SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Debess kalējs

33721.

Kalējs kala debesīs,
Daugavā oglis bira:
Saule lika meitiņai
Pūra vāku zeltā kalt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33722.

Kalējs kala debesīs,
Dzirkstas sprāga Daugavā:
Tai māsai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi.
190 [Kuldīā].

33723.

Kalējs kala debesīs,
Ko tas kala, ko nekala?
Dieva dēla jostu kala,
Saules meitas vaiņadziņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33724.

Kalējs kala debesīs,
Ogles bira Daugavā;
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Kalējs kala debesīs,
Plēnes bira Daugavā;
Es paklāju villānīti,
Man piebira sudrabiņš.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Kalvīts kala debesīs,
Ogles bira Daugavā.
Klāj, māsiņ, paladziņu,
Piebirs tev sidrabiņš!
226 [Kandavā (Tl)].

3. Vāczemē malku cirta,
Šai zemē skaidas krita;
Es paklāju villānīti,
Man iebira sudrabiņš.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33725.

Kalējs kala debesīs,
Oglis bira Daugavā:
Dieva dēlam piešus kala,
Saules meitai gredzeniņ'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kas skanēja, kas dārdzēja,
Ogles bira Daugavā?
Dieva dēliem spiešus kala,
Saules meitai gredzeniņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2. Kas tur kūra uguntiņu
Viņā lauka galiņā?
Kalējs kala debesīs,
Ogles bira Daugavā:
Dieva dēlam piešus kale,
Saules meitai gredzentiņ'.
Vai tik liela Saules meita
Kā tas mazais gredzentiņš?
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 358 -

33726.

Kalējs kala debesīs,
Ogles bira Daugavā:
Dieva dēlis Saules meitai
Zelta jostu kaldināja.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

33727.

Kalējs kala debesīs,
Ogles bira Daugavā.
Kalējs kala, smēde dedza,
Melna vārna ogles dzēsa;
Tā nebija melna vārna,
Tā kalēja līgaviņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33728.

Kalējs kala debesīs,
Ogles bira Daugavā:
Saules meitas saktu kala,
Dieva dēla zobentiņu.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

33729.

Kalējs kala debesīs,
Ogles sprāga jūrmalā.
Kas tas tāds kalējiņš,
Kam tik tāļu ogles sprāga?
Tā jau mūsu silta Saule,
Savus starus mētādama.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33730.

Kalējs kala jūriņā,
Gaisā lēca dzirkstelītes:
Dieva dēli kaldināja
Saules meitas vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Kalējs kala jūriņā,
Dzirkstelītes gaisā lēca:
Pieci braļi vieni māsi
Vaiņaciņu kaldināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

33731.

Kalējs kala jūrmalī,
Dzirkstel's sprāga debesīs.
Salasīju dzirkstelītes,
Nokalos zobentiņu,
Es nocirtu jodam kaklu
Ar dzirksteļu zobentiņu.
216 [Ventspilī].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu