SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

6. Mātes: Meža māte, Vēja māte, Velna māte, Ceļa māte u. t. t.

34048.

Krūmu māte, Mežu māte,
Gani manas avetiņas:
Kad es iešu tautiņās,
Ik pie krūma ziedu metu.
224 [Kabilē (Kld)].

34049.

Apsagrieza Vēja māte
I vienādi, i otrādi,
Dieva namu slaucīdama,
Mēnestiņa istabiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

34050.

Ej gulēt, Vēja māte,
Neklabini nama durvis:
Mana veca māmulīte
Namā gul launadziņu.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

34051.

Ej gulātu, Vēju muote,
Napyut ilgi vokorā;
Cālusēs reiteņā,
Slauki Dīva pagalmeņu!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

34052.

Vēja māte, Vēja māte,
Aiztais' savas nama durvis.
Lai nedzird sētiņāje
Tavus dēlus baŗamies!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 420 -

34053.

Vēja māte, Vēja māte,
Vai galviņa tev nesāp?
Vai galviņa tev nesāp,
Visu mūžu vējojot?
224 [Kabilē (Kld)].

34054.

Es atradu Velna māti
Dieva māti kaudamos;
Es nocirtu Velna māti
Ar aso zobeniņ'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34055.

Es redzēju Velna māti
Ozolā kūkojam:
Pieci pirksti, pieci nagi,
Visi pieci guni šķīla.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es redzēju Vella māti
Ābelē koklēdamu:
Pieci pirksti, pieci nagi,
Pieci uguns dzirkstelītes.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

34056.

Lai bēdāja Velns par Velnu,
Es par Velnu nebēdāju,
Es saminu Velna māti
Zem kumeļa kājiņām.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34057.

Nu var ieti tumšu nakti,
Nu nav Velnu šai zemē:
Vēja māte apēduse
Velna māti launagā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

34058.

Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa māte, tā bagāta:
Tur tecēja dien' un nakti
Dzelžu kalti ritentiņi,
Dzelžu kalti ritentiņi,
Pakavoti kumeliņi.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa māte, tā bagāta:
Tur tecēja dien' un nakti
Dzelzīm kalti kumeliņi.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

2. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa mala, tā bagāta:
Ceļmalā baltābuls,
Sirmi, bēri kumeliņi.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

3. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa mala, tā bagāta:
Tur tecēja dienu nakti
Dzelzēm kalti ritentiņi,
Dzelzēm kalti ritentiņi,
Sasprendzēti kumeliņi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4. Šis bagāts, tis bagāts,
Ceļa māte jo bagāta:
Tur tecēja dienu nakti
Dzelziem kalti kumeliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 421 -

55096.

Alutiņis, brūverītis,
Ar melnima zābakim.
Uz vakaru Raugu māte
Ar baltāme villainēm.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55097.

Augstlēcīte, zemlēcīte,
Nāc pa logu istabā;
Sēdies meldru krēsliņā,
Velies vilnas groziņā!
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

55098.

Augsttecīte, zemtecīte,
Sēdies meldru krēsliņā!
Tu man devi rudzus miežus,
Sirmus bērus kumeliņus.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

55099.

Auga man bolti zierņi,
Auga bolti buoleleņi.
Solna apēde boltus zierņus,
Mēru muote buoleļiņus.
Mēru muot, Mēru muot,
Apēd munu veiramuoti!
559 [Rēzekne Rz apr.].

55100.

Mēru muote, Kopu muote,
Pījim munu veiramuoti,
Lai jei vairuok nanosoj
Vysu klēšu etslēdzeņis!
Lai palīk muna vaļa
Etslēdzeņus skandynuot.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

1. Mēru muot, Mēru muot,
Nūkaun munu veiramuot!
Lai palīk muna vaļa
Skapa durvis vyrynuot;
Skapa durvis vyrynuot,
Etsledzeņas skandynuot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55101.

Bišu māte, bišu māte,
Nāc manā dārziņā!
Manā rožu dārziņā
Mīksti rožu spilventiņi.
439 [Trikātas Vlk].

55102.

Es redzēju Gausa muoti
Ap ustobu staigojūt;
Es tev' lyudzu, Gausa muot,
Līņ munā ustobā!
357 [Rudzētu D].

55103.

Gausiņ', Gausa, miežus, rudzus,
Sāli vien negausini!
Pašas nāca sāles laivas,
Miežus, rudzus meklēdamas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55104.

Mīļi lūdzu Gausas māti,
Malt iedama, sijādama:
Gausin', Gausa, man maļot,
Gausin', Dievis, sijājot!
96 [Durbes Lp].

- 422 -

55105.

Dievspalīdz, Lazdu māt,
Ceļa malā lazdojot,
Lielu krūmu ieriešot,
Platas lapas lapojot!
241 [Lubānas Md].

55106.

Es dzirdēju Jūŗas māti
Pret ziemeli šņakājot.
Šņakā, šņakā, Jūŗas
māte,
Tavu meitu es paņemšu.(?)
439 [Trikātas Vlk].

55107.

Es redzēju Jūŗas māti
Trīs cepures galviņā.
Es tev lūdzu, Jūŗas māte,
Dod man vienu cepurīt'!
403 [Slokas Rg].

55108.

Upe saka tecēdama:
Es bagāta mātes meita,
Kā neiešu netecēšu?
Jūŗa mana tēvs māmiņa.
Jūŗai kāru šūpulīti
Triju bangu starpiņā.
Jūras māti treji vārti,
Trejdeviņi stenderīši;
Ik pie katra stenderīša
Pa buntam atslēdziņu.
Iznāk viena zveju laiva,
Norink visas atslēdziņas;
Norink visas atslēdziņas,
Izved krasta maliņā.
355 [Rucavas Lp].

55109.

Es redzēju Jūdu māti,
Ābelē pūpojot;
Pieci pirksti, pieci nagi,
Piecas guns ģirkstelītes.
378 [Seces Jk].

55110.

Es redzēju Velna māti,
Ābelē šūpojās;
Pieci pirksti, seši nagi,
Ar visiem guni šķīla.
528 [Balvi Abr apr.].

55111.

Kū tī myusu suņi rēja
Lela ceļa maleņā?
Tī tei braucja Valna muotja
Ar tām egles čakārnim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

55112.

Kupl aug pucentiņ
Zierg staļļ galiņe;
Ik rītiņs Vell māt
Garam skrej šņaukdam.
445 [Ugāles Vp].

55113.

Menestiņis man iedeva
Seši zara zobentiņu,
Sakapāja Velnu māti
Deviņos gabalos.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

55114.

Tu Juoneiti, lobs cylvāks,
Tev tārauda dvēseleite;
Tu izruovi Valna muoti
Pa šaurom durovom.
465 [Varakļānu Rz].

55115.

Velna māte lielījās
Dzelza piestu piestājot,
Puišiem pirkstus klapējot,
Meitām vilnu plūkājot.
273 [Mores Rg].

55116.

Gāju, gāju visu rītu,
Neviens mani neredzēja;
Naudas māte, tā redzēja,
To saminu kājiņām.
282 [Nīcas Lp].

55117.

Man uzauga pucenītis
Zirgu staļu galiņā;
Ikvakarus Laumas māte
Gaŗām skrēja raudādama.
93 [Dundagas Vp].

55118.

Lai byus Jezus gūdynuots, kaļaduo,
kaļaduo!
Nu durovu da dybynam, kaļaduo kaļaduo!
Ka naatjēmja saiminīca, kaļaduo
kaļaduo!
Atjems poša Dīva muote, kaļaduo kaļaduo!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

- 423 -

55119.

Ej gulēti, vēja māte,
Vai gāliņa tev nesāp?
Jau vakar, aizvakar
Silā lauzi ozoliņus.
200 [Kuldīgas Kld].

55120.

Ej gulātu, Vēja muote,
Sausas egles galeņā!
Lai meitiņa soldi dus
Muomuleņas guļteņā.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

55121.

Pūti, pūti, Vēja māte,
Remdējies vakarā!
Jau šodien izlocīji
Visas koku virsonītes.
378 [Seces Jk].

1. Pūti, pūti, Vēja māte,
Meti vēlu vakarā!
Gan tu biji locījusi
Visas bērzu virsaunītes.
198 [Krustpils D].

55122.

Atsapyut, Vēju muote,
Sausu zuoļu viersyunē!
Jau tu beji pīkususe,
Zaļu bierzi lūceidama.
170 [Kapiņu D].

55123.

Ka tu taida dzīduotuoja,
Nūlauz golvu sātmalī!
Kai nūlauzja Vēja muote
Sausas egles viersyunē.
170 [Kapiņu D].

55124.

Meža muot, Meža muot,
Tu maņ bolsa namaitoj!
Es nyu bārns trokumā,
Es dzīduoju vokorā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Meža muot, Meža muot,
Tu maņ bolsu nemaitoj!
Ar pošā trokumā
Vovuluot vovuluoju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55125.

Kas tā tāda grozījās
Pa namiņa cekuliņu?
Rauga māte grozījās
Ar apīņa vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

55126.

Rauga māte savu meitu
Dod apīņa dēliņam;
Pēc tam gauži noraudāja:
Ģeķam meitu atdevusi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55127.

Tabaciņa, Gausu māte,
Brauc ar sešiem sirmiem zirgiem.
Visi seši apkusuši
Daugaviņas lejiņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55128.

Tebēcīna, Rauga māte,
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Pretī nāca Rīgas kungi,
Siekim naudu mērīdami.
(Raunā).

55129.

Veļu mātes kārtiņa
Līcin līka,
Manu baltu rotiņu [kauliņus]
Kaltējoti.(?)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55130.

Zalta meitiņu atvešu
Sudabreņa dēleņam;
Vēja muote ceļu slauka,
Pa kū zaltu vyzunuot.
247 [Makašānu Rz].

1. Atvadam Reigys meitu
Ar tū vysu sudabreņu.
Vēj a muotja, slauk' celeņu,
Pa kū zaltu rityunot!
326 [Preiļu D].

55131.

Ai, cik labi, ai, cik labi
Tai pēdēji stundiņā:
Es redzēju Veļu māti
Ar Dieviņu strīdamies;
Ar Dieviņu strīdamies
Dēļ to manu dvēselīti.
Dieviņš man roku jēma,
Veļu māte atbalstīja;
Veļu māte atbalstīja,
Ieved mani saulītē.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 424 -

55132.

Ne visiem Laima taisa
Labu vietu maliņā:
Citam Dievs, Laima taisa,
Citam taisa Veļu māte.
146 [Jaungulbenes Md].

55133.

Rūšu māte, Veļu māte,
Ved bariņu galiņā!
Drīz gulēt man jāiet,
Baltā smilšu kalniņā.
119 [Gaujienas Vlk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu