur es biju šovakar,
Tā man deva sieru ēsta,
Saldu alu nodzertiesa.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32811.

Tēva gods, tēva gods,
Kur tās pašas mātes gods?
Tēvis alu padarījis,
Māte siera nesējuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 119 -

32812.

Uz māmiņu līgot nāču ,
Lai man deva sieru, sviestu;
Uz tētiņulīgot gāju,
Lai dod sūru brandiviņu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

32813.

Visapkārt vasku sveces,
Vidū klāts liepas galds:
Dieviņš sveces dedzināja,
Laimīt' galdu apklājuse.
40-1 (Lapmežc.).

32814.

Vīni, medi vien smirdēja
Mūs' kundziņa dārziņā;
Citu kungu dārziņā
Nesmird vecas pateciņas.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

32815.

Celies, mūsu Jāņa māte,
No tiem dūņu spilveņiem,
Iznes alus nodzerties,
Siera nuku kabatāja!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

9) Jāņa bērni pateicas par mielojumu un novēl laimes Jāņa tēvam un mātei

32816.

Audzē, Dievs, tai māmiņai
Melnas govis baltu galvu:
Tā mums deva siera ēsti
Jāņu dienas vakarā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32817.

Audzē, Dievs, tam tēvam
Miežus rudzus tīrumā:
Tas man deva alu dzert,
Jāņu dienu līgojot.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Lai aug mieži kupli, tauki
Jāņa tēva tīrumā:
Tas man deva alu dzert
Jāņa dienas vakarā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Lai Dievs dod tam tēvam
Miežiem augt tīrumā,
Kas mums deva alu dzert
Jāņa dienas vakarā;
Kas nedeva alus dzert,
Lai aug usnes tīrumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32818.

Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Labu vien piedzīvot:
Piecas cūkas , sešus kuiļus,
Septiņsimti suvēniņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

32819.

Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Pilnu kūti raibu govju,
Pilnu kūti raibu govju,
Pilnu stalli kumeliņu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

32820.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Labu laimi dzīvojot,
Ar kājiņu pabīdīt
Naudas lādi pagultē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Dievs dod mūsu Jānīšam
Ilg' dzīvot, lab' redzēt,
Naudas lādi pagultē
Ar kājiņu kustināt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32821.

Dievs dod mūsu kundziņam
Simtu gadu nodzīvot,
Dievs dod zeltu, sudrabiņu
Ar kājiņu rušināt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievs dod mūsu kundziņam
Ilg' dzīvot lab' redzēt,
Zeltu nest galviņā,
Mīt sudrabu kājiņām.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

2. Lai Dievs dod Jāņa tēvam
Ilgi dzīvot, labu redzēt,
Zeltu nest mugurā,
Sudrabiņu rociņā.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

32822.

Dievs dod mūsu kundziņam
Simtu gadu še dzīvot:
Meitai pliķi neiesita
Bez saulītes vakarā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32823.

Dievs dod mūsu kundziņam
Sirmu galvu nodzīvot:
Tas dod mūsu meitiņām
Noputējšu alu dzert.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 120 -

32824.

Dievs dod mūsu kundziņam
Viļņot rudzus tīrumā,
Viļņot rudzus tīrumā,
Ar lastēm sadzīt klētiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

32825.

Dievs dod mūsu lielamkungam
Simtu gadu še dzīvot,
Samta svārkus šūdināt,
Zīdu likt oderē.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Lai Dievs dod Jāņa tēvam
Simtu gadu nodzīvot,
Samta svārkus šūdināt,
Zīdu likt oderē.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

32826.

Dievs dod mūsu NN - nam
Sirmu mūžu nodzīvot!
Līgo, līgo, līgo!
399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32827.

Dievs dod mūsu saimniekam
Pilnu kūti govju vēršu,
Stallī bērus kumeliņus,
Pagultēi naudas lādi.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

32828.

Dievs dod mūsu saimniekami
Zelta kroni galviņāi,
Sudrabiņu rociņāi,
Liepu vīzes kājiņāi.
40-1 (Antiņc.).

32829.

Dievs dod mūsu saimniekam
Simtu gadu še dzīvot,
Simtiem govju, simtiem vēršu,
Simtiem bēru kumeliņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32830.

Dod, Dieviņ, devējam,
Ne kādam skaudējam,
Pilnu klēti rudzu miežu,
Stallī labu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 424 [Barkavas pag. Rz].

32831.

Dod, Dieviņ, miežiem augt
Jāņa tēva tīrumā:
Tas mums deva alu dzert,
Jāņa nakti līgojot.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32832.

Dod, Dieviņi, tam tēvam
Nezināmu veselību,
Kas man deva šodieniņu
Tikai līksmi padzīvot!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32833.

Dūd, Dīveņ, vasel'ību
Meusu muižas saimenīcai!
Džīduodamos meitos īt
Kai iz eistu muomul'eņu.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

32834.

Es uzgāju pillu vietu,
Citu gadu vēl pillāku,
Ar vēršiem, ar govīm,
Ar sīko sudrabiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32835.

Golit', aitiņ', cūciņ', gūžiņ'
stallī;
Rudziš', pūriš', mieziš', auziš' klētē!
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)].

32836.

Kas man deva alus dzert,
Lai aug mieži griezdamies;
Kas nedeva alus dzert,
Lai kokāļi noziedēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kas man dos alus dzert,
Tam augs mieži griezdamies;
Kas nedos alus dzert,
Tam veldē sakritīs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32837.

Ko mēs labu vēlēsim
Jāņu mātei šovakar?
Ilgu mūžu, labu laimi,
No Dieviņa veselību.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32838.

Ko mēs laba vēlēsim
Mūsu Jāņu tētiņam?
Pilnu klēti rudzu miežu,
Stallī labus kumeliņus,
Zirgiem zviegt, govīm maut,
Arājam gavilēt.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 121 -

32839.

Ko mēs laba vēlēsim
Mūs' labam Jāņu tēvam?
Simtiem govju, simtiem vēršu,
Simtiem bēru kumeliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Ko mēs laba vēlēsim
Mūs' labam Jāņa tēvam?
Divas kūtis raibu govju,
Trešo bēru kumeliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

32840.

Ko mēs laba vēlēsim
Tai labai Jāņa mātei?
Simtiem goves raibaliņas,
Labu biezu krējumiņu.
2991 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32841.

Lai paldies, kam paldies,
Mūs' kungam, tam paldies:
Tas mums deva ēsti, dzerti,
Lai ražani padziedam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

32842.

Paldies, man šai vietā
Deva ēst, deva dzert;
Ja dzīvošu, nenomiršu,
Vēl atnākšu citu gadu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Paldies saku Jāņa mātei,
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva siera gabaliņu.
Nākš' atkal citu gadu
Šito durvju klabināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32843.

Paldies saku Dieviņam
Par ēdumu, dzērumiņu;
Jāņa mātei ar paldies
Par to labu uzņēmumu.
226 [Kandavā (Tl)].

32844.

Paldies saku Jānīšam
Par ēdumu, par dzērumu.
Nu ar Dievu, Jāņu māte,
Līdz citam Jānīšam!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32845.

Paldievs saku Jāņu tēvam,
Ka turēja Jāņa bērnus;
Kas netura Jāņa bērnu-
Veldē rudzi, veldē mieži.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

32846.

Paldies saku māmiņai,
Kas mūs labi pacienāja:
Deva sieru, deva pienu,
Deva saldu medutiņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32847.

Paldies saku māmiņai
Par ēdumu, par dzērumu;
Tik vien varu vainas dot-
Nedod puisi klātgulēt.
40-1 (Lapmežc.).

32848.

Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kā piepildi dziļas upes,
Kā dziļos ezeriņus.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kā pildīji pavasar
Pilnas upes, ezeriņus.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32849.

Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kur naksniņu kavējām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32850.

Pilla pilla tā vietiņa,
Citu gadu vēl pillāka!
Šeit mieloja namamāte
Sieru, sviestu Jāņu bērnus.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

32851.

Pilla pilla tā vietiņa,
Citu gadu vēl pillāka,
Citu gadu vēl pillāka
Ar sīkaju sudrabiņu!
40-1 (Bigauņc.).

- 122 -

1. Tukša tukša tā vietiņa,
Citu gadu vēl tukšāka!
153 [skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)].

32852.

Sasagrieza Jāņa bērni
Jāņa tēva pagalmā:
Sagriez, Dievs, rudzus miežus
Jāņa tēva tīrumā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32853.

Zaķi, miežu neēdiet
Jāņa tēva tīrumā:
Tas mums deva alus dzert
Pašā Jāņa vakarā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32854.

Šogad bija nn-os
Pilnas klētes miežu rudzu;
Lai Dievs dod citu gadu
Pilnas baltu dālderīšu!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32855.

Sīļam devu riekstu sauju,
Lai nospēra Jāņu tēvu,
Kam tas alu nebrūvēja,
Nemieloja līgotājus.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

32856.

Svētī, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām;
Audzē, Dievs, div' vārpiņas
Viena salma galiņā!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Nu ēdām, nu dzērām,
Nu Laimīte jāvēlē:
Lai Dievs dod divas vārpas
Viena salma galiņā!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32857.

Ozols nāca pa Daugavu
Ar visām bitītēm;
Dievs dod mūsu Jānīšam
Simtu bišu kozuliņu!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

10) Atvadās aiziet

32858.

Iet projāmi, Jāņa bērni,
Negaidieti skubinām!
Gaidīsiet skubinām,
Dabūsiet lielu kaunu.
226 [Kandavā (Tl)].

32859.

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķiŗamies,
Ar Dieviņu lai palika
Šī svētīta istabiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32860.

Iestādīju ozoliņu
Jāņa tēva pagalmā,
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiem(i) Jānīšiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32861.

Laba laba, ne tik laba
Tās sētiņas saimeniece:
Deva ēst, deva dzert,
Pavadīt vien nenāca.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32862.

Nu ar Dievu, Jāņa māte,
Līdz citiem Jānīšiem!
Citu gadu, tad es nākšu,
Nesīš labu zāļu nastu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32863.

Te staigājši Jāņa bērni,
Te zālītes kaisījuši.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Pa zālēmi laipodams!
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

53577.

A Dieviņ, a Dieviņ,
Nu nāk nama saiminieks!
Alus kanna rociņē,
Butelīte kabatē.
546 [Kuldīga Kld apr.].

53578.

Ai godīga Jāņu māte,
Atver savas nama durvis!
Atver savas nama durvis,
Mazgā savu liepu galdu;
Jānīts nāca šovakar
Tavu godu lūkoties.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 123 -

53579.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Mielo savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni piekusuši,
Jāņa zāles lasīdami.
127 [Grostonas Md].

53580.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Kam tik ilgi nogulēji?
Jāņa bērni aizgājuši
Neēduši, nedzēruši.
127 [Grostonas Md].

53581.

Ai kaimiņu saiminiece,
Kam nenāci Jānīšos?
Tāpēc tavas cūkas raka
Pērnājā midziņā.
270 [Mežotnes B].

53582.

Vai lielie Jāņa bērni,
Pagaidāt mani mazu!
Liela rasa, gaŗi svārki,
Nevarēju patecēt.
513 [Zemītes Tk].

53583.

Voi lelī Juoņa bārni, leigū
leigū!
Naspaiditi mozuokūsi, leigū leigū!
I visimi vītys beja, leigū leigū!
Juoņa muotes ustobāi, leigū, leigū.
236 [Līvānu D].

53584.

Alu alu, Jāņa tēvs,
Tev aug mieži tīrumā!
Ja nedosi alu dzerti,
Es tev miežus izviļāšu;
Es tev miežus izviļāšu
Deviņiem viļākņiem.
91 [Druvienas C].

1. Alu alu, Jāņa tēvs,
Tev bij mieži tīrumā!
Ja nedosi Jāņu alu,
Tavi mieži nodzeltēs.
224 [Lielvārdes Rg].

2. Alu alu, Jāņa tēvs,
Labi mieži tīrumā!
Ja tu alus man nedosi,
Zaķīts miežus nobadīs.
514 [Zentenes Tl].

53585.

Jāņu tēvs, Jāņu tēvs,
Brandaviņu, brandaviņ'!
Ja nedosi brandaviņa,
Iešu rudzus izvaļāšu;
Iešu rudzus izvaļāšu,
Kāpostiņus izbradāšu.
480 [Vējavas Md].

53586.

Jāņu nakti līgot gāju, līgo
līgo!
Brandavīna gribēdams, līgo!
Ja nedosi brandavīna, līgo līgo!
Izvārtīšu kaņepītes, līgo!
Izvārtīšu kaņepītes, līgo
līgo!
Ar nagiem izkasīšu, līgo!
248 [Mālpils Rg].

53587.

Alu alu, Jāņa tēvs,
Tev aug mieži tīrumā!
Ja tu alu mums nedosi,
Mēs tev skādi darīsim:
Iesim mežā, lūgsim zaķus,
Lai nāk miežus nobradāt.
464 [Vānes Tk].

53588.

Šņabi šņabi, Jāņa tēvs,
Es nevaru als piedzert!
Jaunu puišu, jaunu puišu,
Es nevaru vien' gulēt.
127 [Grostonas Md].

53589.

Jā, tētiņi, dzert nedosi,
Nobraucīšu apīnīņus;
Ja, māmiņa, ēst nedosi,
Nolauzīšu kāpostiņus.
127 [Grostonas Md].

53590.

Saiminīks saiminīks,
Namet mani leikumā!
Jo nadūsi tu man ols,
Taišam mīžus izvoļuošu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

53591.

Brandavīnu, Jāņa tēvs,
Par vaiņaga devumiņ'!
Ja nedosi brandavīnu,
Izvārtīšu kaņepītes;
Rudzu druvu izsliedēšu,
Linu lauku nogulēšu.
350 [Ropažu Rg].

- 124 -

53592.

Brandaviņa brandaviņa,
Es nevaru al's piedzert!
Tas klunkšķēja vēderā,
Jāņa nakti staigājot.
261 [Mēdzūlas Md].

53593.

Lieliem saldu alutiņu,
Maziem siera gabaliņu!
Ja nedosi Jāņa sieru,
Visas govis vecpienītes.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53594.

Aneitei i
Pīci sīri harteņā.
Atdūd maņ i da pīktū
Par šuos dīnas leigavumu!
143 [Jāsmuižas D].

53595.

Atpakaļ, Jāņu bērni,
Man notika nelaimīte
Sieru sēju, tas pārtrūka,
Als kā putra saskābusi.
192 [Kosas C].

53596.

Atpakaļ, Jāņa bērni,
Suns izēda putras katlu!
Nāciet rītu saulītē,
Tad mēs jaunu vārīsim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

53597.

Liela, gaŗa Jāņa sieva
Par citām sieviņām.
Nenāciet, Jāņa bērni,
Suns izēda putras katlu!
345 [Remtes Tk].

53598.

Atveŗat platas duris,
Vedat bērnus istabā!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
245 [Lutriņu Kld].

53599.

Audziet, mūsu linu lauki,
Zilajiem ziediņiem,
Lai staigāja Jāņa tēvs
Zilās samta biksītēs.
211 [Ļaudonas Md].

53600.

Bagātam Jāņa tēvam
Treji vārti appuškoti:
Pa vieniemi gani dzina,
Pa otriemi pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni
Jāņa dziesmas skandināja.
281 [Neretas Jk].

53601.

Caur ābeļu birzi jāju,
Uz kumeļa ziedi bira.
Jāņu rītu es izjāju
Caur tautiņu sētiņai;
Tautu meitas bēdājāsi.
Slauka gaužas asariņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53602.

Celies, Jānīt, noslaukies,
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
440 [Tūjas (Vecmuižas) Vlm].

53603.

Celīs vīgla saiminīca, rūtuo
rūtuo,
Īdūd sīra gabaleņi!
Ko īdusi, ta īdūd;
Ka nadūsi, ta atsoki,
Myusus gaida cytā vītā, rūtuo
rūtuo,
Rūtuo rūtuo!
314 [Pildas Ldz].

53604.

Dedz, Jānīti, vaska sveci,
Nu nāk tava līgaviņa!
Balta kleite, rūzā bante,
Pilli pirksti gredzentiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53605.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam,
Sirmu mūžu nodzīvoti;
Sirmu mūžu nodzīvoti,
Zelta jostu novalkāti.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

- 125 -

53606.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Simtu gadu nodzīvot,
Simtu cūku, simtu govju,
Simtu bēru kumeliņu.
261 [Mēdzūlas Md].

53607.

Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Zīda kleiti mugurā.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53608.

Dievs dod mūsu Jāņu tēvam
Labi kuplu vasariņu:
Cūku slaukt, kazu cirpt,
Sivēniņu svilināt.
192 [Kosas C].

53609.

Dievs dod mūsu Jāņu mātei
Labus laikus piedzīvot:
Divi cūkas, trešo kuili,
Trīssimts mazus sivēniņus.
560 [Rīga ].

1. Dievs dod mūsu Jāņu mātei
Visu labu dzīvojot:
Piecas cūkas, sešus kuiļus,
Septiņsimti sivēniņus.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

53610.

Dievs dod mūsu saimniecei
Pulku mazu sivēniņu:
Citu melnu, citu baltu,
Citu tādu svībelētu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

53611.

Dievs dod mūsu Jāņu mātei
Simtiem raibu telēniņu:
Cits ar lipu, cits bez lipas,
Cits ar visu koklenieku(?).
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

53612.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Kuplu kuplu vasariņu:
Kartupeļus tā kā kāļus,
Kāļus tā kā vāģu ratus.
148 [Jaunpiebalgas C].

53613.

Pilnas akas medus smakas
Jāņu dienas vakarā:
Audzē, Dieviņ, kartupeļus
Lielus apaļus kā teļus.
572 [Tukums Tk apr.].

53614.

Laba laba, Jāņa māte,
Nāksim visi citu gadu.
Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Zelta laikus piedzīvoti:
Kartupeļus tā kā kāļus,
Kāļus rata lielumā.
476 [Vecpiebalgas C].

53615.

Dievs dod mūsu Jānīšami
Pilnu stalli kumeliņu!
Dievs dod vilkam veselību
Pa vienam nolasīt.
454 [Vaidavas Vlm].

53616.

Dievs dod mūsu kaimiņam
Ilgi dzīvot, labi redzēt;
Zirgiem z(v)iegt, govim maut,
Arājiņam gavilēt.
378 [Seces Jk].

53617.

Dīs jer gona, Dīs jer gona
Loba veira sēteņā:
Pylny klāvy gūvu, vušku,
Pylns suodeņs i bišu trūpu.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

53618.

Dīvs ir gon, Dīvs ir gon
Lobuo veira sētiņā:
Ols ar gluozi, mads ar gleitu bičereiti.
551 [Ludza Ldz apr.].

53619.

Dīs ir gon, Dīs ir gon
Laba veira sietiņā:
Gona rudzu, gona mīžu,
Gona bāru kumeliņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53620.

Dīs ir gona, Dīs ir gona
Loba veira sētiņā:
Pylna klēts rudzu, mižu,
Stalī lobi kumeliņi.
174 [Kārsavas Ldz].

53621.

Dīvs ir gona, Dīvs ir gona
Loba veira sētiņā:
Pats es sēžu aiz galdeņa,
Volūdeņa pa ustobu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 126 -

53622.

Dūd, Dīveņi, sātejam,
Na tam ļauna skaudējam,
Lobus mīžus teirumā,
Lobus zyrgus klēviņā!
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

53623.

Dūd, Dīveņ, Pīteram
Lobus mīžus teirumā;
Meikulam, nabogam,
Kyukuļim nuzīdeit.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Dīveņ, dūd i Puovulami
Lobus mīžus teirumāi;
Skūpejami Augustami
Kyukuļemi nūzīdjāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Jezupam, bruoleņam,
Dod, Dīveņ, kvīšim augt teirumā;
Skūpjam Alpuoņam
Keukuļim nūzīdāt.
326 [Preiļu D].

3. Dūd, Dīviņ, Juonīšam
Lobus mīžus teirumā;
Ontonam, bruolīšam,
Rudzu pukēm nūzīdēt.
35 [Baltinavas Abr].

53624.

Dūd, Dīveņ, Tanclovam
Lobus mīžus teirumā;
Ka jis myusim aizmoksuoja
Šuos dīneņis dzīduojumu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53625.

Dula dula, kas pi kula
Juoņa dīnas vokorā?
Jaunas meitas, jauni puiši
Īt nu kula dzīduodami.
143 [Jāsmuižas D].

53626.

Dūd, māmiņ, sīra, pīna
Juoņa dīnas vokorā!
Ja nadūsi sīra, pīna,
Vyss pļaveņis izkacuošu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

53627.

Dod, māmiņa, to sieriņu,
Kuŗ' karājas klētiņā!
Kuŗ' karājas klētiņā
Sudrabiņa diedziņā.
241 [Lubānas Md].

53628.

Dodiet sieru, kam ir piens,
Ij es dotu, kaut man būtu;
Man palika šovasar
Visas govs ālavīcas.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53629.

Eita gaŗām, Jāņu bērni,
Neejiet tai sētā!
Vilciņš guļ pie durvim,
Lācīts vārtu galiņā.
373 [Sarkaņu Md].

53630.

Eite, vysi ejamī,
Gon mamiņa pamīluos!
Bolta maize teinītē,
Olūtiņs buceņā.
466 [Vārkavas D].

53631.

Ejat prom, Jāņu bērni,
Jums nav labu Jāņu zāļu!
Elkšņu lapas, dadžu lapas,
Tās ir jūsu Jāņu zāles.
192 [Kosas C].

53632.

Es aizgāju šovakar
Pie bagāta saiminieka;
Tas man deva klača putru,
Kaņepīti uzēdām;
Es to putru, šļirbu šļerbu,
Kaņepīti šņiku šņeku.
605 [Skolas].

1. Es atnācu līgodama
Pie bagāta Jāņa tēva;
Tas man deva rudzu putru,
Kaņepīti zakuskām.
344 [Rembates Rg].

2. Jāņu nakti līgot gāju
Pie bagātas Jāņu mātes;
Tā man devamiltu putru,
Kaņepīti pavalgam;
Es tu putru šļiru šļeru,
Kaņepīti knipu knapu.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

- 127 -

3. Es nogāju līgodama
Pie bagāta namatēva;
Viņš man deva stoka ēst,
Sūkaliņas nodzerties;
Kaņepīte - šņiku šņaku,
Sūkaliņas - šļiku šļaku.
281 [Neretas Jk].

4. Līgot gāju - kur līgot -
Pie bagātas Jāņu mātes;
Tā man deva rudzu putru,
Kaņepītes uzkodām;
Putriņ' strēbu šļirbu šļerbu,
Kaņupītes snipu snapu.
387 [Siguldas Rg].

5. Visu nakti līgot gāju
Pie bagātas Jāņu mātes.
Ko tā mums ēsti deva?
Šķīstu putru, kaņepītes;
Putru strēbu šļirbu šļarbu,
Kaņepītes kniku knaku.
226 [Liepas (Liepasmuižas) C].

6. Jāņa māte man' mieloja
Saldu pienu, kaņepēm;
Pieniņš gāja šļiku šļaku,
Kaņepītes šņiku šņiku.
290 [Ogres C].

7. Kur es biju tai ciemā,
Tur man deva šķīstu pienu;
Es to pienu piestrēbosi -
Brizgu brazgu kaņepēs;
Tur man' sāka suņi riet
Kā lielo lāču māti.
378 [Seces Jk].

8. Šitām mājām gaŗām gāju,
Tur man deva šķīstu pienu,
Kaņepīšu plācenīti.
Pieniņš gāja šļiku šļaku,
Kaņepītes šņiku šņaku.
148 [Jaunpiebalgas C].

9. Paldies saku tai mātei
Kaņepīti, šķīstu putru,
To dev' Jāņu vakarā.
Es to putru šļirbu šļerbu,
Kaņepīti briku breku.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53633.

Jāņu nakti līgot gāju
Pie bagāta saimenieka;
Viņš man deva cūkas kāju,
Saziedeijšu baltumaizi.
419 [Suntažu Rg].

53634.

Ēdiet putru, kad ēzdami,
Jāņu nakti neēdiet!
Tī klankšķēja vēderā,
Jāņu nakti staigājot.
127 [Grostonas Md].

53635.

Es atnācu Jāņu nakti
Uz kaimiņu līgoties.
Jānis [Ja viņš?] manis neuzņēma,
Izviļāšu kaņepītes.
166 [Kalsnavas Md].

53636.

Es redzēju Marēnai
Pīci sīri nārtiņā.
Dūd myusim pīna, sīra,
Nabyus gūvs vuolaveicas;
Ka nadūsi pīna, sīra,
Tad byus gūvis vuolaveicas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

53637.

Es savam Jāņtēvam
Labu vien novēlēju:
Dievs dod viņam naudas lādi
Ar kājiņu pabīdīt.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53638.

Es jums lūdzu, Jāņa māte,
Laižat mani istabā!
Neizzags kniepadatas,
Ne šujamu adatiņu,
Suseklīti, to es zagšu
Jāņu māti nosukāt.
514 [Zentenes Tl].

53639.

Es uzkāp dzierkšļ(?) kaln,
Man bi dzierkšļ zābaciņ;
Pretim nāc dzierkšļ meits,
Apaļš porņ vaiņadziš.
445 [Ugāles Vp].

53640.

Ēdat sieru, Jāņa bērni,
Siera mazgu atdodat;
Ar pirdienu appirdos,
Sierakmeni cilādama.
146 [Jaungulbenes Md].

53641.

Galdam kājas nolīkušas
Ne no zelta, ne sudraba:
No ēdiena, no dzēriena,
Jāņu bērnus mielojot.
337 [Rāmuļu C].

- 128 -

53642.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur sirdīga Jāņa māte:
Visas sētas apaugušas
Ar asiem dadzīšiem.
224 [Lielvārdes Rg].

53643.

Gaŗām gāju tam ciemam,
Kur mēs pērn līgojam,
Tur mums deva šķīstu sieru,
Nevarēja ķešā bāzt.
262 [Meirānu Md].

53644.

Grumbulaina grumbulaina-
Tāda Jāņa istabiņa;
Mēs nācāmi, Jāņa bērni,
Grumbuliņus līdzināt.
220 [Lībagu Tl].

53645.

Izdzersim ols pa gluozei,
I gluozeitis apguozsim;
Zīčeisim saimnīkam
Ilgu myužu dzeivojūt.
143 [Jāsmuižas D].

53646.

Iesim, bērni, apraudzīt,
Te tur Jāņa vakariņ':
Te gailītis iztecēja
Medaināmi kājiņām.
572 [Tukums Tk apr.].

53647.

Iesim, bērni, raudzīties,
Kāda Jāņu izstab(iņ)a:
Vai būs labi izpuškota
Bērziņiem, ozoliem.
70 [Cēres Tl].

53648.

Iesim, meitas, apraudzīt,
Kāda Jāņa istabiņa:
Ar doņiem tā izpīta,
Ar puķēm izpuškota;
Šūtin šūta, pītin pīta,
Kā rakstenis izrakstīta.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Iesim iekša apskatīties,
Kāda Jāņa istabīna:
Ir gan smuka, ir gan skaista,
Visapkārt izpuškota.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53649.

Iešu, iešu Jāņa nakti
Pie bāliņa alus dzert.
Ja nedosi alus dzert,
Nobradāšu miežu lauku.
3 [Adulienas Md].

1. Īšu, īšu - kai naīšu -
Da bruoļim olys dzart;
Ka nadūs olys dzart,
Kriššu, mīžus izviļuošu.
326 [Preiļu D].

53650.

Ies projām, Jāņa bērni,
Negaidiet kruķējam;
Te nevaid tāda koka,
Kur var kruķus uztaisīt.
70 [Cēres Tl].

53651.

Juonīšam treju vuortu, leigū leigū!
Vysus trejus vyrynuoja: leigū leigū!
Pa vīnim Juonīts guoja, leigū leigū!
Pa ūtrim Juoņa bārni, leigū
leigū!
Pa trešim svāta Muora, leigū leigū!
Ar visim engelīšim, leigū, leigū!
605 [Skolas].

53652.

Šai sētā laba dzīve,
Šai sētā treju vārtu:
Pa vieniem gani dzina,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni,
Jāņu zāles lasīdami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53653.

Mūs' mājās treji vārti,
Visi treji appuškoti:
Pa pirmiem gani nāca,
Pa otriem Jāņa bērni,
Pa trešiem Jāņa māte
Sierus nesa palagā.
245 [Lutriņu Kld].

53654.

Jānīts mani Jāņos veda
Aukstu rasu bridināt;
Aukstu rasu bridināja
Ar basāmi kājiņām.
355 [Rucavas Lp].

- 129 -

53655.

Jānīšami gaŗi svārki,
Zālei rasu noslaucīja,
Lai neslapa Jāņu bērni,
Jāņu nakti līgojot.
282 [Nīcas Lp].

53656.

Jānīts prieka nevarēja, līgo
līgo!
Savus bērnus skatīdamsi, līgo!
Tie tam nesa alu, sieru, līgo līgo!
Tie ozola vaiņadziņu, līgo!
270 [Mežotnes B].

53657.

Jānīts sita vaŗa bungas,
Lai sanāca Jāņu bērni;
Lai sanāca Jāņu bērni,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53658.

Jānīts stāv kalniņā,
Samti vamži mugurā.
Nac, Jānīti, lejiņā,
Vedi bērnus istabā.
93 [Dundagas Vp].

53659.

Jānīts stāvē kalnīnā,
Zelta kurpes kājīnā;
Nāc, Jānīti, lejīnā,
Saņem savus Jāņa bērnus.
33 [Baižkalna C].

53660.

Jānīts sēdi kaļneņā,
Jāņa bērni lejeņā.
Jāņa tāvsi, Jāņa māte,
Saņem sovus Jāņa bārnus!
170 [Kapiņu D].

53661.

Jāņa bērni gaļu prasa-
Kur mēs gaļu dabūsim?
Vienu pašu kuņu kava,
To sūcin apsūkāja.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

53662.

Jāņu bērni gaļas prasa-
Kur mēs gaļas dabūsam?
Gubenie balta ķēve,
Trīs gadiņi kad nosprāga.
Galvu, kājas suņi grauza,
Jāņu bērni rumpi grauza.
195 [Kraukļu Md].

53663.

Jāņa bērni gaļu prasa-
Kur mēs gaļu dabūsim?
Man kaziņu vilks aiznesa
Pašā Jāņu vakarā.
Es izrāvu vilkam asti
Pašā Jāņu vakarā.
279 [Naukšēnu Vlm].

53664.

Jāņu bērni man vaicāja,
Ko ēd Jāņu vakarā.
Jāņu bērni sieru ēda
Pašā Jāņu vakarā.
42 [Bauskas B].

53665.

Jāņu bērni sanākuši, līgo
līgo!
No maliņu maliņām, līgo!
Nāc arāji, Jāņu tēv, līgo
līgo!
Saņem savus Jāņu bērnus, līgo!
Dod mums alu, dod šnabīti, līgo līgo!
Tev miezīši, tev rudzīši, līgo!
270 [Mežotnes B].

53666.

Jāņa bērni sanākuši
Basajām kājiņām.
Steidz, Jānīti, kur' krāsniņu,
Sildi savus Jāņa bērnus!
127 [Grostonas Md].

53667.

Jāņa bērni sanākuši,
Suņi mēles izkoduši.
Ja nebūtu izkoduši,
Tad jau būtu līgojuši.
14 [Alsviķa Vlk], 399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

53668.

Jāņu bērni sētā nāca,
Dižens ozols vārtus vēra;
Tas nebija dižens ozols,
Tas bij mūsu Jāņu tēvs.
127 [Grostonas Md].

53669.

Jāņa māte, Jāņa māte,
Atver plati vaŗa vārtus!
Atver plati vaŗa vārtus,
Lai sanāca Jāņu bērni.
398 [Skrundas Kld].

53670.

Jāņu māte rudzos brida,
Samta svārkus pacēlusi.
Jāņu māte sieru deva,
Alu prasiet Jānīšami.
224 [Lielvārdes Rg].

- 130 -

53671.

Jāņu māte siļķi cepe,
Stenēdama, vaidēdama.
Kuo nu steni, kuo nu vaidi,
Tur vajaga gaļas klāt!
179 [Katriņas C].

53672.

Jāņa māte cisku kasa,
Negribēja gaļas dot.
Vai tu kas', vai nekas',
Tev jau man jāmaksā.
605 [Skolas].

53673.

Jāņu tēvs bārzdu brauka,
Jāņu bērnus ieraudzījis.
Vai tu brauki, vai nebrauki,
Saldis alus jādod būs.
127 [Grostonas Md].

53674.

Jāņu māte, dumja cūka,
Paslieksnē piemīzusi.
Pāri gāja Jāņa bērni,
Asariņas slaucīdami.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

53675.

Jāņu māte galdu klāja
Pašā Jāņu vakarā.
Tur sanāca Jāņa bērni,
Liepu zarus darināja.
104 [Ēdoles Vp].

53676.

Jāņa māte apguluse
Mīkstos dūņu spilvenos.
Celies augšā, Jāņa māte,
No tiem dūņu spilveniem!
Jāņa bērni sanākuši,
Visi sieru prasīdam'.
594 [Talsu apr.].

53677.

Jāņa māte, gružu cūka,
Jāņa vārtus aizslēgusi, līgo!
Jāņa bērni gaŗām gāja,
Asariņas slaucīdami, līgo līgo!
Rūgsti, pūsti, Jāņa māte,
Lai tev govis ālavnīcas, līgo!
Kam nedevi Jāņa bērniem
Nevien' siera gabaliņu, līgo līgo!
136 [Ipiķu Vlm].

53678.

Jāņa māte, gružu cūka,
Gul ar vīru aizkrāsnē,
Nāc ārā, gružu cūka,
Saņem savus Jāņa bērnus.
290 [Ogres C].

53679.

Jāņu māte lūgšus lūdza:
Nākat, bērni, istabā;
Nākat, bērni, istabā,
Došu siltas vakariņas.
288 [Nurmuižas Tl].

53680.

Jāņa māte man iedeva
Raibu siera gabalīnu;
Lai Dievs dod citu gadu
Govim raibus telēnīnus.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53681.

Jāņa māte sieru nesa
Melnajā priekšautā.
Lai būt' melns, lai būt' melns,
Kad nebūtu salāpīts
Lāča ādas ielāpiem.
306 [Patkules Md].

53682.

Jāņu tēti, pekainīti,
Nes meitām alutiņu!
Meitas tevim šūdinās
Peļu ādu kažociņu.
127 [Grostonas Md].

53683.

Jāņvakaru līgot gāju,
Vīru vedu valdziņā.
Nākat, brāļi, skatāties,
Kāds man maizes devējiņš:
Kupla galva, platām acim,
Kā tam purvu vanagam.
440 [Tūjas (Vecmuižas) Vlm].

53684.

Jāņu nakti līgot gāju,
Kažok' vilku mugurā;
Kad samīzu, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja
15 [Alūksnes Vlk].

- 131 -

53685.

Kaimiņ' mājās slinks saimnieks
Nesagaida Jāņu bērnus.
Ne tev ališ, ne tev raušiņ,
Nav ne Jāņu vaiņadziņš.
17 [Ances Vp].

53686.

Kalnā kāpu gavilēt,
Lai balsiņis tāļu skan,
Lai dzirdēja Jāņu māte,
Kur dziedāja Jāņu bērni.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53687.

Kas bīj laba Jāņu māte,
Atceļ vārtus līgodama;
Kas jau kāda netiklīte,
Guļ ar vīru aizkrāsnē.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

53688.

Kas dos saldu alutiņu,
Tam aug mieži griezdamies;
Kas nedeva alutiņu,
Tam palika pelnplaukaini.
127 [Grostonas Md].

1. Kas dos sūru brandavīnu,
Tam augs rudzi griezdamies;
Kas nedeva brandavīna,
Tam uzauga lāčauzaini.
127 [Grostonas Md].

53689.

Kas godīga Jāņa māte,
Tā dod sieru vakarā;
Kas jau kāda pelnu rušķe,
Tā dod Jāņa rītiņā.
90 [Drustu C].

53690.

Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas bij kāda negodnīte,
Tā ar skruķi pavadīja.
72 [Cesvaines Md].

53691.

Kas gribēja Jāņa bērnu,
Atveŗ vārtus vērumā;
Kas negrib Jāņa bērnu,
Aizceļ vārtus vērumā.
261 [Mēdzūlas Md].

53692.

Kas tā tāda melne odze
Kaņepēs plātījās?
Tā bij pate Jāņu māte,
Jāņu bērniem bārdamās.
184 [Ķēču Rg].

53693.

Kas to ceļu notekāja
Ar basām kājiņām?
Jāņu bērni notecēja,
Jāņu nakti līgodami.
413 [Stendes Tl].

53694.

Kas tur dimd, kas skanēja.
Tautu dēla sētiņā?
Tur sajāja Jāņa bērni
Jāņu dienu sagaidīt.
378 [Seces Jk].

53695.

Kas tur gāja, kas tur gāja, līgo
līgo!
Vai tie bija Jāņu bērni? līgo
līgo!
Tās bij kaimiņu laiskās meitas,
Gāja, galvas nokārušas.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

53696.

Kas tur kliedza, kas tur dimdi
Jāņa mātes pagalmā?
Krievs ar tačku dzen to mačku,
Redz, kur jauka Jāņu diena!
192 [Kosas C].

53697.

Kaunaties, Jāņa bērni,
Savu nieka valodiņu!
Vai maniem kumeļiem
Pērnā spalva mugurā?
Vai jums devu cūkas kāju
Ar visiem nadziņiem?
384 [Sēemūkšu C].

53698.

Klusa klusa tā sētiņa,
Ku nav pašas līgotājas(?)
Ku bij paša līgotāja,
Kā ērģeles ērģelēja.
398 [Skrundas Kld].

53699.

Ko mēs labu vēlēsim
Šovakar Jānīšam?
Pilnu kūti raibu govju,
Stallī bērus kumelīnus,
Cūkai mazus sivēnīnus
Kaķam mazus kaķēnīnus.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

- 132 -

53700.

Ko mēs labu novēlēsim
Šim jaunam saimniekam?
Gultā jaunu līgaviņu,
Pie gultiņu šūpulīt(i).
93 [Dundagas Vp].

53701.

Kupla kupla šij sētiņa
Ar apīņiem noauguse.
Citu gadu vēl kuplāka
Ar miežiem, ar rudziem.
146 [Jaungulbenes Md].

53702.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Kad neredz staigājam?
Durvis vaļā, Jānis iekšā,
Jāņa māte pagultē.
48 [Bērzaunes Md].

53703.

Ku', pie vella, Jāņu māt',
Ka neredz staigājam?
Jāņu māte apgulusi
Ar visām tupelēm.
Pacelies, Jāņu māt,
Novelc savas tupelītes!
546 [Kuldīga Kld apr.].

53704.

Kur tā pate Jāņa māte,
Kad neredz staigājam?
Jāņa māte ielīduse
Raiba vepŗa midzenī.
369 [Saldus Kld].

1. Kur ellē Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Jāņa māte iemiguse
Melnas cūkas midzenē.
350 [Ropažu Rg].

53705.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
līgo!
Ka neredz staigājoti? līgo!
Gubenī gubenī, līgo!
Guļ ar veci gubenītī, līgo!
457 [Vaives (Veismaņu) C].

53706.

Kur palika saiminiece,
Ka neredz staigājam?
Vai tā būs iegājuse
Rakstāmā kambarī?
Ja rakstāmā kambarī,
Lai tā raksta, lai tā šuj,
Līdz nākamiem Jānīšiem.
Ja tā cūku midzenī,
Lai tā guļ, lai tā pūst
Līdz citiem Jānīšiem.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

53707.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
Kad neredz staigājam?
Vai tā bij apgulusi
Zem baltiem palagiem?
141 [Ivandes Kld].

53708.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājam?
Jāņa māte aplokā
Bluso savu rinduciņu.
112 [Ezeres Kld].

53709.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Jāņa māte aizkrāsnē
No kažoka utes lasa.
192 [Kosas C].

53710.

Kur nu ellē Jāņu māte,
Kad neredz staigājot?
Vai tā šķirbā ielīdusi,
Vai ar žurkas apēdušas?
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

53711.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Nesaņēma jānu bērnus?
Vai būs žurkas nokodušas,
Vai pelītes aizvīlušas [aizvilkušas?].
254 [Mārsnēnu C].

53712.

Kur palika Jāņa māte,
Kad neredzēj' staigājot?
Žurkas, midzē ievilkušas,
Kaulīnus vien skribināja.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53713.

Kur tei myusu Juoņu muote,
Kur tei myusu Juoņu muote,
Ka naradzūt staiguojūt,
Sorkonolu nasajūt?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 133 -

53714.

Kur palika Jāņu māte,
Ka neredz staigājot?
Vai tā bija iemūrēta
Pašā cepļa dibinā?
604 [Dažādi iesūtītāji].

53715.

Ko tā Jāņa māte dara,
Kad neredz staigājam?
Pirtī sēd palāvē,
Snātenīti lāpīdama.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53716.

Kur palika Jāņa tēvs,
Ka neredz staigājam?
Jāņa tēvs aizkrāsnē
Lāpa savu kažociņu:
Ķērķis vēra adatiņu,
Prūsis rāda uguntiņu.
112 [Ezeres Kld].

53717.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Pats Jānīts govis slauca,
Pauti mirka slaucenē.
464 [Vānes Tk].

53718.

Kur palika Jāņu tēvs,
Ka neredz staigājam?
Jāņu tēvs raibenēsi [=ogās],
Zāļu nasta mugurā.
413 [Stendes Tl].

53719.

Kuŗei loba saimineica,
Stuov pi vuortim, vīsu gaida;
Kurei kaida palnuruška,
Tei guļ cepļa dybynā.
194 [Krāslavas D].

53720.

Kura loba saimineica,
Tei dūd pīna, tei dūd sīra;
Kura keida natikleite,
Tei guļ cepļa dybynā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

53721.

Laba mūsu namamāte,
Labi mūs pamieloj':
Deva pienu, deva medu,
Deva alu nodzerties.
513 [Zemītes Tk].

53722.

Laba zeme, labi ļaudis,
Labi mani uzņēmuši:
Liepu lapu galdu klāja,
Sēņu zupu strubināja
Ar kadiķa kaŗautēm.
355 [Rucavas Lp].

53723.

Laba laba Jāņu māte,
Pamielo Jāņu bērnus;
Ik gadiņu Jāņos nāca
Kā pie tēva, māmuliņas.
108 [Engures Tk].

53724.

Labi ēdām, labi dzērām,
Labi mūs pamieloja:
Saldu alu mēs dzērām,
Labu gaļu mēs ēdām,
Deva puisi klātgulēt.
70 [Cēres Tl].

53725.

Labvakar istabā
Līdz pašam dibenam!
Istabiņas dibenā
Sēd Jānīša māmuliņ'.
418 [Sunākstes Jk].

53726.

Labvakaru, Jāņa māt,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver durvis, atver logus;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Aizver savus vaŗa vārtus.
220 [Lībagu Tl].

1. Labvakari Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver duris, atver vārtus;
Atver duris, atver vārtus,
Lai sanāca Jāņa bērni.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53727.

Labvakar, Jāņa māte,
Atver durvis gaidīdam'!
Atver durvis, atver logus,
Ielaižati Jāņa bērnus!
234 [Limbažu Vlm].

- 134 -

53728.

Labvakar, Jāņa māte,
Būsi mūsu gaidījusi?
Būsi savus pagalmiņus
Ar slotiņu slaucījusi?
Ar slotiņu slaucījusi,
Ziediņiem kaisījusi?
90 [Drustu C].

53729.

Labvakar, Jāņu tēv,
Vai gaidīji Jāņu bērnus?
Mūsu rokas nogurušas,
Jāņu zāles nēsājot.
127 [Grostonas Md].

53730.

Kur palika Jāņu māte,
Ka neredz staigājam?
Man rociņas nogurušas,
Jāņu zāles nesādamas.
347 [Rendas Kld].

53731.

Labvakar, Jāņu māte,
Vai gaidīji Jāņu bērnus?
Jāņu bērni piekusuši,
Jāņu nakti staigājot.
372 [Sarkanmuižas Vp].

53732.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai pērnāja veselīb(a)?
Ja pērnāja veselība,
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
93 [Dundagas Vp].

53733.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai vesela, nevesela?
Vai vesela, nevesela
Ar pērno līgojumu?
90 [Drustu C].

53734.

Labvakar, Jāņu tēti,
Mēs tev labu novēlam:
Lai tev aug miezim vārpu,
Cik zālīšu nastiņā.
127 [Grostonas Md].

53735.

Labvakari, Jāņu tēvs,
Saldu alu izbrūvējis!
Labvakari, Jāņu (māte),
Mīkstu sieru sasējus(i)!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53736.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai tu sieru sasējusi?
Labvakar, Jāņu tēvi,
Saldu alu darināja?
346 [Rencēny Vlm].

53737.

Labvakar, Jāņu māte,
Ar ko mūs pamielosi?
Puišiem alus, brandavīns,
Meitām siers, medutīš.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53738.

Labvakar, Jāņu tēvs,
Ko tu saviem bērniem dosi?
Meitām došu raibas govis,
Puišiem sirmus kumeliņus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53739.

Labvakar sētiņā,
Dievspalīdz visapkārt!
Veriet durvis, celiet krēslu,
Laidiet Jāni istabā!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53740.

Lai Jāņam tādas bites
Kā pērnie telēniņi:
Ar vindiņu uzvindēja,
Ar cirvīti medu cirta,
Ar riteni ritenēja.
48 [Bērzaunes Md].

53741.

Liela resna Jāņa māte, līgo
līgo!
Guļ kā rumba istabāji, līgo
līgo!
Guļ kā rumba istabāji, līgo!
Uz smalkiem žagariemi, līgo!
239 [Lizuma C].

53742.

Liela ciema maliņā
Ozoliņi saauguši;
Jāņu nakti caurejot,
Zars norāva vainadziņu.
192 [Kosas C].

53743.

Man bāliņi raudādami
Jāņu nakti kājas auj;
Lai bij žēl, kam bij žēl,
Vismazākam Jānīšam.
439 [Trikātas Vlk].

- 135 -

53744.

Melna mūsu saimenīca,
Melnu deve brendeviņu;
Lai Dievs dod citu gadu
Vēl melnāku sataisīt.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53745.

Mums bagāta Jāņa māte,
Bagātāka citu gadu:
Divi sieki linu pelas,
Kliba kaza laidarā.
464 [Vānes Tk].

53746.

Jāņa māte apgulusi
Ar visām tupelēm.
464 [Vānes Tk].

53747.

Nāc ārā, Jāņa māte,
Navā daudzi līgotāju!
Saņem savus līgotājus,
Viena paša ciema ļaudis.
15 [Alūksnes Vlk].

53748.

Nāc ārā, Jāņa māte,
līgo!
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērniem zelta kroņi
Sidrabiņa lapiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

53749.

Nāc ārā, Jāņu māte,
Lai var tevi apskatīt!
Visapkārt linu kreklis
Ar pakulu piedurknēm.
149 [Jaunpils Tk].

53750.

Nāc ārā, Jāņu māte,
Lai es tevi apskatos!
Vai tev ragi pierē bija,
Vai ļipiņa pakaļā?
345 [Remtes Tk].

53751.

Nāc ārā, Jāņu māte,
No mīkstiem spilveniem!
99 [Dzelzavas Md].

53752.

Jāņa māte kambarī
Ar puišiem ciskas mij.
Nāc ārā, Jāņa māte,
Nāc, sajem Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
464 [Vānes Tk].

53753.

Nāc ārāji, Jāņa tēvis,
Tevis gaida Jāņa bērni,
Izsalkuši, izslāpuši,
Tavu sētu meklēdami(?).
405 [Smiltenes Vlk].

53754.

Jāņa māte bēdājās,
Nu nāk pulka līgotāju,
Nebēdājies, Jāņa māte,
Esam visi paēduši.
Mēs nenācām ēst, ne dzert,
Nācām Jāņus apraudzīt.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53755.

Jāņa māte bēdājās:
Nāca pulka līgotāju,
Nebēdājies, Jāņa māte,
Visi nāca paēduši:
Citam kluči, citam klimpas,
Citam putra vēderā.
254 [Mārsnēnu C].

53756.

Jāņu māte bēdājās,
Mazu sieru sasējusi.
Nebēdā, Jāņu māte,
Gan Dieviņš gausinās;
Gan Dieviņš gausinās
Ar to pašu mazumiņu.
184 [Ķēču Rg].

53757.

Jāņu māte bēdājāsi:
Daudz sanāca Jāņu bērnu;
Daudz apēda, daudz apdzēra,
Maz darbiņa padarīja.
396 [Skrīveŗu Rg].

53758.

Mūsu dēļ, Jāņu māte,
Kaktā vien nebēdziet!
Nenācām ēsti, dzerti,
Tikai lusti paturēt.
301 [Palsmaņa Vlk].

- 136 -

53759.

Nebēdājies, Jāņa māte, līgo
līgo!
Nava daudzi līgotāju:
Vīrs ar sievu, bērns ar aukli,
Ķēv' ar mazu kumeliņu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

53760.

Nebīsties, saimniece,
Ka tev daudz viesu gāja!
Ne tie tev ēsti prasa,
Visi gāja paēduši.
190 [Kokneses Rg].

53761.

Nebīsties, Jāņu māte,
Vēl mēs pašas paēdušas:
Siltus raušus, jēra gaļu
Ar smalkiem sīpoliem.
70 [Cēres Tl].

53762.

Nākat, bērni, istabā,
Es jūs labi pamielošu!
Ja būs klēpis Jāņa Zāļu,
Došu glāzi brandavīna.
464 [Vānes Tk].

53763.

Nedrīkst iet, nedrīkst iet
Lepna tēva sētiņā:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Paši veŗas neveŗami.
46 [Beļavas Md].

53764.

Nešķobies, negories
Pašā Jāņu vakarā!
Sūti puisi vai meitenu,
Lai atnesa brandeviņu!
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

53765.

No sierīna es pazinu
Tautas meitas tikumīnu:
Aizmiguse goves slauca,
Suņi laka slauktuvīti.
282 [Nīcas Lp].

53766.

No tālienes es pazinu
Meitu mātes istabiņu:
Tīrs bij sētas pagalmiņš,
Izpuškota istabiņa.
48 [Bērzaunes Md].

53767.

Nu ar Dievu, Jāņu māte,
Līdz citiemi Jānīšiem;
Citu gadu šādu laiku
Nākšu tevis aplūkot.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53768.

Nu ar Dievu, Jāņu māte,
Līdz citiemi Jānīšiem!
Še bij laba Jāņu māte,
Še mēs nāksim citu gadu.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

53769.

Nu atspīda visa sēta,
Visas sētas sētmalīši;
Nu sēd jauna saimenīca
Istabiņas dibenā.
235 [Litenes Md].

53770.

Nu tik cēlās saimeniece
No jauniemi spilveniemi;
Nu tik vilka zīda kleiti,
Pa pusei sidrabotu.
70 [Cēres Tl].

53771.

Ņem Jānīti, zelta tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni izklīduši
Pa maliņu maliņām.
192 [Kosas C].

53772.

Pagaidāt, citi bērni,
Mani, mazo Jānelīti:
Viena vīze noplīsuse,
Otrai auklas aptrūkušas.
572 [Tukums Tk apr.].

53773.

Paldies paldies, Jāņu tēvs,
Par to saldo alutiņu!
Paldies paldies, Jāņu māte,
Par to siera rituliņu!
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

53774.

Paldies saku tai mātei:
Deva sieru, deva pienu;
Lai Dievs dod citu gadu
Visas teles slaucamās.
241 [Lubānas Md].

- 137 -

53775.

Paldies saku, Jāņa māte,
Tu man devi baltu sieru.
Dod, Dieviņ, tev telītes
Baltajām galviņām!
476 [Vecpiebalgas C].

53776.

Paldies saku Jāņu tēvam
Par to saldu brandavīnu;
Vienu malku nodzēros,
Visas ciskas nodrebēja.
416 [Strazdes (Tl)].

53777.

Pateicos Jāņa mātei,
Tā man deva sieru ēst;
Pateicos Jāņa tēvam,
Tas man deva alu dzert.
Vienu malku nodzēros,
Visa galva notrīcēja.
125 [Grenču Tk].

53778.

Paldievs saku Jāņa tēvam, līgo!
Kas turēja Jāņa bērnu, līgo. '
kas netur Jāņa bērnus,
Veldē rudzi, veldē mieži;
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa.
234 [Limbažu Vlm].

53779.

Paļdīs sok Juonīšam,
Juonīša biksītēm;
Jis mums devja šū dīniņu
Soldonū olūtiņu.
326 [Preiļu D].

53780.

Paldies saku Jāņa mātei:
Labi bērnus pamieloja.
Sieru, pienu ēdināja,
Vīn' ar medu dzirdināja!
Tik varēja vainu dot,
Nedev' puisi klātgulēt.
108 [Engures Tk].

53781.

Paldies teicu māmiņai
Par to gārdu ēdieniņu:
Deva pienu, deva sviestu,
Deva alu nodzerties.
Vienu varu vainas rasti-
Nedev'meitas klātgulēt.
513 [Zemītes Tk].

53782.

Paldies saku Jāņa tēvam
Par to saldu cienāšanu:
Deva ēsti, deva dzerti,
Tik nav puišu klātgulēt.
112 [Ezeres Kld].

53783.

Paldies saku Jāņa tēvam
Par to saldu alutiņu;
Paldies saku Jāņu mātei
Par to siera gabaliņu.
Tad uz citu Jāņa dienu
Nāksim atkal palīgot.
476 [Vecpiebalgas C].

53784.

Paldies saku Jāņu mātei,
Labi bērnus pacienāja;
Ja dod puisi klātgulēt,
Tad vēl nāktu citugad.
514 [Zentenes Tl].

53785.

Paldies saku namamātei,
Labi mani pamieloja:
Deva alu, deva gaļu,
Deva puisi klātgulēt.
464 [Vānes Tk].

53786.

Paldīs soku šai muotjai:
Djavja jāst, djavja dzjart;
Djavja jāst, djavja dzjart,
Djavja nakti puorguļāt.
326 [Preiļu D].

53787.

Paldies, paldies, Jāņu māte,
Par sierīna sējējumu:
Lūza zobinokožot,
Bira sviedri gremojot.
226 [Liepas (Liepasmuižas) C].

53788.

Paldies saku Jāņa mātei, līgo
līgo!
Par to siera gabaliņu, līgo!
Paldies saku Jāņa tēvam
Par to saldu alutiņu.
Šogad pilla šī vietiņa,
Citu gadu vēl pillāka.
148 [Jaunpiebalgas C].

53789.

Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Ar govīm, ar vēršiem,
Ar sīko sudrabiņu.
476 [Vecpiebalgas C].

- 138 -

53790.

Pilna pilna tā vietiņa,
Te mums deva glāzēm dzert;
Citu gadu vēl pilnāka,
Tad mums deva kannām dzert.
119 [Gaujienas Vlk].

53791.

Pie Jānīša līgot gāju,
Brandavīnu gribēdams.
Ja nedosi brandavīna,
Kāpostiņus izraustīšu;
Kāpostiņus izraustīšu,
Kaņepītes aplauzīšu.
127 [Grostonas Md].

53792.

Pulkiem nāca Jāņa bērni
Uz bagātu Jāņa māti;
Dod tiem sieru,
Dod tiem alu nodzerties.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53793.

Pušķojami Jāņu māti
Ar zaļāmi zālītēmi,
Lai pušķoja vasariņa
Ar rudziemi, ar miežiem.
241 [Lubānas Md].

53794.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā;
Tev sanāca Jāņu bērni
Papardīšu krūmiņiem.
520 [Zvārdes Kld].

53795.

Rozēm kaisu istabiņu,
Jāņa bērnu gaidīdama;
Kad aizgāja Jāņa bērni,
Slauku rozes pagaldē.
261 [Mēdzūlas Md].

53796.

Rūgsti, pūsti, Jāņa māte,
Lai tev govis ālavicas!
Kam nedevi Jāņa bērniem
Ne sierīna gabalīna.
405 [Smiltenes Vlk].

53797.

Saiminīks i saimineica,
Atnes ols i poruodā!
Ko nanessi poruodāji,
Nabyus mīžu orūdā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

53798.

Sanāciet, Jāņa bērni,
Te ir laba līgošana;
Mums ziedēja dāboliņš
Deviņām lapiņām.
378 [Seces Jk].

53799.

Sasytom treikoleņus, rūtuo rūtuo!
Pī vuorteņu daīdami, rūtuo
rūtuo!
Celīs vīgli, saimineica, rūtuo rūtuo!
Nakts mīdzeņi gulējusja, rūtuo
rūtuo!
18 [Andrupenes Rz].

53800.

Sit, Jānīti vaŗa bungas,
Vārtu staba galiņāji!
Tur iejāja Jāņu māte,
Jāņu bērnus lasīdama.
215 [Lēdmanes Rg].

53801.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā!
Lai skan visa pasaulīte,
Lai sanāca Jāņu bērni.
211 [Ļaudonas Md].

53802.

Sitit, bārni, vara bungas,
Pīcelīt Juoņa muoti!
Naradzūt muotes staigojūt,
Laikam žurkas sagrābušas,
Midziņā īvalkušas.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53803.

Sīra, pīna, muomuliņa,
Par šuos dīnas dzīduojumu!
Ka nadūsi sīra, pīna,
Cytu godu nadzīduošu.
326 [Preiļu D].

53804.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Tev gotiņas raibaliņas;
Nāc kalnā, Jāņu māte,
Jāņu sieru izdalīt.
270 [Mežotnes B].

- 139 -

53805.

Siera siera, baltasmaizes
Tām ciemīna meitīnām!
Nāks rudinis, gaŗas naktes,
Lai neliedza villānīti.
39 [Bārtas Lp].

53806.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Kur mēs sieru dabūsim?
Man gosniņa, raibulīte,
Ta palika ālavā;
Ta palika ālavā
Pašā Jāņu vakarā.
416 [Strazdes (Tl)].

53807.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Alu alu, Jāņa tēvsi!
Jānīšam mieži auga,
Jāņa mātei raibas govis.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53808.

Siera siera, Jāņu māte,
Alus alus Jāņu tēvs!
Ka nedosi alutiņa,
Neganīšu šķimelīšus.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53809.

Skaisti gāju līgodama
Jāņu mātes sētiņā:
Par sieriņu, par pieniņu,
Jāņu mātes telītēm.
127 [Grostonas Md].

53810.

Šādi veči, tādi veči
Šito veču nepanāks;
Šito veču cepurītes
Dažas speltes izložās.
15 [Alūksnes Vlk].

53811.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca;
Mūsu kunga kumeliņš
čaklajām kājiņām.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

53812.

Tādi kungi, šādi kungi
Mūsu kungi nemaksāja;
Mūsu kungiem tīras auzas,
Skaistas auga jumpraviņas.
605 [Skolas].

53813.

Daudz ir kungu, daudz ir kungu,
Kas nu tūs kungu ir?
Myusu kunga capureite
Leišzemē madu dzēŗa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

53814.

Viņa gola vysa družba
Myusu svuota nastuovēja;
Myusu svuota capureitja
Līpuojā madu dzāra.
143 [Jāsmuižas D].

53815.

Šam vosora, tam vosora, leigū leigū!
Juoneišami vasareņa, leigū leigū!
Juoneits savu vasareņu, leigū leigū!
Rateņūsi vužinuoja, leigū leigū!
466 [Vārkavas D].

53816.

Te es nākšu citu gadu,
Te lustīga saimenīca:
Kā bitīte vīvināja,
Savus viesus mielojot.
480 [Vējavas Md].

538161.

Tur man tīk līgot iet,
Kur lustīga Jāņu māte;
Kā bitīte vidžināja,
Savus bērnus saņemdama.
192 [Kosas C].

53817.

Te mūs laipni sagaidīja,
Te mūs laipni pavadīja.
Lai aug te raibas govis,
Lai rūsaini kumeliņi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53818.

Tik vien bija labu ļaužu
Jāņa mātes istabā:
Pirmā pate Jāņa māte,
Otrā daiļa dziedātāja;
Bet tie citi kraukļa bērni,
Tie ciekura lasītāji.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53819.

Tīra tīra puišim sīra,
Maitom smolku žagareņu!
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

- 140 -

53820.

Trīs junkuri kalnā kāpj,
Visiem bikses pārplīsušas;
Jāņu māte, ņem tās nātres,
Dzen tos velnus atpakaļ!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53821.

Tu, Vereite, saiminīca,
Poša sīra sējējiņa,
Ka īduot, to īduot
Pa lelami gobolom;
Ka naidūsi, to atsoki,
To mes tjavi nadzīduosim.
593 [Rēzeknes apr.].

1. Zuzan' pati saiminica
Vakar siru saškaļdjā;
Ka jei dūs, to īdūs
Pa lelami gobolam.
605 [Skolas].

53822.

Tī ir lobi olu dzērt
Pi boguota saiminīka;
Poši dzēra, cytim deva,
Sovu mīžu olutiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

53823.

Tukša tukša šī vietiņa,
Citu gadu vēl tukšāka;
Ne tai govis laidarā,
Ne miezīši tīrumā.
15 [Alūksnes Vlk].

53824.

Tur iesim citu gadu,
Tur bij līksma dzīvošana;
Tur gailītis pretīm nāca
Medainām kājiņām.
192 [Kosas C].

53825.

Uz nāburgu līgot gāju,
Vai saņēma, nesaņēma.
Dodiet sieru, nedodiet,
Jāņa zāles saņemiet!
242 [Lubejas Md].

53826.

Myšan, Mora, tova muote
Ni kazeņas naturēja,
Ka tu myusim naīdevi
Ni sīreņa gabaleņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53827.

Vaļā logus, vaļā durvis,
Lai nāk iekšā alus kanna!
Jāņu bērni noslāpuši,
Jāņu zāles lasīdami.
192 [Kosas C].

53828.

Ved mūs pašus istabā,
Sēdin niedras krēsliņos,
Izceļ baltu liepas galdu.
476 [Vecpiebalgas C].

53829.

Veriet durvis, veriet logus,
Vediet iekšā Jāņa bērnus!
Iesim iekša apskatīt,
Kāda Jāņa istabiņa:
Vītim vīta, izrakstīta,
Grīda puķēm izkaisīta.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53830.

Visapkārt oši, kļavi,
Vidū kuplis ozoliņš;
Visapkārt Jāņu bērni,
Vidū pati Jāņu māte.
108 [Engures Tk].

53831.

Visiem ciemiem gaŗām gāju,
Šai ciemā iekšā iešu;
Šai ciemā saldins alus,
Daiļa pate Jāņa māte.
48 [Bērzaunes Md].

1. Visim ciemim garēm gāju,
Šai ciemā iekšā gāj;
Šai ciemā dzeltāns siers,
Daiļa pati Jāņu māte.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

2. Visiem ciemiem garām gāju,
Šitai ciemā iekšā iešu;
Šitai ciemā Jāņu māte
Daiļu Jāni audzina.
384 [Sēemūkšu C].

53832.

Visiem ciemiem gaŗām gāju,
Šai ciemā vidū iešu;
Te bij laba saimeniece,
Kā vīvēt vīvināja,
Savus viesus mielodama.
190 [Kokneses Rg].

- 141 -

53833.

Visskaistāku dziesmu dziedu,
Pie vārtiem pieiedams,
Lai klausās saiminiece,
Pavārnīcu laizīdam(a).
119 [Gaujienas Vlk].

53834.

Vīn' ar medu, vīn' ar medu,
Sīrapotu brandavīnu!
Mēs bijām tās māsiņas,
Kas Jānīti daudzināja.
132 [Ikšķiles Rg].

53835.

Viena pati Jāņu zāle
Deviņiem žuburiem;
Viena pati brāļu māsa
Iet pa ceļu līgodama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53836.

Zema resna Jāņa māte, līgo līgo!
Guļ kā rumba istabā, līgo!
Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus!
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

53837.

Zynu, zynu Juoņa sātu,
Navajaga vadītuoju!
Leidzkū dīniņa atguoja,
Es uz tīni aizasteidžu.
579 [Viļāni Rz apr.].

m) Apkaimes Jāņu ļaudis pulcējas kopā, dzied Jāņu dziesmas un dedzina Jāņu ugunis

32864.

Vai lielie Jāņu bērni,
Pagaidāt mazākos!
Citam vīzes saplīsušas,
Citam auklas satrūkušas.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32865.

Jānīts danci dancināja
Liela meža maliņā.
Sien, māmiņa, man jostiņu,
Lai es teku palīgā!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Jānīts danci dancināja
Liela meža maliņā;
Tur tecēja ciema puiši
Lielu danču ritināte.
301 [Paskavā(?)].

2. Pulkā dzied ciema meitas
Gludenām galviņām.
Glaud', māmiņa, man galviņu,
Lai es teku pulciņā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Saule danci ritināja
Liela meža maliņā.
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku raudzīties!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4. Saules bērni danci veda
Sudrabiņa kalniņā.
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku pulciņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32866.

Jānīts Jāņu vakarā
Jāņu bērnus sataurēja;
Kad pagāja Jāņu diena,
Ar bungām aizraidīja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32867.

Jaunas meitas līgot gāja, -
Kur tās vecas vecenītes?
Tās vecajas sētiņā
Saldu alu nodzērās.
226 [Kandavā (Tl)].

32868.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Līgojieta Jāņu nakti!
Jānīts sēja zelta naudu
Jāņu nakti tīrumā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32869.

Kas tie tādi Jāņa bērni,
Pa kaktiemi salīduši!
Pa laukiem, pa laukiem,
Pa lieliem tīrumiem!
40-1 (Bigauņc.).

32870.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu kalniņā?
Meitām spīd zīļu rota,
Puišiem cauņu cepurītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 142 -

32871.

Kopā kopā,
Kaimiņu meitas!
Iesim Jānīti
Padaudzināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kopā kopā,
Kaimiņu meitas,
Lai varam Jānīšus
Ielīgot!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32872.

Laid, māmiņa, Jānīšos,
Ne ik dienas Jāņi bija:
Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32873.

Līgojam divi vien,
Līdz trešo dabūsim;
Bridīsim pār upīti,
Tur trešo dabūsim,
Vai būs polis, vai būs leitis,
Vai dižens tēva dēls.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Eima divi, eima divi,
Līdz trešo dabūjam;
Pārkāpuši Daugaviņu,
Ņemsim trešo Dieva dēlu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32874.

Līgojam divi vien,
Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad sanāca liela pulka,
Tad jel jauki atskanēja.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32875.

Līgot kāpu ozolā
Daugaviņas maliņā;
Bij bitīte līgotāja,
Bij deviņi bāleliņi,
Es desmita brāļu māsa
Sīkajā sudrabā,
Pati sēdu sudrabā,
Vainaks zelta lapiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

32876.

Mana mīļa māmulīte,
Laid jel mani Jānīšos,
Lai es savus pūra kreklus
Jāņa nakti vēdināju!
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

32877.

Nākat šurpu, nākat šurpu,
Viņas puses līgotāji!
Ja jūs šurpu nenāksiet,
Mēs jau turpu neiesim.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32878.

Nāc pretim, kaimenīša,
Samīsimi zālītēm:
Tev ābolis, man dadzis,
Nāc tu pate piedevām!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32879.

Nāciet šurpu, sudraboti!
Mēs, zeltītas, neiesim,
Mēs, zeltītas, neiesim
Savu zeltu birdināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Nāciet šurpu, sudrabotas!
Mēs, zeltītas, neiesim,
Neiesim savu zeltu
Pret sudrabu mirdzināt.
263 [Dobelē].

32880.

Nu dziedam, mēs māsiņas,
Nu vienā pulciņā!
To zin Dievs, kur mēs katra
Citu gadu līgosim:
Cita smilšu kalniņā,
Cita tālu tautiņās.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32881.

Padziedam, līgojam,
Triju kungu zeltenītes:
Augulietes, gulbenietes,
Beļaviešu zeltenītes.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

32882.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai klausās tautu meitas,
Lejiņā stāvēdamas!
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

32883.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās Jāņa bērni
No maliņu maliņām!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 143 -

1. Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās Jāņa bērni,
Kur tie bija saguluši,
Kur tie bija saguluši
Pa lieviņu lieviņiem.
46 [Carnikavā (Rg)].

32884.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus:
Jāņa bērni izklīduši,
Jāņa zāles lasīdami.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Jānīts pūta vaŗa tauri,
Siliņā stāvēdams:
Jāņa nakti Jāņa bērni
Siliņā paklīduši,
Siliņā paklīduši,
Jāņa zāles lasīdami.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32885.

Sagājās Jāņa bērni,
Sadevās rociņām,
Sadevās rociņām,
Saskan zelta gredzentiņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32886.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Dziļūdeņa dibinā.
Sanāciet, Jāņa bērni,
Velciet Jāni maliņā!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Pašā dīķa viducī.
Skrienat, puiši, skrienat, meitas,
Velkat Jāni maliņā!
Izvilkuši maliņā,
Svētīsam Jāņa dienu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32887.

Jauni puiši , jaunas meitas
Uz ezera līgot gāja,
Izlīgoja zelta galdu
Ar sudraba skrāģīšiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ejam, puiši, ejam, meitas,
Uz Daugavu palīgot,
Izviļam zelta galdu
Sudrabiņa krāģīšiem.
Tur sēdēja saules meita,
Zelta kroni rakstīdama.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

32888.

Līgojam uz ezara,
Ne ezara pievilsam.
Izvīlām ezaram
Div' sudraba biķerītes,
Div' sudraba biķerītes,
I to pašu mazgātāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32889.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Jāņa bērni kūpināja,
Jāņa zāles lasīdami.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32890.

Es jums lūdzu, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguliet,
Visas gušņas izraujiet,
Sviežiet Jāņu ugunī!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

32891.

Īsa īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa
Pie Jānīša uguntiņas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32892.

Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa nakti līgojot.
Salaužam vībotnītes,
Pakuŗam uguntiņu,
Lai sildās Jāņa bērni,
Jāņa nakti līgojot.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

32893.

Jāņa nakti muca dega
Augsta kalna galiņā;
Ciema puiši sanākuši
Jāņa nakti priecāties.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32894.

Jānīts sēda ozolā,
Vaska sveces rociņā;
Tās dedzina Jāņa nakti,
Lai redz ceļu Jāņa bērni.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 144 -

32895.

Kas mirdzēja, kas vizēja
Viņā lauka galiņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32896.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Viņā birzes galiņā?
Mūsu puiši līgodami
Dedzin' jāna uguntiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

32897.

Kuriet lielu jāņuguni
Pašā Jāņa vakarā!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32898.

Nes māsiņa vaska sveci
Bāliņš zelta lukturīti,
Lai Jānītis gaiši redz
Seglot savu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32899.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas,
Sakur Jāņu uguntiņu,
Lai sanāk Jāņa bērni
Jāņa svētkus nosvinēt!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

32900.

Vysas molas atsp'eid'ēja
Juoņa bārnu gunt'eņuom,
Kolni, Lejas atskan'ēja
Dzaltuon'eišu dzīsm'eņuom.
4271 [Rēzeknes apr.].

53838.

Aizdedzini darvas mucu,
Lai spīd mūsu pūdelīte!
Jāņu bērni pretim nāca,
Jāņu dziesmas dziedādami.
70 [Cēres Tl].

53839.

Aizdedziet(?) vaŗa taures,
Modiniet Jāņu bērnus,
Lai taurējavaŗa taures,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

53840.

Dedz, muoseņ, gaišu sveci,
Bruolēt, zalta lukturī,
Lai Juonēc gaiši redz
Juoņa dīnas vokorā.
44 [Bebrenes Il].

53841.

Es sakūru uguntiņu,
Paše Jāņu vakarēje.
Ai, lūdzami, ciema puiši,
Atnākate sildītiese.
40 [Basu (Bases) Azp].

53842.

Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu;
Jānīts kāpa ozolā,
Bitīt koda pautiņā.
169 [Kandavas Tl].

53843.

Jāņa bērni satecēja
Zaļas birzes maliņā.
Te uguņi, tur uguņi,
Jāņa taure atskanēja.
70 [Cēres Tl].

53844.

Jāņu diena, Jāņu nakte,
Nu pats Jāņu vakariņš;
Nu pats Jāņu vakariņš
Pūdelīti dedzināt.
129 [Gudenieku Azp].

53845.

Jo daiļāki Jāņu nakti
Zaļo mūsu ozoliņi,
Kā lai daiļi nezaļoja,
Jāņu sveces apkārt deg!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53846.

Kam tecēji, tu māsiņa,
Jāņu nakti kalniņā?
Tur redzēji pūdelīti
Ar gaŗiem zābakiem.
214 [Lažas Azp].

53847.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Gatartiešu novadā?
Gatartieši Jāņu nakti
Turka pili dedzināja.
118 [Gatartas C].

- 145 -

53848.

Kas tur kūra uguntiņu
Viņā lauka galiņā?
Tur sakūra Jāņu Jāņu bērni,
Jāņa dēlu gaidīdami.
203 [Kurmenes B].

53849.

Kur godīgs Jāņa tēvs,
Sakuŗ guni pagalmā;
Jāņa bērni izmirkuši,
Jāņa zāles lasīdami.
241 [Lubānas Md].

53850.

Kuriet gaišu uguntiņu
Pie zaļās prieduliņas,
Tur nāk bars Jāņa bērnu
Ar jaukām dziesmiņām.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53851.

Lej, Jānīti, vaŗa sveci,
Liec kārtiņas galiņā,
Lai redzēja Jāņu bērni,
Jāņu nakti līgojot.
184 [Ķēču Rg].

53852.

Sakur guni, māmuliņ,
Sava nama vidiņā!
Satecēja Jāņu bērni
Izmirkuši, sasaluši.
241 [Lubānas Md].

53853.

Sanāciet, Jāņu bērni,
Sagaidiet Jāņu dienu!
Jāņu diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.
387 [Siguldas Rg], 604 [Dažādi iesūtītāji].

53854.

Te staigājši Jāņa bērni,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš sildījies,
Te palicis mētelītis.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53855.

Uguns puisis Jāņu nakti,
Kurin' gaišu uguntiņu!
Došu tevim raibus cimdus,
Norakstītu nēzdodziņu.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53856.

Visiem zirgi viegli tek,
Jānīšami smagi tek;
Kā tam smagi netecēt-
Darvas mucas vezumā?
282 [Nīcas Lp].

n) Daudzina Jāni dažādos svētku brīžos

32901.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Ko tu laba mums atnesi?
Puišiem tukšas alus kannas,
Meitām ziedu vainadziņus.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32902.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu zīļu rotu,
Puišiem cauņu cepurītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

1. Jānīts brauca Jāņa nakti
Šķindēdamis, žvadzēdams.
Ai Jānīti, Dieva dēls,
Kas tavē vezmiņē?
Puišiem caunas cepurītes,
Meitām spangu vaiņaciņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Tu Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
- Meitām vedu zelta kroņus,
Puišiem caunu cepurītes.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32903.

Ai Jānīti, Dieva dēli,
Ko tu vedi vezumā?
- Meitām vedu zīžu rotu,
Ko Jānīti izpuškot.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

32904.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu augstu kumeliņu!
Gana augsti mežu gali,
Vēl cepure pāri stāv.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

- 146 -

1. Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu gaŗu augumiņu!
Gana gaŗi tie mežiņi,
Vēl galviņa pāri stāv.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32905.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu augstu kumeliņu!
Caur mežiem pieši spīd,
Meža galos cepurīte.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

32906.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu daiļu kumeliņu!
Zīdes deķis, zelta segli,
Sudrabiņa iemauktiņi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32907.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu kuplu cepurīti!
Apakš tavas cepurītes
Auga mani mieži rudzi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32908.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu kuplu cepurīti!
Visi meži ēnejāsi
Apukš tavu cepurīti.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32909.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu platu cepurīti!
Visa plata pasaulīte
Apakš tavas cepurītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

32910.

Atīt Juon'eits par kal'n'eņu
Boltu zīdu vaiņukā,
Boltu zīdu vaiņukā,
Tur sīreņu t'eikl'eņā.
Kas Juon'eiti pal'eiguos,
Tam īdūs sīra, pīna.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

32911.

Atjāj Dievis vakarā, -
Kur likš' Dieva kumeliņu?
Liksim rožu dārziņā,
Siesim ķēžu pavadā.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

1. Dievs atjāja vakarā, -
Kur liks Dieva kumeliņu?
Siesim vaŗa vadelēs,
Laisim rožu dārziņā.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

2. Dievs atjāja vakarā,
Kur es Dieva zirgu likšu?
Siešu šķēžupavadē,
Vedīš mēļu dārziņē.
224 [Kabilē (Kld)].

3. Tumsiņāi Dievs atjāja,
Kur liks Dieva kumeliņu?
Izjāj, māsa pieguļāi,
Laid ābeļu dārziņāi!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

32912.

Atjāj Jānis Jāņu nakti
Appuškotu kumeliņu.
Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Deviņš stāv aiz vārtiem
Apseglotu kumeliņu.
Tec, māsiņ, atver vārtus,
Laid Dieviņu sētiņā!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā,
Lai jāj Jānis sētiņā
Appuškotu kumeliņu!
Nu iejāja sētiņā
Appuškotu kumeliņu.
Puškojat visas malas,
Vedat Jāni istabā!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32913.

Dieviņš gāja pa celiņu
Pašā Jāņa vakarā,
Balts spieķītis rociņā,
Balti svārki mugurā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32914.

Domājām, gādājām,
Kur mēs Jāni guldīsam:
Klētī odi, namā dūmi,
Kambarī pienu kāsa.
Stallī Jāni guldīsam
Pie bēriem kumelīem,
Pie bēriem kumeļiem
Āboliņa cisiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 147 -

1. Dūmuojam, guoduojam,
Kur Juon'eiti gul'deisim:
Kl'ētī ūdi, nomā deumi,
Ustobā blusys kūd'e.
Gul'deisim pakl'ētī,
Tur Juon'eits maigi guļ,
Tur Juon'eits maigi guļ
Ar jaunū l'eigav'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

2. Domājati, gādājati,
Kur Jānīti glabāsim:
Pirtī dūmi, namā odi, -
Klēts priekšāi, lieviņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Kur Jānīti guldīsim
Jāņa dienas vakarā?
Rijā dūmi, kūtī mēsli,
Pagalmā auksti vēji.
Klētī Jāni guldīsim
Āboliņa cisiņās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32915.

Eita, ļaudis , skataities,
Kādi ērmi laukā bij:
Tur Jānītis bungas sit
Vārtu staba galiņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32916.

Es redzēju Jāņa tēvu
Pa ozolu rotājot,
Pa ozolu rotājot,
Jāņa bērnus lūkojot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32917.

Gana klusu Jānīts nāca,
Tik pat klusu nevarēja:
No kumeļa nolecot,
Visi pieši noskanēja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

32918.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Šis pats Jāņa vakariņš,
Pats Jānītis danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu.
216 [Ventspilī].

32919.

Jāņu diena svēta diena
Aiz visām dieniņām:
Jāņu dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32920.

Jānīšam labi zirgi,
Tas mācēja radzināt,
Tas mācēja radzināt
Ar sudraba ganeklīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

32921.

Jānīšam treju vārtu,
Visi treji aizpuškoti.
Pa vieniem gani dzina,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

32922.

Jānītim treji vārti,
Visi treji appuškoti.
Pa vieniem gani nāca,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņu bērni
No maliņu maliņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32923.

Jānīšam treju vartu,
Visi treji appuškoti.
Pa vieniem gani dzina,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jānīts nāca
Ar saviem bērniņiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32924.

Jānīts alu padarīja
Saldu saldu, gardu gardu.
Pats Jānītis apsadzēra
Sava salda alutiņa.
Kur Jānīti guldīsim,
Alutiņa piedzērušu?
Apīnīšu dārziņā,
Zem apīņu lapiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kur Jānīti guldīsem,
Salda alus piedzērušu?
Guldām rožu dārziņā
Zem rozīšu lapiņām;
Kliņgerītes, dievkociņus,
Tos liksem pagalvē.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

- 148 -

32925.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jāņa bērni izklīduši.
Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32926.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim bērni pazuduši,
Jānim bērni pazuduši
Lielajās papardēs.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni,
Tavi bērni sētiņā!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32927.

Jānīts gāja sienu pļaut,
Trīs kažoki mugurē;
Nenopļāva gaiļam nastu,
Ne kazai kumosiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32928.

Jānīts jāja gad' apkārti,
Nu atjāja šovakar,
Nu atjāja šovakar
Noplīsušu mētelīti.
Ņemat, meitas, rožu ziedus,
Lāpāt Jāņa mētelīti,
Lāpāt Jāņa mētelīti,
Puškojat cepurīti!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

1. Jānīts jāja gad' apkārt,
Atjāj Jāņa vakarā,
Atjāj Jāņa vakarā
Noplīsušu mētelīti.
Plūcat, meitas, dadžu lapas,
Lāpāt Jāņa mētelīti!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32929.

Jānīts jāja melnu zirgu
Ar sudraba lāsītēm,
Ar sudraba lāsītēm,
Zeltotiem iemauktiem.
238 [Lielaucē (Lielauces pag. Jg)].

32930.

Jānīts jāja mellu zirgu
Ar sudraba lāsītēm.
Vai Jānīša paša bija,
Vai no Dieva tapināts?
226 [Kandavā (Tl)].

32931.

Jānīts jāja zvirgzdu tiltu
Ar spangaiņu kumeliņu;
Rīb tiltiņis, skan iemaukti,
Dreb Jānīša kumeliņš.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Dieviņš brauca niedres tiltu
Ābolainu kumeliņu;
Trīc tiltiņš, šķind iemaukti,
Dreb Dieviņa kumeliņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 188 [(?)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

2. Dieviņš brauce par tiltiņu
Ar spangaiņu kumeliņu;
Speŗ pērkonis, rīb tiltiņis,
Drebē Dieva kumeliņis.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu
Ar spangainu kumeliņu.
Sper, pērkon, zvirgzdu tiltu,
Drauvē Dieva kumeliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32932.

Jānīts jāja visu gadu,
Atjāj Jāņu vakarā,
Atjāj Jāņu vakarā,
Pašā zāļu laiciņā.
216 [Ventspilī].

32933.

Jānis jāja visu gadu
Ķenkaraiņu kumeliņu;
Atjāj Jāņa vakarā
Nosukātu, noglaudītu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Visu gadu Jānīts jāja
Ar pinkainu kumeliņu;
Nu atjāja šovakaru
Ar barotu kumeliņu,
Dunēj' zeme atjājot,
Skanēj' pieši nolecot.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

32934.

Jānīts kannu sadauzīja,
Uz akmiņa sēdēdams;
Dieva dēls sastīpoja
Sudrabiņa stīpiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Jānīts kannu sadauzīja,
Alutiņa pasadzērs;
Pēterīts salasīja
Pa vienam gabalam,
Pēterīts sastīpāja
Ar ozola stīpiņām.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 149 -

2. Jānīts kannu sadauzīja
Pašā Jāņa vakarā;
Pēterītis gudris vīrs,
Tas mācēja sastīpot
Ar sudraba stīpiņām,
Ar dimanta nagliņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32935.

Jānīts nāca par gadiņu
Savu bērnu aplūkot,
Ir ēduši, ir dzēruši,
Ir no Dieva veselība.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

32936.

Jānīts nāca par gadiņu
Savus bērnus apraudzīt,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko iesēja druviņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Reiz par gadu Jānīts nāca
Savus bērnus aplūkot,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko tie sēja tīrumā.
Maizi ēda, alu dzēra,
Kviešus sēja tīrumā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32937.

Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt,
Ko tie ēda , ko tie dzēra
Pašā Jāņa vakarā.
Vecu rudzu maizi ēda,
Vecu miežu alu dzēra.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Trīsdeviņas valstis jāja
Jānīts Jāņu vakarā
Jāņa bērnus aplūkot,
Vai tiem ēsti vai tiem dzerti,
Vai tiem ēsti, vai tiem dzerti
Jāņa dienas vakarā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

32938.

Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.
I tie ēda, i tie dzēra,
I Jānīti daudzināja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32939.

Jānīts savu kumeliņu
Jūriņāi peldināja,
Pats sēdēja kalniņā,
Zelta groži rociņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32940.

Jānīts sēd ozolā,
Zelta kokles koklēdams.
Kāp, Jānīti, no ozola,
Nāc manā sētiņā,
Nāc manā sētiņā,
Koklē savas zelta kokles!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32941.

Jānīts tiltu uztaisīja
No veciem dāldeŗiem;
Jāņa bērni pāri gāja,
Naudai rakstus skaitīdami.
226 [Kandavā (Tl)].

32942.

Jau vakar Jāņu diena
No Vāczemes izlīgoja,
Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņu.
Uz tiltiņa sajājuši,
Tiltam grīdu ielauzuši.
Jānīšami apmirkuši
Sudrabiņa kamzoliņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļaun zaļa āboliņa,
Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Gaŗu ceļu tecēdami!
Rīgā ēda brokastiņas,
Koknesēi launadziņu,
Bērzonē vakariņas,
Še naksniņu pārgulēja,
Še locīja kumeliņus
Pa Bērzones tīrumiem.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 150 -

2. Jau vakar Jāņa bērni
No Vāczemes izlīgoja,
Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņu.
Rīgā nakti pārgulējši,
Cēsīs tura brokastiņas;
Vestienā iejājuši,
Kumeliņus ēdināja;
Bērzonē tirgu tura,
Sajājuši uz tiltiņa,
Ielauzuši tiltam grīdu.
Tur dancina kumeliņus,
Tur apmirka Jānīšam
Sudrabiņa kamzoliņi,
Sudrabiņa kamzoliņi
Raibajiemi ielokiem.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32943.

Jauni puiši, bandinieki,
Netur skaistu zābuciņu;
Jānīts sēdi kalniņā,
Tam ir skaisti zābuciņi.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

32944.

Kad es būtu tik bagāta
Kā Jānītis šovakar:
Līdz zemei brūni svārki,
Līdz ceļiem sudrabiņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32945.

Kam tā muiža kalniņā,
Kam tie vārti lejiņā?
Jāņam muiža kalniņā,
Laimei vārti lejiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32946.

Kas mirdzēja, kas vizēja
Viņā lauka galiņāi?
Jānīts savus zelta svārkus
Vējiņāi vēsināja.
40-1 (Antiņc.).

32947.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Augsta kalna galiņāji?
Jānīts kala kumeliņu
Ar sudraba pakaviem.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32948.

Kas tik dikti buldurēja
Jāņa kalna galiņā?
Jānīts cēla Jāņa galdu,
Jāņa sierus sakapāja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32949.

Klausies, Jānīti,
Kur tevi daudzina:
Ozolu mežā,
Tur tevi daudzina,
Tur tevi daudzina,
Kronīšus pinot.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32950.

Klausies, Jānīti,
Kur tevi daudzina
Pa ežu ežām,
Pa ceļu ceļiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32951.

Ko, Jānīti, tu darīji
Visu dienu aplokā?
Meitām pinu zīļu kroņus,
Puišiem cauņu cepurītes.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32952.

Kupla liepa uzauguse
Jāņa kalna galiņā,
Tur Jānītis apsegloja
Ābulainu kumeliņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32953.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Lai vējiņš nenorāva
Zaļa zīda mētelīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32954.

Lēnu lēnu Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņāi,
Netraucēja ievas ziedu,
Ne arāja kumeliņa.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32955.

Līgo Dievis ar pērkoni,
Es ar savu bāleliņu.
Tev, Dieviņ, visa zeme,
Man tas viens bāleliņš.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

- 151 -

32956.

Līgo, Jāni, atdod ķēvi
Ar visiem iemauktiem,
Lai es jāju precībās
Pēteŗ mātes dēliņam.
18 (Kliģenē).

32957.

Līgo, Jānīti,
Zilgalvīti!
Zila tava galviņa
Kā rudzu puķīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32958.

Par gadiņu Jānīts nāca, -
Kur Jānīti guldīsim?
Pieklētī, lievenī,
Tur mēs viņu guldīsim.
Āboliņa cisas nesu,
Rožu klāju paladziņu,
Rožu klāju paladziņu,
Magoniņu sagšu sedžu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Ai Jānīti, Dieva dēls,
Kur mēs tevi guldīsim?
Klētspriekšā, pabērzē,
Sudrabiņa šūpulī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Jānīšam cisas taisu
No visām zālītēm:
Paparkstiņas, madariņas,
Āboliņa, dedestiņa;
Vēl smildziņa kalniņā,
To paliku pagalvī,
Pāva spalvu spilventiņu,
Linu ziedu paladziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Jānīts nāca, Jānīts nāca,
Kur Jānīti guldīsam?
Vedīsam klētiņāi
Uz tiem dreļļu palagiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32959.

Piesēja Jānīti
Pie zaļa ozola
Deviņas olektis
Sarkanas bantes.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

1. Piesēju Jāni
Pie zaļa ozola
Deviņas olektis
Sarkanu banti.
Sanāciet, Jāņu bērni,
Atsieniet Jāni,
Atsieniet Jāni
No zaļaozola!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32960.

Plūcam zāles , raujam zāles,
Taisām vietu Jānīšam:
Jānīšami galva sāp,
Visu nakti līgojot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32961.

Plūciet, meitas, mīkstas zāles,
Taisiet vietu Jānīšam:
Jānīšam galva sāp,
Uz akmeņa nogulēta.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Plūciet zāles, raujiet zāles,
Taisiet gultu Jānīšam:
Jānīšam galvu spieda,
Uz akmeņa gulēdam.
301 [Paskavā(?)].

32962.

Sagriežam Jāņam galvu
Ar ozola klūdziņām,
Ka tas alu nedarīja,
Savu dienu gaidīdams.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32963.

Zāļu dienas vakarā
Pērkons Jāni stipri rāja,
Kam tas nāca tautiņās
Nepuškotu cepurīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32964.

Sak' Jānīti pazudušu,
Mēs Jānīti atradām,
Mēs Jānīti atradām
Paparkstīšu krūmiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Sak' Jānīti pazudušu,
Mēs Jānīti dabūjām,
Mēs Jānīti dabūjām,
Pagalmiņu slaucīdami,
Pagalmiņu slaucīdami,
Ozoliņa krūmiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 152 -

32965.

Še jāj, Jānīti,
Še guli nakti,
Neguli Rīgā,
Ne Jelgavā!
Rīgā bija zagļu ļaudis,
Jelgavā krāpenieki,
Nozags tavu kumeliņu,
Izvilks tavu mētelīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kur gulēji, Jānīti,
Atjādams?
Vai gulēji Rīgā,
Vai Jelgavā?
Rīgā tādi zirgu zagļi,
Nozags tavu kumeliņu;
Jelgavā drānu zagļi,
Nozags tavu mētelīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32966.

Še jāj, Jānīti,
Še guli nakti!
Pakāršu mēteli
Pie vārtu staba.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32967.

Tu Jānīti, Dieva dēls,
Ko pa mežu buldurēji?
- Meitām taisu liepu galdu
Jāņu nakti sieru kult.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ko, Jānīti, klauvējies
Viņā meža maliņā?
- Meitām taisu liepu galdu
Jāņu nakti sieru siet.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32968.

Visu gadu Jānis jāja,
Atjāj Jāņu vakariņu,
Atjāj Jāņa vakariņu
Ābulaiņu kumeliņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Visu gadu Jānis brauca,
Nu atbrauca šovakar,
Nu atbrauca šovakar
Dzeltenbaltu kumeliņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

32969.

Visu gadu Jānis jāja,
Atjāj Jāņa vakarā.
Ne meijiņas apstādītas,
Ne dobītes izravētas.
226 [Kandavā (Tl)].

32970.

Visu gadu Jānīts jāja,
Nu atjāja šovakar,
Rībēj' zeme atjājot,
Skanēj' pieši nolecot.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Visu gadu Jānis brauca,
Nu atbrauca šovakar,
Nu atbrauca šovakar
Šķindēdams, žvākstēdams.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

32971.

Visu gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakar,
Nu atnāca šovakar,
Kad Jānīti daudzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

53857.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Nuv tu būsi nabagā:
Nuv mēs tavas santa bikses
Sloksniņām dalīsam.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53858.

Ai Juoneiti zīdaineiti, leigū leigū!
Šūgod agras zemeneites, leigū,
Moksoj vīna skuoba ūga, leigū leigū!
Dyvu dīnu struoduojumu, leigū leigū!
Pagaidīti, kuorumlaižas, leigū leigū !
Lai nuok ūgys soldumāji, leigū leigū!
236 [Līvānu D].

53859.

Atjāj Jānis vakarā
Ābolainu kumeliņu;
Nelaiž māsas pieguļā,
Laiž ābolu dārziņā.
270 [Mežotnes B].

53860.

Atnesam Jāņa tēvam
Dižen raibas Jāņu zāles:
Trejdeviņi kaudžu vietas
Sarkanā āboliņa.
110 [Ērgļu C].

- 153 -

53861.

Citi vīri klusu nāca,
Jānīts nāca grabēdams;
Jāņa māte man stāstīja:
Jāņam tāsu vēderiņš.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

53862.

Diedziņiem šķeterēju,
Man nebija dzīpariņa.
Es ieaužu suņuburkšus
Pašā Jāņa vakarā;
Raibi visi Jāņa galdi,
Raibas visas Jāņa gultas.
230 [Liezeres Md].

53863.

Dieviņš gāja pa celiņu
Pašā Jāņu vakarā.
Balti svārki mugurā,
Zelta niedra rociņā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

53864.

Domājām, gudrojām,
Kur Jānīti guldīsim:
Namā dūmi, klētī odi,
Ustubā masaliņas.
Paklēti guldīsam
Sudrabiņa spilvenos.
211 [Ļaudonas Md].

53865.

Domājām, gādājām,
Kur mēs Jāni guldīsam:
Sētmalā dadžu krūms,
Tur mēs viņu guldīsam.
466 [Vārkavas D].

53866.

Eita, ļaudis, skatīties
Kādi ērmi laukā bija:
Tur Jānītis bungas sita
Vārtu staba galiņā.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53867.

Es aizdzinu Jāņa rītu
Tālajās ganībās;
Es atradu zobentiņu,
Kur Jānītis jostu joza.
261 [Mēdzūlas Md].

53868.

Es atradu Jāņa nakti
Laukā skaistu kumeliņu;
Tas nebija kumeliņš,
Tas bij mans bāleliņš(?).
358 [Rugāju Abr].

53869.

Es pazinu īsto Jāni
Lielā tautu pulciņā:
Ozolkronis galviņā,
Siera ripa padusē;
Siera ripa padusē,
Alus kanna rociņā.
605 [Skolas].

53870.

Es redzēju Jāņu tēvu
Trīs stūŗiem cepurīti:
Tai vienā suņi rēja,
Tai otrā zaķi skrēja,
Tai trešajā stūrītī
Medinieki briežus šāva.
108 [Engures Tk].

53871.

Es redzēju klibo vilku, līgo,
Gar pakalnu klibojot;
Tas nebija klibais vilks,
Tas bij mūsu Jāņu tēvs.
405 [Smiltenes Vlk].

53872.

Es skatos, es raugos,
Kur palika Jāņa tēvs;
Jāņa tēvs kambarī,
Samta bikses mugurā.
416 [Strazdes (Tl)].

1. Es skatos, es raugos,
Kur palika Jāņu māte;
Jāņu māte pavidzēja,
Samta kleite mugurā.
416 [Strazdes (Tl)].

53873.

Gana klusi Jānīts nāca,
Tikpat klusi nevarēj';
No kumeļa nolecot,
Pieši vien noskanēj'.
344 [Rembates Rg].

53874.

Gulēt gāju, čučēt gāju
Zem resnā ozoliņa,
Lai aug mani dēli, meitas
Kā resnie ozoliņi.
235 [Litenes Md].

- 154 -

53875.

Iestādiju ozoliņu
Jāņu tēva pagalmā;
Kad es nākšu citu gadu,
Tur es kāršu vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

53876.

Jānis kāpa ozolā,
Jāņa berni pazarē;
Jāņa bērni pazarē,
Jāņa tēvu godināja.
464 [Vānes Tk].

53877.

Jānis nāca pa vārtiemi
Noplīsušu mantelīt'.
Plūcat, meitas, dadžu lapas,
Lāpāt Jānim mantelīt'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53878.

Jānis sauca, Jānis brēca,
Jānim svārki noplīsuš'.
Metat, meitas, sīku naudu,
Jānim svārkus nopērkat.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53879.

Jānis sauca, Jānis brēca:
Kalējam smēde deg.
Nesauc, Jāni, nebrēc, Jāni,
Kalējs šķīla uguntiņu.
398 [Skrundas Kld].

53880.

Jānis pūta vara tauri, līgo
Jānīts!
Vārtu staba galiņā, līgo līgo!
Kas tur spīde, kas zvidzēja, līgo
Jānīts!
Viņa meža maliņā? līgo!
Tur spīdēja tur zvidzēja, ligo
Jānīti!
Vecas meitas dvēselīt(e), līgo līgo!
23 [Ārlavas Tl].

53881.

Jānīšam, brālīšam,
Piecas skādes vasarā,
Pirmo bērnu vilks aiznesa,
Otro zaķis nospārdīja,
Sievu ņēmu, tā nomira,
Ķēvi pirku, tā nosprāga.
Pirti kūru, tā nodega
Pašā Jāņu vakarā.
3 [Adulienas Md].

1. Jānīšam, brālīšam
Sešas bēdas vasarā:
Pirti kūra, tā nodega,
Zirgu pirka, tas nosprāga,
Sienu pļāva, tas sapuva,
Sievu ņēma, tā nomira,
Pirmo bērnu vilks apēda,
Otro pats nogulēja.
241 [Lubānas Md].

53882.

Jānīšam, brālīšam,
četras bēdas vasarā:
Zirgu pirka, tas nosprāga,
Sievu ņēma, tā nenāca,
Bodē pirkti kamzolīši,
Tie sadega pieguļāji.
Pašā Jāņu vakarā
Zaķi auzas apēduši.
Kaimiņos vaļniekam
Smuki brūni kuceniņi,
Tur varēs izaudzēti
Sevim bēru kumeliņu.
čiganam, Kristapam,
Smuka maza meitenīti,
Tur varēs izaudzēt
Sevim daiļu līgaviņu.
296 [Ozolnieku Jg].

53883.

Jānīšami, brālīšami, līgo
līgo!
Liela skāde notikusi: līgo !
Pašā Jāņu vakarā līgo līgo!
Cūka bikses saplēsusi, līgo!
248 [Mālpils Rg].

53884.

Jānīšam, brālīšam,
Liela skāde notikusi
Pašā Zāļu vakarā
Jāņam āzi vilks aiznesa.
241 [Lubānas Md].

53885.

Jānīšam, brālīšam,
Liela skāde notikusi:
Vilciņš kazu saplosījis
Pašā Jāņu vakarā.
15 [Alūksnes Vlk].

53886.

Juonēšam, bruolēšam,
Lela skuode nūtikus':
Coukas sīnu apāduš,
Teļi pļavu izrokuš.
44 [Bebrenes Il].

- 155 -

53887.

Jānīšam, brālīšam,
Trīs celiņi galvā šķirti:
Vienā daļā gani gana,
Otrā daļā pieguļnieki,
Trešajā stariņā,
Tur Jānīša malku cērt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53888.

Jānīšam zelta josta,
Sudrabiņa zobentiņš;
Mirdz jostiņa, spīd zobenis'
Pa vārtiemi iejājot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53889.

Juineišami bolta mute, leigū leigū!
Kas tū boltu balynuoja. leigū leigū!
Juoņa muote balyunuoja, leigū leigū!
Juoņa dīnys vokorāji, leigū
leigū!
236 [Līvānu D].

53890.

Jānīts kliedz, Jānīts brēca
Dziļas upes dibenāji,
Eita, puiši, eita, meitas,
Velciet Jāni maliņāji;
Izvilkuši maliņāji,
Kaltējiet saulītē;
Izkaltējiet saulīte,
Dodiet siera gabaliņu.
605 [Skolas].

53891.

Jānīt, brālīt, netec kājām,
Kumeļš stallī baltām kājām;
Zobens klētī sudraba vadzī.
605 [Skolas].

53892.

Jānīt, tavu skaistumiņu,
Pašā Jāņu vakarā:
Zīda svārki, samta bikses
Līdz pašam vecumam.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53893.

Jānītim bij vaŗa taure,
Man bij dziesmu vācelīte;
Jānīts pūta vaŗa tauri,
Es dziesmiņu nodziedāju.
417 [Struteles Tk].

53894.

Juoneits beja, Juoneits beja,
Kas Juoneiša nazynova?
Juoneišam sēņu sveita,
Baraviku capureitja.
143 [Jāsmuižas D].

53895.

Jānīts kala kumeliņu
Zeltītiem pakaviem;
Tis varēja timsā jāt,
Kā pie dienas saulītē.
127 [Grostonas Md].

53896.

Jānīts savu kumeliņu
Uz akmeņa kaldināja;
Lai nedzēra rāvūdeni,
Lai nerūsa pakaviņi.
572 [Tukums Tk apr.].

53897.

Jāņam zirgi nokusuši, līgo!
Gaŗu ceļu tecēdami; līgo!
Rīge ēde brokastiņu, līgo!
Pilsbergaje vakariņas, līgo!
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

53898.

Jānis kāpa sausā lazdā
Smalku riekstu lūkoties;
Lūza lazda, krita Jānis,
Biksas plīsa plirkšēdamas.
52 [Bikstu Tk].

53899.

Juoņi, bruoli, ūzuleņ,
Kū tei tova muotja dora?
Zam ūzula krāslu roksta,
Nu Dīveņa gosta gaida.
143 [Jāsmuižas D].

53900.

Jāni Jāni, ko tu skumsti,
Pašā Jāņu vakarā?
Ne tu dziedi, ne runā,
Domādams vien staigā.
241 [Lubānas Md].

53901.

Jāni Jāni, kur tu brauksi?
Kazīnām žagariņus.
Pārved mani misturīti
Biezu putru dunkurēt.
282 [Nīcas Lp].

- 156 -

53902.

Jānīšami jostu mestu
Deviņiemi dzīpariem;
Jānīts manas vista gana
Jāņu nakti pieguļā.
605 [Skolas].

53903.

Juonīšam taidi znūti,
Kai lasīti salasīti:
Ščukalāns, Ņukalāns,
Mežgaliņu ūzuliņš.
465 [Varakļānu Rz].

53904.

Jānīts bija piedzēries
Pašā Jāņu vakarā.
Ņemšu bērza pagalīti,
Pārmācīšu es Jānīti.
378 [Seces Jk].

53905.

Juoneits guoja gūvu slauktu,
I spaneiti sadauzēja;
Svāta Muora pakaļ guoja,
Solasēja pa vīnami galdiņam,
Dīva dālsi apsteipuoja
Ai sudobra steipjanisi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

53906.

Juoneits kuopja kalneņā,
Bite kūdja kuojeņā;
Juoneits kuopja ūzulā,
Bite kūdja puponā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

53907.

Juonīts kuopja ūzulā, leigū!
Bite kūde puponā, trala la la!
Juonīts guļ kalniņā,
Juoņa bārni lejiņā, leigū!
170 [Kapiņu D].

53908.

Juoneits sēd kalneņā, leigū
leigū!
Juoņa bārni lejeņā, leigū!
Juoneits kolnu sataisēja, leigū leigū!
Juoņa bārni rušynova, leigū!
143 [Jāsmuižas D].

53909.

Juoneits sēd kalniņā, rūtū
rūtū!
Juoņa bārni lejiņā; rūtū
rūtū!
Juoneits sēd zuobokūs, rūtū
rūtū!
Juoņa bārni kadakūs, rūtū
rūtū!
143 [Jāsmuižas D].

1. Juoneits sjād kaļnenā,
Juoņa bārni lejeņā;
Pats Juoneits zuobokūs,
Juoņa bārni kūrpeitjās.
466 [Vārkavas D].

53910.

Jānīts kliedza aiz kalniņa,
Pakalnītē stāvēdams;
Vienā rokā alus kanna,
Otrā zelta biķerīts.
405 [Smiltenes Vlk].

53911.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Kalninā stāvēdams;
Jānīšam, brālīšam,
Kumeliņi pazuduši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53912.

Jānīšam, brālīšam,
Trejai svārku mugurā:
Vieni zaļi, otri raibi,
Trešie lietus pelēkuma.
219 [Lestenes Tk].

53913.

Juonīts lobs, Juonīts lobs,
Vinciniņš vēl lobuoks;
Juonits lobs pagulēt,
Vinciniņš lobs parunuot.
168 [Kalupes D].

53914.

Jānīšam raibi svārki, līgo līgo!
Appuškota cepurīte.
109 [Ērķemes Vlk].

53915.

Jānīts pūta vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams;
Kad nebija vaŗa taures,
Pūš vecā zābakā.
192 [Kosas C].

53916.

Jānīts sita vaŗa bungu
Vārtu stabu galīnā,
Lai sanāca Jāņa bērni,
Lai atnesa Jāņu zāles;
Lai atnesa Jāņu zāles,
Lai Jānīti daudzināja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 157 -

53917.

Jānīts savus Jāņa bērnus
Ābolā saguldīja;
Izaust gaisma, uzlec saule,
Ceļas visi līgodami.
127 [Grostonas Md].

53918.

Jānīts stāvi kalniņāji -
līgo!
Greiži acis bolīdams - līgo!
605 [Skolas].

53919.

Jānīts sēd kalnīnā,
Zelta pieši kājīnā;
Nāc, Jānīti, lejīnā
Ar sirmo kumelīnu.
254 [Mārsnēnu C].

53920.

Jānīts sēž ozolā,
Jāņa bērni pazarēs;
Nāc, Jānīti, no ozola,
Svētīsim Jāņu dienu!
192 [Kosas C].

53921.

Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu;
Jānīts sēdēj'ozolā,
Jāņa bērni pazaros.
416 [Strazdes (Tl)].

53922.

Jāņa māte bēdājās,
Kur glabāt sav' dēliņu.
Klētī lika, žurkas krimta,
Skapī lika, sapelēja.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53923.

Jānīts nāca, Jānīts nāca,
Kur Jānīti guldīsim?
Klētiņāji guldīsim,
Mīkstās liepu lapiņās;
Mīkstās liepu lapiņās,
Smalkos linu palagos.
344 [Rembates Rg].

53924.

Jāņa māte bēdājās,
Kur Jānīti guldīšot.
Klētī odi, rijā dūmi,
Pirtē meitai bērns nomiris.
605 [Skolas].

53925.

Juoņa Sāta izpuškuota
Zylajom pučeitem;
Juoņa bārni sameidēja
Dubļajom kuojeņom.
326 [Preiļu D].

53926.

Jāņu tēvam gaŗa bārda
Kā aitai villainīte;
Jāņu māte saskaitās,
Teicās veci plucināt.
184 [Ķēču Rg].

53927.

Jāņa tēvs bēdājāsi:
Kur būs ņemt pelu mais'?
Jāņu meitām lieli pupi,
Tie būs labi pelu maisi.
347 [Rendas Kld].

53928.

Jāņa tēvs tūļājās
Bez biksēm kambarī;
Bezkaunīgi Jāņa bērni
Zilās bikses nozaguši.
108 [Engures Tk].

53929.

Jāņu tēvs lielījās:
Stallī bēri kumelīni.
Es redzēju aizvakar
Kazu ar cūku ecēšās.
Cūka kvieca, kaza brēca,
Pats ar līdzi murkšķināj(a).
192 [Kosas C].

53930.

Jāņa tēvis lielījās: līgo
līgo!
Pieci bēri kumeliņi.
Kad nogāju apraudzīt:
Piecas utis pakausī.
298 [Pabažu Rg].

53931.

Kalējš kala pūra lādi
Pašu Jāņu vakariņu.
Kal, kalējis, ko kaldams,
Apkal brūtei pūra lādi!
Viņa dosi tos cimdiņus,
Kas pūriņa dibenā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53932.

Kas to teica, tas meloja:
Jāņa nakte silta bija.
Man nosala deguniņis,
Līgavai vaiga gali.
15 [Alūksnes Vlk].

- 158 -

53933.

Kas to teica, tas meloja:
Untenam nabadzība.
Pūdel' dega, vīnu dzēra
Rakstītēje biķerēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

53934.

Kas iemauktus šķindināj(a)
Niedoliņa krūmiņe?
Jānis sēd krūmiņe,
Iemauktiņus šķindina.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53935.

Kas apvilka zalta steigu
Ap Juonēša ustubeņu?
Juoņa bārni apvilkuš(i),
Visu nakti leiguodami.
44 [Bebrenes Il].

53936.

Kas kalniņus, kas mežiņus
Jāņu nakti šķindināja?
Jāņa bērni šķindināja,
Jāņa tēvu gaidīdami.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

539371.

Kas tumšā vakarā
Plāvas, mežus skandenāja?
Jāņu bērni skandenāja,
Jāņu tēvu slavēdami.
192 [Kosas C].

53938.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa tēva kambarī?
Jāņa tēva sidraba pogas,
Goda kārtes kamzolī.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53939.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa kalna galiņā?
Jāņa tēva vācelīte
Zeltītām sloksnītēm.
512 [Zeltiņu Vlk].

53940.

Kas tur spīd, kas tur viz
Liela kunga kamburē?
Tur spīd viņa zvaigžņu deķis,
Ar sidrabu izrotāts.
413 [Stendes Tl].

53941.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jūŗiņas maliņā?
Jānīts savu kumeliņu
Jūŗiņā peldināja,
Zelta grožas rociņā.
15 [Alūksnes Vlk].

53942.

Kau' man būtu zili svārki,
Es darītu knipa knapa;
Jānīšam zili svārki,
Jānīts dara knipa knapa.
72 [Cesvaines Md].

53943.

Kaunīts kaunīts, Jāņa bērni,
Paši kliedza, paši brēca:
Paši kliedza, paši brēca,
Citus talkā neielūdza.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53944.

Klusāt veci, klusāt jauni,
Dievs ienāca istabā;
Dievs ienāca istabā,
Pašā Jāņa vakarā.
70 [Cēres Tl].

53945.

Kuo, Juoneiti, šur atskrēji,
Kuo tev šur vajadzēja?
Bryuverūs silču buca,
Tur (ir) tav mīļuokuo.
357 [Rudzētu D].

53946.

Kur, Jānīti, tu dzīvoji
Līdz šitam Jānīšam?
Vārtu staba maliņā,
Zem pelēka kamentiņa [akmentiņa?]
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

53947.

Lai bij skāde, kam bij skāde,
Jāņu tēvam, tam bij skāde:
Mieži laukā izvāļāti,
Apīns mietu pazaudējis.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53948.

Lai cik gaŗa Jāņu nakte,
Man dziesmiņu nepietrūka;
Man uzklāja Laimes māte
Dziesmu segu mugurā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 159 -

53949.

Lai jāj Jānis, kur jādams,
Šai vietā nakti guļ.
Šai vietā tīra maize,
Sudrabota saiminiece.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53950.

Līgo, Jāni, atdod ķēvi
Ar visām ecēšām;
Ar visām ecēšam,
Ar visiem iemauktiem.
286 [Nītaures Rg].

53951.

Līgo, Jānīti, atdod ķēvīti,
Ar visām ecēšām;
Jāņam goves, Jāņam aitas,
Jāņam bēri kumelīni.
192 [Kosas C].

53952.

Līgo, Jānīt, zilacīti,
Tavi bērni mellacīši!
604 [Dažādi iesūtītāji].

53953.

Līgo, saule, līgo bite, līgo!
Visu cauru vasariņu, līgo!
Man bij gaŗa šī dieniņa, līgo!
Kur vēl visa vasariņa, līgo!
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

53954.

Līgojat, līgotāji,
Nav vairs velna šai zemē
Mēs vakar launagā
Pašu velnu apēdām.
192 [Kosas C].

53955.

Leikas kuojas Juoneišam
Kai tam myusu byļukam.
Es soku: bvļa, uz klāvu,
Jis aiz golda myudīdams.
182 [Kaunatas Rz].

53956.

Lietiņš lija Jāņu nakti,
Lietiņš Jāņu vakarā;
Lietiņš (lija) Jāņu dienu
Sudrabiņa lāsītēm.
192 [Kosas C].

53957.

Muote Juoņam pīsacēja
Nakti nakuopt ūzulā;
Juonīts kuopa ūzulā,
Dundurs kūda pakaļā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53958.

Nāburg' Jānis linus skulsta,
Kreiso kāju kustināj(a).
Kustin', Jancīt, labo kāju,
Tad tev labāk izdosies.
109 [Ērķemes Vlk].

53959.

Nesēd' vis, Jāņa tēv,
Bez zābaku istabā!
Šautīs tevi Jāņa bērni
Ar nātrām, dzeltenēm.
476 [Vecpiebalgas C].

53960.

No Jurģiem es atšķīru
Savu vīru vezumā,
Meitām vežu zīļu rotas,
Puišiem cauņu cepurītes.
48 [Bērzaunes Md].

53961.

Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdu lika;
Jāņam svin vakariņu,
Kas nabaga Pēteram.
112 [Ezeres Kld].

53962.

Paldies saku tai māmiņai,
Kas Jānīti vārdā lika;
Nākš' atkal citu gadu
Tavu Jāni daudzināt.
99 [Dzelzavas Md].

53963.

Parādāt, sveši ļaudis,
Kuŗš īstais Jāņa tēvs?
Tas īstaisjāņa tēvs,
Sež galdiņa galiņā:
Linu kreklis mugurā
Ar pakula piedurknēm.
114 [Gaiķu Kld].

53964.

Visi ļaudis to teica:
Kaimiņ' saimnieks Jelgavā.
Vai tas nava kaimiņ' saimnieks,
Kas sēž galda galiņā?
Zīdu kreklis mugurā
Ar pakula piedurknēm.
70 [Cēres Tl].

- 160 -

53965.

Vaj tas bija Jāņa tēvs,
Kas sēž galda galiņā?
Slēžu kreklu mugurā
Pakuliņa piedurknēm.
70 [Cēres Tl].

53966.

Es redzēju Jāņa tēvu
Sēžam galda galiņā:
Lina kreklis mugurāji
Ar pakula piedurknēm.
112 [Ezeres Kld].

53967.

Es nopinu ozol' kroni
Pašā Jāņu vakarā;
To es došu Jāņu tēvam,
Lai aug mieži tīrumā.
560 [Rīga ].

53968.

Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu vēl būs Jāņi;
Citu gadu mēs Jānīti
Līgodami līgosim.
132 [Ikšķiles Rg].

53969.

Pēr bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi;
Tēvs bij Jānis, dēls bij Jānis,
Manam dēlam atkal Jānis.
270 [Mežotnes B].

53970.

Piķīts(?) sēd liepiņā,
Pelēkāmi austiņām.
Sit, piķīti, vaŗa bungas,
Lai skan visa pasaulīte.
241 [Lubānas Md].

53971.

Pieci kaķi arklu vilka, līgo!
Jānīts ara raudādamsi;
Ko tu raudi, mūs' Jānīti,
Mēs tev zirgu nopirksimi.
405 [Smiltenes Vlk].

53972.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Pie vartiem stāvēdams,
Lai sajāj tautu dēli
No maliņu maliņām.
603 [Lietuva].

53973.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams!
Jā tev nav vaŗa taures,
Pūt vecā zābakā!
150 [Jaunraunas C].

53974.

Rakstiet, meitas, rakstiet, meitas,
Jāņam zīļu karodziņu!
Izrakstījušas, izšuvušas,
Atdodiet Jānīšam!
127 [Grostonas Md].

53975.

Rūtu rūtu, Juoņa dīna,
Juoņam krakli bez pīrūtu!
Juoneits sēd kalneņā,
Juoņa bārni lejeņā.
Juoņs apguozja pupu garci,
Juoņa bārni salosēja.
170 [Kapiņu D].

53976.

Saule grieza zelta riņķi
Jāņu tēva pagalmā;
Jānīts danci ritināja
Zem kuplā ozoliņa.
127 [Grostonas Md].

53977.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā;
No stabiņa nokrizdams,
Pats sasita savas bungas.
463 [Vandzenes Tl].

53978.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas,
Sētas staba galiņā,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleniņi.422 [Svētciema (Sveiciema-Jaunsalacas) Vlm]
Tas Jānītis šovakar
Tek pie logu, tek pie duru:
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti pieminēja.
281 [Neretas Jk].

53980.

Tu, Juoneit, čorta bārns,
Tev tārauda dvēseleite;
Tu izruovi tū Aneiti
Caur šaurom durovom.
494 [Viļānu Rz].

- 161 -

53981.

Veriet vaļā logus, duris,
Laidiet Jāni istabā!
77 [Codes B].

53982.

Vysys dzīsmis izdzīdoitys,
Kaļaduo kaļaduo!
Juoņa dzīsmja nadzīdoita,
Kaļaduo kaļaduo!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

53983.

Visu gadu Jānīts guļ
Tīrumīna vidīnā;
Tīrumīna vidīnā
Zem pelēka akmentīna.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

53984.

Visu nakti Jānīts jāja,
Savus bērnus skaitīdams;
Izaust gaisma, uzlec saule,
Savu bērnu neizskaita.
127 [Grostonas Md].

53985.

Zelta zvaigzne atspīdēja
Nn, muižas pagalmā;
Tā nebija zelta zvaigzne,
Tā bij pati cienīgmāte.
605 [Skolas].

53986.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Jāņa māte vīzes pina,
Nodariņas dedzināja.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

o) Jāņa sieva, dēli, meitas

32972.

Ai Jāni Jāni,
Tavu resnu sievu!
Ar vindu vindāja
Ābeļu dārzā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32973.

Es redzēju Jāņu nakti
Laimes [Jāņa] māti staigājot,
Zīda kleite mugurā,
Zelta kurpes kājiņā.
40-1 (Lapmežc.).

32974.

Jāņu diena, Jāņu diena,
Nu pats Jāņu vakariņš;
Pats Jānīts zābakos,
Jāņa sieva kurpītēs.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32975.

Jāņa sieva kroni vija,
Kalniņā sēdēdama;
Pats Jānītis ziedus lasa,
Pa maliņu staigādams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32976.

Jāņa sieva sagšas auda
Pašā Jāņu vakarāi;
Pats Jānītis saivas tina
Smalkā lazdu krūmiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Jāņa sieva jostu aude,
Zelta krēslā sēdēdam';
Pats jānītissaivas tin,
Sudrabā sēdēdams.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

2. Kas uguni spīdināja
Niedoliņa krūmiņā?
Jāņa sieva sagšas auda,
Pats Jānītis saives tina.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

32977.

Jāņa sieva sagšas auda
Pašā Jāņa vakarā,
Zelta šķiets, vaŗa nītis,
Sudrabiņa sistaviņas.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Jāņa māte sagšas auda
Pašā Jāņu vakarā,
Apzeltīta mustaviņa,
Sudrabiņa saudeklīte.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

32978.

Jāņa sievai liela sakta
Izgaist Jāņa vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule atrodot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Liela gaŗa Jāņam sieva
Pazūd Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 162 -

32979.

Jāņa sievai zīda svārki
Nomirkst Jāņa vakarā,
Nomirkst Jāņa vakarā,
Jāņa bērnus mielojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Jāņa sievai zili brunči
Stāv pūrā salocīti;
Tie samirka Jāņu nakti,
Jāņa bērnus mielojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32980.

Jāņam sieva izgaisuse
Pašā Jāņa vakarā;
Pēteŗdienu atradām,
Pēters vairs neatdeva.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32981.

Jāņam sieva izgaisusi
Pašā Jāņu vakarā;
Pēteŗos atsarada
Zālītē gulējusi.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Jāņam sieva izgaisuse
Pašā Jāņu vakarāi:
Pēteŗdienā atradām
Grīslainēi gulējušu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32982.

Jānim sieva pazuduse,
Auzu lauku staigājot;
Tāda sieva Jānim bija
Kā auziņas atzaliņa.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32983.

Jānim sieva pazudusi,
Jāņu nakti līgojot;
Jāņu bērni uzgājuši,
Jāņu zāles lasīdami.
216 [Ventspilī].

1. Pēteŗami bērni zuda
Pašā Jāņa vakarā;
Jāņa bērni uzgājuši,
Jāņa ziedus lasīdami.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32984.

Jāņam sieva pazuduse,
Jāņa nakti līgojot;
Pēteŗdienu atradām
Papardīšu krūmiņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Vai Jānīti, vai Jānīti,
Tev šonakti lielas bēdas:
Tev pazuda līgaviņa
Jāņa nakti papardās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Jānīšam sieva zuda
Pašā Jāņu vakarā;
Pēteŗdienu dabūjam
Vērmelīšu krūmiņā.
46 [Carnikavā (Rg)].

32985.

Jāņam sieva pazudusi,
Jāņa nakti līgojot;
Pēteŗdienu atradām
Zem tiltiņa pakritušu.
130 [Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)].

1. Jāņam bēga līgaviņa
Pašā Jāņu vakarā;
Kad atnāca Pēteŗdiena,
Tad atrada zem tiltiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Jānim sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā;
Pēc Jāņiem atradās
Patiltē sakaltuse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32986.

Jāņam sieva pazuduse,
Jāņa nakti līgojot;
Pēteŗdien dabūjām
Pētersīļu dārziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

32987.

Jāņam sieva pazuduse,
Jāņu nakti līgojot;
Pēteŗdienu dabūjām
Zem Pēteŗa lapiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32988.

Jānim sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā.
Ej, Jānīti, Pēteŗos,
Tur dabūsi sievu savu!
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

32989.

Jāņam sieva pazuduse
Pašāi Jāņu vakarāi.
Kas, ļautiņi, dabūjuši,
Pasakiet, atdodiet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 163 -

32990.

Jāņam sieva pazudusi
Pašā Jāņa vakarā;
Pēteŗ' māte dabūjusi,
Pēteŗzāles lasīdama.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

32991.

Jānīšam dēls piedzima
Pašā Jāņa vakarā;
Jau rītā ganos gāja
Apautām kājiņām.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32992.

Jānīšam div' meitiņas,
Viena liela, otra maza;
Tā lielā zeltu nesa,
Tā mazā sudrabiņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Jānītim dui meitiņas,
Abas labi sudrabotas:
Vienai bija zelta kronis,
Otrai sīka sudrabiņa.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

2. Jānīšam div' meitiņas,
Viena liela, otra maza;
Lielākā zeltu nesa,
Mazākā sudrabiņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32993.

Jānīšam maza sieva,
Nātrītēs pazuduse.
Ņem, Jānīti, grābeklīti,
Meklē savu līgaviņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Maza maza Jāņam sieva,
Nozūd Jāņa cisiņās;
Rīgā pirku grābeklīti
Jāņam sievas jāmeklē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32994.

Jānīšam pavaicāju,
Kur Jānīša līgaviņa.
- Baltābola kalniņā
Zeltītāi krēsliņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32995.

Jānītim resna sieva,
Vaŗa stīpām sastīpota;
Apakš tilta palīduse,
Sāk stīpiņas sprūdzināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32996.

Jānīšam sieva mira
Pašā Jāņa vakara.
Jāņits sievu apraudāja,
Uz mūriņa tupēdams.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

32997.

Jānīšam sievu vedu
Pašā Jāņa vakarā,
Āboliņa cisas liku,
Rožu klāju paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es ievežu Jāņam sievu
Pašā Jāņa vakarā,
Āboliņa cisas liku,
Kumelītes pagalvē,
Rožu klāju paladziņu,
Magoniņu sagšu sedžu.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32998.

Jānīšam sievu veda
Pašā Jāņu vakarā.
Kur mēs Jāni guldīsim-
Pirtē odi, namā dūmi?
Klētē Jāni guldīsim
Dreijātā gultiņā,
Dreijātā gultiņā,
Smalkā linu palagā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Jānīšam sievu veda
Pašā Jāņu vakarā.
Domājam, gādājam,
Kur mēs Jāni guldīsim-
Klētī odi , namā dūmi,
Istabā blusas koda.
Guldām zirgu stallītī
Āboliņa cisiņās,
Rožu klājam paladziņu,
Liepu lapu apsedziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32999.

Jānīšam sievu veda
Pašā Jāņu vakarā;
Jānīts pats zābakos,
Jāņa sieva raibītē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33000.

Jānīšam skaista sieva
Par visām sieviņām;
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 164 -

33001.

Jānītimi smuka sieva
Par visām(i) sieviņām:
Dzīparota, maranota
Visām zemes puķītēm.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

33002.

Jānīts brauca Jāņa nakti
Šķindēdams, švarkstēdams;
Jānītim pieši šķind,
Jāņa sievai sudrabiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33003.

Jānis brauca Jāņu nakti
Šķindēdamis, žvārkstēdamis;
Pats Jānītis zābakotis
Jāņa sieva sudrabota.
224 [Kabilē (Kld)].

33004.

Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jānim sieva pazuduse,
Jānim sieva pazuduse,
Jāņa zāles lasīdama,
Jāņa zāles lasīdama
Pa sīkiem krūmiņiem.
; 188-164.

33005.

Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jāņam sieva pazuduse.
Nebrēc gauži, nesauc dikti,
Gan mēs viņu dabūsim!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazuduse.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Mēs sieviņu dabūjām!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Jānis brēca , Jānis sauca,
Jānim sieva pazudusi.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni!
Mēs sieviņu dabūsim,
Mēs sieviņu dabūsim
Papardīšu krūmiņos.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33006.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazuduse.
Nebrēc gauži, nesauc dikti,
Tava sieva Jānīšos!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33007.

Jānīts kūla savu sievu,
Kam nesēja liela siera,
Kam nesēja liela siera,
Kam maziņus plikšināja.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33008.

Jānis pūta vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā:
Jānim sieva pazuduse,
Jāņa nakti lelojot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33009.

Kas spīdēja, kas vizēja
Papardīšu krūmiņā?
Jāņa sievas zelta sakta,
Tā spīdēja , tā vizēja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Kas tur spīd, kas zvēro
Sīku kārklu krūmiņā?
Saules meitas diža sakte,
Vairāk zelta, ne sudraba.
216 [Ventspilī].

33010.

Kas spīdēja, kas vizēja
Papardīšu krūmiņos?
Jāņa sieva sudrabota,
Tā spīdēja, tā vizēja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33011.

Kas tur mirdz, kas vizēja
Vīdreksnīšu krūmiņā?
Jāņa māte sagšas auda
Deviņiem dzīpariem.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

1. Kas zvadzēja, kas čaukstēja
Zem svētās paparkstītes?
Jāņu māte jostas aude
No Rīdziņas dzīpariem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33012.

Kas tur spīd, kas tur viz
Papardīšu krūmiņā?
Jāņa sieva zāles lasa,
Pillas kūtis [krūtis?] sudrabiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 165 -

33013.

Kas tur spīda, kas tur viza
Viņā lauka galiņā?
Tā bij pate Jāņa māte
Dzīparota, maranāta.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

33014.

Liela, resna Jāņa māte
Ar stīpām sastīpāta;
Trūka stīpa, lūza nagla,
Tad pabira Jāņa bērni.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

33015.

Liela, resna Jāņa māte
Lielu rūmi aizņēmusi:
Pūra vietu gulēdama,
Sieka vietu stāvēdama.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

33016.

Liela, resna Jāņa māte
Vaŗa stīpām sastīpāta;
Jāņu bērnus bīdamies,
Zem tiltiņa palīduse.
46 [Carnikavā (Rg)].

33017.

Liela, resna Jāņa māte
Vaŗa stīpu sastīpāta.
Trūka stīpa, lūza nagla,
Krita pate brīkšķēdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33018.

Resna resna Jāņa māte
Par visām sieviņām;
Pieci dēli gultu nesa,
Sesta meita paladziņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

33019.

Vai, Jānīti, viens atnāci,
Vai ar savu līgaviņu?
- Līdzi vedu līgaviņu,
Kas cepuri paglabāja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33020.

Visu nakti Jānis jāja,
Savu sievu meklēdams;
Jāņa sieva pazuduse
Papardīšu krūmiņā.
198 [Saldū].

53987.

Div' svecītes jūŗā dega
Divos zelta luktuŗos;
Jāņa māte klāt sēdēja,
Raksta zīda nāznaudziņu.
373 [Sarkaņu Md].

53988.

Dieviņš dod Jāņam sievu,
Sievai mazu mazuliņu;
Vārīs putru mazuļam,
Dos podiņu izlaizīt.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53989.

Jānīts brauca, Jānīts jāja
Visa zema norībēj';
Pats Jānīts zābakots,
Jāņa sieva sudrabota.
10 [Aizupes Tk].

53990.

Jānīšam čaklas meitas
Kā bitīte(s) stropiņā;
Visu dienu strādājušas,
Nāk mājā dziedādamas.
184 [Ķēču Rg].

53991.

Jānīšam, brālīšam,
Trīs nelaimes gadījās:
Pirmo sievu suns nokoda,
Otru zaķis nobadīja,
Trešo pats nogulēja,
Jāņa nakti gulēdams(?).
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53992.

Jānīšam, brālīšam,
četras [divas?] skādes vakarā:
Pirti kūra, tā nodega,
Sievu ņēma, tā nomira.
115 [Galgauskas Md].

53993.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
līgo līgo!
Liela skāde notikuse:
Sieva pirtī noslāpusi,
Ar tiem pieciem bērniņiemi.
Lai tā sieva, kur tā sieva,
Kur tā piecas dvēselītes!
396 [Skrīveŗu Rg].

53994.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jāņam liela nelaimīte
Vakar veda līgaviņu,
Šonakt puiši nogulēj'.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 166 -

53995.

Juoneišam daudzi dālu,
Vysim pliki vēderiņi;
Kad atnuoke Juoņu dīna,
Vysim suknes mugurā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53996.

Jānīšam dēls piedzima
Pašā Zāļu vakarā;
Otrā rītā ganos gāja,
Svārki, kažoks mugurā,
Balta mice galviņā.
195 [Kraukļu Md].

53997.

Jānīšam dēls piedzima
Pašā Jāņu vakarā;
Laime tam piešus kala,
Sudrabiņā mērcēdama.
306 [Patkules Md].

53998.

Jānīšam dēls nomira
Pašā Jāņu vakarā;
Visi meži miglu meta
No Jānīša asarām.
373 [Sarkaņu Md].

53999.

Jānīšam, nabagam,
Līgaviņa pazudusi.
Tekam lieli, tekam mazi
Meklēt Jāņa līgaviņu!
193 [Krapas Rg].

54000.

Jānīšam sievu vedu,
Pēteram saderēju;
Jānīšam gaŗa sieva
Pazūd Jāņa vakarā;
Noiet saule meklējot,
Uzlēc saule dabūjot.
46 [Beļavas Md].

54001.

Jāņam sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā,
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule atrodot,
Zem tiltiņa palīduse
Ar balto villainīti.
3 [Adulienas Md].

54002.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazudus',
Jānim sieva pazuduse
Sīkajos paparžos.
Šķirstīsim paparznīšus,
Meklēsim Jānim sievu!
112 [Ezeres Kld].

1. Jānīts sauca, Jānīts brēca,
Jānim sieva pazudusi;
Jānim sieva pazudusi
Papardīšu krūmiņos.
520 [Zvārdes Kld].

2. Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazudus'.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni,
Gan mēs sievu dabūsim!
Tava sieva ieguluse
Sīkajos paparžos.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

3. Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jānim sieva pazudusi.
Nebrēc, Jānīt, nesauc, Jānīt,
Gan sieviņa gadīsies!
Nākamosi Pēteŗosi,
Tad sieviņa gadīsies.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

540021.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jānim sieva pazudusi.
Kaimiņš, cūku meklēdams,
Atron Jāņa līgaviņ'.
372 [Sarkanmuižas Vp].

54003.

Juoneišami sīva zuda
Juoņa dīnys vokorā;
Pīterdīnys vokorā
Atrūn rudzūs guļejut.
314 [Pildas Ldz].

54004.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jānim sieva pazuduse;
Jānim sieva pazuduse
Jāņu bērnu pulciņā.
Ņem, Jānīti, grābeklīti,
Meklē savu līgaviņu!
245 [Lutriņu Kld].

54005.

Jānīšam maza sieva,
Nozūd Jāņu vakarā;
Brauc uz Rīgu grābeklīša,
Ar ko cisas izmeklēt.
3 [Adulienas Md].

- 167 -

54006.

Jāņam sieva pazudusi, līgo!
Pašā Jāņa vakarā;
Ņem, Jānīti, grābeklīti,
Meklē savu līgaviņu.
Kaimiņgani atraduši
Paeglīšu krūmiņā.
359 [Rūjienas Vlm].

54007.

Man pazuda līgaviņa
Pašu Jāņu vakariņu.
Ņem, māmiņa, uguntiņu,
Meklē manu līgaviņu!
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

54008.

Joneits p(ļ)ovys izbroduoja,
Jonīneitis vaicuodams.
Atsaroda Jonīneita
Pīguļnīku videņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54009.

Liela, gaŗa Jāņa sieva
Nozūd Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
Zem tiltiņa palīdusi,
Ēda sieru, dzēra pienu.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

54010.

Liela, gaŗa Jāņa sieva
Izput Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
Zem tiltiņa palīdusi
Dziļajā pacerē.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Liela, gaŗa Jāņa sieva
Nozūd zāļu vakarāji;
Zem tiltiņa palīduse
Lielā dziļā pecerei.
24 [Asares Il].

2. Liela, gaŗa Jāņu māte
Nozūd Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
Zem tiltiņa palīduse
Ar pelēku villainīti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54011.

Jāņam sieva pazudusi,
Jāņu naktī līgojot;
Zem tiltiņa palīdusi,
Rokas, kājas nolauzusi.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

54012.

Janim sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā;
Pēc Jāņiem atradās
Sakaltuse patiltē.
245 [Lutriņu Kld].

54013.

Jānīšami, nabagami,
Liela skāde notikuse:
Līgaviņa pazudusi
Pašā Jāņu vakarāji.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

54014.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jāņam sieva pazudusi;
Jāņam sieva kārklu krūmā
Jānīšami biksas lāpa.
416 [Strazdes (Tl)].

54015.

Jānīšam resna sieva,
Vaŗa stīpu sastīpota;
Zem tiltiņa palīduse,
Jāņa bērnu bīdamās.
102 [Dzirciema Tk].

54016.

Jānīšami skaista sieva
Aiz visāmi sieviņām;
Pienu dzera, medu ēda,
Zeltu nesa rociņā.
396 [Skrīveŗu Rg].

54017.

Zema, resna Jāņa māte,
Tā kā siena gubežiņa;
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
345 [Remtes Tk].

54018.

Jānīšam skaista sieva
Ar sieriem nobarota;
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 168 -

1. Smuka, skaista Jāņa māte,
Labi bija pārtikuse:
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
261 [Mēdzūlas Md].

54019.

Jāņa māte, Jāņa māte,
Ko tās tavas meitas dara?
Guļ pļavīnas malīnā,
Ciema puišus gaidīdamas.
192 [Kosas C].

54020.

Jānīšam resna sieva
Jāņu nakti pazudusi:
Siena gubā ielīdusi,
Melnu kuili apkampusi.
72 [Cesvaines Md].

54021.

Jānīšam bij resna sieva,
Vaŗa stīpām sastīpota;
Kad atnāca Jāņa bērni,
Sievu stūma patiltē.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

54022.

Juonīts sovu Jonīnīti, rūtū
rūtū!
Ap ustobu dancynova; rūtū rūtū!
Juoņīts skrēja rikšiņā,
rūtū rūtū!
Jonīnīte opčukā, rūtū
rūtū!
143 [Jāsmuižas D].

54023.

Jānīts savu līgaviņu
Baltu zīdu šūdināja;
Baltu zīdu šūdināja,
Tīru zeltu kaldināja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54024.

Jānīts savu līgaviņu,
Nezināja kur glabāt;
Klētī lika, žurkas grauza,
Skapī lika, sapelēja.
339 [Raņķu Kld].

1. Jāņu māte nezināja,
Kur glabāti sav' Jānīti:
Klētī lika, žurkas krimta,
Pagrabā sapelēja.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

2. Resna resna Jāņu māte,
Nava rūmes, kur to likt:
Klētī lika, žurkas grauza,
Pagrabā sapelēj'.
211 [Ļaudonas Md].

54025.

Jānīts sievu izgulēja
Jāņa dienas vakarā;
Jāņa dienas vakarā
Lielajā dābolā.
503 [Višķu D].

54026.

Jānīts sievu nogulēja
Ar pieciem bērniņiem.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

54027.

Jānīts sievu tirgū veda,
Vai izmīt, vai pārdot.
Nepārdeva, neizmija,
Ved uz mājām raudādams.
68 [Cieceres Kld].

54028.

Jāņa māte, zemaļīna,
Zemu nesa vēderīnu;
Vai tādēļ zemu nesa,
Kad sulīnu piedzēruse?
192 [Kosas C].

54029.

Jāņa tēvam balta bārda,
Kā sidraba pielijusi;
Jāņa mātei villainītes
Zelta rasā balinātas.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

54030.

Jāņa mātei divas meitas,
Abas divas amatos:
Viena bērnu ķērājīša,
Otra nabas griezējīša.
192 [Kosas C].

54031.

Jāņa māte pacēlāsi,
Zelta kleitu vizināj';
Nāc ārā, Jāņa māte,
Nevelc zeltu, sudrabiņ'.
594 [Talsu apr.].

54032.

Jāņa māte putru deva
Pašā Jāņa vakarā;
Jānītim bij gaŗa mēle,
Tas karotes aplaizīja.
33 [Baižkalna C].

54033.

Jāņa māte sagšas auda
Ledus kalna galiņā.
Noaudusi, savelējsi
Dod savām meitiņām.
141 [Ivandes Kld].

- 169 -

54034.

Jāņa mātes zīda kleite, līgo
līgo!
Lādītē salocīta, līgo!
Kad atnāca Jāņu diena, līgo
līgo!
Tad vilkās mugurā, līgo!
Kad pagāja Jāņu diena, līgo
līgo!
Lādītē salocīja, līgo!
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

54035.

Jāņa sieva zīdu aude,
Paparksnēs sēdēdama;
Pats Jānītis saivas tina,
Zelta krēslā sēdēdams.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

54036.

Kas gan ēda sausu maizi
Jāņa dienas vakarā?
Kas gan pēla Jāņa māti
Jāņa dienas vakarā?
192 [Kosas C].

54037.

Kas tā tāda melna odze
Kaņupēs plātījās?
Tā bij pati Jāņu māte,
Jāņu bērniem rādamās.
184 [Ķēču Rg].

54038.

Kas palēja sudrabiņu
Viņā meža maliņā?
Jāņu māte palējuse,
Jāņu nakti līgodama.
413 [Stendes Tl].

54039.

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Jāņa lauka galiņā?
Jāņa tēvs sienu kŗāva
Ar sudraba trīzuļiem;
Jāņa māte piegrābstīja
Ar zeltītu grābeklīti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54040.

Kas spīdēj', kas mirdzēj'
Janu mātes pagultē?
Janu māte pabēruse
Sav' sīko sudrabiņ'.
70 [Cēres Tl].

54041.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes kambarē?
Jāņu māte sēž uz krēsl',
Zelta matus plivināj'.
220 [Lībagu Tl].

54042.

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Jāņa tēva istabā?
Mātei mirdz zelta aube,
Tēvam cauņu cepurīte.
179 [Katriņas C].

54043.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņu mātes kambarī?
Jāņu māte naudu skaita,
Zelta kurpes kajiņā.
108 [Engures Tk].

54044.

Kas tur spīd, kas tur mirdz,
Jāņa kalna galīnā?
Jāņa sievai skaistas pogas,
Tās spīdēja, tās mirdzēja.
54 [Bilskas Vlk].

54045.

Kas spīdēja, kas vizēja
Saimenieces pagultē?
Saimenieces kurpes spīd,
Vairāk zelta, ne sudraba.
369 [Saldus Kld].

54046.

Kas spīdēja, kas vizēja
Saiminieces kambarē?
Saimeniecei glāžu skapis,
Ar dimanta atslēdziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54047.

Kas vizēja, kas spīdēja
Papardītes krūmiņos?
Jāņa sievai sakta spīd
Div' zeltīti gradzentiņi.
520 [Zvārdes Kld].

54048.

Kas tur spīd, kas tur viz
Pēterīša istabā?
Pēteram stikla logi,
Sievai zīļu vainadziņš.
211 [Ļaudonas Md].

- 170 -

54049.

Kas tur spīdēj', kas tur mirdzēj',
Viņa tīrum' galiņā?
Jānīts savu sievu kūla,
Pie ausīmi turēdams.
95 [Duntes Vlm].

54050.

Kupla kupla liepa auga
Gana ceļa maliņā;
Vēl kuplāka Jāņa māte
Pagalmiņā grozījās.
248 [Mālpils Rg].

54051.

Kur, Jānīti, tu dabūji
Sev tik daiļu līgaviņu?
Zelta mati, rožu vaigi,
Šķiltin šķīla valodiņu.
72 [Cesvaines Md].

54052.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredza staigājam?
Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem manas Jāņa zāles!
Man rociņas nosalušas,
Visu nakti nesājot.
572 [Tukums Tk apr.].

54053.

Lai bij skaista, kas bij skaista,
Jāņam skaista līgaviņa:
Zilām acīm, tumšiem matiem,
Sarkaniem, baltiem vaidziņiem.
476 [Vecpiebalgas C].

54054.

Lija lietus visu dienu,
Lija Jāņu vakariņu;
Pats Jānītis danci veda
Apakš kupla ozoliņa.
Pats Jānītis zābakos,
Jāna sieva kurpītēs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54055.

Liela, resna Jāņa māte,
Sēd kā rumba galda galā.
254 [Mārsnēnu C].

54056.

Gaŗa gaŗa Jāņu māte,
Dzelza stīpa pa vēderu;
Kad tā stīpa pušu gāja,
Tad izbira sivēniņi.
347 [Rendas Kld].

54057.

Plata plata dadžam lapa,
Vēl tā plata plātījās;
Gana liela Jāņu māte,
Vēl tā liela lielījās.
99 [Dzelzavas Md].

54058.

Mums izgaisa Jāņa māte
Pašā Jāņu vakarā.
Paņemsim grābeklīt',
Meklēsim Jāņa māti.
Vai tā mūsu Jāņa māte,
Guļ kūtī paslieksnī?
190 [Kokneses Rg].

54059.

Nikam nav taidas sīvas,
Kaida sīva Juoneišam:
Zamorskuom lyupeņuom.
(Ar?) Pītera daguneņi.
551 [Ludza Ldz apr.].

54060.

No tālienes es pazinu;.
Kuŗa bija Jāņu māte:
Līdz zemīti mēļi svārki,
Zeltītāme maliņāme.
129 [Gudenieku Azp].

54061.

Resna resna Jāņam sieva,
Dzelzu stīpām sastīpāta;
Lūza nagla, trūka stīpa,
Nu ir sieva augšupēdu;
Nu, Jānīt, tava vaļa,
Nu tavā rociņā!
211 [Ļaudonas Md].

54062.

Sidrabiņa saule lēca
Pašā Jāņu vakarā,
Jāņu māte naudu skaita,
Uz akmeņa sēdēdama.
184 [Ķēču Rg].

54063.

Tūļa tūļa ne māršiņa
Mana brāļa līgaviņa:
Kā tūļiņa tūļājās
Pašā Jāņa vakarā.
350 [Ropažu Rg].

- 171 -

54064.

Visi saka, visi saka:
Jāņu māte, Jāņu māte!
Vai tādēļ Jāņu māte,
Kad man kupla brunču priekša?
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

p) Jāni salīdzina ar Pēteri, Jēkabu, Miķeli u. c. kalendāra svētajiem

33021.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Lec zirgam mugurā,
Lec zirgam mugurā,
Jāj pirmais sētiņā,
Jāj pirmais sētiņā,
Jās Pēteris pakaļā!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33022.

Ai Jānīti ziedainīti,
Ai Pēteri lapainīti!
Aiz Jānīša ziediņiem
Pēteŗ' lapu neredzēja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Jānīts nāca ziediņiem,
Pēterītis lapiņām;
Aiz Pēteŗa lapiņām
Jāņa ziedu neredzēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33023.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Jānīts nāca ziediņiem,
Pēterītis lapiņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

33024.

Vai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Jēkaupiņš bagāts vīrs,
Atved miežus, atved rudzus.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33025.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Laidainīte, ubadzīte,
Visu ziedu lasītāja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33026.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Ziediem Jāņa nepabridu,
Pēterīša lapiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33027.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Ziediem Jāņa neredzēja,
Pēterīša lapiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33028.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Ziediem Jāni puškojam,
Pēterīti lapiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33029.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti puškainīti!
Jānīts ziedus izkaisīja,
Pēterītis salasīja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Ziedu ziedu Jānīts nāca,
Pušku pušku Pēterītis;
Jānīts ziedus izkaisīja,
Pēterītis salasīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

33030.

Ai Jānīti, zirgu tavu
Augstajām kājiņām!
Vēl nebija Pēteŗam
Tāda dēla jājējiņa.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Vakar Jānis sasegloja
Trīsdesmit kumeliņu;
Lai lūkoja Pēterīts
Trīsdesmit jājējiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33031.

Badu badu Jānīts nāca,
Vēl badāku Pēterīts;
Jēkapiņš, labs vīriņš,
Tas ar savu maizīt' nāca.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33032.

Boguots boguots Juon'eits b'eja,
V'el' boguotuoks pīt'ereņš:
Juon'eits n'es'a sīra kul'i,
Pīt'ers zuoļu vazum'eņu;
Jākub'eņš v'el' boguotuoks,
Tys vad maizis vazum'eņu.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 172 -

33033.

Es Jāņam kroni pinu,
Kas pīs kroni Pēteŗam?
Pēteŗam svēta Māra
No sarkana āboliņa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33034.

Es Jānim sieru devu
Pa lielam gabalam;
Pēterim, tam ielaidu
Ar akmini mugurā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33035.

I Jānīts, Pēterīts,
Abi divi blēņu bērni:
Jānīts govju slaucējiņš,
Pēters ragu turētājs.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33036.

Jāņam sievu atvedam,
Pēteŗami saderami;
Jāņa sieva ziediņiemi,
Pēteŗami lapiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33037.

Jāņam zirgus nojūdzam,
Pēteŗami aizjūdzam;
Jāņam zirgi piekusuši,
Gaŗu ceļu tecēdami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33038.

Jānīšam augsti zirgi,
Vēl augstāki Pēteŗam:
Jānīts jāja pusē koka,
Pēters koka virsaunē.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Jānīšam augsti zirgi,
Pēteŗam vēl augstāki:
Jāņits jāja pusgaisā,
Pēterītis visu gaisu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33039.

Jānīšam balta sieva,
Ar sieriem nobarota;
Pēteŗam zila melna,
Pusē badu nomērdēta.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Jānīšam balta sieva,
Ar sieriem nobarota;
Pēteŗami zila mella,
Pusei bada aizmiruse;
Jākabam zema resna,
Jaunu rudzu paēduse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Jānītim balta sieva,
Tā pienāi mazgājās;
Jēkabam zema resna,
Tā maizītes paēduse;
Pēterim zila melna
Aiz tā sava skopumiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33040.

Jānītim bērns piedzima,
Pēterītis nokrustīja,
Anniņ' bija auklētāja,
Jēkabs maizes devējiņš.
40-1 (Lapmežc.).

33041.

Jānītim maza sieva,
Dzīparota , maranota;
Pēterim liela gaŗa,
Pluskataiņa, kankaraiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

33042.

Jānītim maza sieva
Sīkajā sudrabā;
Pēterim liela gaŗa,
Dzīparota, maranota.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33043.

Jānīšam mēslu guba,
Pēteŗam siena kaudze,
Jēkabam rudzu guba
Lielajā tīrumā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33044.

Jānīšam zaļi svārki,
Pēteŗam puspelēki;
Jānīts savus zaļus svārkus
Pakaŗ zāles galiņā,
Pēters savus puspelēkus
Iebāž salmu gubenī.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 173 -

33045.

Jānīšam zaļi svārki,
Pēteŗami puspelēki;
Jēkabam rudzu lauki
Briedušāmi vārpiņām;
Miķelītis nosaucās
Auzu kaudzes galiņāi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33046.

Jānīšam sievu vedu
Pašā Jāņa vakarāi,
Pēteŗami sarunāju
Līdz citami rudeņam.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33047.

Jānīšami zili svārki,
Pēteŗami puspelēki;
Jānīsam Rīgā pirkti,
Pēteŗami mātes austi.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

33048.

Jānīšam skaista sieva,
Pēteŗam vēl skaistāka:
Jānīšam ziediņos,
Pēteŗam sudrabā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33049.

Jāņišami skaista sieva,
Pieteŗami vēl skaistāka;
Jēkapiņam gadījāsi
Tīri tāda čigāniete.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

33050.

Jānīšam skaisti zirgi,
Pieteŗam vēl skaistāki;
Pieterīša kumeliņš
Staļļa durvis dindināja.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

33051.

Jānīts dzina Pēterīti
Pa šauriemi vārtiņiem,
Pēterītis Jēkaupiņu
Pa to rudzu tīrumiņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33052.

Jānīts jāja Jānīšosi
Pluskutainu kumeliņu;
Jāj Pēteris Pēteŗosi,
Jāj gludeni noglaudītu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33053.

Jānīts kūla Pēterīti
Avotiņa lejiņā:
Jānīts svina svētu dienu,
Pēterītis nesvinēja.
226 [Kandavā (Tl)].

33054.

Jānīts kūla Pēterīti
Avotiņa lejiņā;
Tā Pēteŗa vaina bija,
Kam Jānīti kaitināja:
Jānīts ziedus salasīja,
Pēterītis izkaisīja.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33055.

Jānīts nāca ar ziediem,
Pēterīts ar lapām;
Jēkabiņš maizes vīrs,
Tas atnesa tīru maizi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Ziedu ziedu Jānīts nesa,
Lapu lapu Pēterīts;
Jēkabiņš labs vīriņš,
Tas atnāce maizītē.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

33056.

Jānīts Pēterim
Lieveni taisa,
Ozola mežā
Meijiņas cirta.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

33057.

Jānis, Pieters, Jākabiņš,
Tie bij Dieva sulainīši:
Jānis, Pieters zirgus kope,
Jākabs putras vārītājs.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

33058.

Juoneits pļovys izslīdēja,
Mārgiteņis vaicuodams.
Atsasauc', Mārgiteņ,
Kot teiruma gal'eņā!
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

33059.

Jānis sēd ar Jēkopu
Kalniņā runādami;
Jānis siena pļāvējiņš,
Jēkops maizes devējiņš.
226 [Kandavā (Tl)].

- 174 -

33060.

Jānis [Jānīts] sēd kalniņā,
Ar Jēkabu runādams.
Jānis [Jānīts] teica siena kaudzi,
Jēkabs savu rudzu kaudzi;
Miķelītis nosaucās
Auzu kaudzes galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2071 [Ancē (Ances pag. Pg)], 216 [Ventspilī], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)],
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jānīts dienu sasēdēja,
Ar Jēkobu runādams.
Jānīts skaita siena kaudzes,
Jēkobs savas rudzu kaudzes;
Miķelītis nokliedzās
Auzu kaudzes galiņē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Jānīts, Pēters, Jēkabiņš
Kalniņā runājās,
Miķelītis klausījās
Auzu gubas galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33061.

Jurģīts jāja Jurģu nakti
Ar pelēku kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņu nakti
Ābolainu kumeliņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33062.

Jurgīts jāja Jurģu nakti
Pinkulaiņu kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņu nakti
Spožu bēru kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Jurīts jāja Juŗa nakti
Ar pinkainu kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņa nakti
Ar ziediem apbirušu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

2. Jorģīts jāja pieguļā
Žvanguļainu kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņu nakti
Sasukātu, saglaudītu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33063.

Ko Jānītis lielījās
Ar ozola lapiņām, -
Lai lielās Jēkapiņš,
Kam bij mieži, kam bij rudzi.
216 [Ventspilī].

33064.

Labi zirgi Jānīšam,
Vēl labāki Pēteŗam,
Jēkabiņa kumeliņi
Lauzīs staļļa aizgaldiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33065.

Līgo, Jāni, līgo, Jāni,
Nu tā tava diena bija;
Kad atnāk Pieteŗ' diena,
Tad līgos Pieterīts.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33066.

Piesēju Jānīti
Pie vārtu staba;
Atnāca peteris,
Palaida vaļā.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

33067.

Pēters, Jānis, Jēkapiņš,
Tie bij Dieva zvejnieciņi:
Jūrā tīklus salaiduši,
Paš' pie Dieva nogājuši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33068.

Pēters, Jān(i)s, Jēkapiņš,
Tie bij Dieva zvejnieciņi:
Pēters, Jānis laiviņā,
Jēkaps laivas galiņā.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Jānis, Pēters, Jēkabiņš,
Tie bij Dieva zvejnieciņi:
Jāns, Pēters laivu dzina,
Jēkabs tura zēgelīti.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33069.

Pēters, Jānis, Jēkapiņš,
Tie trīs Dieva zvejnieciņi:
Pēterimjauna laiva,
Jānim jaunas zēgelītes,
Tam trešam, Jēkapam,
Sudraboti irklu gali.
216 [Ventspilī].

33070.

Pēters, Jāns, Jāpaciņš,
Tie trīs Diev' zvejnieciņ':
Pēteŗam zīd' tīkl',
Jāpagam sudrabīt',
Tam trešam zvejniekam
Caur' laiv' bez irkliem.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 175 -

33071.

Pēters, Jānis, Jēkaupiņš,
Tie trīs Dieva zvejnieciņi:
Pēters tīkla metējiņš,
Jēkaups laivas īrējiņš,
Tas Jānītis, Dieva dēls,
Tas gul laivas dibenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33072.

Rītu pat Pēterīts
Ar Jānīti tiesāsies:
Jāņa bērni nobradājši
Pēteŗam ziedu pļavu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33073.

Samaisīju iemauktiņus,
Metu ceļa maliņā,
Lai Jānītis kavējās,
Lai panāca Pēterītis.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

33074.

Ziedu ziedu Jānīts nāca,
Lapu lapu Pēterīts.
Aiz Pēteŗa lapiņām
Neredz Jāņa kumeliņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33075.

Zviedza Jāņa kumeliņis
Ziedošā ielejā;
Pēteŗ' ķēve atzviedzās
Zītariņa kalniņā.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33076.

Visi tek skatīties,
Kur atbrauca Jāņu māte.
Ko tur iešu skatīties
No tā plika cilēciņa:
Veci praki mugurē,
Kārkla vīzes kājiņē.
Tad es iešu skatīties,
Kad atbrauks Miķelene:
Tai vizēs sudrabiņi
Par visām atmatām,
Tā atveda miežus rudzus,
Trīs kārtām gausībiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

33077.

Celies, Jānīti,
Pacel Pēteri!
Pēteris aizmidzis
Aiz smilšu kalniem.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54065.

Ai Jānīti, neslauc govis,
Pēters tevi žagarēs;
Pēters tevi žagarēs
Ar sidraba žagariem.
391 [Sinoles Vlk].

54066.

Ai Jānīt, lapainīt,
Lapām tevi kaisījām!
Ai Pēter, ziedainīt,
Ziediem tevi bārstījām!
Jakapiņš bagāts vīrs,
Tas ar jauniem tupeņiem.
127 [Grostonas Md].

54067.

Ai Juonīt, Pīterīt,
Obi divi buora bārni:
Juonīts gūvu slaucējiņš,
Pīters kuoju turātuojs.
143 [Jāsmuižas D].

54068.

Ap Jānīti bites dzied
Kā ap zaļu ozoliņu;
Ap Pēteri cūkas raka
Kā ap zaļu velēniņu.
449 [Ungurmuižas D].

54069.

Atīt Juonīts, atīt Pīters,
Nikuo loba naatnas;
Atīt svāta Jākubdīna
Ar rudzim, ar mīžim.
279 [Naukšēnu Vlm].

1. Atīt Juonis, atīt Pīters,
Nikuo loba naatnas;
Atīt mazais Jākupeņš,
Atnas maizes kukuleiti.
466 [Vārkavas D].

2. Atīt Juoņi, atīt Petri,
Nikuo loba nāatnas;
Ka atīt Jākapiņš,
Tis atnas jaunu maizi.
24 [Asares Il].

3. Atīt Juoneits, atīt Petreits,
Nikuo loba naatnas;
Atīt Muora Madaļeitja [Madaļaņa].
Tei atnas rudzus, mīžus.
194 [Krāslavas D].

- 176 -

54070.

Bogotami Juonīšami
Zalta myužu pīdzeivuot!
Skūpajami Pīterami
Cyukas vīni nūganīt.
414 [Stirnienes Rz].

54071.

Bēdz, Jānīti, Pēters dzenas,
Bēdz, Pēter, Jēkabs dzenas!
Būs tā vieta, kur panāks,
Dos ar klaipu mugurā.
6 [Aiviekstes D].

54072.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Pēters dzenas pakaļā!
Pēters dzenas pakaļā
Pa piecām dieniņām.
192 [Kosas C].

54073.

Celies, Jānīti,
Velc bikses kājās,
Atjāja Pēterīts
Zirgiem mainītu.
603 [Lietuva].

54074.

Dārga dārga Jāņa zāle,
Vēl dārgāka Pēterīša;
Jānīts plūca pļaviņāji,
Pēterīts ežmalā.
235 [Litenes Md].

54075.

Ejat, bārni, skotītīs,
Kas pa duorzu klaiguoja!
Pīters syta Juoneiti,
Aiz motim turādams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

54076.

Jānim sieva, Jānim bērni,
Jānim bēri kumeliņi;
Pēterim, nabagam,
Circens mājas pārvaldīja.
114 [Gaiķu Kld].

54077.

Jānīšam līksti cirt,
Pēteram darināt,
Miķeļam auklas vīt,
Tam aug gaŗi kaņepāji.
192 [Kosas C].

54078.

Jānīts jāja Pēteram
Dūkanbēru kumeliņu.
Vai nebija Pēteram
Tāda dēla, jājējiņa?
203 [Kurmenes B].

54079.

Augsti zirgi Jānīšam,
Jo augstāki Pēteram;
Lai lūkoja Laidainīte
Ala [Tāda] augsta jājējiņa.
240 [Lodes Vlm].

54080.

Jānīts kūla Miķelīti,
Siksniņā turēdams;
Kam tas ēda zagtus rutkus,
Lielkungam neprasījis.
224 [Lielvārdes Rg].

54081.

Juonīts Muoru vyzynuoja, leigū leigū!
Nu kalniņa lejiņāji, leigū!
Roti čeikst, Muora peikst, leigū leigū!
Juons aiz smīkla nevarēja, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

54082.

Jānim zviedza kumeliņš
Baltābola kalniņā;
Pēteŗ' ķēve atzviedzās
Zītariņa krūmiņos.
245 [Lutriņu Kld].

54083.

Jāņu bērni, nabadziņi,
Brauc ar skala vāģīšiem;
Jēkopam bagātnieki [bagātniekam]
Vārpām vīti vainadziņi.
84 [Dikļu Vlm].

54084.

Jāņa bērni sanākuši,
Tilta grīdu salauzuši;
Pieteram, bāleniņam,
Tam tiltiņš jāsataisa.
373 [Sarkaņu Md].

54085.

Juoņa dīna, Muoras dīna,
Obas sīna laiciņā.
Ni Juoneišam sīna pļaut,
Ni ar Muoru patrokuot.
89 [Dricēnu Rz].

- 177 -

54086.

Juoņa dīna, Muoras dīna,
Obas vīna lelumiņa:
Juoņa dīna - zuoļu dīna.
Muoras dīna - maizis dīna.
551 [Ludza Ldz apr.].

54087.

Jāņa tēvam gaŗi līni,
Zelta pogas galiņā;
Petertēvam īsi lini,
Vaŗa pogas galiņā.
439 [Trikātas Vlk].

54088.

Jāņam vārtus aizveŗami,
Pēteram atveŗami;
Jāņam sievu atvedam,
Pēteram saderam.
378 [Seces Jk].

54089.

Jāņi vien, Jāņi vien
Uz manim raudzījās;
Es tos Jāņus negribēju,
Es gribēju Pēterīti.
377 [Sāvienas Md].

54090.

Juoņs ar Pīteri sasalyka,
Kaidu darbeņi darēt:
Juoņits naudas kalējiņš,
Petrits jyuras zvejnīceņš.
279 [Naukšēnu Vlm].

54091.

Jānīts sevim sievu ņēma
Pašā Jāņu vakarā;
Pēterīšam žēli bija,
Tas pa priekšu grozījās.
405 [Smiltenes Vlk].

54092.

Jānīšam zili svārki,
Pēteram puspelēki;
Pēteram māte auda,
Jānīšam līgaviņ(a).
211 [Ļaudonas Md].

54093.

Jānīšam sūdu guba,
Pēteram siena kaudze;
Miķelīts lāga vīrs,
Tam ir stati tīrumā.
306 [Patkules Md].

54094.

Jānītim, Pēterim,
Abiem daiļas līgaviņas:
Jānītim dzīparota,
Pēterim marorota [=maronota].
149 [Jaunpils Tk].

54095.

Liela gaŗa Jāņa sieva
Par citām sieviņām.
Jānītim skaista sieva,
Pēteram vēl skaistāka;
Jānītim ziediņos,
Pēteram sudrabiņ(a).
195 [Kraukļu Md].

54096.

Jānīšam, Reinīšam,
Tiem ir skaistas līgaviņas;
Pieterīšam gadījās
Pulierēta čigāniete.
48 [Bērzaunes Md].

54097.

Jāņišam skaista sieva,
Ziediņiem nobirusi;
Pēteram zema resna,
Vaŗa stīpu sastīpota.
Trūka stīpa, plīsa pati,
Bira raibi kucēniņi.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

54098.

Jāņam skaista līgaviņa,
Siera, sviesta paēduse,
Salda piena padzēruse;
Pēteram zila melna,
Rudzu rogu paēduse,
Zilu sulu padzēruse.
99 [Dzelzavas Md].

54099.

Jāņišam laba sieva,
Šuva skaistus kamzolīšus;
Pēteŗam skopa sieva,
Tā nešuva it nekā.
378 [Seces Jk].

54100.

Jāņišam skaista sieva,
Tas ved līdzi panākšņos;
Pēteram, tam neskaista,
Tas pameta sētiņai.
605 [Skolas].

- 178 -

54101.

Jānītim maza sieva,
Pus bij zelta, puspelēka;
Pēterītim ruda sieva,
Pus bij ruda, puspelēka.
108 [Engures Tk].

54102.

Jānītim gaŗa sieva,
Līdz pašām debesīm;
Pēteram maza, resna,
Pluskataina, kankaraina.
546 [Kuldīga Kld apr.].

54103.

Jānīts bērnu sameklēja,
Pēterīts nokrustīja;
Jēkapiņš maizi deva,
Anne bērna glabātāja.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

54104.

Jānīts bērnu pataisīja,
Pēterīts nokrustīja;
Jēkabiņš labs vīriņš,
Tas bērniņa barotājs.
15 [Alūksnes Vlk].

54105.

Juonīts guoja gūvu slauktu,
Pītrets nesja slauktivīti;
Juonīšam gūvs īspēra,
Pītrets kuojas nūkratēja.
168 [Kalupes D].

54106.

Juoneits guoja gūvu slauktu, leigū leigū!
Pītereits pasorguoja, leigū!
Ka Pīters nasorguoja, leigū leigū!
Juons par kuojom atvonskuoja, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

54107.

Jānīts nāca ar ziediem,
Pēterīts ar lapiņām;
Jēkabiņš bāleniņš,
Ar maizītes gabaliņu.
476 [Vecpiebalgas C].

54108.

Jānīts nāca, nabadziņis,
Ogu sauja rociņā;
Jēkabiņš bagāts vīrs,
Tas atnesa maizes klaipu.
15 [Alūksnes Vlk].

54109.

Jānis prasa Jēkaupam:
Daudz tev mazu sivēniņu?
Pieci vepŗi, sešas cūkas,
Simtiņš mazu sivēniņu.
374 [Sātiņu Kld].

54110.

Jēkaups, Jānis runu tur
Rudzu lauka galiņā.
Jānis rāda siena kaudzi,
Jēkaups savu rudzu lauku;
Miķēlītis nosaucās
Auzu kaudzes galiņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Jānīts, Jēkops, Miķēlīts,
Visi trīs strīdējās.
Jānīts saka: siena kaudze,
Jēkopiņš: rudzu kaudze,
Miķels pēc atbildēja:
Visu pēc auzu kaudze.
127 [Grostonas Md].

2. Jānīts gāja svilpodams,
Jēkapītis ziņģēdams,
Miķelītis trallināja.
Jānīts dara siena kaudzi,
Jēkapītis rudzu kaudzi;
Miķelītis nokliecās [nokliedzās]
Auzu kaudzes galiņē.
200 [Kuldīgas Kld].

3. Pieters, Jānis, Jēkapiņš
Kalniņā strīdējās.
Jānīšam sūdu gubas,
Pieterīšam siena kaudzes;
Jēkapiņam, brālīšam,
Lielu lielā miežu guba.
48 [Bērzaunes Md].

54111.

Jānītimi siena kaudze, līgo līgo!
Jēkabami rudzu guba lī-ī-go!
Pēterītis, rogainītis,
Rogām vītis vaiņadziņis;
Miķelītis nokliedzāse
Auz' kaudzes galiņāji;
Mārtiņisi labs vīrītis,
Zosu nesa rociņāsi;
Mīļā Māra labu laužu,
Otram ļauna nevēlēja;
Jorenītis jauns puisītis,
Ceļa spieķis rociņāji.
Tā mēs gadu cauri gājām,
Pie Jānīšam nonācāmi.
202 [Kurmāles Kld].

- 179 -

54112.

Jānis, Jēkabs zvejnieciņi,
Anna Maija, Mārietiņa,
Tās bij govju slaucējiņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54113.

Jānī gāju lūkoties,
Pieterī rādīties,
Laidenē iesalaiž(os)
Vestenieš(u) puiškinos.
127 [Grostonas Md].

54114.

Jānīts ēda, Jānīts dzēra,
Gaŗas lūpas staipīdams;
Lai drusciņas nenokrita,
Lai Pēteris nedabūja.
358 [Rugāju Abr].

54115.

Jānīts ka(n)nu sadauzīja
Tīrumiņa vidiņā,
Lai Pieteritis salasīja
Pa vienam galdiņam.
373 [Sarkaņu Md].

1. Juoneits sēd kalneņā, leigū!
Juoņa bārni lejiņā, leigū!
Juoneits kolnu [kannu?] sadauzēja, leigū!
Juoņa bārni salasēja, leigū!
170 [Kapiņu D].

54116.

Jānīts kūla Pēterīti
Aiz kalniņa lejiņā;
Pēterīša pašavaina,
Ka Jānīti kairināj(a).
Jānīts kannu sadauzīja,
Pēters suķes salasīja.
378 [Seces Jk].

54117.

Jānīts sita Pēterīti
Ar sudraba sakārnīti,
Kam tas ēda cūkas gaļu,
Krējumāji mērcēdams.
344 [Rembates Rg].

54118.

Jānīts kūla Pēterīti
Ar sudraba sakārnīti;
Tā, Jānīti, tava vaina,
Kam ziediņus izkaisīji.
3 [Adulienas Md].

54119.

Jānīts mani gan gribēja,
Es Jānīša negribēju;
Es gribēju Pieterīti
Dzelteniem matiņiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54120.

Jānīts savu līgaviņu
Ar sieriem vien baroja;
Pēteram, badmiram,
Pusē badu pamiruse;
Jēkapiņam zema, resna,
Tā bagāta maizītē.
192 [Kosas C].

54121.

Skaista, bolta Juoņa muote, leigū leigū!
Sīra, pīna Pīterīne, leigū
leigū!
Oklu bodu nuspruoguse, leigū!
Zama, rasna Jākupīne, leigū leigū!
Jaunas maizes pīāduse, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

54122.

Skaista sieva Jānīšam,
Vēl skaistāka Pēteram:
Jānīšam ziediem sieva,
Pēteram sudrabota.
290 [Ogres C].

54123.

Jānīts sēd kalniņā,
Pēterītis lejiņā;
Jānīts svieda Pēteŗam
Ar sieriņa gabaliņ'.
378 [Seces Jk].

54124.

Jānīts rudzus ziedināja,
Pēterītis briedināja;
Jēkabiņš labs vīriņš,
Klētiņā ritināja.
72 [Cesvaines Md].

- 180 -

54125.

Jānīts ņēma sevim sievu
Pašā Jāņu vakarā;
Pēterim žēli bija,
Tas pa priekšu grozījās.
369 [Saldus Kld].

54126.

Jānīts teica sav' meitiņu,
Pēterīša dēliņam;
Kas tai Jāņa meitiņai-
Viena zieda vilnānīte?
241 [Lubānas Md].

54127.

Jānīšam vīzes pinu,
Jānīšam auklas viju,
Lei Pēteris vazājās
Basajām kājiņām.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

54128.

Jānīšam ziedu kronis,
Pēteram lapu kronis;
Vairāk ziedu Jānīšam
Nekā lapu Pēteram.
119 [Gaujienas Vlk].

54129.

Jēkopīts labs vīriņis,
Pats ar savu maizi nāca;
Kalniņāji sēdēdams,
Kviešu kaudzes skaitīdams.
97 [Dūres Vlk].

54130.

Jēkapiņš labs vīriņš,
Tas atnesa mums maizīti;
Miķelīts labs brālīts,
Tas dos alu, brandeviņu.
46 [Beļavas Md].

54131.

Kam adīšu raibus cimdus,
Kam rakstīšu grāmatiņ(u)?
Jāņam adu raibus cimdus,
Pēterim grāmatiņu.
129 [Gudenieku Azp].

54132.

Ko lielies, tu Jānīti,
Ar savām puķītēm?
Kad atnāks Jēkabiņš,
Tad būs rudzi, tad būs mieži.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54133.

Juoņa ķāvi izjyudzjam,
Pīterīša aizjyugsim, leigū leigū!
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

54134.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņa lauka galiņā?
Jāņam spīd stikla logi,
Pēteram sudrabiņa.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

54135.

Lai bagāts, kas bagāts,
Jēkabiņš tas bagāts:
Tam rudzīši, tam miezīši,
Tam bij stalti kumeliņi.
378 [Seces Jk].

54136.

Lūdzam, māmiņ,
Souc sovs dēls:
Jānits leje
Sieniņ pļāv,
Jēkuops louke
Rudzīšs pļāv,
Labrencs dārze
Rāceņs roug,
Bētmajs louke
Rudzīšs sēj,
Mikels dārze
Rāceņs ružen.
104 [Ēdoles Vp].

54137.

Pakaļ Jāņam Pēters nāca
Pa piecām dienīnām;
Jāņu ziedu neredzēja
Aiz Pētera lapīnām.
192 [Kosas C].

54138.

Pēters nāca, Pēters nāca,
Ar zaļiemi vaiņagiemi;
Aiz Pētera lapiņām
Jāņa ziedu neredzēja.
148 [Jaunpiebalgas C].

54139.

Pēterīts ar Jēkaupiņu
Abi brīvā negulēja;
Pēters rudzus briedināja,
Jēkaups krāva kaudzītē.
605 [Skolas].

- 181 -

54140.

Pēterim bij smuka sieva,
Dzīparaina magonīte;
Jānim bija tieva, gaŗa,
Pinkataina, ķenkataina.
374 [Sātiņu Kld].

54141.

Pēters, Jānis, Jākabiņš,
Tie trīs Dieva zvejnieciņi:
Pēters laivas irējiņš,
Jānis tīkla metējiņš;
Jēkabiņš, gudris vīrs,
Tas sēd laivas radziņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54142.

Rītu rītu, ne šodien,
Būs muižā liela tiesa:
Jāņa bērni nosliedēja
Pieterīša ziedu pļavu.
3 [Adulienas Md].

1. Jau vakar, aizvakar
Jāns, Pēteris strīdējās:
Jāņa bērni nosēdējši
Pēteram ziedu pļavu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54143.

Rītu pat Pēterītis
Ar Jānīti tiesāsies:
Jāns Pētera pļaviņā
Visus ziedus izlasījis.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54144.

Saglabāju Jāņa sieru
Līdz pašiem Pēteŗiem;
Ne tas puva, ne pelēja,
Pēterīša gaidīdams.
322 [Praulienas Md].

54145.

Tukšs un nabags Jānis nāca,
Vēl tukšāks Pēterītis.
Jēkopišs, tas bagāts,
Tam miezīši, tam rudzīši:
Sešas kaudzes tīrumā,
Sešas maukas Jelgavā.
464 [Vānes Tk].

54146.

Ūja jods, ūja jods,
Trīs uz viena kumeliņa!
Juris jāja, Jānis jāja,
Vēl mazais Pēterītis.
605 [Skolas].

54147.

Ziedu ziedu, tu Jānīti,
Lapu lapu, Pēterīti!
Vairāk ziedu Jānīšam
Nekā lapu Pēteram.
119 [Gaujienas Vlk].

54148.

Ziediem Jāni kaisījāmi, līgo
līgo!
Pēterīti lapiņām;
Jēkabiņu kaisīsimi
Ar tām rudzu vārpiņāmi.
449 [Ungurmuižas D].

r) Mīlestības Dievs ņem dalību svētkos un izšauj dažu bultu

33078.

Ai bagāta Jāņa diena,
Atved man arājiņu;
Ja ved jaunu, tad ved skaistu,
Ja ved vecu, tad bagātu!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33079.

Augstu puiši gulēt kāpa
Jāņa dienas vakarā,
Lai varēja kalausīties,
Kur dzied ciema dzeltānītes.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33080.

Dievs dod man lielai augt,
Es grib' Jāni vīru ņemt:
Kad atnācajāņa diena,
Visi Jāni daudzināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33081.

Div' pulciņu meitas gāja
Pašā Jāņu vakarā;
Ne katrā pulciņā
Nava manas līgaviņas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33082.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Mēs ar Jāni dancosam;
Jānītim samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 182 -

33083.

Es atradu siera kampu,
Mātei vietu taisīdama;
Ne to ēdu, ne pārdevu,
Puišus vien karināju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33084.

Es atradu siera nuku,
Mātei gultu taisīdama;
Es pievilšu jāņanakti
Visražanu tēva dēlu.
226 [Kandavā (Tl)].

33085.

Es atradu siera stūri,
Mātei gultu taisīdama;
Es dabūju arājiņu,
Mātes vārdu klausīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33086.

Es bij' maza, es bij' gudra,
Es pievīlu arājiņu:
Parādīju raibus cimdus,
Aiz upītes stāvēdama.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

33087.

Es jums saku, jauni puiši,
Nenākat šo naksniņu:
Jānis sēd kalniņā,
Pātedziņa rociņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33088.

Es pievīlu Jāņu nakti
Diženo tēva dēlu:
Nolaupīju rācenīti,
Dod' par siera gabaliņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

33089.

Es pievīlu Jāņa [Jāņu] nakti
Diženo tēva dēlu:
Parādīju balt' akmeni,
Šķiet viņš siera gabaliņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Es pievīlu dēlu māti
Pašā Jāņu vakarā:
Sviedu baltu akmentiņu,
Šķita siera gabaliņu.
1253 [Kroņa laicenē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Viltiniece tautu meita,
Pieviļ manu bāleliņu:
Sieru svieda par upīti,
Balt' akmeni dāvādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Ciema meitas viltinieces,
Man' pievīla migliņā:
Sviež par upi balt' akmini,
Šķiet man siera gabaliņš.
275 [Zemgales novados].

33090.

Es savam bāliņam
Mētru viju vītenīti;
Tautu meitas attecēja,
Mētru smaku saodušas.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

33091.

Es svinēju Jāņa dienu,
Man Jānīts bāleniņš;
Ja būs man Dievs vēlējis,
Būs Jānītis arājiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33092.

Es vietiņu pataisīju
četru lapu ābolā,
Es izkrāpu tautu dēlu
Jāņu nakti pieguļāi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33093.

Griezies šurp, bāleliņ,
Še tev siera gabaliņš!
Tautiešam ielaidīšu
Ar akmeni mugurā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

33094.

Ik vakara dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā;
Izgāj' Jāņu vakariņu, -
Tur palika gredzentiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33095.

Jāņa nakti divi zvaigznes
Vidū gaisa zvērojās;
Zvēro puišu dvēselīte
Jaunu meitu pulciņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33096.

Jāņu nakti, meitiņ, sargi
Savu puķu vainadziņu!
Nakts ir silta, galva karsta,
Novīst puķu vainadziņš.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 183 -

1. Meitiņ jauna, Jāņu nakti
Puķu kroni nenesā:
Silta bija Jāņa nakte,
Drīz puķītes novītīs.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

33097.

Jāņa nakti salocīju
Villainīti pūriņā;
Vai tādēļ gadījās
Jānīts miežu arājiņš?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Pēteŗdienu salocīju
Savas baltas villainītes;
Vai tādēļ gadījās
Pēters miežu arājiņš?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33098.

Jāņu rītu saulīt' lēca,
Meža galus puškodama;
Tā māmiņa man' puškos,
Tautiņās vadīdama.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33099.

Jāņi vien, Jāņi vien,
Kas uz mani raudzījās;
Es tos Jāņus negribēju,
Es gribēju Pēterīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33100.

Jāņam govis, Jāņam vērši,
Jāņam sirmi kumeliņi.
Dievs dod man lielai augt,
Es būš Jāņa līgaviņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33101.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa:
Jānīšam samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33102.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Jānīšam sirmi zirgi,
Man telītes raibaliņas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

33103.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Jānīts manas govis gana,
Es Jānīša kumeliņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

33104.

Jānīts man(i)s, Jānīts man(i)s,
Es Jānīša līgaviņa;
Tam taisīju mīkstu vietu,
Klāju baltu paladziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33105.

Jāņos gāja mūs' māsiņa,
Tur tā gāja, tur palika:
Jānīšam pieci dēli, -
Paturēja vedeklām.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

33106.

Jānos gāju, Pēteŗos
Sev arāja lūkoties.
Kad Jāņos nedabūju,
Tad dabūšu Pēteŗos.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Gāj' Jāņosi, Pēteŗosi
Arājiņa lūkoties.
Ja Jānīša nedabūšu,
Tad dabūšu Pēterīti.
Ja Pēteŗa nedabūšu,
Tad dabūšu Jēkabiņu;
Ja Jēkaba nedabūšu,
Tad dabūšu Labrencīti;
Ja Labrenča nedabūšu,
Tad dabūšu Bērtulīti;
Ja Bērtuļa nedabūšu,
Tad dabūšu Miķelīti;
Ja Miķeļa nedabūšu,
Tad dabūšu Andrejiņu;
Ja Andreja nedabūšu, -
Tad man vairs nevajaga.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

33107.

Jāņos gāju, Pēteŗos
Savas vērtes lūkoties.
Ko Jāņos nedabūju,
To dabūju Pēteŗos:
Es dabūju melnu zirgu,
Jaunu puisi braucējiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 184 -

1. Es aizgāju Jāņa nakti
Sev draudziņu lūkoties.
Ko Jāņos nidabūju,
To dabūju Pēteŗos:
Dabūj' zirgu, dabūj' sedlus,
Dabūj' puisi jājējiņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33108.

Jāņos gāju, Pēteŗos
Savas vērtes lūkoties.
Nav neviena manis vērtes,
Tādi vien buļļa pieres.
224 [Kabilē (Kld)].

33109.

Jāņos gāju puišus pirkt,
Jāņos puiši lēti bij:
Kas jaunāks, mārku devu,
Kas vecāks- puskapeiku.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

1. Jāņos gāju puišus pirkt,
Pēteŗos aizmaksāju:
Kuŗš bij dižs, par marku,
Kuŗš mažs, par vērdiņu.
232 [Talsos (Tl)].

33110.

Jāņos gāju puišu pirkt,
Pēteŗos izmainīt.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33111.

Jānī gāju rādīties,
Laidenē solīties,
Labrencī ēst un dzert,
Pārdot savu vainadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Jānē gāju raudzīties,
Pēterē dzirdīties,
Laidanē palaižos
Neveiklīša rociņā.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

2. Laid, māmiņa, man' tirgā
I Mārē, Miķelī:
Mārē gāju raudzīties,
Miķelī dzirdīties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3. Laid, māmiņa, man' uz tirgu,
Laid Jāņos, Pēteŗos:
Jāņos gāju raudzīties,
Pēteŗos dzirdīties,
Laidainē ielaižos
Ar visām telītēm.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33112.

Kad man būtu Jāņu siera
Jele viens gabaliņš,
Es pieviltu Pēteŗos
Diženo tēva dēlu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

1. Būt' māmiņa man devusi
Vienu siera kumosiņu,
Es pieviltu Jāņa nakti
Diženo tēva dēlu.
226 [Kandavā (Tl)].

33113.

Kas tie tādi līgotāji,
Sila peku lauzējiņi!
Nav neviena lāga puiša,
Kas ar mani parunātu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33114.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Viņā lauka galiņā?
Jānīts pina zelta kroni
Priekš jaunām meitiņām.
Pin, jāņiti, dod man vienu,
Man vajdzēs šoruden!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33115.

Kur tik saldas ogas auga
Kā tai Jāņu kalniņā;
Tā sētiņa mīļa man,
Kur aug mana līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33116.

Lec, Jānīti, kur lekdams.
Lec uz stalli pie meitām:
Pie meitām silta guļa,
Laba pupu raudzīšana.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec uz stalli pie meitām;
Tur būs laba silta guļa,
Laba salda bučošana.
40-1 (Lapmežc.).

33117.

Līgodama vien staigāju,
Jāņu dienu gaidīdama;
Vai tādēļ gadījās
Jānīts miežu arājīc?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 185 -

33118.

Līgodama vien staigāju
Šo gaŗo vasariņu.
Salīgoju brāļam sievu,
Sev dižanu arājiņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Ko es laba salīgoju
Šo gaŗo vasariņu?
Brāļam sievu, māsai vīru,
Sev diženu arājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33119.

Līgājiet, līgātāji,
Es vairāk nelīgāšu:
Man noņēma vainaciņu
Pašā Jāņa vakarāi.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

33120.

Man izkrita zelta sakta,
Jāņa nakti līgojot;
Jauni puiši, pacēluši,
Pabučojši atdodiet!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33121.

Meitas sēž kalniņāi,
Zīda kleites, zelta kurpes.
Maucat, puiši, baltus cimdus,
Vedat meitas sētiņā!
40-1 (Lapmežc.).

33122.

Ne mūžam nedabūju,
Ko dabūju Jāņa nakti:
Es dabūju meitas vārdu,
Meitas vītu vainadziņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Ne mūžam nedabūju,
Ko dabūju šovakar:
Es dabūju saldas mutes,
Meitas pītu vainadziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33123.

Ne mūžā nedabūju,
Kas pazuda Jāņa nakti:
Pazūd mans meitu gods,
Pazūd zīļu vainadziņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33124.

Nedod Dievs Jāņu nakti
Ar puišiem satikties:
Zāles manas izkaisīja,
Mani pašu salauzīja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33125.

Negulēšu Jāņa nakti,
Nerausīšu uguntiņu,
Līdz izvilkšu zelta šnori
Caur sudraba ozoliņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Es izvēru zelta šņoru
Caur sudraba ozoliņu;
Es izvīlu no tautieša
Pa vienam gudrus vārdus.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Es izvilku zelta šnori
Caur resno ozoliņu;
Tā izvilku tautiešam
Caur krekliņu padomiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Es izvilku zelta stīgu
Caur sudraba ozoliņu;
Es izvīlu tautiešam
Visgudro padomiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Es izvilku zīda diegu
No pelēka akmentiņa;
Tā izvilku puišam domas
Pa matiņu galiņiem.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

5. Es izvilku zilu ziedu
No pelēka akmentiņa;
Es izvilku puišam prātu,
Jāņa nakti līgojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6. Negulēšu šo naksniņu,
Nerausīšu uguntiņu,
Līdz izvilkšu zelta stīgu
Caur sudraba ozoliņu.
Tā izvilkšu dzīvodama
Tautu dēla padomiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

33126.

Nevienam es neteikšu,
Ko dabūju Jāņu nakti,
Ko dabūju Jāņu nakti
Liepu birzes galiņā:
Sirmus zirgus, kaltus ratus,
Jaunu pašu arājiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Es atradu atradnīti,
Jāņu nakti līgojot:
Es dabūju sirmu zirgu,
Sirma zirga jājējiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 186 -

33127.

Ozoliņa kroni pinu,
Jāņu nakti līgojot;
Dievs dod man šoruden
Dabūt pašu ozoliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Ozoliņa zaru laužu,
Jāņa nakti līgodama;
Dievs dod man citu gadu
Nolauzt pašu ozoliņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

33128.

Puiši puiši, Jāņa diena,
Jāsim meitu raudzīties!
Kuŗš tālāku aizjāsim,
Tas skaistākas dabūsim.
121 [Gulbenē (Md)].

33129.

Šogad Jāni ielīgoju
I ar zīļu vainaciņu;
Dieviņš zina, citu gadu
Vai būs zīļu, vai nebūs.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33130.

Šos Jānīšus pavadīju
Ar vizuļu vainadziņu;
Dievs dod man citus Jāņus
Ar aubīti sagaidīt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Pērn es pinu rožu kroni,
Šogad balta āboliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Skaistu aubi šūdināšu.
4 [Aijažos].

33131.

Viņpus upes kupla liepa,
Šai pusē ozoliņš;
Viņas puses kupla liepa
Aplīgoja ozoliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33132.

Visas mājas izpuškotas,
Būtnar' mājas nepuškotas;
Visas meitas izprecētas,
Būtnar' meitas neprecētas.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

33133.

Viss bij velti, viss bij velti,
Ko cerēju Jāņu nakti:
Jāņa nakti pieci, seši,
Nāk rudenis - nav neviena.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

33134.

Visu nakti es dziedāju,
Trallināt trallināju;
Satrallinu brālim sievu,
Pillas krūtis sudrabiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

54149.

Ai Jānīti, Dieva dēliņ,
Tavu staltu augumiņu!
Dievs dod man lielai augt,
Es būš' tava līgaviņa!
521 [Zvārtavas Vlk].

54150.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu jaunus puišus,
Jauniem (puišiem jaunas) meitas, līgo!
127 [Grostonas Md].

54151.

Aplīgoju ap Jānīti
Savu puķu vainadziņ';
Dieviņš zina, citu gadu
Būs puķīšu vai nebūs.
72 [Cesvaines Md].

1. Līgot man ap šo Jāni,
Ar šo zīļu vainadziņ;
Dievs to zin, citu gadu,
Vai būs zīļu vai nebūs.
Vai būs caunu cepurīt(e)
Pretī zīļu vainagam?
211 [Ļaudonas Md].

2. Salīgoju ap šo Jāni,
Ap šo zīļu vainadziņu;
Dievs zina, citu gadu,
Vai būs zīļu, vai nebūs.
Vai būs caunu cepurīte
Pretī zīļu vainadziņ'?
127 [Grostonas Md].

3. Šitos Jāņus salīgoju
Ar ozola vainadziņu;
Dievis zina, citu gadu
Būs ozola vai nebūs.
Vai būs caunu cepurīte
Pret ozola vainadziņu?
480 [Vējavas Md].

- 187 -

54152.

Atkan jauna Jāņu diena,
Tupeņlaksti nosaluši;
Tā nosala puiša sāni
Pie meitām gultiņā.
198 [Krustpils D].

54153.

Cik laimīga es paliku
Jāņu nakti līgojot;
Et atradu mellu kleit'
Ar apaļu vēderiņ'.
413 [Stendes Tl].

54154.

Citas meitas līgot gāja,
Es gulēju aizkrāsnī;
Citas meitas savu zin,
Es vēl savu nezināju.
129 [Gudenieku Azp].

54155.

čigānam Kristapam
Šodien meita piedzimusi;
Šodien meita piedzimusi,
Tur būs Jāņam līgaviņa.
150 [Jaunraunas C].

54156.

Dievs dod manim lielai augt,
Es būš' Jāņa līgaviņa!
Kad atnāksi Jāņa diena,
Tad mēs abi līgosim.
378 [Seces Jk].

54157.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Jaunu skaistu līgaviņu;
Jaunu skaistu līgaviņu,
Gultas malā šūpulīti.
192 [Kosas C].

54158.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani Jānītim:
Jānīts mani Jāņos veda,
Dziļu rasu bridināja.
282 [Nīcas Lp].

54159.

Et apsitu ozoliņu
Ar sidraba nagliņām;
Kad atjās tautu dēls,
Piesies savu kumeliņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

54160.

Es atradu Jāņu nakti
Baltu diega kamoliņu;
Dod, Dieviņi, šoruden
Atrast miežu arājiņu.
223 [Lielstraupes C].

54161.

Es dabūšu to puišeli,
Kur meitiņas dalījās:
Svētu dienu pie baznīcas,
Jāņu nakti pieguļā.
282 [Nīcas Lp].

54162.

Es izvilku zelta ķēdi
Caur sidraba ozoliņu;
Es izvilku puiša domas,
Jāņu nakti līgodama.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

54163.

Et izslaucu baltu kazu
Melnā kriju vācelē;
Es sasēju kazas sieru
Mazu mazu gabaliņu;
Ne es ēdu, ne kur liku,
Puišus vien karināju.
184 [Ķēču Rg].

54164.

Et sasēju kazu sieru
Deviņiem stūrīšiem;
Es pievīlu Jāņu nakti
Sev dižanu tēva dēlu.
378 [Seces Jk].

54165.

Es atradu siera knauci [kanci?],
Mātei vietu taisīdam(a);
Es piekrāpu jaunus puišus
Jāņu nakti pieguļe.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54166.

Dod, māmīna, aitas sieru
Mazu mazu gabalīnu,
Es pievilšu Jāņu nakti
Diženo tēva dēlu.
192 [Kosas C].

54167.

Dod man siera dabūties
Viena maza gabaliņa!
Es pievilšu jaunu puisi
Jāņa rītā ganīdama.
90 [Drustu C].

- 188 -

54168.

Kaut man bijis svētku siers
Jele viens gabaliņš,
Es pielūgtu jaunu puisi,
Jāņu nakti dancodama.
124 [Grašu Md].

54169.

Es Jānīti dancot vedu
Pašā Jāņu vakarā;
Jāņišam bij santa bikses,
Man sidraba lindraciņi;
No Jānīša santi put,
No maniem sidrabiņš.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54170.

Jas dūmovu kaimiņūs
Oruojeņu nūtauļuot:
Par ūlneicu sīru svīžu,
Bolt' akmini duovuodama.
326 [Preiļu D].

54171.

Es piedzimu māmiņai
Pašā Jāņu vakarā.
Dievs dod manim lielai augt,
Es būš Jāņa līgaviņa.
344 [Rembates Rg].

54172.

Es tecēju Jāņu nakti
Pie avota lūkoties,
Vai iekšā neredzēšu
Sav' maizītes arājiņu.
Pretim nāca jauni puiši
Dzelteniem matiņiem;
Dzelteniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem.
443 [Turlavas Kld].

54173.

Es uzliku Jāņu mātei
Lielu, skaistu puķu kroni;
Jāņu māte bēdājās,
Puķu kroni saņēmusi.
Nebēdājies, Jāņa māte,
Būšu laba vadekliņa!
605 [Skolas].

54174.

Jāņa māte bēdājās,
Puķu kroni saņēmuse.
Nebēdā, Jāņa māte,
Būšu laba vedekliņa:
Es tev došu mīkstu deķi,
Baltu linu paladziņu;
Ik svētdienas rītiņā
Tevi mīļi nobučošu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

54175.

Es iedevu Jāņu mātei
Raibu zīļu vainadzīn'.
Jāņu mate bēdājās,
Būšot dārgi jāmaksā.
Sieru sieru, alu alu,
Jāni pašu mūža biedri!
192 [Kosas C].

54176.

Par to manu puķu kroni
Būs tev dārgi jāmaksā:
Sieru sieru, alu alu,
Jāni, miežu arājiņu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

54177.

Gan pazinu to puisīti,
Kuŗš ņems sievu šoruden:
Visu cauru Jāņu nakti
Griezās meitu pulciņā.
439 [Trikātas Vlk].

54178.

Ganos gāju, sieru sēju,
Sieru sēju, puišiem devu;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ap maniem kanakstījās.
127 [Grostonas Md].

1. Sien, māmiņa, kazas sieru,
Sasien lielu gabaliņ'!
Lai es varu puišiem dot,
Lai ap mani kanakstījās.
211 [Ļaudonas Md].

54179.

Izčibēja, izgrabēja,
Ko runāja Jāņu nakti:
Jāņu nakti pieci, seši,
Atnāk rudens, nav neviena.
177 [Kastrānes Rg].

54180.

Jānīts mani mīļu tura,
Es Jānīti vēl mīļāk:
Jānīts runā mīļus vārdus,
Es uz Jānīt' vēl mīļāk(u)s.
560 [Rīga ].

- 189 -

54181.

Jānīts vaid, Jānīts raud
Pašā Jāņu vakarā:
čigāns zirgu nozadzis,
Nevar braukt precībās.
439 [Trikātas Vlk], 605 [Skolas].

54182.

Jānītim brūnas bikses
Vadzītē sapelējš(as).
Dievs nu deva Jānīšam
Brūnu bikšu valkātāju.
337 [Rāmuļu C].

54183.

Jānīšam, nabagam,
Trīs nelaimes vasarā:
Zirgu pirka, tas nosprāga,
Sievu ņēma, tā nomira;
Pirmo dēlu vilks nesa [aiznesa?]
Pašā Jāņu vakarā.
192 [Kosas C].

54184.

Jāņišam, brālīšam,
Trīs bēdiņas gadiņā:
Pirmo brūti vilks apēda,
Otru zaķis nobadīja;
Trešā pati pakārās
Baltos Rīgas skursteņos.
572 [Tukums Tk apr.].

54185.

Juoneišam, bruoleišam,
Treis bēdeņis ozotī:
Vīna bāda - maizis nav,
Ūtra bāda - zyrga nav;
Treša bād' vjāļ leluoka -
Mozi bārni sēteņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54186.

Jānītim, nabagam,
Lielā skāde notikusi:
Mīļākā Vāczemē
Uz smildziņas nodūrās.
211 [Ļaudonas Md].

54187.

Janīts pina pinekliņ'
Siena kaudzes galiņā;
Sapin' labu tēva dēl'
Ar nelieša mātes meit'.
220 [Lībagu Tl].

54188.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Es Jānīšam biksas šuvu
No saviem lindrakiem.
487 [Vietalvas Md].

54189.

Jancīts mans, Jancīts mans,
Es Jancīša līgaviņ(a);
Kur Jancītis bikses kāra,
Tur Anniņa lindrakus.
Dzīsmai gols, dzīsmai gols,
Saiminīkam rūkā ols.
24 [Asares Il].

54190.

Jānīts manis, Jānīts manis,
Es Jānīša līgaviņa:
Jānīts manas govis gana,
Es jāņiša līgaviņ',
Jānīts mani vizināja
Ik svētdinas baznīcā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

54191.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Jānīts manas aitas gana,
Es Jānīšam cimdus adu.
(=nesalasāms).

54192.

Jānīts mans, Jānīts mans
Es Jānīša līgaviņa
Es viņam jostu pinu
Deviņiem dzīpariem.
(=nesalasāms).

54193.

Es ar Jāni dancot gāju
Pašā Jāņu vakarā;
Jānīšam samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
99 [Dzelzavas Md].

54194.

Juoneišam siermi zirgi,
Juoneits vīgli vyzynuoja;
Juoneišam skaistys muojis,
Es Juoneiša līgaveņa.
326 [Preiļu D].

- 190 -

54195.

Jānīts mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šovakar!
Nelūdz, Jānīt, nelūdzies,
Negājuse nepalikšu!
439 [Trikātas Vlk].

54196.

Jānīts manu vainadziņu
Koku galā vicināja;
Es Jānīša kumeliņu
Ēršķu krūmā dancināju.
206 [Lādes Vlm].

54197.

Jānīts savu līgaviņu
Alutiņu dzirdināja,
Lai maigāki pieglaudās(?),
Jāņu nakti līgojot.
282 [Nīcas Lp].

54198.

Jāņos gāju puišu pirkt,
Jāņos puiši lēti bija:
Kuŗš jaunāks - mārku devu,
Kuŗš vecāks - puskapeiku.
Jāņos gāju puišus pirkt,
Pēteŗos pārdot vedu.
263 [Mēmeles Jk].

1. Jāņos gāju puišu pirkt,
Jāņu nakti lēti puiši:
Mārku devu, puisi pirku,
Pieci mārki - jaunu kungu.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

54199.

Jāņu diena, strupausīte,
Atved skaistu brūtgāniņu!
Ja ved jaunu, tad ved skaistu,
Ja ved vecu, tad bagātu!
Labāk jaunu nekā vecu,
Dievs dos mantu dzīvojot.
3 [Adulienas Md].

1. Jāņa diena atnākusi -
Gad' jel kādu gadīdama!
Ja gad' jaunu, tad diženu,
Ja gad' vecu, tad bagātu!
476 [Vecpiebalgas C].

2. Liec, Laimiņa, ko likdama,
Liec man labu mūža draug(u)!
Ja liec vecu, tad bagāt(u),
Ja liec jaunu, tad mīlīgu!
358 [Rugāju Abr].

3. Eitiņ iešu šoruden,
Lai pie jauna, lai pie veca:
Ja pie jauna, pie ražena,
Ja pie veca, pie bagāta.
605 [Skolas].

54200.

Ko mēs labu vēlēsim
Citu gadu Jānīšam
Citu gadu šādu laiku
Citu mīļu gulētāju.
Ja gan jaunu, tad gan skaistu,
Un ja vecu, tad bagātu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

54201.

Jāņu dienu es aizgāju
Tautu meitas bildināt;
Kad es ņēmu, tad nenāca,
Nu pēc manis bēdājās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54202.

Jāņu dienu ganos gāju
Raibas govis paganīt;
Ganīdama es dabūju
Zīda diega kamoliņu;
Es nopirku tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54203.

Jāņu dienu salocīju
Savas baltas vilnānītes.
Vai tādēļ gadījās
Jānīts man arājiņš?
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

54204.

Jāņu nakti meitiņāmi
Visām pulku brūtgāniņu;
Kad pagāja Jāņu nakte,
Nav neviena brūtgāniņa.
192 [Kosas C].

54205.

Jāņu nakti rudzos gāju,
Līgaviņu meklēdams,
Tikai rudzus nobradāju,
Līgaviņu neatradu.
560 [Rīga ].

54206.

Jāņu nakti līgot gāju,
Arājiņu lūkoties;
Nolūkoju arājiņu
Pašā Jāņu vakarā.
129 [Gudenieku Azp].

- 191 -

54207.

Jāņa nakti līgodama,
Dabūj' diegu kamoliņ';
Dievs dod man šoruden
Dabūt miežu arājiņu.
328 [Pociema Vlm].

54208.

Jāņa nakti raudzījos,
Kur vakara zvaigzne lēc;
Kur vakara zvaigzne lēc,
Tur aug mana līgaviņa.
378 [Seces Jk].

54209.

Jāņu nakti tautu dēls
Zelta ķēdes kaldināja.
Pušu rāvu zelta ķēdes,
Pāri gāju robežās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54210.

Kas to teica, tas meloja,
Ka pie kaula gārda gaļa;
Ka pie kaula gārda gaļa,
Ka pie puiša silta guļa.
Es gulēju Jāņu nakti,
Man atsala deguntiņš.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Visi ļaudis to vien teica:
Pie puišiem silta guļa.
Es gulēju Jāņu nakti,
Man nosala kājas rokas.
104 [Ēdoles Vp].

54211.

Ko tu lieni, junkurīti,
Pie mums Jāņu vakarāi;
Vai tev trūka mīļu vārdu,
Vai tev klāti gulētājas?
224 [Lielvārdes Rg].

54212.

Labvakar, Jāņa māte,
Kur gulēja jusu puiši?
Es atvedu savas meitas
Uz puišiem meņģēties.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

54213.

Līgo bite, līgo meita
Ziedu kalna galiņā:
Bite, ziedus lasīdama,
Meita, puišus gaidīdama.
149 [Jaunpils Tk].

54214.

Līgo, Dievs, ar saulīti,
Es ar miežu arājiņu;
Tev pieder lieli pulki,
Man tik miežu arājiņš.
514 [Zentenes Tl].

54215.

Līgodama vien staigāju
Šo gaŗo vasariņ';
Brāļam sievu salīgoju,
Sev diženu arājiņ'.
Brālīts sievu nicināja,
Es arāju nenicinu.
211 [Ļaudonas Md].

54216.

Līgot gāju Jāņu nakti
Ar ozola vainadziņu;
Dievs dod man uz rudeni
Dabūt pašu ozoliņu.
350 [Ropažu Rg].

54217.

Līgot man kā bitei
Šādu gaŗu vasariņu;
Līgodama ielīgoju
Bandenieka klētiņā.
281 [Neretas Jk].

54218.

Līgotāji mani veda
Pie rauduļa Jāņa dēla.
Cik gribēju palīgot,
Jānīts gauži raudināja.
439 [Trikātas Vlk].

54219.

Man atjāja tautu dēls
Pašā Jāņu vakarā;
Pašā Jāņu vakarā
Ābolainu kumeliņu.
Nelaidīšu pieguļā,
Laiž' ābeļu dārziņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54220.

Man deviņi Jāņi bija-
Kur tie visi palikuši?
Pašā Jāņu vakarā
Tikai vienu ieraudzīju.
378 [Seces Jk].

- 192 -

54221.

Mazs bij mans augumiņš,
Gudris mans tikumiņš.
Es pievīlu lielu puisi
Pašā Jāņu vakarā:
Nomizoju rācentiņu,
Dev' par siera gabaliņu.
325 [Priekuļu C].

1. As jauniņa meitineitja
Pruovu puisi pīmuonēju:
Kaļneņī stuovādama,
Lejī laižu ruoceneiti;
Lejī laižu ruoceneiti:
Ša tjav sīra gabaleņš!
174 [Kārsavas Ldz].

2. Moza beju meituškeņa,
Lelu puisi apmuonēju;
Aplaupēju ruocineiti:
Ša tjav sīra gabaleņš!
Jis pajēme ruocineiti,
Soka: sīra gabaleņš.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

3. Puiši, meitu naticit,
Juos ir lelas vilt(i)nīcas:
Aplaupītus ruocinīšus
Dūd par sīra gabaliņu.
605 [Skolas].

54222.

Es jaunāka meitenīte,
Lielu puisi piemānīju:
Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu rācenīti;
Lejā laižu rācenīti:
Še tev siera gabaliņš!
132 [Ikšķiles Rg].

54223.

Es piekrāpu vecu puisi
Pašā Jāņu vakarā;
Pasviež baltu akmentiņu:
Še tev siera gabaliņš!
Vecais puisis upē lēca
Meklēt siera gabaliņu.
520 [Zvārdes Kld].

54224.

Moza moza meitineite
Lelu puisi podmuonēja:
Īt paprīšku doncuodama,
Raibis cymdus adeidama.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

54225.

Moziņš moziņš puiškiniņš
Pīveļ skaistu līgaviņ(u):
Aplaupījis rīkstam čaulu,
Dūd par zalta gredzintiņ'.
326 [Preiļu D].

54226.

Meitas Jāni nogulēj'šas
Pašā Jāņu vakarā.
Dievs atlaida meitām grēkus,
Kam lien meitu vidiņā.
301 [Palsmaņa Vlk].

54227.

Metat, meitas, Jāņu nakti
Upē savus vaiņadzīnus:
Kam ar straumi aizpeldēja,
Vedīs tautās šorudeni;
Kam nogrima dibenāji,
Taibez vīra nodzīvoti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54228.

Mīļi lūdzu Laimes mātes:
Dod man Jāni arājiņu!
Jānim vērši, Jānim govis,
Jānim bēri kumeliņi;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi Jāni daudzināja.
6 [Aiviekstes D].

54229.

Mūs' Jānītis klēti taisa,
Grib rudeni sievu ņemt.
Ne jumtiņa, tik spārītes,
Jau gultiņa apakšā.
384 [Sēemūkšu C].

54230.

Nevienam es neteikšu,
Ko dabūju Jāņu nakti:
Melnu zirgu, kaltus ratus,
Jaunu puisi ormanīti.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54231.

Nu mēs Jāni puškojam
Ar ozola lapiņām,
Citu gadu vedīsim
Jāņam jaunu līgaviņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

1. Nu mēs Jāni puškojam
Ar ozola lapiņām,
Citu gadu nesīsim
Bērn' ar visu šūpulīti.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 193 -

54232.

Ņem, Jānīti, man' par sievu,
Tu labāka nedabūsi.
Es tev došu linu kreklu
Kaņepāja piedurknēm;
Kaņepāja piedurknēm,
Visgaŗām norakstītu.
192 [Kosas C].

1. Ņem, Jānīti, mani sievu,
Tu labākas nedabūsi.
Es tev došu linu kreklu
Ar pakulu piedurknēm.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54233.

Par kapeiku puisi pirku,
Ko gulēt Jāņu nakti.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

54234.

Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi;
Pērn bij meita, šogad sieva,
Citu gadu māmuliņa.
508 [Zantes Tk], 604 [Dažādi iesūtītāji].

54235.

Pērn Jāņos sadzēros
Norūgušu alutiņu.
Vai tādēļ visu gadu
Rūga manis vēderiņis?
604 [Dažādi iesūtītāji].

54236.

Pēters pūta āža ragu,
Kalniņā tupēdams;
Vai nu pūti, vai nepūti,
Ance Jānim saderēta.
417 [Struteles Tk].

54237.

Tautu dēlis manis dēļi, līgo
līgo!
Ik vakaru tauri pūta.
Vai tu pūti, vai nepūti,
Tu jau manis nedabūsi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54238.

Pūt, brālīti, vaŗa tauri,
Kalniņāi, stāvēdams,
Lai klausās tautu meitas,
Spilvenosi gulēdamas.
355 [Rucavas Lp].

1. Pūš, bāliņ, var taur,
Kalniņe stāvdams,
Le dzierd tov līgviņ,
Gultiņe guldam.
445 [Ugāles Vp].

54239.

Reti reti tie krūmiņi,
Kas zied Jāņu vakariņu;
Kas zied Jāņu vakariņu
Zilajiemi ziediņiemi;
Reti reti tie puisīši,
Kas apsolās un paņēma.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54240.

Spoža žvaigzne ieritēja
Saimenieka kambarī,
Saimnieks dabūs šoruden
Sevim otru gulētāju.
464 [Vānes Tk].

54241.

Ticat mani, neticat,
Es būš Jāņa līgaviņa:
Es jau vienu gredzentiņu
Jāņa dotu novalkāju.
12 [Allažu Rg].

54242.

Trīs reizītes vien nogāju
Ar māmiņu baznīcā;
Lapu dien', Māras dien' gadījās.
241 [Lubānas Md].

54243.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa;
Veldē puiši ar meitām
Pašā Jāņu vakarā.
476 [Vecpiebalgas C].

54244.

Visi mazi avotiņi
Jāņu nakti miglu laida;
Visi mazi puisēniņi
Ruden sievu ņēmējiņi.
108 [Engures Tk].

54245.

Vysim labi, vysim labi,
Juoneišami vjāļ lobuok;
Juoneišami vjāļ lobuok:
Rādā sēd ļaudaveņa.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

- 194 -

54246.

Visu gaŗ' vasariņu
Pēteŗose ganos gāju:
Ja Jānīti nedabošu,
Tad dabošu Pēterīti.
40 [Basu (Bases) Azp].

54247.

Visu gaŗu vasariņu
Gaidīt gaidu arājiņu.
Nu atnāca negaidīts
Paše Jāņu vakare.
129 [Gudenieku Azp].

54248.

Visu mūžu nožēloju,
Kas pazuda Jāņu nakti:
Paspēlēju zelta kroni,
Div sudraba gredzentiņus.
398 [Skrundas Kld].

54249.

Visu mūžu pieminēju,
Ko dabūju Jāņu nakti:
Dabūj' vīru, dabūj' bērnu,
Dabūj' dūri mugurā.
477 [Vecpils Lp].

1. Visu mūžu pieminēšu
Ko dabūju Jāņu nakti:
Smuku puisi, bēru zirgu,
Mazu mazu enkurīti;
Dabūj' vīru, dabūj' bērnu,
Dabūj' duku mugurā.
464 [Vānes Tk].

s) Dažādas Jāņu dziesmas

33135.

Ai bagāta Jāņu diena,
Kā mēs tevi vadīsim?
Kalpi kliedza piedzēruši,
Zirgi zviedza neēduši.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

33136.

Ai bagāta Jāņu diena!
Zirgi tauki, kalpi liesi;
Zirgam pilna sēka sile,
Kalpam tukša gaļas bļoda.
18 (Klīģenē).

33137.

Vai Jānīti, tavi bērni
Pluskataiņi, kankaraiņi.
Vai liniņi tev neauga,
Vai aitiņas neviesās?
40-1 (Bigauņc.).

33138.

Eita, puiši, Jāņa nakti
Vilkābeļu līdumā!
Tur tie visi grēcinieki
Jāņa nakti līksmojās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

33139.

Es aizgāju Jāņu nakti
Kaimiņosi puķu plūkt;
Man iezēla sīkas nātres,
Kur domāju rozes plūkt.
Kaimiņosi laiskas meitas,
Puķu dobes neravētas.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33140.

Es atradu atradnīti
Jāņa rītu ganīdama:
Kur Jānītis jostu joza,
Tur palika zobintiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33141.

Es atradu siera kampu,
Mātes gultu taisīdama;
Kad taisīju tēva gultu,
Vēl atradu otru kampu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Es dabūju siera kampu,
Tēva gultu taisīdama;
Es dabūju divi kampi,
Mātes gultu taisīdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

33142.

Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu,
Lai tas krita skanēdams
Uz Jānīša cepurīti.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

33143.

Is pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu;
Tas pārskrēja skanēdams
Par [Pa] zariņu zariņiem.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 195 -

1. Es izlaidu zelta lodi
Caur sudraba ozoliņu;
Tā izgāja dimdēdama,
Sauszarīšus lauzīdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Es izvēru zelta šnori
Caur sudraba ozoliņu,
Ka tā gāja skanēdama
Par visiemi zariņiem.
232 [Talsos (Tl)].

3. Es pārsviedu zelta zīli
Par sudraba ozoliņu,
Ka tā gāja šķindēdama
Pa [Par] zariņu zariņiem.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

4. Es pārsviedu zelta zirni
Par ozola zariņiem,
Lai tas krita šķindēdams
Sudrabiņa laiviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5. Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ezeriņu;
Tas aizskrēja skanēdams
Līdz bāliņa pilsdurvīm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6. Es pārsviežu zelta zirni
Par ozola zariņiem;
Tis aizgāja skanēdams
Pa jūriņu tālumā.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

7. Es pakāru zelta jostu
Ozoliņa zariņā,
Kad tā krite skanēdam'
Pa zariņu zariņiem.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

8. Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Es pārsviedu zelta ripu
Par ozola zariņiem,
Man nogāja zelta ripa
Pa zariem skanēdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

9. Vakar sviežu zeltāboli
Par zudraba ozoliņu;
Šodien krita skanēdams
Pa zariņu zariņiem.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

33144.

Gail's uz vistu vaicājās:
Kur turēsim Jāņa dienu?
Līsim abikaņepēs,
Turēsim Jāņa dienu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33145.

Jāņa bērni sasēduši
Tā kā pekas birzmalē.
Dod, Dieviņ, lielu vēju,
Lai tās pekas cilājās!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33146.

Jāņa māte man iedeva
Zaļa zīda nēzdodziņu;
Šķiņķodama piesacīja:
Mazgā rīta rasiņā,
Mazgā rīta rasiņā,
Rullē zelta rullītī!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33147.

Jāņu nakti jālīgo,
Vai iet labi, vai iet slikti;
Tautiņās jādzīvo,
Vai ir labi, vai ir slikti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33148.

Jāņu nakti nepazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
I sievām(i), i meitām(i)
Zaļš ozola vainadziņš.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33149.

Kas tās manas raibas govis
Vakarā sētā dzīs?
Man jāiet Jāņa tirgu
Ubagiem siera dot.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33150.

Lakstīgala lielījās
Dziedāt visu vasariņu;
Nevarēja nevarēja sadziedāt
Ne līdz Jāņa vakaram.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33151.

Lietiņš lija Jāņu dienu,
Lietiņš Jāņu vakarā,
Salij' mana Jāņu rota,
Jāņu vīti vainadziņi.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 196 -

33152.

Lietiņš lija Jāņa nakti,
Lietiņš Jāņa vakarā,
Nomirkuši Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Līstat, lieti, kad līdami,
Jāņa nakti nelīstat,
Lai bērniņi nesamirka,
Jāņa zāles lasīdami!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33153.

Lietiņš lija Jāņa nakti,
Lietiņš Jāņa vakarā;
Tā Jānīša paša vaina,
Kam tas alus nedarīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33154.

Lietiņš lija visu nakti,
Plāna mana vilnainīte.
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

33155.

Lietus vien, lietus vien
Visu gaŗu vasariņu!
Dod, Dieviņ, saules gaisu
Jel rudeņa galiņā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33156.

Lija lietus Jāņu dienu,
Lija Jāņu vakariņu.
Ai Jānīti, Dieva dēli,
Kam tiltiņu nedarīji!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33157.

Lija lietus Jāņa dienu,
Lija Jāņa vakarā;
Man salija brūni svārki,
Sievai santa cepurīte.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

33158.

Lija lietus Jāņa dienu,
Lija Jāņa vakariņu;
Nu bij miežu sējējam
Rokā nest cepurīti.
226 [Kandavā (Tl)].

33159.

Lija lietus visu dienu,
Lija visu vasariņu;
Ni nolija bitei spārnu,
Ni māsai sedzeniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33160.

Lija, lija lietutiņis,
Trīs lāsītes vien nolija:
Viena miežu,
Otra rudzu,
Treša sīka sudrabiņa.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

33161.

Mijam, māsas, vainakiem,
Mijam mēļu vilnānēm,
Kā bāliņi zirgiem mija
Ar visiem iemauktiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33162.

Mūsu puiši bažījās,
Zaķi miežus noēduši.
A, paldies, tā vajdzēja,
Kam Jāņiem al's nedara!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33163.

Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdu lika:
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi mani daudzināja.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

33164.

Slinkas slinkas
Kaimiņu meitas:
Istabiņa neslaucīta,
Puķu dārzi neravēti.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Slinkas slinkas
Kaimiņu meitas [sievas]:
Pērnie mēsli
Istabas kaktā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

33165.

Slinkas slinkas tās meitiņas,
Liela piesa laidarā;
Nu atnāca Jāņa bērni,
Nu iesvieda zelta laipu.
40-1 (Lapmežc.).

33166.

Slinki slinki kaimiņ' puiši,
Tiem papuve neuzarta;
Papuvīte noziedēja
Dzelteniemi ziediņiem.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 197 -

1. Skinki slinki
Kaimiņu puiši:
Papuve pilna
Dzeltenu ziedu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

33167.

Slinki slinki saimenieki,
Visi jumti nobiruši.
Nāks rudenis, paaugs rudzi,
Tad nojums staļļiem jumtus.
40-1 (Lapmežc.).

33168.

Slinki slinki saimniekdēli,
Nav ābola zirdziņiem;
Pašiem glāze, pašiem kanna,
Zirgam tukša redelīte.
40-1 (Lapmežc.).

33169.

Slinki slinki tēva dēli,
Nav ozolu istabā;
Pašiem bija tāda pļava,
Kur aug kļavas, ozoliņi.
40-1 (Lapmežc.).

33170.

Sper, pērkon, kad sperdams,
Nesper Jāņu vakarā!
Tev pieder vissgadiņš,
Man tas Jāņu vakariņš.
232 [Talsos (Tl)].

33171.

Tev, liepiņa, plata lapa,
Apsedz manu vainadziņu:
Jāņu nakti lietus lija
Ar sudraba lāsītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33172.

Uz avotu līgot gāju
Jāņu dienas vakarā,
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām pazarēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33173.

Vai tās visas meitas bija,
Kas līgoja Jāņa nakti?
Vecas sievas, muteriņas,
Tās bij visas līgotājas.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

33174.

Visi gaida Jāņa dienas,
Puiši vien negaidīja:
Tos mēs kārsim skurstenī,
Skujiņām badīsim.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33175.

Visu dienu lietus lija,
Vēl līst Jāņu vakarā.
Kā Jānītis nenolija,
Kumeliņus ganīdams?
224 [Kabilē (Kld)].

33176.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņa dienas gaidīdams;
Kad atnāca Jāņa diena,
Par kapeiku brandaviņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Visu gadu naudu krāju
Priekš tā viena vakariņa;
Kad atnāca Annas vakars,
Par kapeiku brandaviņa,
Par kapeiku brandaviņa, -
Dzeŗ', zemīti laistīdams.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33177.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņu dienas gaidīdams;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu naudiņa jātērē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33178.

Ciema māte savas meitas
Padzirnēi pabāzuse,
Lai rūsēja, lai pelēja
Līdz citiem Jānīšiem.
263 [Dobelē].

t) Jāņu nakti neguļ

33179.

Ai jūs puiši, ai jūs meitas,
Jāņu nakti neguļat!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Visu gadu snauduļoja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33180.

Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņa nakti neguliet:
Gulēsiet Jāņa nakti,
Būs veldrē linu bars.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

- 198 -

1. Lieli puiši, mazi puiši,
Jāņa nakti neguliet:
Kuŗš gulēja Jāņa nakti,
Tam veldrē rudzu bars.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33181.

Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņa nakti negulat:
Kas gulēs Jāņa nakti,
Mūžam vīra nedabūs.
Es negulu Jāņa nakti,
Es būš brūte šoruden.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Mūšam sievas nedabūs;
Kas negul Jāņu nakti,
Tas dabūs šoruden.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

33182.

Es jums saku, jauni puiši,
Jāņu nakti neguliet:
Kas gulēs Jāņu nakti,
Mūžam sievu nedabūs.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

33183.

Es jums saku, jauni puiši,
Jāņu nakti negulat!
Kas gulēs Jāņu nakti,
Tas dabūs vecu sievu,
Tas dabūs vecu sievu,
Biezu putru ēdināmu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es jums saku, jauni puiši,
Jāņu nakti neguļat!
Ja gulēsiet Jāņu nakti,
Tad dabūsiet vecu sievu,
Tad dabūsiet vecu sievu,
Ar kūķiem ēdināmu,
Ar kūķiem ēdināmu,
Vecāi vīzēi vizināmu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kas gulēja Jāņa nakti,
Lai tam sievas nedabūt!
Ja dabūt, tad dabūt
Vecu vecu grabažiņu,
Vecu vecu grabažiņu,
Aizkrāsnē gulētāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kas gulēs Jāņu nakti,
Tas dabūs vecu sievu,
Muldiņāi vizināmu,
Ar pirkstiem barojamu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33184.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļat:
Kas gulēja Jāņu nakti.
Tas mūžiņu nogulēja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Kas esat jaunas meitas,
Jāņa nakti neguļat:
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas guļ visu vasariņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Kas gulēja Jāņa nakti,
Gulēs visu vasariņu;
Kas līgoja Jāņa nakti,
Līgos visu vasariņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33185.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Iznes gultu, apgāz cisas,
Lai tas vairs negulēja
Līdz citiem Jānīšiem.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

33186.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Lauzt tam kāju, lauzt tam roku,
Lauzt tam kāju, lauzt tam roku,
Lauzt tam pašu muguriņu!
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

33187.

Kas guljaunis Jāņu nakti,
Lauzt tam kāju, lauzt tam roku!
Tēvs māmiņa, tie bij veci,
Tie varēja pagulēt.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Lauz tam kāju, otru roku!
Dievs pasargi tēvu māti,
Tie gulēja Jāņu nakti.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

33188.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Sasien kājas, sasien rokas,
Sasien kājas, sasien rokas,
Iemet nātru krūmiņā!
216 [Ventspilī].

- 199 -

33189.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas uz labu negulēja,
Tam veldē mieži rudzi,
Veldē paša [jauna] līgaviņa.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

33190.

Kas gulēja Jāņa nakti-
Veldē rudzi, veldē mieži;
Es neguļu Jāņa nakti,
Man rozītes stāvu zied.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam rozītes veldē krīt;
Es neguļu Jāņu nakti,
Man rozītes stāvu zied,
Man rozītes stāvu zied
Līdz pašiem Miķeļiem.
Miķelīšu rītiņāi
Puškoš' tautas kumeliņu.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

33191.

Kas gulēja Jāņa nakti-
Veldē rudzi, vēlde mieži;
Kas līgoja Jāņa nakti-
Stāvus mieži, stāvus rudzi.
40-1 (Bigauņc.).

33192.

Kas gulēja Jāņa nakti-
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē goves laidarā,
Veldē goves laidarā,
Veldē bēri kumeliņi.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33193.

Kas gulēja Jāņu nakti-
Veldrē rudzi, veldrē mieži,
Veldrē rudzi, veldrē mieži,
Veldrē paši pļāvējiņi.
40-1 (Kaugurc.), 270, 403.

33194.

Kas gulēja Jāņu nakti-
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa.
40-1 (Bigauņc.), 108, 216.

33195.

Negulēju Jāņa nakti,
Lai dod Laime veselību;
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas gulēja vaidēdams.
(?).

33196.

Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani rudzīši
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jāņīša nakti,
Lai mani pūrīši
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani miežiņi
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai manas auziņas
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani zirniņi
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani liniņi
Vilnī nekrīt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

33197.

Skāde tautu dēliņam,
Sakrīt mieži līdumā:
Kam gulēji ar meitām
Pašā Jāņa vakarā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

u) Jāņu nakts īsāka par visām naksniņām

33198.

Dziedat, meitas, Jāņu nakti,
Neba gaŗa Jāņu nakts:
Vienu malu saul' aizgāja,
Otru ausa gaisumiņa.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 200 -

33199.

Eima eima, nestāvam,
Nava gaŗa Jāņu nakts:
Te satumsa, te uzausa
Tīrumiņa galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33200.

Īsa īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa,
Te saulīte gabalā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Īsa īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa
Vakarēja gaisumiņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2. Tā sacīja, tā bij tiesa-
Īsa bija Jāņu nakts,
Īsa bija Jāņu nakts,
Te satimsa, te izausa,
Vienā pusē timsa timsa,
Otrā zaļa gaisumiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33201.

Īsa īsa Jāņa [Jāņu] nakts
Par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Īsa īsa Jāņu nakts,
Te satumsa, te izausa:
Viena puse tumša tumša,
Otra puse gaiša gaiša.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33202.

Īsa īsa Jāņa nakts,
Te satumsa, te izausa;
Nepaguvu aplīgot
Savu lielu tīrumiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

33203.

Īsa īsa Jāņa nakts,
Te satimsa, te izausa;
Nepaspēju bāliņam
Jaunas sievas salīgot.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

33204.

Īsa īsa Jāņa nakts,
Te satimsa, te izausa;
Nevarēju tāļu iet,
Pelnīt siera gabaliņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33205.

Nava gaŗa Jāņa [Jāņu] nakte,
Gan var stāvu pastāvēt,
Viena mala tumsen tumsa,
Otrā ausa gaisumiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33206.

Saka gaŗu Jāņa nakti,
Ne ir gaŗa Jāņa nakts:
Te satimsa, te izausa
Pie bāliņa bišu dārza.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Cik gaŗa, cik gaŗa
Jānīša naksniņa, -
Te tumsa tumsiņa,
Te ausa gaismiņa!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54250.

Ciema meitas solījās
Jāņu nakti negulēt.
Es aizgāju, es atradu:
Guļ kā siļķes muciņā.
239 [Lizuma C].

54251.

Divi divi- kas tie divi-
Zāļu nakti negulēja:
Kalna Jānis, Lejas Māra,
Tie miedziņa negulēja.
439 [Trikātas Vlk], 534 [Grīva Il apr.].

54252.

Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļiet!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas godiņu paspēlēja.
112 [Ezeres Kld].

54253.

To jums saku, jauni ļaudis,
Jāņu nakti neguļieti!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Sasien kājas, sasien rokas;
Sasien kājas, sasien rokas,
Iesviež nātru krūmiņāji.
282 [Nīcas Lp].

- 201 -

54254.

Es neguļu Jāņu nakti,
Man rozītes stāvu aug;
Man rozītes stāvu zied,
Līdz pašiem Miķeļiem.
Miķelīša rītiņā
Puško tautas kumeliņ'.
350 [Ropažu Rg].

54255.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Neguļat Jāņu nakti;
Lasat puķes, papārdītes,
Puškojat Jāņu kalnu!
183 [Kazdnagas Azp].

54256.

Jauni puiši, jaunas meitas
Jāņu nakti negulēj'.
Tos mieloja Jāņu māte,
Tos dzirdīja Jāņu tēvs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54257.

Jauni puiši, jaunas meitas
Jāņa nakti negulēj':
Puiši dzied kelniņā,
Meitas upes meliņā.
242 [Lubejas Md].

54258.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti negulēja:
Tie taurēja vaŗa taures,
Tie dziedāja Jāņu dziesmas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54259.

Kas neguļ Jāņu nakti,
Kas dzied Jāņu vakarā?
Jauni puiši, jaunas meitas,
Tie neguļ Jāņu nakti,
Tie dzied Jāņu vakarāi.
270 [Mežotnes B].

54260.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti negulat:
Jāņu nakti zelta rasa,
Tad aitiņas mazgājas;
Tad aitiņas mazgājas,
Tad saulīte rotājas.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

54261.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas par velti negulēja:
Pirmo bērnu vilks aiznesa,
Otru paši nogulēja(?).
33 [Baižkalna C].

54262.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Mūžam sievas nedabūja;
Kad i kādu dobijās,
Naba lietu dobijās:
Pa laipiņu vadājamu,
Ar pirstiņu barojamu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54263.

Kas gulēja Juoņa nakti, leigū!
Tys sev sīvas nadabova, leigū!
Iz veizeitis vužinova;
Bīzu putru sutynova, leigū!
Ar piersteņi pabarova, leigū!
26 [Asūnes D].

54264.

Kas esat jaunas meitas,
Jāņa nakti neguļat!
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas guļ visu vasariņu;
Tā dabūja vecu vīru
Tā kā praula gabaliņu.
119 [Gaujienas Vlk].

54265.

Kas gulēja Juoņa nakti,
Leigū, a leigū!
Pylna luova blusu beja,
Leigū, a leigū!
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

54266.

Jāņa tēvi, Jāņa māte,
Neguļati Jāņa nakti!
Ka gulēsit Jāņa nakti,
Būs liniņi lažiņā.
93 [Dundagas Vp].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam aug lini lažiņā.
93 [Dundagas Vp].

54267.

Kas gulēja Jāņa nakti,
Tam neauga gaŗi lini;
Kas līgoja Jāņa nakti,
Tam izauga gaŗi lini.
119 [Gaujienas Vlk].

- 202 -

54268.

Kas gulēj Jāņ nakt,
Mūžam lin laže krit.
Linu dēļ vien es gāj
Jāņ nakt līgoties.
17 [Ances Vp].

54269.

Kas guļ visu Jāņu nakti,
Tas guļ visu vasariņu;
Ar lielo gulēšanu
Visi lini nogulēti.
180 [Katvaru Vlm].

54270.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam jānes liela strāpe:
Smalkas nātres kājgalei,
Asi dadži pagalvie.
179 [Katriņas C].

54271.

Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas pa nakti negulēja:
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas gulēs visu gadu.
200 [Kuldīgas Kld].

54272.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas par velti negulēja;
Tas par velti negulēja,
Dabūs miega traucētāju.
530 [Cēsis C apr.].

54273.

Slinki puiši, slinkas meitas,
Neguļat Jāņu nakti!
Kas gulēsa Jāņu nakti,
Gulēs visu vasarīnu.
94 [Dunikas Lp].

54274.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Sasien kājas, sasien rokas;
Sasien kājas, sasien rokas,
Iesviež nātru pudurī.
245 [Lutriņu Kld].

54275.

Īsa īsa Jāņu nakts,
Še satumsa, še izausa:
Še satumsa vakarā,
Še izausa rītiņā.
472 [Vecgulbenes Md].

54276.

Īsa īsa Jāņu nakts,
Te satumsa, te uzausa;
Nepaguvu kroņus vīt,
Ne Jānīti aplīgot.
3 [Adulienas Md].

54277.

Tas meloja, kas tā saka,
Ka ir gaŗa Jāņu nakts:
Man gaismiņa pienākusi,
Ar puisīti runājot.
605 [Skolas].

54278.

Tas ir meli, kas to saka,
Kad ir gaŗa Jāņu nakts;
Stāvus vien sastāvēju
Ar tautieti klētiņā.
184 [Ķēču Rg].

54279.

Tā sacīja, tā bij tiesa:
Īsa bija Jāņa nakts;
Viena puse timsa timsa,
Otra zaļa gaisumiņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

v) Saule lec, rotājas

33207.

Es redzēju Jāņu [Jāņa] nakti
Trīs saulītes uzlecam:
Viena rudzu, otra miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33208.

Es redzēju Jāņa rītu,
Kur saulīte medīt gāja:
Divi zelta kucentiņi
Apzeltītu irbi dzina.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33209.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņa [Jāņu] nakti neguliet,
Tad rītā redzēsiet,
Kā saulīte rotājās!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)],
226 [Kandavā (Tl)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 203 -

33210.

Līgojam, līgojam,
Neguļam, neguļam,
Redzēsam, redzēsam,
Kur saulīte rotājās!
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

1. Līgojati, līgotāji,
Līdz pašai gaismiņai!
Rītiņāje mīļš Jānītis
Ar saulīti rotāsies.
386 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33211.

Man māmiņa rotu liedza
Jāņa dienas vakarā;
Ir saulīte rotājās
Jāņa dienas rītiņā.
40-1 (Antiņc.), 125,
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33212.

Svīst gaismiņa, lec saulīte,
Drīz Jānītis projām brauks,
Seši simti melnu zirgu,
Simts karīšu turētāju.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

54280.

Jāņa rītu pirmie viesi:
Gaisma ausa, saule lēc.
Labrītiņ, Dievs palīdz,
Tā pirmā valodiņa.
321 [Pļaviņu (Stukmaņu) Rg].

54281.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļieti,
Tad redzēsit Jāņu rītu,
Kā saulīte rotājās:
Brīžam zila, brīžam zaļabrīžam
Tīra sudrabiņa.
419 [Suntažu Rg].

1. Jaunas meitas, jauni puiši,
Jāņu nakti neguļat,
Tad rītā redzēsit,
Kā saulīte rotājas:
Brīžam zila, brīžam zaļa,
Brīžam tāda iesarkana.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

54282.

Jāņu rītā zelta rasa,
Tad saulīte rotājas:
Brīžiem zila, brīžiem zaļa,
Brīžiem saulīte atspīdēja.
193 [Krapas Rg].

54283.

Juoņa dīnā saule rūtoj, rūtuo
rūtuo!
Ar vysomi zvaigzneišom, rūtuo rūtuo!
Saule rūtoj dzīduodama, rūtuo rūtuo!
Svaigznes doncoj pakaļī, rūtuo rūtuo!
182 [Kaunatas Rz].

54284.

Jāņu rītā gaisma ausa,
Sudrabota saule lēca.
Zaļi svārki brālīšami,
Sudrabota audējiņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54285.

Rotājies, tu saulīt,
Tu rotāji, es rotāju:
Tu rotāji zelta rotas,
Es jauno arājiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

z) Jāņa svētkus beidz

33213.

Ar Dieviņu, tu Jānīti!
Šovakar pavadām.
Citu gadu tu atjāsi
Ar deviņi kumeliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33214.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Jēkabs dzenas, Jēkabs dzenas!
Kad panāks, neizbēgsi,
Dos ar klaipu mugurāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33215.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Panāks tevi Pieterīts;
Bēdz, Pieteri, bēdz, Pieteri,
Panāks tevi Jēkabiņš!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33216.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Pēters dzina pakaļā,
Pēters dzina pakaļā,
Zaļa meija rociņā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 204 -

33217.

Bēdz, Jānīt, bēdz, jāņit,
Pēters nāk, Pēters nāk!
Jāņa ziedu neredzēju
Aiz Pēteŗa lapiņām.
18 (Kliģenē).

33218.

Bēdz, Jānīti, bēdz Jānīti,
Pieters nāca, Pieters nāca
Pa liepiņu lapiņām,
Pa žagaru žagariem!
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

33219.

Brauc, Jānīti, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33220.

Ej, Jānīti, lauz galviņu,
Man vairs tevis nevajaga;
Man atjās Pēterītis
Ābolainu kumeliņu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāj, Jānīti, lauz galviņu,
Es par tevi nebēdāju:
Man atjās Pēterītis
Svētdien kaltu kumeliņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

33221.

Ej projām, Jāņa diena,
Ar mīkstiem sieriņiem!
Man atnāks Pēteŗ' diena
Ar mīkstiem plāceņiem.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

33222.

Es Jānīti pavadīju
Līdz viņam kalniņam,
Tā sacīju vadīdama:
Nāc, Jānīti, citu gadu!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

33223.

Gauši nāca, drīz aizgāja
Tā lielaja Jāņa nakts:
Ne bij dienu, ne nedēļu,
Vienu pašu vakariņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ilgi gaidu Jāņa dienas,
Gaidu visu pavasaru.
Es domāju, ilgi būs,
Būs jel kādu nedēliņu;
Ne dieniņas nepalika,
Vienu pašu vakariņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

33224.

Jāņa diena sagaidīta,
Jāņa diena pavadīta;
Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķirsimies.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

33225.

Ko, bērniņi, darīsim,
Jānīts iet lejiņā?
Tekam, lieli, tekam , mazi,
Velkam Jāni kalniņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33226.

Mēs Jānīti pakārām
Ozoliņa zariņos,
Lai tas tur karājās
Līdz citiem Jānīšiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33227.

Mēs Jānīti pavadām,
Pēterīti sagaidām;
Jāņam zirgus aizjūdzam,
Pēteŗam nojūdzam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33228.

Mēs Jānīti vadījām
Līdz pašai Jelgavai,
Jelgav's meitas līdz Rīgai,
Rīgas meitas Vāczemē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33229.

Pavadām Jāņa dienu
Līdz viņam kalniņam,
Lai pavada Rīgas meitas
Līdz pašai jūriņai.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33230.

Pēters Jāni pavadīja
Līdz viņam kalniņam;
Tā sacīja vadīdams:
Nāc atkal citu gadu,
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 205 -

33231.

Šo Jānīti pavadām, -
Kas tā cita sagaidīja?
Dievs dos mieru, veselību, -
I ta cita sagaidīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33232.

Vakar Jāni saņēmām
Ar puškiem, ar ziediem,
Šodieniņu līgojām
Pie saldena alutiņa,
Šovakari pavadām
Ar Pēteŗa lapiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

54286.

Brauc, Jānīti, nu ar Dievu,
Ar puķīšu vezumīnu!
Lai pavada ciema meitas
Līdz pašai jūrīnai(?).
192 [Kosas C].

54287.

Dienu, nakti Jānīt' dzinu,
Nu aizdzinu uz Rīdziņu:
Ej projām nu, Jānīti,
Nu mēs tevi negribam;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.
184 [Ķēču Rg].

54288.

Ej ar Dievu, Jāņa diena,
Mēs tev' skaisti pavadāmi!
Nāc atkal citu gadu,
Vēl skaistāki saņemsimi;
Vēl skaistāki saņemsimi
Ar siltiem kukuļiemi!
605 [Skolas].

1. Brauc ar Dievu, tu Jānīti,
Ar to ziedu vezumiņu!
Brauc atkal citu gadu,
Mēs tev' skaisti saņemsim.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

54289.

Es Jānīti pavadīju
Līdz jūriņas robežai;
Citu gadu tad gaidīšu
Ar ozola vainadziņu.
347 [Rendas Kld].

54290.

Pavadam Jāņu dienu
Līdz viņam kalnīnam.
Nāc atkal citu gadu,
Gan mēs tevi saņemsam:
Būs maizīte, būs gaļīna,
Būs saldais alutīc.
192 [Kosas C].

54291.

Nu ar Dievu, Jāņa diena,
Līdz citiem Jānīšiem,
Tad mēs tevi gaidīsim
Ar visiemi ziediņiem.
192 [Kosas C].

54292.

Nu ar Dievu, Jāņa diena,
Līdz citam gadiņam!
Ies dieniņas, nāks dieniņas,
Kamēr tevi redzēsim.
68 [Cieceres Kld].

54293.

Ilgi gaidu Jāņu dienu,
Gaidu visu vasariņ';
Te atnāca, te aizgāja,
Žēlabas vien padarīja.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

54294.

Visu gadu es gaidīju
Jāņu nakti atnākam;
Gausi nāca, drīz aizgāja
Tā lielā Jāņu nakts.
541 [Kandava Tl apr.].

54295.

Cauri gāju priežu silu,
Dāboliņu dēstīdama;
Pašā sila maliņā
Iestādīju ozoliņu,
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiem Jānīšiem.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

54296.

Vakar Jāņus saņēmām,
Šodien Jāņus vadīsim;
Vakar nāca dziedādami,
Nu iet projām raudādami.
90 [Drustu C].

54297.

Ej projām, Jāņu diena,
Ar mīkstiem sieriņiem;
Nu atnāks jekaupiņš
Jaunu rudzu maizītēm.
184 [Ķēču Rg].

- 206 -

54298.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļati!
Pavadāti Jāņa dienu,
Līdz viņami kalniņami;
Līdz viņami kalniņami,
Līdz pat jūŗas maliņaji.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

54299.

Kā tos Jāņus ielīgoja, līgo
līgo!
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

54300.

Mēs Jānīti pavadām
Līdz viņam kalniņam,
Lai vadīja ciema meitas
Līdz citiem Jānīšiem.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

54301.

Nyu ar Dīvu, lobi ļaudis, leigū
leigū!
Leidz citimi Juoneišimi; leigū leigū!
Jo Laimeņa paleidzēs, leigū leigū!
Otkon kūpā leiguosimi, leigū leigū!
236 [Līvānu D].

54302.

Sen tos Jāņus gaidījām,
Nu tos Jāņus pavadām;
Nu tos Jāņus pavadām
No kalniņa lejiņā.
344 [Rembates Rg].

54303.

Vakar bija Jāņa diena,
Šodie' Jāņa atsvētīte;
Vakar māte sieru deve,
Šodie' siera palieciņu.
90 [Drustu C].

54304.

Vakar beja Juoņa dīna,
Šudiņ pašas Juonīnītes;
Vakar Juonis zuobokūs,
Šudiņ paša kūrpītēs.
466 [Vārkavas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu