SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Lieldiena

32236.

Vai vai Lieldiena,
Tavu gaŗu gavēņu!
Apēdu māmiņai
Trīs pūri kaņepju,
Trīs pūri kaņepju,
Deviņus pīragus,
Šos gaŗus gavēņus
Gavēdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32237.

Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan šupojos
Visas trīs Lieldieniņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ai odīti migulīti,
Nekod mani šovasar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs Lielasdienas:
Pirmu dienu, vidus dienu,
Pēdējdienas vakariņu.
1311 [Apē (Vlk)].

32238.

Atīt Leldīn'e
Par augstu kal'n'eņu,
Zalta ūlys
Mātuodama;
Aizīt Leldīn'e
Par augstu kal'n'eņu,
Zalta ūlys
Las'eidama.
422 [Līvānu pag. D].

32239.

Augsti mani bāleliņi,
Augsti kāra šūpotnītes;
Tautu meita neiekāpa,
Ikām lūdza cēlējiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Augsti mani bāleniņi,
Augsti kāra šūpulīti;
Tautu meita zema resna,
Tai vajaga palēceknes.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Mazi mani bāleliņi,
Augsti kāra šūpulītes;
Tautu meita neiekāpa,
Bīliņģīšu vajadzēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32240.

Brāļi brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Aiz upītes kalniņāi
Div' sudraba ozoliņi.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

- 36 -

32241.

Brāļi brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kārsim liepas galiņāi,
Lai māsiņas līgojās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

32242.

Dēj, mana vistiņa,
Div' pauti dienā!
Atnāks māsiņa
Ar mazu bērniņu.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

32243.

Došu olu brāliņam
Par šūpoļu kārumiņu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32244.

Iešūpāja, ielīgoja, -
Kas iekāpa šūpulī?
Greizu ratu taisītājs,
Tas iekāpa sūpulī.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32245.

Iešūpāja, ielīgoja. -
Kas iekāpa sūpulī?
Šķību vagu dzinējiņis,
Tas iekāpa šūpulī.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32246.

Iešūpāja, ielīgoja, -
Kas iekāpa šūpulī?
Sīku rakstu rakstītāja,
Tā iekāpa šūpulī.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Šūpājati, līgājati!
Kas iesēda šūpulē?
Mūs' māsiņa iesēduse,
Sīku rakstu rakstītāja,
Sīku rakstu rakstītāja,
Raibu cimdu adītāja.
158 (Nīcā).

32247.

Iešūpāja, ielīgoja, -
Kas iekāpa šūpulī?
Svina muca, draņķamuca,
Tā iekāpa šūpulī.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32248.

Iešūpāja, ielīgoja, -
Kas iekāpa šūpulī?
Tautu dēlis, mūs' brālītis,
Tie iekāpa šūpulī.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32249.

Ej ar Dievu, Lieladiena,
Mēs tev' skaisti vadīsim;
Nāc atkal citugadu,
Mēs tev' skaisti saņemsim!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32250.

Eit' projām, Lieldieniņas,
Ar baltāmi oliņām!
Es gaidīšu Jurģa dienas
Ar zaļo rudzzālīti.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

32251.

Es ar savu mīļāko
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta viervu,
Es sudraba gredzeniņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32252.

Es neiešu ne ar vienu
Šūpolēs šūpoties;
Ieš' ar savu brāleliņu,
Tas man' viegli pašūpos.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

32253.

Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai māsai nesamirka
Vizulīša vainadziņš.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai vējiņis neappūta
Dzeltāno vizuliņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32254.

Jau es biju gana viegla,
Vēl man' vieglu vieglināja,
Vēl pakāra brāleliņi
Niedres kaulu šūpulīti.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

- 37 -

32255.

Kāp, kāp, Anniņa, -
Kas tevi šūpās?
Še nava tava,
Kas tevi šūpās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32256.

Kālab Mariņa
Tik smagi sviest?
Ko deva govēm,
Apēda pate.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32257.

Kar, brālīti, šo Lieldienu
Māsiņai šūpulītes!
Kārsi citu Lieludienu
Savai jaunai līgavai.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32258.

Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar jūras maliņā:
Trūkst virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa jūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Nekaŗat, bāleliņi
Uz Daugavas šūpulīti:
Trūks šnorīte šķindēdama,
Slīks māsiņa raudādama.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

32259.

Kar, bāliņi, šūpoklītes,
Nikar upes maliņā:
Samirkst manas baltas zeķes,
Nokrīt zīļu vaiņadziņš.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32260.

Kaŗat, brāļi, šūpulītes
Augsta kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32261.

Kaŗat, brāļi, šūpulītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32262.

Kas tādus svaru maisus
Iekustinās?
Vajaga brālīšu
Iekustināt.
226 [Kandavā (Tl)].

32263.

Kas to Lieldienu
Iešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņupītes.
226 [Kandavā (Tl)].

32264.

Ko es došu bāliņam
Par šūpoļa kārumiņu?
Vista olu nedējusi,
Māte raušu necepusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ko es došu, ko es došu
Šūpulīša kārājiem?
Nij vistiņas olu dēja,
Nij māmiņa sieru sēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32265.

Ko es došu, ko es došu
Šūpolīša kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemītei linu kreklu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32266.

Ko es došu metējam
Ko šūpuļu kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32267.

Ko Lieldiena man atnesa
Par gadskārtas gaidījumu?
Vienu pašu zīdautiņu
Vējiņam vīcināt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32268.

Ko tās šūpules
Tik gauži raudāja [raud]?
Vecu vīru kārtas,
Ne jaunu puišu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32269.

Liela bija Lieladiena,
Man bij maza villainīte;
Ko apsegšu Lieludienu
Ar to mazu villainīti?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 38 -

32270.

Liela bija Lieladiena,
Mazas manas villainītes;
Pavadīju Lieludienu
Ar mazām villainēm.
1800 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

32271.

Lieldien gāju šūpoties,
Lai liniņi gaŗi aug;
Pīrāgos čušināt,
Lai telītes raibas aug.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Leldin' guoju šyupuotīs [šyupuotūs],
Lai t'el'eitis gaņejuos:
Aizgav'eni šļiukuotīs,
Lai liniņi gari aug.
422 [Līvānu pag. D].

32272.

Lieldiena vaicā,
Kur kāra šūpoles:
Alota malā
Ozola zarā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32273.

Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Siltajā saulē.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32274.

Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Sudraba stulpos.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32275.

Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Tīruma vidū
Akmeņu starpā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32276.

Lieldiena vaicāja ,
Kur kārsim šūpules:
Uz augsta kalna
Lielceļa malā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

32277.

Lieldienas rītā
Sarkana saule;
Māršiņas villānei
Sarkanas bārstis.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32278.

Lieldieniņa liela sieva,
Tā atnāca tukšu roku;
Miķelīts mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.
67 [Auļukalnā (pie Drustiem C)].

32279.

Liniņu labad
Līgot gāju,
Lai mani liniņi
Līdzeni aug.
192 [Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Liniņu labada
Šūpuli kāra,
Lai auga liniņi
Kā šupulītis.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

32280.

Man bāliņi pakāruši
Niedru kaulu šūpolīti.
Saberzīšu saujiņā,
Palaidīšu vējiņā.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

32281.

Man pakāra bāleliņi
Vizuļotu šūpāklīti;
Ni man bija šūpāties,
Ni vizuļu lūkoties.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32282.

Man pakāre brāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32283.

Met mani, Jēcīt,
Neraustīdamis!
Es tev solīšu
Diženu brūti,
Es tev solīšu
Riekstuļu Minni;
Ja tās negribi,
Dabūsi citu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 39 -

32284.

Metat mani, metējiņi,
Līdz mēnešam nemetat:
Mēnešami asi ragi,
Noraus manu vaiņadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32285.

Metat mani, metējiņi,
Pa zariņu galiņiem:
Cielaviņas meita biju,
Zaru galu laipotāja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32286.

Metiet mani, veci vīri,
Nava jaunu metējiņu:
Jauni puiši krogā dzēra
Vakarēju gājumiņu.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32287.

Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem;
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šupulītes.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32288.

Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.
226 [Kandavā (Tl)].

32289.

Nekāru šūpuli
Labā zemē:
Balandes vien auga,
Ne mieži rudzi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Nekaŗat šūpulīti
Aŗamā zemītē:
Tur neauga mieži rudzi,
Balandītes vien ziedēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

32290.

Nekaŗat šūpulīti
Aŗamāi zemītēi;
Aŗamāi zemītēi
Zelta nauda apakšāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

32291.

Nosalieču līgotnīti
Sav' āriņa maliņā:
Noliecosi div' bērziņi,
Trešo āra ozoliņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

32292.

Pavadu Lieldienu
Par augstu kalnu,
Par augstu kalnu,
Caur zaļu birzi,
Caur zaļu birzi
Upītes malā.
Guli nu, Lieldiena,
Līdz citam gadam,
Līdz citam gadam
Upītes malā!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32293.

Pervēsim, māsiņas,
Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32294.

Šūpojies, karājies,
Pats šūpuļa kārājiņš,
Kam tu kāri šūpulītes
Dziļas upes maliņā!
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32295.

Spīdi nu, saulīte,
Ābeļu dārzā,
Tur mūsu bāliņi
Šūpoles kāra!
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32296.

Svina muca, draņķa baļļa
Ielīgoja šūpulī.
Ej ārā, svina muca,
Lai nāk brāļa līgaviņa!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

32297.

Tā gaidu Lieldienu
Kā bāleliņu;
Aizgāja gaŗām
Kā rīta rasa.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32298.

Trīs gadi pazinu
Šūpoļa vietu:
Neauga mauriņš,
Ne dāboliņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 40 -

32299.

Trūkst, trūkst virvīte,
Netrūkst gredzens:
Jauns jauns bāliņš
Virvīšu vijējs;
Vecs vecs tēviņš
Gredzenu griezis.
1311 [Apē (Vlk)].

32300.

Trīs dieniņas Lieldieniņas,
Trīs dieniņas Ziemassvētki,
Tām sešām dieniņām
Darāt, brāļi, alutiņu!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. četras māsas Lieldieniņas,
četri brāļi Ziemassvētki;
Astoņām dieniņām
Darām saldu alutiņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32301.

čīkstēt čīkst egles kārt's,
Kā tās čīkst, kā
nečīkst?
Kā tām bija nečīkstēt, -
Raudādami pakāruši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32302.

čīkstēt čīkst, tipēt tip
Ievas griezti gredzentiņi;
Kaut griezuši ozoliņa,
Nečīkstētu, netipētu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

32303.

čīkstēt čīkst, tipēt tip
Ievas griezti gredzeniņi.
Lai tā čīkst jauni puiši,
Ka negrieza ozoliņa!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. čīksti, čīksti, stiepies, stiepies,
Ievas griezts gredzeniņš!
Lai tā čīkst , lai stiepjas
Jaunu puišu augumiņš.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32304.

Cērtat, brāļi, oša kārtis,
Vītējiet saulītē;
Kad atnāks Lieladiena,
Pakariet šūpolītes!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32305.

Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītējiet saulītē:
Še teicās tautu meita
Lieldien nākt šūpoties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītējiet saulītē:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lielasdienas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

53121.

Ak tu svātu Leldīnīt,
Tavu garū gavēnīt:
Muote maņ izboruoja
Treis dūbītes ruduciņu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53122.

Apšaudīju, apšaudīju,
Kā kuŗam redzēdams.
Ka tie visi sasacēla,
Vis' istaba līgojās.
241 [Lubānas Md].

53123.

Atguoja Leldīņa
Par kalnim, par lejom
Ar meikstim peirāgim,
Ai čosnom ūlom.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53124.

čeikstēt čeikst, dordzēt dordz
Kolpa kuorti šyupuliņi;
Ka buoliņi pakuoruši,
Ni čeikstītu, ni dordzētu.
551 [Ludza Ldz apr.].

1. čeikstēt čeikst, peikstēt peikst,
Ka pakuorti šyupelīši;
Ka pakuora muns buoleņš,
Ni čeikstēja, ni peikstjā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

53125.

Es olīnu appuškoju
Ar sarkanu dzīparīnu,
Lei nebrieda rudzi mieži,
Lei nezviedza kumelīni.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

- 41 -

53126.

Gauši nāca, drīz pagāja
Tā bagāta Lieladiena:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu dziedādama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53127.

Gauši nāca, drīz pagāja
Tie bagāti Ziemassvētki,
Tā nabaga Lieladiena
Nāk pakaļ vaidēdama.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

53128.

Kā pazinu Lieludienu,
Ka pakāra šūpulīti;
Kā pazinu Vasarsvētkus,
Ka neveda ērcienēje?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53129.

Kas kuora šyupelīti,
Tam devu ūlu;
Kas vyna vainadziņu,
Tam ūlas čaulu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53130.

Kū dūsim šyupeļam,
Kū šyupeļa kuorējam?
Šyupeļam ūlu dūsim,
Kuorējam ūlas čaulu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

53131.

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda [vede] vezumāi.
286 [Nītaures Rg].

53132.

Kur mēs Lieldienas šūpli kārsim?
Siltā saulē, zaļā zālē,
Tur neauga zaļa zāle,
Ne baltais āboliņš.
562 [Rūjiena Vlm apr.].

53133.

Lieldiene vaicā,
Kas kāra šūpules?
Jānīts, Peters,
Tie brālēliņi.
263 [Mēmeles Jk].

1. Lildine vaicā
Kas kāra šūpules?
Jānīts, Pricīts,
Tie šūpuļu kārēji;
Tie cēlās rītā agri
Virvei lūku darināt.
263 [Mēmeles Jk].

53134.

Lieladiena, māmulīte,
Kur kārsime šūpulīti?
Āz kalniņa lejiņēje,
Tai ābola sētiņēje.
129 [Gudenieku Azp].

53135.

Lieldiena, māmulīt,
Kur kārsim šūpulīt?
Kār priedei, kār eglei,
Kār mazai bērziņai.
443 [Turlavas Kld].

53136.

Lieladiena, Vasarsvētki,
Tie zeltā pušķojami;
Lieladiena līgojama,
Vasarsvētki pušķojami.
520 [Zvārdes Kld].

53137.

Lūdzin lūdzu bāleliņu:
Nekar niedru šūpulīti-
Trūks virvītes dārdēdamas,
Iekritīšu jūriņā.
378 [Seces Jk].

53138.

No niedras pakārts
Tas šūpulīts.
Sabērzu saule,
Palaidu vēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53139.

Mozi muni buoleliņi,
Augstas kuora šyupelītes;
Tautas meitas nadasnēdzja
Zamejuo aplīcīņa.
314 [Pildas Ldz].

53140.

Mozi muni buoleliņi,
Augstus kuore šyupelīšus;
Augstus kuore šyupelīšus,
Kab kuojiņas nasamierktu;
Kab kuojiņas nasamierktu,
Nanūrautu vainadzeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 42 -

53141.

Nuoc nuokdama, Lieldīneite,
Kainivīn pa dreižuok,
Jau sakoltu, jau saveitu
Kai azara leidaciņa,
Nu tova garo gavēnīša.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53142.

Nakarit, buoleliņi,
Syla molā šyupeleišu;
Smilkšuos gryma boltas kuojas,
Skujas byra vainadziņā.
314 [Pildas Ldz].

53143.

Nakarit, bruoļi, šyupelīšu
Kalņiņāji, lejiņā;
Kolnā mani ūdi ēdja,
Lejā smolki kustuneiši.
314 [Pildas Ldz].

53144.

Padutu, padutu(?)
Lieldiena,
Tik liela, tik kupla
Tā kā tā slota.
94 [Dunikas Lp].

53145.

Pašyupoji, buoleleņi,
Dūšu ūlu, dūšu sīra;
Na aiz tovu šyupuošonu,
Aiz šyupeļa kuorumeņu.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

53146.

Pašyupuojat, buoleleņi,
Muote mozas našyupuoja;
Kur īdam', naidam',
Svīdja tikai šyupelī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53147.

Sagaidējom šuos Leudīnis,
Ka byus cytys sagaidēt?
Dīvs dūs mīru, veseleibu,
I cytys sagaidēsim.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

53148.

Svīdit mani, kur svīdit,
Nasvīdit mēnešam:
Mēnešam osi rogi,
Nūraus munu vainadziņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53149.

Svīde mani sveši ļaudis,
Naīsvīde saulītē,
Bej man sovi buoleliņi,
Tī īsvīde saulītē.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53150.

Šūpā bēn, šūpā bēn,
Saiminiece maksās:
Kukul maiz, blodiņ gaļ,
Trīs vērdiņ naudā.
449 [Ungurmuižas D].

53151.

Troukst, troukst virvīt
No gredzeniņa,
Treis mani brāliņi
Vījejiņi.
263 [Mēmeles Jk].

53152.

Tryukstīt, viervītes,
Na gredzineņi,
Nav man buoleņu
Kalējiņu;
Vysi muni buoleņi
Vinējiņi.
314 [Pildas Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu